Hatalmi harcok miatt repedezik az NLP

(1., 4. oldal)

Puccsízű bejelentést tett tegnap Theodor Stolojan, Mona Muscă és Valeriu Stoica, akik a Nemzeti Liberális Párt (NLP) belső ellenzékét képviselik. A három liberális politikusnak tegnap a párt egységének megőrzésére felszólító üzenetét egyes politikai kommentárorok a vezetőségnek adott utolsó figyelmeztetésként értékelik.

A három liberális politikus már közel egy éve szünet nélkül bírálja a Călin Popescu Tăriceanu vezette NLP-vezetőséget. A bírálatok azt követően erősödtek fel, hogy Tăriceanu a tavaly kétszer is meggondolta magát a kormányfői tisztségéből való távozás kapcsán. Ezt olyan körümények között tette, hogy előtte mindkét alkalommal nyilvánosan is bejelentette lemondási szándékát. A Tăriceanu és belső ellenzéke közötti viszonyban a második jelentős töréspontot az okozta, hogy a liberálisok visszautasítoták a kormányzó partnerüknek, a Demokrata Pártnak az egyesülésre tett ajánlatát. Stolojanék szerint a közvélemény-kutatások szerint rohamosan népszerűségüket veszítő liberálisok csak akkor kapaszkodhatnak meg a lejtőn, ha megvalósul az NLP–DP fúziója.

Úgy vélik, hogy a párt népszerűsége azért csökkent a választók körében 13 százalékra, mert egyes liberális vezetők „agresszív, külvárosi hangvételt" engedtek meg maguknak. Mona Musca szerint a másik oka ennek a látványos zuhanásnak az, hogy a párt vezetősége hónapok óta stratégia nélkül iráyítja a pártot. A három „rebellis" az NLP vezető testülete által kiszabott büntetetéseket is kifogásolja. Szerintük ez a „leszámolás" is a párt népszerűségének és hitelének csökkenéséhez vezetett. Stolojan emellett úgy látja, hogy a demokratákkal és a Traian Basescu államfővel folytatott rivalizálás is hozzájárult a tekintélyvesztéshez.

Az ellenzéki liberálisok kilenc pontba foglalták össze javaslataikat, amelyek – reményeik szerint – hozzájárulnak majd a párt megmentéséhez. Ehhez szerintük az NLP-nek ismét a választók körében 13 százalékra, mert egyes liberális vezetők „agresszív, külvárosi hangvételt" engedtek meg maguknak. Mona Muscă szerint a másik oka ennek a látványos zuhanásnak az, hogy a párt vezetősége hónapok óta stratégia nélkül iráyítja a pártot. A három „rebellis" az NLP vezető testülete által kiszabott büntetetéseket is kifogásolja. Szerintük ez a „leszámolás" is a párt népszerűségének és hitelének csökkenéséhez vezetett. Stolojan emellett úgy látja, hogy a demokratákkal és a Traian Băsescu államfővel folytatott rivalizálás is hozzájárult a tekintélyvesztéshez.

Az ellenzéki liberálisok kilenc pontba foglalták össze javaslataikat, amelyek – reményeik szerint – hozzájárulnak majd a párt megmentéséhez. Ehhez szerintük az NLP-nek ismét a választók felé kellene fordulnia, a pártnak a népszerűségcsökkenés megfékezésére pedig egy stratégiát kell kidolgoznia. Az ellenzékiek a párton belüli viták nyitását és a szervezet demokratizálását kezdeményezik, de a jobbközép doktrína, identitás kialakítását is szorgalmazzák. Felszólítják a párt vezetőségétől, hogy vonja meg azoktól a politikai támogatást, akik a kinevezett tisztségükben bizonyították inkompetenciájukat.

Az időpont megválasztása nem véletlen, hiszen legutóbb július 10-én Theodor Stolojan jelentette be, hogy az NLP-n belül ellenzéki platformot hoznak létre. Ennek a csoportosulásnak a létrehozására Valeriu Stoica is tett utalást korábban, aki szerint feltétlenül szükséges, hogy a párt jelenlegi vezetőségével szemben alternatíva jöjjön létre.

A három liberális vezető politikus megnyilatkozása akkor következett be, amikor Romániában ismét a politikum napirendjére került az előrehozott választások témája. Erről két demokrata vezető, Vasile Blaga és Emil Boc „gondoskodott". Szerintük jövő tavasszal elengedhetetlenül szükséges a határidő előtti parlamenti választások megszervezése, mert a törvényhozásban csikorogva tudja csak akaratát érvényesíteni a kormánykoalíció. Igaz, a tegnap Emil Boc kissé visszakozott, és közölte, hogy egyelőre nem a DP álláspontjáról van szó, hanem csak magánvéleményükről, de megerősítette, hogy meglátása szerint a választások előidézése szükséges. Ezt azzal az érvvel támasztotta alá, hogy az ország nem csatlakozhat sikeresen az Európai Unióhoz, ha a kormány nem élvezi a törvényhozás támogatását.

Stolojan az egyelőre többséget alkotó Tăriceanu-tömörüléssel ellentétben a D.A. Szövetséget alkotó liberálisok és demokraták összeolvadását továbbra is szorgalmazza. Szerinte a két párt csak együtt nyerheti meg a soron következő választásokat. Az NLP volt elnöke ugyanakkor cáfolja, hogy az államfő sugallatára cselekedne a Stolojan–Stoica–Muscă triumvirátus. Szerinte ennek a véleménynek a hangoztatásával próbálja manipulálni a tagságot az NLP vezetősége, amelynek az a szándéka, hogy csökkentse belső ellenfeleik hitelét. Az éles bírálatok ellenére mindhárman leszögezték: nem akarnak vezető tisztségek elfoglalására törni az NLP-ben.

B.T.

vissza az elejére


Vizsgáztak a tanárok

(1. oldal)

Hétfőn 59 250 pedagógus vett részt középiskolai oktatásban üresen maradt helyekre meghirdetett vizsgán, ebből csak 14 000-en lesznek címzetesek.

A vizsgán résztevőket akkor nyilvánítják „átmenőkké", ha hetes fölötti általánost érnek el, ám azok közül, akik ezt elérték, nem mindenki lesz címzetes, magyarázta Mircea Mureşan, a tanügyminisztérium szóvivője.. Fennáll annak a lehetősége, hogy kilences feletti általánossal rendelkezők nem jutnak címzetes katedrához, ezért a jövőben újabb versenyvizsgán kötelesek részt venni.

A nyolc kísérleti megyében (Brăila, Kolozs, Dolj, Hargita, Iaşi, Neamţ, Szeben és Szatmár) 13 436 helyre írtak ki versenyvizsgát, ebből 3176-ot címzetes katedra elfoglalására. Ezekre a helyekre 11 931-en jelentkeztek, 1717-en friss végzősök. Más megyékben és Bukarestben 56 207 üres helyre, ebből 10 644 címzetes állásra hirdettek vizsgát, 47 319-en iratkoztak fel, ebből 7 621-en friss végzősök.

A versenyvizsgákat 156 vizsgaközpontban szervezték meg a megyeszékhelyeken. Július 18-án az óvónők, tanítók anyanyelvből vizsgáznak 18 központban. Az eredményeket július 21-én függesztik ki, fellebbezéseket 22-24-e között lehet letenni, a végeredményt 25-én hirdetik ki.

A címzetes katedrákra sikeresen vizsgázók számítógépes elosztására július 28-án kerül sor.

vissza az elejére


Batthyaneum: nem tudja használni könyvtárát az egyház
A püspök kincse és a bukaresti szemforgatók

(1., 5. oldal)

Az egyházé, de az egyháziak be sem mehetnek
Az ember jól gondolja meg, hogy mit ír a végrendeletébe – így lehetne talán röviden levonni a tanulságot Erdély egyik leggazdagabb tudományos könyvgyűjteményének, a messze földön híres gyulafehérvári Batthyány Könyvtár viszontagságos történetéről, s főképpen annak legutóbbi fejleményeiről.

Amikor gróf Batthyány Ignác gyulafehérvári római katolikus püspök 1791-ben megalapította a ma is nevét viselő könyvtárat, rémálmaiban sem sejthette, hogy a családi vagyonából megvásárolt könyvek a román állam tulajdonába kerülnek, s azokhoz kétszáz év múlva szeretett egyházának papjai hozzá sem fognak majd férni.

A művelt főpap már grazi és vatikáni tanulmányai során kapcsolatba került Európa leggazdagabb könyvtáraival. Később, magyarországi egyházi tevékenysége és erdélyi püspöksége idején csaknem húszezer rendkívül értékes könyvet gyűjtött össze. 1798-ban Kolozsváron bekövetkezett halála előtt néhány évvel megszerezte a gyulafehérvári trinitárius szerzetesrend templomát és rendházát, és féltve őrzött könyvgyűjteményét ott helyezte el.

A könyvtárat aztán végrendeletileg Erdélyre és a gyulafehérvári katolikus püspökségre hagyta, utóbbi kezelésében, azzal a megkötéssel, hogy azt az őt követő püspökök a gyűjteményt gondosan óvják és folyamatosan gyarapítsák. Utódai – a könyvtár kezelőiként és őrzőiként – eleget tettek a hagyakozó óhajának: a gyűjteményt 60 ezer kötetre bővítették.

A könyvtárat a román állam 1949-ben a római katolikus egyháztól elkobozta. Márton Áron püspök erélyes tiltakozása hiábavalónak bizonyult. Groza Péter ígéretet tett ugyan a könyvtár visszaszolgáltatására, a néhai kormányfő hatalma azonban akkoriban már csökkenőben volt, így tehát a restitúció elmaradt, s arra mindmáig nem került sor.

Külföldi nyomásra történő visszaszolgáltatás
A Batthyaneum tulajdonjoga 1989 után ismét napirendere került, és európai unszolásra 1998-ban Bukarest a 13. számú kormányrendelettel a könyvtárat és épületét visszaadta a közben érsekségi rangra emelt gyulafehérvári katolikus püspökségnek. A rendeletet mindmáig nem hajtották végre. A Szociáldemokrata Párt gyulafehérvári szervezetében összegyűlt román nacionalisták ugyanis pert indítottak. Arra hivatkoztak, hogy könyvtárát Batthyány tulajdonképpen két örökösre hagyta: a püspökségre és Erdélyre. Utóbbi jogutóda pedig a román állam. A bíróságok rendre elutasították ezt az érvelést, de utolsó fokon, 2003-ban, a románok keresetének helyt adtak. Azt sem vették figyelembe, hogy maga az épület a katolikus egyház százszázalékos tulajdonát képezi. Az érsekség a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordult, de az ügyben ott még nem született ítélet.

Passzív román hatalom
A román állam pillanatig sem vette komolyan az elmúlt években az elkobzott egyházi és kisebbségi vagyon visszaszolgáltatását szorgalmazó sorozatos nyugati követeléseket. Jól példázza a bukaresti gondolkodást az egyik legtekintélyesebb román napilap, az Adevărul egyik vonatkozó, 2004. június 30-án megjelent cikkének mondata: „A szóban forgó ősnyomtatványt Batthyan (sic! – T. Sz. Z.) katolikus püspök, teljes könyv- és műtárgy-gyűjteményével, végrendeletileg a román államra hagyta."

Kitiltott főpapok
A jogerős döntés szerint a könyvtárnak tehát két tulajdonosa van, s közülük az egyik a román állam. S mivel az intézmény évtizedek óta a román állam kezelésében van, ez így is maradt. Elméletileg persze elismerik, hogy a gyulafehérvári érsekség a könyvtár társtulajdonosa, a katolikus főpapokat azonban jóformán be sem engedik az intézménybe. Marton József teológiai történészprofesszor nemrég kijelentette: az egyes könyvek tanulmányozása végett magának a tulajdonost képviselő Jakubinyi György érseknek is a bukaresti Román Nemzeti Könyvtár írásos engedélyére van szükség, amely gyakorlatilag beszerezhetetlen.

A püspökség és a mellette működő teológia pap-tanárai szerint a gyűjteményből máris több értékes könyvnek lába kelt. Ez nem kizárt, főképpen ha figyelembe vesszük, hogy a mai Románia talán legértékesebb, itt őrzött könyvét – az 812-ben a lorschi kolostorban készült Codex Aureust – néhány évvel ezelőtt engedély nélkül, magánzsebre, németországi és svájci cinkosokkal összefogva lekoppintották, hatalmas, 1,5 millió euróra becsült kárt okozva ezáltal az egyháznak. A 333 példányban kiadott hasonmást darabonként 28 ezer dollárért kínálták a gyűjtőknek. A Codex Aureust egyébként a román kommunista állam is bőven kihasználta. Azzal garantált ugyanis több milliárdokra rúgó, a hazai ipar fejlesztését szolgáló nyugati kölcsönt.

Szó sem lehet a megosztott felügyeletről
Potyó Ferenc, a gyulafehérvári érsekség általános helynöke nemrég leszögezte: a Batthyaneum az egyházé, és semmi szín alatt nem fogadhatják el a közös, állami-egyházi felügyeletet, amelyet – akárcsak a szász lutheránus egyháznak a nagyszebeni Bruckenthal Múzeum esetében – egyébként nekik is felajánlottak.

A főpap felidézte azt a tavalyi esetet, amikor Jakubinyi György érsek a Márton Áron-emlékünnepségen résztvevő Erdő Péter esztergomi bíboros-prímással és Orbán Viktor Fidesz-elnökkel együtt kívánta meglátogatni a Batthyaneumot. „Az igazgatónő a könyvtár bejáratánál a Román Akadémia pontos névsort tartalmazó engedélyét kérte a főpapoktól, és csak annak felmutatása után engedte be őket az épületbe" – emlékezett a megalázó helyzetre a helynök. Hozzátette: ezek után naivság lenne bízni bármilyen állami-egyházi közös felügyelet működőképességében.

A katolikus egyház az RMDSZ közbenjárásában bízik, de egyelőre az is eredménytelennek bizonyult. – Az általunk elfogadhatónak tartott megoldás csakis a mielőbbi és teljes restitúció lehet, és nemcsak jogilag, hanem gyakorlatilag is – szögezte le Potyó Ferenc, aki hangsúlyozta, hogy „ha sikerülne végképp birtokba venni a Batthyaneumot, akkor az egyház visszavonná a strasbourgi keresetet".

A remélt rendezésig azonban az értékes könyvtár a román állam kezelésében tönkremehet. A lekoppintás alkalmával ugyanis a Codex Aureus is megsérült, egyes helyeken leváltak az aranybetűk, és néhány lapon vegyszerek hagytak örök nyomot.

Rosszul értelmezett szándék
Néhai németújvári gróf Batthyány Ignác püspök bizonyára nem erre gondolt, amikor féltve őrzött gyűjteményét Erdélyre hagyta. Arra azonban végképp nem, hogy miközben szemforgató bukaresti és gyulafehérvári román bürokraták teszik tönkre gyűjteményét, a katolikus egyház és az a magyar egyházi és tudományos élet képviselői a lábukat sem tehetik be az általa annyi gonddal és áldozattal létrehozott intézménybe.

Román barátainknak meg kellene végre érteniük, hogy az európai intézmények által szorgalmazott restitúció végrehajtása egészen más fajta szellemet és megközelítést feltételezne.

Tibori Szabó Zoltán

vissza az elejére


Bolyai Nyári Akadémia:
a Kárpát-medence legnagyobb pedagógus-továbbképzése

(1., 4. oldal)

Mintegy 850 magyar pedagógus vesz részt Erdélyből, a Felvidékről és a Vajdaságból a Bolyai Nyári Akadémia tanfolyamain – közölte Lászlófy Pál, a továbbképzést szervező Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke. Elmondta: az Erdélyből jelentkező 1200 személy közül 725-nek a részvételét fogadták el, a Vajdaságból 55, a Felvidékről pedig 69 hallgató vesz részt a tanfolyamokon. A Bolyai Nyári Akadémia hivatalos megnyitóját hétfőn tartották meg, de az óvonők és a tanítók számára szervezett képzések jelenleg már a második turnusban folynak – mondta Lászlófy, hozzáfűzve, hogy a hallgatók zöme a héten érkezik. A különböző tanfolyamok színhelye Erdély nyolc települése.

A szakmai szervezet vezetője elmondta, hogy az Akadémia az idén 15,3 millió forint támogatást kapott a magyar oktatási tárcától. Emellett a román kormány mellett működő etnikumközi kapcsolatok hivatala 20 000 új lejjel járult hozzá a román nyelvtudás bővítését szolgáló foglalkozások finanszírozásához, ami a magyar támogatás mintegy tíz százalékának felel meg.

Lászlófy Pál megjegyezte, hogy a magyar oktatási minisztérium tavaly 18 millióval járult hozzá az oktatássorozat költségeihez, ugyancsak tavaly 8 millió forintot kaptak a Szülőföld Alapból, az idén viszont ez utóbbi helyről egyetlen forint sem érkezett.

Az RMPSZ elnöke beszámolt az Arató Gergely magyar oktatási államtitkárral lezajlott találkozásáról. Elmondta: a kormányzati tisztségviselő azt ígérte, hogy ősszel meglátogatja az RMPSZ négy oktatási intézményét.

Lászlófy állást foglalt a romániai közoktatásban a kisebbségek nyelvén oktató tanítók bérezésének kérdésében. Mint mondta, diszkriminatív az eddigi gyakorlat, miszerint ugyanannyi bért kap a kisebbségek nyelvén – így magyarul – tanító pedagógus, mint román kollégája, noha hetente négy tanórával többet tart meg. Az RMPSZ elnöke e megkülönböztetés megszüntetését követelte, sürgetve egy olyan jogszabály megalkotását, amely lehetővé teszi a tanítóknak a többletmunka javadalmazását.

vissza az elejére


Újabb tragikus mikrobuszbaleset

(1. oldal)

Két román állampolgár meghalt, heten megsebesültek hétfőn hajnalban a Magyarország területén, Füzesabony közelében történt balesetben az M3-as autópályán, amikor egy román rendszámú mikrobusz hátulról belerohant egy tehergépkocsiba.

A mikrobusz vezetője és a mellette ülő utas a helyszínen életét vesztette, a többi hét utast Miskolcra, illetve Egerbe szállították kórházba. Mind a hét sérült állapota súlyos, a buszban utazók valamennyien román állampolgárok. Feltételezhető, hogy a sofőr elaludt a volánnál, s ez okozta a szerencsétlenséget.

A teherautó vezetőjének ijedtségen kívül más baja nem esett. Az egri kórházba szállított négy sérült közül egy belső sérüléseket és bordatörést szenvedett középkorú nő állapota életveszélyes. Egy másik nőt, illetve két férfit, valamennyien szintén középkorúak, súlyos sérülésekkel ápolnak az osztályon. Ők szintén töréses sérüléseket szenvedtek, kettőt közülük műtétre készítenek elő. A miskolci megyei kórházba szállított három sérült közül egy fiatal lányt életveszélyes, eszméletlen állapotban az intézmény intenzív osztályán ápolnak. Egy házaspár mindkét tagja fejsérüléseket, koponya-, arc- és állkapocscsont törést, illetve belső sérüléseket szenvedett. Állapotuk súlyos, de nem életveszélyes.

vissza az elejére


Közel-kelet: újabb civil áldozatok

(1., 4. oldal)

A bejrúti kikötő elleni hétfő reggeli izraeli légitámadásnak két polgári halálos áldozata van, Észak-Izraelben pedig hárman sebesültek meg Libanonból indított újabb rakétatámadásokban. (Részletek a 4. oldalon)

vissza az elejére


KRÓNIKA


A nap idézete

(2. oldal)

Akik méltatlanul bánnak a nőkkel, azok kapják tőlük a legtöbb gyöngédséget – a nők azokkal a legkomiszabbak, akik a legalázatosabban viselkednek velük.

Thackeray

vissza az elejére


Lapszemle
Helikon / 13.

(2. oldal)

A Helikon első júliusi, 13. száma Lászlóffy Aladár Fehér hamvak vagy zúzmarák című írásával indul, amelyben a szerző többek között megállapítja, hogy: „aki lemészárolta Szókratészt, saját bűnét soha nem fogja jóvátenni a Galaxisunkban, ha kegyesen futni hagy újabb, még meg sem született Gutenbergeket".

Pomogáts Béla költészet és hatalom viszonyáról közöl tanulmányt, Szőcs István A spanyolviasz feltalálásának történetéből című tanulmányának befejező részében, a megszokottól gyökeresen eltérő következtetésekre jut a magyarság eredetének kérdésében is: „a magyar nép szellemében, létformájában mindenképpen dolgozó típusú, a földművelő népek közé tartozik és nem a katonanép típusúak közé".

Verseket Szőcs Géza és Domokos Johanna, prózát Jancsó Miklós és Lászlóffy Csaba közöl. A nagy Kilometrikben Simó Márton prózája és Ármos Loránd versei olvashatóak.

vissza az elejére


Szobrászati kiállítás Désen

(2. oldal)

Dés főterén immár nyolc éve hónapról hónapra igen magas mércével mért képzőművészeti kiállítások helyszíne a Frézia Galéria. Az első kiállító Theodor Botiş kolozsvári festőművész, a 94-ik pedig a Csapó Dup Réka – Darie Dup házaspár, a bukaresti művészeti akadémia tanárai. Mint eddig minden megnyitón, most is Ion Mureşan a galéria vezetője mutatta be a két művészt és munkásságukat, a tárlatot Negoiţa Lăptoiu nyitotta meg.

Objektív okok miatt csak a művésznő volt jelen, aki lapunknak elmondta: szívesen tettek eleget a galéria felkérésének, mivel hallották már az eddigi igen magas színvonalú kiállítások hírét. Csapó Dup Réka kolozsvári születésű, a művészeti líceum elvégzése után a Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetem grafika szakára felvételizett, majd Bukarestben a művészeti akadémián ugyancsak grafika szakon folytatta tanulmányait. Később a szobrászatra „igazolt át", itt Darie Dup és Mircea Spătaru tanítványa. Számtalan ösztöndíj és díj nyertese Temesvártól Koppenhágáig.

Munkái nagyon időigényes, alapos szaktudást igénylő technikával készülnek, amelyről semmit nem sejtenénk, ha csak a rendkívülien könnyed, enyhén barokkos figurákat nézzük, miközben felsóhajtunk, jó lenne egyet hazavinni.

Darie Dup a Fehér megyei Zalatnán született. A bukaresti művészeti akadémia szobrászat szakának katedravezető tanára. Munkái múzeumokban és külföldi magángyűjtők birtokában találhatók. Désen kiállított egyedi témájú bronzkisplasztikája igen expresszív, továbbgondolkodásra késztető. A két kiállító szobrászművész a bronz mestere. A fény és árnyék, a patina és finoman csiszolt felületek váltakozó játéka a kifejezés dinamikáját erősítik. Első alkalommal nyílt a Frézia Galériában szobrászati kiállítás, de érdemes volt várni. A kiállító terem nyolc éves, igen színvonalas működésének köszönhetően kialakult már egy látogatói törzsgárda, amelynek soraiban sajnos igen kevés magyar érdeklődővel találkozhatunk, pedig esztétikai élményre mindenkinek szüksége lenne ebben a rohanó világban.

Lukács Éva

vissza az elejére


Erdélyi Napló, 29. szám

(2. oldal)

December 5-e után semmi nem lesz olyan, mint előtte volt címmel közöl a lap friss száma interjút Kövér Lászlóval, a Fidesz Országos Választmányának elnökével a kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvéseiről, az új szlovák „katasztrófakormányról", a nemzeti konszenzus kialakításának esélyeiről, és a mindenkori magyar kormány szerepvállalásáról a határon túli magyarság ügyeiben. Dr. Éva Maria Barkinak a magyar állami és kormányzati tisztségviselőkhöz intézett nyílt levelét közli az Erdélyi Napló, amelyben a bécsi jogásznő a határon túli magyarság autonómiatörekvése melletti szerepvállalásra kéri a magyar politikusokat.

A 75 éves Toró Tibor atomfizikust, a Magyar Tudományos Akadémia tagját köszönti a lap interjúja.

Az Erdélyi Naplóban elemzés olvasható a Magyar Polgári Szövetség belső konfliktusairóls: a cikkíró, Borbély Zsolt Attila megállapítása szerint az ellenzéki párt székelyföldi vezetősége az RMDSZ már jól bevált leszámolási praktikákat kezd alkalmazni a potenciális riválisokkal szemben.

A vécsi helikon 80 éve címmel Adamovits Sándor veszi számba a jeles erdélyi csoportosulás működésének közel két évtizedét.

vissza az elejére


26. Csíkszeredai Régizene Fesztivál
A „mesterkurzus" sikerült

(2. oldal)

Fergeteges fináléval ért véget vasárnap este a 26. Csíkszeredai Régizene Fesztivál, amelyet a szervezők, hitet téve a föltétlen folytatás mellett, a rendezvény időszámításában az 1. Csíkszeredai Nemzetközi Régizene Fesztiválnak tartanak, és az idén megnyilvánult nyitást szükséges minimumnak tekintve, a további tökéletesítés módozataiban érdekeltek.

A Csíki Kamarazenekar a fesztivál hét első napja alatt tartott mesterkurzus jóvoltából vasárnap este ütőképesen, a zsúfolásig megtelt csíksomlyói kegytemplomban (egyesek szerint közel ezren jöttek el!) tartotta meg A Bach család zenéje c. barokk koncertjét, amely elnyerte a közönség osztatlan elismerését. De elégedett volt a húsztagú csapat teljesítményével maga a kurzus vezetője, a németországi Ulrike Titze is, mondván, hogy a koncert közben azt kívánta, bár csak sose érne véget... Ha valamire azt lehet mondani, hogy grandiózus, nagyszerű, csodálatos, megrendítően szép, szuper, akkor a záróhangverseny méltán megérdemli ezeket a különben bombasztikus kifejezéseket, amelyeket amúgy oly könnyű elkoptatni. Pedig valamikor reális szükségletből, bizonyos teljesítmények néven nevezésére kerültek gyakori használatba, és mi most a legjobb indulattal vettük elő őket, hogy valamiképpen érzékeltethessük a csíksomlyói vasárnap este tényleges légkörét. A népes Bach család zenéje mind egy tőről – a zsenialitáséról – fakadt, még akkor is, ha nem mindenki volt közülük lángész, viszont maradandó zenét hagytak hátra, amely jó iskolának bizonyult a Csíki Kamarazenekar tagjai részére, hogy otthonosak legyenek a barokk hangzásvilágban, mindenek előtt a barokk hegedűben. Röviden összefoglalva, konkrétan és jelképes értelemben is: a mesterkurzus, akár csak maga az egész fesztivál – sikerült...

A zárókoncertet megelőzően, a nyolcadik nap délelőttjén a csíkszeredai református templomban a bukaresti Collegio StravaganteMihail Ghiga (hegedű), Irina Năstase (csembaló), Cristian Câmpeanu (cselló) – hamisítatlan kamarazenélésben volt részünk. A tavalyi fesztiválról már ismert tapasztalt együttes Bizarria la guerra c. műsorában a zenei világlátás és -teremtés barokk remekei csendültek föl: életet, háborút, halált, születést, fájdalmat és örömet árasztva, az élet és az emberi sors törvényei szerint. A brilliáns hegedűjátékot társalkotói alázattal egészítették ki a kontrasztként megszólaló, nem egyszer egymással feleselő kísérőhangszerek, a trió tagjai együttesen osztozva a megérdemelt sikerben.

Megilletődve lépett be a számára szokatlan és eddig ismeretlen szépségű Millenium teplomba a bukaresti Ovidiu Crăciun, aki egyszál gitárjával és bizánci, keleties hangzású dallamokon edzett énekhangjával az egyházi dalköltészet egy kevéssé ismert világáról hozott hiteles híradást – s mert közönsége egyből a szívébe fogadta: megbecsülendő kóstolót. A Taedet animam meam c. műsorban az volt a megragadóan fenséges, hogy a lehető legegyszerűbb volt: meghitt, belső vallomás egy hitvilág zenéjéről, amely a világ egy jelentős részében jelent mindennapi reményt és vigaszt a mindannyiunkat foglalkoztató gondok, orvosolni hivatott bajok közepette.

Karda Emese fesztiváligazgató, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője a zárókoncertet megelőző beszédében a következőket mondta: Nyolc napon át tartó régizenei maratonunk végéhez értünk. Ma esti koncertünk annak a rendezvénysorozatnak a méltó záróakkordja, amely Csíkszeredába, Hargita megyébe hozta szép számmal határainkon belüli és azokon túli barátainkat, művészeket és érdeklődőket egyaránt. Elmondhatjuk, hogy a múlt vasárnap kezdődött 26. Régizene Fesztivál teljes mértékben beváltotta az előzetesen hozzá fűzött reményeket, és mindannyiunk megelégedésére tényleges nemzetközi rendezvénnyé nőtte ki magát.

Köszönet a dialógust és az együttműködést nyíltan valló és felvállaló művészeknek, támogatóknak, szervezőknek, s mindenek előtt a közönségnek, amely napról napra, előadásról előadásra elgondolásunk mellett állt, jelenlétével kiteljesítette azt a kommunikációt, mely a tegnap művészetének megidézésével a jelenbe és a mindig ma kezdődő jövőbe ágyazódik.

Köszönet a régi korok zenéjében kiemelt helyet elfoglaló vallásos zene őrzőinek, az egyházaknak, amelyek a már bejárt utak hagyományait követve nem csak helyet adtak koncertjeinknek, zenei megnyilvánulásainknak, hanem maguk is társszervezőként és házigazdaként gondolkoztak és cselekedtek.

A fesztivál plakátjain, műsorfüzetein, különféle anyagain jól látható helyen ott szerepelnek tételesen felsorolva társszervezőink, támogatóink, szponzoraink, akiknek együttesen és külön-külön is megköszönjük biztató és bátorító hozzáállásukat. Nélküle nem lehetett volna ily rangos nemzetközi rendezvénye Csíkszeredának, nem győztük volna a szervezés sokfelé ágazó, fáradságos munkáját.

Köszönet végül a Csíki Kamarazenekarnak, amely ezúttal is – mint annyiszor máskor – vállalta az utolsónak szóló szerepét...

A viszontlátásra jövőre, ugyanitt!

A Régizene Fesztivál Sajtószolgálata

vissza az elejére


MOZI

(2. oldal)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG – Superman visszatér – amerikai. – Vetítés: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel 14 és 23 órától.

GYŐZELEM – A farkas, Piroska és a rejtély – Vetítés: 14, 16, 20.30. Állítsátok meg Teréz anyut! – Vetítés: 18, 22.

MŰVÉSZ – A gyermek – belga, francia. – Vetítés: 17 órától, kedvezménnyel. Hogyan repíts ki a házból egy 30 éves agglegényt – amerikai – Vetítés: 19.30, 22.

DÉS

MŰVÉSZ – Lehetetlen küldetés III – amerikai. – Vetítés: 19.30, 22.

TORDA

FOX – X-men: Utolsó összecsapás – amerikai. – Vetítés: 15, 17, 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 15, 18, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM – The Omen – amerikai. – Vetítés: 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 17.30 órától.

DACIA B-TEREM – Farkasok birodalma – francia. – Vetítés: június 14-16: 17, 19-30 órától.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA – A Da Vinci-kód – amerikai. – Vetítés: 16, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától is; kedvezménnyel 16 órától.

vissza az elejére


ZENE

(2. oldal)

FARKAS U. REF. TEMPLOM

Július 19-én, szerdán este 7 órakor a Nyári koncertek sorozat keretében: Boldizsár Katalin orgonakoncertje. Műsoron: Bach-, von Eijken-, Brahms-, Hindemith-művek.

Az oldalt szerkesztette: Köllő Katalin

vissza az elejére


VÉLEMÉNY


Geopolitikai napló
A Fidesz és a régiók

(3. oldal)

Nincs szánalmasabb és szomorúbb látvány az ostoba ellenzéknél. Hogy a kormány gazdaságpolitikáját nem támogatják, az – politikai szempontból – tökéletesen érthető. Azon sem lehet csodálkozni, hogy rögtön a parlamenti választások után és az önkormányzati választások előtt nem kezdtek el a párt egységét veszélyeztető személyi változtatásokkal kísérletezni. A közigazgatási reform leszavazása azonban, bár merő taktikázásnak tűnik, olyan stratégiai tévedés, amit a Fidesz, pontosabban az Orbán Viktor által vezetett párt aligha lesz képes helyrehozni. Az önkormányzati régiók elutasításával a Fidesz mindenekelőtt azt a biztos esélyt játszotta el, hogy a hét régióból legalább ötben, vagyis „az országban" többséget szerezzen. Ehelyett majd diadalt fog ülni – ha fog – egy csomó politikailag teljesen súlytalanná váló megyei tanácsban. Mivel a kormány mindenképpen elszánta magát arra, hogy kiüresíti a megyéket, az egyetlen értelmes lépés a kormánnyal szembeni politikai ellensúly megteremtésére a komoly kompetenciákkal rendelkező, erős önkormányzati régiók megteremtése, majd „meghódítása" lehetett volna. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezzel a Fidesz azt is bebizonyíthatta volna, hogy az „ezeréves megyerendszer" avitt retorikáját felkaroló MDF-fel és KDNP-vel szemben mégiscsak ő a korszerű és racionálisan viselkedő jobboldali párt.)

Ezzel a döntésével azonban a Fidesz nemcsak belpolitikai értelemben ártott magának, hanem egész eredeti kül- és nemzetpolitikai stratégiájával is szembefordult. A térséget valóban ismerő Fidesz-politikusok mindig azt hangoztatták, hogy Magyarországnak maximálisan ki kell aknáznia a különleges földrajzi és történelmi pozíciójából adódó előnyöket. Nincs még egy ország Európában, amely ennyire közvetlen módon kapcsolódna Nyugat-Európához, a Balkánhoz és Kelet-Európához, anélkül, hogy bármelyik térségbe beragadna. A Kárpát-medencében pedig mindenütt otthon vagyunk, anélkül, hogy bármelyik itteni ország (Magyarországot is beleértve) kizárólagos hazánk lehetne. A politikai regionalizmus ezeket a lehetőségeket segítene maximalizálni.

A prágai Transitions Online épp a napokban tette közzé a New York-i Robert A. Saunders professzor Erdély felemelkedése című kommentárját. E szerint az erdélyiek, különösen a fiatalok körében egyre erőteljesebbé válik az a meggyőződés, hogy az EU-csatlakozással "tartományuk nagyobb ellenőrzést gyakorolhat saját erőforrásai fölött, és megerősítheti önálló regionális identitását". Ha a mai Magyarországon nincsenek ilyen identitások, akkor ki kell őket találni, hogy a magyar régiók természetes partnerei és serkentői lehessenek a Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában elemi erővel megmutatkozó regionalizációs tendenciáknak.

A Fidesz, pontosabban Orbán Viktor klikkje e helyett már jóideje csak és kizárólag a magyar nemzetállamban gondolkodik, és a határokon túl ennek a koncepciónak szervez lelkes segédcsapatokat. Mivel ebbe a bunker-logikába itthon és a szomszédságban egyaránt bele van építve a kudarc, mindazoknak, akik a Fideszben és környékén még nem veszítették el teljesen a józan itélőképességüket, a leghatározottabban szakítaniuk kell vele.

Molnár Gusztáv

geopolitikai szakértő Rovata a Magyar Hírlapban megjelenik kéthetente, szombaton

vissza az elejére


Vakációs politika

(3. oldal)

A miniszterelnök a deltában, az államelnök a tengerparton nyaral. S persze mindkettő fraternizál a pórnéppel. Előbbi kényszeredetten és esetlenül, utóbbi most is maximális hatásfokkal. Tăriceanunak még egyértelműen populista megnyilvánulásaira is merevgörcsöt kap az ország, Băsescunak elég egy jóízűt vihogni, s máris minden bakiját-bűnét elfelejtik. Mert ilyen népnek ilyen elnök kell. Aki amúgy manélésen, generálozott gerinccel is képes éjszakába menően ropni a cigánytáncot, ha égő szemekre és megfelelően ringó csípőkre lel.

Pedig a szőkéket kedveli, s szép Helénája, bájait a tenger sós vizével tartósítandó, fel is bukkant közelében. Merő véletlenül persze. Elvégre az elnök, az ország főembereként, természetesen, hitestársával együtt nyaral, s az első viharos éjszakát követően, másnapra már lehiggadva, s talán rakoncátlankodó gerincét is megtámasztva szentelt több figyelmet asszonya bájainak, omlott szerelmetesen vállaira. Újabb pont a javára.

A Demokrata Párt látványosan megugrott a népszerűségi listán, s ezt nagyban köszönheti volt vezérének, az államelnökként hivatalosan ugyan immár pártfüggetlen, de – az első szerelmet feledni nem lehet alapon – meglehetősen nyíltan a demokratáknak játszó Băsescunak.

Ugyanakkor a Nemzeti Liberális Párt fokozatosan csökkenö népszerűsége részben ugyancsak vezérének, Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnök labilis természetének, hűvösen kimért, minden empátiát nélkülöző magatartásának tulajdonítható. Amolyan sótalan, határozatlan ember – vélekedtek róla többen is a megkérdezettek közül. S amikor nagy hirtelen a lehető leghatározottabban lépett föl az Irakban állomásozó román csapatok kivonása ügyében, megmozdulása egyelőre nem járt sikerrel. Nem javított saját és pártja általános megítélésén. Pedig a közhangulat egyértelműen az ügynek kedvezett. Csakhogy, ami illik Băsescunak, nem illik Tăriceanuhoz. Pártján belül is hiába próbálta megrekcumozni ellenlábasait, a külvilág felé mindez csak használt ezek növekvő népszerűségüknek. Mona Muscă például korántsem véletlenül Románia egyik legkedveltebb politikusa. Képes volt székétől is megválni a megfelelő pillanatban, s a lakosság, a jelek szerint, nem felejt. Erősen játszott és jól számított. A jövő embere.

Ami pedig immár az elnökökön túli vakációs politikát illeti, a nagy nyári pangásnak különösebb nyomát nem észlelhetjük. Sőt, a hosszú forró nyár mintha egyre gyakrabban forrósítaná fel illetékesék agyát. Ott van például az igazságügyi miniszter, Monica Macovei, aki ismét összement a Legfelső Bíróság képviselőivel. Talán nem is véletlenül. A két malom között örlődő miniszterasszony kapkodásai, beletenyerelései mellett is azt az ügyet képviseli, amelyet az Európai Unió korrupciós vonatkozásban megkövetel, s amelyért minden erőfeszítése ellenére sem tudta megtenni a maximálisat.

S persze a D.A.-ba olvadt felek bakalódása is tovább folytatódik A demokrata elnök, Emil Boc a bizonytalan parlamenti többség megerősítése céljából újból az előrehozott választások szükségességét hangoztatja, míg a liberális párti alelnök, Gheorghe Flutur a politikai házasság tartóssága mellett tört pálcát. Csöppet sem véletlenül, hiszen az eredeti erőviszonyok a fordítottjára változtak Szerinte a liberálisoknak és a demokratáknak együtt kell haladniuk továbbra is, mert csak így van esélyük a megmaradásra. Előbbiek vonatkozásában ez így igaz. Az egyre izmosodó demokraták viszont már sokkal többet engedhetnek meg maguknak.

S ha ketten veszekednek, akkor általában a harmadik nyer. A botrányoktól agyonszabdalt, egyéniség nélküli elnök vezetette harmadik, az ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt viszont annyira legyengült, hogy minden igyekezete ellenére teljesen esélytelen lenne egy általa is szorgalmazott előrehozott választásokon. Hacsak nincs alakulóban egy sokak által hangoztatott újabb szövetség, amely az egykori barátokat, a szocialistákat és szocialistákból lett demokratákat újból egymáshoz közelítené. A felek egyelőre, taktikai és stratégiai okokból egyaránt hevesen tagadják ennek lehetőségét.

De visszatérve az államelnökhöz, s a hosszú forró nyárhoz, Băsescu most Temesvárt célozta meg. Nem mintha különösebb nosztalgiái lennének a Bánság vagy éppenséggel a forradalmi város iránt. De nem lenne Traian Băsescu, ha ellen tudott volna állni egy olyan kulturális eseménynek, amilyet a jó mozgású, kecsesen köldökmutogató, Libanonban született kolumbiai énekesnő, Shakira ígért.

Hát ez is politika. Még ha vakációs is.

Németh Júlia

vissza az elejére


NAPIRENDEN


Közel-kelet: újabb civil áldozatok

(4. oldal)

Az izraeli légierő hétfőn ismét támadta a libanoni főváros déli részét is, ahol a Hezbollah síita gerillaszervezet főhadiszállása és egyéb létesítményei vannak, a szervezet minden épülete már romokban hever. Az offenzívát a Hezbollah felszámolására indította a zsidó állam múlt szerdán. Az izraeli támadás halálos áldozatainak száma a hatodik napon, hétfőn 19 új áldozattal 167-re emelkedett.

Hétfő hajnalban mintegy 15, Libanonból indított katyusa-rakéta csapódott be Észak-Izraelben, összesen három embert megsebesítve. A katonai rádió szerint a támadásoknak nyilvánvalóan egy jelentős katonai támaszpont volt a célpontja. Déltájban újabb rakétatámadást intézett az észak-izraeli Haifa kikötőváros, a harmadik legnagyobb izraeli város ellen a Hezbollah, a rakéták azonban ezúttal senkit sem sebesítettek meg. Előző nap a rakéták nyolc ember halálát okozták Haifában.

Libanon déli részéből, az izraeli határ térségéből jelentős tömegek vándorolnak észak felé, a folytatódó bombázások ellenére is – közölte a rendőrség. A határtérség legtöbb falvából útra keltek az emberek, gyalog, mentőautókon és más járműveken, összetorlódva a bombázások miatt nehezen járható utakon. Szúr (Türosz) dél-libanoni kikötővárosba 25 ezer menekült érkezett, ebből tízezer vasárnap estétől hétfő reggelig.

Izrael együttműködik a külföldiek libanoni kimenekítésében az USA-val és az EU-val – erősítette meg hétfőn egy magas rangú izraeli biztonsági tisztviselő. A bejrúti nemzetközi repülőtér bezárását követően, amelyet többször bombázott az izraeli légierő, több nyugati követség megszervezte, hogy állampolgárait tengeri úton menekítsék ki az országból, az izraeli hadsereg azonban a libanoni kikötőket is blokád alatt tartja. Európaiak százai – köztük britek, franciák és oroszok – kezdhették meg a szervezett menekülést Libanonból hétfőn, az ország elleni izraeli légitámadások hatodik napján. Több más nyugati állam is szakértőket küldött Bejrútba, hogy megszervezze állampolgárai kijuttatását.

Izrael ugyanakkorl ellenzi nemzetközi erők Libanonba vezénylését. Az izraeli külügyi szóvivő szerint csakis diplomáciai megoldással lehet véget vetni a libanoni válságnak. – Tudjuk, hogy katonai megoldással nem lehet semlegesíteni a Hezbollahot. A megoldás diplomáciai (lehet) – hangoztatta Mark Regev. Véleménye szerint Izrael érdekei – összhangban az ENSZ 1559-es és 1680-as számú határozataival – megegyeznek a nemzetközi közösség érdekeivel.

„Ha a nemzetközi közösség nagyobb elkötelezettséget mutatott volna, megelőzhető lett volna a jelenlegi libanoni helyzet" – folytatta. A kialakuló új libanoni helyzetben (a Hezbollah állásai elleni izraeli offenzíva nyomán) lehetővé válik, hogy hozzájáruljunk az ENSZ határozatainak végrehajtásához – tette hozzá. „Az egyetlen célunk a Hezbollah semlegesítése. Az egyetlen eszköz erre a nemzetközi közösség mozgósítása és elkötelezettsége lehet" – hangoztatta.

vissza az elejére


GAZDASÁG
Hárman maradtak versenyben a CEC-ért
A Raiffeisen bízik a CEC megszerzésében

(4. oldal)

A Raiffeisen International vezérigazgatója, Herbert Stepic kijelentette: bankja sokkal többet tudna kihozni a privatizálás előtt álló Letéti és Takarékpénztárból (CEC), mint pályázó versenytársai, mivel jóval nagyobb tapasztalattal rendelkezik a lakossági üzletágban.

– A bank megvásárlásnak lényege a fiókhálózat megszerzése. Mivel már rendelkezünk fiókhálózattal, a kettő egyesítésével sokkal jobban hasznosíthatnánk azt – mutatott rá. A Raiffeisen az egykori kelet-európai tömb 15 országában rendelkezik leánybankokkal.

A CEC 69,9 százalékos pakettjére hétfőig, július 17-ig nyújthatták be kötelező ajánlataikat a pályázók, a Raiffeisen, a görög jegybank, az EFG Eurobank, valamint az OTP. A nyertest előreláthatólag szeptemberben hirdetik ki.

A kormány hónapokkal elhalasztotta a bank privatizálását, mivel túl alacsonynak találta az első ajánlatokat. Az olasz Monte dei Paschi di Siena és a francia-belga Dexia azóta ki is szállt a versenyből.

Elemzők 500 millió euróra teszik a pakett vételárát, a pénzügyminiszter viszont egymilliárd eurós felértékelést remél, azaz a könyvérték négyszeresét, ami 700 millió euróra tenné a vételárat.

Stepic nem nevezte meg a felkínálandó összeget, a CEC átszervezésének és hálózatának a Raiffeisen hálózatába való integrálásának költségét viszont 50 millió euróra teszi. Amennyiben a Raiffeisen ajánlata sikeres lesz, a bank jövőre minden valószínűség szerint tőkeemelést hajt végre. A Raiffeisen meg kívánja tartani a CEC márkanevet az ország legszegényebb rétegeit kiszolgáló 1300 bankfiókhoz. A CEC fiókjai között van olyan is, amely egyetlen alkalmazottal dolgozik. A Raiffeisen 220 hazai fiókja pedig az ország tehetősebb rétegeit venné célba.

A Raiffeisen számára a CEC lenne belátható ideig az utolsó jelentősebb akvizíció az ukrán Aval Bank és az orosz Impexbank megvásárlása után.

A CEC teljes egészében állami tulajdonban van, és a nála elhelyezett lakossági betétek állami garanciát élveznek. A pénzintézet lakossági, valamint kis- és középvállalati hitelnyújtással foglalkozik. Az első negyedévben a CEC 12,676 millió lej (3,67 millió euró) adózott eredményt ért el. Egy évvel azelőtt veszteséges volt.

Tavaly a CEC-nek 4,242 millió lejes adózott eredménye volt, a mérlegfőösszegét tekintve 4,4 százalékos piaci részesedéssel. Az idei első negyedév végére a mérlegfőösszege 7 százalékkal 5,991 milliárd lejre (1,73 milliárd euróra) nőtt.

A CEC eladásával a hazai bankoknak már a 90 százaléka lesz külföldi kézben, és ezzel a bankprivatizáció gyakorlatilag lezárul.

Tegnap, az ajánlatok benyújtásának határidejéig három pénzintézet: az osztrák Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, a magyar OTP Bank Rt. és a Görög Nemzeti Bank (NBG) adott le a CEC-re kötelező érvényű ajánlatot.

vissza az elejére


A június 30-i könyvviteli jelentések leadásáról

(4. oldal)

Szervezési és tulajdonformájuktól függetlenül, minden vállalat köteles összeállítani és a pénzügyminisztérium területi fiókjának leadni a 2006. június 30-i szóló könyvviteli jelentését. Ezt megtehetik az adóhivatal iktatóirodájában, de postai küldeményként is (scrisoare cu valoare declarată), figyelembe véve az 1995/627. és a 2003/1085. számú kormányrendeleteket.

Az ehhez szükséges elektronikus formanyomtatványt a szakminisztérium által kibocsátott szolgáltatási program biztosítja a www.mfinante.ro honlapon.

A gazdasági vállalatoknak a területi adóhivatalhoz számítógép-lemezen kell benyújtaniuk a 2006. június 30-i jelentésüket, amelyhez mellékelik a szolgáltatási program segítségével elkészült jelentések aláírt és lepecsételt fénymásolatát, a bejegyzési kód másolatát, az adminisztrátor jelentésének másolatát, valamint a szintetikus számlák mérlegének másolatát. A jelentést új lejben (RON) kifejezve kell elkészíteni.

Azok a jogi személyek, akik megalapításuktól 2006. június 30-ig nem fejtettek ki tevékenységet, nem készítenek könyvviteli jelentést, de nyilatkozatot nyújtanak be, amelynek tartalmaznia kell az összes azonosító adatot: a cég teljes elnevezését (a cégbejegyzési bizonylatnak megfelelően), a címet és telefonszámot, a Kereskedelmi Regiszternél szereplő számot, a bejegyzési kódszámot, az alaptőkét.

Hasonló nyilatkozatra köteles az a cég is, amelynek folyamatban van a felszámolása.A könyvviteli nyilatkozatoknak és a gazdasági vállalatok jelentéseinek a leadási határideje 2006. augusztus 15.Leadásuk elmulasztása az 1991/82-es számú törvény 42-es szakasza értelmében büntetést von maga után.

vissza az elejére


Valutaárfolyamok
Július 17., hétfő

(4. oldal)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

100 Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Főtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4., Széchenyi tér 23–25.)

3,56/3,60

2,79/2,84

1,24/1,28

Western Union – szolgáltatás a Sora, Szentegyház u. 4. és Széchenyi tér 23–25. szám alatti váltóirodákban.

vissza az elejére


Július 18., kedd

A Román Nemzeti Bank árfolyamai: 1 euró = 3,5901 lej, 1 USD = 2,88637 lej, 100 magyar forint = 1,2760 lej.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

vissza az elejére


KÖRKÉP


Tordai hírek
Lassú lépések a magyar iskola ügyében

(5. oldal)

Nemrég Ádámosy Klára tordai RMDSZ-elnök Ecksetin-Kovács Péter szenátornál vetette fel a magyar iskola ügyét. Az önkormányzati képviselő azt szerette volna, hogy Tudor Ştefănie polgármester is vele tartson, de erre nem került sor, ugyanis az elöljáró Franciaországban tartozódott. – A meglévő iratcsomóhoz csatoltuk a május 21-i tordai magyar iskoláért folytatott tüntetés dokumentációját, valamint a minisztérium válaszát a tordai helyi tanács elvi beleegyezését illetően, és így adjuk majd át az iratcsomót a főtanfelügyelőnek. Az érettségi után és a szabadságolások előtt találkozni szeretnénk a főtanfelügyelővel. A megbeszélésen várhatóan jelen lesz a Szülői Fórum egy tagja, jómagam, valamint Eckstein-Kovács Péter szenátor vagy Máté András parlamenti képviselő is – nyilatkozta Ádámosy.

vissza az elejére


IV. Aranyosszéki Népzene és Néptánc Tábor

(5. oldal)

Idén immár negyedik alkalommal kerül sor a nemcsak aranyoszéki tánccsoportokat és tánckedvelőket magába ölelő rendezvénysorozatra. Az Aranyosszék Alapítvány által, július 9. és 15. között megszervezett rendezvény idén is igen sikeresnek bizonyult. A Várfalva és Aranyosrákos közös szervezésében lezajlott, fiataloknak szóló tábor kiváló alkalom az Aranyosszék népzene-néptánc hagyományaival való megismerkedésre.

Ladányi Emese Kinga

vissza az elejére


Agrárhírek

(5. oldal)

Károk. Aranyosszéken július első felében Tordaszentmihályon és Várfalván óriási károkat okozott a jégeső. Megtudtuk: mintegy 539 hektáron károsodtak a termesztett növények. 46 hektáron a búza, 40 hektáron az árpa, 112 hektáron a kukorica, 12 hektáron a napraforgó, 79 hektáron a cukorrépa, 30 hektáron a burgonya, 84 hektáron a hagyma, 132 hektáron a gyökérzöldségek és 4 hektáron a paradicsom szenvedett az ítéletidő miatt. Sajnos legtöbb gazdának nem volt biztosítása

Kvóta. Kolozs megyében 29 ezer kisebb-nagyobb tejtermelő gazdaság működik. Ebből 16 ezren értékesítik a tejet feldolgozó üzemekben, míg 8 ezren a piacon adják el. Eddig mintegy 5 ezer család nem jelentette be hivatalos szándékát, hogy a jövőben kér-e vagy sem kvótát termékértékesítésre. Jó tudni, hogy 2007. január 1-től erre feltétlenül szükség lesz, ugyanis e nélkül senki sem árulhatja a tejet.

Megtudtuk: július 17–25-e között szaktanfolyamon vesznek részt mindazok, akik meghatározzák a tejkvótákat. Ugyanakkor augusztus 10-ig kerül sor a termelők tájékoztatására, szórólapok osztására. Augusztus 1-október 30. időszakban tejkvótára vonatkozó kérvényeket nyújtanak át a gazdáknak. Az akció jövő év január 31-én ér véget, amikor pontosan meghatározzák, ki mennyi tejet termelhet.

Ár. 2006. július 11-én a Kolozs Megyei Mezőgazdasági Hivatal szakemberei megállapították a búza felvásárlási árát: 4500 régi lej kilogrammonként. Források szerint az ár utólagos egyeztetéssel megváltozhat.

Barazsuly Emil

vissza az elejére


A rendőrség hírei
Halálra verte élettársát

(5. oldal)

Vasárnap reggel fél nyolckor a dezméri G. Teodor egy helyi üzlet vezetőitől azt kérte, hogy értesítsék a rendőrséget, mivel lakásán egy halott nőszemély fekszik. A helyszínre kiszálló nyomozócsoport a 32 éves kolozsvári P. Nicoleta személyében azonosította az elhunytat. A boncolás során megállapították, hogy a nő erőszakos körülmények között halt meg: májszakadás miatti belső vérzés okozta a halált, ezt pedig súlyos bántalmazás váltotta ki. G. Teodort halált okozó ütések vádjával letartóztatták.

Ittas gyalogost gázoltak
Szombat délután negyed hét után Magyarszentpálon történt súlyos közúti baleset. A magyar állampolgárságú, de szilágycsehi P. Attila Lajos Kolozsvárról Zilah felé haladt az 1F jelzésű úton, magyarországi rendszámú Ladájával, amikor hirtelen eléje került a 23 éves kolozsvári P. Dan Andrei. Az ittas fiatalt már nem tudta kikerülni, így az súlyosan megsérült.

Sikeres razzia az autópiacon
Szombat délelőtt 30 rendőr fésülte át a szászfenesi autópiacot. A megyei rendőrség autólopások ügyosztálya, a szászfenesi és gyalui rendőrök, valamint 2–2 bűnügyis és közlekedésrendészeti rendőr összesen 119 személyt igazoltatott, valamint több mint 80 személygépkocsit vizsgált meg, és 22 pénzbírságot rótt ki 1825 lej összértékben. Az elkobozott javak (márkás sportcipők) értéke 872 euró, de ami a legfontosabb: egy lopott autót is azonosítottak – egy Szatmár megyei rendszámú Mercedes S320-asról a sorszámok megvizsgálása után kiderült, hogy az avasújfalui M. Gheorghe tulajdonát képező járműt 2003 novemberében Olaszországból lopták el.

Elmulasztotta az elsőbbségadást
Súlyos közúti baleset történt pénteken este fél kilenckor Désen, az I. Maniu és az I. P. Retegan utcák kereszteződésében. A 38 éves bethleni C. Aurora egy Volvo S60 márkájú személygépkocsit vezetett, és az útkereszteződéshez érve nem vette figyelembe az elsőbbségadásra felszólító táblát, aminek következtében karambolozott a szabályosan haladó, a 20 éves dési C. Cristescu Mario Bogdan vezette Suzuki motorkerékpárral. A motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kiss Olivér

vissza az elejére


HIRDETÉS


Egy perc derű

(7. oldal)

A tanító bácsi a természet csodálatos gazdagságáról beszél a gyerekeknek.
– És ez a gyönyörű világ – mondja lelkesen – mind az Isten teremtő kedvének köszönhető. Ő teremtette a mezőket, az erdőt a zöld fákkal, a virágokat, a madarakat, a kis és nagy állatokat.
Pistike nyújtja a kezét:
– Tanító bácsi, a bolhát is az Isten teremtette?
– Természetesen.
Pistike elgondolkodik:
– Igencsak babramunka lehetett.

vissza az elejére


APRÓHIRDETÉS

(7. oldal)

Hirdetésfelvétel: Kolozsváron: Jókai (Napoca) u. 16., hétköznap 9–16, szombaton 10–12 óra között. Désen, hétköznapokon: Lukács Éva, tel.: 212-099. A 14 óráig feladott hirdetése már másnap megjelenhet.

vissza az elejére


ADÁSVÉTEL

(7. oldal)

Eladó sürgősen kalotaszegi bútor, kedvezményesen. Telefon: 486-727, mobil: 0745-300844. (0027)

vissza az elejére


BÉRBE VESZ

(7. oldal)

Bútorozatlan kiadó kétszobás lakást vagy garzont keresek 9 éves fiammal, a központhoz közel, elérhető áron. Telefon: 590-485, 591-808. (0005)

vissza az elejére


Megemlékezés

(7. oldal)

Amikor valaki hiányzik és nagyon sír a lelkünk, vigaszt nem találunk, akármerre megyünk. Ha újra láthatnánk, és reánk nézne, szívünk a bánatból mosolyra térne. Szívünkben örökké tartó bánattal és fájdalommal emlékezünk a ma két éve elhunyt, drága jó édesanyánkra,
SZÉKELY ILONÁRA,
és tizenhét éve elhunyt édesapánkra,
SZÉKELY ATTILÁRA.

Nyugodjanak békében. BÁNATOS GYERMEKEI, ILDIKÓ ÉS LACI. (0009)

vissza az elejére


SPORT


ÖTTUSA
Magyar aranyérmek az Eb-n
Vörösé a huszadik magyar női Eb-érem

(8. oldal)

Vörös Zsuzsanna az Európa-bajnokságok történetének huszadik magyar női érmét szerezte szombaton, amikor megnyerte a budakalászi kontinensviadal hagyományos versenyét.

Vörös ezt megelőzően egyéniben 2000-ben volt egyéniben Európa-bajnok, emellett csapatban kétszer (2000, 2003) és váltóban is kétszer (2001, 2003) állhatott a dobogó legfelső fokára. Legjelentősebb diadalai közül kiemelendő még az athéni olimpiai bajnoki címe, illetve három egyéni világbajnoki elsősége (1999, 2003, 2004).

Balogh Gábor és a magyar csapat sikere
Három érmet szereztek a magyarok a budakalászi öttusa Európa-bajnokság hagyományos férfi versenyében: egyéniben győzött Balogh Gábor, harmadik lett Fülep Sándor, és a dobogó legmagasabb fokára állhatott a Balogh, Fülep, Horváth Viktor trió is.

Egyéniben az ezüstérmet az orosz Andrej Mojszejev szerezte meg, Horváth hatodik, Kállai Ákos hetedik lett. Csapatban az oroszok végeztek a második, a fehéroroszok pedig a harmadik helyen.

Balogh igazi öttusa produkcióval rukkolt elő, rendkívül kiegyensúlyozott teljesítménnyel, megérdemelten diadalmaskodott. Lövészetével pozícionálta magát az élmezőnyben, parádés, ezer ponton felüli vívásával élre állt, és már nem is engedte át a vezetést. Úszásban jó időt ért el, majd a lovaspályán nagyon megdolgozott, 1160 pontot „gyűjtött", így a futás rajtjánál 23 másodperces előnye volt az őt üldöző, Athénban olimpiai bajnok Mojszejevvel szemben. Az orosz jó futónak számít, de Balogh semmit sem bízott a véletlenre, a rendkívül lelkes és aktív közönség támogatását élvezve nagy tempót diktált, és egyedül futva le a 3000 métert, meggyőző fölénnyel nyert.

Mögötte Mojszejev, majd Fülep ért a célba, aki saját magát is meglepő vívással került az éremesélyesek közé. Rosszul lőtt, a folytatás viszont jócskán várakozáson felül sikerült neki, kilencszáz pont fölé jutott a második számban, amire eddig vb-n, Eb-n sohasem volt képes. Aztán élt a kínálkozó lehetőséggel, s az élmezőnyre ragadva dobogós helyen fejezte be a versenyt.

A csapatverseny hamar eldőlt, a magyarok az első szám után másodikak voltak, majd a vívással az élre kerültek, attól kezdve pedig fokozatosan növelték előnyüket.

A Sydneyben olimpiai ezüstérmes, 1999-ben és 2001-ben világbajnok Balogh először végzett az élen Európa-bajnokságon egyéniben. Ezt megelőzően egy bronzérme volt, amit 2002-ben szerzett. Fülep 2001-ben volt már harmadik. Csapatban címvédés történt, igaz, tavaly Montepulcianóban Balogh és Fülep mellett Kállai volt a harmadik csapattag.

vissza az elejére


KERÉKPÁR
Pereiro Sio őrzi a sárga trikót

(8. oldal)

A francia Pierrick Fedrigo nyerte a 93. Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, de összetettben továbbra is a spanyol Oscar Pereiro Sio áll az élen. A szombati etapgyőzelmével sárga trikós kerekes 7 másodperces hátránnyal a mezőnnyel együtt ért célba a Montélimar és Gap közötti 180,5 km-es szakaszon.

Eredmények, 14. szakasz, Montélimar-Gap, 180,5 km: 1. Pierrick Fedrigo (francia, Bouygues Telecom) 4:14:23 ó, 2. Salvatore Commesso (olasz, Lampre) azonos idővel, 3. Christian Vande Velde (amerikai, CSC) 3 mp hátrány.

Az összetettben (sárga trikó): 1. Oscar Pereiro Sio (spanyol, Caisse d,Epargne) 64:05:04 ó, 2. Floyd Landis (amerikai, Phonak) 1:29 p hátrány, 3. Cyril Dessel (francia, AG2R) 1:37 p h.

Hétfőn szünnap volt.

vissza az elejére


KOSÁRLABDA
Kolozsvárott edz a női válogatott

(8. oldal)

A Predrag Vaszics és a kolozsvári Bogdan Bocănială irányította, a 2007-es Európa-bajnokság selejtezőire készülő válogatott Kolozsvárott edz július 17–25. között. A selejtezőcsoportban Románia együtt játszik Szerbia és Finn-ország együtteseivel. A mérkőzéseket a következő menetrend szerint bonyolítják le: szeptember 6-án Târgoviştén Szerbiával, 13-án Finnországban, 16-án Szerbiában és 23-án Aradon Finnországgal játszik a román válogatott.

A kolozsvári felkészülés után a csapat Brassópojánán folytatja az edzést, barátságos összecsapásokat vív Szlovákiával és Magyarországgal, majd bolgár és görög előkészületi tornára utazik.

A keret tagjai: Vass Ildikó, Bianca Drăguş, Nagy Ildikó, Cristina Ciocan, Ancuţa Stoenescu, Andra Mandache, Bianca Vescan, Florina Paşcalău, Larisa Toma, Ana Maria Trubswaser, Daniela Colceag, Cătălina Şerban, Alexandra Cutaş, Silvia Odreikovics, Monica Urse, Ane-Marie Pârâu, Cristina Stănescu, Laura Dragoescu és Corina Moroşanu.

A válogatott felkészülését a Converse cég, a kolozsvári helyi tanács, a Kolozs megyei sportigazgatóság, a Terapia és az European Drinks támogatja.

vissza az elejére


LABDARÚGÁS
Fociegyveleg
Ködbe vész az UEFA-kupa

(8. oldal)

Súlyos, 4–1 arányú vereséget szenvedett Auxerre-ben a Konstanca Farul az UEFA-Intertotó-kupa harmadik körében, így minimális esélye maradt arra, hogy a visszavágón megfordítsa az eredményt, és bejusson az UEFA-kupa második selejtező körébe. Az AJ Au-xerre-ben szerephez jutott Daniel Niculae is, aki azonban nem csillogott új csapatában.

Salomir elbukta az elméleti vizsgát
A legjobb román labdarúgó-játékvezetők egyike, a FIFA-kitűzőt viselő kolozsvári Marian Salomir szégyenszemre elbukta az idényt megelőző, a labdarúgás szabályismeretét felmérő elméleti vizsgát, miután nem érte el a minimális hatos osztályzatot. Salomir ilyen körülmények között nem vezetheti a Bukaresti Steaua–Bukaresti Rapid Szuperkupa-döntőt, legközelebb pedig két hónap múlva javíthat, addig egyetlen találkozón sem működhet közre.

Ismét győzött a Dési Egyesülés
A dornavátrai edzőtáborból hazafelé jövet a Dési Egyesülés Bethlenben játszott edzőmérkőzést a Besztercei Glória II.-vel. George Ciorceri együttese 5–0 arányban nyert, a gólokon Gorga (10. perc), Chiorean 2 (31. és 56. perc), Podină (78. perc) és Vasile Pop (84. perc) lőtte.

E hét folyamán újabb ellenőrző mérkőzéseket játszik az Egyesülés, szerdán a Besztercei Glória (ezúttal az élvonalbeli együttes), szombaton az ausztriai edzőtáborból hazatérő Kolozsvári CFR-Ecomax az ellenfél.

Erkedi Csaba

vissza az elejére


Billen az Újpest vezetőedzője

(8. oldal)

A belga Valére Billen lett az Újpest FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, miután csütörtökön, az UEFA Kupa-selejtező 1. fordulójában, a liechtensteini Vaduztól elszenvedett kínos, 4–0-s hazai vereséget követően lemondott posztjáról Bicskei Bertalan, az együttes eddigi trénere.

vissza az elejére


TENISZ
Döntők, ranglisták, érdekességek
Gasquet nyert Gstaadban

(8. oldal)

A francia Richard Gasquet négy játszmában legyőzte a spanyol Feliciano Lopezt a svájci Gstaadban rendezett 421 250 euró összdíjazású salakpályás férfi tenisztorna döntőjében.

A fináléban: Gasquet (francia, 7.)–Lopez (spanyol, 6.) 7:6 (7), 6:7 (3), 6:3, 6:3.

Robredo sima győzelme
A spanyol Tommy Robredo meglepően könnyedén verte az első helyen kiemelt orosz Nyikoláj Davigyenkót a svédországi Bastadban rendezett 323 250 euró összdíjazású salakpályás férfi tenisztorna döntőjében.

Eredmény: Robredo (spanyol, 2.)–Davigyenko (orosz, 1.) 6:2, 6:1.

Philippoussis három év után nyert tornát
Az ausztrál Mark Philippoussis nyerte meg a 380 ezer összdíjazású newporti füvespályás férfi tenisztornát, miután a döntőben legyőzte a hazai közönség előtt szereplő Justin Gimel-stobot.

A 29 esztendős, szabadkártyával induló kiválóság – aki sérülései miatt a világranglista 214. helyére csúszott vissza – utoljára a 2003-as sanghaji versenyen diadalmaskodott.

Eredmény, döntő: Philippoussis (ausztrál)–Gimelstob (amerikai, 8.) 6:3, 7:5.

Olasz–belga döntő a Fed Kupában
Elsőként az idegenben játszó olasz női teniszválogatott jutott a Fed Kupa Világcsoportjának fináléjába, miután a spanyolországi elődöntőben 3–1-es, behozhatatlan előnyre tett szert. Az olaszok történetük során először kerültek be a döntőbe. Követték őket a belgák, akik hazai pályán lépték le az amerikai válogatottat.

Eredmények, Fed Kupa, Világcsoport, elődöntő, Zaragoza: Spanyolország–Olaszország 1–3 (Dominguez-Lino–Schiavone 4:6, 5:7; Garrigues–Pennetta 3:6, 0:6; Garrigues–Schiavone 6:2, 6:2; Dominguez-Lino–Pennetta 2:6, 4:6), a páros mérkőzést már nem játszották le.

Ostende: Belgium–Egyesült Államok 5–0 (Flipkens–Craybas 5:7, 6:2, 6:4; Clijsters–Jackson 4:6, 6:2, 6:1; Clijsters–King 6:0, 6:1; Flipkens–Jackson 2:6, 3:1-nél Jackson feladta; Butkiewicz, Maes–King, Craybas 6:1, 6:2).

Férfi tenisz-világranglisták
Nem történt komolyabb változás a férfi teniszezők világranglistáinak élcsoportjában, mindkét rangsort továbbra is magabiztosan vezeti a svájci Roger Federer.

A ranglistákon a felső 100-ban szereplő egyetlen román versenyző, Andrei Pavel a svájci Gstaadban néhány fordulót kibírt, így egy keveset javított eddigi pozícióján: a hagyományos rangsorban a 74., az ATP Race-en a 71. helyet foglalja el.

A hagyományos világranglista élén (zárójelben a korábbi helyezés): 1. (1.) Roger Federer (svájci) 7260 pont, 2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5125, 3. (3.) David Nalbandian (argentin) 3185, 4. (4.) Ivan Ljubicsics (horvát) 3125, 5. (5.) Nyikoláj Davigyenko (orosz) 2210, 6. (6.) James Blake (amerikai) 2155, 7. (9.) Tommy Robredo (spanyol) 2050, 8. (7.) Mario Ancsics (horvát) 1985, 9. (8.) Radek Stepanek (cseh) 1925, 10. (10.) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1857, ..., 74. (79.) Andrei Pavel 524, ..., 476. (467.) Bardócky Kornél 55.

Az ATP Race élmezőnye: 1. (1.) Federer 1017 pont, 2. (2.) Nadal 735, 3. (3.) Ljubicsics 375, 4. (4.) Nalbandian 355, 5. (5.) Ancsics 318, 6. (6.) Bagdatisz 309, 7. (10.) Robredo 292, 8. (7.) Davigyenko 288, 9. (8.) Stepanek 268, 10. (9.) Blake 261, ..., 71. (73.) Pavel 60.

Három WTA-tornán tanácsot adhatnak az edzők
Kísérleti jelleggel három WTA-tornán is lehetőséget biztosítanak arra, hogy az edzők mérkőzések alatt a pálya szélén adjanak tanácsokat a teniszezőknek. Az augusztus 14-én kezdődő montreali verseny mellett New Havenben és Connecticutban próbálják ki az újítást. A trénerek a játszmák végén és minden szett közben egy alkalommal – amikor a játékos „időt kér" – konzultálhatnak tanítványaikkal.

„A teniszezők és a nézők számára is érdekes lesz ez az újítás" – mondta Szvjetlána Kuznyecova, a 2004-es US Open győztese.

vissza az elejére


ATLÉTIKA
Dibaba és Richards versenyben a jackpotért

(8. oldal)

Tirunesh Dibaba 5000 méteren, Sanya Richards 400-on a római, harmadik Golden League-versenyen sem talált legyőzőre és százszázalékos mérlegének köszönhetően mindkét futónőnek megmaradt az esélye az egymillió dolláros fődíj megnyerésére.

A férfiak 1500 méteres számában a kenyai Komen Daniel Kipchirchir fantasztikus versenyben 3:29.02 perccel, a világ idei legjobbjával győzött a brunei Ramzi Rashid előtt.

Női 100-on a világ idei legjobb eredményével rendelkező jamaikai Sherone Simpson legyőzte az amerikai Marion Jonest, 100 gáton a fedettpályás Európa-bajnok svéd Susanna Kallur Párizs után másodszor bizonyult a leggyorsabbnak.

A jamaicai világcsúcstartó Asafa Powell megismételve párizsi teljesítményét a római atlétikai Golden League-viadalon is 9,85 mp-es fantasztikus eredménnyel nyerte a férfiak 100 méteres síkfutó számát.

Férfi 400-on az olimpiai- és világbajnok amerikai Jeremy Wariner felülmúlva káprázatos párizsi sikerét, további 29 századot javított múlt szombati eredményén – ami a világ idei legjobbja volt – és minden idők negyedik leggyorsabb idejével nyert, és Powellhez hasonlóan változatlanul hibátlan a mérlege az eddigi három Golden League-viadalon.

Férfi gerelyhajításban a norvég Andreas Thorkildsen 90 méter feletti eredménnyel lett első.

vissza az elejére


MOTORKERÉKPÁR
Talmácsi a 14. helyen

(8. oldal)

Talmácsi Gábor a 14. helyen végzett a 125 cm3-esek között a gyorsasági motoros-világbajnokság Német Nagydíján, a Sachsenringen. A futamot az olasz Mattia Pasini nyerte. A másik magyar motoros, Tóth Imre a 27 lett.

A hetedik helyről induló Talmácsi remekül kapta el a rajtot, és rögtön az élre ugrott, majd az élbollyal haladt. Később elkezdett leszakadni, visszacsúszott a hetedik-nyolcadik, majd a kilencedik pozícióba. A futam második felében Talmácsi visszaesése folytatódott, és végül a 14. lett.

A pontverseny állása 10 verseny után (még 6 van hátra): 1. Bautista 205 pont, 2. Mika Kallio (finn, KTM) 141, 3. Pasini 137, ..., 9. Talmácsi 65.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András