Erdélyi Magyar Televízió – a Magyar Televízióban
A magyar közszolgálati tévé felajánlása megoldást jelenthet

(1., 4. oldal)

Dr. Csermák Zoltán, Peták István és Dobos Menyhért a Szabadság szerkesztőségében (Gyurka Előd felvétele)

A Magyar Televízió (mtv) felajánlja napi egyórás műsoridejét az Erdélyi Magyar Televízió beindítására. A közszolgálati intézmény küldöttsége felkereste a kérdésben pénteken Markó Béla RMDSZ-elnököt és miniszterelnök-helyettest Marosvásárhelyen, ajánlatáról pedig előzetesen a Szabadság szerkesztőségében tett látogatásán tájékoztatott.

Peták István, a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumi Elnökségének, azaz a közszolgálati adó tulajdonosi testületének a tagja, Dobos Menyhért, az mtv közéleti igazgatója, valamint Dr. Csermák Zoltán, az mtv PR vezetője, pénteken délelőtt kereste fel a Szabadság szerkesztőségét, ahol egyebek közt a lapunkkal folytatott különösen jó együttműködést méltatták és megerősítették. Bejelentették, hogy Rudi Zoltán, az mtv elnöke felhatalmazása alapján szándékukban áll az Erdélyi Magyar Televízió beindítását azzal segíteni, hogy felajánlanak hozzá napi egyórás műsoridőt a magyar 2-es műsoron (m2), ráadásul itteni idő szerint fő műsoridőben, este 7 és 8 óra között. Ez később két-három órára is bővülhetne mindaddig, amíg önállósulni képes, és saját hullámhosszon is sugározhat majd. A Magyar Televízió ezt a műsoridőt ingyen adná át, és egyebek közt azt reméli tőle, hogy ezáltal több romániai kábeltévé kínálatába is bekerülne az m2-es adó. Javaslatukat az mtv képviselői délután ismertették Markó Béla RMDSZ elnökkel és miniszterelnök-helyettessel Marosvásárhelyen.

Az Erdélyi Magyar Televíziót kereskedelmi tévéadóként hoznák létre Erdélyben a Medgyesy Péter kormánya által megajánlott kezdeti 300 millió forinttal, és az erdélyi magyarságról szólna, elsősorban épp ennek a közösségnek. Az mtv felajánlása a saját frekvenciával még nem rendelkező leendő adó életre hívását segítené elő. Számítások szerint a pénz elegendő lenne a legalapvetőbb felszerelések beszerzésére, és mintegy másfél évig a működtetésre is, ésszerű gazdálkodás alapján. Amint az megírtuk: az Erdélyi Magyar Televízió megalapításán fáradozó Janovics Jenő Alapítványnak átutalt 300 millió forint felhasználásáról már korábban az az elképzelés született, hogy szétosztják ma létező erdélyi stúdióknak, műhelyeknek addig is, amíg előrelépés nem történik az ügyben. Az mtv színrelépése azonban változást hozna az ügyben, hiszen a pénzt eredeti rendeltetésének lehetne felhasználni.

Az mtv küldöttsége szervezeti és személyi biztosítékokat kér a műszaki, szakmai és politikai minőségre – ez az utóbbi esetben a kiegyensúlyozottságot jelentené – az új műsortól, amelynek mind a román, mind a magyar vonatkozó jogszabályoknak meg kellene felelnie. A műsor a jelenleg műholdas közvetítésű m2-es teljes szórási körzetében látható lenne, tehát nemcsak a romániai, 2 milliónál kevesebb magyarság, de egész Közép-Európa foghatná. Ez a digitális szórást előíró európai uniós követelmények következtében 2012-ben változhatna technikailag, de az mtv mint nemzeti televízió logikája akkor is azt követelné, hogy Erdély napi rendszerességgel jelen legyen a tévé segítségével az egész magyar nemzet színe előtt.

A használatra átengedett műsoridőt az erre fordítható pénzzel az erdélyi stúdióknak, műhelyeknek kellene megtölteniük tartalommal, ami viszont már az erre hivatott alapítvány vagy egy erre a célra létesítendő cég feladata lenne. A magyarországi és romániai közszolgálati műsorokat Erdélyből tudósító jelenlegi tévés műhelyek eleve beléphetnének az új műsor munkájába. A helyi munkatársaknak az mtv szakképzést is nyújtana.

Mindez beilleszkedik az mtv tavaly május óta tartó törekvései közé, amelyekkel hangsúlyozottan figyelnek a nem magyarországi magyarságra. Így szeretnék kiterjeszteni a Ki mit tud? tehetségkutató versenyt a teljes magyarságra, az itteni turizmust fellendítő Erdélyi tündérkertet varázsolnának a budapesti Városligetbe, a Mit főzzünk ma? című műsorral pedig vendéglátó mesterkurzust tartanának Sepsiszentgyörgyön. Mindeközben az erdélyi média rendszeres szereplője például a Magyar Televízióban futó Lapszemle és Sajtóklub műsoroknak (ez utóbbiban a Szabadság munkatársát, Köllő Katalint épp most vasárnap láthatják az m2-n).

Az ekképpen létrehozandó Erdélyi Magyar Televízió olyan hír- és információs műsor lehetne, amely a jelenlegi kulturális és más értékstruktúrák fenntartását, később pedig magát az értékteremtést szolgálhatná.

A jelek szerint mind a magyar kormány, mind pedig az Erdélyi Magyar Televízió létrehozását célul kitűzött erdélyi testületek nyitottak az mtv ajánlatának életbe léptetésére. Kérdés, hogy mennyire tudnak az itthoniak élni vele.

A nemsokára összeülő Janovics Jenő Alapítvány (JJA) kuratóriuma véleményezi majd a Magyar Televízió ajánlatát, amely az erdélyi magyar televízió esetleges beindítására vonatkozik – jelentette ki a Szabadságnak Markó Béla, az RMDSZ elnöke a közszolgálati tévé küldöttségével folytatott megbeszélés után. Nagy Zsolt, az alapítvány elnöke lapunknak nyilatkozva emlékeztetett, hogy a tévé létrehozásakor is felmerült az a lehetőség, hogy akár a Magyar Televízió, akár a Duna TV-ben működhetne úgynevezett „ablakként" az erdélyi tévé, de akkor a kurátorok az önálló tévé létrehozása mellett döntöttek. Úgy gondolták, hogy a csak részműsor-időben működő tévének nehéz lenne identitást adni. Arra a kérdésre, hogy a szükséges támogatás hiányzása miatt elfogadhatónak tartaná-e ezt a megoldást, közölte: erről az ajánlatról csak az alapítvány kuratóriuma dönthet.

(B. T.)

vissza az elejére


Nem jelentett általános növekedést a nyugdíjkiigazítás
A számítás érthetetlensége fokozza az elégedetlenséget

(1., 5. oldal)

Az elmúlt év végi nyugdíjátszámítás (több esetben) okozta csalódás után, újabb kiábrándultságot jelentett egyesek számára a januárban várt 9,3%-os nyugdíjindexelés. Az új számítási módszerek nehézkessége, érthetetlensége szinte teljességgel átláthatatlanná teszik a folyamatot, a nyugdíjasok nem érthetik járandóságuk változásának – növekedésének vagy csökkenésének – mikéntjét. A helyi nyugdíjpénztárnál naponta számtalan elégedetlenkedő vár felvilágosításra.

Vasile Dolean, a megyei nyugdíjpénztár igazgatója tegnap sajtóértekezleten próbálta megmagyarázni a januárban alkalmazott újabb nyugdíjkiigazítás folyamatát, hogy legalább nagyjából eloszlassák a kételyeket és érthetetlenséget. Mint mondta, mindenekelőtt tévesen értelmezték a januári járandóság növelést, amely nem a „hagyományos" indexelést jelentette, hanem a 2006. évi megnövelt nyugdíjpontszám utáni, megfelelő arányú járandóság kiigazítást. Mint ismeretes, az idei társadalombiztosítási költségvetési törvényben megállapított 1 nyugdíjpontszám értéke a tavalyi 295,56 (új) lejről megnőtt 323,10 lejre, ami körülbelül 9,3%-os növekedést jelent.

A négy szakaszban véghezvitt általános átszámítás eredményeként nem minden esetben nőtt a nyugdíjak összege is, tehát volt, amikor a nyugdíjpontszám kevesebb lett, mint az átszámítás előtt. Ilyenkor megtartották a kifizetésben levő járandóságot. Januárban azonban, amikor a megváltozott nyugdíjpontszámot (vagyis a 323,10 lejt) arányosították mindenki egyéni pontszámával is, az eredmény eltérő volt, egyénenként változott. Az évi nyugdíjpontszám 9,3%-os növekedése nem jelent automatikusan hasonló járandóságnövelést mindenki részére. Egy személy esetében a nyugdíj pontos összegét úgy kapják meg, hogy az illető évi átlag nyugdíjpontszámát megszorozzák a nyugdíjpont értékével. A lehetséges eredmény: a járandóság növekedése, az összeg változatlan marad, vagy csökken.

Például: ha valakinek az átszámítás előtti átlag nyugdíjpontja 1, ezt megszorozzák a 2005. évre érvényes ponttal, vagyis 295,56 lejjel, a nyugdíj 295,56 lej lesz; amennyiben az átszámítás utáni pont 1,5, és ezt megszorozzák 295,56 lejjel, a nyugdíj 444 lejre változik; a januári kiigazítás eredményeként, az illetőnek az átszámítás utáni 1,5 pontját megszorozzák a 2006. évi ponttal, tehát 323,1 lejjel, ami 485 lejt eredményez. Egy másik példa: ha valakinek megmaradt az 1 pontja az átszámítás után is, az 1 pontot januárban 323,1 lejjel szorozták, és 324 lej nyugdíjat állapítottak meg; akinek kevéssel csökkent 1 alá a pontja, például 0,99780 lett, ezt megszorozzák 323,1 lejjel, és 323 lej járandóságot fizetnek. Ha már nagyobb az 1 pont alá csökkenés, például 0,90000 pontot kaptak az átszámítás után a korábbi 1 helyett, az illetőnek 266 lej járt volna, de megtartották a korábbi, kifizetésben levő 296 lejét. Januárban azonban a 0,90000 pontot megszorozták az idei pont értékével, tehát 323,1 lejjel, és az eredmény 291 lej lett, de megtartották továbbra is a 296 lejt. A megyében a nyugdíjasok 55%-ának nőtt 9,3%-kal a járandósága, 12% esetében kisebb arányú volt a növekedés, 33%-nál pedig megtartották a korábbi pénzösszeget.

Vasile Dolean elmondta, az új számítási módszernél minden ledolgozott hónap, év és a kereset összege számít. Az átszámítás azonban nem állt le, eddig már több mint húszezer jövedelem vagy egyéb pótlék igazolást vettek át, amelyek alapján újabb átszámítást és nyugdíjazási határozatot adnak ki.

(i)

vissza az elejére


Cél: kevesebb közúti baleset

(1., 5. oldal)

Január 19-én kormányszinten indították el a programot, amelynek a célja, hogy rövid időn belül csökkenteni lehessen a közlekedési baleseteket. A Partnerségi program a közlekedési balesetek megelőzéséért Kolozs megyében elnevezésű tudományos ülésszakot egy tanulmány előzte meg, amelyet pénteken az Univers T konferencia termében mutattak be. A statisztikai adatok szerint 2003-ban 212, 2004-ben 243, tavaly pedig 245 súlyos balesetet jegyeztek Kolozs megyében. Ezek közül nagyon sok végzetesnek bizonyultak: 2003-ban 88-an, tavalyelőtt 95-en, 2005-ben viszont már 106-an haltak meg közlekedési baleset következtében. A leggyakoribb okok közül a gyorshajtást és a gyalogosok figyelmetlenségét lehet említeni.

Dicséretes összefogás a különböző szervezetek között: a partnerség célja, hogy június 31-ig a balesetek számát legalább 3–5%-ban visszaszorítsák. Ehhez a résztvevők alapos és minden részletre kiterjedő munkája szükséges. Az ülésszakon sok személyiség vett részt és szólalt fel. A programvezető Marcel Bonţidean Műegyetem és más felsőoktatási intézmények oktatói, polgármesterek és alpolgármesterek (Torda, Bánffyhunyad és Szamosújvár a legfelsőbb szinten képviselte magát, Aranyosgyéresről az alpolgármester jött el), de nem hiányoztak a tanfelügyelőség, a biztosítótársaságok, sofőriskolák, az utak, a szállítási vállalat, a Vöröskereszt, a taxisofőrök egyesületének és, természetesen a sajtónak a képviselői.

Kerekes Sándor, a megyei tanács alelnöke és Alin Tişe prefektus kiemelte a terelő- és bekötőutak fontosságát, a közeljövőben remélhetőleg ez megkönnyíti a közlekedést.Ami a sajtót illeti, nagy szerepe van a baleset-megelőzési kampányban, a résztvevők egyike példának említette az angliai drasztikus reklámhadjáratot, amelynek megvolt az azonnali hatása: a szigetországban jegyzik Európában a legkevesebb közlekedési balesetet.

Az ülésszak végén a résztvevők aláírták a partnerségi szerződést. Mint ismeretes, korábban az Európai Unió illetékesei figyelmeztették Romániát a balesetek magas számára, ami miatt hazánk közútjai az legveszélyesebbek közé tartoznak Európában.

Póka János András

vissza az elejére


Schöpflin nem tartja kizártnak a csatlakozás halasztását

(1., 4. oldal)

Amint azt már lapunkban hírül adtuk, Schöpflin György (Fidesz) magyar europarlamenti képviselő kezdeményezésére február 7-én Brüsszelben bemutatták Vitézy Zsófia csángókról szóló filmjét. A vetítés utáni vitáról, amelyen román europarlamenti megfigyelők is jelen voltak, Schöpflin György nyilatkozott a Szabadságnak.

– Hogyan zajlott a filmvetítés utáni megbeszélés? Milyen reakciókat váltott ki a jelenlévők, és különösképpen a megfigyelők részéről?

– Két vetítés volt, az első hétfőn este a brüsszeli Magyar Házban, itt körülbelül százan voltak jelen, és kizárólag magyarok. Ennek technikai oka volt, akkorra még nem volt kéznél az angol feliratos változat. Kedden azonban már ezt mutattuk be, ekkor legalább 130-an voltak. A közönségnek körülbelül az egyharmada nem magyar volt, közöttük románok is. A vetítés után elég sok emberrel beszélgettem, és mindenkinek tetszett, érdekesnek, színesnek és eléggé meghatónak találták a filmet. Politikai tartalomról vagy nem nyilatkoztak, vagy úgy gondolták, hogy igazából nincs politikai tartalma. Természetesen ez alól kivételt képeztek a román megfigyelők.

– Egyébként román részről már a vetítés előtt heves reagálást váltott ki, úgyhogy ez várható volt, nem?

– Igen, számomra elég érdekes volt, hiszen már akkor elkezdtek lövöldözni. Pontosan tudták, hogy ez „románellenes propaganda", mielőtt látták volna, ez pedig elég sok mindenről árulkodik. Egyébként a liberális frakcióhoz tartozó román megfigyelők levelet küldtek az Európai Néppárt vezetőségének, azzal a kéréssel, hogy állítsák le a film vetítését. Ezt a lépést a régi időkből való, pártszagú politikai taktikának tudnám nevezni, talán úgy képzelték, hogy ez egy kommunista típusú párt, a vezetőségnek pedig csak le kell szólni, és megoldódik. Valószínűnek tartom, hogy válaszul kaptak egy udvarias figyelmeztetést: „uraim, ez nem egészen így megy". Ez azért is érdekes, mert nekem nem küldték el ezt a levelet, ez bizonyítja, hogy az ő fejükben van egy hierarchia, és úgy gondolják: egy ilyen közkatona, mint én, azonnal behódol annak, amit a pártvezetőség mond. Nos, ez a valóságban nem így van, de ez is árulkodik arról, hogy mi az elképzelésük az európai standardról. Csaknem mindennapi esemény, hogy román elemzők, illetve a parlamenti megfigyelők kijelentik: mi mindenben betartjuk az európai standardot. Tudjuk, hogy ez nem így van, és a fenti példával is bizonyítható. Hiszen az európai minta szerint, ha velem akarnak vitatkozni, akkor velem tegyék, és nem a pártvezetőséggel. Számukra a párt sokkal inkább hasonlít egy lenini típusú pártra, mint egy demokratikusra. Hozzátenném még, hogy Európában a liberalizmust nem így képzelik el.

Visszatérve a vetítésre, kedden este a román megfigyelők közül körülbelül hatan-heten jöttek el. Ami biztos: a néppárti román megfigyelők nem voltak jelen, azzal az indokkal, hogy nekik haza kellett utazniuk. Nem értettem pontosan, miért pont kedden, de ez mellékes. A film vetítése után került sor a beszélgetésre, ahol tulajdonképpen nem magát a filmet elemezték, hanem a filmnek a kontextusát. Én azzal kezdtem, hogy pár évvel ezelőtt az Európa Tanács (ET) kiadott egy jelentést a csángókról, amiben egyebek között megjegyezte, hogy a csángók összeurópai értéket képeznek, ezért a román állam feladata lenne, hogy támogassa a saját nyelvük megőrzését. Ezt a nyelvet egyébként az ET jelentéstevője csángónyelvnek hívta, és archaikus magyar nyelvjárásként határozta meg. Ez tehát, véleményem szerint, európai standard, erről azonban hallani sem akartak a román megfigyelők. Úgy vélték, ez egy politikai esemény, mire én azt mondtam: tulajdonképpen mindenben lehet politikát találni. Ha valaki ismeri Michel Foucault írásait, akkor tudja, hogy mindenben van alapvetően politika, majd hozzátettem: egyes dolgoknak a politikai tartalma egészen triviális, nem ér semmit, hogyha mindent ennek tartanak, akkor tulajdonképpen nem lehet velük vitatkozni. Erre nem válaszoltak. Lehet, hogy nem olvasták Foucault?

Aztán azzal érveltek, hogy ez egy románellenes provokáció. Ez már nehezebb kérdés volt, hiszen a filmnek tényleg nincs különösebb politikai tartalma. A kontextusnak természetesen van: az, hogy a közszféra utálja, ha a csángó gyerekek magyarul beszélnek. Persze ez így nem szerepel a filmben, de benne volt a légkörben, hiszen a pap kiprédikálja a szülőket, és azt mondja nekik: ha a ti gyerekeitek magyarul beszélnek, akkor az ördög nyelvét beszélik. Én el tudom fogadni azt, hogy a magyar nyelv ördögien nehéz, de a kettő nem ugyanaz. Az ördög minden nyelven tud, beleértve a románt, a kínait, az angolt, satöbbi. S mivel az ördög nem alszik, ugyebár, van ideje nyelveket tanulni.

Aztán fölállt egy hölgy, aki nem megfigyelő, de ott dolgozik a parlamentben, saját bevallása szerint félig magyar, félig román származású. Azt állította, mégiscsak túlzás, hogy a filmben „büntetésről" (angolul „punishment") van szó. Ezen vitatkoztunk mintegy tíz percen át, de nem tudtunk szót érteni. A végén megkértem: definiálja, mit ért ez alatt. Ekkor azonban elkezdett másról beszélni. Én elmondtam, hogy ha jól megfigyelte, akkor a filmben a gyerekek nem egyszer beszéltek a félelemről, és ha a pap fenyegeti őket, akkor ez valóban büntetésnek számít, véleményem szerint. A félelemkeltés esetleg egyfajta büntetésnek számít tehát. Egy másik megfigyelő azt állította, hogy mindez tulajdonképpen csak a Fidesz választási kampányának része. Mire én csak az tudtam válaszolni: a Fidesznek nincs nagyon sok szavazója csángóföldön tudomásom szerint. Fölöslegesnek tartottam kitérni, hogy alapvetően a magyarországi társadalom nem érdeklődik olyan nagyon sem a csángóföld, sem Erdély iránt, hiszen ha így lenne, akkor megszavazták volna a kettős állampolgárságot. De ezt nagyon nehéz lett volna megértetni a románokkal. Egy idő múlva aztán átcsúszott a hangsúly: kiderült, nem annyira a filmmel van bajuk, hanem a meghívóban megjelent háttérismertetővel. Szerintük ez volt románellenes végül is.

Az egyik képviselővel való beszélgetésből kiderült: Romániában mintaszerű a kisebbségekkel való bánásmód. Mire én megkérdeztem: jártak-e valaha Helsinkiben, a finn fővárosban, ahova minden ki van írva svédül is. Nagyon örülnék annak, ha ez Bukarestben is így lenne, például. Mire jött a válasz: amikor Budapesten is meglesz. Párhuzamot vontak tehát, ami hamis. Azt válaszoltam: attól tartok, ha Budapesten be is vezetik a románt, mint hivatalos nyelvet, Bukarestben akkor sem történik változás, tehát „hiszi a piszi" ezt az állításukat.

Sajnos, nagyon nehezen tudtak megbirkózni a mássággal, a más véleménnyel, másféle gondolkodásmóddal, még kevésbé azzal, hogy alapvetően a csángók magukat románnak nevezik, de magyar anyanyelvűek. Ez a kettősség teljesen összeegyeztethetetlen a fejükben. Amit én nyugati liberalizmusnak neveznék, az teljes mértékben hiányzott a jelenlévőkből. Rögzített kategóriákban gondolkodnak, alapvetően azt állítják: mi így mondjuk, és ezáltal ez így van. Kiindulnak egy bizonyos alapfeltételezésből, erre építenek egy önmagában logikus láncot, amiben benne van az ok és az okozat, csak az egész dolog hamis, mert az eredeti feltételezés is az. Ezzel álltunk szemben mi, egy adott ponton túl azonban az ilyen emberekkel nem lehet vitatkozni, legalábbis azt hiszem, nem követtem el azt a hibát, hogy belépjek az ő gondolkodási keretükbe. Mert akkor végem van. Én megpróbáltam kellő iróniával és távolságtartással kezelni az egészet, hiszen ez egy parlamenti esemény volt, tehát nem bocsátkoztam szövegelemzésekbe, és posztmodern hozzáállást magyarázni.

Megkérem, néhány szóban kommentálja Markó Béla bejelentését, miszerint az RMDSZ javasolja a Demokrata Párt (DP) Európai Néppárti tagfelvételének elutasítását, ha nem sikerül megegyezni a kisebbségi törvény ügyében. Mennyire tartja lehetségesnek ezt a lépést?

– Nem tudom megítélni, hogy mennyire képes az RMDSZ leállítani a felvételüket, ez ugyanis nem történik a nyilvánosság előtt. Bár az Európai Néppárt márciusi kongresszusán, amelyen én is jelen leszek, lehet, hogy felmerül ez a kérdés. Esetleg mi is fölvetjük, hogy ha a DP magát európai demokratikus pártnak gondolja, akkor lépjen a kisebbségi törvény ügyében. Nem tudom megítélni, mennyire fontos a románoknak, hogy bekerüljenek az EPP-be, de pillanatnyilag a dolog érdekessége az, hogy az EU liberális frakcióját teljes egészében elkápráztatta Tăriceanu.

– Ezt hogy érti?

– Állítólag Tăriceanu miniszterelnök vette rá a liberális frakciót, hogy a Moscovici-féle jelentésben – amelyet decemberben szavaztak meg, és amelyben eredetileg az önkormányzat (ez nem egészen pontos fordítása az angol „self-government"-nek) kifejezés állt – módosítsák kulturális autonómiára. Mi hiába állítottuk, hogy a kulturális autonómia sokkal gyengébb, sokkal kevesebbet jelent, mégis módosították a kifejezést. Ezek szerint a román miniszterelnök eléggé befolyásos ezekben a körökben. Nem tudom, hogyan zajlott ez a szocialista frakcióban, de az én tapasztalatom szerint a néppárti megfigyelőknek sem nagyon kellett a „self-government"-kifejezés, így bennünket is leszavaztak, és a módosítás mellett tették le voksukat. Annak ellenére, hogy az EPP számszerűleg a legnagyobb párt, ha a liberális és szocialista frakció együtt szavaz a parlamentben, akkor ők kapják a többséget. Érdekes politikai játszmák vannak tehát. Végső soron tulajdonképpen arról van szó, hogy egyrészt bekerül-e Románia 2007-ben az Unióba, ami még mindig nem dőlt el, illetve, milyen szerepet játszik ebben a kisebbségi törvény. Brüsszeli szempontból nézve igazából a kisebbségi kérdés másodlagos, sokkal fontosabb a korrupció, a szervezett bűnözés, illetve az igazságügy problémája, amelyekkel a mai napig nincsenek megelégedve. Én sajnos nem tartom kizárt dolognak a halasztást.

Van egy nagyon fontos téma, ami ide tartozik: ha tényleg megalapozott a gyanú, hogy Romániában CIA-vallatótáborok voltak, akkor nagyon nehéz lesz Románia helyzete. Ugyanis az emberi jogok magas fokú megsértése áll fenn, az Európai Parlament ilyen tekintetben mindenképpen leszavazza a csatlakozást. Mindez a tavaszi plenáris ülésen dől el.

Köllő Katalin

vissza az elejére


Befejezett éhségsztrájk

(1. oldal)

Befejezték az éhségsztrájkot a szamosújvári Somvetra üveggyár dolgozói, akik egy hete folytatják a tiltakozás e szélsőséges formáját. Kétségbeesésüket az okozta, hogy novembertől nem kaptak fizetést. Tiberiu Benţa szakszervezeti vezető közölte, hogy az utolsó sztrájkolók csütörtökről péntekre virradóra mentek haza, mivel már sem pszichikailag, sem fizikailag nem bírták tovább a tiltakozást. A szakszervezeti vezető emlékeztetett, tiltakozásukat csak felfüggesztették, a sztrájkot ismét elkezdik, ha a kormány megtagadja a szociális segélyek kiutalását.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

... csak úgy tudhatom meg az emberek igazi nézeteit, ha inkább arra figyelek, amit tesznek, mint arra, amit beszélnek...

René Descartes

vissza az elejére


KISHIREK

(2. oldal)

A NYUGDÍJASKLUBOSOK február 12-én, vasárnap du. 5 órától tartják zenés-táncos délutánjukat a Karolina/Múzeum tér 3. szám alatti Fások klubjában. Zenél Marton István.

A KISMAMAKLUB február 13-án, hétfőn du. 6 órakor tartja összejövetelét az Unitárius óvodában (bejárat a líceum és a templom közötti részen). A Bolyhos zeneóvodát Nistor Krisztina vezeti. A babákat kísérő szülőkkel a „felnőtt óvodában" a klub meghívottja, Újvári T. Ildikó jogtanácsos beszélget az új gyermekgondozási szabályozásokról. A tanácsadás alatt a gyermekek felügyeletét biztosítják.

A KOLLÉGIUMI CSENDES NAPOK keretében zajló előadásokra hívja az érdeklődőket az Apáczai Baráti Társaság Kollégium Pódiumának szervező bizottsága. Február 13-án, hétfőn 10–11 óra között Pásztori Kupán István A Szent Korona üzenete címmel, 11–12 óra között Szőcs István A Szent Korona, azaz a magyar királyi korona titkairól tart előadást. Ugyanaznap du. 4–5 óra között Vincze Zoltán a kolozsvári régészeti iskola eredményeiről beszél. Kedden, február 14-én du. 4 órától Egyed Ákos professzor a belvárosi református templomban (Farkas utcai) Mit köszönhet az erdélyi magyar oktatás és művelődés gróf Mikó Imrének címmel tart előadást.

vissza az elejére


Többszörösen is az idei UNITER-jelöltek között

(2. oldal)

Közzétette az UNITER (Román Színházi Szövetség) a 2005-ös évre szóló jelöléseit. A Kolozsvári Állami Magyar Színház több kategóriában is szerepel az idei jelölések között. A Cristina Modreanu, Ion Cazaban, Magdalena Boiangiu, Andreea Dumitru és Mircea Morariu alkotta jelölő zsűri az alábbi, színházunkat is érintő jelölésekről döntött.

Legjobb előadás: Godot-ra várva Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház (rendező Tompa Gábor); Kutyaszív – Bukaresti Nemzeti Színház (r. Yuriy Kordonskiy); Woyzeck – Kolozsvári Állami Magyar Színház (r. Mihai Măniuţiu).

Legjobb női főszereplő: Coca Bloss (Elena Ceauşescu Nicolae Ceauşescu egy napja, Teatrul Mic, Bukarest); Kézdi Imola (Marie Woyzeck, Kolozsvári Állami Magyar Színház); Valeria Seciu (Esme Allen Hogyan gondolja Amy, Teatrul Mic, Bukarest).

Legjobb férfi mellékszereplő: Richard Bálint – Caius doktor – A windsori víg nők (Nagyváradi Állami Színház); Constantin Drăgănescu – Johnnypateenmike Csámpás Billy (Nottara Színház, Bukarest); Hatházi András – Ezreddobos, Bolond Woyzeck (Kolozsvári Állami Magyar Színház).

Irodalmi titkárság

vissza az elejére


Bibliai történetek fiatal műkedvelők előadásában
Eszter és A tékozló fiú

(2. oldal)

2006. február 12-én, vasárnap 16 órától kerül sor a Kolozsvári Magyar Operában az V. Keresztyén Színjátszó Találkozó nyertes darabjainak bemutatására:

Kolozsvár–Belvárosi Református Egyházközség fiataljai Iváncsits Tamás: A tékozló fiú című rockoperáját Fodor Enikő rendezésében adják elő, a Kolozsmonostori Református Egyházközség fiataljai Visky András: Eszter című bibliai drámáját Fogarasi Alpár rendezésében mutatják be.

Mindenkit szeretettel várunk! Belépés felnőtteknek 5, ifjaknak 2,5 lej. Jegyeket a református egyházközségeknél, illetve az opera pénztáránál lehet váltani.

Fodor Enikő

vissza az elejére


Brazília, ország és emberek

(2. oldal)

Szerdán délután került sor az első Brazília, ország és emberek fényképkiállításra a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. A kiállítást az érdeklődők már megtekinthették Bukarestben a Brazil Nagykövetségen. A negyven fényképből álló kiállítás fotói bemutatják az érdeklődőknek Brazília természeti világát és rendkívül gazdag kultúráját, valamint betekintést nyerhettünk a brazil karneválok világába is. Dr. Livia Drăgoi a Művészeti Múzeum igazgatója elmondta: nagyon örül annak, hogy az első ilyen jellegű kiállításnak az általa igazgatott múzeum lehet a színhelye. Reméli, hogy ezután több, Brazília világát bemutató rendezvényre kerülhet sor a közeljövőben.

A kiállításon, amely február 9-től 26-ig látogatható Albani Ramos, André Alves, Araquém Alcantara, Bruno Alves, Caio Borghoff, Carlos Goldgrub, Christian Knepper, Felipe Goifman, Frederic Mertens, José Callas, Laho de Almeida, Ricardo Teles, Roberta Guimaraes és Zig Koch felvételeit lehet megtekinteni.

D. I.

vissza az elejére


Harangszó

(2. oldal)

Református Egyház: Farkas utcai (belvárosi) templom: de. 10 óra, szolgál: Fazekas Zsolt, du. 6 óra: Sipos Vizaknai Balázs. Györgyfalvi úti imaház: de. 10 óra: Balázs Attila. Akadémiai istentisztelet a Protestáns teológia imatermében de. 11 órakor: Adorjáni Zoltán. Kétágú templom: de. 10 óra: Adorjáni László, du. 6 óra: Buzogány Emese. Napkelet utcai imaház: de. 10 óra: Orbán Levente. Hidelvi református templom: nem érkezett tájékoztatás. Felsővárosi (Kakasos) templom: de. 10 óra, du. 5 óra, ifjúsági istentisztelet: Szilágyi Róbert. Kolozsvár-Pata utcai, újalsóvárosi fehér templom: de. 10 óra, du. 5 óra: Sebestyén Ákos. Írisz-telepi templom: de. 10 óra, du. 5 óra: Nagy Levente. Kerekdombi templom: de. 10 óra, du. 6 óra: Tőkés Attila. Szamosfalva: de. 11 óra, du. 6 óra: Péntek Márton. Kölesföldi templom: de. 9.30 óra: Péntek Márton. Bulgária-telepi templom: de. 10 óra: Varró István, du. 6 óra: Lőrincz Csilla. Tóvidéki templom: de 10 óra: Kozma András, du. 5 óra: Visky Péter. Törökvágási templom: de. 10 óra: Bibza Gábor, du. 5 óra: Bibza István. Kolozsmonostori templom: de. 10 óra, du. 6 óra: Gede Csongor.

Római Katolikus Egyház: Szent Mihály-templom: reggel 7 óra, 8.45 óra, de. 10 óra, 11.30 óra, du. 6 óra. A de. 10 órás szentmisét dr. Czirják Árpád celebrálja, a többit a segédlelkészek: Korom Imre György, illetve Bilibók Géza. Szentháromság (Piarista) templom: reggel 8 óra: dr. Holló László, 9 óra, román nyelvű szentmise: a Szent Mihály plébánia lelkészei, de. 11 óra: dr. Nóda Mózes, du. 6 óra: Orbán László. Ferencrendi templom: de. 9 óra, délben 12 óra: igét hirdetnek a ferences atyák. Szent Péter- és Pál-templom: de. 9 óra, 10.30 óra, du. 6 óra: Oláh Dénes. De. 10 óra: Rózsafüzér-ájtatosság. Fájdalmas Szűzanya (Monostori úti) templom: de. 9 óra: Kádár István. 10.30: Rózsafüzér-ájtatosság. Kolozsmonostori apátsági Nagyboldogasszony (Kálvária) templom: de. 11, du. 5 óra: Kádár István. 10.30: Rózsafüzér-ájtatosság. Szűz Mária Szent Szíve (Jobbágy utcai) templom: de. 9 óra, 10.30 óra, du. 6 óra: Vízi Zakariás. Jézus Szent Szíve (kerekdombi) templom: de. 9.30 óra: Jakab Gábor. Írisz-telepi templom: de. 11 óra: Jakab Gábor. Bulgária-telepi kápolna (Bábolna utca): szombaton du. 4 óra: Oláh Dénes, Szent Kamill-otthon: szombat du. 5 óra: Kovács Árpád.

Unitárius Egyház: Belvárosi templom: de. 11 óra, szolgál: Bálint Benczédi Ferenc. Írisz-telepi templom: de. 11 óra: Mezei Csaba. Kolozsmonostori egyházközség (a Kakasos, református templomban): du. 3 óra: Rüsz Fogarasi Tibor.

Evangélikus Egyház: Belvárosi templom: de. 10 óra: Orbán László; 11.30 órakor német nyelven: Kiss Béla.

Baptista Egyház: Gorunului utca 21. szám alatti templom: de. 10 óra: Berszán István, du. 5 óra: Varga János.

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Azt beszélik – amerikai bemutató. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 13 és 23 órától.

GYŐZELEM – Az elszánt diplomata – amerikai. – Vetítés: 14, 16.30, 19, 21.30.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – Rois et reine – francia bemutató. – Vetítés: péntek, szombat, vasárnap: 13, 16, 19; hétfő–csütörtök: 16, 19; kedvezménnyel 13 és 16 órától. Ünneprontók ünnepe – amerikai. – Vetítés 22 órától.

DÉS

MŰVÉSZ – Narnia krónikái: az oroszlán, a boszorkány és a szekrény – amerikai. – Vetítés: 17, 19.30, péntek, szombat, vasárnap: 22 órától is, kedvezménnyel.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – The Final Cut – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20, péntek, szombat, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel naponta 17.30 órától.

DACIA B-TEREM – Pingvinek vándorlása – francia. – Vetítés: 17. 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Éjszakai járat – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; péntek, szombat, vasárnap: 22 órától; kedvezménnyel: 17.30 órától.

vissza az elejére


OPERA

(2. oldal)

MAGYAR OPERA

Február 12-én, vasárnap du. 4 órakor: A tékozló fiú; Eszter – bibliai történetek református műkedvelő fiatalok előadásában. Rendezte: Fodor Enikő és Fogarasi Alpár.

Február 23-án, csütörtökön este fél 7 órakor. Erkel Ferenc: Hunyadi László. Vezényel: Horváth József. Felújítás: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

Február 13-án, hétfőn este 7 órakor: Carmen – balettelőadás.

Február 15-én, szerdán este 7 órakor: Johann Strauss: A denevér.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

(2. oldal)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, február 11-én, szombaton este 8 órakor: S. Anski nyomán: Fehér tűz, fekete tűz (Dybbuk) – stúdióelőadás. Rendező: David Zinder (Izrael).

Február 13-án, hétfőn este 8 órakor: Visky András: Tanítványok – stúdióelőadás. Rendező: Tompa Gábor.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, február 11-én, szombaton este 7 órakor: Matei Visniec: Mansardă la Paris cu vedere spre moarte.

Február 14-én, kedden este 7 órakor: Tom Stoppard: Travestituri.

vissza az elejére


BÁBSZÍNHÁZ

(2. oldal)

Ma, február 11-én, szombaton 12 órakor: Lúdas Matyi – magyar tagozat.

Február 12-én, vasárnap 11 és 12.30 órakor: A boszorkány macskája – román tagozat.

vissza az elejére


TÁNC

(2. oldal)

KÁLVINEUM

Február 15-én, szerdán, Zilahon, du. 4 órakor: A fehér ló fia; este 7 órakor: A víz szalad, a kő marad – a Maros Művészegyüttes fellépése.

MAGYAR OPERA

Február 16-án, csütörtökön du. 4 órakor: A fehér ló fia; este 7 órakor: A víz szalad, a kő marad – a Maros Művészegyüttes fellépése.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Európai személyi elvű autonómia-megoldások
Autonómia-körkép

(3. oldal)

(Folytatás lapunk tegnapi számából)

A nemzeti kisebbségek autonómiája személyi elvű biztosításának ötlete az etnokulturális szempontból rendkívül sokszínű Osztrák–Magyar Monarchiában született meg. A XIX. század végén, a népesség gyors és tömeges mozgása láttán néhány marxista irányultságú bécsi gondolkodóban felmerült: nem tekinthető igazságosnak, ha a nemzetiségek csak ott rendelkezhetnek bizonyos jogokkal, ahol többséget alkotnak. Az egyenlőséget azonban a francia felfogással szemben nem úgy képzelték, hogy minden állampolgárra rá kell kényszeríteni ugyanazt a nyelvet és kultúrát. Éppen ellenkezőleg, úgy látták, hogy az állampolgárok csak akkor lehetnek egyenlőek, ha lakóhelyüktől függetlenül tagjai maradhatnak saját nemzeti közösségüknek. Hogy kultúrájuk megőrzése szempontjából fontos kérdésekben még akkor is függetlenek maradhatnak, ha nagyon alacsony számban laknak egy bizonyos településen. A francia nemzetállami felfogással szemben azt tartották, hogy a nemzet és az állam két, egymástól könnyen elválasztható dolog, és nem feltétlenül szükséges, hogy minden nemzetnek saját állama legyen. A nemzet ugyanis személyi szövetség, az állam pedig területi szövetség. Úgy gondolták, hogy a területi elv kiküszöbölésével a nemzet terület nélküli állammá válik, Ausztria pedig nem országok, hanem nemzetek föderációjává.

A személyi elvű kisebbségi autonómia
A személyi elv alkalmazása számos jellemzőre alapozva lehetséges, ezek közül csak néhány a vallás, nemzetiség, anyanyelv. A területi autonómia esetében a jog alanyát a terület lakóinak csoportja alkotja. A személyi elvű autonómia esetében egy, az egyének meghatározott jellemzője mentén szerveződő csoport, amely jogait egy testületi önkormányzaton keresztül gyakorolja. A jog alanyát képező csoportnak bizonyos kérdésekben rendelkeznie kell döntéshozói jogkörökkel, és saját magának kell kijelölnie vezetőit, e nélkül ugyanis nem beszélhetünk autonómiáról.

A személyi elv érvényesítésekor tiszteletben kell tartani az identitásválasztás szabadságát, azaz a közösségnek biztosítania kell, hogy tagjai szabad akaratukból sorolják magukat a kisebbséghez tartozóknak. A csoportot egy jogilag bejegyzett szervezet képviseli, amely a hatásköröket kizárólag a tagságot önként vállaló egyének felett jogosult gyakorolni.

A személyi elvű autonómia intézményesíti a kisebbség politikai részvételét. A kijelölt kisebbségi szervezet közvetít az állam és a kisebbséghez tartozó állampolgárok között, akkor is, ha a kisebbség szórványban él és területi alapon nincs mód megszervezni a szükséges intézményeket. Mivel a kijelölt szerv az államot képviseli, rendelkeznie kell az állami források bizonyos hányada felett, másképp nem garantált a működése.

A kulturális autonómia
A kulturális autonómia olyan személyi elvű autonómiának tekinthető, ahol a kisebbség testületeinek jogkörei kizárólag az identitás megőrzése szempontjából alapvető kérdésekre korlátozódnak. Célja, hogy biztosítsa a kisebbség számára kultúrájának megőrzését, de nem szükségszerű, hogy az állam minden kultúrát érintő hatáskört a kisebbségre ruházzon. Amennyiben egy kisebbség elegendőnek tartja, kulturális autonómiát eredményezhet kizárólag a kisebbségi iskolák autonómiája is. A gyakorlatban azonban a kisebbségek az iskolai tananyag összeállítása mellett igényt tartanak saját kulturális szervezeteik, könyvtáraik, kiadóik, írott és elektronikus sajtójuk működtetésére is.

Ugyanakkor bármennyire is széles nyelvi jogokat, megkülönböztetett bánásmódot, nagy értékű anyagi támogatást biztosítson is egy állam kisebbségeinek, rendelkezési hatáskörökkel felruházott testület nélkül az még nem jelent autonómiát.

Európai példák
A fenti kritériumok alapján Európa legkevesebb 13 államában több mint 40 nemzeti kisebbség és etnikum rendelkezik kisebb vagy nagyobb fokú személyi elvű autonómiával.

Dániában a német kisebbség testülete az Észak-Schleswigi Német Szövetség, amelynek hatáskörei a közösséget érintő oktatási kérdésekre, magániskoláik működtetésére, és a Németországgal való kapcsolattartásra terjednek ki. Az alkotmány biztosítja számukra az identitásválasztás szabadságát, mivel pártjuk nem rendelkezik parlamenti mandátum megszerzéséhez szükséges szavazataránnyal, a dán parlamentben összekötő irodát állítottak fel számára, és joga van különböző testületekben képviseltetnie magát.

Finnországban a kontinentális részen élő svédek autonómiája tulajdonképpen az egynyelvű települési státus és a helyi önkormányzatiság révén biztosított. Amennyiben egy településen belül a finn nyelvet beszélők aránya nem éri el a háromezret, vagy a 6%-os arányt, svéd nyelvűnek számít, ugyanazok a hatáskörök illetik meg, mint a települési önkormányzatokat általában, és a kisebbségbarát oktatási rendszer következtében meglehetősen előnyös berendezkedést biztosít a tulajdonképpen nyelvi kisebbségként számon tartott svédek számára.

A lapp (számi) nyelv Finnország négy északi járásában hivatalos nyelvnek számít. Emellett az őslakosi státussal rendelkező kisebbség saját parlamenttel rendelkezik, amelynek hatáskörei meglehetősen korlátozottak, tulajdonképpen a nyelv és kultúra megőrzésére terjed ki. Dönthet arról, hogy az országos költségvetés hány százalékát fordítsák a számi kultúra megőrzésére és a számi szervezetek fenntartására, illetve előterjesztési joggal rendelkezik Finnország parlamentjében a közösséget érintő kérdésekben, mint a bányászat, szociálpolitika, földügy, nemzeti parkok létesítése.

Szlovéniában a magyar és olasz nemzeti kisebbségek a hagyományosan szülőföldjüknek tekinthető térségben municípiumi önkormányzati közösségeket, és egy azokat átfogó testületet hozhatnak létre. Hatáskörükbe tartozik a speciális jogaik védelmét szolgáló intézkedések meghozatala, észrevételeik és javaslataik felterjesztése az illetékes hatóságokhoz, az etnikai identitás megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása, a közösség fejlődése szempontjából fontos kulturális, kutatói, tájékoztatási, kiadói és gazdasági tevékenységek kezdeményezése és megszervezése, szervezetek és közintézmények létrehozása, az oktatási tevékenység megtervezésében és megszervezésében való részvétel, tantervek kidolgozása, a törvények által megszabott területeken állami hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

Észtországban az oroszok, ukránok, fehéroroszok, finnek, németek, svédek és zsidók országos jellegű önkormányzatokat működtetnek, feladataik az anyanyelvű oktatás megszervezése, az erre a célra fordított források felügyelete, kulturális intézményeinek kialakítása, kulturális rendezvények szervezése, pénzügyi alapok létrehozása, ösztöndíjak és díjak alapítása és kezelése. A nemzeti kisebbségek legfőbb szerve az országos kulturális tanács és a kulturális bizottság. A területi képviselet érdekében az országos kulturális tanács megalakíthatja a települési és megyei szintű kulturális tanácsokat, vagy kijelölheti helyi kulturális képviselőit.

Az önkormányzat intézményeit a nemzeti kisebbségek kulturális intézményei, kulturális célú vállalkozásai, szociális szervezetei és a magániskolákról szóló törvény hatálya alá eső kisebbségi oktatási intézmények jelentik.

További példaként említhetőek a belgiumi németek; a hollandiai frízek; a lettországi oroszok; a litvániai oroszok; a magyarországi bolgárok, romák, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, románok, rutének, szerbek, szlovákok, ukránok; a németországi dánok, sorbok, frízek; a norvégiai lappok; az olaszországi dél-tiroli ladinok; a több tíz oroszországi etnikai közösség.

(Folytatjuk)

Bognár Zoltán

vissza az elejére


Magánszorgalmú tévedések

(3. oldal)

A diktatúrát túlélő magánszorgalmú fanatikus azt hiszi, hogy kontrolt gyakorolhat az érdeklődését meghaladó gondolatok szabad áramlása felett. Közismert Illyés Gyula hatásos költeményben kifejezett utálata „a magánszorgalmú kutyák" országában, utcájában. De nem csupán neki okoztak „gyötrődést", hanem a verseskötetével a legmagasabb cenzúrát lágyítani igyekvő Kiadó (a Szépirodalmi) is megszenvedte az élő klasszikusnak tekintett költő versében jelképessé tett „ebek" – a letűnt idők távlatából nézve – szánalmasan gyarló csaholását.

És változatlanul milyen esetleges és személyre szólóan «elméretezett« minden magánszorgalmú fanatizmus. Kerek negyed évszázaddal ezelőtt írta (üzente) volt Illyés egyik utolsó záróbeszédében: „Viszem vége felé rosszhírű munkámat, / Melynek irigység, düh, ellenség megártott; / Tűzzel füsttel, gánccsal mit jövő továbbront…" Kiegyensúlyozott alkat volt, megpróbálta veretes zrínyis «inverziókkal palástolni« eleven keserűségét, s mintegy holtában is óvni megszabdalt honát.

(Ma már a mesterdalnok is legyintve mondja: bagatell!)

Lászlóffy Csaba

vissza az elejére


Adózva, adakozva

(3. oldal)

Nemrég lapunk hírt adott arról, hogy a marosvásárhelyi SMURD-rohammentősök 65 ezer eurós korszerű mentőkocsit vásárolhattak a lakossági jövedelemadó 1 százalékos felajánlásából. A mentőszolgálat számlájára a múlt év végén 2,7 milliárd régi lejt utaltak át, ami országos rekordnak bizonyult a civil szervezetek körében.

Romániában premiernek számított, hogy a 2004-es személyi jövedelemadóból bárki 1 százalékot átirányíthatott valamely nonprofit szervezet javára. A nálunk azelőtt ismeretlen lehetőség tőlünk nyugatra már régóta bevált módszer, eszerint az adóköteles állampolgár saját belátása szerint támogathat valamely civil szervezetet. Kis összegekről van szó, de sok kicsi sokra megy, különösen ha tudjuk, mennyire bizonytalan, hogy az államkasszából ugyanoda ugyanannyi került volna.

Az Országos Adókezelő Ügynökség közzé tette az 1 százalékos felajánlásokra vonatkozó adatait. Ezekből kiderül, hogy a közel 6 és fél millió adóköteles állampolgár közül 145 084-en (vagyis 2,23 százalék) élt a felajánlás lehetőségével. A konkrét célköltségvetésekbe átirányított összeg 4 415 516 új lej értékű volt, és 12 508 szervezet számláját gyarapította,

A részletes jelentésből az is kiviláglik, hogy ezen a „megmérettetésen" Kolozs megye kitűnően vizsgázott: a felajánlások számának tekintetében második helyet szerzett. Megyénkben az adófizetők 17 709 új lejt utaltak át a különböző civil szervezeteknek, az első helyen szereplő Maros megyében ez az összeg 23 475 új lej.

A száraz adatok sokszor mindennél beszédesebbek: a táblázatból első látásra kitűnik, hogy az erdélyi megyék lakossága sokkal segítőkészebb, mint a Kárpátokon túli adófizetők. Összehasonlításul: a negatív rekorddal „büszkélkedő" Teleorman megyében csupán 5 adóköteles személy élt a felajánlás jogával, ők összesen 3 szervezetet támogattak. Még az ország lakosságának egy tizedét kitevő fővárosiak is alulmaradtak, adakozási kedvük távolról sem arányos számarányukkal.

Jó hír: a 2005-re a jövedelemadónknak immár 2%-át írathatjuk át valamely nemkormányzati szervezet javára. A nyilatkozatokat tartalmazó dokumentumok benyújtásának határideje 2006. május 15. Gondoljuk jól át, és ne szalasszuk el az alkalmat, hogy olyan ügyet segítsünk, amivel az állami kassza különben is mostohán bánik. Ez a kérdés ezért nem csak anyagi természetű, hanem lelkiismereti ügy is.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Visszalépés a korrupcióellenes harcban
Băsescu konzultációra hívta a pártokat

(5. oldal)

Mind a nemzetközi közvélemény, mind a romániai civil társadalom felháborodással fogadta a szenátus csütörtöki döntését, amellyel ellehetetlenítették, hogy az egykori Országos Korrupcióellenes Ügynökség (OKÜ–PNA) működési szabályzata oly módon változzon meg, hogy az új testület, az Országos Korrupcióellenes Hatóság (OKH–DNA) akár honatyákat is érintő korrupciós esetekkel foglalkozó intézményként működjön. Valamennyien azt kérik Traian Băsescu államfőtől, ne hirdesse ki a törvényt.

Külön-külön kíván a pártokkal konzultálni Traian Băsescu az OKH működését szabályozó kormányrendeletnek szenátusi visszautasítása nyomán kialakult helyzetről – adja hírül a Mediafax hírügynökség. A tanácskozásokra február 16–17. között kerülne sor.

Ismeretes, Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnök levelet intézett pénteken az államfőhöz, amiben arra kéri Băsescut, küldje vissza a parlamentbe a tervezetet újratárgyalás végett.

Az egykori OKÜ-ről szóló 2002/43-as sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő 2005/134-es sürgősségi rendelet törvényes keretet biztosít a tavalytól Országos Korrupcióellenes Hatóság néven közismertté vált testületnek ahhoz, hogy akár magas rangú állami tisztséget viselő személyeket is érintő korrupciós esetekkel foglalkozó intézményként működjön. Amint arról tegnapi lapszámunkban tudósítottunk, a szenátus plénuma csütörtökön kvórumhiány miatt elutasította az egykori OKÜ-nek alakításáról szóló rendeletet.

A civil szervezetek képviselői is élesen bírálták a szenátusi döntést, és szintén azt kérték Traian Băsescutól, ne hirdesse ki az ezzel kapcsolatos törvényt.

– Románia válsághelyzetben van a csütörtöki szenátusi szavazás után. Ezért nyilvánosan kérjük az államfőt, hogy küldje vissza a törvényt a parlamentbe – jelentette ki Cristian Pârvulescu, a Pro Democratia Egyesület elnöke. Pârvulescu több civil szervezet nevében kérte, hogy a kormány felelősségvállalással érje el egy, az OKH működéséről szóló törvény elfogadását.

A Pro Democratia Egyesület elnöke szerint a kormányzati felelősségvállalás bizonyítaná, hogy létezik politikai szándék a „koherens" korrupcióellenes harc folytatására. Szerinte a felelősségvállalásnak három nagy előnye lenne: bebizonyítaná, hogy a jelenlegi kormánykoalíciónak többsége van a parlamentben, lerövidítené az OKH működéséről szóló törvény jóváhagyását, és arra kényszerítené az ellenzéket, hogy tisztázza álláspontját a korrupcióellenes harc kapcsán.

Az Európai Bizottság bukaresti képviselete is aggodalmának adott hangot a szenátus döntésével kapcsolatban. A testület által nyilvánosságra hozott közlemény szerint ez visszalépésnek számít a megvesztegetés elleni harcban. Angela Filote szóvivő ugyanakkor reményének adott hangot, hogy a román hatóságok mindent megtesznek majd azért, hogy a korrupció elleni harc ne torpanjon meg Romániában. Ennek a folyamatnak a sikeressége nagy mértékben befolyásolja Románia csatlakozását. Az EB május 16-án hozza nyilvánosságra Románia számára döntő fontosságú jelentését, amely kiemelten foglalkozik a korrupcióellenes harccal. Olli Rehn bővítési biztos is úgy vélekedik, rossz döntés volt a szenátusi nem. Rehn szóvivője, Nagy Krisztina szerint jó volna, ha a helyzet tisztázásáig a már beindult korrupciós ügyek vizsgálata folytatódna. Quinton Quayle, bukaresti brit nagykövet szerint is kár volna, ha azok a „nagyhalak, akik fennakadtak végre Macovei és Morar hálóján, megúsznák szárazon."

Az ellenzéki pártok közül Mircea Geoană, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke tegnap elmondta: pártja azért szavazott az OKH ellen, mert úgy ítéli meg, ez a testület csupán egy eszköz a hatalom kezében a politikai leszámolásokhoz. Véleménye szerint az ilyen jellegű ügyekkel a semmitőszék mellett működő ügyészségnek kell foglalkozni. Ezzel ellentétben Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt (NRP) elnöke szintén azt kérte, Băsescu küldje vissza a parlamentnek a törvényt. Kijelentette: pártja természetesen az európai normák szellemében az OKH mellett szavaz. Úgy vélte, ez nem az ellenzéki pártok, hanem a hatalom kudarca. Arra a pártelnök nem tért ki, hogy szenátorai egy nappal korábban miért szavaztak egyöntetűen a törvény ellen.

Ioan Oltean, a Demokrata Párt alelnöke szerint meg kell büntetni azokat a kormánypárti szenátorokat, akik igazolatlanul hiányoztak, tartózkodtak, vagy a kormányrendelet ellen szavaztak. A Mediafax értesülései szerint a szavazáson jelenlevő 93 szenátor közül 47-en igennel, 33-an nemmel szavaztak, kilencen tartózkodtak, négyen pedig nem szavaztak. A szavazás idején nem tartózkodott az ülésteremben az NLP-DP szövetség 12, a Konzervatív Párt 5 és az RMDSZ 5 szenátora. Az NLP jelen levő 22 szenátorából egy nem szavazott, a többi a rendelet mellett tette le a voksát. Ugyanez volt a helyzet a demokratáknál is, a jelen lévő 16 szenátorból 15 a rendelet mellette voksolt, egy pedig nem szavazott.

A 30 SZDP szenátor közül egy mellette, 21-en pedig ellene szavazott, 7-en tartózkodtak, egy viszont nem szavazott. Az NRP mind a 12 szenátora a tervezet ellen szavazott, a Konzervatív Párt 6 szenátora azonban testületileg rábólintott a módosításra. Az öt jelen lévő RMDSZ honatyából ketten igennel voksoltak, ketten tartózkodtak, egy pedig nem szavazott.

Csökkent Románia és Bulgária 2007-es csatlakozási esélye 2005-höz viszonyítva, állapítja meg egy Reuters-tanulmány, amely több mint 30 politikai elemző véleményére alapoz. Elsősorban a korrupcióellenes harc körüli kételyek azok, amelyek miatt többen is azt gondolják, nem kizárt az egyéves csúszás. A felmérés szerint körülbelül 60 százalék esélyt adnak a két országnak arra, hogy a 2007 január elsején az EU teljes jogú tagjaivá váljanak. A véleményekből kiderül az is, Románia és Bulgária elszalasztotta a 2004-es „vonatot", amikor 10 új tagországgal bővült az Unió. Ezért most nem csak saját lemaradásainak behozására kell összpontosítsanak, hanem olyan meggyőzően kell bizonyítaniuk integrációs szándékaikat, és az ezzel járó kötelezettségvállalás komolyságát, hogy legyőzzék a két évvel ezelőtti bővítést követően az EU magját képező országokon a két országgal kapcsolatban eluralkodott kételyeket.

vissza az elejére


Törvénytervezet diák- és lakáshitelről

(5. oldal)

Egyetemista diákoknak szóló tanulmányi- és lakáshitelről szóló törvénytervezet kidolgozását készíti az Országos Ifjúsági Hatóság (OIH) az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) kezdeményezésére – közölte tegnap a Szabadsággal Borbély Károly, az OIH vezetője.

Pénteken az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének székházában tartottak megbeszélést a törvénytervezet kapcsán megfogalmazott javaslatokról. Az említett két szervezet vezetőin kívül jelen voltak az RMDSZ Oktatási Főosztályának és a Magyar Ifjúsági Értekezlet képviselői. Az OMDSZ szerint a jelenleg érvényben lévő diákhitelre vonatkozó, 1998-ban kiadott kormányrendelet nem nyújt érdemi segítséget a hallgatóknak. Az OMDSZ ezért olyan jogszabály kidolgozását javasolja, amely által az alap-, magiszteri és doktori képzésben résztvevő diákoknak lehetőségük nyílik, hogy a tanulmányi időszak alatt diákhitelt vegyenek fel. Borbély Károly közölte: lakáshitel felvételére is gondoltak, ezt is belefoglalják majd a tervezetbe. Emlékeztetett: tavaly az általa vezetett hatóság javaslatot tett ötezer euró felvételére, amit az érintettek tanulmányi költségeik fedezésére és tanszerek vásárlására használhattak volna. Ezt az összeget öt év alatt kellene törleszteni, legkésőbb pedig a nyugdíjba lépés időpontjakor. Ez a terv végül nem valósult meg, de az elképzelést megpróbálják beépíteni a készülő törvénytervezetbe.

A kezdeményezők márciusig elkészítik a végleges tervet, amelynek elfogadtatását az RMDSZ csúcsvezetőségével is egyeztetik.

vissza az elejére


Nincs hivatalos álláspont a csángókról

(5. oldal)

Szabó Vilmos, a magyar Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára és Lucian Leuştean, a román külügyminisztérium államtitkára pénteken Budapesten aláírta a Magyar–Román Kormányközi Vegyes Bizottság Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottságának legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét. A korábbi jegyzőkönyvekhez hasonló a dokumentum a két ország kisebbségének oktatási, kulturális kérdéseivel.

Újságírói kérdésre válaszolva – amely a közelmúltban Brüsszelben bemutatott csángókról szóló dokumentumfilmhez kapcsolódott – Lucian Leuştean államtitkár elmondta, hogy mivel a csángók nem egy jogilag hivatalos kisebbség Romániában, hivatalos álláspont velük kapcsolatban nincs.

vissza az elejére


Egészségügyiek városfejlesztési javaslatai

(5. oldal)

Tegnap a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal, a Kolozsvár fejlesztési stratégiája megbeszélés-sorozat keretében, az egészségügy és orvosi ellátás kérdéseiről tartott értekezletet a szakma helyi vezetőivel. Emil Boc polgármester a fejlesztési stratégia kidolgozásának 14 fejezet közül ezt, az egészségügyre vonatkozó 9-iket az egyik legfontosabbnak nevezte.

Dr. Nicolae Hâncu, a Diabetikus Központ igazgatója, az április elsejétől életbe lépő új, decentralizált gyógyszerterjesztési rendszerrel kapcsolatban is hangsúlyosabbá váló térhiányra panaszkodott. Szerinte az egészségügy gondjait mikroközpontok kialakítása oldhatná meg. George Petrescu, a Dohányzáselleni Liga elnöke az évente országosan 30 ezer halálos áldozatot követelő dohányzás elleni informáló-készséget hiányolta. Tokay Rozália, a Magyar Mozgáskorlátozottak Társulatának elnöke, a Hajnal-negyedben európai színvonalon működő Szent Kamill Szeretetotthon melletti 4 ezer négyzetméternyi telekre új kórház felépítését kérte, amely járóbeteg-ellátást és laboratóriumi munkát, és olyan feltételeket is biztosítana, amelyekben az idősek emberséges körülmények között hunynak el.

A polgármesteri hivatal stratégiatervezetében fontos helyet foglal el a háziorvosi szolgálati rendszer fejlesztése, az orvosi-társadalmi egységek létesítése, a szakorvosi járóbeteg-ellátás fejlesztése, a háztartási hulladékkezelés megoldása, sürgősségi kórház megépítése stb. Emil Boc szerint miután elkészül a város fejlesztésének stratégiaterve, megfelelőképpen módosítják a költségvetést.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 10., péntek

(5. oldal)

Váltóiroda (Vétel/Eladás)

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,53/3,57

2,93/2,97

1,39/1,43

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Február 13., hétfő

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5397 lej, 1 USD = 2,9570 lej, 100 magyar forint = 1,4108 lej.

vissza az elejére


KÖRKÉP


Beszterce-Naszód megye
Közel nyolcmilliárd lej a magyarlakta településeknek

(6. oldal)

A Beszterce-Naszód Megyei Tanács 28, 7 milliárd lejt osztott szét a megye településeinek önkormányzatai között – mondta Kocsis András megyei tanácsos. A települések különböző pályázatokat nyújtottak be, amelyeket a szakbizottságok rendszereztek és bíráltak el.

– A polgármesteri hivatalok pénzt igényeltek, többek között iskolajavításra és központi fűtés bevezetésére is – mondta a megyei tanácsos. – Figyelembe vettük azt is, hogy melyik településnek van a tulajdonában erdő, mert amelyik önkormányzat rendelkezik saját erdővel, meg tudja oldani önerőből a téli fűtésgondokat – tette hozzá a tanácsos.

– A megyei tanács tagjai Szociáldemokrata, Demokrata és RMDSZ párttagok, de sikerült kiharcolnom azt, hogy a megye teljesen vagy részben magyarlakta településeinek pénzt utaljunk ki. Itt megemlíthetem Magyardécse önkormányzatát, amely 900 millió lejt kapott. Az összeg nagy részét egy marógép beszerzésére fogják felhasználni, amely elengedhetetlen a sáncok kiásásához és a földutak megjavításához. Ezeket a munkálatokat azért kell elvégezniük, hogy megoldják a termőföldekről való vízlevezetés problémáját, hiszen a tavaly is termőföldeink nagy része víz alá került – magyarázta Kocsis. A fennmaradó összeget a szemételszállítás megoldására fogják költeni, ami még mindig nincs megoldva a Beszterce-Naszód megyei településen. A felőri polgármesteri hivatalnak is 700 millió lejt utaltak ki szintén szemételszállításra. Ezen a településen ugyan már megoldották a szemételszállítás kérdését, de az idéntől egy másik céggel szeretnének szerződést kötni. Magyarnemegye részére is 300 milliós összeget utaltunk ki különböző munkálatok elvégzéséhez.

Így sikerült összesen közel nyolcmilliárd lejt biztosítani a magyar lakosú településeknek, és a tanácsosok meg vannak elégedve a kiutalt összegekkel.

Ugyanakkor együttműködünk az egyházakkal is, hogy így, szórványban is meg tudjunk maradni. Például Bethlenben a tavaly 250 millió lejt fordítottak templomfelújításra, amit önerőből a bethleniek nem tudtak volna fedezni és ezért igényelték a mi segítségünket is.

Beszterce, a Gönczi Irénke és Ilyés István helyi tanácsosok által kezdeményezett és jóváhagyott pályázati rendszer alapján kapott különböző célokra pénzt. – A tavaly egy harminc oldalas metodológiát dolgoztunk ki, amely szerint különböző programokra lehet pályázati úton pénzt igényelni – mondta Gönczi Irénke. – Így sokkal átláthatóbbak és rendszerezhetőbbek a pályamunkák és így könnyebb eldönteni, hogy mire utalnak ki pénzt. Az idén minden kérésünket jóváhagyta a helyi tanács kiértékelő bizottsága, amelynek jómagam is része voltam. A helyi tanács először támogatja egy magyar nyelvű könyv megjelentetését: Beszterce-Naszód megye történelmének magyar nyelvű kiadását. Ezenkívül a magyar egyházak is pályáztak, és annak is nagyon örülök, hogy támogatást kaptunk a magyar tantárgyolimpia megszervezéséhez.

Mindenki meg van elégedve az elért eredményekkel, hiszen minden benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálták el. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen eredményesen tudunk dolgozni – nyilatkozta Gönczi Irénke. .

D. I.

vissza az elejére


Gazdag ajándékosztás a Szabadság nyereménysorsolásán
Remekelt a Randevú színjátszó csoport

(6. oldal)

Az Apáczai Csere János Líceum dísztermében teltház, mintegy 70 olvasó volt kíváncsi a csütörtök délutáni Szabadság-jutalomsorsolásra: előfizetőinket, rejtvényfejtőinket, de a közönséget is egyaránt díjaztuk.

Idei első találkozásunkat számos támogató megtisztelte jelenlétével. Az év első három hónapjára a lapunkra előfizetők főnyereményét szolgáltató Vitacom Electronics Kft. képviseletében Molnár Katalin marketing menedzser és Nagy Zoltán is jelen volt, utóbbi elmondta, hogy a 10 millió lejes vásárlási utalvánnyal gazdagodó szerencsés nyertes remélhetőleg könnyű feladat előtt áll majd, amikor a Szentegyház utca 6. szám alatti üzletben elvásárolja nyereményét: közel 75 ezer féle termék között válogathat, számítógép-alkatrészektől elemeken, töltőkön, mérőműszereken át a autóhangszóróig nagyon széles skálából választhat az elektronikai termékek közül. Az ünnepi könyvcsomagokat biztosító Kriterion Könyvkiadó igazgatója, H. Szabó Gyula örömét fejezte ki, hogy egyre szorosabb az együttműködése lapunkkal, közösen küzdünk a szellemi arculat formálásáért. A kiadó által felajánlott könyvek közül megemlíthetjük a következőket: Sigmond István: Keselyűcsók; Bartalis János: Ujjamból liliomok nőnek; Egyed Ákos: Falu, város. civilizáció; Honoré de Balzac: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága; Prosper Mérimée: Szt. Bertalan éjszakája * Carmen; Király László: Madarak árnyéka; Óváry Zoltán: Emlékeimből. 90 év a Föld körül; Bajza József: Szó és tett jellemzik az embert; Böhm Károly: Logika. Horváth László, a földi tévéantennát adományozó Master H Kft. vezetője elmondta, hogy az elektrotechnikai és háztartási cikkeket forgalmazó Széchenyi téri boltja a porszívókellékekre szakosodott („nincs olyan porszívózsák, amely nálam nem szerezhető be" – nyilatkozta büszkén a mester), ezenkívül még mosógépalkatrészeket és antennákat is forgalmaz.

Amint már tegnapi lapszámunkban már megírtuk, a legnagyobb díjat, a negyedévre előfizetők főnyereményét, a Vitacom Electronics Kft. 10 millió lejes vásárlási utalványát Sima nevű olvasónk nyerte (Kolozsvár, Kis/Prodan u. 18/1.). A sorsolást hagyományosan a jelen lévő gyerekek végezték (tudták, hogy a jutalmuk ezúttal is cukorka), a legtörekvőbbnek Pop Tamáska bizonyult, ő neki köszönhető mindkét nyereménykategória első helyezettjének a kihúzása. A jutalmazottak további sorrendje: 2. Oroszhegyi György (Hátszeg G pengetömb 53.) – földi tévéantenna; 3–4. Némethi Róza (Mehedinţi 51–53/60.) és Zeck György (Samuil Micu 3/8.) – ünnepi könyvcsomag; 5. Sipos Ferenc (Suceava 89.) – Fodor András: Kolozsvári képeskönyv c. műve; 6. Soó Éva (Iezer 1/46.) – 500 ezer lejes szakorvosi vizsgálat vagy orvosi laboratóriumi kivizsgálás; 7. Varga Ida (Cukorgyár u. 9/22.) – csillár; 8–17. Takács Gábor (Nyárfasor 30/39.), Kilin Erzsébet (Gyár 5/38.), Várhelyi Csaba (Tulcea 16/7.), Lészai Lehel (Párizs 13.), Dobai Tibor (Godeanu 2/32.), Kovács Olga (Deák Ferenc/Hősök 4/3.), Gál Sándor (Izlazului 18/47.), Serestély (Gyár 3/52.), Feischmidt János (Liliom 3/24.) és Zsigmond Béla (Mamaia 10.) – gyógynövény alapú illatszercsomag; 18–19. Pallós Miklós (Bucium 7–9/41.) és Geambaşu Judit (Donát 186/37.) – 2– zenés CD és 2–2 zenés kazetta.

Az egyhavi előfizetők közül a legszerencsésebbnek Szántó Zoltán (Egeres Gyártelep 174.) bizonyult, ő viheti haza a Nobila Casa Kft. fődíját, a több millió lej értékű álló- és asztali lámpakészletet. A további sorrend: 2–3. Tóth Károly (Scărişoara 6/7.) és Fischer Fodor Károly (Válaszút 341/A) – ünnepi könyvcsomag; 4. Zágoni Éva (H. Barbusse 35.) – 500 ezer lejes szakorvosi vizsgálat vagy orvosi laboratóriumi kivizsgálás; 5–10. Ruzsa István (Axente Sever 32.), Szőllősi Gábor (Zaharia Bârsan 18.), Papp László (Cernei 9/31.), Darabont Márta (Retyezát 3/16.), Király Ernő (Ţebei 24.) és Szabó Piroska (Horea 50/3.) – népmese vagy zenei DVD; 11–15. Kassay József (Detunata sétány 5/154.), Bozsoki Adrienn (Gyár 4/81.), Nagy Dániel (Rebreanu 23/6.), Vass László (Băiţa 12/1.) és Dotler Adela (Szászfenes, Dózsa György u. E2 tömbház 5.) – gyógynövény alapú illatszercsomag; 16–27. Adorján Károly (Vidraru 17–19./114.), Deák Erzsébet (Petőfi/Avram Iancu 5/22.), Óvári János (Deák Ferenc/Hősök 45/3.), Knobloch Enikő (Jugoszlávia u. 22.), Tellmann Éva (Micuş sétány 6/9.), Pap Ilona (Krajova u. 8/8.), Mezei János (Gârbău u. 11/18.), Jakab István (Erdőfelek 135.), Szilágyi Erzsébet (Godeanu 10/7.), Kanizsay László (Roosevelt 6.), Kiss Artúr (Magyarfenes 16.) és Barta János (Băiţa 5/21.) – zenés CD; 28–32. Benedek Julianna (Magyar / 1989. December 21. u. 37/34.), Dobrei Irén (Egyetem u. 11/8.), Szathmári János (Gurghiu 4/75.), Kelemen György (Descartes 31.) és Szőlősi Sándor (Tóköz 18.) – Takács Gábor: Jeruzsálem, Jeruzsálem c. művészeti albuma.

Támogatónk volt még a Promedical Center, Neon Kft., Cosmetic Plant, Sendus Music Production és az Euromusic.

Ugyanott megejtettük a decemberi rejtvénypályázatok sorsolását is. A novemberi jutalmazottak névsora már a nap folyamán a szerkesztőségben megejtett nyilvános sorsoláson kiderült. A pályázni hagyományosan a Szabadságban megjelent három rejtvénnyel lehetett, illetve a másik kategóriában, ezenkívül a Corvina Nemzetközi Rejtvénymagazin által támogatott Forog az idegen című rejtvénylap egyik feladványának helyes megfejtését is be kellett küldeni.

A szerencsések:

November, 4 rejtvény: 1. Bíró József (Kolozsvár, Detunata 5/165.) – DVD; 2–5. Rostás Árpád (Tăbăcarilor 4.), Bajka Pál (Horea 18–20.), Szőke Gyula (Bizuşa 4/5.) és Debreczeni Ágnes Julianna (Mehedinţi 45/120.) – ajándékkönyv.

November, 3 rejtvény: 1–2. Rakuscsinecz S. Teréz (Donát 113.) és Lészai Róbert (Pap/Párizs 13.) – Szabadság-előfizetés; 3–10. Török Mária Anna (Scărişoara 4/14.), Boér Mária Gabriella (Rovine 4/17.), Bükky Etelka (Petuniei 1/16.), Botár Erzsébet (Szentegyház/Maniu 5/8.), Kocsis Annamária (Ilie Măcelaru 22.), Ősz Irén (1918. December 1. u. 4/9.), Jakab Anna (Pacsirta 17.) és Molnár Alfréd (Herculane sétány 6/34.) – ajándékkönyv.

December, 4 rejtvény: 1. Kiss Ildikó (Főtér 5.) – DVD; 2–5. Ivanov Márta (Luncii 24.), Ilyés István (Aron Densuşianu 44.), Rostás Árpád (Tăbăcarilor 4.) és Réman Bálint (Padin sétány 18/15.) – ajándékkönyv.

December, 3 rejtvény: 1–2. Ferencz Árpád (Roşiori 14.) és Pál Sarolta (Rákóczi 72/5.) – Szabadság-előfizetés; 3–10. kétszer Pál Irén (Békás 7.), Kraftsik Katalin (Mócs 180.), Kocsis Annamária (Ilie Măcelaru 22.), Tripsz Katalin (Teodor Mihali 2/47.), Kovács Margit (1918. December 1. u. 82.), Bayer Márta (Arieşului 119/65.) és Gyula Zsombor (Grigore Alexandrescu 33/24.) – ajándékkönyv.

NYEREMÉNYEINK – AJÁNDÉKOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, ELLENÉRTÉKÜKRE NEM VÁLTHATÓK VISSZA!

Novemberben 139 pályázat érkezett be, 101-en fejtettek meg jól három rejtvényt, 18-an négyet, 20-at ki kellett zárni. Decemberben 175-en küldtek be megfejtést, 33-at kellett különböző hibák miatt kizárni, 121-en fejtettek meg három feladványt, 21-en pedig négyet.

A Szabadságban megjelent rejtvények helyes megfejtései:

November: 1. forduló: Valamit érni, és meg is mutatni annyi, mint kétszer annyit érni. 2. forduló: Lehet, hogy igazatok van, talán várhatnék egy évet. 3. forduló: Akár vesz, akár nem vesz, alkudni mindig alkudhat az ember.

December: 1. forduló: Ha már nem látszanak rajta a betűk. 2. forduló: Mert az anyámat miattam kellett elvennie. 3. forduló: Sem kőtorony, sem rézből vert falak / S szűklégű börtön, sem kemény bilincs / A szellem erejét meg nem köthetik.

A jutalmak hétfőtől kezdődően átvehetők a szerkesztőségben a könyvelőségen, naponta 10–16 óra között.

A farsangi sorsolást jól sikerült humorest egészítette ki, a szucsági Randevú színjátszó csoport Egy bolond többet csinál című, vidám jelenetekből összeállított fellépéssel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget. A műkedvelő csoport kiválóan teljesített, a Mihály-Vitályos Edit vezette társulat megérdemelten kapott vastapsot.

Az összejövetelt a szokásosnál talán gazdagabb tombola zárta, senki sem távozott jutalom nélkül.

P. J. A.

Az oldalt Dézsi Ildikó szerkesztette

vissza az elejére


KÖRKÉP


Összegyűjtik a munkakönyveket

(7. oldal)

A köznyugdíj rendszerről és egyéb társadalombiztosítási jogokról szóló 2000/19. számú törvény értelmében, a jogszabály életbe lépése előtti járulékfizetési időszakokat a területi pénztárak révén az Országos Nyugdíjpénztár igazolja. Ennek értelmében a helyi nyugdíjpénztárak átveszik a munkakönyvekben vagy egyéb törvényes okiratokban szereplő adatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy befizették a társadalombiztosítási járulékokat. A 2001. április elseje, tehát az új törvény életbe lépése előtti időszakokat dolgozzák fel, felhasználva a kereseteket is, tehát mindazokat az adatokat, amelyek majd számításba jönnek a nyugdíjjárandóság megállapításánál, mondta Vasile Dolean, a kolozsvári pénztár igazgatója tegnapi sajtóértekezletén.

Mindazok, a jogi valamint magánszemélyek, akik munkakönyvet tartanak, kötelesek ezeket a lakhelyük vagy székhelyük szerint illetékes pénztárhoz letenni, megfelelően kitöltve 2001 áprilisáig. (Ezután a dátum után a munkaadók már havonta kötelesek voltak jelenteni a járulékbefizetést, tehát a hivatal rendelkezik a megfelelő adatokkal.) A munkakönyv első oldalához csatolni kell az illető személyazonossági iratának másolatát, a személyi számmal. Az adatok feldolgozása után az okiratokat visszaszolgáltatják. A hivatal már kidolgozta az összegyűjtési eljárást, az értesített személyeknek 30 nap áll majd rendelkezésre, hogy beszolgáltassák a kért iratokat. Remélik, márciusig szkennert is sikerül szerezniük, hogy a munkakönyveket – a számítógépes adatbegyűjtés mellett – szkennelhessék is, tehát egy másolt példánnyal rendelkezhessenek. Az egész folyamat 2 évet fog tartani, a hivatal ehhez a tevékenységhez 80 személyt alkalmazott, mondta az igazgató.

(i)

vissza az elejére


Vita a befektetésekről

(7. oldal)

Az utolsó tanácsülésen a 2006-os költségvetés megvitatása alkalmával a Demokrata Párt és Cristian Haiduc tanácsos két javaslatot tett annak érdekébe, hogy nagyobb befektetéseket lehessen eszközölni a város területén.

Elmondták: egyes adókat és illetékeket meg kellene emelni. Szerintük az így befolyó összegeket a nagyobb befektetések finanszírozására lehetne használni.

A városháza adatai szerint egy év leforgása alatt a különböző adókból és illetékekből 1,5 milliárd régi lej gyűl össze.

A polgármesteri hivatalnak kölcsönt kellene felvennie, hogy a nagyobb fontosságú projekteket végre tudja hajtani – tette hozzá a tanácsos.

Marius Bordea Szociáldemokrata Párti tanácsos, a Mechel sodronyipari vállalat volt vezérigazgatója, arra hívta fel a figyelmet, hogy egy prioritási listát kellene felállítani a legszükségesebb beruházásokról.

Emlékeztette kollegáit: a tanács felkérésére egy szakértő a helyi költségvetés elemzése alkalmával az tanácsolta, szigorú megszorítások szükségesek 2006-ban, mert a költségvetési bevételek terén problémák adódhatnak.

Schmidt Jenő

vissza az elejére


Civil sikerek Tordatúron
Kolozsvárra szállítják a hulladékot

(7. oldal)

A környezetvédők, természetszeretők közbenjárása sikerrel járt: szerződést kötöttek egy kolozsvári köztisztasági vállalattal annak érdekében, hogy elszállítsák a hulladékot. Az elkövetkező időszakban több család szerződést szándékszik kötni a céggel. A település tisztasága lényegesen hozzájárul az idegenforgalmi potenciál növeléséhez. Hosszabb távon a helybeliek a csatornázásra és a vízhálózat kiépítésére is gondolnak.

Romániában a vidéki települések egyik legnagyobb gondja a közművesítés. A villanyáramot már a legtöbb helyen bevezették, a földgázhálózat lassan ugyan, de terjed, ellenben az ivóvíz, a csatornázási hálózat, és a rendszeres hulladékeltakarítás faluhelyen még mindig problémát okoz. A becslések szerint a vidéki településeknek még egy százalékában sincs megoldva a hulladék-eltakarítás kérdése, ami nagyon hamar környezetszennyezési veszélyforrássá válik. Az önkormányzatok ritkán mernek kezdeményezni ezen a téren, elsősorban azért, mert attól tartanak, a lakosság jelentős hányada nem fogja majd kifizetni az elszállítási költségeket. Tordatúron az áldatlan helyzetnek civil kezdeményezés vetett véget. Megalakult egy csoport, amely a polgármesteri hivatallal és a helyi tanáccsal együttműködve intézkedik a falu érdekében. Egy felmérés során megkérdezték a falubelieknek több mint felét, és mindenki úgy nyilatkozott, hogy hajlandó kifizetni a hulladékelhordásért járó összegeket. Az akciót Moldován Attila üzletember, a VSA Sport cég vezérigazgatója, valamint Körösfőy Sándor, a Havasi Gyopár egyesület vezetője irányította. Az elmúlt napokban a faluban volt az első szemételhordó autó, hogy a cégektől elszállítsa a hulladékot. Moldován Attila elmondta: hamarosan a lakosság is sorra kerül, előbb azonban meg kell kötni a szerződést a szállító céggel. A kezdeményezők teljességre törekednek: ha csak egy ház is szemetes marad, az már nagyon sokat ront a falu arculatán – vélekednek. A település tisztasága a legelső feltétel azoknak az akciónak, amelyeknek végcélja Tordatúr idegenforgalmi potenciáljának a kiaknázása. Nagy figyelmet szentelnek a Túri-hasadéknak, amelyet – a Tordai-hasadékkal ellentétben – nem szeretnének átadni a nagy turistaforgalomnak. A rezervátumot csupán a természetet szerető, értő és védő kirándulók látogatnák, akik az élmény kedvéért egy kis kalandtól sem riadnak vissza. Éppen ezért itt nem lesznek lebetonozott utak, korlátok és hidak, megmarad a hely természetes, vad szépsége – hangsúlyozta Körösfőy Sándor. A faluban azon kívül még sok a látnivaló, elég csak a XIII. századi katolikus templomra, vagy a második világháborús katonasírokra gondolni. Mindez persze csupán akkor alakítható turista-attrakcióvá, ha a település alapvetően felkészül arra, hogy látogatókat fogadjon. Ehhez pedig az szükséges, hogy a hulladékeltakarítással kapcsolatos kezdeményezés teljes sikerrel járjon. A kezdet sokat ígér, hiszen múlt hét végén a falu több helyéről végre eltűntek az időtlen idők óta tornyosuló szeméthegyek, de el kell jutni oda, hogy a hulladékeltakarító autó rendszeresen megálljon minden tordatúri ház előtt. Azután persze a vízhálózat, a csatornázás javítási munkálatai következnek.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Gazdátlan autóroncsok

(7. oldal)

A kolozsvári polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó rendőrség jelentése szerint 2005-ben a közterületen 569 olyan járművet azonosítottak, amelyek elhagyatottan és leromboltan akadályozták a forgalmat vagy a parkolást. Ráadásul ezek a roncsok a városképet is rontották.

A polgármesteri hivatal felügyelőinek felszólítása nyomán 178 autót tulajdonosaik elszállítottak vagy újból üzembe helyeztek. 120 autó számára állítottak ki lefoglalási rendeletet, ezek közül 35-öt a tulajdonosok kiváltottak, a többi 85-öt pedig a városháza elszállított és értékesített: 63-an nyilvános árverésen állami tulajdonba kerültek, további 22 sorsáról később döntenek.

Jelenleg a polgármesteri hivatal emberei 271 elhagyott személygépkocsi azonosításán dolgoznak. Ezek közül 113-nak a tulajdonosát sikerült megtalálni, ők rendőrségi felszólítást fognak kapni a kocsi vagy kocsironcs eltávolítására. A többi 158-ra nincs tulajdonos, ezeket a helyhatóság elszállítja.

A gazdátlan autókat vagy karosszériákat a következő telefonszámokon jelezhetjük: 984 vagy 598-784.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Kevesebb gyógykezelési jegy

(7. oldal)

Idén még nagyobb gondot okoz a gyógykezelési jegyek kiosztása, mivel 40%-kal kevesebb jegyhez jutottak, alig 8 ezerből kell gazdálkodniuk, mondta pénteken Vasile Dolean, a pénztár igazgatója. Ebből csupán 789 a teljesen ingyenes jegy, erre pedig 52 ezer jogosult lenne, tehát olyan nyugdíjas, aki a jogszabályok előírásai révén (hadirokkant, veterán, politikai üldözött, egyéb kedvezményes) térítésmentesen igényelheti a kezelést.

A téli hónapokban nagyon kevesen kérnek kezelési jegyet, de tavasszal és főleg nyáron mindig túljelentkezés van. A hivatal vezetősége úgy döntött, a kérelmezések sorrendjében kiosztják az ingyenes jegyeket is, nem tartogatják őket. Eddig összesen 782 jegyet osztottak ki, ebből körülbelül 200 volt díjmentes. (Kezelési jegyet igényelhetnek a nyugdíjasok mellett a társadalombiztosítási járulékot fizetők, valamint a kiskorú diákok is. A szükséges iratokat kifüggesztették a pénztárnál.)

Az elmúlt évi decemberi adatok szerint a megyében összesen 183 632 nyugdíjast tartottak nyilván, ebből 153 480 volt állami (304 lejes átlag járandósággal), és 30 152 mezőgazdasági nyugdíjas (100 lej átlag járandósággal). Az állami utódlási nyugdíj (19 363 személy esetében) átlagban 144 lej, a mezőgazdasági (4 118 esetben) pedig átlagban 28 lej volt.

(i)

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Két körözött személy

(7. oldal)

A tordai rendőrség Nicolae G. családjánál két bujkáló kiskorút fülelt le a napokban. A 17 éves Ovidiu Mihai Ş.-t helyileg és országosan is körözték, február 1-jén tűnt el otthonából. A kiskorú fiút átadták édesapjának, Ioan Ş-nek a körözéseket visszavonták. A másik fiú, az egy esztendővel fiatalabb Călin Adrian B. szintén február 1-jétől hiányzott, ő a Gocan családnál lakott és Ovidiuval együtt távoztak Kolozsvárról. Őt nem kereste senki. A kiskorút a gyermekotthonba vitték, hamarosan döntés születik a jövőjét illetően.

Három baleset Kolozs megyében
Közlekedésrendészeti balesetek szempontjából, sajnos elég élénk napnak bizonyult február 9-e, csütörtök: Kolozs megyében három komolyabb balesetet jegyeztek.

• A kolozsvári Câmpina utcán haladt reggel 8 óra 40 perckor az 50 éves Vasile P. A CJ–08–FHN rendszámú Daciával irányt változtatott, balra fordult, anélkül hogy biztosította volna magát, hogy a manőver végrehajtható. Az utca 42. számú háza előtt oldalról beletrafált egy Mercedes szállítójármű, az AB–05–AVE rendszámú autó szabályosan közlekedett, sofőrje, a 26 esztendős marosújvári (Ocna Mureş, Fehér megye) Ioan Gavrilă C. nem tudta elkerülni a koccanást. A balestben a figyelmetlen gépkocsivezető sérült meg.

• Kettős szabálytalanság okozott bajt a Viilor utcában Kolozsvárott 12 óra előtt 20 perccel. A 31 esztendős Mihai Ciprian C. a CJ–11048–09/07 rendszámú Jeepet vezetve farolni kezdett, de nem tette ezt körültekintően, és elgázolt egy gyalogost. Az 52 éve V. P. sem volt vétlen, mivel nem a gyalogátkelőhelyen akart átkelni, és óvatlanul az autó mögül bukkant elő. A gyalogos könnyebben megsebesült.

• Magyarlóna (Luna de Sus) volt a helyszíne az este fél nyolckor történt balesetnek: a 28 éves Mihai M. ügyvéd a CJ–76–JCI rendszámú Opel Vectrát vezette (a gépkocsi C. Maria Jucan irodájának a tulajdonát képezi) Szászfenesről (Floreşti) Tordaszentlászló (Săvădisla) irányában. Adott pillanatban az autó előtt a jobb oldalon haladó gyalogos, a 61 esztendős Martin A. a síkos, havas úton megcsúszott, és a gépkocsi elsodorta. A férfit súlyos sérüléssel ápolják a kórházban.

(póka)

vissza az elejére


Meleg víz és fűtés nélkül

(7. oldal)

A melegvízhálózat meghibásodása miatt február 13-án, hétfőn 8–20 óra között szünetel a melegvíz-szolgáltatás és a fűtés a Mărăştinegyedben, a Pata/N. Titulescu úton és a Kispiac/Cipariu téren.

vissza az elejére


TUDOMÁNY


Éjszakai repülőgyakorlatok vándormadaraknak

(8. oldal)

Éjszakai repülőgyakorlatokkal készülnek fel az őszi vándorútra a Balti-tenger partvidékén fészkelő vándorló énekesmadarak, amelyeknek már kéthónapos korukban indulni kell délre – derítették ki orosz kutatók.

A kalinyingrádi madártani megfigyelőállomás kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy a költöző énekesmadarak kicsinyei hogyan készülnek fel a csillagok alapján történő éjszakai tájékozódásra, melyre a vándorláshoz és a tavaszi visszatéréshez szükségük van. Andrej Mukhin és munkatársai parányi rádióadókat erősítettek a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) fiókáira. Azt tapasztalták, hogy a nádi rigóhoz hasonló, csak kisebb madarak már 38 napos korukban elkezdenek éjszaka is repülgetni, pedig 50 napos koruk előtt nem szokták megkezdeni a vándorlást. A madarak éjszakánként elhagyják fészküket és többször visszarepülnek hozzá. A felnövekvő fiókák fokozódó késztetést éreznek az éjszakai repülésre.

A fiatal madarak télen délre költöznek, és ki kell alakuljon bennük a csillagok alapján történő tájékozódás képessége, ha nem akarják eltéveszteni a téli szállást, s majd tavasszal a visszatérő utat – írta az állomás saját, angol nyelvű folyóirata.

A hagyomány szerint a kalinyingrádi megfigyelőállomás az első volt a világon: Vogelwarte Rossitten néven 1901-ben alapította Johanness Thienemann híres német madárkutató. Itt kezdték elsőként tömegesen gyűrűzni a vándormadarakat. A II. világháború kényszerű szünete után csak 1956-ban kezdődött újra a tudományos munka ugyanazon a helyen, a most Ribachy nevet viselő kutatóállomáson.

vissza az elejére


Alzheimer-kór korai diagnosztikája?

(8. oldal)

Svéd kutatók szerint bizonyos fehérjék alapján a liquorban (agy-gerincfolyadékban) lehetséges a rettegett Alzheimer-kór korai kimutatása.

A kezdeti stádiumban emlékezetkihagyással és viselkedési zavarokkal jelentkező kórkép az érintettek teljes szellemi leépülésével végződik. E kórképben világszerte jelenleg tizenkétmillió idős ember szenved, s az előrejelzések szerint a betegek száma a fejlett országok lakosságának elöregedésével párhuzamosan tovább növekszik majd – olvasható a news.rin című orosz hírportálon.

Kaj Blennow, a Göteborgi Egyetem professzora és munkatársai szerint az Alzheimer-kór gyakrabban alakul ki olyan betegeknél, akiknek liquorjában megszaporodnak bizonyos fehérjék. A kutatók több éven keresztül vizsgálták 137 enyhe memóriazavarral küszködő idős ember és 39 egészséges önkéntes liquorját. Öt év múltán a kísérleti alanyok 42 százalékánál diagnosztizálták az Alzheimer-kórt, 15 százalékánál pedig az öregkori elbutulás más formája alakult ki. Az Alzheimer-kór gyakrabban fejlődött ki olyan betegeknél, akiknek liquorjában megemelkedett a beta-amiloid és az úgynevezett tau-fehérjék koncentrációja.

A kutatók szerint e vegyületek kimutatása képalkotó diagnosztikai módszerek egyidejű alkalmazásával felgyorsíthatja az Alzheimer-kór diagnosztizálását. A betegség ugyan nem gyógyítható, ám a korán megkezdett kezelés enyhítheti annak lefolyását, s javíthatja a betegek életminőségét.

vissza az elejére


Együttérző nők

(8. oldal)

Mások szenvedése láttán a néző agyában is aktivizálódik a fájdalomközpont, tehát a szó szoros értelmében véve is létezik az együttérzés, de míg a nők mindenkivel együtt tudnak érezni, addig a férfiak csak az arra érdemesnek tartott személyekkel éreznek együtt, a számukra ellenszenves egyedek esetében káröröm uralkodik el rajtuk – derítették ki brit és amerikai neurológusok.

Tania Singer londoni kutató munkatársaival együtt mágneses rezonancia tomográf (MRT) segítségével figyelte a kísérleti személyek agyát. Az érzékeny és pontos berendezés lehetővé tette, hogy a külső hatással gyakorlatilag egyidőben azonnal képet kapjanak az aktív agyterületekről. Kutatásaikról a Nature amerikai tudományos folyóiratban számoltak be.

A kísérletsorozatban 16 férfi és 16 nő vett részt. Az első szakaszban két beépített színésszel Capitaly társasjátékot játszottak. Az egyik színész becsületesen játszott, a másik csalt. A játék végére kialakult róluk a vélemény, hogy az egyik jó ember, a másik pedig önző csirkefogó.

A második szakaszban közvetett módon jelezték a kísérleti személynek, hogy a becsületes, illetve a gazember játékos fájdalmat érez.

A jelzés pillanatában készült CT-felvételekről kiderült, hogy a becsületes játékossal mindenki együtt érzett, erről tanúskodott az agyukban aktivizálódott fájdalomközpont.

A nők a csirkefogó szenvedése láttán ugyanezt érezték, a férfiak viszont nem: náluk nem a fájdalomközpont, hanem a jutalomközpont villant fel a képen. A gazember szenvedése láttán a férfiak a szó szoros értelmében kárörömöt, elégtételt éreztek, úgy gondolták, az illető megérdemelte.

A nőknél a káröröm központ csak nagyon ritkán villant fel.

A kísérlet félreérthetetlenül igazolta, hogy igazak a mesék a lágyszívű nőkről és a bosszúálló férfiakról. Az is érthető, hogy ősidők óta férfiak a bírák és az ítéletvégrehajtók. Nem éreznek szánalmat, sőt a jogos büntetés kiszabása örömöt okoz nekik – idézte az elementy.ru című orosz tudományos hírportál a Nature című amerikai folyóiratot.

vissza az elejére


Sztereoszaglás

(8. oldal)

Indiai kutatók szerint a patkányok meg tudják határozni, hogy milyen irányból jön egy szag – hasonló módon, ahogy a hang térhatása érzékelhető.

A bangalorei mezőgazdasági egyetem kutatói úgy találták, hogy a rágcsáló agyának szaglószervi gumójában (olfactory bulb) található idegek 90 százaléka eltérően reagál a jobbról, illetve a balról jövő szagokra. A kísérletben a patkányok orrukat a ketrec szélén egy csövekkel preparált kis mélyedésbe nyomhatták. Jobbról és balról illatanyagot fecskendeztek a csövekbe, s amelyik oldalról a szag jött, a jobb vagy baloldali alsó kifolyón jutalmul vízcsepp jelent meg. A patkányok a másodperc huszadrészénél rövidebb idő alatt meg tudták állapítani, melyik irányból jött a szag, és lenyalták a vízcseppet.

A patkány minden szippantással teljes pillanatképet készít a szagvilágról, a szagok fajtájáról és azok térbeli elhelyezkedéséről is. A szag irányának érzékelése egyértelmű evolúciós előnyt jelent a patkánynak, mivel gyorsan és pontosan érzékeli, hogy merre van a táplálék, illetve a ragadozó.

vissza az elejére


AIDS elleni oltás-tesztek

(8. oldal)

Indiai kutatók AIDS-elleni oltást tesztelnek. Egy éven keresztül harminc önkéntesen próbálnak ki olyan kísérleti anyagot, amely a HIV-vírus mutáns-jellegét győzné le. Az első oltásokat tavaly februárban adták be a kisérleti alanyoknak, akiket előzőleg a HIV vírus C altípusának ellenőrzött dózisával mesterségesen fertőztek meg, hogy szervezetük megfelelő edzettséggel jusson az oltóanyaghoz. A kísérlet most a megfigyelési szakaszba jutott, egy éven keresztül gyűjtenek adatokat az esetleg jelentkező újdonságokról.

vissza az elejére


Környezetvédelem
Mediterrán „vendég" Kolozsváron:a városi hamvaspók

(8. oldal)

Kolozsvár egyes épületeinek homlokzatán, esetenként a frissen festett, vakolt felületeken is pókhálós, szürkésfekete szennyeződést figyelhetünk meg. Mindezért egy apró (2,3–3,5 mm), a hamvaspókok (Dictynidae) családjába tartozó pókfaj, a városi hamvaspók (Dictyna civica) a felelős.

A hamvaspókok az egész testüket beborító pillás szőrökről kapták a nevüket, melyek az előtest feji részén a legfeltűnőbbek, ahol előre irányulnak. Románia jelenlegi területéről eddig összesen 25 fajt jeleztek ebből a családból, melynek minden kétséget kizáróan egyik legismertebb tagja a városi hamvaspók.

Egy tájidegen fajról van szó, amely nem őshonos Romániában, sem a környező országokban. Déli mediterrán vidékekről terjedő invazív faj, melynek élőhelyét szinte kizárólag házfalak képezik. Valószínűleg ez a mesterséges, mindenütt megtalálható élőhely típus tette lehetővé a faj elterjedését, amihez hozzájárulhatott a városok kiegyenlített klímája. 6–12 cm átmérőjű hálóját úgy helyezi el a falfelületen, hogy a középpontban, ahol a búvóhelye található, lehetőleg valamilyen mélyedés, egyenetlenség legyen a falon.

A városi hamvaspók egyéves életciklusú állat. A nőstény általában késő ősszel rakja le szövedékkel körülvett petecsomóját, amelyet elpusztulásáig a rejtekhelyen őriz. A magukra maradt petecsomókból aztán tavasszal kelnek ki a kispókok, amelyek szétterjedve újabb hálókat hoznak létre. A kispókok terjedési módja az úgynevezett szálröpítés (ökörnyál). Enyhe szélben a pókok a szövőszemölcseikből kieresztett hosszú fonál segítségével tartós repülésre is képesek.

Magyarországon széles körű mintavételezéssel és laboratóriumi módszerekkel vizsgálták a falak pókfaunáját. Megállapították, hogy általában a városi hamvaspók (Dictyna civica), teszi ki a fallakó pókfauna több mint 90%-át. A vizsgálati helyek közül a maximális egyedsűrűség 82 pók/négyzetméter volt, ami a felületen szinte egybefüggő hálószennyezettséget eredményez. A felület anyaga gyakorlatilag nem befolyásolja sem a póksűrűséget, sem a hálóborítást, viszont a pókok táplálékát jelentő rovarok feltételezhetően nem kedvelik az élénk színeket, mivel azokon kevesebb pók telepszik meg.

Az épületek időjárási hatásoktól többé-kevésbé védett délkeleti tájolású falait előnyben részesíti szemben minden más égtájjal, míg a legkevesebb pókot a nyugat, illetve északnyugat felé néző felületeken találtak. Az éjszaka megvilágított falrészek a legszennyezettebb felületek, mivel a fény nagyon sok táplálékul szolgáló rovart odacsal.

A forgalom nagysága a pók egyedsűrűségére nincs hatással, ugyanakkor a forgalmasabb helyeken több pókháló figyelhető meg a falfelületeken. Ez egyértelműen összefügg azzal, hogy a szennyeződésektől rovarfogásra alkalmatlanná vált hálókat a pók elhagyta, és a környezetben új hálót szőtt.

Megfigyelések szerint a pók és szövedéke önmagában nem okoz kémiai-fizikai károsodást, de esztétikailag rendkívül kedvezőtlen hatású. Viszont a pókhálók szennyeződéseket, mikrobákat, növényi magvakat köthetnek meg és a sok kedvezőtlen körülmény együttes megvalósulása esetén mégis veszélyt jelenthetnek a felületekre.

A szennyeződés megelőzése, illetve megszüntetése érdekében még mindig folynak a megoldásokat kereső kutatások.

Dr. Urák István

(Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudományi szak)

vissza az elejére


Hidrogénautók Európa útjain

(8. oldal)

158 hidrogén-meghajtású járművet próbálnak ki Európa négy régiójában 2008-tól. A járműveket postások és önkormányzati alkalmazottak használják majd.

30 robogó, 34 motoros kerekesszék, 44 haszongépjármű, 10 minibusz és még további 40 hidrogénnel működő jármű szeli Európa útjait néhány éven belül – olvasható a Le Monde francia napilapban.

Postások, önkormányzati alkalmazottak suhannak majd a járműveken Németország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország néhány tartományában.

Az Hychain-Minitrans projektet az ipari és orvosi gázokat gyártó és forgalmazó nemzetközi vállalat, az Air Liquide nemzetközi csoport indította útjára 2005. január 31-én Brüsszelben.

A projekt – amelynek során széles körben tesztelik majd az alternatív üzemanyaggal működő járműveket –megoldást kínál arra a problémára is, ami egy régi energiaforrás újjal történő leváltásával jár: az új üzemanyag, a hidrogén tartályokban hozzáférhető lesz. A 36,7 millió eurós beruházást részben az Air Liquide, részben pedig az Európai Bizottság finanszírozza.

Európának a Kiotói Egyezményben vállaltak szerint 2020-ig 20 százalékosra kell csökkentenie a fosszilis üzemanyagok felhasználását. A Hychain-terv ennek igen hatékony eszköze lehet.

Amennyiben a hidrogén egy napon a benzin helyébe lép, a hidrogéngyártás területén több mint harmincéves tapasztalattal rendelkező Air Liquide az energiaipar óriásává nőheti ki magát.

vissza az elejére


A legparányibb mikrocsip

(8. oldal)

A Hitachi japán cég megalkotta a világ jelenleg legkisebb és legvékonyabb mikrocsipjét, amelyet akár egy papírlapba is be lehet ültetni. A négyzet alakú mikrocsip oldalai 0, 15 milliméteresek, vastagsága pedig mindössze 7,5 mikron (ezredmilliméter), vagyis az integrált áramkör akkora, mint egy porszem.

Parányi méreteinek hála a mikrocsipet biztonsági rendszerektől a szórakoztató elektronikáig a legkülönfélébb területeken hasznosíthatják, s különösen perspektivikusnak ígérkezik alkalmazása értékpapírokon és igazolványokon. Nem hátrányos az ára sem, hiszen az újfajta mikrocsip mindössze öt jenbe, azaz alig kilenc forintba kerül.

A Hitachi 2007-től tervezi hadrendbe állítani „picikéjét".

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

vissza az elejére


IFJÚSÁG


Kolozsvári Római Katolikus Gimnázium
Fotókör, avagy egy médiás karrier kezdete

(9. oldal)

Egy téli sulinapon, történelemórán épp próbára tettük egy egyetemista türelmét, s miközben a tanár úr próbálta minősíteni a tanító képességét, elindított a hátsó padból egy körlevelet, ami a következőt tartalmazta:

„Szombaton fotókör indul. Aki szeretne részt venni, írja fel a nevét a lapra."

Imre és jómagam az utolsó padban ültünk, s mire hozzánk ért a lap, döbbenten észleltük, hogy osztályunk háromnegyede feliratkozott. Mindkettőnk időtöltése (részben) a fotózás, tehát mi is feliratkoztunk. Így kezdte meg működését egy szombati napon hivatalosan is a fotókör...

Már a kezdetekkor kellemes meglepetés volt számunkra az, hogy irányítótanárunk egy kedves, fiatal szakember, akitől hamarosan megtudtuk, ami érdekelt: a foglakozásokon alaposan megismerhetjük a fotózás művészetének világát, és ezt gyakorlatba is ültethetjük. Lelkes csapatunk már több alkalommal is fényképezett, ki-ki a saját hobbijából kiindulva bővítette fotói sorát: készültek már képek autós-motoros találkozón, kiránduláson és a városban is.

Attól függetlenül, hogy csak szombatonként találkozunk két-három órát – noha mi mindennap megtennénk ezt – sokat tanulunk, és tapasztalatot szerzünk a fényképészet terén. A klubtagok még az egyhetes vakáció ideje alatt sem mulasztották el a tanulást. Megsúgjuk, mi ketten lelkigyakorlaton vettünk részt, de megérdeklődtük, mit „művészkedtek" kollégáink a fotózás világában és igyekszünk behozni a lemaradást.

A foglalkozások általában két részből állnak: az elsőn megismerjük az elméletet (fény és árnyék alkalmazása, digitális és klasszikus gép használata, számítógépes képfeldolgozás stb.), a másodikon pedig mindezt gyakorlatba ültetjük. Minden tevékenység egy megadott téma köré csoportosul. Nemrég például, csoportokra osztva, a Farkas utcát kellett lefotóznunk fél óra alatt. Azt hittük, hogy rövid lesz az idő, hiszen alkotásaink minél kreatívabbak és ötletesebbek kellett hogy legyenek, ám a számítógépes feldolgozáskor kiderült, hogy rengeteg jó képet készítettünk – ezt nem mi állítjuk, hanem irányítótanárunk.

Minden foglalkozáson egy-egy lépéssel közelebb kerülünk a fotóművészet megismeréséhez. Azt tervezzük, hogy a legsikeresebb alkotásokat az iskolában megszervezett kiállításon mutatjuk be diáktársainknak. Ja, és még valami: fotókörünk már rendelkezik egy új, ultramodern digitális fényképezőgéppel, de persze saját gépeinket is használhatjuk. A klasszikus ismereteket ötvözzük a modern technológia vívmányaival...

Röviden így summázható iskolánk fotóklubjának tevékenysége. Nagyon örülünk annak, hogy hobbinknak élhetünk, lelkesedésünket illusztrálja a szöveg mellett látható fotó. S ez még csak a kezdet...

Geréd Imre
Örvössy László Zsolt
X. alfa

vissza az elejére


Lelkigyakorlat kezdőkkel

(9. oldal)

A Római Katolikus Gimnázium IX-es diákjai lelkigyakorlaton voltak Tordatúron, ahol a vendégházzá alakított katolikus plébánián laktak. Az újonnan összejött osztály, kicsit feszült hangulatban ugyan, de végighallgatta a házirendet, majd lepakolt. Csak ködös fogalmuk volt a lelkigyakorlatról, de a tanároknak köszönhetően különböző játékok és énekek segítségével sikerült feloldódni. Bányász Melinda osztályfőnök, Nagy Gabriella vallástanárnő és Robu Magda magyartanárnő kísérte el őket. A később megérkezett tisztelendő urat, Bilibók Gézát énekszó fogadta, majd lépésről lépésre közelebb kerültek a lelkigyakorlat igazi fogalmához.

Egy pici gyertya fényét körbeülték, és egy rövid, a tiszti által elmondott szabad ima után beszélgetni kezdtek a vallásról, arról, hogy mit jelent számukra a lelkigyakorlat, a hit. Majd az életről, a vallásosság szempontjából. Arra biztatta őket a tiszti, hogy mindennek nézzék a jó oldalát, pozitív meglátásukat táplálja az Istenbe vetett hit. Mindannyian elgondolkodtak az elhangzottakon, s miután mindenki elmondta a véleményét, a tanárnők és a tiszti által előkészített „ajándékot" kaptak. A gyertya melletti papírdarabkákra egy-egy erény volt feltüntetve (mint például barátság, boldogság, igazságosság, jóság, türelem, remény vagy összetartozás). Megbeszélték, hogy kinek mennyire hiányzott a kihúzott „ajándék". Furcsa módon mindenki olyan fogalmat húzott ki, amire éppen szüksége volt, majd a tiszti kihúzta azt, amire az osztálynak volt legnagyobb szüksége: az összetartást. A hangulatot oldotta a vacsora, majd a lefekvéssel járó „gondok". Este már oldottabban beszéltek egymással és tanáraikkal is, és egyik-másik kihasználta a lehetőséget, hogy megossza bánatát akár a tisztivel, akár valamelyik tanárnővel.

Következő nap a hangsúly főként a délben megtartott ifjúsági szentmisére esett, de az együttlétet tarkította az éneklés meg a közös játék is.

Feltöltődve, a lelkes csapat számára nem maradt más, mint elindulni a nagyvárosba, vissza a sűrű, mozgalmas, veszéllyel és kihívásokkal teli életbe.

Borzási Sarolta
IX. alfa

vissza az elejére


Octavian Goga Iskola
Irodalmi csapatvetélkedő, kirándulások, csapatmunka

(9. oldal)

A Commenius 1 Projekt keretén belül bekapcsolódtunk a nemzetközi oktatási nevelési programba a 2004–2005-ös iskolai évben. A projekt fő célkitűzései: az európai országok kultúrájának, hagyományainak kölcsönös megismerése, pozitív tapasztalatok gyűjtése, és mindezek hasznosítása a munkánkban.

Az első év témája: A mi iskolánk.

2005 áprilisában József Attila centenáriumi ünnepség jelentette a tevékenységeink fénypontját, amelyet Fogarasi Enikő magyar szakos tanárnővel együtt szerveztünk.

Az ünnepélyt versfüzérrel kezdtük a IV. osztályos tanulók előadásában. Ezután József Attila, hidd el, hogy nagyon szeretünk című irodalmi csapatvetélkedő következett. A vegyes összetételű csapatok (IV, V és VII. osztályosok) felelevenítették a költő életét és munkásságát.

Centenáriumi ünnepségünk hangulatát emelte meghívott vendégünk Szakács Levente, a Kolozsvári Magyar Opera tenoristájának csodálatos hangja. Egy részletet hallottunk a János vitéz című operettből.

A projekt második évének (2005–2006 I. félév) témája: A mi lakhelyünk.

A témát nagy lelkesedéssel fogadták a gyerekek, hisz lehetőséget adott különböző érdekes tevékenységek megszervezéséhez. A csapatmunkákból mindenki aktívan kivette a részét, a csapatszellemet az együttműködés és jókedv erősítette.

A Kolozsvár mint európai város témán belül lehetőségünk volt jobban odafigyelni Kolozsvár értékeire. A jelenlegi V. osztályos tanítványaim lelkesen kutattak, kérdeztek, jegyzeteltek, fényképeztek a Botanikus kertben, mindezt csapatokra felosztva. Az ezt követő nyíltleckén a jól felkészült csapatok sikeres posztereket állítottak ki, igazolva, hogy a jól végzett minőségi munka meghozza a gyümölcsét.

Az első osztályosok kis csapata is lelkesen részt vett a projekt tevékenységeiben. Elhatároztuk, hogy jól megismerjük lakhelyünket, lakónegyedünket, ahhoz, hogy majd bemutathassuk a projektben résztvevő országok gyerekeinek is. Sokat sétáltunk, kirándultunk az őszi hónapokban.

Elmondhatjuk, hogy iskolánk szép helyen fekszik: a közelben a füves-bokros Colina domb, és a minden hónapban más színű ruhát öltő Bükk erdő.

Pásztor Mária
tanítónő

vissza az elejére


Együtt maradt az osztály

(9. oldal)

Pásztor Mária tanító nénivel IV. osztályosokként megálmodtuk milyen lesz az ötödik osztály.

Együtt maradt az osztály és a kezdeti nehézségek ellenére tovább uralkodik a békés jó hangulat.

Nagyon jó a kapcsolatunk a tanító nénivel és Nyakas Magdolna osztályfőnöknővel. Szeretjük tanárainkat, az órák érdekesek. Nem maradtak el a megszokott órán kívüli tevékenységek sem: a tanító nénivel és osztályfőnök nénivel együtt ellátogattunk a Napsugár szerkesztőségébe, tanulmányoztuk a Botanikus kert változatos növényvilágát, nem hiányzunk a Magyar Opera ifjúsági előadásairól sem, az óvodások tiszteletére rendezett őszbúcsúztató ünnepségen mi is szerepelhettünk a I–IV. osztályosokkal együtt (köszönjük Naphegyi tanító néninek). Tevékenységeink fénypontja: a visai Betlehemes játék, amellyel a városban rendezett karácsonyi ünnepélyen nagy sikert arattunk

Egyik legsikeresebb tevékenységünk a Commenius projekthez tartozó nyíltleckénk. Témája: Kolozsvár mint európai város. A műhelymunkát Pásztor Mária tanító néni szervezte és vezette. Osztályunk Kaktuszok, Rózsák és Banánfák nevű csapatai az óra végén kiállították az elkészített sikeres posztereket.

Mindnyájan örültünk az osztályfőnök néni dicséreteinek. Úgy gondoljuk, hogy álmaink továbbra is megvalósulnak, hisz itt jól érezzük magunkat.

Székely Zsófia Johanna
Hajós Izabella
Csüdöm Tímea
V. D

vissza az elejére


MŰVELŐDÉS


Grafikai és iparművészeti szalon – 2006

(11. oldal)

Ami immár évtizedek óta változatlan, az éppen a mindenkori változás. A tény, hogy a grafikai és iparművészeti felhozatal minden évben más. Mind mennyiségi, mind minőségi szempontból, de a műfajok egymáshoz való viszonyát illetően is. Az átlagon felüli, kimagasló munkák száma idén ugyancsak jelentős. Érdekes módon ennek ellenére a tárlat első pillantásra mintha nem fedné fel azonnal kincseit, az alaposabb szemrevételezés azonban az ellenkezőjéről győz meg. Hiszen erőssége éppen a részletekben rejlik. Az egyes munkák egyéni, sajátos erényeiben. S ez a grafikára és az iparművészeti alkotásokra egyaránt jellemző. Egy valamit azonban hiába is keresnénk az idei tárlaton: a funkcionalitást. Az iparművészet tárgykörébe tartozó alkotások esetében mindez önkéntelenül felmerül a krónikaíróban, bár az utóbbi évek már megteremtették az alapot az effajta elvárások mellőzéséhez. A használati tárgyak – legyenek azok akár egyedi darabok is – teljes mértékben háttérbe szorultak. Azt is mondhatnám, teret engedve a design-nak, ha egy-két kivételtől eltekintve egyáltalán láthatnánk hasonló jellegű bemutatókat. Iparművészeink egyre inkább az autonóm műalkotásokban látják művészi erényeik megcsillogtatásának lehetőségét, legyen szó akár kerámiáról, textilről, üvegről vagy zománcmunkákról. Tárlatlátogatóként és műélvezőként azt is mondhatnám: örvendek a jelenségnek, hiszen művészi üzenetükben rendkívül gazdagoknak bizonyulnak ezek a munkák. Keramikusaink például a szobrászat határait döngetik s gyakorta át is lépik: gondolok itt Szabó Bokor Márta remekbeszabott anyósfiguráira, Arina Ailincăi ugyancsak kifejező szimbolikus jelentőségű figuratív munkáira, vagy Elena Chirilă biblikus ihletésű többalakos kompozíciójára. Palkó Ernő kifinomult, sajátosan elvont művészi nyelvezetével, egyedi szín- és formavilágával mintha valamit még megőrzött volna a tárgyak hajdan volt funkcionalitásából. Forró Ágnes viszont egyértelműen a gondolati szférában mozog, még akkor is, ha végletekig leegyszerűsített formái sámánisztikus jegyeket sejtetnek. Kolozsi Gabriella elegáns formavilágával hívja fel magára a figyelmet, akárcsak Kis Melinda vérbeli keramikus alkatra valló, lényegre törő, nemesen egyszerű kifejezésmódjával és Cristina Quai sajátos hangulatú formakonstrukciójával. Labancz Cismaşiu Ágnes rendkívül dekoratív üvegkompozíciójával az áttetsző, nemes anyagban rejlő lehetőségeket aknázza ki különleges hozzáértéssel és képzelőerővel, akárcsak az ugyanebben a műfajban alkotó Remus Georgescu. A tűzzománc avatott művelőjeként vált fiatal kora ellenére is egyre ismertebbé Anastasia Vdovkina. Égi jelek című rendkívül dekoratív munkája újabb bizonyítéka műfaj iránti elkötelezettségének, technikai tudásának, kompozíciós készségének. Textileseink sem okoztak csalódást. Az első teremben kapott helyet a Képzőművészeti Szövetség idei kitüntetettje, az országos elismerés birtokosa, Manuela Botiş. Dekorativitással párosuló, sajátosan emblematikus kifejezésmódja, földre hozott „égi jelei" olyan állandói munkásságának, amelyek méltán szereztek híveket egyedi technikával, nem konvencionális anyagok felhasználásával készülő munkáinak. Adriana Dobra ezúttal légies hatást keltő, anyaga miatt is könnyed, áttetsző, lírai hangvételű munkával jelentkezett. Novák Ildikó a hagyományos gobelin erényeit is előtérbe helyezve fogalmazza gyapjúba művészi ötleteit korszerű formanyelven, a tőle megszokott precizitással és alapossággal. Csata Hermina különleges műgonddal és fantáziával elkészített bőrkompozíciója alkotójára vall. A művész következetesen alkalmazott, sajátos formavilágával nem véletlenül vívott ki magának elismerést. Tetszetős, visszafogottan is hatásos Ana Raveca Brânzaş falikárpitja valamint Marta Huluba, Angela Popescu Roman, Mariana Gheorghiu, Elena Basso és Geta Vişan munkái.

A grafika mindig is erős oldalát képezte a megyei tárlatoknak, még akkor is, ha a változás, az új műfajok és kifejezésformák térhódítása itt fölöttébb szembeötlő. Egyfajta köztes műfajként, a textil és a grafika közti átmenet remekbeszabott dokumentumaként említhetjük Károly Zöld Gyöngyinek a fehér változataira épített Ablak című munkáját, és a műfaji határokat feszegeti Deleanu Márta In memoriam című alkotása is.

A 2006-os év első napját beárnyékolta a kolozsvári grafikusok doyenjének, a Képzőművészeti Főiskola egykori tanárának, a grafika tanszék vezetőjének, Andrásy Zoltánnak a halála. A szövetség, kegyeletének jeléül, a mester egy akvarelljének bemutatásával emlékezett és emlékeztetett a művészre.

A főfalon Ioan Horvath-Bugnariu „love story-jai" hűvösen elegáns fogalmazásmódjukkal, elvontságukban is kifejező vonalvezetésükkel sejtetik a lényeget. Mellettük, mintegy ellentétként, Radu Solovastru kitűnő rajzkészségével valósággal tobzódik a nemiség eredeti módon értelmezett, szándékosan visszataszító ábrázolásának hiperrealista kavalkádjában. A modern grafikai nyelvezet alkalmazásának meggyőző példáiként említhetjük Petru Măluţan, Székely Géza, Maria Mateean Mărginean és Paul Eugen munkáit. Nagy Endre ugyancsak míves részletekkel ismét betekintést nyújt „vázlatfüzetébe", Orbán István pedig sajátos geometriai alakzatokba fogalmazza művészi mondanivalóját. Soó Zöld Margit, mint minden évben, most is meglepetéssel szolgál. Képes látni, de láttatni is a csodát: a természet szülte formákban felfedezni az újat, az izgatót, az izgalmasat, s mindezt szeszélyesen csapongó elevenséggel műalkotássá lényegíteni. De képes emlékezni is, minden fölös nosztalgia nélkül. Meggyőzően, líraian, művészileg hitelesen. Különlegesen sikerültnek mondható Gally Katalin visszafogottan míves, egyedi szín- és formavilágú munkája, a művész ezúttal mintha önmagát múlta volna felül, és szívesen időztünk Bordy Margit balladaként jellemzett sajátos formaritmusai előtt. A pasztell műfajában Lőrincz Lehel és Szabó Vilmos ezúttal sem okozott csalódást, a tőlük megszokott szinten teljesítettek, és Octavian Bour karikatúrái is sikeresek. Eugen Moricz nagyméretű, vegyes technikával készült alkotásai mondnivalóikkal és kompozicionáis erényeikkel hívják fel magukra a figyelmet, Könczey Elemér pedig, modern technika híveként, komputergrafikával jelentkezett.

A tárlat az említetteken kívül is sok érdekes és értékes látnivalót ígér. Az iránta mutatkozó érdeklődés, a látogatók száma pedig bizonyítja, hogy az évente megrendezett megyei tárlatok, jellegükben némiképp megváltozva ugyan, de továbbra is életképesek

Németh Júlia

vissza az elejére


Nyelvművelés
Pipogya

(11. oldal)

Ismerős hölgy indulattal panaszkodik a férjére: „Mindenki elintézi, de az én férjem egy pipogya alak!" Gondoltam, nem túlságosan hizelgő, ha valakit a pipogya alak, pipogya férj, pipogya fráter kifejezéssel illetnek, de a pipogya mellett e szó rokon értelmű társai sem túlságosan hízelgőek, azok a szavak, amelyekkel ezt a tulajdonságot: az élhetetlenséget, gyámoltalanságot, tehetetlenséget árnyaltan szintén kifejezhetjük.

A pipogya férjre mondhatjuk azt is, hogy tutyimutyi. „Miska ... ne légy olyan tutyimutyi" – róttak meg valakit már 1824-ben. Érdekes, hogy a tutyimutyi szavunk olyan magyar fejlemény, mely a totyog és a motyog ige összeforrásából játszi szóalkotással fejlődött ikerszóvá.

A vontatott, nehézkes evés, illetőleg szájmozgás kifejezése, az ezt kísérő hangjelenség is adott hasonló értelmű szavakat. Az ételt lassan, kedvetlenül, kelletlenül majszoló ember: nyámmog. Ez az ige szolgáltatta azt a két névszót, amely szintén a tehetetlen, pipogya ember jellemzője, ilyen a nyimnyám meg a nyámnyila. Hogy a nyimnyám szavunk eredetileg a kelletlen evésre vonatkozott, bizonyítja ez az 1713-ból való mondat: „Másnak kellene az ételt a szádba rakosgatni, olyan nyimmel nyámmal eszel."

Szintén a szájmozgásra utalunk azzal a két kifejezéssel is, amelyet szintén a tehetetlen, mafla személyre, különösen fiúkra vonatkoztatunk, ilyen a málészájú meg a tátott szájú. A málészájú kifejezésben a puha, széteső kásával, puliszkával teletömött száj és az együgyűség kapcsolata nyilvánvaló. (Mondhatjuk persze a gyenge alkatú, tehetetlen emberre meg a mafla gyerekre pusztán azt is: Te málé! Te puliszka!) A tátott száj az ámuldozás, az elámulás kísérő jelensége; ha valakire rácsodálkozunk, ámultan, tátott szájjal nézzük. A cselekvésre képtelen személy, gyermek ennek következtében szájtáti.

A tehetetlenség értelmi képesség hiányából is eredhet. Az ilyen emberre szoktuk mondani, hogy bamba, bárgyú. A bamba szó hangalakja is eredetileg a szájtátás, csodálkozás hang- és mozgásképzetét érzékeltette. (Mind a bamba, mind a bárgyú, e szájtátó bámészkodást kifejező szavak a bámul családjába tartoznak.)

Ne feledkezzünk meg e szócsoportba tartozó mulya, mafla, mamlasz szavakról se, de a fentiekkel ellentétben ezek nem magyar fejlemények, hanem a magyarban jövevényszavak. A mulya eredetileg ’öszvér’ jelentésű, több európai nyelvben meglévő vándorszó. Ezek forrása a latin mulus, mula. Az öszvérre jellemző restség, tunyaság szolgáltatta a magyar szó mai jelentését. A mafla talán német, a mamlasz szlovák eredetű jövevényszó.

Mennyi szó! Természetszerűen közöttük, mint minden rokon értelmű szó között, árnyalati jelentéskülönbség rejtőzik. Válogathatunk belőlük.

Murádin László

vissza az elejére


HIRDETÉS


INGATLAN

(14. oldal)

Legalább 700 négyzetméteres telken épült 150–350 négyzetméteres házat vásárolnék, esetleg telket, minimum 16 méteres utcai fronttal. Telefon: 594-792, 406-874, 0744-541203.

vissza az elejére


Egy perc derű

(14. oldal)

– Halló?!
– Elnézést, ez a kilenc, három, négy, három, hét, hét, nyolc?
– Nem, igen, nem, igen, igen, nem, nem.

vissza az elejére


SPORT


A torinói ötkarikás játékok programja

(15. oldal)

A XX. torinói téli olimpia látványos megnyitóval vette kezdetét. A 2006-os ötkarikás játékok február 26-ig, vasárnapig tartanak, az elkövetkező napokban következő menetrend szerint bonyolítják le az eseményeket:

Február 11., szombat (4 számban hirdetnek győztest)
Északi összetett (1): egyéni síugrás 12 h, 15 km-es sífutás 16 h.

Gyorskorcsolya (1): férfi 5000 m 16.30 h.

Jégkorong: női B-csoport: Finnország–Németország 14 h, női A-csoport: Svédország–Oroszország 16.30 h, női B-csoport: Egyesült Államok–Svájc 19 h, női A-csoport: Kanada–Olaszország 21.30 h.

Műkorcsolya: páros rövidprogram 20 h.

Síakrobatika (1): női mogul, selejtező 16 h, döntő 20 h.

Sílövészet (1): férfi 20 km 14 h.

Síugrás: normálsánc, selejtező 19 h.

Szánkó: férfi egyes 1. és 2. futam 17 h.

Február 12., vasárnap (8)
Alpesisí (1): férfi lesiklás 13 h.

Gyorskorcsolya (1): női 3000 m 17.30 h.

Hódeszka (1): férfi félcső, selejtező 11 h, döntő 15 h.

Jégkorong: női A-csoport: Oroszország–Kanada 17.30 h, női B-csoport: Németország–Egyesült Államok 20 h.

Rövidpályás gyorskorcsolya (1): férfi 1500 m, selejtező 20.30 h, női 500 m, selejtező 21.15 h, férfi 1500 m, elődöntő 21.54 h, női 3000 m váltó, elődöntő 22.24 h, férfi 1500 m döntő 22.58 h.

Sífutás (2): női 15 km üldözéses 11 h, férfi 30 km üldözéses 14.45 h.

Síugrás (1): normálsánc, egyéni döntő 19 h.

Szánkó (1): férfi egyes 3. és 4. futam 17 h.

Február 13., hétfő (4)
Curling: férfi selejtező 1. forduló: Új-Zéland–Svédország, Olaszország–Nagy-Britannia, Norvégia–Egyesült Államok, Finnország–Svájc 10 h., női selejtező 1. forduló: Norvégia–Egyesült Államok, Kanada– Svédország, Svájc–Olaszország, Nagy-Britannia–Dánia 15 h., férfi selejtező 2. forduló: Németország–Kanada, Finnország–Egyesült Államok, Nagy-Britannia–Új-Zéland, Olaszország–Svédország 20 h.

Gyorskorcsolya (1): férfi 500 m 16.30 h.

Hódeszka (1): női félcső, selejtező 11 h, döntő 15 h.

Jégkorong: női A-csoport: Svéd-ország–Olaszország 16 h, női B-csoport: Finnország–Svájc 18.30 h.

Műkorcsolya (1): páros kűr 20 h.

Sílövészet (1): női 15 km 13 h.

Szánkó: női egyes, 1. és 2. futam 17 h.

Február 14., kedd (6)
Alpesisí (1): férfi kombináció lesiklás 13 h, férfi kombináció műlesiklás 18 és 20.30 h.

Curling: női selejtező 2. forduló: Oroszország–Japán, Svájc–Nagy-Britannia, Norvégia–Svédország, Egyesült Államok–Kanada 10 h, férfi selejtező 3. forduló: Norvégia–Svájc, Kanada–Svédország, Németország–Olaszország, Egyesült Államok–Új-Zéland 15 h, női selejtező 3. forduló: Olaszország–Dánia, Egyesült Államok–Japán, Kanada–Oroszország, Norvégia–Svájc 20 h.

Gyorskorcsolya (1): női 500 m 17 h.

Jégkorong: női A-csoport: Olaszország–Oroszország 14 h, női A-csoport: Kanada–Svédország 16.30 h, női B-csoport: Svájc–Né-metország 19 h, női B-csoport: Egyesült Államok–Finnország 21.30 h.

Műkorcsolya: férfi rövidprogram 20 h.

Sífutás (2): női és férfi csapat sprint 11 h.

Sílövészet (1): férfi 10 km sprint 14.30 h.

Szánkó (1): női egyes, 3. és 4. futam 17 h.

Február 15., szerda (5)
Alpesisí (1): női lesiklás 13 h.

Curling: férfi selejtező 4. forduló: Finnország–Új-Zéland, Svédország–Norvégia, Kanada–Nagy-Britannia 10 h, női selejtező 4. forduló: Svédország–Nagy-Britannia, Olasz-ország–Oroszország, Japán–Norvégia, Dánia–Egyesült Államok 15 h, férfi selejtező 5. forduló: Egyesült Államok–Olaszország, Nagy-Britannia–Norvégia, Kanada–Svájc, Né-metország–Finnország 20 h.

Északi összetett (1): csapat síugrás 11.30 h, 4 x 5 km sífutás 15 h.

Gyorskorcsolya: férfi és női csapat üldözéses 18 h.

Jégkorong: férfi B-csoport: Kazahsztán–Svédország 12.30 h, férfi A-csoport: Olaszország–Kanada 14 h, férfi A-csoport: Svájc–Finnország 16.30 h, férfi A-csoport: Németország–Csehország 18 h, férfi B-csoport: Oroszország–Szlovákia 21 h, férfi B-csoport: Lettország–Egyesült Államok 22 h.

Rövidpályás gyorskorcsolya (1): női 500 m negyeddöntő 20.30 h, férfi 1000 m selejtező 20.57 h, női 500 m elődöntő 21.44 h, férfi 5000 m váltó 22.05 h, női 500 m döntő 22.41 h.

Síakrobatika (1): férfi mogul, selejtező 15 h, döntő 18.30 h.

Szánkó (1): férfi kettes 17 h.

Február 16., csütörtök (7)
Curling: női selejtező 5. forduló: Kanada–Svájc, Japán–Dánia, Orosz-ország–Nagy-Britannia, Svédország–Olaszország 10 h, férfi selejtező 6. forduló: Nagy-Britannia–Németország, Svájc–Új-Zéland, Egyesült Államok–Svédország, Norvégia–Kanada 15 h, női selejtező 6. forduló: Svédország–Egyesült Államok, Dánia–Svájc, Kanada–Norvégia 20 h.

Gyorskorcsolya (2): férfi és női csapat üldözéses 18 h.

Hódeszka (1): férfi krossz, selejtező 11 h, döntő 15 h.

Jégkorong: férfi A-csoport: Finnország–Olaszország 13 h, férfi A-csoport: Csehország–Svájc 14 h, férfi B-csoport: Svédország–Oroszország 17 h, férfi B-csoport: Szlovákia–Lettország 18 h, férfi B-csoport: Egyesült Államok–Kazahsztán 21 h, férfi A-csoport: Kanada–Németország 22 h.

Műkorcsolya (1): férfi kűr 20 h.

Sífutás (1): női klasszikus stílusú 10 km 11 h.

Sílövészet (1): női 7,5 km sprint 13 h.

Szkeleton (1): női egyes 18.30 h.

Február 17., péntek (4)
Alpesisí (1): női kombináció lesiklás 13 h, női kombináció műlesiklás 18 és 20.30 h.

Curling: férfi selejtező 7. forduló: Svédország–Egyesült Államok, Dánia–Svájc, Kanada–Norvégia 10 h, női selejtező 7. forduló: Egyesült Államok–Oroszország, Norvégia– Olaszország, Nagy-Britannia–Kanada, Svájc–Svédország 15 h, férfi selejtező 8. forduló: Svédország–Nagy-Britannia, Egyesült Államok–Svájc, Finnország–Kanada, Új-Zéland– Olaszország 20 h.

Hódeszka (1): női krossz, selejtező 11 h, döntő 15 h.

Jégkorong: női 5–8. helyért 14 és 19.30 h, női elődöntő 18 és 22 h.

Műkorcsolya: jégtánc kötelező 20 h.

Sífutás (1): férfi klasszikus stílusú 15 km 11 h.

Síugrás: nagysánc egyéni selejtező 19 h.

Szkeleton (1): férfi egyes 18.30 h.

Február 18., szombat (8)
Alpesisí (1): férfi szuperóriás-műlesiklás 12 h.

Bob: férfi kettes 1. és 2. futam 18.30 h.

Curling: női selejtező 8. forduló: Nagy-Britannia–Olaszország, Orosz-ország–Svájc, Svédország–Dánia, Japán–Kanada 10 h, férfi selejtező 9. forduló: Németország–Egyesült Államok, Kanada–Olaszország, Svájc–Nagy-Britannia, Finnország–Norvégia 15 h, női selejtező 9. forduló: Japán–Svédország, Nagy-Britannia–Norvégia, Olaszország–Egyesült Államok 20 h.

Gyorskorcsolya (1): férfi 1000 m 18 h.

Jégkorong: férfi B-csoport: Kazahsztán–Oroszország 12.30 h, férfi A-csoport: Olaszország–Németország 14 h, férfi A-csoport: Kanada–Svájc 16.30 h, férfi B-csoport: Svéd-ország–Lettország 18 h, férfi B-csoport: Szlovákia–Egyesült Államok 21 h, férfi A-csoport: Csehország–Finnország 22 h.

Rövidpályás gyorskorcsolya (2): női 1500 m selejtező 20.30 h, férfi 1000 m negyeddöntő 21.15 h, női 1500 m elődöntő 21.46 h, férfi 1000 m elődöntő 22.16 h, női 1500 m döntő 22.44 h, férfi 1000 m döntő 22.56 h.

Sífutás (1): 4 x 5 km női váltó 10.45 h.

Sílövészet (2): női 10 km üldözéses 13.30 h, férfi 12,5 km üldözéses 15.30 h.

Síugrás (1): nagysánc egyéni 19 h.

Február 19., vasárnap (4)
Alpesisí (1): női szuperóriás–műlesiklás 13 h.

Bob (1): férfi kettes, 3. és 4. futam 18.30 h.

Curling: férfi selejtező 10. forduló: Norvégia–Új-Zéland, Németország–Svédország, Olaszország–Finn-ország, Nagy-Britannia–Egyesült Államok 10 h, női selejtező 10. forduló: Svájc–Egyesült Államok, Olaszország–Kanada, Nagy-Britannia–Japán, Oroszország–Dánia 15 h, férfi selejtező 11. forduló: Nagy-Britannia–Finnország, Új-Zéland–Kanada, Svédország–Svájc, Norvégia–Né-metország 20 h.

Gyorskorcsolya (1): női 1000 m 18 h.

Jégkorong: férfi A-csoport: Németország–Svájc 13 h, férfi B-csoport: Ororszország–Lettország 14 h, férfi B-csoport: Szlovákia–Kazah-sztán 17 h, férfi B-csoport: Egyesült Államok–Svédország 18 h, férfi A-csoport: Csehország–Olaszország 21 h, férfi A-csoport: Finnország–Kanada 22 h.

Műkorcsolya: jégtánc original 20 h.

Síakrobatika: női ugrás selejtező 19.30 h.

Sífutás (1): 4 x 10 km férfi váltó 11 h.

Február 20., hétfő (4)
Alpesisí (1): férfi óriás-műlesiklás 10.30 és 14 h.

Bob: női kettes 1. és 2. futam 18.30 h.

Curling: női selejtező 11. forduló: Svédország–Oroszország, Dánia–Norvégia, Olaszország–Japán 10 h, férfi selejtező 12. forduló: Svájc– Olasország, Új-Zéland–Németország, Kanada–Egyesült Államok 15 h, női selejtező 12. forduló: Dánia–Kanada, Svájc–Japán, Norvégia–Oroszország, Egyesült Államok–Nagy-Britannia 20 h.

Jégkorong (1): női 7. helyért 14 h, női 3. helyért 17.30 h, női 5. helyért 18 h, női döntő 21.30 h.

Műkorcsolya (1): jégtánc kűr 20 h.

Síakrobatika: férfi ugrás selejtező 19.30 h.

Síugrás (1): nagysánc csapat 19 h.

Február 21., kedd (4)
Bob (1): női kettes 3. és 4. futam 18.30 h.

Curling: férfi és női rájátszás az elődöntőért 10, 15 és 20 h.

Északi összetett (1): sprint: síugrás 12 h, 7,5 km sífutás 15 h.

Gyorskorcsolya (1): férfi 1500 m 17 h.

Jégkorong: férfi B-csoport: Lettország–Kazahsztán 12.30 h, férfi A-csoport: Svájc–Olaszország 13.30 h, férfi A-csoport: Finnország–Németország 16.30 h, férfi A-csoport: Kanada–Csehország 17.30 h, férfi B-csoport: Svédország–Szlovákia 21 h, férfi B-csoport: Egyesült Államok–Ororszország 21.30 h.

Műkorcsolya: női rövidprogram 20 h.

Sílövészet (1): 4 x 7,5 km férfi váltó 13 h.

Február 22., szerda (7)
Alpesisí (1): női műlesiklás 15.45 és 18.45 h.

Curling: női elődöntő 15 h, férfi elődöntő 20 h.

Gyorskorcsolya (1): női 1500 m 18 h.

Hódeszka (1): férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező 11 h, döntő 14 h.

Jégkorong: férfi negyeddöntő 17.30, 18.30, 21.30 és 22.30 h.

Rövidpályás gyorskorcsolya (1): női 1000 m selejtező 20.30 h, férfi 500 m selejtező 21.17 h, női 3000 m váltó döntő 22.03 h.

Síakrobatika (1): női ugrás döntő 19.45 h.

Sífutás (2): férfi és női egyéni sprint, selejtező 11 h, döntő 13.30 h.

Február 23., csütörtök (5)
Curling (1): női 3. helyért 14 h, női döntő 18.30 h.

Hódeszka (1): női párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező 12 h, döntő 15 h.

Műkorcsolya (1): női kűr 20 h.

Síakrobatika (1): férfi ugrás döntő 19.30 h.

Sílövészet (1): 4 x 6 km női váltó 13 h.

Február 24., péntek (4)
Alpesi sí (1): női óriás-műlesiklás 10.30 és 14 h.

Bob: férfi négyes 1. és 2. futam 18.30 h.

Curling (1): férfi 3. helyért 14 h, férfi döntő 18.30 h.

Gyorskorcsolya (1): férfi 10 000 m 16 h.

Jégkorong: férfi elődöntő 17.30 és 22 h.

Műkorcsolya: gála 20 h.

Sífutás (1): női tömegrajtos szabadstílusú 30 km 12.30 h.

Február 25., szombat (8)
Alpesi sí (1): férfi műlesiklás 16 és 17.30 h.

Bob (1): férfi négyes 3. és 4. futam 18.30 h.

Gyorskorcsolya (1): női 5000 m 17.30 h.

Jégkorong: férfi 3. helyért 21.30 h.

Rövidpályás gyorskorcsolya (3): férfi 500 m negyeddöntő 20.30 h, női 1000 m negyeddöntő 20.44 h, férfi 500 m elődöntő 21.14 h, női 1000 m elődöntő 21.22 h, férfi 500 m döntő 21.48 h, női 1000 m döntő 21.57 h, férfi 5000 m váltó döntő 22.26 h.

Sílövészet (2): férfi tömegrajtos 15 km 11 h, női tömegrajtos 12,5 km 13 h.

Február 26., vasárnap (2)
Jégkorong (1): férfi döntő 15 h.

Sífutás (1): férfi tömegrajtos szabadstílusú 50 km 11 h.

Záróünnepség 21 h.

vissza az elejére


Spanyol Király Kupa

(16. oldal)

Az Espanyol nyert a Deportivo La Coruña ellen a labdarúgó Spanyol Király Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. Egy nappal korábban, mint már megírtuk, a Real Zaragoza 6–1 elgázolta a Real Madridot a másik ágon.

Eredmény, Spanyol Király Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés: Espanyol Barcelona–Deportivo La Coruña 2–1.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik.

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Nagybányával játszik a Dési Egyesülés

(16. oldal)

E hét végén, pontosabban február 11-én szombaton 11 órai kezdettel a C-osztályos Nagybányai FC ellen lép pályára a Dési Egyesülés. A barátságos mérkőzésre a vásártéri pályán kerül sor. George Ciorceri edző szerepeltetni fogja a 25 fős keret minden tagját. Közöttük található az éppen Nagybányáról érkezett Zelendz is, aki a hét közepén rendezett Egyesülés–Kolozsvári Egészség (C-osztály) ellenőrző találkozón gólt is lőtt. Máskülönben az Egészség ellen 7–1 arányban győztek a désiek az Egyesülés góljait Zelendz (23. perc), Deac (33. és 38. perc), Balmoş (36. perc), Ernszt (50. perc), A. Pop (52. perc) és Tămaş (84. perc) szerezték.

A B-osztályos együttessel tart a CFR volt játékosa Văsâie is, aki azonban a Vaslui-i FC-hez szeretne igazolni. (erkedi)

Afrika Kupa

(16. oldal)

Nigéria válogatottja szerezte meg a bronzérmet az Egyiptomban zajló labdarúgó Afrika Kupán, miután a harmadik helyért kiírt mérkőzésen egy góllal legyőzte Szenegál legjobbjait.

Az Egyiptom-Elefántcsontpart fináléban a 11-esek lutrija döntött.

Afrika Kupa, a 3. helyért: Nigéria–Szenegál 1–0 (gól: Garba Lawal – 79. perc); a döntőben: Egyiptom-Elefántcsontpart 4–2 – tizenegyesek után.

vissza az elejére


Spanyol Király Kupa

(16. oldal)

Az Espanyol nyert a Deportivo La Coruña ellen a labdarúgó Spanyol Király Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. Egy nappal korábban, mint már megírtuk, a Real Zaragoza 6–1 elgázolta a Real Madridot a másik ágon.

Eredmény, Spanyol Király Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés: Espanyol Barcelona–Deportivo La Coruña 2–1.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik.

vissza az elejére


VÍZILABDA
Bajnoki torna

(16. oldal)

A kolozsvári Politechnika Úszóközpontban csütörtökön megkezdődött és vasárnapig tart a bajnokság tornája, amelyen részt vesz mind a hét élvonalbeli együttes.

Az első három forduló eredményei: 1.: Bukaresti Sportul Studenţesc 8–20, Kolozsvári Poli ESK–Bukaresti Steaua Stirom 3–16 és Bukaresti Dinamó–Bukaresti Rapid 9–5; a Nagyváradi MSC szabad volt; 2.: Steaua–Sportul 19–3, Rapid–Astra 23–4 és Nagyvárad–Kolozsvár 19–6; a Dinamó szabad volt; 3.: Sportul–Kolozsvár 7–7, Astra–Dinamó 5–16, Nagyvárad–Steaua 3–9; a Rapid szabad volt.

Pénteken délután bonyolították le a 4. forduló mérkőzéseit, a Kolozsvár–Dinamó, Rapid–Sportul, Nagyvárad–Astra találkozókról később számolunk be. A további műsor: szombaton 9 órától: Steaua–Astra, Kolozsvár–Rapid, Sportul Dinamó; 16 órától: Rapid–Nagyvárad, Dinamó–Steaua, Astra–Sportul; vasárnap 8.30 órától: Astra–Kolozsvár, Nagyvárad–Dinamó, Rapid–Steaua.

vissza az elejére


Totótipp

(16. oldal)

A Szabadság tippjei a hét végi totóversenyekre (fi. = félidő, ve. = végeredmény):

Prono–S

1. Alavés–Málaga x
2. Bilbao–Real Madrid 2
3. Atl. Madrid–Sociedad 1
4. Betis–La Coruña 2
5. Cádiz–Sevilla 2
6. Celta Vigo–Villarreal x
7. Espanyol–Santander 1
8. Mallorca–Getafe 2
9. Osasuna–Zaragoza 1
10. Valencia–Barcelona 2
11. Lazio–Udinese 1
12. Treviso–Chievo x
13. Atalanta–Mantova x

Pronosport

1. Cagliari–Lecce 1
2. Empoli–Palermo (fi.) x
3. Empoli–Palermo (ve.) 1
4. Inter–Juventus x
5. Livorno–Fiorentina (fi.) 2
6. Livorno–Fiorentina (ve.) x
7. Parma–Ascoli 1
8. Reggina–Milan (fi.) 2
9. Reggina–Milan (ve.) 2
10. Sampdoria–Messina (fi.) 1
11. Sampdoria–Messina (ve.) 1
12. Siena–Róma (fi.) 2
13. Siena–Róma (ve.) 2

vissza az elejére


Ötkarikás hírek
Leg, leg, leg...

(16. oldal)

Ötvenöt éves a legidősebb, 15 éves a legfiatalabb, 147 centiméteres a legalacsonyabb és 38 kg-os a legkönnyebb versenyző a torinói téli olimpián.

A férfiak között az amerikai curlinges, Scott Baird a legkorosabb, ő május 7-én lesz 55 éves, míg az olasz hódeszkás Manuel Pietropoli 1990. április 30-án született, így ő a legifjabb. A nők mezőnyében a Virgin-szigeteki szánkós, Anne Abernathy 1953. április 12-én látta meg a napvilágot, míg az olimpia abszolút „benjaminja" a kínai hódeszkás Szun Cse-feng aki 1991. július 17-én született.

A játékok legmagasabb sportolója a szlovák jégkorong-válogatott Ottawa Senatorsban szereplő hátvédje, Zdeno Chara – ő 2 méter 5 centi. Egyébként a védő az észak-amerikai profiliga (NHL) történetében is a legmagasabb hokis. A legalacsonyabb férfi a kanadai alpesi síelő Francois Bourque a maga 153 centijével. A hölgyek között a német bobos Susi Lisa Erdmann nőtt a legnagyobbra (1,87 méter), míg a bolgárok páros műkorcsolyázója, Rumjana Szpaszova csupán 147 centiméter.

A súlykategóriában a német bobos Kevin Kuske 144 kg-ot nyom, és 98 kilóval nehezebb, mint a legkönnyebb férfi, az olasz északi összetett síelő Alessandro Pittin. A nők között két 38 kg-os műkorcsolyázó, a grúz Elene Gedevanisvili és a Koreai NDK-beli Phio Yong Mjong a legkönnyebb. A legsúlyosabb hölgy a lett szánkós Anna Orlova, ő 91 kg-ot nyom.

Új alelnöke és öt új tagja van a NOB-nak Új alelnököt és öt új tagot választott 118. ülésszakán, a torinói játékok nyitónapján, pénteken a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

A német Thomas Bach újra alelnök lett – ezt a posztot már betöltötte 2000 és 2004 között –, miután az amerikai James L. Easton mandátuma lejárt. Most Bachhal együtt a svéd Gunilla Lindberg, a görög Lambisz Nikolau és a japán Igaja Csiharu a négy alelnöke a NOB-nak.

Öt új taggal 115 fősre bővült a NOB. Beválasztották – a két magyart, Schmitt Pált és Aján Tamást is felsorakoztató – szervezetbe a gambiai Beatrice Allent, az arubai Nicole Hoevertszet, a malajziai Tunku Imran herceget, az olasz Francesco Ricci Bittit és a holland Hein Verbruggent. A NOB-ban most Allennel és Hoevertsz-cel együtt 14 nő található.

Magyar származású lány a német női hokicsapatban
A magyar származású, 16 éves Jenny Tamas helyet kapott a pénteken kezdődő torinói téli olimpián érdekelt német női jégkorong-válogatottban. A 173 cm magas, 71 kg-os hölgy elmondása szerint álomvilágba csöppent, és nagyon nagy sikernek tartja, hogy bekerült a csapatba. Tamas a 16. születésnapját január 18-án ünnepelte.

A hátvéd szerint óriási csoda lenne, ha a németek megszereznék a bronzérmet, a címvédő Kanada, valamint a világbajnok Egyesült Államok legyőzhetetlennek tűnik.

Jenny édesapja, Gabor Tamas (Tamás Gábor) Magyarországon junior válogatott volt, majd Németországba költözött, és ott vállalt edzői munkát. A már külhonban született lánya hároméves kora óta jégkorongozik.

vissza az elejére


Elfelejtett történetek

(16. oldal)

Egykor Lili néni szinte mindennapos vendége volt a szerkesztőségnek. Most 91 éves lenne az aranyos idős hölgy, számos gyerek és ifjúsági írás, regény szerzője. De nem csak ebben a műfajban alkotott nagyot. Killyéni András sporttörténész felfedezte a egyik sportjellegű írását. Ezzel most állítunk emléket a halhatatlan Marton Lilinek.

vissza az elejére


Sportemlékeim

(16. oldal)

Nyugodtan leírhatom, hogy hála Istennek a sportnak köszönhetem, hogy gyermekkorom örökös betegségei, iskolai hiányzásai a rendszeres sportolással értek véget. Télen a sétatéri jégpályára jártam, megtanultam sízni, nyáron úsztam, teniszeztem. Az utóbbi sportban versenyeztem is rövid ideig is kevés sikerrel, de azért néhány szép trófeát őrzök. A KAC vagyis Kolozsvári Atlétikai Klub leigazolt ifjúsági versenyzőjeként részt vettem néhány versenyen abban az időben, amikor Zizovits Lenke volt a romániai teniszsport koronázatlan királynője s a férfiak ranglistáján Poulieff, M. Misu és Réthy versenyzett.

A húszas évek legvégén még diák-koromban felcsaptam sportriporternek is. Rajongtam a teniszversenyekért s hallatlan büszke voltam arra, hogy az Erdélyi Szemle főszerkesztője S. Nagy László megbízott azzal, hogy írjak azokról a jelentős nemzetközi találkozókról, amelyek Kolozsváron zajlottak le. Így láttam játszani igazi tenisznagyságokat, akkori világhírű bajnokokat, mint Tilden és Cochet, akiket meg is interjúvoltam. Ma is rajongom ezért a gyönyörű, elegáns, nagyszerű sportért, s eszembe jutnak a régi sétatéri pályák, meg a KAC pályák a kéttornyú templom mögötti téren a mai Lenin (egykoron Kossuth és Magyar utca, jelenleg 1989. December 21. út – szerk. megj.) úton – milyen boldogság volt odamenni tanulás után, látni a nagyokat és játszani, játszani, miközben barátságok szövődtek köztem és az akkori sportoló kolozsvári fiatalok között, akik között ott volt például Hintz György, a híres gyógyszerészdinasztia legfiatalabbja, az ő gyönyörű Guráth Ilucujával, aki életet végéig Gyuri hűséges felesége volt. És öröm látni annyi év után Radó Gyurit, aki ma is teniszezik még, nem úgy mint én aki már nem bírnám ezt a szaladgálós sportot, nem a lábam, hanem a megfáradt szívem miatt.

Nézegetem ifjúkori naplómat – akkor még naplót vezettek a fiatalok – van benne egy oldal tele autógrammokkal, s ilyen neveket olvashatok rajta: Cochet, Kehrling Béla, Aszlán Baba, Arató Klári, dr. Schréder Lászlóné. Nagy nevek voltak ezek akkoriban, akárcsak a Cantacuzino hercegé, aki jól játszott, de ha vesztett, levágta a rakettjét a földre és exhibicionista módon mutatta ki nemtetszését. Magyarán „hisztizett". Ez ma is divat egy-egy nagy teniszcsillagnál.

Egy nehéz klub-közi versenyem után – három szettes volt – ellenfelemet Frönkel Katót legyőztem ugyan – ez volt életem egyetlen első díja, kis kristályváza ezüst szegéllyel – de annyira kimerültem, hogy aludni sem tudtam, utána fehér labdák röpködtek a szemem előtt. A jó háziorvos bácsi eltiltott – nem a tenisztől, hanem a versenyzéstől. Megértettem és rájöttem, hogy nem mindenki lehet bajnok, ehhez nem voltak meg a fizikai adottságaim, mert elég hamar fáradtam – de a sportolás életem része lett, megedzett és talán életem legboldogabb óráit okozta. A tornaiskolába is jártam, akkor a Mensendics-féle szisztéma volt a divat, nagyszerű és csöppet sem könnyű gyakorlatokat sajátítottam le, amelyek hajlékonyságot és frissességet kölcsönöztek nekem. Jó tornász voltam, jó síző és úszó. A tornával ellentétben sohasem tanultam úszni, magamtól jöttem rá hogy miképpen is kell és az volt a legnagyszerűbb, hogy megtanultam úszni a tengerben a hullámok alatt is – ha nem követték egymást túl gyorsan a hullámok. Rájöttem, hogy sohasem kell kapkodni, minden a lélegzésen múlik. Az ember mélyet lélegzik amikor előre nyújtja a két karját, jön a két hullám, elborítja, alatta kifújom a levegőt. Nagyszerűen ment. Évekig jártam aztán már mint hivatásos újságíró is a gyönyörű Eforiára, ahol úgy hívtak, „înotătoarea". Ez nagy dicsőség volt, de tényleg szépen, jól úsztam és nem fáradtam el, mert megtanultam, hogy ne kapkodjak a vízben. Jó mélyen beúsztam – a szabadságnak ezt az érzését sohasem felejtem el. Most – Istenem most – gyakran álmomban úszom a kék vízben a kék ég alatt, és teniszezem is, de furcsa – de még álmomban sincs szerencsém, bánatosan veszem tudomásul álmomban, hogy egyetlen labdát sem tudok keresztül ütni a hálón – aztán felébredek.

Már mint újságírót küldtek a híres feleki autóversenyekre. Nagyon izgalmasak, érdekesek voltak. Szerencsére akkor nem voltam ott, mikor egy versenyző felborult – és többet nem versenyzett. De megismerkedtem az akkori évek – hamarosan – világhírű versenyzőjével. Hans von Stuckkal és feleségével, Reznitsek Paula bárónővel, aki könyveket is írt, adott is nekem kettőt dedikálva. Hans remek, vidám, okos ember volt, eleven rekláma az autógyárnak, amelynek kocsijain versenyzett. Megkérdeztem: nem fél ettől a rettenetes sebességtől? Azt felelte: nem. S valami éri? Óh – és legyintett – mulatságos lehet egy autóban meghalni. Így is történt, szomorúan olvastam ezt róla pár év múlva.

Mit mondjak még? Amit felfedeztem a hosszú évek alatt az, hogy a sport, mint a technika, fantasztikusan fejlődik, az emberi képességek elképesztőek, Mi volt egy régi korcsolyabajnok, tornász, úszó vagy atléta a maihoz képest? De aki nem született ilyen fantasztikus képességekkel: az is sportoljon, mozogjon, még öregen is, fáradtan is, mert a mozgás, a jó levegő – a víz maga az élet.

Marton Lili,
Kolozsvár

Az oldalt szerkesztette: Póka János András