Őszire halasztották a kisebbségi törvénytervezet vitáját
Az RMDSZ bojkottálja a parlament munkáját

(1. oldal)

A törvénytervezettel kapcsolatos viták során „megcsúfolták" a romániai magyar közösséget

Őszire halasztotta tegnap a képviselőház plénuma a kisebbségi törvénytervezet vitáját azt követően, hogy a kitűzött kedd esti határidőre nem készült el a házbizottsági jelentés a jogszabályról. Emiatt az RMDSZ képviselőházi frakciója úgy döntött, jelen lesz a rendkívüli parlamenti ülésszak munkáján, de csakis az európai integráció szempontjából fontos törvények megtárgyalásában vesz részt. Ugyanakkor a Szövetség képviselői a pénzügyminiszter kérésére úgy határoztak, hogy megszavazzák az Adóügyi Törvénykönyvet módosító kormányrendeletet, mivel a szóban forgó jogszabály közvetlenül érinti az ország uniós csatlakozását. Az RMDSZ politikusai szerint mindenekelőtt a Demokrata Párt (DP) állított akadályokat a törvénytervezet eddigi vitája során, és úgy vélekedtek, hogy az eset a romániai magyar közösség „megcsúfolása". (Részletek a 4. oldalon)

vissza az elejére


Új malomipari egységet avattak Kisbácsban a magyar földművelődési miniszter jelenlétében

(1. , 5. oldal)

A Szabolcs Gabona Cégcsoport és a Corvinus Befektetési Társaság új malomipari egységet nyitott a Kolozs megyei Kisbácsban. A befektetés értéke 1,7 millió euró, és 65 embernek biztosít stabil munkalehetőséget. Az új cég a romániai Prodpannal működik együtt, mivel tevékenységi körük megegyezik. Az eseményen jelen volt Gráf József, magyar födművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Dan Apetrei, román mezőgazdasági államtitkár, illetve Kerezsi Miklós, a Szabolcs Gabona Holding Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Gráf József, Magyarország Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztere a két ország szakminisztériuma közti együttműködést emelte ki köszöntő beszédében. Elmondása szerint a két tárca már 1997-ben Nagyszalontán együttműködési szerződést kötött, amely a tavalyi közös kormányülésen teljesedett ki a több témakört – a mezőgazdasági földterületek azonosítása, az élelmiszerek biztonsága, a faluturizmus, az állategészségügyi követelmények betartása – érintő protokollum keretében.

A miniszter továbbá elmondta: Magyarország a régi EU-tagállamokhoz képest a támogatásoknak csak 35 százalékát kapja, mivel annak mértékét a régi tagállamok szabják meg, amelyek nincsenek tekintettel az újonnan csatlakozott országokra.

– A csatlakozási feltételek nem voltak igazságosak – véli a miniszter. – Az előcsatlakozási támogatások után új támogatási rendszer érvényesült, s mivel több mint két év telt el Magyarország uniós csatlakozásától, most a legújabb támogatási rendszer lépett életbe, ami annyit tesz, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások egy alapba kerültek – fejtette ki.

Mint tudomásunkra hozta, az uniós adminisztráció rendkívül nehéz, de Magyarország kész segíteni román kollégáinak. – Magyarországon a csatlakozástól számított másfél éven belül nem sikerült kifizetni a támogatást, ezért a gazdák Budapesten tüntettek. Nagyon nehéz az átállás, ezért kell felkészülni. Most már napirenden vagyunk a kifizetésekkel. Az elkövetkező hét évben Magyarországon 2.500 milliárd forint áll a gazdák rendelkezésére. Soha nem rendelkeztünk ennyivel. Ami a magyarországi gazdákat illeti, a három legnagyobb gazdaszervezetnek van brüsszeli képviselete, ami megkönnyíti a tájékozódást – tájékoztatott Magyarország Földművelődésügyi minisztere.

Simon György, a Szabolcs Gabona Holding Zrt., elnök-vezérigazgatója elmondta: a cég ezelőtt 7-8 évvel nyitott a román gabonapiac fele, ami akkor nagy bátorság volt, ma pedig sikernek könyvelhető el, és további fejlesztésről is szó lehet. A cég napi 2000 tonna gabona feldolgozására vállalkozik, ebből 500 tonna gabonát Romániában állítanak elő. Itt a cég két egységet működtet: Zilahon és Kolozsváron.

Apetrei államtitkár a tájékoztatás és a magyarországi helyzetet érintő hasonlóságok fontosságát emelte ki.

A Szabolcs Gabona Cégcsoport Magyarországon a rozs- és kukoricaőrlésben, valamint a rizshántolásban és rizskereskedelemben is jelen van. Románia EU-csatlakozása után lehetőség nyílik a további terjeszkedésre, de konkrét lépéseket ez ügyben még nem tettek.

Nagy-Hintós Diana

vissza az elejére


Kérdőre vonták Hantzékat

(1., 4. oldal)

Tegnap mintegy negyven perces ügyrendi vitával kezdődött a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Etikai Bizottságának ülése, amelyen a Bolyai Kezdeményező Bizottság tagjait hallgatták ki. A vád szerint Hantz Péter, Bodó Barna és Kovács Lehel hamis információkat terjesztettek az egyetemről, és lejáratták az intézményt.

Mivel az Etikai Bizottságnak mindössze hat tagja jelent meg a tárgyaláson, a BKB-tagok először is tudni szerették volna, hogy döntőképes-e a testület, hogy milyen szavazatszám szükséges a döntéshez, egyszersmind látni óhajtották azt az okmányt, amellyel a szenátus a tagokat kinevezte. A testület előkerítette az okiratokat és a vonatkozó szabályzati cikkelyeket, ebből pedig kiderült, hogy a bizottság legitim és döntőképes ugyan, de csak akkor hozhat határozatot, ha a jelenlevő tagok egyhangúan szavaznak.

Az ülésre a sajtó képviselőit nem engedték be, annak lefolyásáról a BKB szóvivője, Hantz Péter a következőket nyilatkozta: a testület azt kívánta tudni, mikor, és hogyan félemlítették meg a magyar tanárokat? Hantz elmondta, hogy tudomása szerint a fizika kar dékánjára nyomást gyakoroltak, megpróbálták rávenni, hogy szakmailag lehetetlenítse el a BKB-szóvivőt. A bizottság kérdésére megnevezett egy személyt, aki az ezzel kapcsolatos párbeszédnek tanúja volt. A második kérdés az volt, hogy honnan veszik azt az információt, miszerint a jogi karon mindössze egy magyar oktató van? A BKB-tagok erre felmutatták az egyetem saját kiadású tájékoztató füzetecskéjét, ahol ez az információ szerepelt. Végül, arra voltak kíváncsiak, hogyan és miért szólították fel a szenátus magyar tagjait az ülések bojkottálására?

Hantzék pontosítottak: ők csupán arra kérték a magyar tanárokat, vegyék fontolóra a szenátus üléseinek bojkottálását, figyelembe véve, hogy a testület úgyis minden magyar javaslatot elutasít, tehát véleményük szerint, jelenlétük a szenátusban puszta formaság. Felmerültek kisebb, fegyelmi jellegű kérdések is, az Etikai Bizottság tagjai Hantz Péter utazásaira voltak kíváncsiak. Az adjunktus kifejtette: mindössze két alkalommal távozott el hosszabb időre, és mindkét alkalommal tájékoztatta erről feletteseit.

Az Etikai Bizottság határozatainak csupán konzultatív jellege van, tehát még ha el is marasztalják a BKB tagjait, annak csak akkor lesz következménye, ha a szenátus és az egyetem rektora is ennek megfelelően dönt.

E.-R. F.

vissza az elejére


Még maradt 5 nap!

(1. oldal)

Ha már előfizetett júliusra, s most gyorsan előfizet augusztusra és szeptemberre is a Szabadságra, még elnyerheti a Calibra utazási iroda nagydíját, egy több millió lej értékű GÖRÖGORSZÁGI NYARALÁST! Ezenkívül Önre vár még a Promedical Center magán rendelőház 500 000 lejes szakorvosi vagy laboratóriumi vizsgálata, illetve gyógynövény alapú kozmetikumcsomagok a Cosmetic Plant jóvoltából! Küldje be a 3 hónap előfizetési nyugtáit július 10-ig (postabélyegző dátuma) szerkesztőségünkbe!

Mikor nyert utoljára milliókat? Egy újságelőfizetésért megéri!

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Uram, adj nekem humorérzéket. A kegyelmet, hogy megértsem a tréfát, és így megismerhessem azt az örömet, amit az élet nyújt, s azt továbbadhassam másoknak is.

Morus Tamás

vissza az elejére


Kishírek

(2. oldal)

A PASSAMEZZO HISTORIKUS EGYÜTTES július 7-én, pénteken du. 6 órakor előadást tart Verita e fantezia – reneszánsz koreográfiák címmel. Az előadást táncház követi. Helyszín: Erdélyi Népművészeti Múzeum (volt Redut) épülete, Unió/Memorandumului utca 21, szám.

SOÓ ZÖLD MARGIT festő- és grafikus művész alkotásaiból nyílik kiállítás július 8-án, szombaton de. 11 órakor a Barabás Miklós Céh Farkas/Kogalniceanu utca 27. szám alatti székhelyén. A céhtagok születésnapja alkalmából köszöntik a művészt. A tárlat a megnyitót követően naponta 12-16 óra között tekinthető meg.

A KERT címmel Lăcrămioara és Adrian Aramă festészeti és grafikai kiállítása nyílik meg július 7-én, pénteken du. 5 órakor a főtéri Szépművészeti Múzeumban.

vissza az elejére


„Szelíden, mint a szél"
Évadzáró Áprily-est Nagyenyeden

(2. oldal)

Közvetlenül kolozsvári szereplése után volt vendége az Áprily-estek évadzáró rendezvényének Toldi Éva tanár, újságíró Veszprém megyéből. Mint kiderült, nagyenyedi születésű barátnője, Holányi Juliánna művésznő ajánlotta neki a „két fűzfa városát".

Toldi Éva kedvenc, életét kitöltő költőjével, Váci Mihállyal kezdte a műsort: „Áldott vagy Te az asszonyok között…". Mint mondta, örömmel tapasztalta, hogy itt Erdélyben is mennyire ismerik a költészetét. Ezután Józsa Miklós ny. magyar tanár mondott bevezetőt, aki üdvözlő szavai után felkérte a meghívottat, szóljon néhány szót önmagáról.

Toldi Éva budai értelmiségi családból származik, így korán megismeri a megkülönböztetést. Végül magyar–történelem szakos tanárnő lesz, de kitérőkkel, ugyanis tanyasi tanítóként kezdi. Később a Veszprémi Napló munkatársa, szakterülete a pedagógia és a hitélet. Váci Mihályt már gyermekkorában megismerte. A költő egy alkalommal megkérdezte tőle, szeret-e istenes verseket olvasni. Adyt ajánlotta, aki a továbbiakban is meghatározó élménye maradt életének. Később középiskolás korában ismerte meg Váci Mihály biblikus költészetét. Tudta róla, hogy a szocializmus éveiben, különösen az 1960-as, ’80-as években a legnépszerűbb költő volt Magyarországon. Szociális érzékenységgel bíró költő, általa a közösség szólal meg, de az élet magánszférájának, a szerelemnek, a hétköznapoknak is finom poétája tudott lenni.

– Sokan a szocializmus költőjének tartják. A valóság az, hogy semmiképpen nem volt híve az osztályharcos szocializmusnak, hanem sokkal inkább valamiféle eszmei tisztaságú társadalmi berendezkedésnek. Rá is érvényes az a mondás: „Az írót csak a művei védhetik meg" – fejtette ki a meghívott. Váci Mihály küldetést érzett a „szegénység, a szelídség és a szolgálat iránt", s Toldi Éva 2004-ben megjelent munkájának, amely a biblikus költészetről szól, ugyancsak ezt a címet adta.

A vendég második bemutatott könyve a „Pár-beszéd" a bencés apátságban készített interjúit tárja az olvasó elé. A „tetőtéri esték" keretében sok jelentős személyiséggel beszélgetett, többek között Harrach Péter miniszterrel, Mádl Ferenc akadémikussal, Szemadám György festőművésszel, Tőkéczki László történésszel, Szász Jenő polgármesterrel, Müller Péter íróval, Hámori József professzorral és még sokan másokkal, általában a hitélettel kapcsolatban álló emberekkel.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent számára Erdély, Toldi Éva a hepe-hupás Szilágyságban, Kolozsvárott, a Gyimesben tett gyakori látogatásairól mesélt, ahol tiszta lelkű magyar emberekkel találkozott. Sajnálattal vette észre, hogy a fogyasztói kapitalista szemlélet ezeket a vidékeket is elérte.

A tartalmas est befejezéseképpen szép gesztusként értékelhető, hogy a költő-tanárnő a könyvei eladásából a helyszínen befolyt összeget az enyedi Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház javára ajánlotta fel.

Bakó Botond

vissza az elejére


Borítékolt válasz

(2. oldal)

Elektronikával egyre inkább behálózódó világunkban méltán hihetnénk, hogy a felvilágosult emberiség zöme villámpostán rendezi levelezésének döntő hányadát. Erre cáfolnak rá a statisztikai adatok: Amerikában az egy főre jutó évi borítékfogyasztás 600, Nyugat-Európában pedig 300 darab. És Romániában? Most tessék megfogózni: alig 30 darab/fő/év!

Hogy a fentiekből mit lehet levonni? Leginkább talán azt, hogy mi még a klasszikus levelezési forma tekintetében sem közelítettük meg a világszínvonalat. Mikorra várható ezen a téren a felzárkózás? Olyan kérdés ez, amelyre a jövőbeli válasz — stílusosan — borítékolt.

Ö. I. B.

vissza az elejére


Vetró András-tárlat a Korunk Galériában

(2. oldal)

„Szeretném, ha szobraim kis tükrök szerepét töltenék be, mely előtt a szemlélő felfedi majd önnönmaga legbensőbb rezdüléseit. Vallom Apám gondolatát, ami a kín-örömben születendő TETT elsőbbségét hirdeti a LÁTVA LÁSSANAK-kal szemben." S ha Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész ezúttal elsősorban grafikusként mutatkozik is be a Korunk Galériában, művészi hitvallásnak is beillő vallomása különleges mívességgel készült ceruzarajzaira is vonatkoztatható. A művésznek több mint tizennyolc egyéni kiállítása volt belföldön, Svájcban, Franciaországban, Magyarországon, és harminc köztéri szobor árulkodik művészi hozzáértéséről.

Vetró András grafikáiból július 7-én, pénteken 13 órakor nyílik kiállítás a Korunk Galéria új székhelyén, az unitárius parókia Brassai utca 6. szám alatti gyűléstermében. Bevezetőt mond Németh Júlia, verseiből olvas fel Karácsonyi Zsolt, a zenei műsorban közreműködik Csíky Borka, a kolozsvári zeneakadémia IV. éves diákja. A kiállítás munkanapokon 10-14 óra között tekinthető meg.

vissza az elejére


Igazgatóváltás a Francia Kulturális Központban

(2. oldal)

Négyéves küldetésének lejártával tegnap búcsúzott a kolozsvári sajtótól Manuèle Debrinay-Rizos, a Francia Kulturális Központ leköszönő vezetője.

Az igazgatóasszony számba vette itt töltött éveinek legfontosabb eredményeit, tapasztalatait. Elégedett a kolozsvári időszakával, amelyet szakmailag és társadalmilag is jól hasznosított. A munkatársak kedvesek és képzettek voltak, a városban sokféle érdekes, fontos embert ismerhetett meg. Megbízatása lejártával most Plovdivba nevezték ki, ahol 2-3 évig koordinálja a bulgáriai francia művészeti életet, információs projekteket készít. Plovdiv Kolozsvár nagyságú ottomán múltú város, jelentős kultúrközpont.

Debrinay-Rizos asszony Romániából sok kedves vizuális élményt visz magával: intézménye udvarát, az erdélyi táj szépségét, a kincses város képét stb. Örül az itt töltött munkája eredményeinek, időnként még vissza fog látogatni. Utódát nem kívánta megnevezni, csupán annyit mondott róla, hogy július 12-én érkezik városunkba.

Au revoir, Madame la directrice!

Ördög I. Béla

vissza az elejére


Lapszemle
Korunk/Július Poszt? Modern?

(2. oldal)

A lapszám e havi szálai a posztmodern már születése óta vitatott, sokszor csak afféle divatjelenségnek kikiáltott, mégis meglepően szívósnak bizonyuló fogalma felett futnak össze, anélkül, hogy megpróbálnák teljes egészében lefedni azt. A terminus használatát problematizáló tanulmányok vezérfonala mellett, ami egy vezérfonal működésével kapcsolatos elvárásainkhoz képest eléggé fura módon éppen egy ilyesfajta koherens szövet lehetőségét kérdőjelezi meg, a domináns megközelítés irodalomelméletinek mondható, hiszen épp ez a közeg az, ahol a posztmodern amőba szemmel láthatólag a legjobban érzi magát.

Kellemes, hevített álmokat, jótékony eufóriát okoz-e, miközben a giccs és a fenséges, a populáris és az akadémikus közötti határokat áttörjük? Vagy parazita volna-e csupán, mely a szövegeken, hagyományokon, és legfőképpen a modernitáson élősködik, anélkül, hogy neki bármiféle önléte volna?

Poszt? Modern?

A klasszikusokat és moderneket olvasó posztmoderneket olvasó posztmodernek szövegeinek olvasása közben kiderülhet itt – ha nem is a válasz, legalább az, hogy mit tegyünk, ha esetleg robbanást észlelünk séta közben, és hogy miként űzzünk posztmodern módra kísérteteket.

vissza az elejére


Új színpadot készül avatni a 26. Csíkszeredai Régizene Fesztivál

(2. oldal)

Gőzerővel épül a Transpagony cég tervezte, multifunkcionális fesztivál színpad a Mikó vár udvarán, amelyet a város vezetősége még a múlt évi fesztivál végén megígért a rendezvény további sikere érdekében. A tervet a polgármesteri hivatal vezetői, illetve a csíkszeredai Székely Nemzeti Múzeum igazgatója ismertették július 4-én a csíkszeredai polgármesteri hivatalban, ahol a Csíkszeredai Régizene Fesztivál szervezésében érdekelt helyi szervek tanácskoztak az utolsó előkészületekről.

Mivel a 16x12 méteresre alakítható színpadra tervezett tetőszerkezet építéséhez hosszadalmas a műemlékvédelmi engedélyezés folyamata, az idén még számítani kell arra, hogy a kedvezőtlen időjárás keresztülhúzhatja az eredeti terveket; ezzel kapcsolatban a fesztiváligazgatóság naponta felelősséget vállal, hogy kellő időben közzétegye, mindenek előtt a Mikó vár előtti hirdetőtáblákon, illetve a színház bejáratánál, milyen kényszerű változások állhatnak be a tervezett előadások helyszínét illetően.

A Hargita Megyei Kulturális Központ ismertette az elkészült és a készülőfélben lévő tájékoztató anyagokat: az előzetes műsort, a város- és megyeszerte kiragasztott kétnyelvű plakátokat, illetve a gazdag tartalmú programfüzetet szórólap egészíti ki, mely a város nyilvános helyein, turisztikai pontjain hívja fel a figyelmet a küszöbön álló eseményre, amelynek fővédnöke, Markó Béla miniszterelnök-helyettes is jelenlétét ígérte a megnyitó napján. Ugyancsak személyesen győződik meg a rendezvény valós értékeiről Richard Moat, a fesztivál főszponzorául szegődött Orange Romania végrehajtó igazgatója is.

A 26. Csíkszeredai Régizene Fesztivál Sajtószolgálata

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Horrorra akadva 4 – amerikai. – Vetítés: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel 13 és 23 órától.

MŰVÉSZ – Manderlay – dán. – Vetítés: 16, 19, 22; kedvezménnyel 16 órától.

DÉS

MŰVÉSZ – X-Men: Az utolsó összecsapás – amerikai. – Vetítés: 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától is, kedvezménnyel.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 16 órától.

DACIA B-TEREM – The Libertine – angol. – Vetítés: június 30.–július 2.: 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – The 40 Year Old Virgin – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22.25 órától is; kedvezménnyel: 17.30 órától.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Du sublime au ridicule

(3. oldal)

Régi francia mondás, a „Du sublime au ridicule, il n’ya qu’un pas" – azaz: a fenségestől a nevetségest csak egy lépés választja el.

Nagyon bonyolult, és nagyon sokrétű lett az a vita, amely a Bolyai Kezdeményező Bizottság színrelépése óta a kolozsvári magyar közéletben kialakult. Az érvek közül elsősorban azok figyelemreméltóak, amelyek – legalábbis bizonyos mértékben – az igazsághoz tartoznak. Azok, amelyeknek hangoztatói mindannyiunk számára fontos, valós értékeket védnek.

A „mit akarnak ezek a senkik" című felhördülésnek ebből a szempontból két vetülete van. Az egyik – szerintem nevetséges vélemény – az, hogy a BKB-tagok szakmailag túl keveset érnek ahhoz, hogy egy ilyen horderejű kérdést a vállukra vegyenek. Ezt, azt hiszem, nem is kell cáfolni: igaza bárkinek lehet, mindenkinek alapvető joga, hogy címek és fokozatok mellőzésével a számára fontos ügyeket lehetőségei szerint barikádra vigye. Az érv másik oldala, valahogy így szólna: mennyivel hitelesebb lenne ez a követelés, ha a tudományos-szellemi élet nagyjai hozakodtak volna elő vele! Ebben már van némi velő, ennek ellenére ezzel sem értek egyet.

Nem érthetek egyet azért, mert elmúlt másfél évtized, ami alatt a tudomány és a művelődés legnagyobbjai – bár tiszteletreméltó módon létrehoztak és ma is működtetnek több párhuzamos struktúrát – szótlanul elviselték azt, hogy a lényegi kérdést, az önálló állami magyar egyetem ügyét diszkréten szőnyeg alá söpörjék. Fellépésük fenséges lett volna, mostani háborgásuk sajnos nem az…

A tovább várakozásra pedig nincs ok, már csak azért sem, mert nagy, nagyon nagy csalódás áll mögöttünk. Egész generációk identitásválsága, hiábavaló modellkeresése gyökerezik ebben a csalódásban, amely a félszáz évnyi totalitárius rendszer egyik legkeserűbb pirulája volt. Egy megdermedt társadalomban, megváltó szóra várva, rá kellett jönnünk arra, hogy nemzetünk nagyjai többnyire eladhatók. Hogy sokan azok közül, akikre felnéztünk, egy útlevél ígéretével megvesztegethetők voltak, és megírták azt a fránya dicsőítő verset a pártról. Amikor tőlük vártuk a biztatást, a cinkos mosolyt, a szemek „tudjuk mi, mi van itt" összevillanását, akkor hallgatás és lesütött tekintet volt a válasz. Hatalmas zuhanás a fenségestől a gyarlóig, a szégyenletesig, a közönségesig!

Az ilyesmit nem könnyű elfelejteni, még akkor sem, ha akadtak olyanok – elég szép számmal – akik akkor sem adták be a derekukat. A következmények élesen megmutatkoznak abban az érzelmi viszonyulásban, abban a bizalmatlanságban, amelynek szövődménye a mai helyzet: nem, ma már nem vagyunk hajlandóak megvárni, hogy a szellemi nagyságok aláereszkedjenek az Olümposzról, és tekintélyükkel (?) harcolják ki nekünk a dolgokat!

Nagyon kényelmes most azzal vádolni Hantz Péteréket, hogy kitartó tudományos munka, önépítés és a szakmai ranglétra taposása helyett a politikai színpadon akarnak tündökleni, hogy küzdelmük saját megdicsőülésüket szolgálja. Csakhogy amilyen kényelmes, éppoly átlátszó is, főleg olyan emberek részéről, akik megfelelő tudományos címek birtokában, de a rendszerbe jól betokosodva dicséretesen totyognak ugyan, ám nem tudnak, vagy nem akarnak döntően lépni!

Hol voltak a nagytekintélyű professzor urak és hölgyek, amikor Kovács Lehel és Hantz Péter először vetették fel a témát? Miért nem ugrottak fel, és miért nem állították félre a renitenskedő adjunktusokat: megállj fiú, menj csak szépen vissza a laborba, majd mi, profi módon, kellő hozzáértéssel és a jóféle tekintély magaslatáról kézbe vesszük a dolgot, gondoskodunk mindenről, stb.? Fenséges lett volna, mint ahogyan félreállásuk nem az! A partvonalon állva nagyon könnyű a játékosokat ócsárolni, de egyetlen meccs után sem fog arról cikkezni a sportújság, hogy „de jól szurkolt az a fickó ott, a második sorban"… Itt is, ott is, azok számítanak, akiknek van merszük a labdához nyúlni.

Apropó, kommunizmus és pártversek… bizonyos reflexek túlélik a változásokat és újjágyurmázott formában ugyan, de minduntalan előbukkannak.

Érdekes könyvet nyomott a kezembe a minap valaki: Egyetem és kultúra címmel, jubileumi kötet jelent meg Andrei Marga 60. születésnapjára. Több száz oldalas szorgalmas tömjénhintés, farizeusi szószaporítás, másfél flekkes elolvashatatlan körmondatok lapáttal összehordott tömkelege.

Szép kis hasmunka – mondhatnám, és akkor már csak a tünetegyüttes zavarna. A szapora nyelvcsapásáradat, amelynek csak korszak kérdése, hogy a párttitkári fotelt, vagy az akadémiai zenitet kell fényesre és bombabiztosra nyaldosni. Ez a kötet is mutatja: mennyire nem érzik egyesek az egyetem vezetői közül, hol tart a világ, hol a határ a fenséges és a nevetséges között…

Ha a BBTE okosan küzdene a magyar törekvések ellen, akkor arra törekedne, hogy az egész BKB-sztorit hallgassa agyon, mégis, szinte gondolkodás nélkül reagál minden – olykor a személyeskedés határát súroló - provokációra, amelyet a BKB időnként tálcán szolgál fel neki. Ebből a szempontból ítélve tegnap belőtt magának egy hatalmas öngólt, és előkészítette a labdát egy másodikhoz: Hantzék beidézése az Etikai Bizottság elé elég nagy port kavart ahhoz, hogy a lassan kihunyó téma ismét napirendre kerüljön minden lehetséges fórumon. Ha pedig megszavaznak ellenük valamilyen eljárást, akkor senki nem mossa le az egyetemről a megtorló, megfélemlítő, diktatórikus intézmény bélyegét, ami alaposan lerombolja a Margaék által gondosan építgetett kül- és belföldi imázst.

Végül, az utolsó „nagy" érv: a szétválasztási törekvések tönkreteszik az oktatás minőségét. Valóban, nem lesz könnyű összeszedni mindazt az anyagi és emberi forrást, ami egy jól működő felsőoktatási struktúrához elengedhetetlenül szükséges.

De semmiképpen nem lesz ártalmasabb, mint a mostani helyzet, amelyben látszat-tisztségek birtokosaiként diákok és tanárok közös kárára lenyelünk mindent, amit a torkunkra nyomnak: azt, hogy egyetlen magyar javaslatot sem lehet a szenátussal megszavaztatni, hogy a magyar oktatók egyetlen magyar tanár alkalmazásáról sem dönthetnek, hogy egyetlen magyar szakmunka sem jelenhet meg az egyetem pénzén magyarul stb.

Való igaz: egy új egyetemi struktúra felépítése kemény munka lesz, olyan kihívás, amely talán rövid időre ismét fenségesen összefogja a nevetségesen szétzilált magyarságot.

Ercsey-Ravasz Ferenc

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Kijelölték Kötő utódját is

(4. oldal)

A Sapard-ügynökségnél történt vezetőségcsere után az RMDSZ az oktatási minisztérium államtitkári posztjára is megnevezte jelöltjét. Így Kötő József helyét Pásztor Gabriella, a Bihar megyei tanfelügyelőség szakfelügyelője veszi át. A mezőgazdaság támogatására szánt uniós alapok kezelésével megbízott ügynökség élén történt váltás ellentmondásos, hiszen míg korábban többen sikeresnek nevezték a Sapard tevékenységét, Gheorghe Flutur mezőgazdasági miniszter mégis leváltotta Szabó Sámuelt.

Gheorghe Flutur tárcavezető azzal indokolta döntését, hogy Szabó Sámuel túl kevés időt töltött Bukarestben. A miniszter emellett elégedetlen a Sapard volt igazgatójának eredményességével. Szerinte hiányosságok mutatkoznak az ügynökség akkreditációja tekintetében, de egyebek között a kifizetésekben is elmaradások voltak. Arra a felvetésre, hogy Szabó elnöksége alatt megnőtt a benyújtott pályázatok száma, a tárcavezető kifejtette: ez nem a vezérigazgató érdeme, hanem az ügynökség megyei fiókjainak a munkáját dicséri.

Ezzel szemben Markó Béla RMDSZ-elnök úgy vélte, hogy Szabó Sámuel nem követett el súlyos hibát, a volt elnök lecserélésével mindössze az ügynökség tevékenységét szeretnék felélénkíteni. A politikus ezzel magyarázta azt, hogy az érdekvédelmi szervezet is megvonta a támogatását a tisztviselőtől. Szabó helyét a Nagyváradon dolgozó Nagy István mérnök veszi át. Utóbbi kinevezése azonban még nem biztos, hiszen Flutur versenyvizsgát írt ki az állás betöltésére, noha a politikai egyezség szerint ez a funkció az RMDSZ-t illeti meg.

Szintén nagyváradi szakember foglalhatja el az oktatási minisztériumban Kötő József volt államtitkár távozása miatt megürült széket. Pásztor Gabriella magyar-francia szakos tanár Bihar megyében a roma oktatás helyzetéért is felelt.

A személycserék közben tűzoltómunka-ütemben zajlik a romániai mezőgazdaság felzárkóztatása az uniós követelményekhez. Gheorghe Flutur miniszter közölte: az agrártámogatások kifizetését ellátó ügynökségek személyzetének alkalmazási folyamata a végéhez közeledik, néhány tucat embert leszámítva az itt meghirdetett állásokat sikerült mát betölteni. Ez azért fontos az országnak, mert a legutóbbi európai bizottsági országértékelőben Románia ezen a területen kapott figyelmeztető sárga zászlócskát. A mezőgazdasági termelésre alkalmas földek elektronikus nyilvántartása is folyamatban van, a csatlakozás után a román gazdák csak azon földterületeik megművelésére kaphatnak uniós támogatást, amelyek megtalálhatók itt.

B. T.

vissza az elejére


Őszire halasztották a kisebbségi törvénytervezet vitáját
Az RMDSZ bojkottálja a parlament munkáját

(4. oldal)

A kisebbségi törvénytervezetet a képviselőház rendkívüli ülésszakán kellett volna megbeszélni, de az oktatási, jogi és emberjogi bizottságnak csupán a 18. szakasz két bekezdését sikerült a kedd estére megadott határidőre elfogadnia, és nem tudta összeállítani jelentését a jogszabályról. Jóllehet Márton Árpád, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője kérte, hogy a szakbizottság jelentése nélkül tűzzék napirendre a tervezetet, Bogdan Olteanu házelnök megszavaztatta: a plénum csak azokat a jogszabályokat tárgyalja meg, amelyeknek a házbizottságok már elkészítették a jelentéseit.

Lucian Bolcaş, a Nagyrománia-Párt (NRP) képviselője azt állította, hogy az RMDSZ a munkálatok megakadályozását, valamint az integrációhoz elengedhetetlenül szükséges jogszabályok tárgyalásának a leállítását szeretné elérni. Végül a plénum 78 támogató-, 76 ellen- és 13 tartózkodó szavazattal elutasította Márton Árpád javaslatát, így a kisebbségi törvénytervezetet csak a képviselőház őszi rendkívüli ülésszakán fogják megbeszélni.

Mivel a képviselők nem fogadták el az RMDSZ indítványát, a Szövetség tizenöt perces szünetet kért, hogy a frakció eldöntse: egyáltalán részt vesz-e vagy sem a továbbiakban a rendkívüli ülésszak munkáján. „Végül az a döntés született többségi szavazattal, hogy maradunk, de csak az integráció szempontjából fontos jogszabályok megvitatásán veszünk részt", mondotta Márton Árpád.

Az RMDSZ politikusa bírálta, hogy a parlamenti csoportok nem tartották be azon ígéretüket, miszerint felgyorsítják a törvénytervezet megtárgyalását a bizottságban. Mint fogalmazott, a szóban forgó jogszabállyal a Szövetséget nem lehet politikailag zsarolni, és hozzátette: „csúfondárosnak" tekinthető az, ahogyan az utóbbi hat hónapban a parlamenti bizottság tárgyalta a tervezetet. A képviselő szerint a politikai pártok közül főleg a DP gördítette a legtöbb akadályt a testület munkája elé, és a demokratákat terheli elsősorban a felelősség amiatt, hogy hat hónap alatt csupán 17 szakaszt sikerült elfogadni a 70-ből. Márton Árpád emlékeztetett: eredetileg a házbizottságnak 2005. december 16-ig kellett volna elkészítenie jelentését a törvénytervezetről, de mivel ez nem sikerült, 2006. február 15-ig kitolták a határidőt. Azóta a bizottság szabálytalanul dolgozott, míg végül az RMDSZ kérésére az Állandó Bizottság visszavonta a tervezetet a testülettől. Végül mégis jobbnak látta jelentést kérni a jogszabályról, ezért visszautalta immár nem négy, hanem három szakbizottságba. Újabb határidőt szabott meg, amely kedd este járt le.

„A pártok megint fogadkoznak, hogy nagyon akarják ezt a törvényt. Reméljük, hogy így is gondolják. Valójában azonban abban érzek politikai akaratot, hogy minél tovább húzzák– halasszák a döntést, hátha időközben bekövetkezik a pozitív országjelentés, és akkor elfelejthető az egész. Ebben a játékban viszont mi nem vagyunk partnerek", vélekedett Márton Árpád.

A kialakult helyzetről Markó Béla szövetségi elnök a Szabadságnak úgy nyilatkozott: egyértelmű, hogy jelenleg Romániában nincsen többségi politikai akarat a kisebbségi törvény elfogadása, illetve az etnikumközi viszonyokkal kapcsolatos problémák megoldása érdekében.

„Saját koalíciós partnereink sorozatosan megszegték az elmúlt másfél esztendőben a kormányprogramot, és az ezzel kapcsolatos időközi egyezségeket. Tulajdonképpen nekünk semmiféle kötelezettségünk nincs, hogy az általuk kezdeményezett tervezeteket, vagy indítványokat támogassuk. És nem is fogjuk támogatni. Természetesen van egy fontos kivétel, az integrációs kritériumok. Az RMDSZ továbbra is egyértelműen támogatja azt, hogy Romániának 2007. január 1-én be kell lépnie az EU-ba, és ezt a folyamatot sem lassítani, sem veszélyeztetni nem fogjuk. Mindaddig azonban másfajta kötelezettségeink nincsenek, amíg kisebbségi kérdésben nem tisztázzuk, hogy mi a helyzet", mondotta a Szövetség elnöke.

Arra a kérdésre, hogy nem vetődött-e fel az RMDSZ-nek a koalícióból való esetleges kilépésének a gondolata, Markó Béla elmondta: szerinte ezáltal sem a kisebbségi törvény helyzete, sem más problémák nem oldódnak meg.

„Ebben a pillanatban az integráció tekintetében rendkívül nehéz helyzetbe kerülnénk mi magunk is, és akik ezt a folyamatot támogatjuk. Nem ez a megoldás, és vannak más eszközeink, hogy az elkövetkezőkben valamiképpen megpróbáljuk magatartásváltásra kényszeríteni partnereinket. Voltak még ilyen helyzeteink, akár a Szabadság-szobor visszaállítására gondolok, akár a közigazgatási nyelvhasználat ügyére. Ahogyan azokat megoldottuk, úgy ezt a problémát is meg fogjuk oldani. Hogy mikor és hogyan, azt most még nem tudom megmondani", jelentette ki az RMDSZ elnöke.

P. A. M.

vissza az elejére


Megszavazták az Adóügyi Törvénykönyv módosítását
Többen panaszkodnak megfelelő adóstratégia-hiányra

(4. oldal)

A képviselőház tegnap 92 mellette és 89 ellene szavazattal elfogadta az Adóügyi Törvénykönyv új, módosított változatát. A vitáról a konzervatív pártiak kivonultak, az RMDSZ pedig úgy döntött: a bojkott nem terjed ki erre a jogszabályra, és megszavazta a törvényt.

A politikusok a képviselőház költségvetés és adóügyi bizottságának változatát szavazták meg anélkül, hogy a bizottságban korábban elutasított, a plénumban azonban fenntartott javaslatok közül egyet is elfogadtak volna. Az új törvénykönyvet az államelnökhöz továbbították kihirdetés végett, és majd 2007. januárjától lép hatályba. A konzervatívok nem vettek részt a megbeszélésen és szavazáson, mivel elvetették az újra beruházott nyereség adómentességére vonatkozó tervezetüket. Mihai Tănăsescu SZDP képviselő szerint kiábrándító gyorsasággal fogadták el a jogszabályt, és sajnálatos, hogy nem szenteltek időt a megbeszélésre és megértetésre, ami véleménye szerint a törvény csődjéhez fog vezetni. Gazdasági elemzők korábban úgy nyilatkoztak, hogy mivel amúgy is lekésték a módosítás kihirdetésére szükséges törvényes 6 hónapot, érdemes alaposan elemezni a változtatásokat. Hiányolták továbbá egy jól átgondolt adóstratégia hiányát, s arra figyelmeztettek, hogy a politikusok különféle érdekképviselete érvényesül az új jogszabályban.

A törvénykönyv módosítással többek között jelentősen növelik a gépkocsik utáni adót, valamint a gépkocsibejegyzés adóját is. Sebastian Vlădescu pénzügyminiszter szerint mindenképpen meg kell tartani a használt gépkocsik bejegyzési illetékét is, annak ellenére, hogy nemrég az európai bizottság bírálta az ehhez hasonló eljárásokat. Úgyszintén jövő évtől kezdődően több épület- és telekadót kell fizetniük azoknak, akik a törvény szerint „nagy" ingatlannal rendelkeznek. A 150 négyzetmétert meghaladó lakások esetében még 5%-kal kell többet fizetni minden 50 négyzetméterért vagy ennek töredékéért. Jogi személyek esetében a helyhatóság az adót a leltári érték 0,5%–2%-a között állapíthatja meg (ez jelenleg 0,5–1%). A tulajdonosok ugyanakkor nem adhatják el ingatlanjaikat mindaddig, amíg ki nem fizették összes adóhátralékukat.

vissza az elejére


Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea

(4. oldal)

Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea szerdán. A nemzetközi tiltakozás ellenére indított rakéta a japán forrás szerint a hetedik volt. A fellövés tényét megerősítette később a dél-koreai vezérkar is, ahol úgy tudják, hogy a rakéta a Koreai-félszigettől keletre csapódott be a tengerbe. Moszkvában tíz rakétakísérletről beszélnek. Az orosz vezérkari főnök ezt a kelet-szibériai riasztórendszerre hivatkozva közölte, amely a rakétaindításokat figyeli. Kiderült: Észak-Korea Scud típusú rövid hatótávolságú és Rodong típusú közép hatótávolságú rakétákat, valamint egy hosszú hatótávolságú Taepodong-2-t tesztelt.

A japán miniszterelnök sajnálkozását fejezte ki és sürgette Észak-Koreát, hogy tartsa be a rakéták indítására vállalt moratóriumot. Az Észak-Amerikában két hete magasabb fokozatra emelték a biztonsági készültséget. Dél-Korea elítélte a rakétakísérleteket és azonnali tárgyalásokra szólított fel.

Hivatalos észak-koreai közlemény egyelőre nem került nyilvánosságra az ügyben. Ugyanakkor a Rodong Szinmun, a Koreai Munkapárt hivatalos lapja szerdai számának vezércikkében azt fejtegette, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság „a maga meggyőződése szerinti forradalmi útját járja, és még az imperialista Egyesült Államok számára is legyőzhetetlen katonai erővel rendelkezik". A rakétatesztekről a lap sem tett említést.

vissza az elejére


Băsescu ismét bírálta a kormányt

(4. oldal)

Traian Băsescu vezette a tegnapi, három és fél órás kormányülést. Az államfő szóvivője, Adriana Săftoiu közleménye szerint az elnök hangsúlyozta: a román katonák iraki állomásoztatását négy nemzetközi egyezmény aláírása követeli meg.

Az államfő ugyanakkor bírálta, hogy bizonyos ügynökségek továbbra is a minisztériumok fennhatósága alá tartoznak, a decentralizáció nem valósult meg.

Traian Băsescu a külföldi hitelekkel kapcsolatosan is elégedetlenségét fejezte ki, véleménye szerint az európai pénzeket rosszul, eredménytelenül használják fel.

Az államelnök legutóbb májusban vezetett kormányülést, ezért kórházi kezelését szakította meg, ahová a gerincsérvműtét utókezelése miatt volt beutalva. Akkor a legfontosabb napirendi pont a madárinfluenza kérdése volt.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KÖRKÉP


Nyíregyházi kerékpárosok Kolozsváron

(5. oldal)

A hétvégén megérkezett Kolozsvárra az a nyolctagú kerékpáros csapat, amely három nappal korábban indult el Nyíregyházáról. A biciklis turisták az ottani Zöld Kerék Alapítvány képviselőiként érkeztek a kincses városba. Útjuk célja a kapcsolatteremtés, az itteni lehetőségek, esetleges partnerszervezetek megismerése, egyszersmind a város és a környék megtekintése. A nyíregyházi vendégek találkoztak az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) képviselőivel és más itteni turista-szervezetekkel, sőt szerkesztőségünkbe is ellátogattak. A kerékpárosok a hétvégén indulnak vissza Nyíregyházára, az utat – akárcsak idejövet – három nap alatt szeretnék megtenni.

vissza az elejére


Közművesítik az ifjúsági negyedet
Tordaszentmihály

(5. oldal)

Zajlik az újonnan épült, ifjúsági negyedként ismert falurész közművesítése, mintegy 80 házat látnak el vízvezetékkel, s a közvilágítás kiépítésén is dolgoznak. A községben 85 százalékban van vezetékes víz, egyes szakaszokon a lakosok maguk vezettették be a vizet. Mészkőn például meglehetősen elavult állapotban vannak a több tíz évvel ezelőtt lefektetett acélcsövek, ezek kicserélésére is alapokért pályázik az önkormányzat – tudtuk meg Zeng János polgármestertől.

Oktatással kapcsolatos újdonságok: 58 tanerő dolgozik a községben, fizetésüket a megyétől célirányosan érkező pénzekből kiegészítették; egy helyi tanárnő megírta a szentmihályi iskola monográfiáját, ennek kiadását 15 millió lejjel támogatja az önkormányzat. A községvezetés úgy határozott, tíz személyt alkalmaz a 76-os törvény adta lehetőséget kihasználva, ennek alapján ugyanis munkakönyvet biztosíthat állástalan személyeknek, akik fizetésének 70 százalékát állami pénzekből fedezik. Korábban öt ilyen alkalmazottja volt a községnek, de tíz személynek is bőven akad majd munkája, ugyanis ők végzik majd el a szükséges takarítási, építkezési munkálatokat, sáncásástól az útjavításon át a szemételhordásig.

Teljes gőzzel készül a község az augusztus 4-6. között megrendezendő falunapokra, amelyre mintegy 2-3 ezer embert várnak. A rendezvénysorozat első napja a sportvetélkedőké, a másodikon leleplezik Mihai vajda szobrát, illetve az 50 éves házasokat ünneplik, végül a zárónapon nagyszabású népzene és néptánc fesztiválra kerül sor, s a falunapok tűzijátékkal végződnek.

-f-

• Megnyílt a szamosújvári strand. Hosszú várakozás után a Sétatéren megnyílt a strand. Egyelőre csak az olimpiai méretű – 50 méteres – úszómedence áll a fürdőzők rendelkezésére. A gyermekeknek létesített medencében a múlt napokban még nem volt víz. Idén két sportpályát is nyitottak a víkendtelep környékén a röplabdázók és a focikedvelők számára, de két terasz is várja a vendégeket. Pár éve a medencében sós víz található, ami még vonzóbbá teszi a helyeliek közkedvelt szórakozó központját.

vissza az elejére


Közszállítási konferencia az EU-ra készülve

(5. oldal)

Tegnap délelőtt sajtótájékoztató keretén belül ismertették a Cargo & Bus folyóirat által szervezett konferencia programját és jelentőségét, amelyre számos kolozsvári szállítási és építkezési cég szakemberét várják ma 9 órára Kolozs, Bihar, Szatmár, Szilágy, Máramaros és Beszterce-Naszód megyéből.

A kolozsvári rendezvény egy konferencia-sorozat része, amelyet a szállítási folyóirat tíz éves születésnapjával kötnek össze. Eddig szerveztek már konferenciát Aradon és Bukarestben, de a kolozsvári rendezvényt a tervek szerint még követi egy Nagyszebenben, Râmncu Vâlcean, Bákóban és Konsztancán. – Most, hogy készülünk belépni az Európai Unióba, együtt megoldást kell találnunk a szállítással kapcsolatos problémákra – mondta Dan Schick a Cargo magazin elnöke. – Az EU egy újkihívást jelent számunkra és hamarosan meg kell felelnünk az elvárásoknak – tette hozzá az elnök.

A román szállítás még nincs felkészülve a csatlakozásra, de a felmérések szerint azonban 2004-től fejlődés tapasztalható. Ezek szerint Románia jó úton halad a felzárkózáshoz.

– A konferencia során kapott válaszok nem megoldások, hanem ötletek – mondta az elnök. Közösen kell megoldást találnunk a csatlakozással járó változásokra – tette hozzá Dan Schnick. Reméljük, hogy a román szállítás megállja helyét az EU-ban is.

D. I.

vissza az elejére


Nyári vakáción az igazságszolgáltatás

(5. oldal)

A bírók július elsejétől elkezdődött nyári vakációja miatt az igazságügyi intézmények munkája jelentősen lelassul. Szeptember elsejéig a kolozsvári bíróságon csak a sürgős eseteket tárgyalják, például amelyek előzetes letartóztatásban lévőket, kiskorúakat érintenek, vagy családjogi esetek. A törvényszéken a letartóztatottakat érintő, a végrehajtási, valamint a kifogásokat tartalmazó dossziék kerülnek előtérbe. Az ítélőtáblánál is a halaszthatatlan ügyeket oldják meg, például szabadlábra helyezéseket, házkutatási meg telefon lehallgatási kérelmeket. A bírók felváltva teljesítenek majd szolgálatot, előzetesen elkészített beosztás szerint. Az iktatóban és levéltárban szünet nélkül dolgoznak, de a programot egy órával csökkentik.

vissza az elejére


Kerékpározással az autonómiáért

(5. oldal)

Csatlakozz te is! A biciklitúra résztvevői: minden napra 25 személy. A cél az, hogy egy időben 20 személy folyamatosan biciklin legyen és kerekezzen. A biciklitúrára jelentkezni lehet a bardoczesamit@yahoo.com címen, valamint a 0264-590718 (MIT-iroda), 0742871575-es telefonszámokon. Jelentkezési határidő: – akik a teljes útvonalra jelentkeznek: július 10.; – akik egy-egy útszakaszra: július 15. Az utóbbiak esetében a szervezők kérik pontosan megjelölni, hogy ki melyik településen csatlakozik a csoporthoz, és meddig kíséri azt. A teljes útvonalra bejelentkezőknek szállás, étkezés biztosítva a túra teljes szakaszán. Az egy-egy útszakaszra jelentkezőknek a 25 fős keretszámon belül biztosítanak szállást, étkezést. További részletes információk a www.mit.com.ro honlapon.

vissza az elejére


A rendőrség hírei

(5. oldal)

Üzemanyagot loptak
Üzemanyagtolvajokat fülelt le a vasúti rendőrség. A 41 éves Cozma Ş.-nek, a 47 éves Szász L.-nek, a 38. éves C. Ovidiu-Danielnek, a 43 éves Kiss A.-nak, valamint az 55 éves R. Teodor-Mirceának – mindannyian mozdonyvezetők – sikkasztás vádja miatt kell számot adniuk. Hasonlóan nyomozás indult a 47 éves F. Csaba és a 39 éves Ciornei V. mozdonyvezetősegédek, valamint az 51 éves M. Dorel emelődarús és a 49 éves T. Radu forgalomirányító ellen. A vád szerint az említett személyek május 10–16 között számos alkalommal, szervezett körülmények között 3128 liter gázolajat loptak ki több, a kolozsvári szerelőműhelyhez tartozó mozdonyból. Az 5788 lejes kár 80%-a megtérült.

Kiskorú tolvaj
Minősített lopás vádjával vizsgálják a kolozsvári rendőrök a kiskorú M. Maria Loredanát. A 14 éves kolozsvári lány a vád szerint tavaly egy maroktelefont lopott a 3-as számú általános iskolából, valamint egy kulcscsomót, amelynek segítségével behatolt D. Viorel lakásába, ahonnan 1500 új lej értékben lopott el aranyékszereket. A kár nem térült meg, a vádlott szabadlábon védekezik.

Nem fizette a szülési szabadságot
Habár bírósági határozat kötelezte rá, nem fizette egy kismamának a szülési szabadságot egy kolozsvári cég ügyvivője. A 38 éves N. Mircea Ioan 2005-ben követte el tettét, és most azért indult ismét nyomozás ellene, mert nem tartotta be a bírói végzést, amely a pénzösszeg 15 napon belüli kifizetését rendelte el. A vádlott szabadlábon védekezik.

(balázs)

vissza az elejére


Elmaradt a tordaiak tisztázó látogatása

(5. oldal)

Tudor Ştefănie, Torda polgármesterének sürgős teendői miatt egyelőre meghatározatlan ideig elhalasztották a helybeli önálló magyar iskola ügyében mára tervezett látogatást a Kolozs Megyei Tanfelügyelőségen. A látogatásra azért lett volna szükség, hogy tisztázzák a tanfelügyelőség írásbeli válaszát arra a kérdésre, hogy szükséges-e a helyi tanács elvi beleegyezése az önálló magyar iskola ügyének előmozdításához. Mint arról a Szabadság korábban tájékoztatott, a tanügyminisztérium szerint szükséges az elvi beleegyezés, a tanfelügyelőség szerint viszont nem. Ádámosy Klára tordai RMDSZ-es városi tanácsos elmondta: az önálló magyar iskola létrehozásához szükséges iratcsomót a jövő héten eljuttatják a tanfelügyelőségre, a tisztázásra egyelőre nem tudni, mikor kerül sor.

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


DALKEVERŐ


Kilégzés után, Félsziget előtt

(6. oldal)

A Félszigeten is hamarosan fellép a Quimby nevű zenekar, amely annak ellenére, hogy Erdélyben is híres, mostanáig tájainkon alig lépett színpadra. A Quimbynek végül is sikerült behoznia ezt a „mulasztást" egy sepsiszentgyörgyi fellépéssel.

A zenekar tagjai, elmondásuk szerint, már huzamosabb ideje készülnek Erdélybe. Hogy miért nem jöttek? – Erdélyből konkrétan nem érkezett meghívás – legalábbis a menedzser nem közölte velünk – derült ki Gerdesits Ferenc dobos szavaiból. – Engem kifejezetten vonz, ha olyan közönségnek játszunk, akik nem ismernek, és nem az történik, hogy kimegyünk a színpadra, és már örülnek nekünk. Egy új közönség, amely nem ismer, és amelyiket meg kell hódítani, érdekesebb a bejáratottnál.

A tavalyi Kilégzés című albumról, amit a kritikusok zöme egy pozitívabb hangvételű lemeznek minősített, a fiúk másképp vélekednek. Gerdesits szerint „… ez egy kifejezetten lehúzó, nehéz dolgokat tartalmazó lemez, ami ennek ellenére mindenkinek tetszik. Ez nekem furcsa egyébként, vártam volna pár más véleményt. Ez lehet az udvariasság eredménye, vagy tényleg tetszik…"

Minden zenekar tart valamerre. Az együttes tagjai erről azt mondják, hogy olyan zenét szeretnének készíteni, ami ritmusos, egyszerű. Bár mind a hat embernek van példaképe, ízlésviláguk annyira keveredik, hogy a kész dalokban felismerhetetlen.

A zenekar szerint jó néhány ezer évet kellene élniük ahhoz, hogy kifogyjanak az ötletekből. Mindenhez idő kell, a számokat addig játsszák, amíg letisztulnak. Mivel a zenekar minden tagja foglalkozik valami egyébbel is a zenén kívül, az albumok nem készülnek gyorsan.

A srácok szívesen lépnek fel Erdélyben, július 28-án tehát a marosvásárhelyi Félsziget fesztiválon koncerteznek.

(kb)

vissza az elejére


Slágerlista

(6. oldal)

A Kolozsvári Rádió Slágeróra című műsorának toplistáját a 95.6 MHz-n hallgathatod meg, szombatonként du. 3 és 4 óra között, Papp Levente szerkesztésében. Szavazz te is kedvenceidre a decibel@szabadsag.dntcj.ro címen!

1. Baby Gabi&Kefir – Hova sodor a szél
2. Crystal – Repülj tovább
3. Magna Cum Laude – Vidéki sanzon
4. Náksi vs Brunner&Guru – Helló
5. Fiesta&Emilio – Szeret a nő
6. Rácz Gergő – Bennünk a világ
7. Dred – Bolond nyár
8. Rúzsa Magdolna – Most élsz
9. Dobrády Ákos – Te vagy a hangszerem
10. Belmondo – Lesz, volt, van

vissza az elejére


Szejkefürdőn újból lesújt a Kalapács

(6. oldal)

Kalapács József neve elválaszthatatlan a magyar fémzene történetétől. Frontembere volt az első magyar metálcsapatnak, a 90-es évek elején kulcsszerepet játszott a műfaj nagy átalakulásaiban, majd akkor is hallatott magáról, amikor hullámvölgybe került a fémzene. Most az új évezredben egy felfrissült és rendkívül aktív Kalapács Józsit hallhatunk, aki július 14-én harmadik alkalommal lép a Székelyföldi Rockmaraton színpadára.

– Pokolgép, Omen, Kalapács és Hard: négy zenekar, amely meghatározója a magyar fémzene történetének. Ezeknek a csapatoknak te vagy a közös nevezője, sokan veled azonosítják őket a mai napig is. Ezek szerint Kalapács Józsefnek négy arca vagy szíve van?

Nem, bár ahogy az egyik Hard-dal mondja, azért két szív dukál. A rock and roll életmód olyan, mintha legalább két szív dobogna a mellkasodban. Számomra ezek a zenekarok egy folyamat részei. Ahogy alakul az ember, az életében egy csomó mindenen változtatna, márpedig ez nem mindig talál az éppen aktuális társak elképzelésével. Hogyha változtatni kell, akkor megteszem azt a lépést, amit sokan nem tesznek meg, és utána egész életükben bánják. Nem szeretek sokat rágódni a múlton. Ahogy a Pokolgép egyik dalában is énekelem: hogyha újra megszületnék, akkor is így élnék. Ami a többarcúságot illeti, az ember szereti, ha több mindenben kipróbálhatja magát. Ilyenkor a felnőttkorban is megmaradt gyermek dolgozik bennünk, és jó, ha ezt a sírig magunkban tartjuk.

– Ott voltál a műfaj megszületésénél, amikor a Pokolgéppel elsőként emelted magasba a metál zászlóját. Milyennek látod a magyar fémzene kezdeteit?

Érdekes idők voltak. Akkoriban Magyarországon az újhullám volt a trend, ez az alternatív, sokszor gyermeteg és nem túl jólsikerült zenei világ. Amikor az első koncertünkre mentünk, Hajnal Gábor, egy jólismert koncertszervező konferálta be a zenekart. Amikor még a színfalak mögött meglátta, hogy fekete maszkokat húzunk a fejünkre, borzadtan kérdezte tőlünk, hogy: Úristen, ti milyen zenét fogtok játszani? Mi meg mondtuk, hogy heavy metalt. Metált? Kérdezte, dehát miért nem újhullámot, ma mindenki azt csinálja... Azt mondta, hogy aki metált játszik, eleve halálra van ítélve. Mi viszont kitartottunk, és jól tettük, hogy nem hallgattunk az „okos" tanácsokra.

– Tény, hogy az újhullámból mára nem sok maradt. Talán nem véletlen, hogy egyik legnagyobb himnuszotokban azt énekeled, hogy mindig lesznek rockerek... Ezt ma is így gondolod?

Persze. Egyébként ez a szöveg nem a Pokolgéptől származik. Tudomásom szerint ez a kecskerímes versike Radics Béla, a magyar gitárkirály nevéhez fűződik. Ezt aztán a közönség „vitte" tovább. Tehát már a dal megszületése előtt énekelték, hogy „a ruhám bőr és nem balon, arcszeszem is csak Pitralon, jegyezd meg jól, míg a Föld kerek, mindig lesznek rockerek". Amikor ezt a dalt zeneileg formálgattuk, hogy kialakuljon a Gépinduló, mindenféle kacifántos dallammal volt megtűzdelve, míg kialakult a végső formája.

– Tavaly két lemezed is megjelent a Kalapács, illetve a Hard zenekarral. Miért láttad szükségét annak, hogy egyidőben két különböző zenekarban énekelj?

Alapvetően nem szoktam időben túlságosan tervezgetni. Valójában három lemez jelent meg, hiszen a Hardnak előbb egy maxija látott napvilágot Égni kell címmel. Ez demó volt, amit egy baráti társasággal vettünk fel, akikkel örömzenélgetni szoktunk. Csináltunk pár dalt és a Hammer Records jelezte, hogy szeretné kiadni. Közben megjelent a Kalapács zenekar lemeze, míg a Hard maxijának sikere nyomán elkészült egy teljes nagylemeznyi anyaga, az Égi jel.

– Ezek szerint ha négy arcod nincs is, kettő mindenképpen van...

Némiképpen nyilvánvaló, hogy amit a Kalapáccsal csinálok, az egyenes folytatása a Pokolgépes, Omenes múltamnak. Ezért ennek a két korábbi zenekaromnak a dalaiból szoktunk is csemegézni. A Hard hobbyzenekarnak alakult, bár most már megközelítőleg ugyanannyit játszunk, mint a Kalapáccsal. Úgyhogy egyre nagyobb gond a koncertek időpontjának egyeztetése. Alapvetően a Hard számomra gyermekkorom zenéit jelenti, azokat a nagy kedvenceimet, akik elsőként hatottak rám, mielőtt még a heavy metal belépett a képbe. Tinédzserkorom nagy zenekarai az akkori hardrock óriások, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Black Sabbath, a Rainbow...

– A napokban egy másik „arcoddal" is bemutatkoztál Csíksomlyón, a Napba öltözött lány című rockoperában...

A hardrock dallamvilága, harmóniagazdagsága hasonlít a rockoperákéhoz. Ezekben szezonálisan eltalál egy-egy szerep, de utána ugyanazzal a darabbal semmi sem történik, vagy adott esetben kiöregszem a szerepből. Az első rockopera, amiben énekeltem, az Attila, Isten kardja volt. Amikor pár év múlva felújították, már csak egy másik szerepet tudtam énekelni, mert a Csaba királyfi szerepéből kiöregedtem. A Napba öltözött lány egy kicsit folkos rockopera, mivel a Kormorán együttes vezetője, Koltay Gergely a szerzője. Csíksomlyói Szűzmária tiszteletére született, a Babba Mária köré kialakult hiedelem és legenda története hatott a tartalmára.

– Az idén 5. alkalommal megrendezett Székelyföldi Rocmaraton sztárvendégei közül te tartod a rekordot a legtöbb fellépéssel. Szerinted ennek mi az oka?

Akárhányszor ott voltam, a közönség szeretete övezett, és mindig nagyon szívesen megyek. Most rendkívül zsúfolt a programunk, úgy vállaltuk be, hogy nem fogunk tudni aludni. Előző nap koncertezünk, utána éjjel indulunk Székelyudvarhelyre. Komoly fizikai megpróbáltatás lesz, de azért a közönségért, amelyik ott vár, megéri a fáradság. Készülünk néhány különlegességgel is. Így például, amikor tavalyelőtt másodszor ott jártunk, kérték a B.S. emlékére című dalt, úgyhogy most azt is visszük. A Kalapács zenekar tavaly megjelent Keresztes háború című lemezünket is bemutatjuk, de a régi Pokolgépnek sokkal erőteljesebb keresztmetszetét fogjuk adni, mint eddig bármikor.

Zilahi Csaba

vissza az elejére


Rockmaraton-kvíz

(6. oldal)

Két héttel ezelőtt meghirdetett játékunk nyertese Pálfavi Avar: az 5. Székelyföldi Rockmaratonra nyert belépőt. A nyeremény átvétele érdekében hívd a 0745-209794-es számot.

A helyes válaszok: 1. az Ossián második alkalommal lép fel; 2. Kalapács József a Pokolgép és az Omen tagja volt; 3. az Aurora játszik punkot.

Hallgasd meg! Az 5. Székelyföldi Rockmaratonon fellépő zenekarokat a Zenebonában, a Kolozsvári Rádióban (95.6 MHz) ma délután 4 és 5 óra között!

A Decibel következő száma július 20-án jelenik meg.

vissza az elejére


Kishírek

(6. oldal)

Három hét – 115 zenekar! Idén júliusban is menetrend szerint követi egymást a három erdélyi magyar fesztivál: Rockmaraton 12–15. között Szejkefürdőn 30 zenekarral, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 19–22. között Tusnádon 15 zenekarral, Félsziget 26–30. között Marosvásárhelyen 70 zenekarral.

Samfest Szatmárnémetiben. Július 19–23. között Szatmárnémeti nyári színházában szervezik meg azt a fesztivált, amelynek első két napja a jazz zenekaroké, a második kettő a rockcsapatoké. 21-e sztárcsapata a Tankcsapda, 22-én pedig az izraeli Orphaned Land a sztárzenekar.

Shakira Temesváron. A Vodafone Best Music szervezésében július 17-én a temesvári Dan Paltinisanu stadionban mutatja be Shakira két legutóbbi, Fijacion Oral, Vol. 1 és Oral Fixation, Vol. 2 című lemezét. A szervezők felmérése szerint a hazai fiatalok többsége az énekesnő koncertjére lenne kíváncsi. Őt követi a toplistán Madonna, Celine Dion, Ricky Martin és Eminem.

East West Fest 2006 címmel a Máramaros megyei Szinérváralján (Seini) július 21–23. között rendeznek rockfesztivált. A legrangosabb fellépők között van 21-én a Moby Dick és az Altar, 22-én az Ace Out (Franciaország) és a Luna Amară, 23-án az Oxees és Crisis Crew francia zenekarok.

A Monsters Of Transylvania RockFest idén is megrendezésre kerül a marosvásárhelyi sportcsarnokban. Itt október 27-én a következő zenekarok lépnek színpadra: Magyarországról a Moby Dick, a Sear Bliss és a Tűzmadár, a hazai csapatok közül a Defender, a Korruption és a Guerrillas. További információk a

www.olimanagement.com honlapon.

Ősszel jön az új Ákos-album. Még közelebb munkacímmel készül Ákos immár tizennegyedik sorlemeze, mely a tervek szerint 2006. október közepén kerül a lemezboltokba. A tizenkét új szerzeményt tartalmazó, több éve készülő lemezről már annyit lehet tudni, hogy stílusát tekintve eklektikus korongra számíthatunk: az akusztikusabb hangvételű szerzemények mellett keményebb rock dalok is helyet kapnak, de élő vonósrész vagy az Ákos Borpatikájában is rendszeresen fellépő énekegyüttes, a Vivát, Bacchus! is feltűnik majd a lemezen.

Bródy-Aranyalbum. 60. születésnapja alkalmából Bródy Jánosnak válogatásalbuma jelent meg. Az Aranyalbum pályafutásának utóbbi 25 évét foglalja össze. Tizenkilenc dala Bródy szólólemezeinek legnagyobb sikerei.

vissza az elejére


ÁLLATBARÁT


ÁLLATI
Hamarabb térnek vissza a vándormadarak

(7. oldal)

Meglepően gyorsan alkalmazkodnak a vándormadarak a globális felmelegedés okozta változásokhoz – derült ki norvég tudósok kutatásából. A tudósok már eddig is feltételezték, hogy azok a vándormadarak, amelyek rövidebb távolságokat tesznek meg, könnyebben alkalmazkodnak az éghajlatváltozásokhoz. Az Oslói Egyetem kutatása igazolta is ezt a elméletet: a tavasz korábbi beköszöntével a madarak is előbb térnek vissza a melegebb égtájakról.

A vizsgálatok azonban arra is fényt derítettek, hogy a hosszabb távolságokat megtévő – például Skandináviából Afrikába költöző – madarak is meglepő gyorsasággal alkalmazkodtak a megváltozott klímához: ma már azok is korábban térnek vissza északra, és már egyéves korukban szaporodni kezdenek.

vissza az elejére


„Napló", avagy napolajozott albínó ló

(7. oldal)

Naponta 30 üveg napolajat fogyaszt egy albínó brit rendőrló.

A sugarak ellen persze nem belsőleg fogyasztja – issza – a ló a napolajat, hanem a bőrére kenegetik. A paripa a humberside-i rendőrség fényét emeli. A lovat amúgy Kéknek – Blue-nak – hívják –, egy ideje azonban megkapta a Sunny gúnynevet, amely Naposat jelent magyarul, de jelen esetben a „Napló" fordítás kézenfekvőbb. Az amúgy fehér Kéknek ritka genetikai baja van: nem termel szervezete melanint, és nincs pigmentrétege, amely védené a naptól. Márpedig mostanság a brit szigetekre igen napos napok járnak: 30 Celsius-fok fölé emelkedik rendre a hőmérséklet. A rendőrség az interneten fordult segítségért az albínó ló napvédelme végett, és ennek eredményeként egy gyógyszertártól húsz liter napolajat – vagy naptejet – kapott, méghozzá a legerősebb fényvédő faktorúból.

vissza az elejére


Homeopátia patásoknak

(7. oldal)

A patás és egyéb állatok nehezebben jutnak homeopátiás orvosi kezeléshez Nagy-Britanniában, amióta a Brit Állatorvosi Kamara (RCVS) a regisztrált állatorvosokat szakterületenként felsoroló hivatalos brosúrájának februárban megjelent új kiadásából csöndben kihagyta a kedvencként tartott állatok számára homeopátiás kezelést hirdető állatorvosok jegyzékét.

Sok állatorvos ugyanakkor nem tartja elégnek a felemás megoldást. A Brit Állatorvosi Kamara negyven aláírással ellátott petíciót kapott, hogy az állatok érdekeire hivatkozva hivatalosan ítélje el a homeopátiát, mint bizonyítatlan kezelésmódot. Az ortodox gyógymódok kompromisszumokra nem hajlandó hívei azt kifogásolják, hogy a szervezet honlapján még mindig meg lehet találni a homeopatikus kuruzslással foglalkozók adatait.

Az RCVS vezetősége úgy nyilatkozott, hogy bár nem támogatja a homeopátia alkalmazását, az állatok érdekében mégis jobb, ha a homeopátiát előnyben részesítő gazdik kedvenceivel szakképzett, regisztrált állatorvosok foglalkoznak.

vissza az elejére


Felszabadítás helyett halál

(7. oldal)

Egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélt az ausztrál bíróság egy férfit, aki tizenhét nyulat és egy disznót kínzott halálra.

A 37 éves pénzügyi szakértőről kiderült, hogy 2005-ben Sidney-ben található munkahelyéhez közel brutálisan bántalmazta az állatokat – megcsonkította őket, összetaposta a koponyájukat, kinyomta a szemüket. A tizenhét nyúl és az indiai disznó elpusztult.

Brandan Francis Mcmahon azzal védekezett, hogy az ice nevű kábítószer hatása alatt állt, ám érveit a bíróság nem fogadta el.

Mcmahon többször azt állította magáról, hogy ő az állatok felszabadítója. A bíróság kegyetlen tetteiért egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

vissza az elejére


„Vendéglőkbe" csalogatott elefántok

(7. oldal)

Banános-cukorrépás „vendéglőket" kínálnak a dél-kínai Jünnan (Yunnan) tartományban lévő hszisuangbannai (Xishuangbanna) rezervátumban élő elefántoknak a kínai hatóságok, csak hogy azok elkerüljék a közeli falvakat.

A rezervátumban élő elefántok elszaporodtak, húsz éve még csak 70 élt az erdőben, ma már 300-ra becsülik számukat.

Tavaly az élelmet kereső ormányosok három falusit öltek meg a környéken, és 12 ezer ember évi termését falták fel vagy taposták le.

A hatóságok abban reménykednek, hogy az elefántoknak „vendéglőként" létesített banán- és cukornádtáblák elvonhatják az ormányosokat a falvaktól. Az eredmények egyelőre vegyesek.

A tartományi kormány áprilisban 4 millió jüant (111 millió forint) biztosított a parasztok kárpótlására.

vissza az elejére


Ismét van fóka Ljubljanában

(7. oldal)

A ljubljanai állatkertben szombattól ismét van attrakció a gyerekeknek: a fóka.

A szlovén főváros állatkertjében az előző fóka, amely Misko névre hallgatott, 25 éves korában múlt ki, két évvel ezelőtt.

A kölni állatkert most küldött Ljubljanába egy négy éves fóka fiatalembert, Kalle-t, aki két hónap múlva társakat is kap: Jipet és Janneket.

Az új fókamedencében, amelyet filteres víztisztítóval láttak el, akár öt tengeri állat is kényelmesen lubickolhat. Misko csak ugrálni tudott a kis szardella halak után.

A kölni szakemberek szerint Misko utóda, Kalle már sokkal jártasabb a látogatók szórakoztatásában.

Rendszeres tréningeket tartanak majd neki pedig a köztes időben föl fog lépni a medencében, mint egy igazi sztár, a ljubljanai gyerekek legnagyobb örömére.

vissza az elejére


Baglyok zavarják a kolozsvári egyetemisták álmát
A szakemberek tanácsa: térjünk nyugovóra hamarabb, mint ők

(7. oldal)

Szokatlan bejelentés érkezett a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalhoz: a Csillagvizsgáló (Observatorului) diákbentlakásokban lakó fiatalok elpanaszolták, képtelenség pihenni a környéken tanyázó baglyok huhogása miatt. Az Ornitológiai Egyesület szakembereinek válasza egyértelmű: áthelyezésük fölösleges, ugyanis visszarepülnek arra a helyre, ahol jelenleg élnek.

Az elmúlt időszakban számtalan hasonló bejelentés és panasz érkezett a városháza címére. Többen a szomszédos udvaron tenyésztett különböző háziállatok okozta ricsajra panaszkodnak. Nemrég valaki értesítette a helyhatóság illetékeseit, hogy a szomszéd tyúkokat tart. A félénk polgár attól tartott, hogy ezek madárinfluenzások lesznek, és veszélybe sodorják családja egészségét. Mások szomszéd által tartott lovak, tehenek, mi több, juhok miatt emeltek panaszt, de voltak olyanok is, akik a tömbházlakásban levő kutyák, netán macskák miatt kérték a polgármesteri hivatal szakembereinek a közbelépését. Baglyokra vonatkozóan viszont ebben az évben még nem érkezett bejelentés. – Korábbi években panaszkodtak ugyan a polgárok, de tudomásukra hoztuk, hogy védett fajjal állunk szemben, és az állatvédők szerint áthelyezésük tilos. Amúgy közölték velünk, hogy hiábavaló lenne az áthelyezés, mert még más településekről is képesek visszajönni Kolozsvárra – közölte lapunkkal a polgármesteri hivatal sajtóosztályának egyik képviselője.

Füldugóval aludtak
Mivel nappal jártunk a helyszínen, egyetlen baglyot sem láttunk. Több diák elmondta: szeretik ugyan az állatokat, de a madarak több álmatlan éjszakát okoztak számukra. A menza környékén lakó egyetemisták elmondták: nemcsak egy bagolyról tudnak, hanem egy egész bagolycsaládról van szó. – Több napon keresztül füldugóval aludtam, s még úgy is hallottam őket. Több éve a bentlakásban lakom, eddig valahogy elviseltük őket, de most már zavaró. Pár diáknak munkahelye van, nem csupán az előadásokra és szemináriumokra kell járnia. Ennek következtében sokkal fáradtabb, és éjjel feltétlenül pihenni akar. Első-másodévesként még szórakoztató volt hallgatni őket, de már nem olyan vicces az egész – panaszkodott egy végzős lány, aki még Kolozsváron maradt letenni az utolsó vizsgákat és megvédeni szakdolgozatát. Arról számolt be, hogy első és másodéven szórakoztató volt a baglyok társaságában bulizni. – Fiatalok voltunk és bohók, állandó buli volt nálunk, észre sem vettük őket. Amikor meg felfigyeltünk rájuk, egyszerűen hangosabbra engedtük a zenét, és megoldódott a helyzet – számolt be korábbi tapasztalatairól.

Egy állatbarát diák viszont védelmébe veszi a baglyokat. – Szerintem mi sértettük meg területüket, mi vagyunk a hibásak, nem ők. Aki nem szereti őket, költözzön el! Védett állatfajról lévén szó, senki sem nyúlhat hozzájuk. Valamelyik éjjel páran megdobálták őket, de rájuk szóltam, s abbahagyták – mesélte a fiatalember.

A diákok talán még valahogy tűrik az ártatlan „muzsikusokat", ám a környéken lakó nyugdíjasok, egyáltalán nem örvendenek jelenlétüknek. Szerintük el kellene helyezni őket egy állatkertben, vagy legalábbis egy parkban.

Sokan viszont babonásak, ezért nem szeretik a baglyokat. Egy másik diák elmondta: falun nőtt fel, s amikor édesanyjának beszámolt arról, hogy baglyok fészkelnek a bentlakás közelében, arra kérte, hogy a lehető legrövidebb időn belül szabaduljon meg tőlük, mert rosszat hoz a családra.

Az Ornitológiai Egyesület szakembere tájékoztatott: a baglyok rendszerint éjjel aktívak, ekkor kommunikálnak egymással. – Nem lehet áthelyezni őket egy másik területre, hisz ha nem ők választották, úgysem maradnak ott. Egy megoldás azért mégis akad az álmatlan éjszakákkal küszködők számára: feküdjenek le este hamarabb, mielőtt felébrednek a baglyok, és így talán végigalusszák az éjszakát. Ha mégse működik, akkor egy másik tipp: reménykedni kell, hogy a ragadozók hamarosan megunják a fészküket, és maguktól távoznak.

Kiss Olivér, Török Á. Rebeka

vissza az elejére


A bagolyalakúak rendje

(7. oldal)

1. család: Tytonidae. Gyöngybagolyfélék. A szegycsontjukon csak két sekély bemélyedés van. Kozmopolita, hazánkban is gyakori faj a gyöngybagoly (Tylo alba), hasznos rágcsálópusztító.

2. család: Strigidae. Bagolyfélék. Szegycsontjukon négy bemélyedés van. Egész Európában elterjedt, hazánkban ritka az uhu (Bubo bubo), nevezik buhunak és nagy fülesbagolynak is, a legnagyobb termetű baglyunk. Hasznos, védett madár az erdeifülesbagoly (Asio olus). A nedves, lápos területeinken itt-ott fészkel a réti fülesbagoly (A. flammeus) ; igazi hazája az északi tundravidék. A macskabagoly (Slrix aluco) lomberdeinkben gyakori. A kuvik (Athene noclua) kis termetű, hasznos bagoly, védelem alatt áll. Sok babona főződik hozzá. Az északkeleti tajgaerdők madara a hosszú farkú vagy uráli bagoly (Strix uralensis), néha tömegesen látogat el hozzánk télen. Az Indo-maláj területek különleges baglya a halászbagoly (Ketupa ceylonensis), életmódja a halászsaséhoz hasonló: halakat ragad ki a vízből.

A baglyokat számtalan babona övezi. Például nemrég intézkedésre szólították fel Suceava város lakói a polgármestert, miután több száz bagoly telepedett le a fák ágain. Az éjjeli madarak ugyan senkit nem bántanak az ukrán határközeli településen, de a babona szerint, amelyik házhoz bagoly fészkel, ott meghal valaki. A bejelentés következtében nem kevesebb mint 70 madarat számoltak össze. Szakértők nem találtak választ arra, mi volt oka a bagolyinváziónak, de valószínűleg a hideg és az éhség elől húzódtak az erdőből a városba.

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


MOZAIK


JogszOLGÁLAT

(9. oldal)

J. V., Kolozsvár: A gyermeknevelési szabadság előtt kiket illet meg a szülési szabadság, és ez hány napból áll?

Válasz: A 2005. évi 158. számú sürgősségi kormányrendelet szabályozza a szabadságokat és az egészségügyi társadalombiztosítási juttatásokat, az egészségügyi miniszter és az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke rendeletben fogadta el a jogszabály végrehajtási szabályait. Eszerint az anyasági szabadság és juttatás a biztosított nőket illeti meg. Ez a típusú szabadság 126 napból áll, és tulajdonképpen két részre oszlik: terhességi (szülés előtti) és gyermekágyi (szülés utáni) szabadságra. A terhességi szabadságot a szülés előtti 63 napos időszakra adják, a gyermekágyi szabadságot pedig a szülést követő 63 napra. Ezeket a szabadságokat kiegyenlíthetik egymás között, az orvos javallatától és a kedvezményezett személy választásától függően. Fontos azonban, hogy betartsák a szülést követő időszakban azt a törvényes rendelkezést, amely szerint a gyermekágyi szabadság minimális időtartama kötelezően 42 naptári nap legyen.

Az előbb felsorolt jogosultságban azok a nők is részesülnek, akik nekik fel nem róható okokból már nem számítanak biztosítottnak a 2005/158. sürgősségi kormányrendelet szerint. A jogosultság megszerzésének feltétele, hogy a biztosított minőség elvesztésének időpontjától számított 9 hónapon belül szüljenek. A tényt, hogy a biztosított minőség elvesztése nem az érintett személynek felróható okokból következett be, a munkaadók vagy az ezekkel azonosítottak által kibocsátott hivatalos iratokkal kell tanúsítani. Az anyasági szabadságot csak a terhességért nyújtják, nem a terhesség folyamán bekövetkező, a terhességgel kapcsolatban nem álló bántalmak esetén.

Ha a szüléskor vagy ezt követőn az anya azonnal elhalálozik, az apa részesül az anya által le nem töltött szabadságban, az apasági szabadságról szóló 1999/210. törvény feltételei között.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy jogi tanácsadást csak Szabadság-előfizetőknek áll módunkban nyújtani, minden hétfőn 10–13 óra között. Kérjük, hozzák magukkal az előfizetési nyugtát vagy annak másolatát.

vissza az elejére


FIGYELŐ
Egy bani

(9. oldal)

Elsejétől már csak az új lejben megjelölt árakat láthatjuk az áruk mellé kifüggesztve. A régi pénz ugyan még forgalomban van, de egyre ritkább lesz a jelenléte pénztárcánkban. Az ezresekkel meg százezresekkel, illetve a milliókkal való számolást most már teljesen el kell felejtenünk, és újra meg kell szoknunk a lejjel és banival való osztás-szorzást. A lejekkel még nem is lenne baj, a banikkal annál inkább. Nem azért, mert nem tudunk velük számolni, hanem azért mert kevés van belőlük. Mármint a banikból, az aprópénzből. Ötbanis meg tízbanis még akad, de az egybanis ritka, mint a fehér holló. Ezért aztán, tegyük fel, hogy egy áru 1 lej és 26 baniba kerül, valószínű 4 banival ráfázunk a fizetésnél. Igaz, azelőtt se nagyon kaptunk vissza 400 lejt, hiszen ki látott az utóbbi időben százlejest a pénztárakban? A jobban keresők nagyvonalúan intenek, hogy „Hagyja, jól van!", de egy kisnyugdíjasnak sokszor még egy bani is számít, és nem mindegy neki, hogy egy szem cukorkát vagy egy tasakocska sütőport adnak neki helyette. Ha adnak. Különben is van egy jó közmondásunk: „Sok kicsi sokra megy". Egy 300 és valamennyi lej nyugdíjból élőnek a kicsi is sok. Lehet, hogy idővel majd előkerülnek a banisok is. Addig azonban még sokat mérgelődünk a pénztárak előtt.

B. É.

vissza az elejére


Egy perc derű

(9. oldal)

Szamócáék először nyaralnak tenger mellett. Az első este lemennek a partra. Közeledik az apály, nézik a vizet, amely egyre hátrább húzódik. Szamócáné csodálkozva mondja a férjének:

– Te, Lajos, itt valaki lopja a vizet.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Július 5., szerda

(9. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,515/3,550

2,74/2,78

1,23/1,27

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Július 6., csütörtök

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5792 lej, 1 USD = 2,8041 lej, 100 magyar forint = 1,2756 lej.

vissza az elejére


HIRDETÉS


Hirdetésfelvétel:

(11. oldal)

Kolozsváron: Jókai (Napoca) u. 16., hétköznap 9–16, szombaton 10–12 óra között. Désen, hétköznapokon: Lukács Éva, tel.: 212-099. A 14 óráig feladott hirdetése már másnap megjelenhet.

vissza az elejére


INGATLAN

(11. oldal)

Központi fekvésű kétszobás, 50 négyzetméteres lakás eladó. Telefon: 594-076. Irodának vagy orvosi rendelőnek is alkalmas. (0012)

Eladó egyszobás lakás Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem közelében. Telefon: 0729-007692, 0365/404-530, 0740-990991.

vissza az elejére


ÁLLÁS

(11. oldal)

Marosvásárhelyi székhelyű építőipari cég alkalmaz munkavezetőt, mestert, építésztechnikust, árajánlat-készítőt. Követelmények: a munkakörnek megfelelő szakvégzettség, minimum 3 év tapasztalat. jelentkezni hétfőtől péntekig 8–16 óra között a 0265/250-803-as tel./faxon. (M)

vissza az elejére


SZOLGÁLTATÁS

(11. oldal)

Manikűr, pedikűr, zselés műkörömépítés a Grigorescu negyedben, elérhető árakon. Telefon. 0264/485-721, 0744-691944. (0020)

vissza az elejére


BÉRBE VESZ

(11. oldal)

Bútorozatlan kiadó kétszobás lakást vagy garzont keresek 9 éves fiammal, a központhoz közel. Telefon: 590-485, 591-801. (0005)

Fiatal lány bútorozott egyszobás- vagy garzonlakást bérelne, elérhető áron. Telefon: 0740-203513. (0016)

vissza az elejére


SPORT


18. labdarúgó-világbajnokság, Németország
Micsoda olaszok!
Németország–Olaszország 0–2 – hosszabbítás után

(12. oldal)

Dortmund, 65 ezer néző, vezette: Benito Archundia (mexikói).

Németország: Lehmann – Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm – Schneider (83. perc Odonkor), Kehl, Ballack, Borowski (73. perc Schweinsteiger) – Podolski, Klose (111. perc Neuville). Szövetségi kapitány: Jürgen Klinsmann.

Olaszország: Buffon – Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso – Perrotta (104. perc Del Piero), Pirlo, Gattuso, Camoranesi (91. perc Iaquinta) – Francesco Totti – Luca Toni (74. perc Gilardino). Szövetségi kapitány: Marcello Lippi.

Gólszerzők: Grosso (119.), Del Piero (120+1.)

Sárga lap: Borowski, Metzelder, illetve Camoranesi.

Hírügynökségi jelentések szerint felborított kukák, „tövestül" kicsavart utcai jelzőtáblák, síró nők és férfiak jelezték: véget ért a nagy német álom. A német labdarúgó-válogatott kedden este hosszabbítás után 2-0-s vereséget szenvedett Olaszországtól, amely akkor csapott le, amikor már senki sem számított rá: a második hosszabbítás-félidő utolsó másodperceiben. Egymás után kétszer.

Amint várható volt, hatalmas taktikai csata jellemezte a mérkőzést. Persze, ennek hátulütői is voltak: hosszú ideig hiányoztak a helyzetek a kapuk előtt. A csata elsősorban a középpályán folyt, a két hátvédsor pedig óraműpontossággal szinte minden támadási próbálkozást semlegesített. Ilyen körülmények között az első félidőben a távoli kapuralövések jelentették az egyetlen izgalmat. A hajszálnyi fölényben játszó olaszok Totti, Pirlo és Toni révén dolgozták ki nem túl nagy helyzeteiket – bár Totti esetében Lehmann „munkájára" is szükség volt már az eredmény tartása érdekében –, míg a másik félen az utolsó negyedórában Schneider bombázott fölé, majd Podolski lövését védte az olasz kapus.

De igazán nagy gólhelyzet egyik fél előtt sem alakult ki, és ez érvényes volt a második félidőre is. A játék színvonala csökkent, jóformán mindkét fél a teljes biztonságra összpontosított. A németek valamivel veszélyesebbek voltak ugyan – az 50. percben Klose került helyzetbe a védők gyűrűjében, a kivetődő Buffon azonban az utolsó pillanatban mentett, a 82. percben pedig Ballack 18 méteres vitatott szabadrúgása szállt fölé –, de gólnélküli döntetlennel végződött az első 90 perc, így jöhettek a hosszabbítások.

Ezeket messze jobban kezdték az időközben két vérbeli csatárral is erősítő olaszok. Előbb a 91. percben a csereként beállt Gilardino cselezgetett, majd az ötös sarkáról Lehmannt is becsapva a bal kapufát találta el. Egy perccel később Zambrotta – szöglet után – 15 méterről a felső lécre bombázott. Az eredmény azonban nem változott, még a 112. percben sem, amikor viszont német ellentámadás végén Podolski lőtt, és Buffon szögletre tenyerelte a labdát.

A találkozó meglehetősen biztos léptekkel haladt a 11-esek felé, a második hosszabbítás-félidőben is két nagyjából egyenlő fél volt a pályán. Legalábbis az utolsó másodpercekig. Akkor azonban robbant az olasz gárda, amely – és ezt még azok is tanúsíthatják, akik nem az olasz foci kedvelői – végig hajszállal jobb volt a házigazdáknál. A 119. percben egy szöglet után Pirlo cselezgetett a 16-osnál, majd Grossóhoz passzolt, ő pedig 11 méterről szép mozdulattal a jobb sarokba csavart, megszerezve a vezetést. A németek szempontjából a legrosszabbkor, hiszen már nem volt idő az egyenlítésre. S hogy minden biztos legyen, néhány másodperccel később olasz ellentámadás végén Gilardino játszott Del Piero elé, ő pedig Lehmann fölött a bal felső sarokba emelt, beállítva a végeredményt. Pedig egy perccel korábban a szövetségi kapitányok – és nemcsak – már vélhetően azt számolták, ki is fogja lőni a büntetőket...

Az olaszok minden esetre teljesen megérdemelten jutottak tovább: nem túl sokkal ugyan, de mindvégig jobbak voltak a házigazdáknál. Az olaszok egyébként utoljára 24 évvel ezelőtt voltak világbajnokok, és jelenleg egykori csapattársukért, Pesottóért küzdenek tovább – szinte észrevétlenül olyan egységes gárda formálódott az együttesből, amely talán soha nem küzdött még világbajnokságon...

(balázs)

vissza az elejére


Labdacsapda

(12. oldal)

Betonfocilabdás viccelőre vadászik a rendőrség Berlinben.

Az illető bőrlabdákat töltött meg betonnal, és elhelyezte őket az utcákon, mintha gazdátlanul maradtak volna véletlenül a járdán. Melléjük feliratot mellékelt: „El tudod rúgni?"

Hogy a csábításnak eddig pontosan hányan engedtek, nem tudni, de két huszonéves már biztosan belerúgott a kőkemény és súlyos labdacsapdába. Jó nagyot. Arról sincs adat, hogy mekkorát ordítottak, de biztos nem kicsit, mert lábsérüléseik miatt orvosi kezelésre szorultak.

A rendőrség eddig hat betonlabdát talált Berlinben.

vissza az elejére


Harmadosztályba a Juventus-szal?

(12. oldal)

Az olasz labdarúgás legnagyobb bundabotrányát tárgyaló perben kedden az ügyész azt kérte a bíróságtól, hogy döntésével száműzze a címvédő Juventust a bajnokság harmadosztályába. Stefano Palazzi emellett az ügyben érintett többi élvonalbeli klub, az AC Milan, a Fiorentina és a Lazio második ligába sorolását javasolta. Az ügyész egyben az utóbbi két évben szerzett bajnoki címétől is megfosztaná a Juventust.

Tegnap a védelmek meghallgatásával folytatódott a per, az érintettek tagadták bűnösségüket.

A bíróság a tervek szerint július 10-én, hétfőn hozza nyilvánosságra első fokú döntését.

vissza az elejére


Capello lemondott

(12. oldal)

Az olasz bundabotrányban érintett Juventus labdarúgócsapatának vezetői kedden bejelentették, hogy Fabio Capello edző lemondott posztjáról. Az együttest az elmúlt két szezonban bajnoki címre vezető tréner lépése nem meglepő, hiszen a Real Madrid vasárnap megválasztott új elnöke, Ramon Calderon, már a kinevezését követően tényként közölte, hogy Capello – 1996–1997 után – újra a királyi klub edzője lesz a következő szezontól.

vissza az elejére


TENISZ
Wimbledon
Az esélyesek nyertek

(12. oldal)

Egy ádámkosztümös férfi rohant be a wimbledoni centerpályára, amikor a két orosz szépség, Marija Sarapova és Jelena Gyementyjeva vívta az angol nyílt teniszbajnokság negyeddöntőjét.

A pucér úriember ugrabugrált is egy keveset a gyepen, mielőtt a biztonságiak elvezették volna. A rend éber őrei annyira meglepődtek a berohanáson, hogy néhány másodpercig késlekedtek, míg ártalmatlanná tették a férfiút, akinek végül is egy piros lepellel takarták le a letakarnivalóját.

„Egyáltalán nem ijedtem meg. Amikor azt látja az ember, hogy a biztonságiak is kacagnak, nem is jut eszébe félni" – mesélte a meccs után Sarapova.

vissza az elejére


KERÉKPÁR
Tour de France
Boonen az új sárgatrikós

(12. oldal)

A belga Tom Boonen vette át összetettben a vezetést a Tour de France kerékpáros körversenyen, miután a negyedik lett a keddi szakaszon, amelyet a német Matthias Kessler nyert meg.

Az Esch-sur-Alzette és Valkenburg közötti etapon több bukás is történt: az esélyesek közé sorolt spanyol Alejandro Valverde, valamint a holland Erik Dekker és az amerikai Fred Rodriguez sérülés miatt nem tudja folytatni a világ legjelentősebb többnapos viadalát.

Eredmények: Esch-sur-Alzette–Valkenburg, 216,5 km: 1. Matthias Kessler (német, T-Mobile), 4:57:54 ó, 2. Michael Rogers (ausztrál, T-Mobile) 5 mp hátrány, 3. Daniele Bennati (olasz, Lampre-Fondital) azonos idővel. Az összetettben (sárga trikó): 1. Tom Boonen (belga, Quick-Step-Innergetic) 14:52:23 ó, 2. Rogers 1 mp h., 3. George Hincapie (amerikai, Discovery Channel) 5 mp h., 4. Thor Hushovd (norvég, Credit Agricole) 7 mp h.

Az oldalt szerkesztette: Balázs Bence