2003. január 28.
(XV. évfolyam, 20. szám)

Igazgatócserét követelnek a bábosok
"Nem vagyunk az igazgató marionettjei!"

(1. old.)

"Nem vagyunk az igazgató marionettjei", "Sãvinescu lemondását akarjuk". Ilyen feliratú transzparensekkel vonult a megyei tanács székházához a Puck Bábszínház Szabad Szakszervezete által szervezett tiltakozó menet, hogy kifejezze követelését: menesszék a szakmai és menedzseri szempontból nem megfelelô, hatalmával visszaélô intézményvezetôt.

A körülbelül harminc tüntetô, Varga Ibolya szakszervezeti vezetôvel az élen, ismertette a sajtóval a bábszínházban uralkodó tarthatatlan állapotokat. Szerintük Traian Sãvinescu vezetése alatt a próbaterem raktárrá alakult át, ahonnan a patkányok az épület elôcsarnokába szorították ki a színészeket, ahol viszont nem lehet dolgozni; az igazgató magáncélra használja az intézmény gépkocsiját; szakmai hozzáértés hiányában a repertoárt a saját kénye-kedve szerint alakította, miközben feloszlatta az ebben a kérdésben kulcsszerepet játszó mûvészeti tanácsot; a színészekkel szemben a megfélemlítés eszközével lép fel; két színészt önkényesen eltávolított, akikkel szemben az intézmény 30 millió lejes peres kártérítést vesztett el; a bábszínház közönsége egyre apad, mivel fogy az elôadások száma; a fûtôberendezés nem mûködik, ezért a nézô gyermekek és színészek télen is hidegben kénytelenek ülni; a belsô szabályzatot az igazgató önkényesen állította össze és nem konzultált a szakszervezettel stb. A színészek még elmondták, hogy szemmel láthatólag a magyar tagozat elsorvasztása a cél. Kétszeri figyelmeztetés után most az igazgató leváltását követelik.

A tiltakozók írásos jegyzéket nyújtottak át a megyei tanácsnak. A prefektúra a sajtónak eljuttatott ismertetôjében leszögezi, hogy január27-én a Társadalmi Párbeszéd Bizottság rendkívüli ülésen foglalkozott a Puck Bábszínházban kialakult krízishelyzettel. Meghallgatták a szakszervezeti vezetô és az igazgató álláspontját, ma pedig a Kolozs Megyei Tanács külön ülésen elemzi ki a konfliktus megoldásának módozatait. Vasile Soporan prefektus javaslatára a két fél elfogadta a tárgyalásos módszert, az igazgatót pedig felszólították, hogy a szakszervezeti vezetôket hívja meg az igazgatótanács ülésére. A jövôben a Puck Bábszínházat a Kolozs Megyei Tanács kultúrbizottságának és a Kolozs Megyei Prefektúra Kulturális Igazgatóságának megfigyelése alá helyezik mindaddig, amíg a krízis meg nem oldódik.

Ördög I. Béla

Általános sztrájk a helyi közigazgatásban

(1. old.)

A helyi közigazgatásban dolgozó köztisztségviselôk általános sztrájkot kezdenek, ha a kormány harminc napon belül nem válaszol kéréseikre, jelentette ki hétfôn Dumitru Bobinã, a Helyi Közigazgatási Szakszervezetek Országos Szövetségének fôtitkára.

Bobinã sajtótájékoztatón sérelmezte a 2002/192-es sürgôsségi kormányrendelet alapján történô differenciált bérkifizetést, mivel szerinte a jogszabály diszkriminációhoz vezet a köztisztviselôk között: a központi közigazgatásban dolgozók bérei magasabbak, mint az önkormányzati tisztségviselôké, ez pedig ellenkezik az ugyanazon rendeletben megjelenô egységes bérezés elvével.

A Helyi Közigazgatási Szakszervezetek Országos Szövetsége Octav Cozmâncã közigazgatási, illetve Marian Sîrbu munkaügyi minisztertôl kérte a 2002/192-es sürgôsségi kormányrendelet azonnal módosítását, ellenkezô esetben a köztisztviselôk akár általános sztrájkba is kezdhetnek.

Új magániskola

(1. old.)

A Happy Kids Alapítvány bejelentette, hogy Európai iskola névvel új magániskolát indít Kolozsváron. Az 5–12. osztályokat mûködtetô tanügyi intézmény hazai és külföldi diákokat vár majd beiskolázásra. A félmillió dolláros projektre a városháza egyhektáros földterületet biztosít együttmûködési szerzôdés keretében.

Hétéves a CD Rádió

(1. old.)

Betöltötte hetedik születésnapját az "egyetlen száz százalékig kolozsvári rádió", a CD Rádió. A rádió munkaközössége tegnap délután a sajtó képviselôivel a Stone Clubban ünnepelte meg az eseményt. Ahogy azt már megszokhattuk, a közkedvelt kolozsvári kereskedelmi adó nem csupán szûk körben ünnepli "öregedését", hanem hallgatóit is nagyszabású rendezvényekkel kényezteti. Így idén sem marad el a CD Rádió Gálanapok, de az eddigiekkel ellentétben nem januárban, hanem egy hónappal késôbb kerül rá sor. Mint Cãtãlin Condurache fôszerkesztô elmondta, idénre is a tavalyihoz hasonló egyhetes rendezvénysorozatot terveznek, amelynek keretében közel ötven koncertre lehet számítani, de az ennek megszervezéséhez szükséges anyagiakat még nem sikerült teljes egészében elôteremteni.

Tôkés részt venne a kongresszuson

(1. old.)

Tôkés László református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke csak akkor vesz részt a szövetség kongresszusán, ha az RMDSZ vezetôi garanciákat nyújtanak azzal kapcsolatban, hogy a kongresszuson "helyreigazító határozat" születik a belsô választások megrendezésérôl.

A Mediafaxnak adott nyilatkozatában Tôkés elmondta: az RMDSZ vezetésével folytatott megbeszélések után dönt arról, hogy részt vesz-e vagy sem a hét végén Szatmárnémetiben megrendezésre kerülô kongresszuson.

A tiszteletbeli elnök szerint az RMDSZ kongresszusa "gyenge legitimitással" rendelkezik, és nem tükrözi a romániai magyar közösség politikai opcióit és véleményét, mivel a szövetségben nem rendeztek titkos és közvetlen belsô választásokat a magyar közösség részvételével.

Ennek ellenére Tôkés részt venne a kongresszuson: "Szeretnék hozzájárulni a romániai magyar közösség egységéhez, és nem tudnék elfogadni egy olyan hamis egységet, amely az RMDSZ megtévesztésén alapul", fogalmazott a tiszteletbeli elnök.

Drakula újabb térhódítása

(1. old.)

Beszterce-Naszód megyében is hódít a Drakula-kultusz. A besztercei Kereskedelmi, Ipari és Mezôgazdasági Kamara szakértôinek tanulmánya alapján a Besztercétôl 10 kilométerre lévô Nagydemeteren Erdély, a legendák földje elnevezéssel olyan turisztikai központ létrehozását tervezik, amely ökológikus termékeket állítana elô, s a folyamatban a turisták is résztvehetnének. A mintegy 850 000 eurós befektetés 2004-re készülne el. A Tihuca hágón pedig felépítenék Drakula herceg titkos várát. A másfél millió eurós terv 2010-re válhatna valósággá.

Pluszban adóznak a többlakásos tulajdonosok

(1. old.)

A helyi adók és illetékek új(abb) jogszabálya több olyan elôírást is tartalmaz, amelyek újdonságuk mellett szokatlanságukkal okoznak majd meglepetéseket, és ismeretük hiánya anyagi kellemetlenségekhez is vezethet. (Részletek a 4. oldalon)

Megint a külföldi beruházókat macerálják

(1., 6. old.)

A külföldi beruházók hazai jelenlétét erôteljesen korlátozó módosításokat vezetett be a kormány a vízumkiadás új rendjét szabályozó rendeletében. A rendelet — jelenlegi formájában és értelmezésében — gyakorlatilag lehetetlenné teszi például azt, hogy magyarországi kisvállalkozók üzleti tevékenységet folytassanak Romániában.

A hétfôtôl életbe lépett rendelettel a hivatalos tájékoztatás szerint Románia az Európai Unió elvárásainak kíván megfelelni, igyekszik elejét venni annak, hogy az illegális bevándorlók Románián keresztül jussanak be az EU tagállamaiba.

A tavalyi év végén elfogadott sürgôsségi kormányrendelet szigorú és több pontjában önkényesen értelmezésre lehetôséget adó feltételekhez köti a tartós — kilencven napra szóló — vízum megadását azoknak a külföldi beruházóknak az esetében, akik Románia területén szeretnének gazdasági tevékenységet folytatni.

A gazdasági tevékenységet folytatni kívánó külföldi állampolgároknak a tartós vízum megszerzéséhez a kormány ellenôrzése alatt álló külföldi beruházók ügynökségétôl (ARIS) kell igazolást beszerezniük arról, hogy tevékenységük a román nemzetgazdaság számára hasznos, és megfelel a hazai gazdaság fejlesztési stratégiájának. Az igazoláshoz rendkívül részletes, mindenre kiterjedô üzleti tervet kell benyújtani. A kérelmezônek igazolnia kell, hogy legkevesebb 100 ezer euróval rendelkezik az üzleti tevékenységhez. A feltételek között szerepel például, hogy a külföldi beruházó csak vadonatúj berendezéseket hozhat be az országba, hazai nyersanyagokat kell felhasználnia, és hazai beszállítókat kell igénybe vennie. Az ARIS dönti el, hogy a szóban forgó üzleti tevékenység nem sérti-e Románia nemzetbiztonsági érdekeit, a közrendet, a közerkölcsöket, és nem ártalmas-e az egészségre. Külföldi állampolgár csak ugyanolyan vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenységbe kezdhet Romániában, mint amilyet saját országában folytat. Az ezt igazoló hivatalos dokumentumokról hitelesített román nyelvû fordításokat kell benyújtani.

A rendelet végrehajtásáról készített utasításában az ARIS emlékeztetett arra, hogy Románia néhány ország — az EU tagállamai, valamint az Egyesült Államok, Kanada, Japán és Svájc — állampolgárainak esetében eltekint attól, hogy a Romániában folytatott üzleti tevékenységhez tartós vízumot kérelmezzenek. A mentességet élvezô országok állampolgáraira így a korlátozó intézkedések nem vonatkoznak.

Romániában jelenleg több mint 3 ezer magyarországi tôkével létrehozott vegyes vállalat, vállalkozás mûködik. Ezek közül egy százalékot sem ér el azoknak a vállalkozásoknak az aránya, ahol a magyarországi tôkebefektetés nagysága meghaladja a 100 ezer eurót.

A mentességet élvezô országok listáját néhány nappal a rendelet életbe lépése elôtt hozták nyilvánosságra. Az ARIS illetékesei elmondták, hogy a lista nem végleges, arra még néhány ország felkerülhet, de hogy pontosan mely országok lesznek ezek, arról még nem született döntés.

A romániai vízumrendszer szigorítása csak akkor érinti a magyarországi vállalkozókat, ha romániai gazdasági tevékenységhez tartós vízumot akarnak kérni — jelentette ki tegnap Kerekes Gábor, az RMDSZ gazdasági kérdésekkel foglalkozó ügyvezetô alelnöke.

Kerekes Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia és Magyarország között vízummentességi megállapodás van érvényben, amelynek alapján a magyar állampolgárok harminc napig vízum nélkül tartózkodhatnak Romániában.

— Semmilyen elôírás nem akadályozza meg a magyar állampolgárokat abban, hogy a vízummentes idôszak leteltével kilépjenek Románia területérôl, majd oda visszatérve további harminc napig vízum nélkül folytassák tevékenységüket — hangsúlyozta.

Az RMDSZ ügyvezetô alelnöke kitért arra is, hogy a hatályos hazai törvények értelmében egy romániai cég alapításakor sem a cégbíróságon, sem a kereskedelmi kamaránál nem írják elô kötelezettségként a külföldi befektetô számára a tartós vízumot.

KRÓNIKA

Holdtölte

(2. old.)

Pszichológiát kellett volna végeznem. Általában holdtölte tájánjutok egyre gyakrabban erre a következtetésre. Amikor mind hangosabban követeli az igazát a szerkesztôség folyosóján az a hölgy, akit hol a férje, hol az öccse játszott ki, sôt a diplomáját is eltüntették, és neki most nincs hová mennie, mert mindenhol bolondnak tartják, sehol nem állnak szóba vele... Vagy amikor beállít az a férfi, akinek a kulcslyukán keresztül mérges gázokat engednek be a CIA emberei... És akkor is, amikor telefonon panaszolja el egy nô, hogy ôt novemberben fejbe verték, és azóta nem járt kint az utcán, és most ô mindenkire haragszik, mert senki nem segít, és írt Putyinnak, hogy itt mik történnek, mert az egy rendes ember... Meg akkor, amikor öreg néni kérdezi szintén a telefonban, hogy vajon ha ô rossz, lejárt pénzzel fizetett az üzletben, akkor azt észrevehetik-e, és akkor ô most vajon becsapta-e az elárusítókat, de igazán mondjam meg, vajon észrevehetik-e? És ezért legalább ötször felhív aznap, hogy igazán, mondjam meg. Ilyenkor szokott felkeresni az is, aki mindenáron rajzokat akar közölni a lapban, és elôszed egy halom ákombákomokkal, ici-pici négyszögekkel meg karikákkal telefirkált lapot. És jön az az állítólag árvaházban felnôtt harminc év körüli férfi, aki tulajdonképpen nem is tudja, mit akar tôlünk, de azért valamit kéne tennünk, mert ô árvaházban nôtt fel és... Na, ilyenkor ötlik fel bennem, milyen kár, hogy nem végeztem pszichológiát, de legalább egy ápolónôi tanfolyamot...

B. É.

MAGYAR NYELVÛ FOTÓTANFOLYAM KEZDÔKNEK.

(2. old.)

Beiratkozni február 1-jéig, szombatig lehet a Petrucz Foto Kft. stúdiójában (Széchenyi/M. Viteazul tér 30.). Ugyanott nônapi emlékképek rendelhetôk.

Képzômûvészeti kiállítás Aranyosgyéresen

(2. old.)

Baranyai Lôrinc festményeinek és grafikáinak nyújt otthont az aranyosgyéresi Gyermekek Háza. A kiállító Tordán, Magyarországon és Franciaországban is bemutatta már munkáit. Nemrég megnyílt kiállításán tájképek, portrék és kompozíciók tekinthetôk meg. A tárlat február 9-ig, naponta 10–16 óra között tekinthetô meg.

Európa jövôje — mindannyiunk véleménye számít

(2. old.)

Öntsd formába elképzelésedet Európa jövôjérôl. — A verseny része egy több országot átfogó EU-s projektnek, amelynek megvalósításában részt vesz Ausztria, Bulgária, Csehország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A projekt célja hallhatóbbá tenni az Európai Unió jövôjérôl szóló véleményeket, vitákat.

Kreativitásodnak nem lehet határa, meglátásodat Európa jövôjérôl kifejezheted formák (festmény, rajz, szobor), szavak segítségével (esszé) vagy bármi más eszközzel, amit hasznosnak találsz.

A projekt kezdeményezôje a bécsi Info Point Europe az alábbi szervezetek közremûködésével: az Európai Föderalista Mozgalom — Bécs (UEF), a Fiatal Európai Föderalisták Mozgalom — Bécs (JEF), az Ausztriai Társadalom az Európai Ügyekért, valamint a Dunáért és Közép Európáért Intézmény. A projekt célja: tudatosítani a lakosság körében egy határok nélküli Európa, illetve az európai dimenzió fogalmát, tíz európai ország lakosainak bevonásával.

A fôdíj egy egyéni tanulmányi látogatás a brüsszeli európai intézményekbe.

Leadási határidô: 2003. február 15.

Helyszín: Civitas Alapítvány, 4150 — Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 43. Tel.: 0266/218-480. E-mail: civitas-udv@knet.ro.

A szobrász grafikái kötetben

(2. old.)

Balaskó Nándorral és családjával a sors nem volt túl kegyes a kommunista diktatúra idején. A jeles szobrászmûvész a képzômûvészeti fôiskolán tanított ugyan, de úgy érezte, szülôhazájában nem kapta meg az ôt megilletô elismerést. A diktatúra szorításából szabadulva Nyugaton talált menedékre és megértésre. Második hazájába, a portugáliai Sintrába már mint kiforrott mûvész érkezett, akinek munkásságában az erdélyi hagyományok, a népi gyökerek — a Bihar megyei Érszalacs szülötte — elsôdleges szerepet játszanak. Mégis sikerült meghódítania a mûvészi elvárások és ízlés szempontjából meglehetôsen eltérô portugál közönséget, megismertetnie és megszerettetnie az erdélyiség ízét Nyugaton. Munkásságára természetesen hatott az új környezet is, de gyökereit sohasem adta föl. Portugália elismert mûvészévé vált, többek között köztéri szobrok és az ország fôembereirôl készített portrék sorozata jelzi népszerûségét. 1996-ban hunyt el. S bár mûveinek egy része múzeumok és magángyûjtemények kincsestárát gazdagítja szerte a nagyvilágban, azon szerencsés mûvészek közé tartozik, akiknek életmûvét, gondos örököseinek köszönhetôen, nem fenyegeti a szétszóródás veszélye.

A szakszerû feldolgozást veje, a szintén képzômûvész Orbán István vállalta, aki immár a második kötetet jelenteti meg a szobrász Balaskó Nándor grafikai termésébôl. A Reményik Sándor Galériában rendezett grafikai tárlat anyagát a Mûvelôdés Mûhelyének hozzájárulásával kisebb formátumú kötet alakjában örökítette meg, amelyet a múlt év végén újabb, immár igényesebb kivitelezésû kiadvány követett. A válogatás ezúttal tematikus. A szobrászmûvész akt-tanulmányait, vázlatait vagy kifejezetten önálló grafikai munkaként papírra vetett rajzait tartalmazó Akt címû kötet felbecsülhetetlen dokumentum-értékén túl különleges mûvészi élményt is jelent. A munkafolyamat egy részét megörökítô, síkba fogalmazott elképzelések, az olykor meglehetôsen sajátos beállítások egy különleges rajzkészséggel megáldott szobrászmûvész mûhelyébe engednek betekintést.

A képanyag kiválasztása, a sajátos szerkesztési elv alapján meghatározott sorrend, a hagyatékról készített gyorsleltár, a Balaskó Nándorról szóló irodalom, valamint a mûvész nyomtatásban megjelent sajtóközleményei és reprodukcióinak jegyzéke, s korántsem utolsósorban a szakszerû értékelés és elemzés eredményeként összeállt elôszó Orbán István munkáját dicséri. A kötet a szakember, Jakobovits Miklós értékelô szavaival zárul.

Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Üss a szádra!

(3. old.)

Gyerekkoromban (nem is oly rég) furcsállottam, ahogy a felnôttek azzal fenyegettek meg egy-egy ártatlan szitkozódás után (amirôl tán azt sem tudtam, hogy mit jelent), hogy a pap bácsi levágja a nyelvemet, elvisznek a rendôrök meg hasonlók. Furcsállottam — mert láttam, hogy késôbb ôk még csúnyábbakat mondanak. Mindenesetre mára erôsen elszaporodott a káromkodás, a szentségelés vagy egyszerûen csak a csúnya nyelvezet az utcán, a sajtóban… és az irodalomban. Az utóbbiról lenne szó.

Egy elismert kolozsvári irodalmi lap decemberi számában egy fiatalember közölt paródiákat kortárs erdélyi költôkrôl-írókról. Az efféle fiatal irodalmi megnyilvánulásoknak külön helye van a lapban, a fent említetthez pedig világosan oda is volt írva, hogy paródiák — egyesek mégis felhördültek, amikor beleolvasva az egyik szövegbe, olyasmit találtak benne, amiben égi hatalmasságok nemzôszervei vannak emlegetve (például).

A kolléga (mert itt, a szerkesztôségben történt) feljajdult, és vérmes szemekkel olvasta tovább a szöveget, egészen az utolsó mondatig. Mondani sem kell, hogy talált még benne szaftos részeket: a szokásosnál intimebb gyerek–szülô kapcsolatra, fekáliára és egyéb nemtelen dolgokra utaló (nemcsak utaló) szavakat. Habzó szájjal rohant körbe, mindenkinek felolvasta (minden egyes újabb olvasatnál mintha gyönyörûség csillant volna meg a szemében), aztán kijelentette, hogy ô ezt elküldi az Illyésnek, hadd tudják meg, mire adják ki a pénzt.

A szerkesztôségben parázs vita alakult ki, amelynek során a legtöbben szintén elítélték az irodalom e fiatal meggyalázóját. Egyesek azonnal intézkedtek volna, mások bosszúsan legyintettek. Magyarul: nem fogadták el az illetô szavak, mondatok létjogosultságát. Pedig hallottam én pont olyan csúnya szavakat kiejtve, az illetôktôl is… Mint a felnôttek: amit ôk halmozottan megtesznek, azt a kisgyereknek nem szabad.

Ilyen álszentek vagyunk tehát, uraim, az irodalmunkkal szemben. Amikor igazán tudhatnánk, hogy a mûvészetet is valahol csak az a világ határozza meg, amelynek mi is részesei vagyunk! A kettô nem igazán elvonatkoztatható egymástól. Legyünk ôszinték: ki nem káromkodik néha?

Másrészt pedig, aki a folyóirat olvasásába beleedzôdött, és tudja, hogy a Serény Múmiáknál (jól van, elmondtam) milyen írások jelennek meg, sôt látta a fejlécet is, hogy "paródiák", és még ezek ellenére is beleolvas és talál benne csúnya szót, uram bocsá’, káromkodást, az csakis arra van feljogosítva, hogy ne olvassa tovább az adott szöveget, vagy ha tényleg annyira az erkölcsi énjébe túrtak, akkor meg se vásárolja többet az adott folyóiratot, jelen esetben a Helikont. Ez nem McDonald’s, hogy ha valami nem tetszik, akkor reklamálok, panaszkönyvet kérek. A megjelent szöveg már azáltal létjogosultságot kapott, hogy egyáltalán megírták. Ezektôl a szavaktól lesz a szövegnek sava-borsa. És hiába teszünk úgy, mintha nem léteznének.

Mindezeket azért is éreztem fontosnak elmondani, mert:

a) az általam társszerkesztett Campus címû ifjúsági melléklettel kapcsolatban is megfogalmazódtak ilyen kifogások (az irodalomgyalázástól az antiszemitizmusig terjedtek a vádak);

b) az emberek nincsenek tisztában saját irodalmukkal, a saját értékeikkel, de nem igazán néznek szembe saját magukkal sem. Nem muszáj az európai, magyarországi trendekre figyelni: egész egyszerûen ilyen a korszellem. Mindent le szabad írni. Ezáltal mûködik a demokrácia.

Ha pedig nem tudunk felülemelkedni ezeken a szavakon, nem tudunk mögéjük, a közvetített üzenetre látni, akkor inkább ne is tegyük szóvá: hiszen az szegénységi bizonyítvány. És éppen olyan intoleranciára enged következtetni, mint például egyes politikusok magyarellenes beszédei.

Ahogy az angol közmondás tartja: if you can’t beat them, join them, azaz ha nem tudod legyôzni ôket, akkor csatlakozz hozzájuk. Tehát hajrá, uraim, szócsatára fel!

Jakab-Benke Nándor

Napló
A váratlan

(3. old.)

A váratlanság olyan kiváló fogalom, amelyre itt, nálunk építeni lehet. Két évezreden és évszázadon átbillenô hosszú évtizedek alatt hozzászoktunk, hogy például a tél mindig váratlanul tör rá erre a mioritikus országra. Minthogy ebben az évezredben elôször tartja az idôjárás a menetrendet, és a hagyományok szerint érkezett meg a tél, akárha angyal hozta volna, és ráadásul nem is a komiszabbik arcát mutatta mindjárt. Így valahogy kiejtôdött az illetékesek jól bevált példatárából a kitûnô alibi, a váratlanság. Ám hogy most, január közepére mégis megszigorodott a tél, s az eddigiekhez képest túllépett az elviselhetôség határán, a mínusz tíz fokon, nyomban beállt a krach, elôkerült a príma védôpajzs, a váratlanság. Aminek mi "csak" a következményeit élvezzük, mégpedig a megszokott formában: centimétereket megy összébb a gázláng, s a lakásokban föllelhetô hômérôk higanyszála. A csepûtelefonok szakértôi pedig úgy vélik: lefagytak a gázcsövek — vagy valami ilyesmi. De a szakszerûbb változat sem biztatóbb: nagyobb lett a gázfogyasztás a megszokottnál! Váratlanul, persze.

Azt mondta egyik lakótársnôm — amikor naiv oknyomozó kérdésére meg sem várta a válaszomat — joviális, megértô és mindent jobban tudó opportunizmussal, hogy én túlságosan türelmetlen vagyok, nyoma sincs bennem a toleranciának! Meg kellene értenem — állt három lépcsôfokkal fennebb a lépcsôházban —, hogy egy ilyen kemény, váratlan hidegben érthetôen csökken a gáz nyomása, mert nagyobb a fogyasztás, de ebben a gázmûveknek — akiket szidok — az égvilágon semmi vétkük sincs.

No, ettôl a felmentéstôl valóban dühös és türelmetlen lettem, sôt káromkodhatnékom is támadt, de ezt mégsem engedhettem meg magamnak.

Lenne szíves akkor megmondani nekem — mondtam, miközben kétszer bokán rúgtam magam csillapításul —, miért nem növeli ilyenkor a gázmûvek a nyomást, ha egyszer lecsökkent? A hölgy akkora szemet meresztett rám, mintha a szüzessége elvesztésének története iránt érdeklôdnék. De hát honnan, ember, ha egyszer nincs! Miért nincs? — kérdeztem még mindig szelíden. A hölgy forgatta a szemét és dadogott: Azért... Azért, mert nincs! Láthatja, hogy arra is alig futja, hogy a fûtôtesteket föllangyosítsák. Egy teát negyedóráig fôztem! Akkor mit akar? De hát az imént arról is panaszkodott — vertem a vasat —, hogy a hálószobájukban tizenhárom fok sincs egészen! Ez igaz, de plédet terítettünk a paplanra. Helyes — mondtam —, bizonyára remekül aludtak. De ha nem sértem meg, mégis hány foknak kellene lennie a paplanon kívül? Hááát, húsz... Igen, legalább húsz foknak. Na, ugye — diadalmaskodtam. — Ám, ha nincs még húsz fok sem, akkor kevesebbet is számláztak, nem? Ugyan, miket beszél! Már novemberben akkora volt a számlánk, hogy kétszázezret kölcsön kellett kérnem, hogy kifizethessük. Tehát önt nem érte váratlanul a nagy számla, s így nem hivatkozhatott erre, mint a gázosok? Pedig szerintem, ha számukra a váratlanság mentség, és fölmenti ôket vállalásuk teljesítése, a lakások fûtése alól, akkor öntôl miért vasalják be mégis ugyanúgy, mintha fûtöttek volna? De hát... Mert nincs elég gáz — mondta vörösen. No, de miért nincs elég gáz? — zártam le ezt a vöröskakasszerû lépcsôházi mesét. Tehát kifújtam és fölvigyorogtam a még mindig három lépcsôfokkal fölöttem álló hölgyre.

Mert elindult fölfelé, utána szóltam:

— De ha akarja, elmagyarázom. Ugyanis ez a baj. Mert a szükségesnél kevesebb gázt terveztek. De hogy érthetôbb legyen: kevesebbet vásároltak! Így olcsóbb. Nekik. Magával, velem, mindenki mással pedig azt is megfizettetik, amit meg se vettek! Sôt, még meg is etetnek a váratlan meséjükkel, meg a nagyobb fogyasztással. Mintha istenadta idióták lennénk egytôl egyig, és nem is sejtenénk, hogy télen jobban kell fûteni, mint nyáron! Ha pedig jobban fûtenek, több tüzelôanyagra van szükség!

Mivel a hölgy nagyvonalúan legyintett, ismét utána szóltam:

— Azért ne felejtsen el — türelme és megértése mellett — valami pénzmagot is félretenni, hogy a legalább húsz fokra méretezett januári számlákat majd ki tudja fizetni... És ha ilyen szigorú lesz február is, szerezzen be még egy-két plédet... De úgy is fölmelegedhet, ha el-ellátogat a gázosok-hôközpontosok igazgatóságára, polgármesterünk hivatalába, a prefektúrára, ahol a legnagyobb hidegben is ingre, blúzra vetkôzötten dolgozhatnak érettünk...

Kiss János

Néhány gondolat az RMDSZ-kongresszus elôtt

(3. old.)

Nem kis esemény elôtt állunk. RMDSZ-kongresszus lesz Szatmáron, amely érdekvédelmi szervezetünk eddigi munkáját értékeli-bírálja, és a jövôben követendô útját jelöli meg.

Szándékosan említem az RMDSZ-t "mindössze" érdekvédelmi szervezetként. Ha ugyanis politikai pártnak tekinteném, s akkor valószínûleg nem lennék tagja. Gondolom, megengedhetem ezt magamnak azok után, hogy életem java részében, fiataltól nyugdíjas koromig, az egyedül üdvözítô Román Kommunista Pártnak sem voltam tagja, de nem azért, mert "kizártak" belôle vagy visszautasították a felvételemet, hanem azért, mert nem is igényeltem ezt soha. Vigyázat: nem hencegek ezzel: tudom, számos barátom "összekacsintásos alapon" párttag létére segített abban, hogy kívül maradhassak, és ahelyett, hogy "kapart volna" magának, a közösségért, közösségünkért jóval többet tett, mint amennyit magam tehettem kívülmaradottként. Ezért tisztelem ma is a hajdani magas rangú államférfiak, aktivisták közül Fazekas Jánost és Király Károlyt, nemkülönben az intézményteremtô Domokos Gézát és a sok emberért kiálló, börtönbôl is kiszabadító Sütô Andrást, a kiváló írót — de másokat is. Köztük nem egy kolozsvári barátomat. Székelyföldieket is. Általában azonban mégsem rajongok különösképpen a volt párttagokért, kivált azokért, akik igencsak szépen kapartak maguknak a diktátor asztaláról hullott morzsákból — akik ma különösképpen jobboldali (radikális) nézeteket vallanak, akik éppen ezzel tartottak engem távol az utóbbi 13 év során mindenfajta politikai szerepvállalástól. Nemcsak a kommunista hôbörgés volt énnekem idegen, de utána, az ellenkezô elôjelû is (lehetôleg ugyanazokkal a szereplôkkel). A háború alatti lelkes honfiakra emlékeztettek, akik engem, a 17 éves kis honvédet majdnem közös sírba lökdöstek, miközben ôk hanyatt-homlok menekítették magukat és családjukat Nyugat felé. Végül is az ilyenek segítettek engem abban, hogy valamennyire hûséges maradjak — magamhoz.

Bevallom: egy dolgot sajnálok. Hogy mint egyszerû RMDSZ-tagot, senkinek se jutott eszébe, hogy küldöttként jelöljön a szatmári kongresszusra. Sebaj azonban, megkérem, "aki hallja, adja át" üzenetemet a Kongresszusnak.

A Kongresszuson — úgy tudom — minden érdekvédelmi szervezetünkön belüli irányzat, csoportosulás (hogy "paltform"-ot ne mondjak) képviselteti magát. A tucatnyi létszámú és a számosabb taggal dicsekedhetô csoportosulások is. Bátorkodom az RMDSZ vezetôinek, a Kongresszus szervezôinek a figyelmét felhívni arra, hogy érdekvédelmi szervezetünk tagságának nagy része, hogy ne mondjam: túlnyomó többsége egyik platformhoz sem tartozik. Sem a nacionalista hôbörgôkhöz, sem a szociáldemokrata beállítottságúakhoz. A szépen képviselt, de a tájainkon teljesen hagyománytalan kereszténydemokrata platformhoz. A "reform tömörülés" tagsága se sokkal nagyobb (bár fajsúlyosabb), mint a megfelelô magyarországi párt végbélnyúlványa, a liberális platform is. A "reform tömörülés" vezéralakja például, a minden bizonnyal okos, felkészült és tehetséges Toró Tibor — aki (egy tv-ben közvetített vitája során láttam) — ijesztôen merev, nem tud közvetlenül szólni hallgatóihoz. Mindezek és az esetleg kifelejtett "platformok", tömörülések taglétszámukat tekintve nem tesznek ki összesen többet az RMDSZ-tagság egynegyedénél. Tisztelettel kérdem: vajon a szatmári RMDSZ-kongresszus küldötteinek legalább kétharmada "platform-független"? Mert ha képviseltetnie kell ott magát minden irányzatnak — mint ahogy kell, ugye —, liberálisnak, reform-törekvônek, szociáldemokratának és kereszténydemokratának — azt hiszem, nem ártana odafigyelni az RMDSZ-tagság túlnyomó többségét kitévô "platform-független"-jére, a választók nagy részére is. Nem egyébért, csak hogy miközben "platformokba" tömörült uraink a soványka koncon marakodva próbálnak teljesíthetetlen követeléseket számon kérni és felelôtlen ígéretekkel etetni a tagságot — legyenek olyanok is, akik a romániai magyarság megmaradását célzó alapvetô követelményeinek teljesítésén tartják a szemüket, ezek érdekében kötnek — adott esetben — szövetséget, lépnek megegyezésre román pártokkal.

Mert azért valamit ne feledjünk.

Nem vagyunk nagyhatalom. (Úgy értem, az RMDSZ). Sajnos Magyarország sem az. A nagyvilág pedig (élén Günther Verheugen úrral) továbbra is fütyöl ránk, mint 1919-ben, 1946-ban, 1956-ban tette. Meg kell találnunk a közös nevezôt a (valóban) demokratikus román erôkkel. Ehhez azonban — elnézést: nem "klikkpolitikusokra" van szükségünk. Olyanokra sem, akik az elmúlt 13 év alatt bebizonyították, hogy akkor is hivatásszerûen kell vezérkedniük, ha nincs hozzá politikai érzékük, és adott esetben az ellenséggel is összefognának, hogy a felszínen maradjanak, hogy róluk szóljon, ôket zengje a világsajtó. Értünk — úgymond. Ezeknek az egyébként tiszteletre méltó uraknak azt ajánlanám: pihenjenek egy kicsit. Esetleg vonuljanak nyugalomba. Természetesen érdemeik elismerésével.

Fodor Sándor

NAPIRENDEN

Adrian Nãstase Kijevbe látogathat
A román–ukrán kapcsolatokat elemeznék

(4. old.)

Adrian Nãstase miniszterelnök a tavasz folyamán Ukrajnába látogathat, hogy a kijevi vezetéssel elemezzék a román–ukrán gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fellendítését, áll egy hétfôn kiadott kormányközleményben.

A román kormányfô vasárnap este Davosban találkozott Viktor Janukovics ukrán miniszterelnökkel, akivel a két ország kormánya által az exportok ösztönzésére és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére kezdeményezett projektekrôl tárgyalt. A találkozón szó esett a román–ukrán kormányközi gazdasági és kereskedelmi konzultatív tanács harmadik ülésének megrendezésérôl is, amelyre Nãstase kijevi látogatása alkalmával kerülhet sor.

A román kormányfô, aki jelen volt a a Világgazdasági Fórum davosi ülésén, vasárnap részt vett a Délkelet-Európa prioritásai címû szemináriumon. A rendezvényen jelen volt a szlovén és a macedón államfô, a bolgár pénzügyminiszter, valamint külföldi politikai és üzleti körök képviselôi.

Nãstase hangsúlyozta: a nemzetközi pénzintézeteknek nagyobb mértékben kell részt venniük a regionális befektetések megszerzésében, ami jótékony hatással lenne mind a szociális helyzet, mind pedig a munkahelyek száma tekintetében.

Februárra tervezik a MÁÉRT összehívását

(4. old.)

A kormány a közeljövôben, még februárban össze szeretné hívni a Magyar Állandó Értekezletet (MÁÉRT) a kedvezménytörvény módosított szövegtervezetének megvitatására — közölte Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnöke.

Tájékoztatása szerint a kedvezménytörvény módosításának tervezetét elôkészítô munka azon alapelvek alapján folyik, amelyeket a kormány tavaly december 27-i ülésén elfogadott.

A HTMH vezetôje elmondta: a tervezetrôl egyeztetnek a szomszédos országokkal, azt követôen pedig az azokban mûködô legitim magyar szervezetekkel, s a Magyar Állandó Értekezlet összehívása e folyamat csúcspontja lesz.

Bálint-Pataki József szerint a Máért-tanácskozásnak akkor van értelme, ha sikerül egyetértést kialakítani a tervezetrôl, amelyet a kormány ezt követôen kíván az Országgyûlés elé terjeszteni.

Közölte: a kormány azt szeretné, ha mielôbb a parlament elé kerülhetne a javaslat, s azt az Országgyûlés a tavaszi ülésszakon minél nagyobb egyetértéssel fogadná el. A módosítás konkrétumairól a hivatal elnöke egyelôre nem kívánt nyilatkozni.

Kiket várnak az RMDSZ-kongresszusra?

(4. old.)

Kovács László külügyminiszter, a Magyar Szocialista Párt és Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke is jelen lesz az RMDSZ VII. kongresszusán — közölte Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke. Elmondta, hogy a január 31-én Szatmárnémetiben összeülô kongresszusra minden magyarországi parlamenti pártot meghívtak, és az már biztos, hogy mind a kormánypártok, mind az ellenzéki pártok közül egy-egy pártelnök jelen lesz.

— Néhány napon belül az is kiderül, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége és a Fidesz — Magyar Polgári Párt részérôl ki vesz részt a kongresszuson — tette hozzá az ügyvezetô elnök.

Takács "nagyon valószínûnek" tartja, hogy Szatmárnémetiben román–magyar miniszterelnöki találkozóra is sor kerül. Ez most már csak Medgyessy Péter magyar kormányfôn múlik, mivel Adrian Nãstase miniszterelnök már elfogadta az RMDSZ meghívását.

A román miniszterelnököt kormányának több tagja is elkíséri Szatmárnémetibe.

A további kongresszusi meghívottakról Takács Csaba elmondta: a szélsôségesen magyarellenes Nagy-Románia Párt kivételével az összes hazai parlamenti párt kapott meghívót.

— A határon túli magyar szervezetek vezetôi közül is mindenki visszajelezte már, hogy eljön Szatmárnémetibe. Ott lesznek továbbá a határon túli magyarsággal foglalkozó magyarországi alapítványok képviselôi is — mondta az ügyvezetô elnök.

Az RMDSZ meghívta az Európai Néppárt (EPP) vezetôségét, és a NATO-tagországok Romániába akkreditált diplomatáit is.

— Az Európai Néppárt részérôl — amelynek az RMDSZ is tagja — Wim van Welzen fôtitkárt vagy annak helyettesét várjuk — mondta Takács Csaba.

Budapesten pénteken csupán annyit közöltek: még folyik az egyeztetés arról, hogy Medgyessy Péter miniszterelnök részt vesz-e az RMDSZ kongresszusán, illetve találkozik-e Adrian Nãstase román miniszterelnökkel.

Pluszban adóznak a többlakásos tulajdonosok
Megfizettetik a gazdagságot

(4. old.)

A helyi adók és illetékek új(abb) jogszabálya (2002/36. kormányrendelet, az alkalmazásához szükséges módszertani szabályozások pedig az 1278. kormányrendeletben jelentek meg elmúlt év decemberében) több olyan elôírást is tartalmaz, amelyek újdonságuk mellett szokatlanságukkal okoznak majd meglepetéseket, és ismeretük hiánya anyagi kellemetlenségekhez is vezethet. Bár az elmúlt évben a sajtó többször is foglalkozott a magánszemélyek tulajdonában lévô több lakás után felszámított úgynevezett pótadóval, a helyzet újszerûsége biztosan elfeledtette a különleges nyilatkozat benyújtásának kötelezettségét, amelyet jobb minél hamarabb megtenni az elkövetkezôkben azért, hogy elkerülhessék a megkésett nyilatkozatoknál alkalmazott pénzbírságot.

A helyi adókról és illetékekrôl rendelkezô jogszabály elôírja, hogy azoknak a városi és vidéki adófizetôknek az esetében, akik több, lakásrendeltetésû épülettel rendelkeznek — másikkal, mint amelyeket bérbe adtak —, megemelik az épületadót. Ezt az adónövelést a következôképpen alkalmazzák: 15%-kal az elsô épületért; 50%-kal a második, 75%-kal a harmadik és 100%-kal a negyedik és az azt követô épületekért (mindegyik esetben azon kívül, amelyen az illetô állandó lakhelye szerepel). A tulajdonok sorrendjét a lakás megszerzésének éve szerint állapítják meg, amint az a hivatalos okiratokból kiderül, és függetlenül attól, hogy milyen formában jutott az adófizetô tulajdonába. Boros János kolozsvári alpolgármester, akitôl az új helyzet pontosításáról érdeklôdtünk, felhívta a figyelmet arra, hogy az érintettek minél rövidebb idôn belül nyújtsák be a kormányrendeletben is elôírt és megkövetelt különleges nyilatkozatot, amely a "pótadó" kiszámításához feltétlenül szükséges.

Akinek a nevén egynél több ház szerepel (ez lehet akár hétvégi vityilló is), köteles kitölteni az újfajta nyilatkozatot, amelyet a lakhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál iktat, tehát ott, ahová a személyi igazolványában szereplô lakhely alapján tartozik, magyarázta az alpolgármester. Ennél a hivatalnál állapítják meg a rangsorolást, és közlik azzal a polgármesteri hivatallal, amelynek a hatáskörzetében található a másik (második, harmadik és a többi) ingatlan. Ez a hivatal alkalmazza majd az említett arányú adónövelést. Természetes, hogy a másik helységben lévô lakásért ott állapítsák meg az adót, hiszen ez most már helyenként eltérô, mindenhol más adókulccsal dolgozhatnak. Elôfordul, hogy az adófizetô nevén több ingatlan szerepel, de egyik esetben csak résztulajdonos. Ilyenkor kiszámolják a fizetendô adó teljes összegét, figyelembe veszik a több lakással rendelkezô és pótadóra köteles személy részét, és arra a bizonyos tulajdonrészre alkalmazzák a megfelelô arányú adónövelést.

A 36. kormányrendelet alkalmazására kiadott módszertani szabályozások elôírják, hogy adó alá esnek a lakásrendeltetésû építmények, valamint azok is, amelyeket valamely szabad tevékenység végzésére használnak, továbbá a melléképületek és gazdasági épületek (konyha, kamra, pince, garázs stb.) Azok a különálló, szintén lakásrendeltetésû épületek, amelyek ugyanazon cím alatt találhatók és egy adófizetô tulajdonában vannak, nem esnek a pótadó elôírása alá. Ez viszont nem érvényes az egyazon tömbházban lévô lakásokra, amelyekért tulajdonosuk adónöveléssel tartozik. Szintén kivételt képeznek az eltartási szerzôdés tárgyát képezô ingatlanok.

A bérbe adott lakások esetében csak akkor nem számolnak adótöbbletet, ha létezik érvényes, írott és az adóhivatalnál iktatott lakbérleti szerzôdés, a bérbeadó igazolja, hogy albérlôjének személyi igazolványában szerepel az ideiglenes tartózkodási engedély az adott lakás címére, továbbá a bérlô nem lehet az adófizetô családtagja, családon pedig a házastársakat és a nem családos gyermekeket értik.

(i)

85 éves lenne Nicolae Ceausescu — ha nem végezték volna ki

(4. old.)

Nem sok olyan diktátor volt, akinél a bukás pillanatát élôben közvetítette a televízió, de Nicolae Ceausescu esetében ez történt. 1989. december 21-én a pártközpont erkélyén állt és beszélt Bukarest központjában, elôtte a sebtében mozgósított tömeg. A sokaság, amelynek soraiból — hallatlan, példátlan, elképzelhetetlen esemény — hirtelen tiltakozó kiáltások szálltak fel, a Conducãtort, a vezért pfujolni kezdték. A Román Kommunista Párt addig a percig mindenható vezetôjének arcára értetlenség és döbbenet költözött, szava elakadt, a gyûlés félbeszakadt. Nicolae Ceausescu négy nappal késôbb halott volt, feleségével — sokak szerint rossz szellemével —, Elenával együtt végezték ki 1989. december 25-én, egy târgovistei laktanya udvarán. Az uralmát elsöprô felkelés körülményeit mindmáig nem tisztázták megnyugtatóan.

A bukaresti gyûlés arra szolgált volna, hogy a néhány nappal korábban kitört temesvári felkelés, az ottani vérfürdô hírei által sokkolt lakosságot a sokszor bevált régi módon felsorakoztassa a Conducãtor mellett — de a rendezvény visszájára fordult. Már aznap lôttek Bukarest utcáin, másnap az elnöki pár helikopteren menekült el a párt központi bizottságának helyt adó épület tetejérôl, nem sokkal azután, hogy a tömeg megrohanta a hatalom központját. Kiderült: a diktátor és felesége számára csapdát állítottak. A légijármûvet a pilóta nem a menekülési pontra vitte, hanem üzemzavarra hivatkozva már elôbb földre szállította. A helikoptert elhagyva hiába próbáltak egérutat nyerni egy testôreik által leállított gépkocsival: felismerték, letartóztatták, sebtében összeállított statáriális bíróság elé állították, sommás eljárás keretében halálra ítélték ôket.

A háttér a Ceausescu menekülését követô zûrzavar volt, a tévében is közvetített tûzharcok, valós és álhírek, sok halott az ország több városában (késôbbi hivatalos összesítés szerint is legalább ezer, de akkor sokkal többrôl véltek tudni). Hogy miként alakultak ki fegyveres összecsapások Románia számos városában a rettegett biztonsági szolgálat, a Securitate, a katonaság és a felkelôk között, ki lôtt kire, honnan, miért, azóta sem világos.

A Ceausescu-házaspár kivégzése nyomán gyorsan elhaltak a harcok. Az ország a tévére tapadt, az alkalmi videokamera által megörökített dermesztô képre, amely a hatalom tegnapi birtokosainak a kivégzôosztag által szitává lôtt holttestét mutatta, a laktanya kövezetén megalvadt vérpatakokkal. A lázálom véget ért.

Nicolae Ceausescu 1918. január 26-án született Scornicesti olténiai községben, szegényparaszti családból. Cipésznek tanult, de hamarosan bekapcsolódott a kommunista ifjúsági mozgalomba. Mozgalmi munkásságáért 1936-ban és 1940-ben is bebörtönözték — és ezzel kezdôdött meg igazi karrierje, mivel Doftana fegyházában együtt raboskodott Gheorghe Gheorghiu Dej-zsel, aki a román kommunisták vezetôjeként az ország ura lett a második világháború után. Ezzel Nicolae Ceausescu is bekerült a vezetés szûkebb magjába.

A szokásos pártfunkcionárius-karrier emeli a magasba: az ifjúkommunisták bukaresti, majd országos titkára, fôtitkára, a bukaresti pártbizottság tagja, képviselô a Nagy Nemzetgyûlésben, mezôgazdasági miniszterhelyettes, hadügyminiszter-helyettes, 1955-tôl pedig már a szûkebb vezetô testület, a Politikai Bizottság tagja, a pártvezér jobbkeze. Gheorghiu Dej halála után, vagyis 1965-tôl az ô utóda az ország élén. Pártvezetôi posztját mindvégig meg is ôrzi — a szó szoros értelmében is a végig.

Mindazonáltal megtévesztô lenne azt mondani, hogy már 1965-ben a csúcsra jutott, hiszen még ezt követôen is "felfelé lépett": míg elôdje elsô titkárként vezette a pártot, ô késôbb fôtitkárként irányítja, 1967-tôl az államtanácsnak is elnöke (államfô), 1969-tôl a fegyveres erôk fôparancsnoka, 1974-tôl pedig testére szabják a köztársasági elnöki posztot, jogarral a kézben ábrázolja a hivatalos fotó. Uralma éveiben a személyi kultusz áthatja a közélet minden megnyilvánulását. Kötelezô hódolat tárgya felesége is, Elena, akivel 1939-ben kötött házasságot. (Három gyermekük közül a legifjabb, Nicu volt a kiszemelt utód, ô 1996-ban cirózisban hunyt el.) Elena Ceausescu a diktatúra bukásakor a formális hierarchiában is a második helyen következett férje után.

Nicolae Ceausescu hatalomra jutása után bizonyos rokonszenvet tudott kivívni a maga számára mind a korszak nyugati vezetôi, mind az ország lakosságának soraiban azzal, hogy a "szocialista táboron" belül önállóbb külpolitikát folytatott, csökkentette a Szovjetunió befolyását, beleszólását a román ügyekbe, elutasított moszkvai kezdeményezéseket, nyugati és kínai kapcsolatokat ápolt, kiváltva a szovjet vezetôk rosszallását. Románia már a hatvanas években szinte névlegessé csökkentette a katonai szerepvállalást a Varsói Szerzôdésben, majd 1968-ban nyíltan helytelenítette Csehszlovákia katonai megszállását a Szovjetunió és a Varsói Szerzôdés más tagállamainak erôi által, elítélte Afganisztán szovjet katonai megszállását is.

A Nyugat hosszú ideig táplált illúziókat Ceausescu politikáját illetôen: nem volt véletlen, hogy az Európai Közösség kereskedelmi megállapodást kötött Romániával (egyedül a "szocialista tábor" országai közül), vagy hogy Bukarest fogadhatta amerikai elnök látogatását is. Ceausescu látványos gesztusa: amikor a Szovjetunió lemondta a részvételt a Los Angeles-i olimpián, hogy így torolja meg az 1980-as moszkvai játékok amerikai bojkottját (Afganisztán nyomán), Románia — a "tábor" országai közül egyedüliként — 1984-ben részt vett a versenyeken és 20 aranyérmet hozott haza az amerikai földrôl.

A belpolitikában a hivatalosan "aranykorszaknak" nevezett Ceausescu-éra néhány rugalmasabbnak tûnô politikai és kulturális reformmal kezdôdött, ám a végletekig központosított hatalom továbbra is és egyre átfogóbban a Securitate állambiztonsági apparátusára támaszkodva ellenôrizte az emberek életének szinte minden megmozdulását, szétzúzott mindenfajta formálódó ellenzéket. Ceausescu a gazdaságpolitikát megalomániás terveinek szolgálatába állította, extenzív fejlesztés, idejétmúlt nagyipari komplexumok építése emésztette fel az ország erôforrásait, a hetvenes években felvett hatalmas nyugati hitelek erôltetett törlesztése a nyolcvanas évekre súlyos áruhiányt okozott. A mind erôsebb nacionalizmus, a nemzeti kisebbségek elnyomása, a falurombolás, a vezetés "családi hitbizománnyá" válása fokozódó belsô ellenállást és nemzetközi felháborodást váltott ki.

Nicolae Ceausescu 1989-ben minden erôvel megpróbálta elejét venni a többi "testvérországokban" kibontakozott reformfolyamatoknak — ekkorra mind Keleten, mind Nyugaton, mind országában elszigetelôdött. Már azelôtt bukott ember volt, hogy a bukaresti nagygyûlésen megszólalt a tömeg.

Baracs Dénes,
(MTI-Panoráma)

KÖRKÉP

Lakás fiataloknak

(5. old.)

Az utóbbi tizenhárom évben Szamosújváron egyetlen lakrészt sem építettek. A tömbházak már nem szerepeltek a városgazdák tervében, de még a ’80-as esztendôk végén elkezdett épületeket sem fejezték be. Nem csoda, ha a Szamos menti kisvárosban lakáskrízis van. Ezt a szociális kérdést igyekszik megoldani idén a helyi önkormányzat.

Amint azt lapunknak Pintea Ioan alpolgármester elmondta, 2003-ban két új tömbházat építenek a Kétvízközt lakónegyedben. A Víz utcában egy harminc, míg a Park utcában egy húsz lakrészes tömbház felépítését tervezik a városatyák. A beruházást az Országos Lakásügynökség támogatja. Míg az elmúlt években a lakásépítés a helyi költségvetéstôl függött, idén már országos finanszírozást élvez. A tervek szerint kora tavasszal hozzá is látnak a munkálatokhoz. Városi szinten körülbelül 250 lakáskiutalási kérést tartanak nyilván, de e fontos szociális probléma rendezése csakis az Országos Lakásügynökség hathatós segítségével oldható meg.

Erkedi Csaba

Különleges könyvnapok kisgyerekeknek
Kórházi játszószobákat rendezett be az Inocenti Alapítvány

(5. old.)

Könyvnapokat szervezett szombaton délelôtt a besztercei Inocenti Alapítvány kisgyerekeknek — 6 hónapostól 6 éves korig —, a volt csecsemôárvaház mellett lévô Gyerekjogvédelmi Igazgatóság épületében. Már három éve annak, hogy itt amerikai támogatással felkészítik azokat a gyerekeket, akiket örökbefogadásra vagy nevelésre kiadnak az intézetbôl. Megfigyelik, szocializálják ôket, de nemcsak a gyerekekkel, hanem az új szülôkkel vagy pótmamákkal is foglalkoznak.

A hétvégi könyvnap alkalmával "kifelé fordultak", és nemcsak az elhagyott gyermekeket összefogó Foster-csoporttal próbáltak foglalkozni, hanem bárkivel, aki gyerekének egy jobb nevelési lehetôséget keres. A rendezvény célja a kisgyerekek könyvszeretetének kialakítása, a jobb gyerek–szülô kapcsolat létrehozása a könyvolvasás kapcsán. Huzmezan Laura, a besztercei Inocenti Alapítvány vezetôje nemrég érkezett haza Amerikából, s beszámolt ott szerzett tapasztalatairól.

— Egy gyereket igenis már a csecsemôkorban készíteni, nevelni lehet a könyvszeretetre, ezáltal fejlesztve szókincsét, fogalomkörét, és persze ehhez hozzátartozik az ének, a játék, a simogatás és a szülôk példája, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb jól olvasó kisiskolás olyan környezetbôl származik, ahol a könyv már emlékezete óta ott van a könyvespolcon, elérhetô számára, és nemcsak ô, de a szülei is olvasnak újságot, folyóiratot és könyvet. Egy 11 hónapos gyerek képes könyvbôl felismerni tárgyakat vagy gyakran látott vagy mutogatott állatot. Az egy évet betöltött gyerek már meg is tudja nevezni a könyvben látottakat. Fontosnak tartják a kutatók a gyerekkel való beszélgetést, de annál is fontosabbnak a gyerek meghallgatását. Azt hiszem, a szülôk itt tévednek a leggyakrabban. Nem hallgatják meg saját gyereküket. Elkönyvelik, hogy gagyog, de nem próbálják felismerni, hogy mit — mondta Huzmezan Laura.

A gyerekközpontú rendezvényen a jelenlévô szülôk játszhattak gyerekeikkel, olvashattak együtt és külön-külön, illetve a szülôk egy dokumentumfilmet is láthattak arról, hogy mikor, hogyan és hol kell kezdeni a kisgyerekkel az olvasást.

— Az olvasást megelôzô és olvasásra felkészítô programunkat önkéntesekkel próbáljuk megvalósítani — mondta az alapítvány vezetôje. — A megyei kórházban sikerült berendeznünk két játszószobát, egyet a csecsemôosztályon és egyet a gyerekosztályon. Önkénteseink próbálják a kórházban felvidítani a beutalt beteg gyerekeket. Olvasnak nekik, énekelnek, és az ágyban fekvôkhöz külön bemennek játszani. A városi könyvtárnak is adományoztunk olyan könyveket, amelyet a legkisebb gyerekek akár "meg is ízlelhetnek", hisz ez is egy módja a megismerésnek, és ezt bármikor kölcsönözhetik a szülôk. Gyermeknapon, mikuláskor, karácsonykor és egyéb alkalmakkor minden esztendôben közös ünnepséget szervezünk azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, akik innen mentek el, akiket mi készítettünk az örökbefogadásra, és akiket ezután fogadnak örökbe.

Besztercén kívül az országban csak Bukarestben alkalmazzák a könyv és korai olvasás elsajátításának programját. A játszószobák itt a megyei kórház igazgatója, Constantin Gelu Buta közremûködésével jöhettek létre, aki felismerte, hogy gyerekek esetében létfontosságú a játék, még ha betegek is, és a kórházi személyzet adott esetben csak a szakmai szolgáltatásra képes és csak erre képzett. Az Inocenti Alapítvány csak külföldi, fôleg amerikai alapítványok anyagi támogatásával és Beszterce elöljáróinak pozitív hozzáállásával, tanácsadásával mûködik, ami csakis a besztercei közösség jobb létét szolgálhatja.

Bencze Anna

Gazdatanfolyam Válaszúton

(5. old.)

A múlt tavasszal elkezdett gazdaképzés folytatását határozta el a Kallós Alapítvány-elnöke, Kallós Zoltán néprajzkutató és a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete megyei szervezetének elnöke, Farkas Zoltán agrármérnök. A képzés során az elôadásokat január végétôl március 22-ig, szombatonként tartják.

Az elôadás lelkes támogatója Morar Gavril egyetemi tanár, a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen oktatója, aki maga is itt gazdálkodik a családi birtokon. Naponta négy elôadásra és megbeszélésre kerül sor. Íme, néhány fontosabb téma: szalmásgabonák, takarmánynövények, zöldségek, burgonya termesztése, gyümölcsfajták gondozása, vegyszeres gyomirtás, növényvédelmi eljárások. Az állattenyésztési témák közül a szarvasmarha és a sertéstenyésztési kérdéseket állategészségügyi elôadások követik. Különleges dolgot is terveztek a gépesítéssel kapcsolatban. A gyakorlati bemutató során megtanítják a gazdákat arra, hogyan kell beállítani az ekét, hogy a szántás kifogástalan minôségû legyen. Ugyancsak igen fontos a vetôgép beállítása, hogy annyi magot szórjon a hektárra, amennyit a számításban megterveztek. Ezért ezt jól meg kell tanulnia minden termelônek, mivel ezen múlik a termés jövedelmezôsége.

A tanfolyamon: Morar professzor mellett elôadást tart többek között dr. Nagy Zoltán, dr. Sebôk M. Péter, dr. Vincze Mária egyetemi tanár, valamint Farkas Zoltán agrármérnök, Bódis András agrármérnök, Lôrincz Piroska kertészmérnök, Molnár András és Debreczeni József mezôgazdasági gépészmérnök, dr. Szilágyi Elemér állatorvos, Jablonovszky Elemér kertész és mások. A gazdatanfolyamon résztvevô termelôk valamennyien szórványvidéki földmûvelôk, akik Feketelakról, Bonchidáról, Köblösrôl, Szamosújvárról és Válaszútról érkeznek.

Barazsuly Emil

Hittel és felelôsséggel az ifjúságért

(5. old.)

Sikeres évet tudhat maga mögött az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, derült ki azon a sajtótájékoztatón, amelyet az IKE vezetôsége tartott január 27-én délelôtt, a felújított székházban. Jakab István IKE-titkár beszámolójából kiderült: számukra a 2002-es év a belsô építkezés stratégiai elemeibôl állt össze, mintegy kétszáz önkéntes fiatal segédletével. Hat új vidéki csoportot jegyeztek be, elsôsorban a Kalotaszeg és Székelyföld környékérôl, új irodát nyitottak Désen, és további két új központ létesítését is tervezik Marosvásárhelyen, illetve Sepsiszentgyörgyön. Számos új szolgáltatást is bevezettek, például a külföldi önkéntes csereprogramot, keresztyén ifjúsági vezetôk képzését, valamint különféle sport- és egyéb rendezvényeket. Állandósultak a vasárnaponkénti, a Farkas utcai templomban megtartott egyetemi ifjúsági istentiszteletek, amelyeken alkalmanként mintegy száz diák vesz részt. Az IKE-titkár felhívta a figyelmet a felújított központi épületre, amelyet kérésre más ifjúsági szervezeteknek is rendelkezésére bocsátanak, továbbá beszámolt arról is, hogy külföldi, valamint helyi szervezeteknek és magánszemélyeknek köszönhetôen sikerült stabilizálni az IKE anyagi helyzetét, így az egyesület 2003-ban is hittel és felelôsséggel láthatja el feladatát.

A FIKE tevékenységérôl Bartos Károly lelkész számolt be. Elmondta: a "fôiskolás szárny" célja gondolkodásra és vélemény-nyilvánításra késztetni az egyetemistákat. Ezzel a szándékkal szervezik különbözô programjaikat: istentiszteleteket, bibliaórákat, nyelvklubokat, színjátszókört, játszóházat, filmklubot, irodalmi kört. Néhány éve már zeneszakosztály is mûködik az IKÉ-n belül, errôl Takács Zoltán mesélt. Elhangzott: a Szikra névre hallgató IKE-együttes már több nagy sikerû koncertet tudhat maga mögött, ezt a tevékenységet kívánja folytatni a jövôben is, illetve tervei között szerepel összehozni a zenével foglalkozó fiatalokat.

Az IKE-vezetôk bíznak abban, hogy tevékenységükkel sikerült ébren tartani az erdélyi fiatal magyar értelmiséget, akik fogékonynak bizonyulnak az általuk szervezett programokra.

Sándor Boglárka Ágnes

Sportolók kifosztása

(5. old.)

Minôsített lopás vádjával indítanak bûnvádi eljárást Florin C. ellen. A 20 éves fiatalember valószínûleg nagyon szeret sportolni, mivel a Ion Moina Stadion öltözôjét szemelte ki, ahonnan két ôrizetlenül hagyott maroktelefont tulajdonított el.

Levágta a gép a karját

(5. old.)

Munkabaleset történt Alsójárán január 24-én pénteken délben. Ilie Traian V. (32), a helyi Iaramin Rt. dolgozója a forgácsszállító gépszalagon dolgozott, adott pillanatban a gép elkapta a jobb karját, és tôbôl leszakította. Kolozsváron a rehabilitációs kórházban kezelik, a tordai ügyészség és a munkavédelem képviselôi nyomozást folytatnak a baleset további körülményeinek kiderítéséért.

Ezüstlánc kellett

(5. old.)

Rablás áldozata jelentkezett vasárnap hajnali 5 órakor a rendôrségen. Stelian V. elmondása szerint együtt poharazgatott Iosif Adrian K.-val a Music Pubban, onnan távoztak, majd négy óra körül a Horea úton összeverekedtek. Ennek során Iosif Adrian K. letépte Stelian V. ezüst nyakláncát.

Rablás alapos gyanúja miatt ôrizetbe vették Iosif Adrian K.-t, a nyomozás folytatódik.

Halálos baleset

(5. old.)

Halálos baleset történt Kissebes (Poieni) térségében szombaton, január 25-én este fél kilenckor. Az DN1 E60 országúton haladó Renault szállítójármû (sofôr: a 21 éves Nicoarã Florin H.) elgázolta Iosif C. (45) gyalogost. A holttestet felboncolják.

Autóbontóval mentették meg az áldozatokat

(5. old.)

Könnyebb sérüléssel megúszták egy vasárnap reggeli baleset áldozatai. Sorin Z. (23) kiskatona négy társával a diszkóból tért haza, az idôjárási viszonyokhoz képest túl gyorsan hajtotta a Ford Scorpiót, átsodródott, és egy parkoló Mercedesbe rohant. A két gépkocsiban jelentôs anyagi kár keletkezett, az utasokat csak autóbontó segítségével lehetett kiszedni az autóból, viszont csak apróbb sérülést szenvedtek.

Rendbontás a diszkó elôtt

(5. old.)

Három fiatalembert hatósági közeg megsértése miatt 30 napra szóló elôzetes letartóztatásba helyezett az ügyészség. Január 25-rôl 26-ra virradóra a magyarfenesi Phoenix diszkó elôtt Cãlin Gherman (25), Florin Rãzvan Nica (22) és Csubirkai László Attila (24) három, akcióban lévô csendôrt — Claudiu Lãzãreanu, Cosmin Feher és Vasile Gliguta — sértegetett, fenyegetett és megütött.

A hivatalos közeg megsértését hat hónaptól tíz évig terjedô börtönbüntetéssel sújtja a Btk.

(póka)

GAZDASÁG

Több helyen feloldották az oltási tilalmat sertéspestisre

(6. old.)

Két megyében is feloldotta az országos állategészségügyi felügyelet a sertéspestis elleni oltás tilalmát, miután az utóbbi napokban újabb fertôzési gócokat fedeztek fel a térségben.

Valer Donca, a Szatmár megyei állategészségügyi igazgatóság bejelentette, hogy már megkapták a tilalom feloldására vonatkozó engedélyt. Szatmár megyében a sertéspestises fertôzések miatt decemberben betiltották az állatvásárokat, de karácsony elôtt négy vásárban feloldották a tilalmat. A legutóbbi sertéspestises eseteket Szatmár megyében Érszentkirályon és Szatmárudvariban jelezték, ahol néhány nappal ezelôtt 11, illetve 21 fertôzött sertést kellett leölni.

Feloldották a tilalmat Bihar megyében is, ahol négy helyen — Nagyváradon, Margittán, Céckén és Papmezôn — ütötte fel fejét a sertéspestis.

A tilalom feloldását kérték az Arad megyei állategészségügyi illetékesek is, de erre a román mezôgazdasági minisztérium még nem adott engedélyt. Ebben a megyében Nagypélen, Alcsilben és a Zimándújfaluhoz tartozó Fakert településen tartanak számon fertôzésgócot.

A szakemberek szerint a nyugati megyékben történt megbetegedések annak tudhatók be, hogy a mezôgazdasági minisztérium rendelete értelmében 2002-tôl hat megyében — Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szilágy és Szatmár — az Európai Unió szabályainak megfelelôen betiltották a sertéspestis elleni védôoltást. Az intézkedést az idén további hat megyére kiterjesztették. A tervek szerint 2005-ig az egész országban tilos lesz a sertéspestis elleni védôoltás.

Románia nem exportálhat sertéshúst az EU tagállamaiba mindaddig, amíg teljesen fel nem függeszti a hazai állomány oltását. Az oltási tilalommal jelentkezô gondokat a szakértôk arra vezetik vissza, hogy a tenyésztôk nem tartják be azt a szabályt, amely tiltja, hogy háztartási hulladékot, moslékot etessenek a sertésekkel.

Sorin Mitrea, az országos állategészségügyi felügyelet vezérigazgató-helyettese elmondta: az ország nyugati határának mentén az utóbbi idôben összesen 200 állatot kellett leölni és elégetni. Hangsúlyozta, hogy Románia minden esetben azonnal értesítette az Európai Uniót, illetve a szomszédos országokat.

— Idáig egyetlen ország, így Magyarország sem jelentette, hogy észleltek volna a keleti határ mentén a romániaihoz hasonló esetet — tette hozzá.

Valutaárfolyamok
Január 27., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

36 150/36 350

33 000/33 300

142/146

Január 28., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 36 072 lej, 1 USD =33 164, 1 magyar forint = 147 lej.

HIRDETÉS

GYÁSZHÍR

(7. old.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Svédországban élô, fodorházi születésû testvér, apa, nagyapa, sógor,

id. TUSAI ISTVÁN

elhunyt. Temetése január 28-án 11 órakor a Linköpingi temetôben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (0012)

SPORT

LABDARÚGÁS
U FC: Van megoldás

(8. old.)

Pillanatnyilag megoldódott a Kolozsvári U FC anyagi krízise, tájékoztatta lapunkat a klub sajtóreferense, Codin Samoilã.

A játékosok a sztrájk kitörése óta elôször fognak közösen edzeni a holnapi nap folyamán, miután a vezetôség értesítette ôket, hogy pénteken mindenki megkapja szerzôdésbe foglalt fizetése második részletét. Ezek szerint mintegy 14 ezer dollárt kapnak a játékosok, míg az edzôknek, gyúróknak és orvosoknak továbi 6000 dollár üti a markát. A tervek szerint a játékosok néhány napos központi felkészülésen vesznek részt, majd február 6-án nekikezdenek barátságos mérkôzéseket játszani B-osztályos csapatok ellen.

A 40 fôs keretben az ifi csapatban szereplô játékosok is lesznek, a felkészülési idôszak végére viszont csak 25 futballistára apad a keret. Barátságos mérkôzéseken a fontosabb ellenfelek a Nagyváradi FC, a Gyulafehérvári Apullum, Dési Egyesülés és Medgyesi Gázmetán lesznek. További újdonság, hogy a megyei tanács, úgy tûnik, végleg átvette a Ion Moina Stadiont, ezt felújítani kívánja, valamint állja a stadion üzemeltetésével járó költségeket.

Gálffy Attila

Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Az olasz Serie A 18. fordulójának eredményei: Modena–Atalanta 0–2, Como–AS Roma 2–0 (!), SS Lazio–Reggina 0–1, Bologna–AC Torinó 2–2, Brescia–AC Párma 1–1, Milánói Internazionale–Empoli 3–0, Torinói Juventus–Piacenza 2–0, Perugia–Chievo 1–0 és Udinese–AC Milan 1–0. Az élcsoport: 1. AC Milan 39 pont (34–12), 2. Internazionale 39 (37–20), 3. Juventus 38, 4. Lazio 36, 5. Chievo 32, 6. Udinese 29.

Serie B, 20. forduló: Ascoli–Salernitana 3–0, Verona–Ancona 0–1, Venezia–Cagliari 3–0, Genoa–Vicenza 0–2, Triestina–Bari 1–2, Livorno–Sampdoria 1–1, Palermo–Cosenza 1–0, Messina–Ternana 2–2 és Lecce–Siena 1–1. Az SSC Nápoly–Catania mérkôzést hétfôn játszották, lapzárta után ért véget.Az élen: 1. Triestina 36 pont, 2. Sampdoria 33, 3. Livorno 33, 4. Siena 33, 5. Lecce 32, 6. Vicenza 32, 7. Ancona 32.

• A spanyol Primera Division 19. játéknapján: Atlético Madrid–Real Sociedad 1–2, Espanyol Barcelona–Deportivo La Coruña 3–1, Osasuna–Racing Santander 3–1, Betis Sevilla–Villarreal 2–1, Huelva–Rayo Vallecano 2–1, Valencia–Sevilla 1–0, Valladolid–Deportivo Alavés 1–3, Athletic Bilbao–Real Madrid 1–1, Málaga–Mallorca 1–0 és Celta Vigo–FC Barcelona 2–0. Az élcsoport: Real Sociedad 43 pont, 2. Real Madrid 38, 3. FC Valencia 35, 4. Betis 33, 5. Deportivo La Coruña 32, 6. Celta Vigo 30.

(pja)

KOSÁRLABDA
Kihirdették az All-Star kezdôcsapatait

(8. old.)

Nagy meglepetésre sem az utóbbi évek legdominánsabb játékosának tartott Shaquille O’Nealt, sem a minden idôk legjobbjának kikiáltott Michael Jordant nem szavazták be a február 9-én Atlantában megrendezendô 52. NBA All-Star gála kezdôcsapatába.

A csapatok kezdôjátékosait hagyományos módon a rajongók szavazzák meg, míg a cseréket (akiknek a nevét csütörtökön hozzák nyilvánosságra) a 29 NBA-csapat edzôi választják ki.

A legtöbb szavazatot, 1 474 386-ot Kobe Bryant kapta. Csapattársát, a háromszoros bajnoki címvédô Los Angeles Lakers centerét a kínai óriás, Yao Ming (Houston Rockets) elôzte meg a szavazáson. Bryant és Ming mellett Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), Tim Duncan (San Antonio Spurs) és Steve Francis (Houston Rockets) erôsíti Nyugat kezdôcsapatát. Edzôjük a Sacramento Kings mestere, Rick Adelman lesz.

Keleten az Orlando Magic dobóhátvédje, a mérkôzésenként közel 30 pontot dobó Tracy McGrady kapta a legtöbb voksot (1 316 297), unokatestvérét és egykori csapattársát, a térdsérülése után vasárnap visszatért Vince Cartert (Toronto Raptors) pedig szintén beszavazták. A kezdôcsapatot a 2001-es All-Star legjobbjának választott Allen Iverson (Philadelphia 76ers), a lepattanózásban a ligát vezetô Ben Wallace (Detroit Pistons) és az Indiana Pacers magasbedobója, Jermaine O’Neal egészíti ki. A csapat irányításával Isiah Thomast, az Indiana Pacers edzôjét bízták meg.

A Washington Wizardsban játszó Michael Jordan csak a harmadik helyet szerezte meg a hátvédek közt, így nem kerülhetett a kezdôcsapatba, és saját bevallása szerint csereként nem óhajt részt venni a gálán.

bpe

SAKKSAROK

(8. old.)

Második lett Polgár Judit
Nagyszerû teljesítménnyel, veretlenül a második helyen végzett Polgár Judit a Wijk aan Zee-ben rendezett hagyományos sakktornán.

A magyar nagymester a záró fordulóban sötéttel remizett az azeri Tejmur Radzsabovval, és összességében csak fél ponttal gyûjtött kevesebbet, mint a gyôztes Viswanathan Anand.

Polgár Judit szerint az utóbbi idôben elért kiemelkedô eredményei annak köszönhetôk, hogy kiegyensúlyozottabb lett a teljesítménye. –- Sokkal érettebben játszom, jobban hasznosítom a tudásomat. Nagy lökést adott az is, hogy 2007-re emelkedett az Élô-pontszámom, és ezt most tovább növeltem.

Kaszparov–Deep Junior
Garri Kaszparov nyerte az elsô partit a Deep Junior sakkszámítógép elleni, egymillió dollár összdíjazású párosmérkôzésen New Yorkban. A volt világbajnok orosz nagymesternek a világos bábukat vezetve mindössze 27 lépésre volt szüksége a sikerhez.

A felek hat játszmát vívnak. A világranglistát vezetô Kaszparov 500 ezer dollárt kap, a további félmillióból 300 ezer jár a gyôztesnek, 200 ezer a vesztesnek, döntetlen esetén egyenlô arányban osztoznak.

Kaszparov számára a tét az ember és a gép vetélkedésén, hogy visszavágjon 1997-es vereségéért. Akkor a Deep Blue nevû programtól kapott ki 3,5–2,5-re.

A Deep Junior fejlesztôi szerint másodpercenként 3 millió (!) lépés elemzésére képes.

A második partira ma, kedden kerül sor.

KÉZILABDA
Sorsoltak a nôi Román Kupában

(8. old.)

Hétfôn, a déli órákban a szakszövetség székhelyén megejtették a harmadik forduló sorsolását, amelyen a szombaton továbbjutott 6 Nemzeti Ligás és 2 elsô osztályú csapat vett részt. A négy pár ezen a hét végén folytatja, semleges pályán, egyetlen mérkôzésen döntik el a továbbjutást.

Íme, a szombati találkozók párosítása: Kolozsvári U-Ursus–Dévai Cetate MSC, Konstancai Tomis–Nagybányai Selmont, Brassói Rulmentul–Galaci Otelul és Piatra Neamt-i HCF–Posta Câlnãu-i Astral.

Amint a fentiekbôl is kitûnik, a kolozsváriaknak kedvezett a sorsolás, mert elsô osztályú ellenfelet kaptak. Az U-Ursus Zilahon szeretne játszani, a dévaiak viszont otthon szeretnének pályára lépni: egyelôre azonban még nincs megegyezés. Ha máig nem döntenek az együttesek, akkor a szakszövetség jelöli ki a színhelyet (amely lehet többek között Szászsebes vagy Marosvásárhely).

R. P.

Férfi vb, 2003. — Portugália
A szaúdi sportszerûség

(8. old.)

Vasárnap befejezôdtek a csoportküzdelmek a Portugáliában zajló férfi vb-n. A legnagyobb érdeklôdés a C-csoportot kísérte, itt volt a legkiegyensúlyozottabb az erôviszony, és itt szerepelt a magyar válogatott. És bár Magyarország elvesztette utolsó találkozóját a horvátok ellen (ugyancsak egy góllal, akárcsak az oroszok elleni összecsapást), végül mégis sikerült elfoglalniuk a csoport utolsó, negyedik továbbjutó helyét. Ez nem Staniczki László tanítványainak köszönhetô, hanem Szaúd-Arábia sportszerûségének, amelynek bár semmi esélye sem volt a továbblépésre, nagy lelkesedéssel küzdöttek, és egy góllal legyôzték az argentinokat. A dél-amerikai gárda így sorozatban háromszor vesztett, és kiesett.

Az ötödik forduló eredményei és a csoportok végsô sorrendje:

A-csoport: Tunézia–Spanyolország 25–33, Jugoszlávia–Marokkó 34–20 és Kuvait–Lengyelország 21–36. A végeredmény: 1. Spanyolország 10 pont, 2. Jugoszlávia 8 pont, 3. Lengyelország 6 pont, 4. Tunézia 4 pont, 5. Kuvait 2 pont, 6. Marokkó 0 pont.

B-csoport: Németország–Izland 34–29, Portugália–Ausztrália 42–20 és Katar–Grönland 28–23. A sorrend: 1. Németrország 10 pont, 2. Izland 8 pont, 3. Portugália 6 pont, 4. Katar 4 pont, 5. Ausztrália 2 pont, 6. Grönland 0 pont.

C-csoport: Magyarország–Horvátország 29–30 (13–16), Szaúd-Arábia–Argentína 31–30! és Franciaország–Oroszország 31–15. A táblázaton: 1. Horvátország 8 pont, 2. Franciaország 8 pont, 3. Oroszország 5 pont, 4. Magyarország 4 pont, 5. Argentína 3 pont, 6. Szaúd-Arábia 2 pont.

D-csoport: Svédország–Dánia 32–28, Egyiptom–Brazília 31–24 és Algéria–Szlovénia 25–35. A sorrend: 1. Svédország 8 pont, 2. Dánia 8 pont, 3. Szlovénia 6 pont, 4. Egyiptom 5 pont, 5. Algéria 2 pont, 6 Brazília 0 pont.

Egyenlô pontszám esetén a sorrendet az egymás elleni eredmény döntötte el. Hétfôn és kedden ismét szabadnap következett. A középdöntôben francia, svéd és szlovén ellenfél vár a magyar gárdára.

(radványi)

MÛKORCSOLYA
Eb Malmôben

(8. old.)

A világversenyek hagyományaihoz híven gálamûsorral zárult a kontinensviadal.

A vetélkedô terheit lerázva felszabadult örömkorcsolyázást láthatott az élen végzettektôl a nagyérdemû közönség.

Legközelebb Budapesten lesz Európa-bajnokság

TENISZ
Férfi rangsorok

(8. old.)

Az ausztráliai Grand Slam-tornán diadalmaskodó amerikai Andre Agassi vezeti a férfi teniszezôk világbajnoki pontversenyét.

A hagyományos ranglista élén továbbra is a Melbourne-ben csak a nyolcaddöntôig jutó Lleyton Hewitt áll.

Az ATP Race élmezônye (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (–)Andre Agassi (amerikai) 200, 2. (12.) Rainer Schüttler (német) 163, 3. (16.) Wayne Ferreira (dél-afrikai) 106, 4. (54.) Andy Roddick (amerikai) 93, 5. (9.) Juan Carlos Ferrero (spanyol) 74, 6. (14.) Junesz el-Ajnaui (marokkói) 72, 7. (1.) Stefan Koubek (osztrák) 59, 8. (7.) Mihail Juzsnyij (orosz) 55, 9. (82.) David Nalbandian (argentin) 51, 10. (–) Sebastian Grosjean (francia) és (2.) Paradorn Srichaphan (thaiföldi) 50 pont.

A hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 4630, 2. (2.) Agassi 3495, 3. (4.) Ferrero 3085, 4. (5.) Carlos Moyá (spanyol) 2630, 5. (6.) Roger Federer (svájci) 2475, 6. (10.) Roddick 2460, 7. (3.) Marat Szafin (orosz) 2235, 8. (8.) Alberto Costa (spanyol) 2015, 9. (12.) Nalbandian 1955, 10. (7.) Jiri Novak (cseh) 1921pont.


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -