Megtévesztő rektori válasz
Kertész Imre is támogatja a Bolyai Egyetem létrehozását

(1., 5. oldal)

Rosszul tájékozottsággal vádolja a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektora, Nicolae Bocşan az önálló magyar karok létrehozását szorgalmazó erdélyi magyar egyházfőket és polgármestereket, ugyanakkor az egyetemvezető meglehetősen megtévesztő adattal próbálja bizonyítani az egyetem multikulturális jellegét.

Tegnap az egyetem honlapján már olvasható volt az a rektor által írt nyílt válaszlevél, amely a magyar karokat szorgalmazó püspököket és az egyetem kihelyezett karainak otthont adó városok polgármestereit arról próbálja meggyőzni, hogy rosszul tájékoztatták őket az egyetem valós helyzetéről. A rektor emlékeztet, hogy az első világháború után a más államok területére kerülő egyetemek – mint például a strasbourgi, a pozsonyi és a kolozsvári – közül csak utóbbi vált multikulturálissá. Ez a rendszer – véli a rektor – minden nemzetiség számára hasznos volt. Bocşan szerint a levél felszólító hangneméből arra a következtetésre jutottak, hogy a dokumentum aláíróit rosszul tájékoztatták a valós helyzetről.

A vezető érthetetlennek tartja a vádakat, hiszen a felsőoktatási intézmény volt az egyedüli, amely a rendszerváltás után Erdély vallási és etnikai sokszínűségét szem előtt tartotta. Hangsúlyozta: a jelenleg létező tanulmányi vonalak döntési autonómiáját maximálisan kihasználták. Az oktatás minőségének a kérdése pedig azon magyar oktatókon is számon kérhető, akik a magyar oktatásért felelősek voltak. Szerinte az oktatás minősége nem azzal magyarázható – amint a püspökök és a polgármesterek kifejtették – , hogy a teljes döntési jogkör a román tagozat kezében összpontosul.

A levél legvitathatóbb megfogalmazása az, hogy jelenleg 17 olyan kar működik, amelyen magyarul tanítanak. A rektor vélhetően arra gondolhatott, hogy a jelenlegi 21 kar közül 17-en magyarul is zajlik oktatás, de megfogalmazása könnyen félrevezetheti az egyetem szerkezetét kevésbé ismerőket.

Kovács Lehel, a BKB alelnöke is értetlenségét fejezte ki a válasz kapcsán. Lapunkkal közölte: igaz, hogy a jelenlegi karokon magyarul is tanítanak, de a magyar tagozatnak nincs döntési jogköre. A pozsonyi egyetem említése kapcsán emlékeztetett, hogy Szlovákiában létezik már a Selye János önálló magyar egyetem, emellett a nyitrai egyetemen önálló magyar kar is működik.

A BKB által a nemzetközi tudósvilágban kezdeményezett aláírásgyűjtés kapcsán közölte a Bolyai Egyetem újbóli létrehozását a Nobel-díjas Kertész Imre is támogatja.

B. T.

vissza az elejére


Kevesebb ösztöndíj a doktoranduszoknak

(1., 4. oldal)

Váratlan meglepetéssel kellett szembesülniük a Babeş–Bolyai Tudományegyetem elsőéves doktorandusz hallgatóinak: majdnem kétmillió lejjel kevesebb ösztöndíjat kaptak a napokban bankkártyáikra. A pénzlevonás előzetes tájékoztatás nélkül történt. Ezért a tegnap mintegy nyolcvan érintett hallgató az egyetem rektorátusára vonult, és tájékoztatást kért a megvonás okairól.

Az egyik doktorandusz lapunknak elmondta: rendkívül kellemetlenül érinti őt az ösztöndíj összegének csökkentése, mert Kolozsváron nehéz megélni a 4,9 millió lejes juttatásból. Eddig 6,8 millió lejt folyósított nekik havonta az egyetem. A doktori képzésben résztvevők kifogásolják, hogy tisztázatlan a státusuk, hiszen ők sem alkalmazottaknak, sem diákoknak nem minősülnek. Ugyanakkor sérelmezik azt, hogy alkalmazotti kötelezettségeik vannak az egyetemmel szemben, és arra kötelezték őket, hogy munkakönyveiket is behozzák az egyetemre.

Wilfried Schreiber, a doktori képzésért felelős rektorhelyettes lapunknak nyilatkozva elismerte, hogy a legmagasabb egyetemi képzésben résztvevők státusa valóban nem tisztázott a bolognai folyamat alapján, idéntől először megszervezett doktori képzésben. Emlékeztetett, hogy az új rendszer ennek bevezetését az oktatási minisztérium erőltette. Rámutatott: az új rendszer hiányossága az, hogy a diákoknak mindössze három év alatt kell befejezniük a képzést, ami az alapos kutatás végzéséhez nem elég. Az új rendszer bizonytalanságával magyarázta azt is, hogy a diákok kevesebb ösztöndíjat kaphattak, hiszen az idei tanév előtt csak telefonon keresztül egyeztették a hallgatói létszámot az oktatási miniszterrel, így vettek fel összesen több mint 180 doktorjelöltet a nappali tagozatra. A 2005-ös költségvetés ismételt újratárgyalása következtében azonban kiderült, hogy nem lesz elég pénz a költségek fedezésére, ezért úgy döntöttek, hogy ettől a hónaptól két millió lejjel kevesebb ösztöndíjat folyósítanak.

Az egyeztetések végén a doktoranduszok azt az ígéretet kapták, hogy ha a BBTE-nek sikerül saját erőforrásaiból erre a célra átcsoportosítani pénzt, akkor ismét a 6,8 millió lejes juttatást kapják. Addig is azonban 4,9 millióból kell megélniük Kolozsváron, ami a lakás- és étkezési költségeket figyelembe véve nem könnyű dolog.

B. T.

vissza az elejére


Utazási kedvezmény minden diáknak?

(1. oldal)

Kiterjesztenék az állami egyetemek tandíjas hallgatóira és a magánegyetemek összes diákjára is a Szociáldemokrata Párt kolozsvári városi tanácsosai a közszállításra szóló 50 százalékos kedvezményt. Ioan Vuscan tanácsos elmondta: az egy vonalra szóló féláras kedvezmény 3,6 milliárd milliárd lejes pluszköltséget jelentene a város büdzséjének, amit azonban a költségvetés megbírna. A szociáldemokraták frakciója szerint ez a döntés azért lenne méltányos, mert minden egyetemista kolozsvári költekezésével hozzájárul a város fejlődéséhez. Liviu Neag, a kolozsvári tömegközlekedési vállalat igazgatója úgy tudja, a polgármesteri hivatalban dolgoznak egy javaslaton, ami ezt a problémát megoldaná, de részleteket nem tudott. Pálffy Károly, a városi tanács pénzügyi bizottságának tagja szerint is rendezni kell, mert a kedvezményben nem részesülő egyetemistákat így arra ösztönzik, hogy blattoljanak, ami szintén veszteséget okoz a vállalatnak.

vissza az elejére


Elhunyt Lya Hubic

(1. oldal)

Február 16-án életének 96. évében elhunyt Lya Hubic szopránénekes, érdemes művész, Kolozsvár díszpolgára. Temetésére szombaton, február 18-án kerül sor a Házsongárdi temetőben. Lya Hubic 1911. január 9-én született. 1936-ban végezte el a kolozsvári zeneakadémia ének szakát, majd a Román Opera magánénekesnője lett, ahol több mint három évtizeden át szolgálta a kolozsvári operajátszás ügyét, több mint 2000 előadáson lépett fel.

vissza az elejére


Macovei: alkotmánysértő a székelyföldi autonóm régió

(1., 4. oldal)

Alkotmányt sértene a székelyföldi autonóm regió létrehozása – válaszolta Monica Macovei igazságügyminiszter a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) megkeresésére. A testület az Európai Bizottság elnökéhez és a bővítési biztoshoz is intézett levelet, a tőlük érkező válaszok sokkal udvariasabbak.

Nincs összhangban az alkotmánnyal az SZNT által kezdeményezett székelyföldi autonóm közigazgatási régió – jelentette ki Monica Macovei igazságügyminiszter. Az SZNT február 6-án egy dokumentumot küldött az igazságügyi miniszternek, amelyben azon véleményüknek adnak hangot, miszerint Romániában nem lesz egyenlőség, amíg a Székelyföldnek nem lesz önkormányzata. Monica Macovei szerint a Székelyföld autonóm régió létrehozása országos jelentőségű probléma. – Egy ilyen régió kizárólag etnikai alapon történő körülhatárolása ellenkezik a román állam nemzet jellegével, a területi autonómia pedig túllépi a közigazgatási szempontokat, mivel az állami szuverenitásból kiszakított közhatalmi hatáskör biztosításáról szólna – áll a válaszlevélben.

Az SZNT levelet küldött Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság elnökének is, akit arra kértek, hogy Románia Európai Unióhoz való integrációja során vegye figyelembe a szülőföldjén őshonos székelység akaratát Székelyföld autonómiájára, tegye csatlakozási feltétellé Székelyföld autonómiájának törvény általi garantálását. Barroso válasza a következő: „A regionális hatóság koncepciója nem létezik Románia törvénykezésében, ezért a székely kisebbség autonómiájának megadására vonatkozó döntés a romániai hatóságok illetékessége. A bizottságnak tudomása van arról, hogy a „magyar etnikai kisebbség pártja", az RMDSZ, 2004-ben benyújtott egy törvénytervezetet Románia Parlamentjébe, autonómiát igényelve a Székely régiónak (ezt nem az RMDSZ nyújtotta be – szerk.megj.) A bizottság úgy véli, hogy az RMDSZ, 1996 óta a többségi és kormányzó koalíció tagjaként, a legmegfelelőbb helyzetben van hogy előmozdítsa a magyar közösség napirenden lévő tennivalóit. A bizottság a csatlakoztatás során nagy fontosságot tulajdonít a romániai kisebbségek védelmének. A Románia csatlakozásáról szóló tavaszi jelentésében, a bizottság folytatni fogja az alapos monitorizációt a kisebbségi jogok fejlődése terén."

Az SZNT megkereste Olli Rehn bővítési biztost is, akit szintén arra kértek, hogy Románia Európai Unióhoz való csatlakozása során vegye figyelembe a szülőföldjén őshonos székelység akaratát Székelyföld autonómiájára. Rehn válaszában arról biztosítja a szervezetet, hogy a romániai magyar kisebbség ügye fő helyen szerepel. Megerősíti: a kisebbségek figyelembe vétele a csatlakozás politikai kritériumainak része, és folytatni fogják a romániai és a székelyföldi helyzet gondos monitorizálását.

Levél érkezett Josep Borrelltől, az Európai Parlament elnökétől is, aki viszont Cozmin Guşăval és Lavinia Sandruval, a Nemzeti Kezdeményezés Pártjának vezetőivel levelezik, akik a kisebbségi törvényt "jelentették" fel Brüsszelben. Borell szerint egy EU-tagságra pályázó országban el lehet fogadni egy olyan jogszabályt, mint a kisebbségi törvény, azzal a feltétellel, hogy összhangban legyen az alkotmánnyal és az uniós normákkal.

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) sepsiszéki szervezete sérelmezte, hogy Markó Béla RMDSZ-elnöke nem „vette a fáradságot, hogy válaszoljon" az SZNT kérésére azzal kapcsolatban, hogy március 15. legyen munkaszüneti nap Erdélyben, ezért a sepsiszentgyörgyi önkormányzathoz fordultak és kérték, hogy ezt a napot határozattal nyilvánítsa hivatalos ünneppé. Gazda Zoltán, a sepsiszéki MPSZ elnöke szerint a közigazgatási törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok egy napot a település hivatalos ünnepnapjává nyilvánítsanak.

„Meggyőződésünk, hogy a magyarok csak akkor lesznek egyenjogúak a román lakossággal, ha ez a jogos igényük teljesül. Elérkezett az ideje, hogy a demokratikus államnak tartott Romániában ne kelljen elszöknünk a munkahelyről vagy az iskolából, hogy részt vehessünk nemzeti ünnepünkön", mondta Gazda.

vissza az elejére


Tăriceanu: populista és demagóg indítvány

(1., 4. oldal)

– Az a 17 törvényből álló csomag, amit Tăriceanu nagy hangon egészségügyi reformcsomagnak nevezett, legfennebb antireformcsomagnak minősíthető, hiszen nem céloz mást, mint további jövedelemforrások teremtését a kormányközeli klientúrának. E „reform" előnyeit sajnos nem a nagy tömegek, hanem a nagy és nagyon nagy keresetűek élvezhetik csupán – jelentette ki tegnap a parlament együttes ülésén Sorin Oprescu. Az SZDP-s szenátorra hárult az a „megtisztelő feladat", hogy bemutassa a szociáldemokrata pártiak és a nagyromániások közös bizalmatlansági indítványát, amelyet 160 ellenzéki szenátor és képviselő írt alá. Az ellenzéki pártok szerint ezek a törvények nem csak antiszociálisak, hanem alkotmányellenesek is. Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter hiába próbálja látványos intézkedésekkel „elkápráztatni" a lakosságot, az egészségügy alulfinanszírozására ő sem tud megoldást. Véleményük szerint egy ilyen fontos törvénycsomagot felelősségvállalással, parlamenti vita nélkül elfogadtatni, felelőtlenség, a parlamentnek pedig szankcionálnia kell ezt.

– Az indítvány populizmusról és demagógiáról árulkodik, jelentette ki Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnök válaszában. A kormányfő szerint kemény harcot folytat előjogaiért „az a csoport, amelyet nagyon jól ismerünk, vagyis azok az orvosok, akik honatyák is, és akikre ha szükségünk van a parlamentben, arra hivatkoznak, hogy ők orvosok, és ha orvosként keressük meg a kórházban, akkor azt mondják, hogy ők honatyák". Tăriceanu elmondta, az egészségügyi reform célja e privilégiumok megszűntetése, valamint a közpénzek korrekt felhasználása.

A bizalmatlansági indítvány megvitatására jövő héten kerül sor. Ha a parlament együttes ülése elfogadja, a kormány megbukik.

vissza az elejére


A Szentegyház utca is a gyalogosoké lesz?

(1. oldal)

Kolozsvár Főterének átrendezésére vonatkozó tervek kapcsán a zsűri több ajánlást is megfogalmazott annak a négy pályázónak, akinek az előzetes vázlata a döntőbe jutott – közölte tegnap Kolozsvár főépítésze, Dr. Adrian Iancu, a zsűri tagja. A testület értékelné, ha a Szentegyház utcát szintén gyalogos-övezetként kezelnék, fenntartva a helybelieknek a szükséges parkolóhelyeket. Ezenkívül, a Főtér és a Dózsa György utca, illetve a Deák Ferenc utca és a Bocskay tér szemben lévő oldala közé jó lenne aluljárót létesíteni a gyalogosok számára, hogy a felszíni gépkocsiforgalmat ne kelljen megszakítani átjáróval – véli a zsűri. Mivel több pályamunka a műemlékek kisebb-nagyobb fokú elmozdítását is tartalmazta, (az egyik nem döntős vázlat még a Mátyás-szoborcsoportot is elköltöztette volna) a testület leszögezte: a műemlékek és a műemlék értékű épületek bármelyikét, csak rendkívül indokolt esetben mozdíthatják el jelenlegi helyükről. A többi ajánlás többnyire az útborító kövezetre, a növényzetre, a felhasznált anyagokra vonatkozik, és egyikük sem kötelező érvényű, a további tervek során a pályázók mellőzhetik azokat – tette hozzá a városi főépítész.

E.-R. F.

vissza az elejére


Korrupt rendőr bukott le

(1. oldal)

A rendőrség vezetősége által Nulla korrupció névvel beindított akció az intézményen belüli korrupt személyek kiszűrését és megbüntetését célozza. A program keretében február 15-én szerdán lelepleztek egy közlekedési rendőrt, aki pénzt fogadott el azért, hogy ne teljesítse kötelességét.

A kolozsvári 5-ös rendőrőrs gépkocsis őrjárata a Törökvágás úton a Kisbácsi út felé vezető részen a vasúti sínek közelében állt. Sorin B. közrendőrnek egy szabálytalankodó autóst kellett volna megbüntetnie, de 980 ezer lej és 50 euró fejében eltekintett a törvényes lépések megtételétől. A 36 esztendős közrendőr 1994-től van rendőrségi állományban (tanulmányai elvégzése után egyenesen oda vették fel).

A Nulla korrupció program szigorúan lesújt a rendőrség kötelékeiben lévő korrupt alkalmazottakra, hasonló akciót a közeljövőben is gyakran fognak foganatosítani. A rendőrség vezetősége kéri a lakosságot, hogy minden olyan esetben, amikor az intézmény alkalmazottja megvesztegetés céljából „kenőpénzt" igényel, értesítse a hatóságot.

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

... áldott legyen a szatócs, ki egykor majd staniclit sodor verseimből, hogy kávét vagy dohányt töltsön bele a szegény, derék öregasszonynak...

Heinrich Heine

vissza az elejére


KISHIREK

(2. oldal)

A BRASSAI SÁMUEL ELMÉLETI LÍCEUM tanítói közössége ismerkedésre és beszélgetésre várja az első osztályba készülő gyermekeket és szüleiket 2006. február 18-án, szombaton 10 órára.

ÖRMÉNYMAGYAR CSALÁDOK ARANYOSSZÉKEN címmel Bálint Júlia tart előadást a tordai Petőfi Társaság szervezte Aranyosszéki Népfőiskolán, a Szórványban élő kisebbségek témakörben, február 17-én, pénteken du. 5 órakor az IKE teremben.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT rendez az RMDSZ kül- és belmonostori szervezete február 18-án, szombaton du. 5 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

FARSANGI ELŐADÁS GYULAFEHÉRVÁRON. A Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium végzős XII. osztálya idén is megszervezi hagyományos farsangi előadását, amelyre február 19-én, vasárnap délben 11.30 órától, illetve délután 5 órától kerül sor a líceum sporttermében. A tisztelt közönség az előadás végén kalapba dobhatja azt, amivel a végzős osztály év végi és ballagási költségeihez szeretne hozzájárulni.

ÖRMÉNY MISÉT celebrál főtisztelendő Szakács Endre, a szamosújvári örmény katolikus székesegyház helynök plébánosa, február 18-án szombaton délután 5 órakor a Piarista templomban.

vissza az elejére


Szabó T. Attilára emlékeztek

(2. oldal)

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár szülőatyjára emlékeztek szerdán délután a Római Katolikus Nőszövetség Szent Rafael Körének székhelyén. Daly Ágnes a Szótörténeti tár egyik szerkesztője és Szabó T. Attila munkatársa elmondta, hogy a visszaemlékezés célja nem a szótárszerkesztő életrajzának ismertetése, nem szerkesztési betekintést akarnak nyújtani, hanem felvázolni azokat az erkölcsi alapelveket, amelyeket Szabó T. Attila követett.

– Mindnyájunk számára követendő példa Szabó T. Attila – mondta Keszeg Vilmos, a néprajz tanszék vezetője. – Egész életében nemes munkát végzett úgy, hogy azt ünnepélyessé tudta tenni. A munka életformává vált számára – tette hozzá. – Szabó T. Attila egy szótárat kívánt szerkeszteni. A nyelv hatalom és ahhoz, hogy az ember ezt a hatalmat gyakorolja, tisztának és átlátszónak kell lennie. A szótár értelme pedig pont ez. A szavak több száz évvel ezelőtti jelentéseit rekonstruálja és éppen ezért a Szótörténeti tár egy ablak, amely betekintést nyújt a több száz évvel ezelőtt élt emberek világába – összegzett Keszeg Vilmos.

Kiss András főlevéltáros így nyilatkozott a nyelvészről: – Nehéz méltatni Szabó T. Attila munkáját, amikor ma már minden értékét vesztette, és ebből az értéktelenségből kell kihámoznunk, amit alkotott. Hosszú életpályája során a legpéldásabb kutató volt, soha nem használta ki tekintélyét, rangját. Keményen dolgozott és pontosan tudta, hogy mit akar, ezért rendkívüli tisztelet övezte. Az Erdélyi magyar szótörténeti tár adattára a magyar tudománynak és műveltségnek, nélkülözhetetlen eszköze a magyar nyelv kutatásának és megismerésének – állapította meg a fő levéltáros.

Zsizsmann Kristóf nyugalmazott matematikatanár elmondta, hogy Szabó T. Attila tudatosan és körültekintően válogatta meg munkatársait. – A feleségem 1977-től 1995-ig szerkesztette a Szótörténeti tárat – emlékezett vissza a nyugalmazott tanár. – Sokszor titokban, de mégis kötelességtudóan tett eleget a szerkesztői munkának – tette hozzá.

– A Szótörténeti tár azért egyedi a maga nemében, mert nem csak magyar anyanyelvűek tudják használni, német és román értelmezés is található benne. Itt meg kell említenem azt, hogy az értelmezés rendkívül nagy felelőséggel jár, mert sokszor még magyarul is nehéz értelmezni a több száz éves szavakat. És még XVI – XVII. századból is van olyan anyag, amit nehéz megérteni – magyarázta Szász Lőrinc szótárszerkesztő.

A beszélgetést színesítette Szilágyi Ferenc operaénekes, Borss Ilona énekesnő előadása, valamint a Popa Tímea és Rostás Kriszta szavalatai. Orgonán kísért Potyó Isvtán kántor.

Dézsi Ildikó

vissza az elejére


Istentiszteletek

(2. oldal)

Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház: Postakert /Cuza Vodă utcai templom: Péntek este 6 óra, igét hirdet: Orbán János, szombat de. 11 óra, du. 4 óra: Kovács Árpád. Szombat reggel 8 óra: szombatiskolai tanítók órája, 9 óra: odaszentelődési imaóra, szombatiskola, du. 3 órától: hitbarátok órája – ismerkedés a hitalapelvekkel.

Zsidó Hitközség: Dávid Ferenc utcai épület: péntek este 5 óra, szombat reggel 9 óra, vezeti: Müller Benjamin, prof. Kallós Miklós, Krausz Jenő.

vissza az elejére


XIV. Mátyás Napok

(2. oldal)

I. dies – február 17, pénteken 13 órakor, Brassai Sámuel u. 6 szám: Korunk Galéria/Maksay Ádám fényképkiállítása.

II. dies – február 18, szombat délután 5 órakor a Mátyás-ház pincegalériájában: „A jövő múltja" címmel a Barabás Miklós Céh csoportos kiállítása. A megnyitó beszédet Sipos László tartja.

III. dies – február 19, vasárnap délután 6 órakor a kolozsmonostori református templomban:

– Ünnepi istentisztelet. Igét hirdet Kállay Csaba lelkipásztor.

vissza az elejére


Balázs Péter festőművészre emlékezve

(2. oldal)

„Nem művi csendéleteket festett, hanem képei által több mint jelezni, hangsúlyozni akarta a magával hozott falusi kincsek fontosságát és mérhetetlen értékét. Erre alapozva olyan képi világot teremtett, amelyben a megörökített tárgyak végül a paraszti lét allegóriájává váltak. Eltérően például városon született és nevelkedett kollégáitól, akik számára mindezek a tárgyak általában csak dekoratív célokat szolgáltak, jobb esetben a bartóki forráshoz való visszatérés szükségességét hangsúlyozták, Balázs Péter nagyon közeli kapcsolatban állt otthonról hozott „kincseivel", s ez a viszony idővel teljes szemléletére nézve meghatározóvá vált. Hiszen ez a jellegzetesség nem csupán csendéleteiben, de portréiban, portrékompozícióiban, aktjaiban, város- és tájképeiben egyaránt tetten érhető."

Tibori Szabó Zoltán Balázs Péterről szóló monográfiájából vett idézettel, valamint a festőművész Malom című alkotásával emlékezünk a 2003. február 17-én elhunyt Balázs Péterre. A Szabadság szerkesztősége.

vissza az elejére


Vizuális Eurobarométer
(európai értékek, román értékek)

(2. oldal)

Ezzel az elnevezéssel nyílt szerda délután nonkomformista képzőművészeti tárlat a Bánffy-palotában. Szervezői az Európai Bizottság Romániai Képviselete és a Kortárs Művészetért Nemzetközi Központ. A 25 kiállított munka 29 hazai művész nevéhez fűződik, akiket nemzetközi zsűri 104 versenyprojektből a tavaly azért választott ki, mert megítélése szerint a legsikerültebben tükrözik a mai romániai értékeket a közelgő EU-csatlakozás szemszögéből.

A megnyitón Livia Drăgoi igazgató a házigazdák nevében köszöntötte az országos méretű Vizuális barométer tervét, amely korszerű eszközökkel hagyományos értékeket tár fel. Giorgio Ficarelli, az Európai Bizottság Romániai Képviselete előcsatlakozási irodájának osztályvezetője elmondta: olyan értékek bemutatásáról van szó, melyek inspirálnak. A soknyelvű EU-ban alapvető feltétel a kommunikációképesség, az értékeket újra el kell tudni osztani, hogy ezáltal értékelhetőbbekké váljanak. A művészet jól szolgálja ezt a fajta harmonizációt. A most megnyilt tárlatnak a létrehozása főként a fiatal alkotókat mozgatta meg.

Irina Cios, a Kortárs Művészetekért Nemzetközi Központ igazgatója, elmondta: a projekt megvalósítása során számukra is sok meglepetés bukkant fel, amelyet csak a legrégibb és leghatásosabb művészeti ág, a vizuális kommunikáció képes produkálni. A féléves előkészítés alatt olyan hazai értékek kerültek felszínre, melyek különben belesüllyedtek volna a feledés homályába.

Az egyik kompozíciósorozat darabjain a következő, öngúnyt sem nélkülöző szöveg ismétlődik: „Románia és az EU. Materialisták vagyunk! És így belépünk az EU-ba! Ortodoxizmust, családi értékeket, könnyed igazságszolgáltatást, önzést, materializmust és optimizmust hozzunk magunkkal." Ez is a barométer része.

A Bukarestből érkezett tárlat a Bánffy-palotában február 26-ig, hétfő és kedd kivételével, naponta 11–18 óra között látogatható. Utána Temesváron mutatják be.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


Korunk Galéria

(2. oldal)

Mátyás király kolozsvári emlékezete címmel Maksay Ádám fotóiból rendezett kiállítás megnyitójára kerül sor február 17-én, pénteken déli 13 órakor a Korunk Galéria új, ideiglenes székhelyén, a Brassai utca 6. szám alatt (az Unitárius Parókia gyűlésterme). A fotótárlat egyben a XIV. Mátyás Napok rendezvénysorozat nyitóeseménye is, ezzel veszi kezdetét a február 17–25 között zajló, Hunyadi Mátyás emlékét felidéző Dies Mathiae Corvini.

A kiállítás-megnyitón bevezetőt mond Gaal György történész, Galeotto Marzio Mátyás királyról írt munkájából Salat Lehel színművész olvas fel részleteket. A zenei műsorban közreműködik a Flauto Dolce Együttes (Majó Zoltán, Szabó Mária, Tóth Ágnes) és Daniela Păcurar szopránénekesnő.

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Dick és Jane trükkjei – amerikai bemutató. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 13 és 23 órától.

GYŐZELEM – King Kong – amerikai. – Vetítés: 14, 17.30, 21.

MŰVÉSZ-EURIMAGES – Párnakönyv – angol bemutató. – Vetítés: 17, 19.30, 22; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 14.30 órától és naponta 17 órától.

DÉS

MŰVÉSZ – Éjszakai járat – amerikai. – Vetítés: 17, 19; kedvezménnyel péntek, szombat, vasárnap 21 órától.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – Erőszakos múlt – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; péntek, szombat, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel naponta 17.30-tól.

DACIA B-TEREM – febr. 17–19.: Beyond the Sea – amerikai. – Vetítés: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – Elizabethtown – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel naponta 17.30-tól.

vissza az elejére


OPERA

(2. oldal)

MAGYAR OPERA

Február 23-án, csütörtökön este fél 7 órakor. Erkel Ferenc: Hunyadi László. Vezényel: Horváth József. Felújítás: Gy. Tatár Éva.

ROMÁN OPERA

Február 19-én, vasárnap este 7 órakor: Verdi: A trubadúr – olasz nyelvű előadás.

vissza az elejére


SZÍNHÁZ

(2. oldal)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Ma, február 17-én, pénteken este 8 órakor: Visky András: Tanítványok – stúdióelőadás. Rendező: Tompa Gábor.

Február 18-án, szombaton este 8 órakor: Georg Büchner: Woyzeck – stúdióelőadás. Rendező: Mihai Măniuţiu. – CSAK 14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Február 19-én, vasárnap du. 5 órakor: Caragiale: Az elveszett levél – vígjáték két részben. Rendező: Tompa Gábor. – CSAK 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

ROMÁN SZÍNHÁZ

Február 18-án, szombaton este 7 órakor: Tom Stoppard: Travestiuri.

vissza az elejére


ZENE

(2. oldal)

DIÁKMŰVELŐDÉSI HÁZ

Február 17-én, pénteken este 7 órakor: Szimfonikus hangverseny a Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának előadásában. Vezényel: Emil Simon. Közreműködik: Naoko Anzai (Japán). Műsoron. Glinka: Ruslan és Ludmila – nyitány; Rahmanyinov: 2. Zongoraverseny; Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Világok ütközése

(3. oldal)

Sehogyan sem akar csillapodni a Mohamed-karikatúrák nyomán kirobbant világméretű botrány. A dán lapban leközölt, majd több más sajtótermékben is átvett gúnyrajzok miatt öt kontinensen tüntetnek és tiltakoznak még mindig a muzulmánok. Ugyanakkor a liberális nyugat szószólói a sajtószabadsággal érvelnek. A feleket meghallgatva előbb-utóbb rájön az ember, hogy a saját szempontjukból emezeknek is, amazoknak is igazuk van. Ebben a vitában nem a klasszikus jó ütközik az általános értelemben elfogadott rosszal, itt két világ merőben eltérő értékrendje szembesül egymással. Egyik álláspont sem helyeselhető egyértelműen, én legalábbis nem tudnám eldönteni, melyik a rosszabb: a vallási értékeit bármi áron, akár életével-halálával megvédő fanatikus muzulmán világ, vagy a hitehagyott szélsőségesen liberális nyugat, amelyben ma már semmilyen szentségtörő írás, rajz, gesztus nem válthat ki semmilyen komolyan vehető érzelmi-értelmi reakciót.

A két véglet ütközésének a képe más fényt vet a terrorizmusra is, és az ellene folyó harcra is. Az egyik amerikai szakértő már a szeptember 11-i merényletek kapcsán felvetette az elméletet: itt nem pusztán egy szervezet vagy egy behatárolható csoport nyugat-ellenes támadásával van dolgunk, hanem egy világméretű iszlám lázadással. Igaza volt, legalábbis abban az értelemben, hogy minden olyan muzulmán, aki vallását komolyan veszi, veszélyeztetve érzi annak értékeit, elsősorban a nyugat által terjesztett – részben erőszakolt (lásd: Irak) életmód és értékrend által. A teokrácia abszolutizmusa nem viseli el az állam és egyház szétválasztásának azt a túlhajtott változatát, amire a mi világunk építi dogmává kikiáltott, kalmár és hedonista demokráciáját. Ez ugyanis immár a vallás és a társadalom szétválasztása, ami elképzelhetetlen abban a világban, amelyben a vallás alapfontosságú, a társadalmi kötelékek és az együttélési szabályok-hagyományok fenntartásában.

Dániának igaza van, amikor nem kér bocsánatot, és nem ítéli el a karikatúrák szerzőjét – egyébként sem hiszem, hogy találna rá valamilyen jogcímet. Ugyanúgy a tiltakozóknak is igazuk van, ha nem viselik el, hogy a hitük szerint legszentebbként tisztelt ember (Mohamed nevének kiejtése után hívő muzulmánnak illik hozzátenni: béke és áldás legyen rajta!) gúnyrajzok tárgya legyen egy olyan világban, amely még a saját hitét sem tartja fontosnak – nemhogy a másét. A karikatúra-háború minden bizonnyal csak az első azok között a vallási és kulturális konfliktusok között, amelyek a két világ ütközésének-súrlódásának elkerülhetetlen következményei. Talán idővel kicsorbul a dolgok éle, talán tudomásul vesszük egymás elveit, elfogadjuk a másságot, szótárunk kibővül majd a baj nélkül használható „politikailag korrekt" kifejezések újabb adagjával, tudatalattink pedig a béke és az egyetértés kedvéért elhiszi az újonnan meghirdetett tabu-témák érinthetetlenségét. Ellenkező esetben a háborúnak ez a terrorizmussal kevert változata elkerülhetetlen lesz, beláthatatlan kimenetellel, amely az emberiséget újabb évszázadokra ellátja majd megbánnivalóval.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Törmelék
Kitépett irkalapok – 42.

(3. oldal)

Elmondhatom, hogy ma jó napom volt. Úgy éreztem egész nap – még most, estenden is úgy érzem, s ez nem semmi –, hogy most és itt minden tökéletesen működik. Hogy mást ne mondjak, ugyebár, a Föld ma is forog, a Nap idejében felkelt és idejében lenyugodott, s amint látom, a csillagok is „működésbe" léptek. Egész nap kék volt az ég, s most, hogy este lett, sötét. Minden pontosan úgy, ahogy kell, ahogy megszokott, elvárható.

Ma is születtek csecsemők, mint rendesen.

Ma is meghaltak emberek, akárcsak más napokon.

És én még élek. És nem vagyok kiváncsi semmire, mint más napokon. Nem faggatnak mindenféle okos és oktalan kérdések, mint más napokon. Nem izgat fel, nem idegesít, nem kedvetlenít el semmilyen okos vagy oktalan felelet, mint más napokon. Félelmeim sincsenek, ravasz, leleményes szorongások sem sündörögnek körül, s nyilván, következésképpen: bú és bánat, mindenféle-fajta búbánat elkerül.

Szóval, minden olyan, mint amilyen éppen. Én is olyan s úgy vagyok, amilyen s ahogy éppen. Akár azt is mondhatnám: tárgytalan. De inkább azt mondom: nyugodt-ráérős –, mint mondjuk, a hó egy Jesszenyin-költeményben, vagy talán, mint kredenc tetején az alma, de leginkább mégis úgy, mint kulcs a zárban.

Különben is: ma egyezkedésem volt az Úrral. S mondtam: Uram, többé már nem bánom: legyen Tied a húsvét, enyém a karácsony, Tied a pünkösd, enyém nagypéntek. S az én Uram, Teremtő Istenem ma vélem egyetértett. Hát kívánhat ember ennél többet? Nem kérdem ezt, csak mondom.

Molnos Lajos

vissza az elejére


Egy főtéri terv-tárlat margójára

(3. oldal)

Mint átlagos kolozsvári polgár, mindig szívemen viseltem városom főterének sorsát. Számomra a Szent Mihály-templom, illetve a Mátyás-szobor az emberi szépérzék tökéletességének megtestesítői, és valahányszor nézem, mindig magával ragad a teret övező négy házsor épületeiből áradó történelmi hangulat is.

Ezért kerestem fel sietve még az első nap a Bánffy-palotában közszemlére kiállított, tizenkét urbanisztikai tervet bemutató tárlatot, amelyet a polgármesteri hivatal szervezett a város szívének tartós rendezése–konzerválása előkészítésének céljából. Mi tagadás, valami egészen mást vártam. És nemcsak én, hanem a látogatók többsége. Ami különben a vendégkönyvbe bejegyzett észrevételekből is kiderül. A közszemlére kitett tervrajzok tárlatán az első napon ilyen véleményeket lehetett olvasni: „Ne mocskolják be még erőteljesebben a várost!"; „Egyik elképzelés sem tetszik"; „Hová lett az erdélyi kultúrfővárosi szellemiség?" stb.

Ami a „legszembetűnőbb" ebből a kínálatból, az a sivárságérzet a munkák láttán. Az ugyan rendben volna, hogy Főterünkből gyalogos sétálóhelyet akarnak teremteni, csupán a déli és az északi oldalán hagynának átmenő forgalmi sávot a járműveknek. Az is rendben (sőt természetes!), hogy végre felszámolják a Funar-korszak maradék nyomait. De az semmiképp sem fogadható el, és ez a legtöbb tervben uralkodó elemként szerepel, hogy a zöldövezetet gyakorlatilag teljesen eltüntessék. Alig néhány fa árválkodik a rajzokon, de a templom körüli tűlevelűeket, tujákat és más bokrokat, sőt az utolsó fűszálat sem kímélnék a pályázó városrendészek! Ízlésük szerint a templom körüli sajátos hangulatú és praktikusság szempontjából sem elhanyagolható kis, kovácsoltvas kerítésnek sincs ott keresnivalója. Tulajdonképpen az egész Főteret egybefolyó sivár aszfaltozott vagy kockaköves, jellegtelen területté degradálnák, amelybe szürkén olvadna bele a múlt minden emléke. Vagy talán éppen ez lenne a titkolt–nem titkolt cél?

Ha visszalapozunk a több mint száz évvel ezelőtti főtérrendezési törekvéseket megörökítő laptudósításokra, láthatjuk, mennyire igyekeztek annak idején, hogy a szobor előtti gyepes terület minél hangsúlyosabban érvényesüljön, ezt csupán a tér két, délkeleti és délnyugati sarkába tartó sétánya szelje át. Ezeknek a törekvéseknek a feltámasztása a ma még bizonytalan, inkább politikai, mint kulturális és idegenforgalmi célokat szolgálni hivatott régészeti gödör esetleges tartósítását sem zavarná. A zöldövezet átgondolt megmentése nem akadályozhatja a kolozsváriak és a turisták mozgásszabadságát.

Február 23-ig látogatható ez az ominózus terv-tárlat. Javaslom, nézzék meg minél többen, és véleményüket véssék a vendégkönyvi észrevételek közé. Én most itt tettem meg. Hátha nem eredménytelenül.

Ördög I. Béla

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Minden fronton vesztésre áll a Gabriel?
Năstaséék kenőpénzt kértek

(4. oldal)

A verespataki aranykitermelést tervező Gabriel Resources Ltd. (GR) kanadai cég, amelynek a hazai közvélemény meggyőzésére indított reklámkampánya kudarcot vallott, minden fronton vesztésre áll – állítja a Ziua. Ismeretes, a GR az utóbbi időben intenzív reklámkampányt indított a hazai közvélemény „megdolgozására", azt sugallva, hogy a verespataki vállalkozás „megoldást" jelent a térség gazdasági fellendítésére. Mi több, emlékezhetünk a vállalat reklámcége útján röplapokat osztogatott a teremben Kocsis Tibor Új Eldoradó filmjének vetítése után ingyenes verespataki kirándulást, „tárgyszerű" helyszíni tájékoztatást ígérve az érdeklődők számára. John Aston, az RMGC „fejlesztési projektjének" alelnöke, valamint a cég néhány más képviselője úgy nyilatkozott: a bemutatott film szerintük meghamisítja a verespataki valóságot. Hangoztatták, hogy a ciántechnológiával tervezett vállalkozás kivitelezésében tiszteletben tartják a román törvényeket és az európai normákat.

A Ziua szerint azonban a Gabriel Resources kolozsvári akciója kudarcot vallott, hiszen míg a filmbemutatóra mintegy nyolcszázan voltak kíváncsiak, addig az ingyenes hétvégi kirándulásra mindössze hét személy jelentkezett.

A kanadai cég reklámkampányát egyébként a GMP/Ashley – ugyancsak kanadai – reklámügynökség valósítja meg. Ezt az ügynökséget a lap információi szerint a bukaresti kanadai nagykövetség ajánlotta az ambiciózus kanadai cégnek. A Ziua arra is emlékeztetett, hogy a GMP/Ashley reklámügynökség „sikeresen ápolta" Traian Băsescu imázsát a tavalyelőtti bukaresti főpolgármesteri, illetve az azt követő elnökválasztási kampányban.

A lap szerint Aston olyan kijelentésre ragadtatta magát, miszerint az előző, Adrian Năstase volt miniszterelnök által vezetett szociáldemokrata kormány részéről kenőpénzt kértek az RMGC-től, hogy szabad utat kapjon a bányaterv. A Gabriel Resources képviselői azt állítják, hogy nem voltak hajlandók „tejelni", mert előnyösebbnek tartották a „tisztességes játékot".

vissza az elejére


Nincs szükség Alkotmánybíróságra?

(4. oldal)

Máris politikai vihart kavart a Nemzeti Liberális Párt azon elképzelése, hogy szüntessék meg az Alkotmánybíróságot, és ennek hatáskörét ruházzák át a szenátusra. Bogdan Olteanu liberális miniszter jelentette be, hogy tervezetet dolgoznak ki az alkotmányreformra, és ez magában foglalná az említett bíróság megszüntetését is. A hírre azonnal reagáló SZDP alelnöke, Titus Corlatean képviselő szerint teljességgel elfogadhatatlan, hogy a szenátus döntse el egy jogszabály szövegének alkotmányosságát vagy alkotmányellenességét. Az Alkotmánybíróság garantálja az alkotmány elsőrendűségét, ez pedig egy olyan elv, amelyet más európai országokban is elismernek. A képviselő szerint, amennyiben az elképzelés nem tudatlanságon alapul, csakis a politika újabb, alárendeltségi kísérletéről van szó.

Alkotmánybíróság azokban az országokban nem létezik, ahol szokásjog uralkodik és alkotmány sincs. Éppen ezért nem lehet egyetérteni a liberálisok elképzelésével, fejtette ki a Szabadságnak Eckstein-Kovács Péter szenátor. Ezzel szemben viszont igenis szükséges a bíróság szervezéséről és működéséről szóló törvény jelentős módosítása, hogy el lehessen kerülni azokat a helyzeteket, amikor az Alkotmánybíróság tagjainak jelentős része erősen politikai kötöttségű, mondta a szenátor.

vissza az elejére


Frundát nem a jogi bizottság hallgatja meg

(4. oldal)

Nem a parlament két házának jogi bizottságai hallgatják meg Frunda György szenátort, az Európa Tanács által elfogadott, a nemzet fogalmáról szóló jelentés kapcsán. A törvényhozónak azt követően kellett a két ház együttesen ülésező jogi bizottsága elé állnia, hogy az SZDPés az NRP Frunda kihallgatását kérte.

A kérését az állandó bizottsághoz küldték vissza, mert a testület megállapította, nem az ő hatáskörébe tartozik az ellenzéki kérelem megvitatása. A testület tagjai másfél órán keresztül vitatkoztak, hogy kinek a kompetenciája Frunda kihallgatása. A Konzervatív Párt tagja, Gavrilă Vasilescu elismerte: hiba volt a kihallgatásról hozott döntés. A demokrata párti Daniel Buda felhívta a figyelmet a joghézagra, ami miatt az európai fórumokon Romániát képviselő törvényhozókat nem lehet felelősségre vonni.

vissza az elejére


Rögzítették jogaikat a politikusok

(4. oldal)

A parlament tegnapi együttes ülésén elfogadták a képviselők és szenátorok státusát biztosító szabályzatát, amely különféle előjogokat állapít meg a választottak számára. Traian Băsescu államfő korábban visszaküldte a tervezetet újraelemzés végett. Boc kiábrándítónak nevezte az RMDSZ és a KP, továbbá az SZDP és az NRP jóváhagyását, mondván, hogy személyes előjogaikat helyezték előtérbe a közérdekkel szemben. Tagadta viszont, hogy az RMDSZ viselkedése válasz lett volna a DP-nek a kisebbségi törvénnyel szembeni hozzáállására.

Az alapszabályzatban rögzítik például a törvényhozók elleni bűnvádi kivizsgálás folyamatának felgyorsítását.

A legalább három mandátummal rendelkező szenátorok és képviselők nyugdíja az utolsó bruttó keresetük 80%-a lehet, a két mandátummal rendelkezők nyugdíja a keresetük 60%-a, egy mandátum után pedig 40%-a lehet. A nyugdíjazási feltételek teljesítésekor választhatnak járandóságuknak a bírók alapszabályzata vagy a köznyugdíj-rendszer törvénye szerinti kiszámításában. Akiket nem választanak újra, és nem rendelkeznek egyéb jövedelemforrással, egy 3 hónapos átmeneti juttatásban részesülnek.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Február 16, csütörtök

(6. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,545/3,570

2,945/2,980

1,38/1,43

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Február 17, péntek

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5255 lej, 1 USD = 2,9700 lej, 100 magyar forint = 1,4052 lej.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KÖRKÉP


Magyarországi tapasztalatcsere

(5. oldal)

Tapasztalatcserére utazott a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona meghívására egy iskolaigazgatókból, tanárokból és szakemberekből álló hattagú küldöttség a Kolozs Megyei Tanfelügyelőségről Budapestre.

A Steliana Eliade tanfelügyelőnő által vezetett csoport meglátogatott öt látássérültekkel foglalkozó iskolát, valamint négy olyan intézetet, amely a látássérült diákok, szüleik és az őket oktató tanárok pszichopedagógiai ellátását végzi.

A látássérült gyerekek oktatása már az óvodában elkezdődik, majd folytatódik az általános iskolában, a középiskolában vagy szakiskolában, a tanügy speciális struktúrája szerint.

A középiskolai oktatást Magyarországon is az itteni rendszerhez hasonlóan oldják meg, a diákokat különböző bentlakásos iskolákban helyezik el.

A Magyarországon tett látogatás hasznosnak bizonyult: számos új információhoz jutott a tanfelügyelőség küldöttsége szervezési kérdésekben és a tanügyi központok hatékonyabb működését illetően.

(dézsi)

vissza az elejére


Helyi támogatás az egészségügynek
Kolozsvár

(5. oldal)

Ha a városi tanács február 28-án sorra kerülő legközelebbi ülésén a városatyák elfogadják Emil Boc polgármester javaslatát, a kolozsvári kórházak idén 51 milliárd lejes támogatást kapnak a városi költségvetésből. Eddig ez a legnagyobb összeg, amit a tanács ilyen célokra fordít.

Emil Boc tegnapi sajtóértekezletén elmondta: a városnak nem kötelessége a kórházakat támogatni, hiszen ezek az intézmények nem tartoznak a hatáskörébe, mi több, az épületek felett sem rendelkezik, kivéve a városi kórházat, amelyet idén átvettek a megyei tanácstól. Ennek ellenére, mivel a kórházak sok más település, sőt más megye lakosait is ellátják, elsősorban a kolozsváriak egészségét szolgálják, ezért úgy döntöttek, hogy fokozottan segítik működésüket. Az egészségügynek szánt 51 milliárd lej a helyi költségvetésnek abból a részéből származik, amelyet eleve ehhez hasonló kiutalásokra különítettek el. Az önkormányzat elsősorban épületjavításra, infrastruktúrára, de berendezések vásárlására is. A prioritási lista megállapításához Florin Stamatian városi tanácsos, aki foglalkozását tekintve orvos, a kórházigazgatókhoz fordult. Az általuk jelzett szükségletek értéke – mintegy 300 milliárd lej – azonban többszörösen meghaladta a rendelkezésre álló összeget, ezért – bár Stamatian szerint több igazgató megpróbált nyomást gyakorolni – a sürgősségi szempontokat vették figyelembe. A juttatásból részesül többek között a mentőszolgálat, ahol a gépkocsi-szerelő műhely szorul javításra, a gyermekkórház, az ideggyógyintézet, a járványkórház, a tüdőszanatórium, az urológiai klinika, de a megyei kórház is.

Az intézmények nem kapnak kifejezetten pénzt, hanem az általuk törvényesen megszervezett versenytárgyalások nyomán, a város kifizeti az elvégzett munkálatok, vagy a megvásárolt berendezések ellenértékét. A kolozsvári kórházak idén a megyei költségvetésből is kapnak támogatást, mintegy 22 milliárd lej értékben.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


Hírmorzsa

(5. oldal)

Érik a narancs. A romániai fogyasztók narancs-pártiak – derül ki a Prigat közleményéből. A szénsavmentes üdítőitalok közül a narancsos a legkedveltebb, amit a barack-, grépfrút- és körteízű követ, az egzotikusabbnak számító ananász és kivi a sor végén kullog.

A gyártó 73 millió üveg üdítőt értékesített az elmúlt évben, a tartósítószer- és szénsavmentes italok egyre előkelőbb helyet foglalnak el a bevásárló listákon.

Kolozsváron a Schachermayer. A fővároson kívül az első raktárat nyitotta meg csütörtökön az osztrák érdekeltségű Schachermayer. A többek között épületvasalatokat, bútorvasalatokat, szerszámokat forgalmazó cég romániai igazgatója, George Pârvu elmondta: a 400 négyzetméteres szamosfalvi raktárban van miből válogatnia az ügyfélnek. Kolozsvár és térsége igen fontos számukra.

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Könnyű kimenetelű baleset

(5. oldal)

Könnyebb sérülést szenvedtek a február 13-i, hétfő reggeli baleset áldozatai: a 25 éves Ioan T., a 47 esztendős Rodica P., a vele egyidős Rudolf M. és a 37 éves K. Levente. Magyarnádas (Nădăşel) területén kívül a DN 1F országúton a sárközi (Livada, Szatmár megye) illetőségű Ioan T. a SM–04–PFZ rendszámú Daciával szabálytalanul előzött és frontálisan ütközött a CJ–06–JZY rendszámú gépkocsival, amelyben az említett személyek ültek.

Gázolás a gyalogátkelőhelyen
Súlyos baleset történt Kolozsvárott a Csillagvizsgáló és Hajnal utca kereszteződésénél február 14-én, kedden délután fél ötkor. A 21 éves Flaviu Sebastian O. a CJ–07–HMD rendszámú Oltcit gépkocsijával figyelmetlenség miatt a zebrán elütött egy 15 éves kislányt. A szabályosan közlekedő Cristina C.-t súlyos sérüléssel szállították kórházba.

Helyileg körözött személyt fogtak el
A bánffyhunyadi rendőrség azonosította a 17 éves gyalui Adrian Radu Rostaş-t, akit lopás miatt helyileg köröztek. A nyomozás kiderítette: december 27-ről 28-ra virradóra eltulajdonította a Köztársaság téren parkoló CJ–15–LAM rendszámú 1310-es Daciát, Liviu M. tulajdonát. A gépkocsival a Bánffyhunyad–Csucsa–Börvény (Vânători) útvonalon közlekedett, annak ellenére, hogy nem rendelkezik gépjármű-vezetői jogosítvánnyal. A nyomozás folytatódik.

Tordai szurkálás
Három fiatal férfi szúrt sebbel jelentkezett február 14-én, kedden este a tordai kórházban. A 20 esztendős Ovidiu George A. és a 18 éves Cristian Alexandru P. nyaka vérzett, míg a szintén 18 éves Alexandru Ioan B. jobb kezén volt szúrás. A nyomozás kiderítette, hogy az Electroceramica étkezdéjében Bálint-napi bulit rendeztek, amelyen melodramatikus események követték egymást. Bogdan Adrian P. és volt barátnője, Alexandra R. összefutott a bulin, veszekedni kezdtek, Bogdan felpofozta Ruxandrát. Ezek után Bogdan P. jelenlegi barátnőjével, Adriana B.-vel távozott a buliról. George Ovidiu A. (Alexandra R. mostani fiúja) a két 18 esztendős haverrel, Cristian Alexandru P.-vel és Alexandru Ioan B.-vel gépkocsival űzőbe vették a távozókat (az autót Stelian C. vezette). A Libertăţii téren érték utól Bogdant és Adrianát, a Sara üzlet előtt összeverekedtek, de az üldözők kerültek ki rosszabbul a konfliktusból: Bogdan P. egy késsel mindhármójukat megszúrta.

Az orvosi analízis megállapította, hogy George Ovidiu A. nagyon súlyosan megsérült, élete veszélyben forog. Kolozsvárra szállították, és a sebészeten megműtötték. Az ügyészség gyilkossági kísérlet alapos gyanúja miatt vizsgálatot indított az ügyben.

(póka)

vissza az elejére


Nyertest hirdettek
Parkolóház épül a Mărăşti téren

(5. oldal)

Kolozsvár

Döntött a Boros János alpolgármester vezette licitbizottság: a Parking Mărăşti elnevezésű cég építi fel a város keleti részén lévő lakónegyedben a parkolóházat. A vállalat jobb ajánlatot tett riválisánál, az Arhinstal Kft-nél és megnyerte a tendert.

Annak ellenére, hogy az RMDSZ-es tisztségviselő a tenderbizottság elnöke, a román sajtóból értesültünk arról: a befektetés értéke megközelíti a 2 millió eurót. Dumitru Şomlea, a cég igazgatója arról számolt be: mihelyt a polgármesteri hivatal kibocsátja az építkezési engedélyt, azonnal hozzálátnak az építkezéshez. A tenderfüzet értelmében a vállalkozónak jövő év augusztusáig be kell fejeznie a munkát. A helyhatóság négyzetméterenként 200 euróért koncesszionálta a telket, így a cégnek összesen 300 ezer eurót kell fizetnie. Ezzel szemben az Arhinstal csupán 100 eurót fizetett volna a telek négyzetméteréért.

Sorin Apostu, a városháza műszaki osztályának igazgatója közölte: a tenderbizottság egyes tagjai szigorúan ragaszkodtak volna a feladatfüzet előírásaihoz, mások viszont rugalmasabbnak bizonyultak. A vesztes cég banki kivonattal bizonyította, hogy rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel a befektetés elkezdéséhez, míg a mások kölcsönhöz folyamodik.

A parkolóházak felépítése prioritást élvez Kolozsváron. A helyhatóság eltökélt szándéka a megyeszékhely katasztrofális közúti forgalmának folyamatosabbá tétele, a dugók felszámolása. A nyugati típusú parkolóházak felépítésével Emil Boc polgármester a választási kampány során tett ígéreteit is betartja. Sok esetben viszont a polgárok ellenzik az ilyen jellegű létesítmények felépítését. A Györgyfalvi-negyedben például, a közlekedésrendészet környékén számtalan autó parkol a járda szélén vagy az úttesten, akadályozva ezáltal a forgalmat. Ennek ellenére a környék lakói hevesen ellenezték, hogy tömbházuk közelében parkolóház épüljön. Ugyanez volt a helyzet a Széchenyi téren, a nagypiac mögött építendő parkolóház esetében is. Legtöbben hozzájárultak az ötlethez, de egyesekből csupán bírósági úton sikerült kicsikarni a hozzájárulást. Közérdekű létesítményről lévén szó, az önkormányzat bírósági úton is kérheti a környék lakóinak beleegyezését.

K. O.

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


HIRDETÉS


APRÓ REKLÁM

(6. oldal)

Az ARTHMATIS Galériában erdélyi tájat vagy vadvirágot ábrázoló képet vásárolhat 5–80 új lejért. Cím: Milcov utca 17. Nyitva 11–19 óra között, hétfőtől szombatig. Telefon. 582-673. (0402803)

vissza az elejére


INGATLAN

(6. oldal)

Legalább 700 négyzetméteres telken épült 150-350 négyzetméteres házat vásárolnék, esetleg telket, minimum 16 méteres utcai fronttal. Telefon: 594-792, 406-874, 0744-541203.

vissza az elejére


SZOLGÁLTATÁS

(6. oldal)

Nagyírásos kézimunka varrását vállalom. Telefon: 0746-185848, csak délután. (0004)

vissza az elejére


GYÁSZHÍR

(6. oldal)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. DEZSŐ GÁBOR
egyetemi tanár,
59 éves korában elhunyt. A gyásszertartás február 19-én, du. 3 órakor lesz a kolozsvári Zsidótemetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (0022)

vissza az elejére


SPORT


KOSÁRLABDA
Súlyos vereség Ploieşti-en

(7. oldal)

A több alapemberét (Predrag Mijuszkovics, Tudor Dumitrescu, Bruno Roschnafsky) nélkülöző Kolozsvári BU Poli Mobitelco férfi csapata súlyos vereséget szenvedett a hétközi fordulóban, a bajnok Asesoft otthonában Ploieşti-en. Végeredmény: Asesoft–BU Poli Mobitelco 92:64 (20:19, 25:15, 20:12, 27:18). Várható volt, hogy a kolozsvári gárda fiataljai nem tudják tartani 40 percen át a lépést a sztárokkal (Burlacu, Szása Ocokolzsics – a találkozó legjobbja és Avljas) teletűzdelt házigazdák ellenében – nyilatkozta Mircea Cristescu menedzser.

A 17. forduló további eredményei: Medgyesi Gázmetán–Temesvári Elba 79:85, Aradi West Petrom–Brassói Cuadripol 81:65, Marosvásárhelyi Maros KK–Jászvásári MSC 78:76, Bukaresti Dinamó Erbaşu–Nagyváradi MSC 98:65 és Bukaresti Rapid Isover–Piteşti-i Argeş BCMUS 60:71; a Nagyszebeni Atlassib ESK szabadnapos volt.

Veresége ellenére a tabellát a kolozsvári együttes vezeti 30 ponttal, két ponttal előzi meg az Asesoftot és hárommal szombati ellenfelét, a nagyszebeni csapatot. Éppen ezért nagy küzdelem várható, a két együttes ősi rivális, mindkettő a legjobb erdélyi csapat címre törekszik. Sajnos, Mijuszkovics és Dumitrescu továbbra sem állhat Miodrag Periszics vezetőedző rendelkezésére, de remélhetőleg sikerült a kolozsváriaknak sikerül megőrizni veretlenségüket a hazai pályán ebben az idényben.

A jegyeket elővételben már csütörtök reggel óta meg lehet vásárolni, a szurkolókat a csapatvezetés megkéri, hogy a tülekedés elkerülése végett vételezzék meg jó előre a belépőt (ha lehet, legalább két órával a mérkőzés előtt).

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
UEFA-kupa
Jól kezdtek a román csapatok

(7. oldal)

Mindkét kupatavaszt megért román fővárosi együttes győzött idegenbeli mérkőzésén, és nagy lépést tett a továbbjutás felé. Berlinben a Rapid Negru 67. percben lőtt 11-es góljával nyert, ellenfele, a magyar Dárdai Pált nélkülöző Hertha 9 emberrel fejezte be a találkozót Boateng (74. perc) és Madlung (84. perc) piros lapot kapott. A holland Heerenveen lőtte az első gólt (Bruggink – 23. perc), a katonacsapat viszont ezután megrázta magát és Dică (29. perc), Goian (76. perc), valamint Paraschiv (78. perc) találataival a maga javára fordította a találkozó sorsát.

Eredmények, UEFA-kupa, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés: Liteksz Lovecs (bolgár)–Racing Strasbourg (francia) 0–2, Lokomotív Moszkva (orosz)–FC Sevilla (spanyol) 0–1, Artmedia Pozsony/Bratislava (szlovák)–Levszki Szófia (bolgár) 0–1, Basel (svájci)–AS Monaco (francia) 1–0, Hertha Berlin SC (német)–Bukaresti Rapid 0–1, OSC Lille (francia)–Sahtar Donyeck (ukrán) 3–2 (Mircea Lucescu gárdája az utolsó három percben jött fel 0–3-ról, a második találat Marica nevéhez fűződik a 89. percben), Rosenborg Trondheim (norvég)–Zenit Szentpétervár (orosz) 0–2, Heerenveen (holland)–Bukaresti Steaua 1–3, FC Schalke 04 Gelsenkirchen (német)–Espanyol Barcelona (spanyol) 2–1, Udinese (olasz)–Lens (francia) 3–0, Bolton Wanderers (angol)–Olympique Marseille (francia) 0–0, FC Bruges (belga)–AS Róma (olasz) 1–2, Real Betis Sevilla (spanyol)–AZ Alkmaar (holland) 2–0. Az FC Thun (svájci)–Hamburger SV (német), VfB Stuttgart (német)–Middlesbrough (angol) és Slavia Prága (cseh)–Palermo (olasz) mérkőzések lapzárta után kezdődtek.

vissza az elejére


Kolozs megye hét végi sportműsorából

(7. oldal)

ATLÉTIKA

Szombaton 9.30 órától a Iuliu Haţieganu (Egyetemi) Sportpark termében: az országos fedettpályás junior I. bajnokság megyei szakasza.

KÉZILABDA

Szombaton 11.30 órakor: Kolozsvári U-Jolidon–Karácsonkői (Piatra Neamţ-i) NKK – női Nemzeti Liga. Vasárnap 11.30 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári Armătura U Agronomia Herz–Ploieşti-i Uztel – férfi Nemzeti Liga.

KOSÁRLABDA

Szombaton 15 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U Banca Transilvania–Aradi ICIM – női A-oszály. Szombaton 17 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári BU Poli Mobitelco–Nagyszebeni Atlassib ESK – férfi A-osztály.

Vasárnap 8 órakor, illetve 11 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Emil Racoviţă Líceum–Nagybánya – barátságos mérkőzések (lány, illetve fiú). Vasárnap 13 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári Jövő ISK–Medgyesi ISK – fiú junior I. mérkőzés.

RÖPLABDA

Szomabton 9.30 órakor a Horia Demia Sportcsarnokban: Kolozsvári U–Szilágysomlyói Phoenix – férfi B-osztály. Szombaton 13 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-Jolidon–Bukaresti IOR – női A-osztály.

TEREMFOCI

Szombaton 19 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Clujana–Krajovai Energoconstrucţia – A-osztály.

vissza az elejére


SPORT


XX. Téli Olimpiai Játékok, Torino, 2006

(8. oldal)

Az újabb játéknap (negatív) szenzációját az első doppingeset jelenti. Román és magyar versenyzők ezúttal nem értek el kiemelkedő eredményt, Torinóban nem születtek eget rengetően meglepő eredmények.

MŰKORCSOLYA
Tan Csang egy hétig nem edzhet

(8. oldal)

Térdszalag-húzódást szenvedett Tan Csang, a torinói olimpián páros műkorcsolyázásban ezüstérmes kínai duó hölgy tagja, aki azonban reméli, hogy a márciusi, calgaryi világbajnokságig teljesen felépül. A 20 éves sportoló akkor sérült meg, amikor a hétfői kűr során párja, Hao Csang eldobta őt, és hatalmasat esett. A kettős abba is hagyta a programot, majd pár perccel később újrakezdte, s nagyszerű teljesítményének köszönhetően végül megtartotta második helyét.

„Még mindig fájdalmaim vannak, az orvosom azt javasolta, hogy öt napig ne is álljak rá a lábamra" – mondta Tan Csang.

A vb-re március 20. és 26. között kerül sor a kanadai városban.

CURLING
Eredmények:

Férfi selejtező, 4. forduló: Finnország–Új-Zéland 7–5, Norvégia–Svédország 9–4 és Kanada–Nagy-Britannia 9–5. 5. forduló: Olaszország–Egyesült Államok 6–5, Nagy-Britannia–Norvégia 6–3, Kanada–Svájc 7–5 és Németország–Finnország 5–2.

A csoport állása: 1. Svédország, Kanada és Nagy-Britannia 3 győzelem/1 vereség, 4. Egyesült Államok, Norvégia, Olaszország és Finnország 2/2, 8. Svájc és Németország 1/2 10. Új-Zéland 0/4.

Női selejtező 4. forduló: Svédország–Nagy-Britannia 8–6, Olaszország–Oroszország 6–4, Norvégia–Japán 9–4 és Egyesült Államok–Dánia 8–3.

A csoport állása: 1. Norvégia 3 győzelem/1 vereség, 2. Svájc, Svédország, Kanada és Nagy-Britannia 2/1, 6. Oroszország, Japán, Olaszország és Dánia 1/2, 10. Egyesült Államok 1/3.

ALPESISÍ
Az osztrák Michaela Dorfmeister női lesiklásban aratott győzelmének köszönhetően megvan az osztrákok első aranyérme. A 32 éves klasszis sikere semmiképpen sem meglepő, hiszen idén rendkívül kiegyensúlyozottan versenyzett: hétből ugyan csak egy viadalon nyert, de további öt futamon volt dobogós, a „maradék" egyen pedig a negyedik legjobb időt produkálta, így már megnyerte a szakági Világkupát. Medálgyűjteményéből eddig még hiányzott az olimpiai aranyérem, ugyanis Naganóban (1998) mindössze egy századdal elmaradva a győztes Picabo Streettől második lett szuperóriás-műlesiklásban, míg négy évvel később, Salt Lake Cityben négyszer is az első tízben végzett, de nem állhatott dobogóra.

A szám korábbi (2001) világbajnoka a svájci Martina Schildet és a svéd Anja Pärsont előzte meg. A címvédő francia Carole Montillet mindössze a 28. helyen végzett.

Eredmények, alpesisí, női lesiklás: 1. Michaela Dorfmeister (Ausztria) 1:56,49 perc, 2. Martina Schild (Svájc) 1:56,86, 3. Anja Pärson (Svédország) 1:57,13.

SÍAKROBATIKA
Az ausztrál Dale Begg-Smith nyerte a torinói téli olimpián a férfi síakrobaták mogul versenyszámát. A második helyen a finn Mikko Ronkainen végzett, a bronzérem az amerikai Toby Dawson nyakába került.

A címvédő finn Janne Lahtela csupán tizenhatodik, a négy éve, Salt Lake Cityben ezüstérmes amerikai Travis Mayer pedig hetedik lett.

A saját internetes cége jóvoltából 21 éves korára dollármilliomos Begg-Smith győzelme korántsem meglepetés, a Világkupában ugyanis az élen áll, a tavalyi világbajnokságon pedig harmadik volt.

Diadalával Ausztrália harmadik aranyérmét szerezte a téli olimpiák történetében.

Eredmények, síakrobatika, férfi mogul: 1. Dale Begg-Smith (Ausztrália) 26,77 pont, 2. Mikko Ronkainen (Finnország) 26,62, 3. Toby Dawson (Egyesült Államok) 26,30.

SZÁNKÓ
A Linger-testvérek, Andreas és Wolfgang révén szerdán már a második osztrák győzelem született meg. A szánkósok páros versenyében a 2003-ban világbajnok duó mögött a tavaly vb-aranyérmes német Andre Florschütz és Torsten Wustlich lett a második, míg a harmadik helyen a hazai közönség előtt szereplő Gerhard Plankensteiner–Oswald Haselrieder kettős végzett.

A Patrick Leitner–Alexander Resch olimpiai címvédő német páros csak a hatodik lett.

Az ukrán Oleg Zserebetszkij–Roman Jazvinszkij kettős az első futamban, több mint 100 km/órás sebességnél nagyot bukott. Zserebetszkij a megállást követően azonnal felült, ám Jazvinszkij a közvetítés tanúsága szerint nem tudott megmozdulni. Jazvinszkijt torinói kórházba szállították.

Két román kettes is érdekelt volt a küzdelemben, a 21. egység közül a 15., illetve 18. helyen végeztek.

Eredmények, szánkó, férfi kettes: 1. Andreas Linger, Wolfgang Linger (Ausztria) 1:34,497 p, 2. Andre Florschütz, Torsten Wustlich (Német-ország) 1:34,807 p, 3. Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder (Olaszország) 1:34,930 p, …, 16. Eugen Radu, Marin Lăzărescu 1:37,883, …, 18. Cosmin Chetroiu, Ionuţ Ţăran 1:39,593.

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
A kínai Meng Vang nyerte a női rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres számát, az ezüstérmet a bolgár Jevgenyija Radanova, a bronzot a kanadai Anouk Leblanc-Boucher szerezte meg.

A negyeddöntőig jutó Huszár Erika 13., a vasárnapi selejtezőben búcsúzott Darázs Rózsa és a romániai Kristó Katalin.

Eredmények, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter: 1. Meng Vang (Kína) 44,345 mp, 2. Jevgenyija Radanova (Bulgária) 44,374, 3. Anouk Leblanc-Boucher (Kanada) 44,759, ..., 13. Huszár Erika 45,382.

Darázs Péter bejutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres számában a legjobb 16 közé.

JÉGKORONG
A svéd válogatott könnyed sikerével kezdődött a torinói téli olimpia férfi jégkorongtornája. Az észak-amerikai profi ligában (NHL) játszó sztárjaival felálló skandináv gárda öt góllal verte a kazah csapatot. A férfi jégkorongozók küzdelmeit kiemelt figyelem övezi, hiszen az aranyéremre esélyesnek tartott valamennyi csapat NHL-es klasszisaival érkezett Torinóba.

A címvédő kanadai válogatott esélyeshez méltóan nyert a házigazda olasz csapat ellen. A finnek sem kellett szenvedjenek a svájciak ellenében, míg a csehek Dominik Hasek kapus sérülése és a kezdeti zavarodottság után gázolták el a németeket. A lettek és az amerikaiak nem bírtak egymással, sokáig úgy tűnt a szlovákok sem az oroszokkal, de aztán a fiatal „zbornaja" nem bírta.

Eredmények, 1. forduló, férfiak:

A-csoport: Kanada–Olaszország 7–2 (1–0, 5–2, 1–0), Finnország–Svájc 5–0 (1–0, 4–0, 0–0) és Csehország–Németország 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

B-csoport: Svédország–Kazahsztán 7–2 (3–0, 4–1, 0–1), Szlovákia–Oroszország 5–3 (1–2, 2–1, 2–0) és Lettország–Egyesült Államok 3–3 (1–2, 2–0, 0–1).

BOB
Ötkarikás kilométeróra, a téli sportok „Forma–1-esei"
Sokan sokféleképpen száguldanak a torinói olimpia havas vagy jeges felületein, a leggyorsabbak azonban továbbra is a téli sportok „Forma–1-esei", a bobosok.

A cesanai alagútban eddig 140 km/óra volt a négyesek rekordja, a jövő hétvégén záruló játékokon vélhetően nem dől meg az abszolút csúcs. A világ egyetlen természetes bobpályáján, a svájci St. Moritz-ban ugyan-is már 146 km/órás sebességet is mértek. Az ötkarikás torinói rekord 138 km/óra, amelyet a tesztelések során értek el.

Nem sokkal maradnak el a „kistestvérnek" számító szánkósok sem, az amerikai Tony Benshoof vasárnap 139,3 km/órával száguldott – más kérdés, hogy végül így is csak 4. lett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az alpesi sízők állhatnak fel, közülük az ugyancsak amerikai Bode Millernél 127,34 km/órát mértek az olimpiai lesiklás első ellenőrzési pontján. Érdekes, hogy – sebesség szempontjából – még a számot megnyerő francia Antoine Deneriaz sem tudta túlszárnyalni őt. Ami a hölgyeket illeti, az osztrák Michaela Dorfmeister 106,47 km/órával is suhant lesiklódiadala közben, nála gyorsabban csak honfitársa, Renate Götschl ment (109,93) – igaz, csak edzés közben.

A síugrók átlagosan 95 km/órával rugaszkodnak el a pragelatói sánc végéről, a sírepülő-vb-k hatalmas rámpáin ez akár a 105 km/órát is elérheti.

Említést érdemelnek még a gyorskorcsolyázók, akik az egyenesekben férfi részről 60, a nőiről pedig akár 55 km-órával is képesek száguldani.

Doppingolás miatt hazaküldtek egy brazil bobost
Pozitív eredménnyel zárult a doppingvizsgálata, ezért azonmód hazaküldték Torinóból a brazil négyesbob egyik tagját, Armando dos Santost. Az ellenőrzést még odahaza végezték el január első napjaiban, a teszt eredményéről azonban – jelesül, hogy a sportoló az anabolikumok közé tartozó nandrolont használt – csak most érkezett meg a jelentés Itáliába, s a doppingolás tényére a Brazil Olimpiai Bizottság (COB) azzal reagált, hogy azonnal hazarendelte dos Santost. A torinói brazil csapatvezetés a cseréről is tüstént gondoskodott: a négyessel együtt készülő tartalék, Claudinei Quirino került a tiltott segítséghez folyamodó, de rajtavesztő társ helyére.

A mintaelemzés végkimeneteléről az illetékes Rio de Janeiró-i laboratórium értesítette a COB-ot, amely ezután lépett az ügyben. A dél-amerikai ország ötkarikás testülete egyszersmind bejelentette, hogy a maga részéről folytatja – mert igazolva látja annak helyességét – az 1996-os atlantai nyári olimpia óta élő, s a megelőzésre épülő doppingellenes tevékenységét, aminek lényege, hogy valamennyi brazil versenyzőt ellenőrzésnek vetnek alá még az aktuális világverseny előtt.

Más kérdés, hogy az analízis vég-eredményére a vétkes bobos esetében több mint egy hónapig várni kellett. Igaz, még így is időben kiderült a turpisság, hiszen a négyes bobok olimpiai vetélkedője csak február 24-én kezdődik.

Környezetszennyező z olimpiai láng?
Olasz környezetvédők szerint a torinói Olimpiai Stadion tetején a nyitó- és a záróünnepség között folyamatosan lobogó láng túl nagy, és ráadásul károsítja a környezetet.

A tiltakozók beadványukat eljuttatták a szervezőbizottsághoz (TOROC). Álláspontjuk szerint az 57 méteres magasságban lévő kehelyben lobogó láng „életben tartása" túl sok energiát emészt fel.

A TOROC egyik munkatársa megerősítette: a beadvány megérkezett, melyben a környezetvédők a láng méretének felére csökkentését kérik.

A február 26-ig égő lángot a pénteki megnyitó ünnepségen az 1992 és 2002 között két olimpiai arany-, három ezüst- és öt bronzérmet gyűjtő Stefania Belmondo lobbantotta fel.

vissza az elejére


Érmesek

(8. oldal)

A XX., torinói téli olimpián érmet szerzett országok az ötödik versenynap után: 1. Egyesült Államok 5 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérem, 2. Oroszország 4–3–2, 3. Németország 4–2–2, 4. Ausztria 2–2–1, 5. Svédország 2–0–1, 6. Norvégia 1–5–5, 7. Kína 1–2–3, 8. Hollandia 1–2–0, 9. Kanada és Koreai Köztársaság 1–1–1, 11. Olaszország 1–0–3, 12. Franciaország 1–0–1, 13. Ausztrália és Észtország 1–0–0, 15. Finnország 0–2–2, 16. Svájc 0–1–1, 17. Csehország, Horvátország és Bulgária 0–1–0, 20. Lettország 0–0–1.

Az első torinói doppingeset
A női sílövők 15 km-es számában ezüstérmes orosz Olga Piljeva pozitív doppingtesztet produkált a hétfői viadal után a torinói téli olimpián. A NOB kizárta a játékokról.

A DPA német hírügynökség Thomas Bachra, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság német alelnökére hivatkozva délelőtt azt közölte, hogy a Salt Lake Cityben a 10 km-es üldözéses számban aranyérmes versenyző mintájában nagy koncentrációban serkentőszert találtak. Később a NOB bejelentette: karfedonra bukkantak.

A 30 éves Piljevát – aki nem állt rajthoz a csütörtöki 7,5 km-es sprintszámban – délután hallgatták meg az esettel kapcsolatban, s ezután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött: kizárja a játékokról és megfosztja ezüstérmétől.

A versenyző kétves eltiltásra számíthat.

vissza az elejére


Labdarúgás: továbbra is Brazília vezeti a FIFA-rangsort

(8. oldal)

Továbbra is a világbajnoki címvédő Brazília vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját. Románia három hellyel rosszabb pozícióban van januárhoz képest (most a 30.), míg Magyarország – kettőt rontva – jelenleg a 72. a rangsorban.

A ranglistát a januári Afrika Kupa jelentős mértékben módosította, hiszen például a bronzérmes Nigéria 12 helyet javítva a 12. pozícióba jött fel, míg az aranyérmes Egyiptom a 32-ről a 17-re ugrott.

FIFA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.) Brazília 837 pont, 2. (2.) Csehország 793, 3. (3.) Hollandia 791, 4. (4.) Argentína 769, 5. (5.) Franciaország 766, 6. (5.) Spanyolország, (7.) Mexikó és (7.) Egyesült Államok 765–765, 9. (9.) Anglia 758, 10. (10.) Portugália 756, 11. (11.) Törökország 746, 12. (24.) Nigéria és (12.) Olaszország 738–738, 14. (13.) Dánia 735, 15. (14.) Svédország 729, 16. (23.) Kamerun 727, 17. (32.) Egyiptom 714, 18. (15.) Japán 712, 19. (16.) Görögország és (17.) Német-ország 706–706 ...30. (27.) Románia 685, ..., 72. (70.) Magyarország 550.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András