2003. január 31.
(XV. évfolyam, 31. szám)

Csôdhelyzetbe kerülhetnek a háziorvosi rendelôk
Megalázottságukra figyelmeztettek a tüntetô orvosok

(1., 4. old.)

Csôdhelyzetbe sodorhat több háziorvosi rendelôt az a készülô keretszerzôdés, amelyet az egészségügyi biztosítási pénztárral kell majd aláírni, és amelynek alapján az orvosok kifejthetik tevékenységüket, illetve elszámolhatnak az elvégzett szolgáltatásokkal. A várható nehézségeket és a meglévô gondok súlyosbodását az okozza, hogy csökkentették az ebben a keretszerzôdésben feltüntetett pontszámnak az értékét, amely betegenként illeti meg a háziorvosokat, és amelytôl függ a havi jövedelmük, tulajdonképpen a mûködésük és megélhetésük. A kolozsvári háziorvosok egy csoportja tegnap a prefektúra elôtt tüntetett, hogy felhívja a figyelmet helyzetük romlására.

A háziorvosokat sújtó intézkedés a pontszám értékének csökkentésével elôbb vagy utóbb az egészségügyi ellátás romlását eredményezi, tehát a betegekre is visszahat majd ennek a rendszernek jelenleg is érezhetô gyengesége, visszássága. Kolozsvári és a megyében dolgozó orvosok egy csoportja tegnap délelôtt a prefektúra elôtt gyülekezett, egymással is megvitatták problémáikat, majd a sajtónak próbálták elmagyarázni, mit is jelent számukra a pontszám csökkentése. Délfelé a Kolozs Megyei Háziorvosok Egyesületének képviselôi találkoztak a prefektussal és a döntéshozók felé továbbították észrevételeiket és panaszaikat.

Dr. Marcela Vidican, az egyesület alelnöke a Szabadságnak elmondta, hogy a biztosítótól kapott pénz legnagyobb részét a költségek felemésztik, és egyetlen lejük sem marad a rendelôk fejlesztésére, korszerûbb orvosi mûszerek beszerzésére. Munkájuk nemcsak egésznapos programot igényel, hanem egyre több új szakkönyv beszerzését is, amelyet azonban a hatalmas árak miatt egyszerûen nem engedhetnek meg maguknak. Jelenlegi keresetükbôl képtelenek egy igényeiknek és szükségleteiknek megfelelô életszínvonalat biztosítani, de ha a keretszerzôdésben most feltüntetett, csökkentett pontérték megmarad, több rendelôt kénytelenek lesznek bezárni, összegezte helyzetüket az egyesület alelnöke.

A háziorvosokat a betegek száma szerint fizetik, egy pont illeti meg az 5–65 év közötti emberekért, az öt évnél fiatalabb, valamint 65 évnél idôsebb páciensekért nagyjából másfél pont jár, magyarázta dr. Vekov Ildikó fôorvos. Eddig egy pont értéke 10 000 lej volt, ezt az értéket az infláció, a lej vásárlóerejének gyengülése ellenére 9500 lejre csökkentették. Még csak nem is szükséges utánaszámolni, hogy nyilvánvaló legyen, ez az összeg már nem elég a rendelôk megfelelô fenntartásához, egyeseknek még a létezésükhöz sem. Kolozsváron 150, a megyében megközelítôleg 400 háziorvos tevékenykedik. Ha marad a csökkentett pontszám, több rendelôt kénytelenek lesznek bezárni.

A prefektúra elôtt csendesen, inkább csak jelenlétükkel tüntetô orvosok közül többen is felvázolták helyzetüket. A legszerencsésebb esetben, amikor például egy fôorvosnak 2300 betege van, értük körülbelül 25 millió lej illeti meg havonta. Miután ebbôl az összegbôl kifizeti a rendelô fenntartásával járó költségeket, az asszisztensek fizetését és az értük felszámított járulékokat, megmarad nagyjából 10 millió lej, amely természetesen adó- és járulékköteles az orvos számára is, és legvégül a saját fizetése alig több az átlagbérnél. Ennél már csak rosszabb esetek vannak. Sokan jelentôs bérleti díjat fizetnek a rendelôért, a nem fôorvosok pontszámát még külön csökkentik "büntetésbôl", és van olyan fiatal szakorvos, akit 1000 betegért csak 800 pont illet meg, tehát 8 millió lej, amely szinte teljesen rámegy a kifizetésekre. Nem hitték volna, hogy a pont amúgy is csekély értékét csökkentik, és ilyen kilátástalan, megalázó helyzetbe hozzák az orvosokat, mondták többen.

Hasonló tüntetésre az ország több városában is sor került, és további tárgyalásra meg egyeztetésre a helyi egyesületek képviselôi a hét végén a fôvárosba utaznak.

(i)

Adófizetés elektronikus módszerekkel
Bankkártyával, illetve interneten is fizethetünk

(1., 4. old.)

Elméletileg Kolozsvár is felzárkózott a kormány által február elsejétôl kötelezôvé tett elektronikus adófizetési rendszerhez. A korszerû módszer alkalmazását csütörtökön délelôtt mutatták be a polgármesteri hivatal üvegtermében. A városháza vezetôségének a cégek és bankok bemutatása során tanúsított feszült figyelme bizonyította, hogy ôk sincsenek teljesen tisztában az elektronikus adófizetési rendszer összes részletével.

Az új módszer bevezetésérôl a 2002. január 30-án elfogadott 24-es számú rendelet szól. Az intézkedés két dátumot szab meg az önkormányzatok számára. Február elsejétôl a municípiumok, november 1-tôl pedig a városok vezetôségének kötelezô módon be kell vezetniük az elektronikus adófizetési rendszert. Ez elméletileg azt jelenti, hogy ettôl a dátumtól bankkártya, POS, illetve internet segítségével törleszthetjük az állam iránti adósságunkat.

A kolozsvári polgármesteri hivatal az ország informatizált települései által 95 százalékában használt VENIS típusú rendszert alkalmazza. Ez három típusú fizetési eszközt tesz lehetôvé: a városháza hatáskörébe tartozó adóhivatal fülkéinél lévô POS terminálok, a bankautomaták (ATM) és az e-banking (interneten keresztül) segítségével. Hétfôtôl az önkormányzathoz beadott kérvény segítségével a polgármesteri hivatal honlapján (www.primariaclujnapoca.ro) található felület felhasználásával elméletileg pontosan kiszámolhatjuk, mennyit kell fizetnünk a lakásért, a kocsiért vagy a telekért. Ezt követôen a rendszer saját használatra számlát bocsát ki, illetve megjelöli, hogy a kincstár mely folyószámlájára kell utalnunk a pénzt. Az összeg átutalására a fent megjelölt három módszer áll rendelkezésünkre.

A tegnapi bemutatón két bank, a Román Kereskedelmi Bank (BCR) és a BancPost képviselôje volt jelen. Mindketten ajánlották a pénzintézet e-banking szolgáltatását, amelyre természetesen külön fel kell iratkozni. További információ: www.bcr.ro, illetve www.bancpost.ro.

Kiss Olivér

Tiltakozás az új vízumszabályok ellen
A magyarokat hátrányosan érinti a kormányrendelet

(1., 6. old.)

A vízumkiadások megszigorítását tartalmazó sürgôsségi kormányrendelet visszavonását követelte szerdán a Nemzeti Liberális Párt (NLP), mivel a jogszabály a párt véleménye szerint káros hatással lesz a hazai gazdaságra. Budapest azt reméli, hogy Magyarországot leveszik azon országok listájáról, amelynek beruházóira nézve az új jogszabály hatályos.

Eugen Nicolaescu, a párt szóvivôje bejelentette, az NLP azt kéri, a rendeletet törvénytervezet formájában terjessze a parlament elé, hogy lehetôség legyen annak módosítására.

A sürgôsségi kormányrendeleteket is törvény formájában jóvá kell hagynia a parlamentnek, de a rendelet addig is érvényben van, amíg ez nem történik meg. A vízumkiadás új rendjét szabályozó rendelet egyebek között elôírja, hogy csak azok a külföldiek kaphatnak tartós vízumot Romániában üzleti tevékenység folytatásához, akik igazolják, hogy ehhez a tevékenységhez legkevesebb 100 ezer euróval rendelkeznek. A liberálisok szerint a 100 ezer euró elôírása túlságosan korlátozó intézkedés.

Emlékeztettek arra, hogy a környezô országok hasonló rendelkezései maximálisan 25 ezer eurót állapítottak meg. Nicolaescu szerint az a korlátozás sem indokolt, miszerint egy külföldi csak olyan üzleti tevékenységbe foghat Romániában, mint amilyet hazájában folytat.

A liberálisok a sürgôsségi kormányrendelet azon pontjával sem értenek egyet, amely leszögezi, hogy a külföldi befektetô üzleti tevékenységének hasznosnak kell lennie a román nemzetgazdaság számára.

Úgy vélik, a rendelet nem szögezi le, hogy ki és milyen szempontok alapján állapítja meg: valakinek hasznos vagy káros-e a befektetése a román gazdaságnak.

A párt arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendelet indokolatlanul sok jóváhagyás beszerzésére kötelezi a külföldi befektetôt, ami az üzleti tervek megvalósulását lassítja.

A PNL szerint a sürgôsségi kormányrendelet leállítja majd a kis- és középvállalkozások ágazatában a befektetéseket, holott Romániában jelenleg ezek a vállalkozások állítják elô a hazai össztermék jelentôs részét, illetve a román munkaerô közel felét ôk alkalmazzák.

A január végén életbe lépett rendeletet a gazdasági sajtó egybehangzóan károsnak és diszkriminatívnak minôsítette, miután a rendelet megjelenésével egy idôben az EU, valamint további hat ország állampolgárai számára lehetôvé tették, hogy tartós vízum igénylése nélkül folytassanak üzleti tevékenységet Romániában.

Az RMDSZ gazdasági szakértôi szerint, bár a rendelet ezen elôírásai kötelezôek a magyar állampolgárokra nézve, számukra kiskaput jelent az, hogy a két ország közötti megállapodás értelmében 30 napot vízummentesen tölthetnek Romániában.

Budapesten bejelentették: a magyar illetékesek kétoldalú tárgyalásokat kezdtek a román féllel azzal a céllal, hogy Magyarország mentesüljön a külföldiek romániai tartózkodását szabályozó, tavaly elfogadott új idegenrendészeti kormányrendelet hatálya alól. A magyar külügyminisztérium szóvivôje közleményében rámutat, hogy a román kormány az elmúlt év utolsó napjaiban új idegenrendészeti sürgôsségi kormányrendelettel szabályozta a külföldiek romániai tartózkodását. Hozzáteszi: a kormányrendelet végrehajtási utasítását 2003. január 27-én tették közzé.

Tóth Tamás közlése szerint a megjelent jogszabályok — az üzleti célú tartós vízum kiadásának feltételeit szabályozó elôírások — hátrányosan érintik a magyar kisbefektetôket. Mint írja, a sürgôsségi kormányrendelet megjelenését követôen folytatott konzultáció alkalmával a román illetékesek arról biztosították Magyarország bukaresti nagykövetségét, hogy annak elôírásai a magyar befektetôkre nem fognak vonatkozni.

— A hét végén publikált végrehajtási utasítás alapján értesültünk arról, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben Magyarország nem került fel a rendelet hatálya alól mentesülô országok listájára — olvasható a szóvivô közleményében.

Hozzáteszi: a megjelent jogszabályok részletes tanulmányozása folyamatban van, az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a jogszabályok bizonyos pontjai ellentétesek az érvényben lévô nemzetközi elôírásokkal.

Tóth Tamás megjegyzi: a jogszabályok ellentmondanak a román fél részérôl az elmúlt idôszakban több ízben kifejezett, és miniszterelnöki szinten is megerôsített azon szándéknak, amely szerint mindkét fél kiemelt figyelmet fordít a két ország közötti tôkekapcsolatok fejlesztésére, illetve az ehhez kapcsolódó feltételek javítására.

A szóvivô kitér arra, hogy a rendelet a vízumkiadás feltételéül szabja egyebek közt, hogy legalább 100 ezer euró értékû befektetés valósuljon meg, hogy helyi munkanélkülieket alkalmazzanak, hogy román alapanyagokat és beszállítókat vegyenek igénybe, illetve annak igazolását, hogy a befektetô saját országában is hasonló jellegû tevékenységet folytat.

RMDSZ-kongresszus Szatmárnémetiben

(1., 4. old.)

Ma kezdôdik Szatmárnémetiben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) VII. kongresszusa, amelynek napirendjén egyebek mellett a szövetség alapszabályzatának és programjának módosítása, továbbá az RMDSZ elnökének megválasztása szerepel. A fórum és az azzal összekapcsolt magyar–román kormányfôi, illetve kormányzó pártelnöki találkozó iránt rendkívül nagy az érdeklôdés.

Medgyessy Péter magyar kormányfô és külügyminisztere, Kovács László Szatmárnémetiben várhatóan a státustörvény módosításáról is egyeztet azokkal a határon túli magyar vezetôkkel, akik az RMDSZ kongresszusán részt vesznek. Információink szerint a "kis-MÁÉRT"-szerû megbeszélésen a magyar kormányfôn és külügyminiszterén, illetve a házigazda Markó Béla RMDSZ-elnökön kívül Bugár Béla, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának elnöke és Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is jelen lesz.

Adrian Nãstase román és Medgyessy Péter magyar kormányfô is elfogadta az RMDSZ meghívását, így a kongresszust megelôzôen román–magyar kormányfôi találkozó színhelye is lesz Szatmárnémeti.

A román miniszterelnököt a kormány több tagja, így a belügyminiszter mellett a védelmi, a közigazgatási és a tájékoztatási miniszter is elkíséri Szatmárnémetibe. A magyarországi parlamenti pártokat az RMDSZ-kongresszuson Kovács László MSZP-elnök, Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Németh Zsolt, a Fidesz — Magyar Polgári Párt alelnöke, valamint Eörsi Mátyás, a Szabad Demokraták Szövetségének ügyvivôje képviseli.

A tervek szerint a magyar kormányfô és külügyminisztere ma délelôtt érkezik Szatmárnémetibe, ahol Kovács László és Adrian Nãstase pártjaik elnökeként aláírják a Magyar Szocialista Párt és a Szociáldemokrata Párt közötti — már korábban véglegesített — együttmûködési megállapodást.

Medgyessy Péter munkaebéd keretében tárgyal román kollégájával, majd mindketten beszédet mondanak az RMDSZ ma délután kezdôdô kongresszusán.

A kongresszus napirendjén Markó Béla szövetségi elnök beszámolója, annak vitája, az RMDSZ alapszabályzatának és programjának módosítása, illetve az új szövetségi elnök megválasztása szerepel. A tisztségre egyetlen személy pályázik, a jelenlegi elnök, akit a tizenhat megyei RMDSZ-szervezet közül tíz, valamint több platform is jelölt. Viták a fórumon fôképpen a belsô választások megrendezésével, azok idôpontjával és a tiszteletbeli elnöki tisztséggel kapcsolatban körvonalazódnak.

A kongresszussal párhuzamosan Tôkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke szombatra belmissziói-nemzetpolitikai témákat megvitató egyházkerületi közgyûlést hívott össze a szatmárnémeti Láncos-templomba.

A hazai és magyarországi vezetô politikusok jelenlétének köszönhetôen óriási az érdeklôdés a kongresszus iránt. A helyi szervezôknek a 451 kongresszusi küldött és a több mint kétszáz hazai és külföldi meghívott mellett a vártnál jóval több, 180-200 újságíró jelenlétével kell számolniuk.

Szatmárnémetiben a szervezôk 730 szálláshelyet foglaltak le a meghívottak és az újságírók számára, s közölték, hogy amennyiben az elôre tervezettnél több szálláshelyre lenne szükség, készek újabb bentlakási szálláshelyeket bocsátani a vendégek rendelkezésére. A kongresszus munkáját több mint 80 helyi szervezô segíti, akik fogadják és tájékoztatják a vendégeket, illetve elkísérik ôket az éttermekbe és a szállodákba.

Tôkés felfüggesztette RMDSZ-en belüli tevékenységét

(1., 3. old.)

Tôkés László csütörtöktôl kezdôdôen felfüggesztette, illetve szünetelteti az RMDSZ-en belüli tevékenységét mindaddig, amíg a szövetségben a törvényes belsô rendet helyre nem állítják. Ezt ô maga, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke jelentette be Nagyváradon megtartott csütörtöki sajtóértekezletén.

Az RMDSZ szatmárnémeti kongresszusa kapcsán Tôkés — többek között — a következôket indítványozta: a kongresszus tekintsen el a szövetségi elnök elôírásszerû megválasztásától, s a tisztújítást halassza a szövetségi választások után kitûzendô rendkívüli kongresszusra.

— Erkölcsileg és politikailag elfogadhatatlannak tartom, hogy a szövetségünkben elkövetett vagy eltûrt sorozatos szabálytalanságokat és törvénytelenségeket részvételemmel igazoljam. Másfelôl a szövetségi elnök által alkalmazott burkolt fenyegetésnek tartom azt a kijelentését, amely szerint az RMDSZ törvényes rendje és belsô demokratizmusa céljából indított peres eljárásom befejezôdésével jogilag a per lezárult, de erkölcsileg nem". Markó Béla szövetségi elnöknek semmi alapja nincsen az erkölcsi döntôbíró szerepében tetszelegni, és "a magyar közösség belsô ügyének" "a román igazságszolgáltatás" elé viteléért kárhoztatni mindaddig, amíg: (1) "belsô ügyeink" szövetségen belüli megoldását — bizonyítható módon — rendre elgáncsolja; (2) az általa vezetett szövetség sorsát egyoldalúan és programellenesen az utódkommunista "román" hatalomnak kiszolgáltatja; (3) nem utolsósorban pedig a vezetése alatt álló szövetség — nemtelen érdekbôl — maga is több esetben "román bírósághoz" fordult — áll — többek között — a nyilatkozatban.

A (kis)érettségi fôpróbák programja

(1. old.)

A román nyelv és irodalmat március 18-án, a matematikát 25-én, a történelem-földrajzot 27-én írják a diákok. Az országos szintû érettségi fôpróbára február 24–28., illetve április 21–26. között kerül sor.

Megtalálták a bombariadó okozóját

(1., 7. old.)

Csütörtökön a rendôrség kézre kerítette azt a személyt, aki kedd este az Állami Magyar Operában tartott elôadás közben bombariadót jelentett be. A rendôrség magas rangú tisztségviselôi a Szabadságot arról tájékoztatták: a rosszízû tréfa elkövetôje a 43 éves, kolozsvári illetôségû Vlad Radu. Az Octavian Goga utcában lakó személyt a tegnapi nap folyamán kihallgatták, és beismerte tettét. Megtudtuk: a rendôrségnek korszerû berendezések állnak rendelkezésére a hasonló tettek elkövetôinek mihamarabbi azonosítására. A rendôrség szerint a tettes nemzetközi telefonvonalról hívta fela 432727-es számot, és jelentette, hogy bombát helyezett el a magyar opera épületében. Ilyen körülmények között még könnyebb a tettes azonosítása.

Mint ismeretes, kedden este a Nagy István vezette marosvásárhelyi Gruppen-Hecc színtársulat zenés politikai kabaréját mutatták be. Az elôadást vaklármának bizonyuló bombariadó zavarta meg. Az épületet teljesen kiürítették, az elôadást mintegy háromnegyed órára felfüggesztették. Az épületet átvizsgáló rendôrségi tûzszerészeti csoport viszont nem talált bombát az intézményben.

Arra voltunk kíváncsiak, mit mond maga a gyanúsított, aki csak akkor nyit ajtót, amikor a szomszédoknál és a járókelôknél érdeklôdünk a lakók felôl. A kapun cégtábla jelzi, hogy a házban tervezési iroda mûködik. Piros nyakörves kutya elôzi meg az ittasnak tûnô, borostás férfit. Szemüvege alól néz, azt mondja, most ébredt. Azonnal bevallja, hogy ô telefonált. Harsányan nevet: — Az Emil Isac utcából jöttem hazafelé, és túl sok volt a kocsi a magyar opera elôtt. Nagy volt a torlódás. Én román vagyok, nekem senki se zárja el az utamat, a saját országomban élek — mondja. Azt állítja, Evricard (zöldvonalat használó telefonkártya) segítségével hívta fel a rendôrséget, és azt mondta, bombát helyezett el a magyar opera épületében. Azt akarta ezzel elérni, hogy senkinek se állják el az útját Romániában. Vlad tagadja, hogy kihallgatta volna a rendôrség. — Nincs mit tegyenek velem. Várjon, igazítsam meg a hajamat — mondja hirtelen, megpillantva a digitális fényképezôgépet. — Híres leszek, nem kétséges — nevet.

Vlad édesapja telefonon arról tájékoztat, fia körülbelül fél évvel ezelôtt elvált és azóta gondok vannak vele. — Több ízben beutalták az elmegyógyintézetbe, de sajnos a kezelés nem hatott. Nem kívánom senkinek, hogy ilyen gyermek szülôje legyen — mondta az apa.

A rendôrség szerint ilyen helyzetben nem indítható eljárás.

K. O.

Megôrizni az RMDSZ egységét

(1., 4. old.)

Borsos K. Lászlót, a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ ügyvezetô elnökét arról kérdeztük: milyen elvárásokkal készül szervezetük az RMDSZ-kongresszusra.

— Megyei szervezetünk a novemberi megyei tisztújító választáson már eldöntötte álláspontját a kongresszussal kapcsolatban, hiszen a megyei szervezet egyöntetûen elfogadta és javasolta Markó Bélának, mint országos elnöknek a megválasztását. Úgyhogy ebben a tekintetben a megyei szervezet egységes hozzáállású volt.

Továbbá ettôl a kongresszustól, a leküldött anyagok és nyilatkozatok alapján és a javasolt alapszabályzat-változtatás tükrében is reméljük, hogy a területi szervezeteknek egyre több szerepük lesz az országos szervezetek mûködése keretében. Az önkormányzati alapokon szervezôdô testületek, úgy gondolom, nagyon hasznosak, és ezt kell átmenteni a jövôre nézve is, hiszen minden szervezet saját maga ismeri legjobban a gondjait. Reméljük ettôl a kongresszustól és a továbbiakban az RMDSZ országos mûködésétôl, hogy szerintünk a mostani kis átlátható segélyek meg információáramoltatás tovább fog fejlôdni, és ez egy hatékonyabban mûködô rendszert fog létrehozni, amely által az információk, a tudás gyorsan és idejében megérkezik a megyei szervezetek mindegyikéhez, gondolok itt a szórványvidék nehézségeire.

Ugyanakkor úgy véljük, tovább kell támogatni azt az elképzelést, hogy a települési önálló szervezetek egyre több információt és egyre több lehetôséget kapjanak arra, hogy gondjaikat a közös programtevékenységbe befoglalhassuk. Egy olyan stratégia kialakítására van szükség megyei szinten, amely minden szervezetnek megfelel, és mindegyik szervezet gondjaira többé-kevésbé valamilyen megoldási lehetôséget biztosít. Mi itt a megyében érezzük és tudjuk, hogy a szervezetek igenis érdeklôdnek, bekapcsolódnak aktívan az RMDSZ érdekeinek megvalósításába, az RMDSZ által kitûzött célok megvalósításába. Fontos, hogy a helyi szervezetek megértsék: az RMDSZ nem egy általános támogató, aki anyagi hátteret tud biztosítani bizonyos programok megvalósításához. Az RMDSZ csupán egy olyan szervezet kell legyen megyeszinten, amely lehetôséget ad a kitûzött célok megvalósításába, és bizonyos mértékig ezeket a lehetôségeket szervezett keretek közé tudja irányítani, amelyeknek megvalósítása közpénzekbôl vagy támogatók által, adományokból alkalmazható legyen. Ugyanakkor ezek a rendezvények olyan típusúvá kell hogy váljanak, amelyek a közösségnek konkrét és maradandó hasznot hoznak.

Ilyen gondolatokkal megyünk a kongresszusra, ezek az elvárásaink, ezek az érdeklôdési köreink, és természetesen a legeslegfontosabb, hogy megtartsuk az RMDSZ egységét. Ez nem zárja ki a platformok és más típusú szervezôdések megalakulását, csupán — hangsúlyozom még egyszer — bármilyen platformnak vagy szervezetnek föltétlenül egyeztetnie kell mûködési elveit, célkitûzéseit azzal a hatalmas platformmal, amelyet az RMDSZ képvisel, és ebben a keretben kell nekik is gondolkodniuk. Persze ennek rugalmasnak kell lennie, amely be tudja fogadni az újabbnál újabb szükséges célkitûzéseket, hogy minél hamarabb és minél hatékonyabban jusson el magához az emberhez, az egyéni tagokhoz.

Lejegyezte: Balázsi-Pál Elôd

NYERTES A TEREMBEN

(1. old.)

A Szabadság negyedévi sorshúzásán elsô alkalommal történt meg, hogy a fôdíj nyertese jelen volt az Apáczai Csere János Líceum fizikumában megejtett sorsoláson. A Telezimex cég által felajánlott színestévé boldog nyertese Jakab István (Pasteur 46/3). A sorsolás részleteirôl és a nyertesek névsoráról holnapi lapunkban számolunk be.

KRÓNIKA

Segély

(2. old.)

Tévedtem. Nem jön még a tavasz, kolléganôm is visszahúzta a nadrágot. Pedig nagyon várja mindenki, de leginkább azok, akik nem bírják fizetni a fûtés költségeit. Mert valamicske segélyt kaptak ugyan a nagyon rászorulók, de ez annyi utánajárással, bonyodalommal járt, hogy mire megkapták, megunták az életüket is. Idén bonyolultabban ment az ügy intézése, mint tavaly. És a tisztviselôk, mintha csak azt akarták volna, hogy minél kevesebben juthassanak a segélyhez, ahol csak tehették, nehezítették ilyen-olyan kifogásokkal a dolgok menetét. Egy konkrét eset: a tömbház adminisztrátora összegyûjtôtte a segélyre jogosult lakók dossziéit, és beadta a hivatalhoz. Ott, utólag, a listán szereplôk közül az elsô két nevet kihúzták. Ok: hiányos volt a dossziéjuk, nem volt benne a személyirôl a másolat. Ami kissé hihetetlen, mert a dossziékat csak úgy fogadták el, ha minden kért iratot tartalmazott. A szerencsétlen károsult most aztán hadakozzon, akivel tud.

B. É.

KISHÍREK

(2. old.)

Gy. Szabó Béla Galéria
Ferenczy Botond, Sorin Tara és Iulian Duna grafikai tárlata nyílik meg február elsején déli 12 órakor a Fôtér 23. szám alatti Gy. Szabó Béla Galériában. A kiállító mûvészek a Képzômûvészeti Egyetem végzôs diákjai.

A NYUGDÍJASKLUB ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELÉT február 2-án, vasárnap délután 5 órától tartják a Mikó/Clinicilor utca 18. szám alatti Heltai-alapítvány pinceklubjában. Marton István muzsikál.

Rege a télrôl és az idôrôl

(2. old.)

William Shakespeare Téli rege címû regényes színmûvét mutatja be ma este 7 órai kezdettel a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulata a színház nagytermében. E különleges, allegorikus, már-már álomszerûvé lazult dramaturgiájú mû egyszerre szól barátságról, féltékenységrôl, fájdalomról, megbocsátásról és bánatról.

Szicíliában a két király, Leontes és Polixenes gyermekkoruk óta tartó barátságukat ünneplik. Leontes féltékenysége hamarosan romba dönt mindent: megvádoltatik hû hitves, gyermekkori barát, hûséges udvarnok. A történet tizenhat év múlva egészen más helyszínen. Bohémiában folytatódik, vagyis inkább egy új történet veszi kezdetét. De vajon az eltelt idô képes-e begyógyítani a régi sebeket, feldolgozni a lelkiismeretet, vagy megismétli a már ismert történetet? "A regényes színmû nem szentírás. A jelképesített embertörténetnek így nincs se eleje, se vége; magában lebeg, folytonos holtponton. Az egész: közjáték. Valami és valami, semmi és semmi, ugyanaz és ugyanaz között. Mint az élet — ha eltüntetjük belôle a lényeget" — írja róla Géher István Shakespeare-olvasókönyvében.

Az elôadás rendezôje és díszlettervezôje Keresztes Attila, zeneszerzôje Lászlóffy Zsolt m.v., jelmeztervezôje Szakács Ágnes, szcenikus Tenkei Tibor. Érvényes a Kótsi-Patkó János — bemutató bérlet.

További Téli rege elôadások február folyamán: 7-én, pénteken este 7 órakor (Szentgyörgyi István — egyetemi bérlet), 9-én, vasárnap du. 5 órakor (Déryné — vasárnap délutáni bérlet), valamint 28-án este 7 órakor.

Tisztelt Balló Áron fôszerkesztô úr!

(2. old.)

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önnek és az Ön által vezetett Szabadság napilapnak azért a segítségért, amit a Gruppen-Hecc kabarétársulat kolozsvári vendégszereplésében nyújtott, valamint a gyors és tárgyilagos tudósításért a "bomba siker" körülményeirôl. Ugyanakkor, mint a kolozsvári magyarság talán legfontosabb médiatermékének irányítóját, arra kérem, tolmácsolja köszönetemet és maradéktalan nagyrabecsülésemet annak a színházlátogató közönségnek, akik január 28-án megnézték Lubickolás a NÁTÓ-ban címû kabaréelôadásunkat, a bombariadó alatt oly példás fegyelemrôl és bátorságról tettek tanúbizonyságot, utána pedig valamennyien visszatérve a terembe, tomboló tapssal és lábdobogással gyôztek meg bennünket, elôadókat arról, hogy a kolozsvári magyarság nem hagyja magát megfélemlíteni, kultúrájában és nyelvében visszaszorítani, és kedvezôtlen számaránya ellenére sem egy elhanyagolható entitás — ellenkezôleg: olyan öntudatos közösség, amelynek van tartása és bátorsága kiállni céljaiért, és ami talán ennél is örvendetesebb: még a humora is megvan ahhoz, hogy a mindinkább szaporodó csapásokat méltósággal, sôt nevetve fogadja.

Ôszinte barátsággal és nagyrabecsüléssel:

Nagy István

Filmbemutató

(2. old.)

Még egy kis pánik
Eredeti cím: Analyze That. Színes amerikai vígjáték, 2002, 95 perc. Rendezte: Harold Ramis; szereplôk: Robert de Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Viterelli.

Paul Vitti (Robert de Niro), New York egyik legismertebb maffiózója már két éve csücsül Sing Sing börtönében. Bár büntetése még nem járt le, mégis szabadon bocsájtásán gondolkodnak. Vitti ugyanis körbe-körbe jár cellájában, a West Side Storyból énekel, és meg van gyôzôdve arról, hogy életére törnek.

Az állandó pszichológiai kezelését biztosító Ben Sobel (Billy Crystal) maga sem tudja: páciense valóban kezd begolyózni, vagy csak így próbál szabadlábra kerülni. Amit egyikük sem tudhat: a bûnüldözô szerveknek kapóra jön Vitti bolondkodása, és szíves-örömest kiengedik. Ha ugyanis valóban beteg, akkor a légynek sem árt, ha viszont szabadulni akar, akkor megvan rá az oka, és a maffiafônökök nyomára vezetheti ôket.

A bûnözôt tehát feltételesen szabadlábra helyezik, és a pszichoterapeuta gondjaira bízzák. Bennek most halt meg az apja, és mindenre szüksége van, csak arra nem, hogy egy gengszter költözzön a lakásába. Felesége sem tudja értékelni férje nagylelkû tettét, és — érthetô módon — a családi kör is egyetért véleményével. Jönnek a maffiacsalád tagjai, a sofôr, természetesen a limuzinnal, a könnyûvérû lányok, és miközben Vitti egyre jobban érzi magát, orvosa az idegösszeroppanás szélére kerül. Harminc nap alatt munkát kell találnia a maffiózó számára, akit másképp visszavisznek a dutyiba. De Vitti mindenhol kudarcot vall. Nem csoda, hisz az egyetlen dolog, amit saját bevallása szerint világéletében csinálni szeretett volna, az a sportszakmához kötôdik: baseballütôvel szétverni az emberek fejét. Végül egy, a maffiáról szóló filmsorozat szakértô-tanácsadójaként sikerül az alkalmazkodás, de hogy mennyi idôre, az már más kérdés.

Az Egy kis pánik (Analyze This) folytatása remek kis komédia. De Niro vígjátékai elég középszerûek szoktak lenni, a Még egy kis pánik üdítô kivétel ezek sorában. Billy Crystal pedig hozza a szokásos formáját.

Köztársaság mozi, vetítési idôpontok: 13; 15,30; 18; 20,30; 23. Naponta 23 órától és hétfôn egész nap kedvezmény.

Sara szolgálatában
Eredeti cím: Serving Sara. Színes amerikai–német vígjáték, 2002, 99 perc. Rendezte: Reginald Hudlin; szereplôk: Matthew Perry, Elizabeth Hurley, Vincent Pastore, Bruce Campbell, Cedric "Animator".

Joe Tyler (Matthew Perry) foglalkozásának köszönhetôen nem egy közkedvelt figura. Sôt, aki bír, rohan elôle. Ô ugyanis az a fickó, aki kézbesíti a bírósági idézéseket.

És ha már mindenki menekül elôle, legalább egyedül lenne a szakmában. De nincs egyedül: fônöke állandóan szidja, kollégája pedig folyton keresztbe tesz neki. Ennek ellenére többnyire elvégzi feladatát, és így ismeri meg Sarát (Elizabeth Hurley) is. A tüneményes, angol származású hölgy épp New Yorkban tartózkodik, amikor Joe felkeresi, hogy átadja a válóperes idézést. Sara kétségbeesik: férje Texasban él, és ha ott kerül sor a perre, a lány bizony mindent elveszít. Viszont ha New Yorkban lenne a tárgyalás, a vagyon fele Sara markát és bankszámláját ütné. Húszmillió dollár fele pedig nem kis összeg, így hát Sara üzletet ajánl Joe-nak.

A Serving Sara felemás komédia, nagyon jól eltalált és gyengécske poénok egyaránt vannak benne. Mindenesetre ahhoz elég jó, hogy az ember másfél óráig elfeledjen gondolkodni, és hogy kicsit megtisztítsa a fejét.

Gyôzelem mozi, vetítési idôpontok: 13; 15; 17; 19; 21. Szerdán egész nap kedvezmény.

Balázsi-Pál Elôd

Segítôtábor szenvedélybetegeknek

(2. old.)

Mezôpaniton (Maros megye) szervezi ezévi elsô segítô táborát a Bonus Pastor Alapítvány és a Református Mentô Misszió. E tábor célja segélynyújtás mindazok számára, akik valamilyen önpusztító szenvedéllyel (pl. alkoholizmussal) küzdenek. Mivel ezek a bajok a közvetlen hozzátartozókra is kihatnak, szívesen látják a táborban a házastársakat is, vagy azt a személyt, aki kész támogatni a bajban lévôt. A tábor ideje alatt biztosított az orvosi ügyelet és tanácsadás. A részvétel egyetlen feltétele, hogy az elsô naptól az utolsóig kötelezô a jelenlét. A részt venni akarók február 10-ig jelentkezhetnek a következô telefonszámokon: Maros, Bánát, Fehér és Szeben megyeiek: Bodó Tóth Gyulánál (tel.: 0265/165-089) hétfôtôl szombatig 9–14, 18–22 óra között; Kolozs és más megyeiek a református Mentô Misszió irodájában (tel.: 0264/441-969) naponta 10–14 óra között.

VÉLEMÉNY

Mi vagyunk a közösségért, s nem fordítva
Kongresszus elôtti beszélgetés Markó Bélával, az RMDSZ elnökével

(3. old.)

— Milyennek látja az RMDSZ-kongresszus elôestéjén a szövetség helyzetét és kilátásait?

— Ez a szövetség ma sokkal stabilabb és erôsebb, mint ahogyan ezt az RMDSZ-en belül egyik-másik kollégánk láttatni próbálja. Erejét az mutatja, hogy mekkora befolyással tud lenni a társadalmi vagy akár történelminek nevezhetô folyamatokra. Az RMDSZ olyan erôre tett szert az elmúlt tizenhárom esztendôben, hogy valóban befolyással tud lenni a romániai belpolitikai folyamatokra, Románia és Magyarország viszonyára, közvetve tehát a térség helyzetére is. Ez nem azt jelenti, hogy egymagunkban fordulatot tudtunk kieszközölni valamiben is, de hogy hatással tudtunk lenni arra, ami velünk és körülöttünk történik, az biztos. Végül is így szemlélik, tapasztalatom szerint, ma az RMDSZ-t a romániai politikai pártok és a magyarországi politikai pártok, és megkérdeznek minket adott esetben az európai fórumok képviselôi is. Hogy mi vár az RMDSZ-re az elkövetkezô idôszakban? Mi választottunk egy utat 1989 végén, amikor politikai szervezetet hoztunk létre, és eldöntöttük, hogy megpróbáljuk politikai eszközökkel megváltoztatni ennek a közösségnek a helyzetét. 1996-ban hoztunk egyújabb nagyon fontos döntést, hogy együttmûködünk román pártokkal, kormánykoalíció, késôbb, 2000-tôl pedig a kormány parlamenti támogatásának formájában. Bár sok konfliktussal és elégedetlenséggel is, de ez az út járhatónak bizonyult, s 1996 óta fokozatosan megkezdôdött annak a visszavétele, amit tôlünk nyolcvan esztendôn át elvettek. Ennek az útnak még nagyon az elején vagyunk, de legalábbis most én ezt járhatónak látom. Ebben a térségben amúgy sincs jelen pillanatban más választás, mint a különbözô országok, közösségek, régiók közötti együttmûködés, hiszen az egységes Európa felé haladunk. A kongresszuson is azt kell megerôsítenünk, hogy ezt az utat folytatnunk kell. De ugyanakkor talán most még nem is körvonalazható nagy kihívások és fontos feladatok várnak ránk a következô években. Hiszen az egységes Európa most alakul, és tulajdonképpen akik az Európai Unión belül vannak, azok sem tudják még, hogyan fog mûködni néhány esztendô múlva ez az unió, nem beszélve azokról, akik azon kívül helyezkednek el. Nem tudhatjuk azt, hogy az etnikai közösségeknek, a kisebbségi helyzetben lévô nemzeti közösségeknek milyen helyük, milyen szerepük alakítható ki az unióban, hogy a nemzeti kultúrák, a nyelvek hogyan viszonyulnak majd egymáshoz akkor, amikor nem lesz határ, amire mindannyian várunk. Várjuk azt, hogy Románia és Magyarország között ne legyen határ, és ha Románia is bekerül az EU-ba, ez be is fog következni. De nehéz lenne ma megmondani, hogy ez milyen új problémákat teremt, milyen új kihívásokat, s hogyan kell azokra válaszolni. Tehát nagyon nagy feladataink lesznek, s így dilemmáink is állandósulnak. Ha ez a közösség politikailag is egységes tud maradni, akkor bízom abban, hogy válaszolni tud majd ezekre a kihívásokra.

— A kongresszus elôtti idôszakban egyesek az RMDSZ szakadását helyezték kilátásba. Ezek a megnyilatkozások a fórum elôtti politikai harcok részei csupán, vagy valóban komoly veszély a szakadás?

— A bejelentkezésekbôl ítélve, a kongresszusunkon minden eddiginél nagyobb lesz a jelenlét. Éppen azért, mert fontos ez a kongresszus, s talán azért is, mert egyesek megkérdôjelezték a fontosságát. A legélesebb bírálatnak is helye van az RMDSZ-ben, vitáznunk kell arról, hogyan megyünk tovább. De aki ezt a szövetséget meg akarja gyengíteni, aki innen ki akar szakadni, más szervezetet akar létrehozni, az történelmi felelôtlenségrôl tesz bizonyságot. Az megpróbálja eljátszani ennek a közösségnek a jövôbeli esélyeit. És ezt ennek a közösségnek minden felelôs tagja tudja. Mi azzal értünk el valamit az elmúlt években, hogy egységesen tudtunk fellépni. Ha azt mondtuk, hogy a magyarság akarata ez, az, amaz, akkor ez így volt. S azt tudták a román partnereink, tudták Magyarországon, tudták Európában, hogy mi a magyarság akarata nevében szólhatunk, mert van egy olyan érdekképviseleti szövetségünk, amely egységes. Bárkinek felajánlom, képzelje el azt a helyzetet, amikor például a román parlamentben, Magyarországon, Európában, bárhol másutt egyikünk mond egyet, és a másik abban a pillanatban rácáfol erre a véleményre, s azt mondja, márpedig ô ezt nem így látja. Ez Szlovákiában sem mûködött. Ott látszólag azért kellett egységes pártot létrehozni, mert a parlamenti küszöb ezt megkívánta. De ennél fontosabb érdek hozta létre ott is a Magyar Koalíció Pártját, és jó, hogy létrejött. Tehát a megoszlással nem csupán gyengítenénk magunkat, de tönkretennénk az esélyeinket is.

A belsô választások ügye is a kongresszus napirendjére kerül. Milyen súlya lehet a belsô választásoknak az RMDSZ életében?

Nagy és sokszínû közösség vagyunk, s a szövetségünk is ilyen. Az elmúlt években különbözô módszerekkel, teljesen természetes módon megpróbáltunk ennek a sokszínûségnek teret biztosítani. Legfôbb döntéshozó testületünk, a Szövetségi Képviselôk Tanácsa kifejezôje volt egyfajta sokszínûségnek. Önkormányzatok által delegáltak, parlamenti képviselôk és szenátorok voltak benne, illetve a platformok és az ifjúsági szervezetek küldöttei. A romániai magyar politikai élet különbözô rétegei jelen voltak az SZKT-ban. Ez a szándék egy folyamatot is jelent. Most arról van szó, hogy egy ilyen fontos döntéshozó testületbe próbáljuk a küldötteket vagy azok egy részét úgy kijelölni, hogy a tagságnak közvetlenül módja van szavazni. Ott ahol — tömbmagyar vidéken elsôsorban — erre tényleg megvannak a megfelelô eszközök. Van egy olyan javaslat, hogy az SZKT egy része azokból álljon össze, akiknek már megvan a legitimitásuk — például képviselôk, szenátorok, területi elnökök —, másokat pedig így, közvetlenül válasszanak meg. Tehát egy folyamat ez. Éppen azért fontos a kongresszust megtartani, hogy ezt a döntést is hozzuk meg többek között, és lépjünk tovább. Az RMDSZ stabilitását az elmúlt években az is biztosította, hogy mindig rugalmasan tudtuk alakítani, bôvíteni a döntéshozó köröket, kialakítottunk újabb konzultációs formákat úgy, hogy a viták és az ütközések mindig a szervezeten belül történjenek, és ne azon kívül.

— Feszült helyzet alakult ki Tôkés László püspök, a szövetség tiszteletbeli elnöke és az RMDSZ vezetôsége között. Lát arra lehetôséget, hogy a kongresszuson ezek a feszültségek feloldódjanak, s a kibékülés megtörténjen?

— Nem vagyok összeveszve a tiszteletbeli elnökkel, tehát így kibékülni sem nagyon tudok. Azt hiszem, hogy a tiszteletbeli elnök lassan az egész közösségével vész össze. Mert az utóbbi idôben nem hajlandó elfogadni azt az egyszerû igazságot, hogy senki sem csalhatatlan. Tehát az, hogy ô például a bukaresti bíróságon beperelt minket, azt jelenti, hogy felrúgott minden eddigi íratlan törvényt az RMDSZ-en és az egész közösségen belül. Hiszen egyik legfontosabb íratlan törvényünk az, hogy közösségi ügyeinkkel, belsô problémáinkkal, az RMDSZ vitáival nem fordulunk külsô ítélôbírákhoz. Különösen nem egy bukaresti bírósághoz. Ez azért ezerszeresen, milliószorosan fontosabb íratlan törvénye ennek a közösségnek — és éppen a saját jövôje szempontjából —, mint az, hogy éppen a tiszteletbeli elnök csalhatatlannak hiszi-e magát vagy sem. Egy közösség életében mindig, mindenkor van egy fontossági sorrend. S ha közéletre vagy politikára vállalkoztunk, tudnunk kell, hogy mi vagyunk a közösségért, s nem a közösség van értünk. A tiszteletbeli elnöknek is tudnia kellene: ha ezt a tisztséget valamikor elvállalta, akkor ô van az RMDSZ-ért, s nem az RMDSZ van érte.

— A magyar és a román kormányfô is jelen lesz a kongresszuson. Ilyesmire az RMDSZ eddigi léte során nem volt példa. Hogyan értékeli ennek a fontosságát?

— Ez jelzi azt, hogy Románia és Magyarország kapcsolatai ma már olyanok, hogy elképzelhetô egy miniszterelnöki találkozó az RMDSZ kongresszusán. Mert azért ilyesmi a kilencvenes évek elején nem nagyon lett volna elképzelhetô. Másrészt azt is jelzi, hogy az RMDSZ súlya is növekedett Románia és Magyarország megítélésében.

Tibori Szabó Zoltán

Egyszer majd megköszönik...
Interjú Tôkés Lászlóval, az RMDSZ tiszteletbeli elnökével

(3. old.)

— Hogyan látja az RMDSZ jelenét és jövôjét?

Az RMDSZ hivatalos vezetôsége kritikus helyzetbe sodorta a szövetséget azáltal, hogy saját programját figyelmen kívül hagyva, saját kongresszusi határozatait félretéve, a belsô pluralizmust és törvényességet nem tartva tiszteletben, egy, az autonómia-politikával ellentétes, a hatalommal együttmûködô politikát követ, elfojtva a szervezeten belül minden törvényes követelést, teljes mértékben megtagadva a programban, alapszabályzatban és a kongresszusi határozatokban elôírt kötelességeit. Mindez a legvilágosabban a belsô választások immár tíz éve tartó halogatásában nyilvánul meg. Szerintem ez a helyzet kulcsa, ugyanis mindaddig, amíg a belsô választások nem történnek meg, az RMDSZ jelenlegi vezetôsége nem tartható legitimnek. Ilyenformán az általa képviselt politikai irányvonal sem tekinthetô a romániai magyarság poltikai akaratának.

— Ön szerint tehát a megoldás kulcsa kizárólag a belsô választásokban rejlik?

— Nagyon fontosak a belsô választások, de emögött az RMDSZ programjának lényege, a belsô önrendelkezés, az autonómia-politika áll, amelyet olyanképpen tagadott meg az RMDSZ a brassói kongresszust követôen, hogy jobbra jelzett, és balra hajtott. Egyre inkább eltávolodott a programtól és saját tagságától, ezáltal egyre inkább figyelmen kívül hagyva a romániai magyar nemzeti közösség kollektív jogait és nemzeti érdekeit.

— Nemrég azt nyilatkozta a sajtónak, hogy feltételekhez köti a kongresszuson való részvételét, azaz csakis akkor lesz jelen a szövetség legmagasabb döntéshozó fórumának ülésén, ha helyreigazító határozat születik a belsô választások megtartásáról. Mint ismeretes, a legutóbbi SZKT-n ismertetett alapszabályzat-módosító tervezet szerint május 31-ig össze kell hívni a szövetség miniparlamentjét, ami azt jelenti, hogy eddig az idôpontig le kell bonyolítani a belsô választásokat, tehát az Ön által támasztott feltétel részben már teljesült…

A kérdésnek van egy érdemi és egy eseti része. Érdemileg azt mondom, hogy minden látszat ellenére mégsem volt hiábavaló sem a követelés, sem a pereskedés. Mármint az a törekvés, hogy az RMDSZ-t peres úton kényszerítsük rá a belsô választások kiírására és a belsô törvényesség betartására. Ugyanis látnivaló, hogy az utóbbi idôben az RMDSZ elnöke igencsak komolyan vette a belsô demokrácia kérdését, legalábbis látszólag, és sorozatos konzultációkat folytatott a szervezet különféle platformjaival, sôt még egyes egyházvezetôkkel is. Másfelôl a belsô választásoknak ilyetén szerepeltetése a kongresszuson is arra vall, hogy végre, közel tíz év után az RMDSZ hivatalos vezetôsége komolyan akarja venni a saját, a brassói kongresszus határozatát és az alapszabályzat elôírását. Ha semmi mást nem értem volna el, már ez is mérsékelt elégtétellel tölthet el, hiszen az RMDSZ éppen azt tûzte napirendjére, amit én magam végsô fokon a belsô lehetôségek kimerülése után törvényes úton követeltem. Az eseti részre nézve azt mondhatom, hogy a kongresszust változatlanul illegitimnek tartom. Nagyon veszélyesnek érzem azt a törekvést, hogy a legitimitásában meggyengült RMDSZ magas rangú politikusok, nevezetesen a magyar és a román kormányfô meghívásával akarja a kongresszust hitelesíteni. Ez tulajdonképpen közvetett beismerése annak, hogy megrendült a jelenlegi vezetôség legitimitása, és a román hatalomtól várja, valamint magyar szövetségeseitôl reméli pozíciójának megszilárdulását. Legitimitás ide, legitimitás oda, a tiszteletbeli elnöknek kötelességei vannak, így elsôrendû kötelessége, hogy a szövetségen belüli szerepét betöltse. Ez okozza számomra a dilemmát. Tudomásul veszem a román igazságszolgáltatás döntését, amely végsôsoron szabad utat engedett a kongresszusnak. Ehhez próbálok alkalmazkodni anélkül, hogy közben a politikai álláspontomat feladnám. Ebben a kettôsségben kell eldöntenem, hogy részt veszek-e a kongresszuson vagy nem. Ez még több tényezôtôl függ. Nem ismerem a programját, a napirendjét a kongresszusnak, többszöri érdeklôdés után csak kedden jutottam hozzá a szövetség dokumentumaihoz, mintha ki akartak volna hagyni a küldöttek sorából. (Az interjú Tôkés László csütörtöki nyilatkozata elôtt született — ld. lentebb — szerk. megj.)

A kongresszus munkálataival egyidôben zajlik Szatmárnémetiben az egyházkerület rendkívüli közgyûlése is, amit az elmúlt hetekben többen az RMDSZ-kongresszus ellenrendezvényeként minôsítettek. Tekinthetô-e valóban a közgyûlés a kongresszus ellenrendezvényének?

Nem kívánom a rendezvényt szembeállítani a kongresszussal. A hozzá való viszonyát talán a kiegészítés, a komplementaritás fogalmával lehetne a legjobban meghatározni, vagyis mi arról fogunk beszélni az egyházkerületi közgyûlésünkön, amirôl a kongresszusnak szólnia kellene. Ez azonban sietôsen és sebtében összehívott rendezvényként másodrangú ügyekkel van elfoglalva, paragrafusokkal bíbelôdik, és kétes legitimitású felállásban tisztújítást tart.

— Hogyan vélekedik arról, hogy egyesek ki szeretnének válni a szövetségbôl, lásd például a Reform Tömörülés Szász Jenô vezette szárnyát?

— Mindig az egység megôrzésének oldalán voltam, ebben a tekintetben most sem gondolkodom másként. Ha azonban az RMDSZ folytatja ezt az ignoráns egyeduralmi, totalitárius jellegû politikáját, akkor maga idézi elô azt a helyzetet, hogy a más politikai véleményen lévôk, akik ráadásul nem is tudnak érvényt szerezni álláspontjuknak, nem fogják otthon érezni magukat a szövetségben. Tehát valójában a hivatalos RMDSZ zárja ki ôket, és nem egyik vagy másik politikai szárny válik ki a szervezetbôl — egy totalitárius rendszernek az egységét csak kizárásos módszerrel lehet megôrizni. Egy pluralista rendszerre van szükség, amely befogadó jellegû. Ha azonban az RMDSZ tovább folytatja ezt a fajta totalitárius politikát, akkor maga zárja ki körébôl azokat, akik demokratikus alapon nem hajlandók az egység diktátumát elfogadni.

— A Szabadságnak adott nyilatkozatában Takács Csaba ügyvezetô elnök úgy fogalmazott, helyesnek tartja a tiszteletbeli elnök kongresszuson való részvételi szándékát, mert ezáltal bocsánatot kérhet a testülettôl azért a kárért, amelyet az elmúlt években politikai magatartásával és tevékenységével okozott a szervezetnek…

— Az RMDSZ ügyvezetô elnöke a tôle megszokott módon magas lóról beszél és cinikus. Eljön annak a kongresszusnak az ideje, amelyen meg fogják köszönni az RMDSZ tiszteletbeli elnökének, hogy a végletekig elmenô következetességgel kész volt képviselni a magyarság nemzeti érdekeit és a szövetség belsô demokratikus értékeit.

Papp Annamária

NAPIRENDEN

Ellenôrzik az iskolaigazgatókat
Érdem szerint osztják a prémiumot

(4. old.)

A megyei tanfelügyelôség soros csütörtöki sajtóértekezletén Marga Ghiurutan személyében bemutatták az intézmény nemrégiben létrehozott menedzseri osztályának tanfelügyelôjét, aki az igazgatói tanácsok munkáját fogja felügyelni a továbbiakban.

Bemutatkozó felszólalásában Ghiurutan rámutatott: az iskolamenedzselés kérdésköre ezentúl sokkal nagyobb jelentôséget kap majd a tanfelügyelôségen, mint eddig. Valentin Cuibus fôtanfelügyelô-helyettes nyilvánosságra is hozta az elsô vonatkozó jellegû változásokat az iskolamenedzselés terén: rövidesen elkezdôdik az egész közoktatási hálózatot érintô ellenôrzés, amely nemcsak az igazgatói tanácsokat, de a tanári kart is érinti. — A törvény által garantált 15 százalékos prémiumot egészen másképpen osztjuk ki idén, mint tavaly — mondta Cuibus —, hiszen igazságtalanság az, hogy fû-fa-virág egyenlô mértékben részesüljön a közös prémiumalapból. Az ellenôrzések eredménye alapján fogjuk ezentúl a prémiumokat kiosztani, oly módon, hogy mindenki érdemei alapján részesüljön ebbôl, 15 százaléknál kisebb vagy nagyobb mértékben. A leosztást úgy fogjuk majd kivitelezni, hogy a törvény által garantált megyei szintû 15 százalékos prémiumszázalék-arány ne sérüljön — mondta.

Sz. Cs.

Elkészült a státustörvény új normaszövege

(4. old.)

Az Európa Tanács (ET) legnagyobb parlamenti frakciója, a szocialisták szerdán támogatásukról biztosították azt a magyar álláspontot, hogy az ET következô, áprilisi ülésszakán ne tûzzék még napirendre a kedvezménytörvényrôl szóló, a magyar jogszabályt bíráló Jürgens-jelentést. A szocialista frakció ülésén a román küldöttséget kivéve minden felszólaló támogatta a magyar javaslatot, amelyet Hegyi Gyula magyar képviselô terjesztett elô. A frakció vezetôje, a brit Terry Davies arra is felhívta a holland jelentéstevô, Erik Jürgens figyelmét, hogy az áprilisi magyarországi népszavazási kampány idôszaka kedvezôtlen idôpont lenne a jelentés megvitatására. Az ET parlamenti közgyûlésének jogi bizottsága kedden szavazott arról, hogy a magyar ellenvetések dacára a következô, tavaszi ülésszakon napirendre tûzik a kedvezménytörvényt bíráló Jürgens-jelentést.

Eközben Budapesten bejelentették, hogy elkészült a módosított státustörvény normaszövege, s arra Brüsszelben is rábólintottak. Maradna tehát a magyar igazolvány és a kedvezmények, csakhogy az oktatási támogatásokat például a kedvezményezettek alapítványok útján kapnák meg, s ezekre a pénzekre az egygyermekes családok is pályázhatnának. Bôvítenék ugyanakkor az utazási kedvezményeket is.

A kedvezménytörvény körül kialakult helyzet miatt azonban szerdán a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetségi (VMSZ) is kezdeményezte a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) haladéktalan összehívását, szorgalmazva azt is, hogy a Jugoszláviával szemben bevezetendô vízumkényszer miatt mihamarabb megbeszélések kezdôdjenek a magyarországi illetékesekkel.

A VMSZ szerint a törvény módosítása során kizárólag a velencei bizottság ajánlásai és a legutóbbi MÁÉRT-én közösen kialakított álláspontok jöhetnek szóba. A párt elfogadhatatlannak tartja a törvény további bárminemû megnyirbálását, mert ez a jogszabály teljes kiüresedését jelentené, ami beláthatatlan következményekkel járna a fogyatkozásban lévô vajdasági magyarság számára. A párt ezért szorgalmazza a MÁÉRT haladéktalan összehívását.

A délvidéki magyarság felelôs képviselôi tudomásul veszik, de "szükséges rosszként" élik meg, hogy az európai integráció keretében Magyarország vízumkényszert vezet be Jugoszláviával szemben. A párt sérelmezi, hogy a bevezetést megelôzô intézkedések kapcsán a magyar kormány nem tanúsít megkülönböztetett figyelmet a délvidéki magyarság sajátságos helyzete és elvárásai iránt.

A VMSZ számára létfontosságú, hogy olyan vízumok kiváltására nyíl lehetôség, amelyek 12 hónapot többszörösen meghaladó idôtartamra, akár 3–5 évre érvényesek, és korlátlan számú ki- és beutazást tesznek lehetôvé. Egyébként a vajdasági magyarok számára a jövôben lehetetlenné válik a jelenlegihez hasonló szintû kapcsolattartás az anyaországgal, illetve az ott élô hozzátartozóikkal, ami a délvidéki magyar közösség számára beláthatatlan következményekkel járna. A VMSZ ezért haladéktalanul egyeztetô megbeszélést sürget az anyaországi illetékesekkel a kérdéskör mielôbbi megvitatása érdekében.

A státustörvény körüli huzavona a magyar belpolitikát is élénkítette. A Magyar Demokrata Fórum bejelentette: kizárólag a MÁÉRT 2002 novemberi közös zárónyilatkozatában foglaltak szerint tartja lehetségesnek a kedvezménytörvény módosítását.

KÖRKÉP

Tisztújító közgyûlés Körösfôn

(5. old.)

Megtartotta tisztújító közgyûlését a körösfôi RMDSZ — nyilatkozta a Szabadságnak Antal János polgármester, maga is választmányi tag. A gyûlésen meghívottként jelen volt Lakatos András megyei tanácsos, illetve Szentandrási István, a bánffyhunyadi RMDSZ elnöke.

A jelenlévôk egyhangúlag megszavazták az új elnököt, Korpos Albertet, aki tulajdonképpen eddig is ellátta ezt a tisztséget. Elnöki beszámolójában szép eredményekrôl és számos tevékenységrôl számolhatott be a két éve tevékenykedô régi-új elnök. Megvalósításai között lehet említeni a magyar igazolványok ügyet, a kétnyelvû helységnévtáblák elhelyezését, a község szeméttelepeinek felszámolását, a március 15-i ünnep, valamint a Riszeg-tetôi ünnep megszervezését — ezekhez természetesen segítôtársak is hozzájárultak.

Mint frissen megválasztott elnök, Korpos Albert azt ígérte a választmány tagjainak és a jelenlévôknek, hogy továbbra is igyekszik megfelelni az elvárásoknak, és becsülettel ellátni feladatait.

Ezután sor került a választmányi tagok megválasztására. Mihály János, Antal Árpád, Kovács Albert, Korpos Albert, Antal Ferenc, Antal János, Mihály Zsigmond, Mihály György, Korpos András, Korpos Attila és Sztranyák János az RMDSZ-választmány jelenlegi tagjai. A két alelnöki tisztséget Antal Ferenc és Mihály Zsigmond tölti be. A titkár továbbra is Korpos Attila, aki immár tíz éve látja el tisztségét rendkívül hatékonyan. Az ellenôrzô bizottság tagjai Ferenc László esperes, Mihály Miklós és Albert Béla.

V. K.

Kiépítenék a nyárszói utat
Irattár és fôzôkonyha a községközpontban

(5. old.)

Közel 3,7 milliárd lejes költségvetéssel vágott neki a 2003-as évnek Körösfô. A község saját jövedelme 759 millió lejt tesz ki. Az ügyben nyilatkozó Antal János polgármester elpanaszolta, hogy az összeg elég alacsony, de reméli, hogy az év folyamán még kiegészül. Annál is inkább, mert elég sok a terve az idénre. A legtöbb munkálatra pályázni szeretnének a megyei tanács szakbizottságainál.

Az önkormányzat mûködtetésére 1,25 milliárd lejt terveztek be, a tanárok fizetésére pedig 1,88 milliárdot. A szociális segélyek és a fogyatékos személyek gondozóinak kifizetésére 244 millió lejt tettek félre.

Ezenkívül megszavaztak még 164 millió lejt a közvilágításra, húszmilliót a belsô utak javítására, hatvanmilliót a sárvásári és nyárszói vízvezetékek javítására, illetve tízmillió lejt a gázbevezetés érdekében tartandó versenytárgyalásra.

Antal János elmondta: a legutóbbi tanácsülésen beszámolót tartott a 2003-as évi terveirôl. Az egyik legfontosabb terv egy Sapard-pályázat benyújtása. A terv a nemzetközi út és Nádas közötti öt kilométeres útszakasz, valamint a nemzetközi út és Nyárszó közötti két kilométeres útszakasz kiépítését érinti. További tervek: a nádasi vízvezeték-hálózat felújítása, két beton híd építése a községközpontban, egy melléképület felépítése a körösfôi kultúrháznál, amelyet fôzôkonyhának használhatnának, a régi tûzoltósági épület lebontása és egy új felépítése, a még megmaradt nagyfogyasztású utcai lámpák kicserélése, egy irattár berendezése a polgármesteri hivatalban, illetve a községközponti iskola külsô átfestése.

— Vannak elképzelések, de hogy mennyit lehet ebbôl megvalósítani, az a támogatástól függ. Az én véleményem ez: próbálkozz, mert talán egyszer szerencséd lesz, és meg tudod valósítani, amit elterveztél — mondta az elöljáró.

A Riszeg-tetôre vezetô út kijavítását Antal János a nemzetközi út javításával foglalkozó olasz cég segítségével szeretné elvégeztetni. A cégnek is érdekében áll elvégezni a munkálatokat, hiszen a hegyre vezetô útról állandóan lefolyik a víz a fôútra, alaposan megrongálva azt.

Valkai Krisztina

Megszûnôben a városi közszállítás

(5. old.)

A jelek szerint rövidesen nem fognak közlekedni a környék községeit is kiszolgáló közszállítási vállalat autóbuszai Szamosújvár utcáin, s ez a közeli községek ingázóinak nagy veszteség lenne. A döntést a Lakás- és Közgazdálkodási Vállalat igazgatója, Muresan Cristel mérnök hozta, aki lapunknak elmondta, hogy a közszállítás tavaly több mint 150 millió lejes veszteséggel zárta az évet. Ilyen pénzügyi helyzet mellett kénytelenek visszavonni a forgalomból a még közlekedô két autóbuszt. A jegyek ára is a legolcsóbb a megyében, de az igazsághoz tartozik az is, hogy a buszok az elmúlt idôszakban inkább üresen közlekedtek. Csak vásárnapokon és hétfôn, a Szamosújvárnémeti községbe vezetô járatnak volt nagy forgalma, de félô, hogy rövidesen az is megszûnik.

Azért csak lesz munka a közszállításban használt autóbuszok számára, hiszen a kocsikat ezentúl is kikölcsönzik különféle társas kirándulásokra vagy lakodalmakra.

Erkedi Csaba

Kétrendbéli lopás Tordán

(5. old.)

Huszonnégymillió lej érték eltulajdonításának alapos gyanúja miatt 30 napra szóló elôzetes letartóztatásba helyezták Andrei Traian C. 22 esztendôs tordai lakost. A januári lakásfeltörések során okozott kár 90 százalékban megtérült.

Az államkasszának okozott kár: több mint százmillió lej

(5. old.)

I. Deleanu, a Stail Kft. 47 esztendôs ügyvezetônôje, 104,8 millió lejes kárt okozott az államkasszának. 1999-ben a cég alkalmazottaitól visszatartotta az egészségügyi biztosítást, a munkanélküli és nyugdíjalapot, ám az összeget "elfelejtette" befizetni. A "spórlással" az alkalmazottak védelmét szabályozó törvényt sértette meg, a kár teljes egészében megtérült, Deleanu szabadlábon védekezhet a vádak ellen.

Bottal verte meg a feleségét

(5. old.)

Tavaly decemberben a Kendilónára hazatérô Ioan L. (47) bottal támadt rá feleségére, Irma L.-re. Az asszony kezét és testét ütlegelte, 50 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Testi sértés alapos gyanújával vizsgálják.

(pja)

Kiválasztották a tíz "animált" települést
Animált települések Kolozs és Beszterce-Naszód megyében

(5. old.)

Amint arról másfél hónapja már beszámoltunk, a Civitas Alapítvány egy Facilitator comunitar (Közösségi animátor) nevû projektet kezdeményezett, amelynek célja aktív segítséget biztosítani az önkormányzatoknak a térségfejlesztési koncepció kidolgozásában.

A Phare 2000 — Szociális és gazdasági kohézió támogatását élvezô, 51 ezer eurós projekt már túllépett az elsô fázisán: kiválasztották azt a tíz, Kolozs, illetve Beszterce-Naszód megyei települést, ahol hamarosan képzett közösségi animátorok fognak mûködni. Kolozs megyében Katona, Szék, Meregyó, Tordaszentmihály, Mócs és Tordaszentlászló, míg Beszterce-Naszód megyében Teke, Nagysajó, Felôr és Földra felelt meg az elvárásoknak.

Közösségi animátornak olyan közigazgatási, szociológiai vagy közgazdaságtani végzettségû (illetve az említett szakon végzôs) fiatalok jelentkezhetnek, akik értenek a számítógép-kezeléshez és tudnak angolul. Az animátorok négyhónapos képzésen vesznek részt, ezután nyolc hónapig kell a tíz település valamelyikén dolgozniuk. Jelentkezni a Civitas székhelyén (Kossuth u. 108.) lehet, február 10-ig.

-bpe-

Visszaigénylôk igazoló iratait kérik

(5. old.)

A polgármesteri hivatalnak a 10-es törvény alkalmazásával foglalkozó bizottsága sajtóközleményen hívja fel a figyelmet arra, hogy az iratcsomóból hiányzó igazoló dokumentumok leadási határideje március 14.

Mint ismeretes, a tavaly elfogadott 10-es számú törvény az 1954. március 6 — 1989. december 22 idôszakban a kommunista hatalom által államosított ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozik.

Mircea Gavrilã alpolgármester, a testület elnöke felhívja a figyelmet, hogy március 14-ig minden visszaigénylônek be kell nyújtania a bizottság által kért igazoló iratokat.

Az érintetteknek a városháza lakáshivatali osztályán, pontosabban a 90-es számú irodában/szobában kell jelentkezniük az igazoló irat hitelesített változatának eredetijével a következô órarend szerint: hétfô–kedd 14–16 óra, csütörtök 12:30–14:30 Az alpolgármester szerint az eddig leadott iratok többsége nem felel meg a törvényes elôírásoknak, így azok nem vehetôk figyelembe.

Tájékoztató állatorvosoknak

(5. old.)

Szerdán délután sajtóértekezletet tartottak a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Tudományegyetemen, Hogyan lehet az állatorvosok tevékenységét az Európai Uniós elvárások szintjére emelni címmel. A konferencián részt vett Vasile Puscas, Románia uniós csatlakozásával foglalkozó miniszter, Valeriu Steriu államtitkár és Liviu Harbuz helyettes államtitkár a Mezôgazdasági, Élelmezési és Erdészeti minisztérium részérôl, valamint Olivier Vanhoenacker, a Franciaországból érkezett vendég.

A házigazdák részérôl Liviu Mãrghitas, az agrártudományi egyetem rektorán kívül jelen volt Vasile Cozma dékán, valamint Ioan Fritea, a Kolozs megyei Állategészségügyi Igazgatóság vezetôje.

A sajtóértekezleten többek között elhangzott, hogy az elkövetkezô években össze kell hangolni a hazai állatorvosi tevékenység jogi és szakmai kereteit az Európai Unió követelményeivel. Erre nem csupán azért van szükség, hogy a hazai állatok egészségét védô szakemberek az Unió országaiban munkát vállalhassanak, hanem elsôsorban azért, hogy hatékonyabbá tegyük az állategészségügyi ellenôrzést, és egészségügyi szempontból biztonságosabbá tegyük élelmiszereinket. Románia csatlakozása után szabad út nyílik a hazai állatorvosok számára, és a nyugati szakembereknek is könnyebb dolguk lesz, ha Romániába jönnek majd dolgozni. Ugyanakkor egyre fontosabbá válik az állatorvosok adminisztrációs tevékenységének szakmai megerôsítése, akik élelmiszerek minôségi ellenôrzésében is nagyobb szerepet kapnak. De ugyanilyen jelentôs a háziállatok egészségvédelme, amiért a magán és az állami alkalmazásban dolgozó állatorvosok egyaránt felelôsek lesznek.

Barazsuly Emil

GAZDASÁG

Magyar–román versengés a juhexportban

(6. old.)

A magyarországi Juh Terméktanács idén szeretné elindítani a juhvágóhidak visszavásárlását — jelentette be a Debrecenben tartott regionális juhászati konferencián Jávor András elnök.

Elmondta: ez év január 1-jétôl a liberalizált kereskedelem új kihívásokat jelent a magyar juhtermelôknek. Indoklásul felhozta, hogy Románia, amelynek az EU-országokba irányuló juhexportját eddig kvóta szabályozta, immár szabadon szállíthat Nyugat-Európába, és az ottani olcsóbb termelés miatt várható, hogy elhódítja az eddigi magyar piac egy részét. Magyarország eddig csak élve szállított juhot külföldre, a jövôben viszont a vágott áru kiszállítását kell szorgalmazni — hangsúlyozta.

— Ezért támogatja a Juh Terméktanács, hogy az olaszoktól visszavásárolják a termelôk a hortobágyi juhvágóhidat — tette hozzá.

Jávor András szerint ennek összegét a juhintervenciós alapból, a hozzá társuló kormányzati pénzbôl és a SAPARD keretében EU-forrásokból lehetne elôteremteni. Az értekezleten Jávor András beszélt a terméktanácsok változó szerepérôl is. Mint hangsúlyozta: az új agrárrendtartási törvénytervezet szerint erôsödni fog a terméktanács érdekképviseleti szerepe.

— Ezzel együtt azonban a piacszabályozó szerepünkrôl sem szeretnénk lemondani — fûzte hozzá.

A Juh Terméktanács elnöke szerint lehetôség van arra, hogy az európai uniós csatlakozásunkig, illetve az azt követô egy esztendôben százezres nagyságrendben növeljük a jelenlegi 900 ezres hazai anyajuhállomány számát. Tájékoztatott arról is, hogy a jelenlegi évi 1500 forint anyajuh-tenyésztési támogatás jövôre 2500–3000 forintra nô.

— Bár ez csak fele az uniós tagállamokban meglévô támogatás összegének, vélhetôen hozzájárul a juhszám-növekedéshez Magyarországon — mondta a Juh Terméktanács elnöke a debreceni juhászati konferencián.

Ivica Racan horvát és Adrian Nãstase román miniszterelnök szerdán Zágrábban támogatta és sürgette a Konstanca–Omisalj olajvezeték építési tervét.

Nãstase és Racan a Konstanca–Omisalj vezetékrôl tárgyalt

(6. old.)

Ivica Racan horvát és Adrian Nãstase román miniszterelnök szerdán Zágrábban támogatta és sürgette a Konstanca–Omisalj olajvezeték építési tervét.

Nãstase egynapos horvátországi látogatásának fôleg gazdasági töltete volt. A két kormányfô együttes sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a tervezett Konstanca–Omisalj vezeték nem vetélytársa, hanem kiegészítôje lesz a Barátság–Adria vezetéknek, és megvalósítását pillanatnyilag az Egyesült Államok is nagymértékben támogatja. Nãstase kiemelte az 500 000 tonnás tartályhajók fogadására is képes omisalji kikötô jelentôségét, Racan pedig az Adriai-tenger védelmének fontosságáról szólt. Ebben szlovén–olasz–albán–montenegrói–bosznia–hercegovinai–horvát megállapodás szükséges — mondta.

Racan és Nãstase megállapodott a horvát–román gazdasági együttmûködés magasabb szintre emelésének szükségérôl, különösen — mint a román miniszterelnök mondta — a gyógyszeripar, a hajógyártás, az energetika, a fémkohászat és az idegenforgalom terén. Nãstase gazdaságfejlesztési javaslatokat tartalmazó dokumentumot adott át Racannak, majd a két kormányfô horvát–román gazdasági fórumon vett részt a Horvát Gazdasági Kamarában.

Magyar reagálás a sertéspestisre

(6. old.)

A hatályos elôírások szigorú betarttatásán túl Magyarországon nem hoztak különleges intézkedéseket az elmúlt napokban Arad megyében sorozatosan észlelt sertéspestis megbetegedések miatt — közölte Bálint Tibor megbízott magyarországi országos fôállatorvos. Elmondta: a megbetegedésekrôl a magyar állategészségügyi hatóságok tudnak, és ezzel kapcsolatban az érvényben lévô elôírások következetes betartására van szükség. Ezért szigorúan ellenôrzik a határforgalmat, de érvényben van az az elôírás is, hogy nyershúst nem szabad bevinni Magyarországra.

Román–francia üzletemberi találkozó

(6. old.)

Tegnap az Iparügyi Minisztérium, valamint a Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a franciaországi Alpes Azur Environnement kétnapos szakmai találkozót kezdeményezett helyi cégek képviselôi számára. A téma: Bezárt és környezetvédelmi rekonstrukciónak alávetett bányászati objektumokra és azok környékére vonatkozó konszolidációs és benövényesítési technológiák.

Remus Albu, a francia vállalat romániai megbízottja, valamint a szakminisztérium és a prefektúra képviselôi a workshop részvevôivel ismertették a hivatalos kormányálláspontot, amely támogatja az ilyen törekvéseket. Romániában egyre több a külszíni fejtések nyomán keletkezett "tájseb", a meddô talajok felhalmozása, amit immár európai uniós elôírások miatt is sürgôsen orvosolni kell. Az Alpes Azur Environnement az egész világon folytat ilyen jellegû tevékenységet, és kész együttmûködni a hozzá forduló romániai cégekkel.

A kereskedelmi kamarában zajló szakmai és üzleti tárgyalások ma fejezôdnek be.

Ö. I. B.

Valutaárfolyamok
Január 30., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai 8., Szentegyház u. 4.)

36 250/36 600

32 900/33 150

145/149

Január 31., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 35 680 lej, 1 USD = 33 189 magyar forint = 147 lej.

HIRDETÉS

BÉRBEAD

(7. old.)

Egyetemista lány rendes, nem dohányzó szobatársnôt keres, központhoz közel. Telefon: 428-364 vagy 0745-627287. (0011)

SPORT

KÉZILABDA
Férfi vb, 2003 — Portugália
A magyar csapat harmadik egygólos veresége!

(8. old.)

Kétnapos szünet után szerdán a középdöntô elsô találkozóival folytatódtak a küzdelmek a világbajnokságon. Immár felgyorsul a lebonyolítás ritmusa, a csapatok öt nap alatt négy mérkôzést vívnak (pénteken lesz újabb szünnap). A középdöntô elsô összecsapásai tisztázni kezdik a helyzetet, hat csapat már most biztosította helyét a szombat–vasárnapi helyosztókra (1–8. hely). Tehát már csak két hely kiadó.

Örvendetes, hogy eddigi mérsékelt szereplése ellenére (hat mérkôzésbôl csak két gyôzelem) Magyarország válogatottja kiharcolhatja az 5. vagy 6. hely egyikét. Ehhez azonban a csütörtök esti, lapzárta után befejezôdött szlovének elleni játékon legalább háromgólos gyôzelem szükséges. Ráadásul a franciáknak is nyerniük kell a svédek ellen. Ha Skalicki László szövetségi kapitány legénységének ez nem sikerül, akkor pénteken a négy középdöntôs csoport 3–4. helyén végzett csapatoknak csomagolniuk kell.

Ezek után a szerdai eredmények és a jelenlegi csapatsorrend:

I. csoport: Izland–Spanyolország 33–29 és Spanyolország–Katar 40–15. A táblázaton: 1. Spanyolország 4 pont (gólkülönbség: +34), 2. Izland 4 pont (+24), 3. Lengyelország 0 pont (–13), 4. Katar 0 pont (–45).

II. csoport: Németország–Tunézia 30–21 és Jugoszlávia–Portugália 30–28. Az állás: 1. Németország 4 pont (+17), 2. Jugoszlávia (+13), 3–4. Tunézia és Portugália 0 pont (egyaránt –10).

III. csoport: Horvátország–Egyiptom 29–23 és Dánia–Oroszország 28–35. A sorrend: 1. Horvátország 4 pont, 2. Oroszország 2 pont (+5), 3. Dánia 2 pont (+2) , 4. Egyiptom 0 pont.

IV. csoport: Svédország–Magyarország 33–32! és Franciaország–Szlovénia 31–22. A folytatás elôtt: 1. Franciaország 4 pont, 2. Szlovénia 2 pont (+4), 3. Svédország 2 pont (–3), 4. Magyarország 0 pont. A 2–4. helyeken álló csapatoknál a gólarány ismertetésénél csak az egymás elleni eredményeket vettük figyelembe. Az utolsó fordulóban csütörtökön szlovén–magyar és svéd–francia mérkôzéseket bonyolítottak le.

Végezetül megemlíthetjük, hogy a 4–4 pontot gyûjtött csapatok biztos továbbjutóknak számítanak. Reménykedünk, hogy az eddig bizony csak sántikáló magyar csapat is továbblép — már ha Fortuna istenasszony is melléjük áll végre, amit az oroszok (végeredmény 30–31), a horvátok (29–30) és a svédek (32–33) elleni összecsapások után nem lehet elmondani.

(radványi)

Már Weissmüller is "román"
Fújjuk a magunkét

(8. old.)

A távoli Ausztráliában uralkodó nyárban a teniszezôk hagyományos nemzetközi Nagy slem-sorozatának nyitó szakasza és Franciaország fôvárosában, Párizsban a kimondottan legnyáribb sportág, az úszás — igaz, fedettuszodában zajló — 25 m-es rövidpályás Világkupa-viadala egyes belföldi tudósítók, hírmagyarázók túlzott nemzeti(eskedô) érzéseit hozta fel. Ide tartoznak a legrégibb sportújság és a központi rádió "szakértôi", a jó hazafiak.

Melbourne-bôl azt jelentette a lap, méghozzá fényképpel kísért írás címében: Román (teniszezônô) elütötte a továbbjutástól Capriatit! Ezt már mi tesszük hozzá: volt olimpiai bajnokot és a legutóbbi két ausztrál bajnokság gyôztesét, a gyôztes "román": a Heidelbergben 1980-ban született német lány (Marlene Weingärtner). Szülei, mint írja a lap: "Josef (és nem Iosif), valamint Johanna (és nem Ioana; L. F. megj.) Weingärtner 25 éve települtek át Németországba Romániából". Mint a nevek is bizonyítják, voltaképpen ôseik hazájába tértek vissza. Másik német teniszezônô, Anca Barna román jelzôvel illetése viszont helyénvaló, hiszen édesapja nem más, mint Mircea Barna, a Kolozsvári U egykori válogatott kosarazója. Ôk is több éve élnek az NSZK-ban. Tehát német állampolgárságuk ellenére joggal tartják magukat román nemzetiségûnek. De Weingärtnerék?

Mindez az olyan hazafiasított névcserékre utal, mint Szathmáry Lajosból —, aki a fôvárosi telefonelôfizetôk könyvében is ekként szerepel! — Sãtmãreanu, Vígh Józsefbôl Vigu, a nagyváradi Szûcsbôl Suciu, a kolozsvári Sepsybôl Sepci vagy Szoboszlayból Sãbãslãu. Ám, amit a bukaresti rádió sportszerkesztôje, az egykori válogatott kardvívó mondott, ezeken is túltesz. Nem állít egyebet, mint: Johnny Weissmüller, a hajdani Tarzan-filmek hôse, a többszörös olimpiai bajnok és világcsúcstartó gyorsúszó — szintén román származású, és Temesvárott, Romániában született. Márpedig az 1904-es születésû bajnokról még az 1984-ben Bukarestben megjelent Constelatia olimpicã címû könyv is írja, helységnév feltüntetése nélkül, hogy "...Ausztria–Magyarországon látta meg a napvilágot". Tehát sváb származású szülei sem éltek Romániában. Hiszen akkor Temesvár... Így Johnny semmiképpen nem gyarapította a román sportsikereket...

Weingärtner, Weissmüller... románok? Hiszen tudjuk, mindenki olyan nemzetiségû, amilyennek tartja magát! Kérdezzék meg a romániai válogatottak közül például a kézilabdázó Otto Thelmant, Werner Stöcklt, Simon Schöbelt, Kicsid Gábort, Birtalan Istvánt, a kosárlabdázó Matthias Rühriget, Tordai Elemért, Vízi Imrét, a labdarúgó Miodrág Belodedicset, vagy a Lisszaboni Sportingnak ugyancsak románként kikiáltott edzôjét, Bölöni Lászlót. Esetleg a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Orbán Olgát, férjét, a 212-szeres romániai válogatott vízilabdázót, Szabó Sándort, vagy a Los Angeles-i olimpia négyszeres aranyérmes tornász-bajnokét, a zágoni születésû Tamás Krisztiánné Szabó Katikát. Akár a romániai tornásznôk világsikereit elindító Károlyi Bélát és feleségét, Erôss Gyöngyvér Mártát. Mindannyian tanúsíthatják: az állampolgárság nem jelent ugyanakkor nemzetiséget is.

László Ferenc

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• Gheoghe Popescu másfél évre a német Bundesligában kiesés ellen küzdô Hannover 96 labdarúgócsapatához igazolt.

— Ez lesz az utolsó klubom, jövôre visszavonulok — mondta a 36 éves klasszis.

Ralf Rangnick vezetôedzô szerint érkezése sokat segíthet rajtuk:

— Ô lesz a megmentônk.

Anghel Iordãnescu szövetségi kapitány kihagyta a februári, ciprusi tornára készülô válogatott keretébôl a veterán játékost, mert akkor még nem volt klubja.

A védô — aki 1988-as debütálása óta összesen 116-szor szerepelt a nemzeti csapatban, s 16 gólt szerzett — november közepén bontotta fel szerzôdését a Bukaresti Dinamóval, majd decemberben korábbi egyesületénél, a Galatasaray Isztambulnál edzett, de a török bajnok vezetôi végül nem ajánlottak neki szerzôdést.

Az isztambuli együttes mellett idegenlégióskodott a Leccében, a PSV Eindhovenben, a Tottenham Hotspurben és az FC Barcelonában is.

• Az angol Premier League 25. fordulójának eredményei: Middlesbrough–Aston Villa 2–5, Bolton Wanderers–Everton 1–2, Chelsea–Leeds United 3–2, Sunderland–Southampton 0–1, FC Liverpool–Arsenal 2–2, Manchester City–Fulham 4–1, West Ham United–Blackburn Rovers 2–1, Tottenham Hotspur–Newcastle United 0–1 és West Bromwich Albion–Charlton Athletic 0–1.

Az élcsoport: 1. Arsenal 53 pont/25 mérkôzés, 2. Newcastle 48/25, 3. Manchester United 47/24, 4. Chelsea 44/25, 5. Everton 42/25, 6. Liverpool 39/25.

• A francia bajnokság 24. játéknapjának eredményei: Olympique Marseille–Nice 2–0, FC Nantes–AS Monaco 0–2, Bastia–AJ Auxerre 2–0, Guingamp–Le Havre 1–2, Lens–Olympique Lyon 2–2, Montpellier–Ajaccio 0–1, Paris Saint-Germain–Lille 1–0, Sedan–Strasbourg 2–1, Sochaux–Rennes 1–0 és Troyes–Girondins Bordeaux 0–1.

Az élmezôny: 1. Olympique Marseille 42 pont, 2. Lyon 40, 3. AS Monaco 39 (35–21), 4. Nice 39 (28–18), 5. Sochaux 37 (25–18), 6. Auxerre 37 (22–19).

ATLÉTIKA
Szabó Gabriellát 4600 euróra büntették

(8. old.)

Egy bukaresti bíróság döntése értelmében Szabó Gabriella 4600 eurót köteles fizetni Violeta Beclea-Székelynek rágalmazás miatt. Az olimpiai és világbajnok futónônek emellett meg kell térítenie a 250 eurós eljárási költséget is.

Amennyiben Szabó Gabriella nem fizet, akár börtönbüntetést is kaphat.

A két klasszis tavaly március óta harcol egymással, mert Szabó azt nyilatkozta a Playboynak, hogy vetélytársnôjét azért nem hívták meg egy stuttgarti versenyre, mert csúnya. A 2000-es olimpián 1500-on ezüstérmes Beclea-Székely ezután pert indított a Sydneyben 5000 méteren elsô, 1500-on pedig harmadik díjat nyert riválisa ellen, s eredetileg 135 ezer eurót követelt.

Most kijelentette, hogy elégedett a határozattal, és a pénzt jótékony célra fordítja.

Egyébként Szabó is beperelte honfitársnôjét, amiért az púposnak nevezte ôt. Ebben az ügyben a bíróság tavaly novemberben egylejes büntetésre ítélte Székely-Becleát erkölcsi károkozásért.

Szabó 2002 áprilisában már szintén elvesztett egy becsületsértési pert: a Franciaországban élô román edzôt, Carmen Hodost alkoholistának és kábítószerélvezônek nevezte, aki szerinte rendszeresen doppingolta tanítványait. Akkor 10 ezer dollárt kellett fizetnie.

TENISZ
Beckert beválasztották a Hírességek Csarnokába

(8. old.)

Boris Beckert,a németek teniszlegendáját beválasztották a sportági Hírességek Csarnokába.

A 35 éves egykori klasszis 109 héten át vezette a férfiak világranglistáját, és hatszor gyôzött egyéniben Grand Slam-tornákon.

Elsô alkalommal 1986-ban Wimbledonban sikerült nyernie, s ezzel két rekordot is felállított: 17 esztendôsen és 7 hónaposan ô lett az óriási hagyományokkal rendelkezô esemény legfiatalabb bajnoka, ráadásul a bravúrt úgy érte el, hogy nem szerepelt a kiemeltek között. A pályafutását két Davis Kupa-elsôség tette teljessé.

— Az álmom valóra vált — kommentálta röviden a jó hírt Becker.

A hivatalos "beiktató" ceremóniára július 12-én kerül sor Newportban.

SAKKSAROK
Kaszparov–Deep Junior: döntetlen a második parti

(8. old.)

Döntetlennel végzôdött a második parti Garri Kaszparov és a Deep Junior sakkszámítógép közötti, egymillió dollár összdíjazású párosmérkôzésen New Yorkban. Így az állás 1,5–0,5 a volt világbajnok javára.

Az orosz nagymester ezúttal a sötét bábukat vezette, és háromórás küzdelem után a 30. lépésben született meg a remi.

A felek hat játszmában mérik össze tudásukat. A harmadik partira csütörtökön került sor.

Az isztambuli fôpolgármester bravúrja Karpov ellen

(8. old.)

Nem mindennapi bravúrt hajtott végre az isztambuli fôpolgármester: az amatôr sakkozó döntetlent játszott Anatolij Karpov egykori világbajnokkal.

A Törökországban pihenô orosz klasszis tisztelgô látogatást tett Mufit Gurtunánál, aki az eszmecsere végén arra kérte, játsszanak egy partit.

A mérkôzés hatalmas meglepetésre gyors remit hozott.

— Szerencsére Karpov nem élt vissza a vendégjoggal — értékelte sikerét tréfásan a fôpolgármester.

Bobby Fischer az interneten

(8. old.)

Bobby Fischer (képünkön) a Fülöp-szigeteken "bujkál", ott él a nála 40 évvel fiatalabb feleségével és kisgyermekével, de az interneten kihívja a világ legjobbjait, saját weboldalán és a helyi rádióállomásokon keresztül teszi közzé véleményét a legkülönfélébb témákban.

A volt világbajnok sakkozóról a spanyol El Mundo közölt riportot

A legparanoiásabb zseni címmel.

A lap emlékeztetett rá, hogy Fischer 1992-ben versenyzett utoljára, akkor Borisz Szpasszkij ellen ült asztalhoz, majd nyomtalanul eltûnt. Az amerikai sajtó az utóbbi években nem sokat foglalkozott vele, de ha mégis, akkor általában a következô jelzôket alkalmazta vele kapcsolatban: "nevetséges, ôrült, megvetendô".

Az El Mundo úgy értesült, hogy Fischer nem bírja ki sakkozás nélkül, és évek óta rendszeresen játszik az interneten. Az egyik ellenfele azt mondta: arról ismerte fel a "zsenit", hogy eleinte megtévesztô taktikát választott, abszurd és érthetetlen lépéseket tett. Vagyis olyan tévedéseket követett el, amelyeket elemezve kiderült: azok csak szándékosak lehettek. Ezt követték aztán a fantasztikusabbnál fantasztikusabb megoldások, majd az elkerülhetetlen gyôzelem, amelyben Fischer "eltaposta" ellenfelét.

A spanyol újság azt is megírta, hogy a 2001. szeptember 11-i terrorcselekményeket követôen az ex-sakkvilágbajnok telefonált a Radio Bombo Fülöp-szigeti adónak, s a következôket közölte: "Nagyon jó hír. Már éppen itt volt az ideje, hogy valaki fenékbe rúgja az Egyesült Államokat. Üdvözlöm az akciót, és látni szeretném, hogyan tûnik el Amerika a térképrôl".

A cikkíró felidézte Fischer életrajzának egyes részleteit, például azt, hogy 10 éves korától játszik, s csodagyereknek könyvelték el, 15 évesen megszerezte a nemzetközi nagymesteri címet, 16 évesen végleg felhagyott az iskolába járással, s napi 14 órán keresztül csak a sakk foglalkoztatta. Sikereit nem csak fantasztikus tehetségének és kitartásának köszönhette, hanem annak is, hogy ellenfeleit nem csupán legyôzni, megalázni is akarta.

Az El Mundo riportja végén azt az anekdotát idézte fel az amerikai sakkvilágbajnokról, hogy utolsó rádiós szereplésekor, pontosan egy évvel ezelôtt, a riporter megkérdezte tôle: ô volt-e a nagyobb sakkozó vagy az orosz Garri Kaszparov? Fischer erre így válaszolt: "Hogy hasonlíthat engem össze egy csalóval? Én soha nem játszottam elôre megbundázott játszmát. Kaszparov gyôzelmeinek a legtöbbje pedig így született."


[Vissza az Szabadság
honlapjához]
[Vissza a HHRF
honlapjához]


A Szabadság Internet változatát
a Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2003 - All rights reserved -