2004. szeptember 2.
(XVI. évfolyam, 205. szám)

Bôvül az RMDSZ államfôjelöltjeinek listája
Nem megosztó, hanem integráló típus kerestetik

(1. old.)

Nyolcra bôvült az RMDSZ lehetséges államfôjelöltjeinek listája, az ügyvezetô elnökség pedig továbbra is várja a javaslatokat a szövetség területi szervezeteitôl. A jelöltek a következôk: Eckstein-Kovács Péter Kolozs megyei szenátor, Tokay György Arad megyei képviselô, Borbély László Maros megyei képviselô, kormányzati kapcsolatokért felelôs alelnök, Kelemen Hunor Hargita megyei képviselô, SZET-elnök, Varga Attila Szatmár megyei képviselô, Illyés Gyula, Szatmárnémeti polgármestere, Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester, illetve Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere. Az elnökjelölt indítására és kiválasztására vonatkozó döntés a hét végén ülésezô Szövetségi Képviselôk Tanácsára vár.

Amint azt lapunknak Takács Csaba ügyvezetô elnök elmondta: az idô rövidségére való tekintettel (amennyiben az RMDSZ indít jelöltet, a jelölést legkésôbb szeptember 4-ig kell megtenni), konzultációt kezdeményezett a területi szervezetekkel, hogy azok minél elôbb fogalmazzák meg álláspontjukat ebben a kérdésben. A megyékbôl érkezô javaslatokkal kapcsolatban úgy vélekedett: az említettek valamennyien birtokában vannak azoknak a tulajdonságoknak, amelyek az RMDSZ államfôjelöltjét kell hogy jellemezzék, és amelyek közül a legfontosabb az integráló képesség. Takács üdvözlendônek tartja, hogy az RMDSZ-politikusok köre bôvüljön, új, fiatal arcok jelenjenek meg, és azt is értékeli, hogy a területi szervezetek nagy része természetesnek találja akár egy nôjelölt indítását is a nagyváradi Bíró Rozália személyében.

— Azt a személyt kell kiválasztanunk a jelöltek közül, aki a legmegfelelôbb „üzenethordozó" a magyar közösség felé, politikai kiegyensúlyozottsága, elfogadottsága, teljesítménye megfelel elvárásainknak. Az RMDSZ-nek politikai szereplésével, az elért eredményekkel sikerült lazítani a román–magyar konfliktusos helyzeten az elmúlt nyolc évben, de nagyon fontos, hogy saját közösségünk felé is tudjunk üzenni. Mindenki elismerheti, hogy a nyelvi jogok szintjén céljaink nagyrészt teljesültek, az autonómiakérdésben, illetve a szociális és gazdasági kérdések terén egy reális, hiteles, megvalósítható politikai programot hirdettünk meg, elnökjelöltünknek pedig ezt az üzenetet kell továbbítani az erdélyi magyarok felé. Az elsôdleges cél ugyanis az RMDSZ eredményes szereplése a választásokon, hiszen e nélkül megszunhet parlamenti képviseletünk, ami után „másképp írják majd a történelmet" — hangsúlyozta Takács.

Elmondta: nagyon sokan javasolták Markó Bélát is, aki viszont nem vállalja ezt a szerepet, elsôsorban azért, mert az RMDSZ nem politikai párt, ez a megbízatás tehát nem feltétlenül a szövetségi elnököt kell hogy megillesse.

Kérdésünkre, hogy ilyen megfontolásból gondoltak-e arra, hogy egy „civilt" kérjenek fel erre a szerepre, (a jelölést visszautasító Frunda György szenátor az RMDSZ operatív tanácsának ülésén különben utalt is arra, hogy az SZKT-n majd elôhozakodik saját jelöltjével, aki nem feltétlenül a politikusok körébôl kerül ki) az ügyvezetô elnök kifejtette: nem hiszi, hogy a szövetségben meglepetést okozna egy civil jelölt. Természetesen egy nem politikus jelölt indításának vannak elônyei és hátrányai is, de semmiképpen sem lenne esélytelen — mondotta.

Székely Kriszta

Választási törvény-vita a képviselôházban

(1. old.)

Tegnap a képviselôház megkezdte a választási törvény vitáját. Felszólalásukban a liberális és a demokrata képviselôk figyelmeztettek: amennyiben a képviselôk megszavazzák azt a kormánypárt által elôterjesztett módosítást, miszerint az elnöki mandátumát töltô Ion Iliescu is indulhat az SZDP szenátusi listáján, nem szavazzák meg a jogszabályt, mi több az alkotmánybírósághoz fordulnak. Bírálták azt az indítványt is, amelynek értelmében külföldön is létre lehet hozni szavazóhelyiségeket, ha legalább 50 román állampolgár erre igényt tart. Szintén felháborítónak tartják, hogy a jogszabály lehetôvé teszi a prefektusoknak és alprefektusoknak, hogy részt vegyenek a választási kampányban, és hogy nem fogadták el azon kezdeményezéseiket, amelyek lehetetlenné tették volna a választók lefizetését.

Az SZDP visszautasította az ellenzék vádjait. A Nagy-Románia Párt képviselôje kifejtette: pártja szerint a jogszabály a tervezett formában szavatolja a választások zökkenômentes megrendezését. Az RMDSZ képviselôi nem nyilvánítottak véleményt a napirendre tuzött törvénnyel kapcsolatban — jelenti a Mediafax.

A hírügynökség idézi ugyanakkor Szilágyi Zsolt független képviselôt, aki szerint az SZDP beleegyezett az RMDSZ-en kívüli magyar kisebbségi szervezetek választásokról való kizárásába, cserébe az RMDSZ támogatta a választási törvénynek azt az elôírását, amely lehetôvé teszi a pártlistás független jelöltséget. Kifejtette, a választási törvény tervezete antidemokratikus, és a parlamentben nem képviselt kisebbségeket diszkrimináló elôírásokat tartalmaz. Bírálta, hogy a tervezetben szerepel az a kitétel, amely a helyhatósági választások törvényébe is bekerült, miszerint a parlamentben hivatalból biztosított képviselethez nem jutó kisebbségek csak akkor vehetnek részt a választásokon, ha tizenöt megyébôl és a fôvárosból összegyujtenek 25 000 támogató aláírást.

Iliescu visszatér

(1. old.)

Ion Iliescu államfôi mandátumának befejezése után visszatér a Szociáldemokrata Pártba, s a párt szenátorjelöltjeinek listáján indul az ôszi választásokon — erôsítette meg szerdán maga az elnök Adrian Nastase pártelnök-kormányfônek írt levelében.

Levelében az elnök gratulált Nastasénak ahhoz, hogy az SZDP rendkívüli kongresszusa egyhangúlag úgy döntött: ôt indítja államfôjelöltként.

Az államfô közölte: megtiszteltetésnek veszi a párt meghívását, és örömmel tesz eleget a felkérésnek, hogy elnöki mandátuma befejezése után térjen vissza az SZDP-be. Bejelentette: vállalja a párt szenátorjelöltjeinek listáján való részvételt az ôszi általános választásokon, mert megítélése szerint részvétele a választásokon teljes mértékben megfelel az alkotmányos elôírásoknak.

Razzia a Széchenyi téri piacon
Büntetik a törvénytelen kereskedést

(1. old.)

Szerdán kora délután átfogó ellenôrzô akciót szerveztek a kolozsvári polgármesteri hivatal illetékes osztályának felügyelôi az Arges utcában, a nagypiac mögött. A feladat teljesítésében a városháza alkalmazásában levô polgárôrök is segítettek, de a rendôrség képviselôi is jelen voltak. Az akciót jól koordinálták, így az engedély nélkül kereskedôk nem osonhattak el.

Az elmúlt idôszakban a polgármesteri hivatal rendszeresen szervezett hasonló ellenôrzô akciókat annak érdekében, hogy kedvét vegye a törvénytelenül kereskedôknek. A szerdai razzia során is kisebb incidensekre került sor. Egy ittas állapotban levô idôsebb férfi nem volt hajlandó elmenni a helyszínrôl, és ellenszegült a polgárôröknek: — Terroristák vagytok mindannyian! Tartóztassatok le, ha akartok, csak akkor megyek el innen! — üvöltötte. Szerencsére az öt polgárôrnek sikerült megnyugtatnia az ellenszegülô férfit.

Sokan azt állították, hogy nem tudnak azokról a rendelkezésekrôl és tanácsi határozatokról, amelyek tiltják az utcai árusítást. Mindezt mondják annak ellenére, hogy az utcában hatalmas tábla tájékoztatja errôl a polgárokat. A tiltakozók egyike azzal fenyegette a felügyelôket, hogy személyesen ismeri a polgármestert, aki falubelije, és eljár nála, hogy állásukat veszítsék. A polgárôrök azonban nem hatódtak meg.

Sorin Oltean, a városháza képviselôje arról számolt be, hogy legtöbben a leszállított árut forgalmazó üzletekbôl vásárolt termékeket árulják a Széchenyi téri piac mögötti utca járdáján. — Legtöbben Moldovából és Havasalföldrôl érkeznek Kolozsvárra, ugyanis itt sokkal többet keresnek. Azt hiszik, az ószeren vannak. A razziákat addig folytatjuk, míg felhagynak a törvénytelen kereskedéssel — jegyezte meg. A felügyelôk körülbelül 30 kihágásról állítottak ki jegyzôkönyvet, ezek összértéke több mint 5 millió lej.

K. O.

Pécsi mintát lesett el a kolozsvári küldöttség

(1. old.)

Az ügyintézés meglehetôsen gyors ritmusát irigyelték leginkább az RMDSZ kolozsvári önkormányzati képviselôi, akik a héten Boros János alpolgármester vezetésével a Pécsi Napokra látogattak. Máté András városi tanácsos a Szabadságnak elmondta: Kolozsvár testvérvárosában Toller László polgármesterrel találkoztak, aki több, a városhoz tartozó igazgatóság muködését mutatta meg vendégeinek. — Személy szerint az építkezési engedélyek kibocsátásának gyorsasága nyugözött le. Ez annak köszönhetô, hogy a magyarországi önkormányzatban számítógépes nyilvántartást muködtetnek — mondta Máté, aki hozzátette: javasolni fogják Emil Boc polgármesternek, hogy minél hamarabb valósítsa meg Kolozsváron is ezt a rendszert. Az önkormányzati képviselô közölte: javaslatot terjeszt a városi tanács elé arról, hogy Kolozsvár testvérvárosainak vezetôi minden évben legalább egyszer találkozzanak.

B. T.

Közel 30 millió lej mobiltelefonra

(1. old.)

Egyes források szerint a prefektúra vezetôi túl sokat beszélnek az adófizetô polgárok által fedezett szolgálati mobiltelefonon. A lapunk által megszerzett kimutatás szerint Vasile Soporan volt prefektus még mindig szolgálati maroktelefonnal rendelkezik, az intézmény a számlára július 27–augusztus 26. között 2,9 millió lejt fizetett ki.

Ugyanebben az idôszakban Silviu Hentz, a prefektúra fôtitkára még a volt fônökét is „túlbeszélte". A közintézmény magas rangú alkalmazottja 3,3 millió lejre beszélt szolgálati mobiltelefonján.

Ezenkívül a prefektúrának egyik vezetô beosztásban levô munkatársa után nem kevesebb, mint 9,3 millió lejt kell kifizetnie.

Összességében a prefektúra havi számlája megközelíti a 30 millió lejt. A kimutatás szerint körülbelül tíz alkalmazott rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal.

(k. o.)

KRÓNIKA

Murokköltemény

(2. old.)

Rohonyi D. Iván felvétele bizonyítja, hogy a természet olykor túltesz minden szobrászfantázián. Ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy az ember által a természetbe juttatott mesterséges anyagok milyen nagy mértékben képesek átalakítani a klasszikus formákat. A képen látható murokköltemény szülôföldje Kolozsvár, és minden valószínuség szerint itt is végezte dicsô pályafutását. Mindhiába volt neki öt nyúlványa...

KISHIREK

(2. old.)

P. ÜTÔ ERZSÉBET A fa dicsérete címu festészeti tárlata nyílik meg szeptember 4-én, szombaton de. 11 órakor a Fôtér 23. szám alatti Gy. Szabó Béla Galériában.

SZARVASOK ÉS ÔZSUTÁK VADÁSZIDÉNYE kezdôdött el szeptember elsején. Az elôbbieké december 15-ig, az utóbbiaké február 15-ig tart. Más vadállatok vadászhatók még a következô dátumokig: vaddisznó január 31-ig, fürj október15-ig, seregély és erdei szalonka március 15-ig, borz március 31-ig stb.

Áramszünet
Kolozsváron 8–15 óra között a következô utcákban szünetel az áramszolgáltatás: szeptember 2-án, csütörtökön — Kôvári, Radauti, Suceava, Buhusi; szeptember 3-án, pénteken — 11 Octombrie, Migdalului.

Diákkedvezmény az ISIC-nél

(2. old.)

Újabb kedvezményekkel rukkolt elô az International Student Identity Card (ISIC) nevu, diákigazolványokat kibocsátó cég: a szeptember elsô hetében repülôjegyet vásárló diákok mindössze 149 euróért utazhatnak Európa-szerte. Oana Trandafir, a Diákmuvelôdési Ház alkalmazottja elmondta: szeptember 1–7. között repülôjegyet vásárló diákok március 31-ig élhetnek az európai légi társaságok biztosította lehetôséggel. A kedvezményt csak az ISIC-kártyával rendelkezô, nappali tagozaton és akkreditált egyetemen tanuló diákok igényelhetik. A kártya kiváltásáért a diákoknak a Diákmuvelôdési Házban muködô ISIC-irodához fordulhatnak, ahol 200 ezer lej, személyi-, és a diákigazolványról készített fénymásolat, valamint egy fénykép felmutatása alapján kiválthatják a világszerte kedvezményeket biztosító iratot. Az ISIC adatai szerint a termékenként és szolgáltatásonként összesen 35 ezer kedvezményt biztosító kártya révén a mintegy 5 millió diák évente 500 millió dollárt spórol meg.

Romániában jelenleg kemény harc folyik az ISIC és az Euro26 elnevezésu diákigazolványokat kibocsátó nemzetközi cégek között, hiszen mindketten arra törekszenek, hogy az oktatási minisztérium az általuk kibocsátott iratot ismerje el diákigazolványként. Az oktatási minisztérium tervei között szerepel a jelenlegi egyetemenként különbözô igazolványok kicserélése, hiszen a diákok külföldön semmilyen kedvezményt nem kaphatnak a mostani dokumentumokkal, mi több itthon is csak a vasúton igényelhetnek leszázalékolást.

B. T.

III. Aranyosmenti Kórustalálkozó

(2. old.)

Az Aranyosegerbegyi Árvalányhaj Vegyeskórus Egyesülete 2004. szeptember 4-én, szombaton de. 11 órától szervezi a III. Aranyosmenti Kórustalálkozót az aranyosegerbegyi muvelôdési házban. A találkozón résztvevôk ünnepi istentiszteleten vesznek részt, amelyen Gede Sándor helyi lelkipásztor hirdeti az igét. A találkozón tíz kórus lép fel: az egerbegyi Árvácska Gyermekkórus (karnagy: Balázs Gyôzô Balázs), a Körtvélyfája Református Vegyeskar (karnagy: Szász Annamária), a Ludasi Református Vegyeskar, az aranyosgyéresi Református Vegyeskar (karnagy: Szabó Zsombor), a Szentmihályi Vegyeskórus (karnagy: Köble István), a helyi Református énekkar (karnagy: Balázs Gyôzô Balázs), a Szentlászlói Nôi Kórus (karnagy: Guttman Mihály), a Tordai Magyar Dalkör (karnagy: Szabó Zsombor), a Marosvásárhelyi Cantuale Kamarakórus, valamint a vendéglátó Árvalányhaj Vegyeskórus. Az ünnepi hangverseny után díszokleveleket adnak át, az ünnepség Nagy Ferenc, a Seprôdi János Nemzetközi Kórusszövetség elnökének beszédével zárul.

Lapról lapra
Az Erdélyi Riport 35. számából:

(2. old.)

Címlapsztori Kétlaki polgárok — Stanik Bence riportja. Aktuális Szucs László: Gyurcsány, a hosszútávfutó. A hét interjúja Simon Judit: A régiók autonómiája (Beszélgetés Frunda György szenátorral). Publicisztika Stanik István: Mikor lesz rossz magyarnak lenni?, Tölgyessy Péter: A végjáték kezdete, Kuszálik Péter: A megmaradás titkairól, Horváth Andor: Közös ügyek. Kisebbség Simon Judit: Dnyeszter-menti konfliktusgóc. TôkePiac Domokos Péter: Elôrelépett a Brassó Expó. Integráció Az EU házhoz jön 17. Gazdaság Králik Lóránd: Uniós cégek elônyben Arcél Szilágyi Aladár: Kultúrpolitika bizantinizmus nélkül (Beszélgetés Kereskényi Sándorral). Recenzió Balogh Levente: A zöld szörnyek dicsérete (Shrek 2.). Adásidô Kinde Annamária: Tévék a neten. E-világ Az „elektronikus dzsihád" elhalasztva. Sport Magyar doppingdráma. Ez meg az A nagy képrablás. Aranyalma-díj Szeptemberi szavazólap.

Gyujtés Ligia Moga színésznô megmentésére

(2. old.)

Költséges orvosi kezelést igénylô kór támadta meg Ligia Moga kolozsvári színésznôt. Kollégái kezdeményezésére anyagi támogatást a következô bankszámlára lehet befizetni: RO 33BTR01301201946601.

Hetvenöt éve halt meg Benedek Elek

(2. old.)

A magyar gyermekirodalom egyik megteremtôje, Kisbaconban látta meg a napvilágot 1859. szeptember 30-án, így gyermekként megismerkedhetett a székely népmesék és mondák gazdag világával. Gondos nevelésben részesült: nyolcévesen már a nagyhíru székelyudvarhelyi református kollégium diákja volt, ahol felsô tagozatos korában az önképzôkör lelkes tagjaként nyelveket tanult és meséket írt. Érettségi után Budapestre költözött, és a bölcsészettudományi karon megszerzett diplomájával a zsebében újságírónak állt. Több napilap és folyóirat munkatársa volt, dolgozott a Budapesti Hírlapnak, a Magyar Világnak, a Nemzeti Iskolának, fôszerkesztôje volt a Néptanítók Lapjának.

1889-ben Pósa Lajossal együtt indították útjára az elsô, valóban irodalmi értéku, hazafias szellemu gyermeklapot, Az Én Újságomat, utána Sebôk Zsigmonddal közösen szerkesztették a Jó pajtást. 1887–1892 között országgyulési képviselô volt, parlamenti beszédeiben az ifjúsági irodalom, a népköltészet, a népnyelv és a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. 1885-ben adta ki a Székely Tündérország, majd a Székely mesemondó címu köteteket. 1896-ban a millenniumi ünnepségekre jelent meg igazi szívügye, az ötkötetes Magyar mese- és mondavilág, amely négyszáz történetet tartalmaz, és korának legnagyobb példányszámot elérô sikerkönyve volt.

Kis Könyvtár címmel ifjúsági könyvsorozatot indított, ebbôl lett késôbb Benedek Elek kis könyvtára. Gyerekeknek szánt verseket, leányregényeket, meseátdolgozásokat adott közre nagy hozzáértéssel, esztétikai igényességgel (Ezeregyéjszaka, Grimm legszebb meséi). A humanista-hazafias nevelést szolgálták maradandó értéku regényei, a magyar nemzeti múltat népszerusítô írásai: A magyar nép múltja és jelene, Nagy magyarok élete, Honszerzô Árpád. 1900-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választották.

1921-ben — Trianon után —, amikor mindenki inkább menekült Erdélybôl, Benedek Elek végleg hazatért Kisbaconba. Itt sem maradt tétlen: szerkesztôje lett a Cimbora címu ifjúsági lapnak, amely elôször 1922. szeptember 22-én jelent meg. Ô volt a gyerekek „Elek nagyapója", aki kiterjedt levelezést folytatott „unokáival". A lap 1929-ben, anyagi nehézségek miatt szunt meg.

Benedek Elek példás családi életet élt. Feleségével, Fischer Máriával Budapesten ismerkedett meg, s aztán 45 évig éltek együtt boldog házasságban, hat gyermeket nevelve.

A családfôt 1929. augusztus17-én Kisbaconban érte a halál, szélütés következtében, levélírás közben. Felesége önként követte a halálba, egyszerre temették el ôket, sírjuk egymás mellett fekszik a település temetôjében. A fejfán látható Benedek Elek saját maga által írt sírverse: „Jézus tanítványa voltam — Gyermekekhez lehajoltam — A szívemhez felemeltem — Szeretetre így neveltem."

Sebôk Márta

Benedek Elek Benedek Marcellnek
(Kisbacon, 1927. május 28.)

(2. old.)

Édes Marcikám, való igaz, hogy én mostanában „takarékos" levelet írok neked is, a többinek is, a nem takarékos levelek másoknak jutnak. „Szellemi" munkám haszonféle levélírásban merül ki, s írói pályám ötvenéves fordulóján szereztem az „Öreg Jézus" mellé egy újabb hivatalt: Erdély ingyen napszámosa vagyok. Nevezetesen: már három hónapja ingyen mesélek és üzenek a gyermekeknek, levelezek anyákkal, barátnôkkel és növendék leánykákkal, kiadván hetenként 100–150 lejeket postára. Közben ôrjöngve járok fel s alá: a kiadó bankigazgató lett Nagykárolyban, a nyomdának sem fizet, nekem sem, az újság hol megjelenik, hol nem, röviden: nemsokára ott leszek, ahol voltam a Bagoly címu diákújságtól kezdve minden általam szerkesztett újsággal — megbukik ez is, s elvisz egy csomó pénzemet, amelyrôl még nem tudom, hogy melyik bank kasszájába várakozik reám 35%-os kamat ellenében. Ezzel aztán — nem esküszöm meg rá, de minden valószínuség szerint befejezôdik dicsôséges redaktori pályafutásom, s már ki is szemléltem vagy tízholdnyi földet, mely dobra légyen ütendô, a többit: a házat, a gyümölcsöst, az erdôt megtartom halálom órájáig, s azzal a végrendelettel hagyom hátra nektek, hogy azonnal dobra üssétek, ami megmaradt. Mindezt pedig nem pillanatnyi felindulás íratja velem: rég megérlelôdött elhatározása ez kettônknek.

Egyébként mondanom sem kell tán, hogy éppoly sóvárogva várunk haza mindnyájatokat, amint vártunk mindig, jó és rossz idôkben. A ti szobátokat meg a gyermekszobát teljesen rendbe hozattuk, alig hiszem, hogy többet a fal megnedvesüljön, oly alapos munkát végzett egy intelligens kômuves. (…)

Mama, hál’ istennek, még eddig komolyan nem gyöngélkedett, persze, amennyire lehet, ellenôrizem, hogy ne gyomlálhasson. Én — ha nem esik az esô (mostanában sokat esik) — egy-két órát kapálgatok, sôt tegnap reggeltôl estig krumplit kapált a költô, s este nem is éreztem fáradtnak magamat. A fagyos-szenteken szerencsésen túlestünk, igazán szerencsésen, mert Erdély-szerte nagy kárt tett a fagy. Jó nagy almatermés ígérkezik. Cseresznye rengeteg. Csak jönnének idejében a fiúk.

Képzelheted, mint örültünk az R. Rolland levelének, s hogy egészen egymásra találtatok. Nekem úgy látszik, nincs ez a szerencsém újonnan szerzett barátommal, aki még válaszra sem méltatta levelemet. De lám, az Isten (még mindig jobb a barátoknál), amint látom, megint van munkád elegendô, s ez a fô, no meg az egészség. (…)

Isten veletek, édes fiaim! Igyekezzetek hazafelé. Mindahányan vagytok, milliószor csókol

Apa, Mama

Részlet Benedek Elek irodalmi levelezése (II.) címu, a Kriterion Könyvkiadónál 1984-ben megjelent kötetbôl. A leveleket közzé tette Szabó Zsolt.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — The Stepford Wives — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától és hétfôn minden vetítés.

MUVÉSZ-EURIMAGES — Bollywood Queen — angol bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel, kedden minden elôadás.

GYÔZELEM — Pillangó-hatás — sci-fi thriller. — Vetítések idôpontja: 16, 20.30, 23; Apám beájulna — vígjáték. — Vetítések idôpontja: 14, 18.

FAVORIT — Love Actually — angol— amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30; kedvezménnyel csütörtökön minden vetítés.

TORDA

FOX — A vonzás törvényei — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20.

DÉS

MUVÉSZ — A vonzás törvényei — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Pókember 2. — Vetítések idôpontja: 17, 19.15, 21.30; csütörtökön zárva.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Helloboy — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától; hétfôn minden vetítés.

DACIA B-TEREM — Monster — amerikai–német. — Vetítések idôpontja: 17. 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedden kedvezménnyel.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — The Lady Killers — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától kedvezménnyel; hétfôn minden vetítés.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

A képes beszéd néhány eleme Móricz Zsigmond Árvácskájában
(A 150 éve született író emlékére)

(3. old.)

Az Árvácska Móricz Zsigmond legkomorabb, talán legfájóbb alkotása, nem regény a szó szoros értelmében, döbbenetes mélységu írás, írója is „irtóztató könyv"-nek nevezte, amit azzal is jelzett, hogy nem fejezetekre, hanem énekformájú zsoltár-szakaszokba öntötte a történetet. A mélység jajkiáltásait akarta hallatni, a kivertség protestáló hangját, az ítéletét, a felháborodását, s ezt zsoltáros hangon lehetett leginkább az idegekbe kiáltani. (Czine Mihály).

Az Árvácska formai szempontból is szokatlan alkotás, hangvétele kissé elüt a Móricz-muvektôl. Szikrázóan tömör és szabatos, fegyelmezett, az író csak ábrázol és szerkeszt. Szerkesztése is remek: Dudásnéra négy zsoltár jut, Szennyesnére kettô, Verônére csak egy — de mélységében a kettô több, mint a négy, és az egy több, mint a kettô.

Cselekménye szinte nincs is, az epizódok, az emlékezetbôl tudatosan felidézett vagy véletlenül felmerült élethelyzetek kerülnek egymás mellé és után — s ezek állnak össze a kis Csibe két-három évének kronológiájává. Nincs meseszál, a hôs életében a két-három esztendô alatt nem is történik semmi változás, legfeljebb égbekiáltó szenvedéseink színterei változnak, s vezetnek a pokol egyre mélyebb bugyraiba...

Hogyan sikerült Móricznak a mindennapokban használt nyelvet úgy gazdagítani színekkel, képekkel, hangulatokkal, hogy feszültséget teremtve és oldva megalkossa Csöre — Pösze — Állami Árvácska alakját, elmesélje történetét?

A szöveg írásjeleinek stílusértéke a fonetikus, a kiejtés szerinti írásmód során jelentkezik:

— Hajtsa eee-el... — kiáltja Csöre kétségbeesetten.

— Lopott? lo-poooott? dinnyét lopott ez a dögszem? — hergeli magát Dudás.

— ... nem fogok többet lohohopni — zokogja Csöre.

— Égy haza — utasítja Csörét Kadarcs.

— Mosgyál meg, te disznó — kiáltja Jóska.

— ... mert igyókestve lösz, osztán menni is kék valamicskét má — nógatja Zsaba Mári.

— Mi a fene? ruha nélkül szok jáórnyi? — méltatlankodik.

— Nem csimogat; simogat...s...sss, sss — tanítgatja az öreg.

A szóbeli közlésben jelentkezô elemek a reális ábrázolást, a népi alakok élethu jellemzését biztosítják.

A szöveg hangjainak stílusértéke a rosszhangzású szavak, ebben a szövegben a szitkok sokasága nyomán jelentkezik, ez is hozzájárul a hiteles szövegalkotáshoz:

— Hogy a fene ett vón meg bennetöket.

— ... te büdös kölyök! nem tudsz vigyázni! hogy rögtön kicsavarom a nyakadat!

— No megállj te bitang, ezér eszed a kenyeremet.

— A fene ett vóna meg a tojásba.

— Mi van neked, te bitang?

— Ött vón meg a kórság, zanyádba,

ött vón mög a kányai rossz,

te átok, te,

szakadna már rám az a magasságos is.

— Te rohadt, te büdös...

— ...hogy a fene ett vóna apróra benneteket, te kutyák.

— ...a bur hujjon le valamennyirül, az urakrul...

— Ó, a rosseb egye meg, hát te hogy jössz vissza? Hogy a fene rágja le a húsod, tetuled nem lehet megszabadulni?

És záporoznak, záporoznak a kislányra Dudásné szitkai, de Csöre akkor érzi magát boldognak, amikor újra ezeket a „szavakat" hallja.

Zsaba Mári sem adja alább:

— Ferenc bátyádnak nehogy szólj valamit, mert kitaposom a beledet. Ez a gyengébb beszédje volt, olyan, mintha azt mondják: kezit csókolom — jegyzi meg Móricz.

— A fene ett vóna meg, mielôtt megláttalak.

— Fene egye meg a büdös pofádat, te ronda.

— Te piszok, te disznó, az anyád úristenit, te szemtelen.

— Hogy az Isten döglesszön meg te gyalázatos disznyó — verte Csöre fejét. — Így vigyázol te az én fiamra, te kutya?

Verôné csak egyszer mondja a kislánynak, hogy „te átkozott", de annál gyakrabban használja a vesszôt, a prakert, a porolót nevelési céllal...

Móricz szavait idézzük: „Ezen az Alföldön a magyarok még ebbe az idôben nem is tudtak másképp beszélni, csak trágár szavakkal."

A szavak szófaji értékébôl adódó stílusértéke, pl. az igék tömörítô erejére példák a szövegbôl: nyüzsög ki a törpe ajtón, a tanya mögül elôszüremkedik a hetedik, a pucér, ... a kicsi még ott duzmaszkodik, ... mindig fájdogált, zsiborgott, ... le is boncirálta a kezérôl, ... hogy lemarcangolta, ... megeszlek, lenyellek, megzabállak, ... Dudás csak bömbölt, ... lohohopni, ... dörmögött, huhogott és vonított feléjük, ... röcsögjön, ... kedvesanyám jajgat, szipog, nyög, nyöszörög, ... mosgyál, ... csárogta, ... bezsakította a fejemet, ... gyütt a poroló, ...

A melléknévvel párosított fônevek egy vagy több tulajdonság kiemelésével jellemzik, egyénítik a személyt vagy a dolgot, közülük pár jóhangzású, de legtöbbször rosszhangzású példákat idézhetek: sokatmondó név: Állami Árvácska, aztán mesebeli házikó, görbe eperfa, (a kislány) parányi csöppség, roppant ég, törpe ajtó, veres szemu mogorva ember, dinnyehasú anya, puckos veréb, retkes, fekete kéz, kis fekete kezeire dugta a kis maszatos arcát, formás kis barna teste villogott az ôszi napfényben, csorba, lepattogzott, mosogatatlan pléhtányér, kis maszatos, fekete tündér, sáros malac, elgörbült szájjal leselkedett az ismeretlen veszedelem elôtt, piszkos, olajos, büdös ember, irtóztató pofon, ... s az Árvácska számára elérhetetlen: egy csudálatos ezüstfa, csupa fehér és csillogó szépség.

A szöveg szóképei között is túlsúlyban vannak a rossz hangzású, hangulati és szemléleti elemeket felmutató metaforák: (A nap) odaütött tojás barna serpenyôben, (késôbb) izzó, fehér gömb, (a kislány) embercsirke, kis gyilkos, madárhús (Kadarcs szerint), pesti csirke, mérges kígyó (kedvesanyám becézô szavai), dögszem (kedvesapám szava), aztán újabb elnevezések: kígyó, kiskutya, büdös kölyke, mágnáskisasszony. A kicsi naccsága nevezi Árvácskát így: édeském, kis angyalom, kedvesem, tubicám, olyan szép kis virág vagy — de a kislány csak rémítgetésnek veszi. Zsaba Mári sem marad adós a rosszhangzású metaforákkal: rothadt dög, mocskos dög, kényes dög. Árvácska is ezeket a szavakat tanulja meg, s a templomban azt kérdi: Meddig beszél még ez a marha?

A szöveg értelmi, érzelmi-hangulati jellegu hasonlatai is szinte kivétel nélkül rossz hangzásúak:

— A nap úgy ébred, mint az idétlen tyúk éretlen tojása.

— A mesebeli házikó vályogfala úgy hajlik, mint a pöfeteg gomba.

— ... a bolond tehén úgy fellökte, mintha csak mulatna, valahogy nevetne a maga módján.

— Dudásné úgy tartotta a kislány két kis kezét, mint valami kis virágot.

— Mint a vadak szaladtak ki a szôlôbôl; mint a kis vadnyulak bújtak ott is meg ott is.

— Kadarcs nézte a kislányt, ôrizte, mint a kis bárány, ... nevetett, mint a farkas.

— Csöre, mint a harapós kiskutya, elvesztette a fejét.

— Vad nevetéssel törte, úgy csavargatta a gyereket, mintha vesszôbôl volna, és semmit sem érezne, lehetne hajlítani, mint a gúzst.

— ... pléhtányéra van, mint a kutyának.

— Úgy rákezdte az ordítást, mintha késsel szúrt volna a torkába.

— Így, kötélen vitte el, mint a vágóra a kisborjút.

S még folytathatnám...

Sokkal kevesebb megszemélyesítést találtam a szövegben:

— A kemény és örök nap ébred az ég és a föld színén.

— A napnak semmi dolga, csak méri arasszal, ... nézi a gyerekeket.

— ... a kés közben meggondolta magát, és kisebbre vágta a karéjt.

— ... dagadt szôlôfürtök meg röhögve néztek ki a tôkérôl...

Árvácska sorsa egyben szimbólum is, az országot bejárt író már nem is Csibe sorsát fürkészi, hanem a magyar népét, s a történet, amelyet elmesél, elzokog, „tiltakozás a hóhér állam ellen, a rabló állam ellen..." (Kiss Tamás).

Móricz mondatai alatt hangszekrény van — vallotta Illyés Gyula. S a nagy mesélô nemcsak az életet, hanem az élettel együtt az élôbeszédet is teljes egészében, hullámzásában emelte az irodalomba.

Így vált — Németh László szerint — egészen a közösség énekesévé.

Málnási Ferenc

Milliomosból nehézlej-koldus

(3. old.)

Jövôre megszabadulunk a sok nullától a számláinkon és a fizetési cetliken szereplô összegek végérôl. Négy darabot hagyunk el belôlük, így vélhetôen jó ideig nem mondhatja majd bárki fia magáról azt, hogy milliomos. Nem kis zavart fog kelteni a rendelkezés alkalmazása, annál is inkább, hogy néhány átmeneti hónapig az új pénz a régivel együtt kerül majd forgalomba. A zavarosban ismét lesznek leleményesek, akik csuda jól halásznak, a nép viszont elôreláthatóan jó ideig csak számológéppel a zsebében mer kilépni az ajtón. Szinte külföldön érezhetjük magunkat, csak nem a forintban kibiggyesztett árat szorozzuk majd 150-nel, hogy összehasonlítsuk az itthoni lej-árral, hanem szkizofrén módon lejbôl számítunk át majd lejbe. Ja, és két pénztárcát is be kell szereznünk: egyikben a könnyu (véru?) lejeink csücsülnek majd, míg a másikban még féltékenyebben ôrizgethetjük nehéz lejeinket. Egy kilós vekniért fizethetünk 17 ezer lejt, de ha úgy esik jól, akár 1,7 lejt is, nyilván, ez utóbbi összeget már a nehéz lejjel, nem a milliós bankóval.

Azaz szeretnénk majd 1,7 lejt fizetni egy vekniért, vagy 1,8-at egy liter tejért: ehelyett minden bizonnyal 2 lejt kérnek majd tôlünk a leleményes kereskedôk. Eleinte minden roppant olcsónak tunik, és amíg meg nem szokjuk a nulla nélküli lejeket, addig igencsak oda kell figyelnünk, hogy beleférjünk a családi költségvetésbe. Emellett arra is fel kell készülnünk, hogy az árak felfelé kerekednek. A 16 ezer lejes kenyér ára nem 1,6, ne adj’ isten 1,5 nehéz lej lesz majd, hanem minden bizonnyal kettô. Így történt ez a nyugati országokban is az euró bevezetésével.

Németországban már nevén is nevezték a csecsemôt: a teuro az új pénz nevének és a német teuer (jelentése: drága) szónak az összetételébôl született. Július végén közzétett adatok szerint maga a német statisztikai hivatal is elismerte, hogy fôleg a vendéglátóipar és bizonyos szolgáltatások esetében az euró 2002. január 1-jei bevezetését követôen az indokoltnál nagyobb mértékben növekedtek az árak. Érdekes: például az éttermi árak átlagosan 4,1, az autómosó szolgáltatás 6,5, a szabóságiak pedig 4,9 százalékkal drágultak a bevezetés óta eltelt két és fél esztendôben. A statisztikai hivatal mindemellett cáfolja, hogy az euró bevezetése mértéken felüli áremelkedést okozott volna, a szakemberek szerint a drágulás nem nagyobb, mint a márka idején megszokott. Az euróövezet tizenkét tagországában elismerten mintegy 2–3 százalékos drágulást hozott az euró bevezetése, bár a lakosság sok esetben ennél sokkal hangsúlyozottabb módosulásról számol be.

Németországban a csokoládé is drága mulatsággá vált: 12 százalékkal drágult az euró bevezetése óta. De ha csak ennyi lenne a gond: a hazai átlagember aligha tér be egy-egy étterembe, autóját is — minden környezetvédô rendelkezés dacára — inkább a Szamosban vagy jobb esetben az udvarán mossa, és a szabót is csak igen ritkán keresi fel. A csokoládénál is akad nagyobb fejtörés: a mindennapi kenyér, tej, cukor, olaj beszerzése, a számlák kifizetése. A nehéz lej meg aligha hoz érdemi javulást: esetleg azt a hamis érzést kelti, hogy nálunk minden olyan olcsó, de a mindennapi anyagi nehézségeink forrását képezô gazdasági folyamatok önmagukban nem módosulnak a nehéz lej hatására. Talán zökkenômentesebbé teszi egy valamikori jövôben a lejrôl az euróra történô áttérést a kisember számára — akkor nem kell majd ismét milliós nagyságrendrôl egységnyire szorozni-osztani.

Ha januártól nem is leszünk többé milliomosok, az a hiú remény esetleg még szárnyat bontogathat bennünk, hogy az árakhoz hasonlóan fizetéseinket, nyugdíjunkat, gyermekpénzünket is felfelé kerekítik az újesztendôben...

Kerekes Edit

Repülôzés

(3. old.)

Aki gyakran teszi, annak már rutin, de aki most száll életében elôször repülôgépre... ajaj... az tele van szorongással. Nem csak azért mert manapság csak úgy hullanak ezek a fránya gépek az égbôl. Hiszen hol felrobbantják ôket kriminális kezek, hol elfelejtik bevenni a kanyart és összeütköznek, hol csupán a hanyag ellenôrzés miatt elromlik rajtuk valami. Frissen utazónak már ennyi is elég, hogy kissé remegve induljon el a repülôtér felé. De ehhez hozzá kell még adnunk más rettegéssel eltöltô tényezôt is. Idônként feléled benned a dicsekvés-vágy, hogy utazol, hogy repülôvel utazol, és hogy most utazol elôször repülôvel. Erre aztán a már gyakorlott utazók részérôl röpködni kezdenek feléd a jótanácsok. — Áh, semmiség az egész. Csak arra vigyázz, hogy jó legyen a biztosításod, mert másként nem engednek fel a gépre,... hogy... átszálláskor a csomagodat nehogy valamerre másfelé küldjék..., a kézitáskában vigyél magaddal fogkefét meg hálóruhát, ha mégis elvesztôdne..., és vigyázz, hogy jó nagy cirkuszt csinálj, másképp soha nem látod viszont a bôröndöt, de ha elô is kerül, nézd meg, nincs-e kivágva, nem loptak-e el belôle valamit,... zárd le kis lakattal..., nem szabad lelakatolni, mert akkor feltörik... és így tovább és így tovább. Ilyenkor aztán mindenkinek van egy kis rémsztorija, hogy ô hogyan járt, és hogyan vágta ki magát a slamasztikából. Csak úgy kavarognak fejedben a gondolatok és kényszerképzetek. Aztán ahogy közeledik az útra kelés idôpontja, mind jobban és jobban szorul el a gyomrod. A végén már aludni sem tudsz, falat sem megy le a torkodon. Na, de sebaj, ha túléled az utazást, jövôre már te adod a jótanácsokat.

B. É.

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Bírság- és büntetôpontok a gépkocsivezetôknek
15 büntetôponttal repül a jogosítvány, a legkisebb büntetés 5,4 millió lej

(4. old.)

Rendkívüli ülésszakán a képviselôház megszavazta a 2002. évi 195. számú Sürgôsségi Kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet, amely közlekedési rendszabályzatként (KRESZ) is ismert. Az elfogadott jogszabály értelmében lesznek „bírságpontok" és „büntetôpontok" is. Aki hat hónap alatt 15 büntetôpontot szerez, annak felfüggesztik a gépkocsivezetôi jogosítványát. A bírságpont „értéke" az országos minimálbér 10 százalékának felel meg, azaz jelenleg 270 ezer lej. Másik újdonság, hogy a rendôrök újra inkasszálhatják a büntetéseket.

A jogszabály elfogadása része az EU-jogharmonizációnak. Az RMDSZ-nek a vita során több lényeges módosítást sikerült elfogadtatni. Ezek részben technikai jelleguek, részben pedig a kisebbségi érdekvédelemmel, illetve az állampolgárok jogainak védelmével vannak szoros összefüggésben. Az anyanyelven történô vizsgázásra vonatkozóan a plénum elfogadta az Antal István és Erdei Dolóczki István által benyújtott módosító indítványt, amely lehetôvé teszi, hogy a tanuló és vizsgázó személyek ezt anyanyelvükön tehessék meg. A 24. cikkely erre vonatkozó (3) bekezdése a következôképpen hangzik: „Azokban a helységekben, ahol közlekedésrendészeti felkészítô elôadások és vizsgázás megtartását engedélyezik, a gépjármuvezetôi jogosítvány megszerzése érdekében, ott — kérésre — ezeket a felkészítôket, illetve a vizsgázást a nemzeti kisebbségek nyelvén is megszervezik." Másik módosítás arra biztosít lehetôséget, hogy a gépkocsivezetôi jogosítványt igénylôk ne csak stabil lakhelyük körzetében vizsgázhassanak, hanem az ideiglenes lakóhelyük körzetében is.

Az új KRESZ legtöbbet emlegetett fejezete a büntetésekre vonatkozik. A sürgôsségi kormányrendelet elôírja a közlekedési kihágások után járó büntetôpontok alkalmazását. A szakbizottsági viták során a több mint 130-ról 22-re csökkentették azon közlekedési kihágások számát, amelyek büntetôpontokat vonnak maguk után. Eszerint: az abszolút értékben megállapított pénzbírságot a törvény helyettesíti egy, a büntetôpontokéhoz hasonló rendszerrel, amely a büntetôpontos rendszerrel párhuzamosan muködik. Az új bírság-megállapítás alapját az ún. bírságpontok képezik. A bírságpontonként fizetendô összeg a mindenkori országos minimálbér 10 százaléka. A legsúlyosabb kihágásokat maga a törvény szabályozza, a többi kihágást a törvény alkalmazási szabályzata rögzíti majd, a rendôrség és az autóvezetôk érdekképviseletei közötti egyeztetés alapján.

Az RMDSZ-képviselôk javaslatára került a jogszabályba, hogy a szabálysértések megállapításakor felvett jegyzôkönyvek ellen panaszt emelôknek nem kötelezô a jegyzôkönyvet készítô közlekedési rendôr ôrsén benyújtani a fellebbezést, hanem elegendô ezt eljuttatni az illetô terület közlekedési rendôrségére. Képviselôink másik lényeges módosító javaslata, amit a plénum is elfogadott, arra kötelezi a muutak ügykezelôit, illetve kivitelezôit, hogy, ha a nem megfelelô jelzés, vagy az út nem megfelelô minôsége miatt, vagy a muutakon végzett munkálatok folytán baleset történik, polgári, adminisztratív vagy büntetôjogilag feleljenek az eset kapcsán. Tekintettel arra, hogy a KRESZ mielôbbi elfogadása EU-s követelmény, várhatóan szeptember folyamán a szenátus is cikkelyenkénti vitára fogja bocsátani a jogszabályt.

Az elfogadott jogszabály értelmében lesznek „bírságpontok" és „büntetôpontok" is. Aki hat hónap alatt 15 büntetôpontot szerez, annak felfüggesztik a gépkocsivezetôi jogosítványát. A bírságpont „értéke" az országos minimálbér 10 százalékának felel meg, azaz jelenleg 270 ezer lej. Az elfogadott módosítás értelmében a rendôrök újra inkasszálhatják a büntetéseket.

A pontrendszert már a sürgôsségi kormányrendelet elfogadása után bevezették, de a rendôrség akkor nem rendelkezett olyan központosított számítógépes rendszerrel, amely ezeket nyilvántartsa, és amely azonnal lekérdezhetô legyen. Jelenleg azonban ennek minden muszaki feltétele adott. Így a jogszabály alkalmazását felfüggesztették. Ha a módosított jogszabályt kihirdetik, a maroktelefon vezetés közbeni használatáért, illetve a biztonsági öv mellôzéséért (amelyek kisebb kihágásnak minôsülnek), 2–2 pontot kaphatunk. Három pontos a tiltott parkolás és a megengedett sebesség 21–30 km/h-val történô túllépése. Elsôbbség megadásának elmulasztása és a 31–41 km/h sebességtöbblet, továbbá a fényszórók használatának mellôzése ködös idôben négy pontos. Hat ponttal büntetik a muszaki vizsga hiányát és a sebesség 41–50 km/h-val történô túllépését.

A rendôr bírságpontokat is kiszabhat. A legkisebb ilyen büntetés 20 pontos a magánszemély és 100 pontos a jogi személy gépkocsi-tulajdonos esetében. Azaz a kihágásért minimum 5,4 millió lejes lesz a büntetés. Helyben vagy 48 órán belüli fizetés esetén a felét elengedik, s az összeget ezentúl a CEC-en és a kincstáron kívül a postán és a bankokban is ki lehet majd fizetni.

A törvényt a szenátusnak is meg kell vitatnia, tehát elôírásai még változhatnak. Azt követôen kell majd az államfônek kihirdetnie.

Németh Zsolt bírálja a MÁÉRT elhalasztását
A világ figyel a vajdasági atrocitásokra

(4. old.)

Németh Zsolt, a magyar országgyulés külügyi bizottságának elnöke kedden Szabadkán a vajdasági magyarok politikai vezetôivel tárgyalt, s felkereste a magyarellenes kilengések néhány áldozatát.

Közölte: a következô hetekben az Európa Tanács, az Európai Parlament és az Egyesült Államok kongresszusa is foglalkozik majd az atrocitások ügyével. A politikus nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy „a nemzetközi nyilvánosság és a nemzetközi diplomácia csak olajat önt a tuzre". Szerinte az emberi jogok ma már nem képezhetik semelyik ország belügyét, a nemzetközi közösségnek a legfontosabb feladata az emberi jogok, ezen belül az alapvetô kisebbségi jogok érvényesítése a világ minden táján.

Németh bírálta a magyar kormány nemzetpolitikáját, emlékeztetve arra, hogy több mint egy éve halasztódik a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) összehívása. A politikus szerint szomorú, hogy a magyar-országi és a határon túli magyar politikai erôk nem tudnak egyetérteni nemzetstratégiai alapkérdésekben. Ennek oka Németh szerint az, hogy a jelenlegi magyar kormányzat elsô évében a polgári kormány nemzetpolitikájának korrekciójára törekedett, a rákövetkezô esztendôben pedig jóvoltából már „elveszett a magyar nemzetpolitika".

Törvényesnek ítélik a határzár-megállapodást

(4. old.)

Mindenben megfelel a román és az európai jogszabályoknak az a megállapodás, amelyet Romániával a határellenôrzés korszerusítésére kötött az európai EADS védelmi, légi- és uripari cég — hagzott el Vasile Puscas EU-integrációs fôtárgyaló sajtótájékoztatóján.

Andrei Popescu, az integrációs minisztérium államtitkára reagált az ügylettel kapcsolatos sajtóbírálatokra. Ez utóbbiak szerint a közbeszerzési eljárások megkerülése miatt Románia hátrányba került. A törvényes elôírások értelmében ugyanis a 3 millió eurós értéket meghaladó védelmi és biztonsági berendezések behozatala esetén a külföldi partner köteles az üzlet-érték 80 százalékát beruházni Romániában. Ebben az esetben, a sajtó szerint, az ország elesik ettôl az elônytôl.

A kompenzációs beruházásokra vonatkozó jogszabályi elôírásokat tiszteletben tartották az üzlet megkötésekor — mondta a szóvivô, aki szerint az egész ügyet a sajtó fújta fel, amikor azt vetette a hatóságok szemére, hogy nem tartották tiszteletben az ide vonatkozó jogszabályokat.

Vasile Puscas fôtárgyaló bejelentette: tudomása szerint Bukarestet még nem kereste meg hivatalosan az Európai Bizottság. Puscas arra az utóbbi napokban megjelent információra utalt, amely szerint a bizottság meg akar gyôzôdni arról: megfelel-e az EU-szabályoknak az a több mint egymilliárd eurós szerzôdés, amelyet Románia kötött a határellenôrzés korszerusítéséhez szükséges berendezések beszerzésérôl. Akárcsak korábban az észak-erdélyi autópálya ügyében, a problémát ezúttal is az okozza Brüsszelben, hogy a szerzôdést nem elôzte meg közbeszerzési eljárás. Bár kivételt képeznek azok az esetek, amelyeknél nemzetbiztonsági vagy védelmi szempontok nem engedik meg az ilyen eljárásokat — és Bukarest éppen erre hivatkozik —, a brüsszeli bizottság részletes magyarázatot vár.

A Ziarul Financiar üzleti-pénz-ügyi napilap keddi számában banki forrásokra hivatkozva tudni vélte: a megállapodást az egyik legnagyobb európai pénzintézet, a francia Société Générale, valamint két német bank, a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) és a Dresdner Bank hitelezi.

Az augusztusban Gerhard Schröder német kancellár és Adrian Nastase miniszterelnök jelenlétében Bukarestben aláírt megállapodás értelmében az EADS felügyeleti és biztonsági felszereléseket szállít Romániának 3147 kilométer hosszú államhatárainak megerôsítésére.

Gazdaság

Törvény az egyablakos ügyintézésrôl

(4. old.)

A képviselôház plénuma elfogadta a természetes és jogi személyek, családi vállalkozások cégbejegyzési eljárásának, pénzügyi bejegyzésének, valamint jogi személyek muködési engedély-megszerzésének leegyszerusítésére (egyablakos ügyintézés) vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabály elôírásai szerint a természetes személyek és családi vállalkozások esetében megszunik az eddig kötelezô, cégbíróságnál történô bejegyzés. Antal István képviselô, ipari és szolgáltatásügyi szakbizottsági elnök javaslatára ez a feladat ezután a polgármesteri hivatalra hárul, amely a muködési engedélyeket is kibocsátja.

Húsz éve ráfizetéses a Duna-csatorna

(4. old.)

A húsz évvel ezelôtt Nicolae Cea-usescu által átadott Duna–Fekete-tenger-csatorna abban az idôben kétmilliárd dollárba került, az utóbbi tíz évben 176 millió dollár jövedelmet könyvelhettek el. A nyolc évig tartó intenzív építkezés mai napig nyolcvan százalékban fejezôdött be, a kihasználtsági foka 40 százalékos. A muködtetése ma sem nyereséges, a beruházások elvégzésére költségvetési pénzt juttatnak. A héten Mamaián Iliescu elnök védnöksége alatt az évforduló kapcsán nagyszabású szimpóziumot tartanak.

Közös pályázatokat hirdet a bihari eurorégió

(4. old.)

A Hajdú-Bihar-eurorégió értékeinek, tradícióinak és közcélt szolgáló intézményeinek egymással való megismertetése, partneri kapcsolatok kialakítása, ápolása, fejlesztése érdekében hirdet pályázatot a magyar–román határ mindkét oldalán az eurorégió tanácsa — közölte a magyarországi hajdú-bihari közgyulés elnöke.

A magyarországi Hajdú-Bihar megye és a hazai Bihar megye illetékesei abban állapodtak meg, hogy a határ mindkét oldalán hat-hat millió forintos keretösszegre pályázhatnak az önkormányzatok, önkormányzati társulások, intézmények és civil szervezetek — mondta Juhászné Lévai Katalin, miután a testület még hétfôn Nagyváradon tárgyalt.

A közgyulési elnök a két megye közötti több szintu kapcsolatok fejlesztését szolgáló — gazdasági, kulturális, oktatási, ifjúsági — projektek támogatását emelte ki.

Elsôsorban az eurorégió jellegzetességeit bemutató határon átnyúló rendezvények, találkozók, idegenforgalmi látványosságokat, turisztikai célpontokat, befektetési lehetôségeket bemutató információs anyagok elkészítését támogatják a közös pályázattal — mondta.

— Ezen túlmenôen az eurorégióban megrendezésre kerülô szakember-találkozó, képzések, konferenciák szervezésére és közös kulturális értékeket bemutató multimédia termékek készítésére pályázhatnak Hajdú-Bihar és Bihar megyék önkormányzatai, intézményei és civil szervezetei — tette hozzá Juhászné Lévai Katalin.

Nagy-Britannia a vállalatokért is fizet
London lezárta a holokauszt-vagyonok igénylését

(4. old.)

Végleg lezárta a brit kormány a zömmel kelet-európai holokausz-tüldözöttek elkobzott vagyona utáni kárpótlási igénybenyújtást. A sikerrel járt igénylések 14 százaléka Magyarországról érkezett, de Romániából is sok kérelem érkezett. Az öt éve indított brit kárpótlási program alapján azok a — fôleg kelet-európai, köztük magyarországi és romániai — holokauszt-üldözöttek, illetve örököseik nyújthattak be kárpótlási igényt az ügyet kezelô brit kereskedelmi és ipari minisztériumhoz (DTI), akiknek Nagy-Britanniába menekített vagyonát a brit kormány a II. világháború elôtt és alatt ellenséges országból származó értékként kisajátította. A vissza-igényelhetô vagyonok között a bankbetéteken kívül vállalati részesedésekért is fizetnek kárpótlást. A DTI szóvivôje mindössze annyit közölt, hogy például a Magyarországról benyújtott kérelmek közül 53-at bíráltak el kedvezôen, benyújtóiknak összesen 1,5 millió font (570 millió forint) kártérítést fizetett a brit állam.

Horvátországnál jobban állunk, Bulgáriánál rosszabbul

(4. old.)

Augusztus 27-én elemezte legutóbb a Moody’s nemzetközi hitelminôsítô a kelet-európai térség gazdasági helyzetét. Eszerint: Magyarország A1; Csehország A1; Lengyelország A2; Szlovákia A3; Szlovénia Aa3; Románia Ba3; Oroszország Baa3; Horvátország Baa3; Bulgária Ba2 osztályzattal van besorolva. A rangsorban Románia Bulgária után, de Horvátország elôtt szerepel.

Valutaárfolyamok
Augusztus 31., kedd

(4. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 700/41 000

33 500/33 850

160/164

Szeptember 1., szerda

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 950 lej, 1 USD = 33 666, 1 magyar forint = 165 lej.

KÖRKÉP

Cuibus virtuális hódolója

(5. old.)

Sikernek örvendett a kormány helyi képviselôjének azon kezdeményezése, hogy szerdán 13–15 óra között virtuális úton, a www.prefecturacluj.ro honlapon elérhetô vitafórumon válaszoljon a polgárok kérdéseire.

Az intézményi tevékenység átláthatósága érdekében a prefektus irodájában szervezett eseményen újságírók is részt vettek, akik igencsak meglepôdtek, amikor váratlanul a következô üzenet érkezett egy hölgytôl: „Nagy csodálója vagyok, több nyilvános rendezvényen is láttam Önt, és nagy tisztelettel gondolok magára. Véleményem szerint, Ön rendkívül stramm férfi, akit sok nô kedvel. Szeretném, ha elárulná, hogy milyen programja van holnap este. Ihatnánk egy kávét." Az üzenetet olvasván a prefektus kissé zavarba jött, és a következôképpen válaszolt a kisasszony üzenetére: köszönöm a megtisztelô szavakat.

A prefektust különben álláslehetôségek, a dési és szamosújvári vízbevezetés kapcsán kérdezték. Voltak olyanok is, akik arra voltak kíváncsiak, mihez kezd Ciubus, amennyiben a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elveszti a parlamenti választásokat. A prefektus válasza rövid volt: ilyesmirôl szó sem lehet.

A prefektus legközelebb jövô szerdán 13 órától áll a virtuális érdeklôdôk (és hódolók) rendelkezésére.

Kiss Olivér

Népes küldöttség Svájcban

(5. old.)

Hét napon keresztül egy 54 tagú szamosújvári küldöttség tartózkodott Nendez testvérvárosban. A két helység közötti együttmuködés tíz-éves évfordulója alkalmából számos rendezvényre került sor az Alpok lábánál elterülô kisvárosban. A baráti megbeszélések mellett az erdélyi vendégek jól sikerült közös kulturális esten is részt vettek, amelyen a fôszereplô ezúttal a Szamos menti népzene és néptánc volt. A szamos-újváriak három facsemetét ültettek Nendez központjában, ahol a barátság parkját szeretnék létrehozni.

Az elmúlt tíz évben a svájciak egy tuzoltóautót adományoztak Szamosújvárnak, de több alkalommal küldtek segélyszállítmányokat is. Különösen a kórház szakosztályai és a két árvaház lakói élvezték a testvérváros önkormányzatának támogatását.

Erkedi Csaba

VII. Krasznai Napok péntektôl vasárnapig
EU, sárkányrepülés, Petôfi-szoboravatás...

(5. old.)

Hetedik alkalommal szerveznek Krasznai Napokat az idén. A pénteken kezdôdô rendezvény fô szervezôi a polgármesteri hivatal, a Cserey Farkas Társaság, a krasznai kis- és középvállalkozók, a krasznai egyházak, a Krasznai Iskola, a krasznai RMDSZ, a Szilágy megyei és krasznai RMGE, a Krasznai Magyar Fiatalok Klubja, Vízaknai Sándor (s.c. AUTO-NEVI Impex s.r.l.).

A Krasznai Napok szeptember 3-án 11 órakor Az EU házhoz jön címu, a romániai magyar kis- és középvállalkozásokat az uniós csatlakozásra felkészítô konferenciával veszi kezdetét, a polgármesteri hivatalban. Kerekes Gábor, az RMDSZ gazdasági alelnöke köszönti a megjelenteket és bemutatja a díszvendégeket, azt követôen Pop Imre, Kraszna polgármestere köszönti a résztvevôket, majd Gérnyi Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fôosztályvezetôje üdvözli a megjelenteket. Az elôadások részletes programja: 11.25 órától: Új gazdasági együttmuködési lehetôségek a határon túli régiókkal Magyarország csatlakozását követôen, elôadó: Gilyán György államtitkár, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; 11.50 órától: A kamarák szerepe az uniós felkészítésben, elôadó: Radetzky Jenô, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; 12.00 órától: Az ITD-H szolgáltatásai Magyarország EU-s csatlakozása utáni lehetôségek kiaknázásához, elôadó: Halász János, az ITD-H romániai hálózatának vezetôje; 12.10 órától: A konferencia zárása — Kerekes Gábor zárszava, valamint a szekciós munkával kapcsolatos eligazítás: szekciók helyszínei, szakelôadók bemutatása. 12.30 órától Szekciós munka kezdése — Szekciók: Kiskereskedelem-fogyasztóvédelem, elôadó: Köncse Tamásné, fôtanácsadó, GKM; Falusi turizmus, elôadó: dr. Hanusz Árpád tanszékvezetô tanár, Nyíregyházai Fôiskola, a FATOSZ alelnöke; Szôlôtermesztés és borkészítés, elôadó: dr. Szôke Lajos tanszékvezetô tanár, Szolnoki Fôiskola; Lakossági szolgáltatások, elôadó: dr. Baranyai András osztályvezetô, Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelôség. A szervezôk arra kérik a vállalkozókat és az érdeklôdôket, részvételi szándékukat jelezzék a 0260-636066, 0745-259429-es telefonszámokon vagy személyesen a krasznai polgármesteri hivatalnál. Bôvebb információért forduljanak Vékás Albert programszervezôhöz (Vékás Albert, www.kraszna.ro).

Szombaton 9 órától fogadják a vendégeket a muvelôdési háznál, 10 órától ökumenikus istentisztelet, majd koszorúzás a református templomban és a templomkertben, 13 órától népi és modern táncegyüttesek, fogatok felvonulása, kiállítások megnyitása, ezzel párhuzamosan, szintén 13 órától kora estig autós ügyességi vetélkedô a barompiacon. 16 órától Ki mit tud? címmel krasznai tehetségek bemutatója, VII. Krasznai Nemzetiségi Néptánctalálkozó, társasági-, modern- és sporttáncbemutató. 19 órától a rétyi fúvószenekar elôadóestje, 20 órától diszkó SHOW sztárvendégekkel (FLUO, SYLVORIUM), 22 órától tuzijáték, diszkó.

Vasárnap 10 órától fogathajtó verseny, ötösfogat; 14.00–16.00 ebédszünet, 16 órától Petôfi Sándor szobrának avatása a muvelôdési ház elôtt; 18 órától a rétyi fúvószenekar elôadóestje, 18 órától szabadprogram, sportvetélkedôk az iskola sportpályáján, 21 órától diszkó.

A Krasznai Napok keretében állandó, folyamatos programként lesz motoros sárkányrepülés és Zöld Sátor Karaván.

Zöld Sátor Verespatakért és a környezetért

(5. old.)

A tavaly nagy sikerrel járó kezdeményezést követôen a Zöld Sátor Karaván az idén is érdekes színfoltja lesz a Krasznai Napoknak. Célja: a környezetbarát mentalitás terjesztése, a verespataki ciántechnológiás bányaterv ismertetése, felhívni a figyelmet a Kraszna patak szennyezettségére stb. Az érdeklôdôk a helyszínen kitölthetik és aláírhatják azt a nyilatkozatot, amelyben elítélik a verespataki aranybánya-kezdeményezést. A Zöld Sátor mellett állatkert mintájára szemétkertet tekinthetnek meg a Krasznai Napok résztvevôi — a szemetet a Kraszna patakból szedték össze és formálták humoros kiállítássá a Zöld Erdély Egyesület tagjai. A szemétért sört vagy üdítôt akció keretében jelképesen igyekeznek bevonni a résztvevôket Kraszna tisztán tartásába: a sör vagy üdítô reményében végzett szemétgyujtés során az emberekben tudatosul, hogy sajnos, túlzottan sok összeszedni való szemét van, és hogy ennek nem kellene feltétlenül így lennie. A Zöld Sátorban lesznek környezetvédelmi nevelést célzó szimulációs játékok, és az egyesület tábortüzes gitárestet is szervez.

Nem kapja meg az 1,2 milliárdot a kórház?
Drágul a közszállítás –10 ezer lej egy buszjegy

(5. old.)

41 napirendi ponttal augusztus végén a választásokat követôen elsô alkalommal tartott rendes ülést Dés Városi Tanácsa. Többek között meg-emelték a közszállítási vállalat járatainak utazási díját, és nem szavazták meg egy olyan határozatot, amelytôl a városi kórház laboratóriumának korszerusítése függött.

A tanácsosok elnapolták a tanács muködési szabályzatának megvitatását, mert az elôterjesztôk, a polgármester és munkatársai, nem vették figyelembe a 2002/673-as törvény elôírásait, amely módosítja a 2001/215-ös helyhatósági törvényt. A tanács megszavazta, hogy a dési helyi vízszolgáltató részvénytársaság 6,65 százalékos tôkebefektetéssel vegyen részt a Szamos Vízellátó Rt. megalapításában, amely a S.A.M.T.I.D. európai programban való részvételt kezdeményezi. — A kormánypárt, a Nagy-Románia Párt és a Demokrata Párt tanácsosai nem szavazták meg a polgármester azon kezdeményezését, amely két kisvállalat és több magánszemély kérésére eladta volna több mint 9 000 euróért az általuk használt belterületeket (udvar, parkolóhely, garázs) — tudtuk meg Balogh Zoltán tanácsostól, gyulésvezetô elnöktôl. — Szavazatukkal 360 millióval csökkentették a város évi bevételét, és akadályozták a két kisvállalat, a Pater Kft. és az Aloreda Kft. fejlôdését.

E jövedelemkieséssel csökken a dési kórház esélye, hogy 1,2 milliárd lejt kapjon az ôszi költségvetés-kiegészítéskor. Így az egészség-ügyi intézmény az idén valószínuleg nem szerezheti be a 41 millió lej értéku koagulómétert, amely a kórházi laboratórium muködéséhez feltétlenül szükséges, és így a rászoruló beutalt betegek továbbra is pénzért fogják elvégeztetni a Radex-laborban a szükséges vizsgálatokat — mondta Balogh Zoltán.

A helyi szállítási részvénytársaság, a Transurb kérésére az autóbuszjegyek árát 8 ezerrôl 10 ezer lejre, a havi bérlet árát pedig 294 ezerrôl 336 ezer lejre emelték. Megszavazták ugyanakkor az AIRDD Szamos Dés Szövetség részére az 1-es számú hôközpont épületének bér nélküli használatát, tekintettel arra, hogy az Automobile Rt. spanyol partnerével együtt további 40 munkahely létesítésére tett ígéretet.

A rendôrség hírei
Ló az áldozat

(5. old.)

A Tövis és Kolozsvár között közlekedô 3084-es számú vonat elgázolt egy lovat. A baleset augusztus 31-én, kedden történt Kolozsvár keleti határán. A szerencsétlenül járt állat tulajdonosát pénzbírsággal sújtották, amiért nem vigyázott kellôképpen a jószágra.

Baleset a zebrán
Gyalogátkelôhelyen haladt át az úttesten a kolozsvári Vasile Miron a Fântânele utcában, a szabályosan közlekedô idôs férfit elgázolta egy Volkswagen Golf. A gépkocsi sofôrje, A. Dob nyugdíjas korú; 1975 óta van hajtási jogosítványa. A keddi baleset áldozata súlyosan megsérült, a sebészeten kezelik.

A gomba újabb áldozata
Mérgezés okozta súlyos májbántalommal szállították a kolozsvári gyerekkórházba a mindössze 5 esztendôs Diana Mona B. Bisztra (Fehér megye) községbôl. A gyermek mérges gombát evett;kedden, augusztus 31-én belehalt a mérgezésbe. Holttestét a kórbonctanra szállították, felboncolják.

(póka)

Marci a piacon

(5. old.)

Szerda reggel a Széchenyi téri piacon a következô árak voltak érvényben: tojás — 2500–3200 lej/db, hagyma — 5–15 ezer lej/kg, fokhagyma — 45 ezer lej/kg, burgonya — 7–10 ezer lej/kg, paszuly — 15 ezer lej/kg, paprika — 15 ezer lej/kg, karfiol — 15 ezer lej/kg, murok 10 ezer lej/kg, paradicsom — 7–15 ezer lej/kg, uborka — 15–22 ezer lej/kg, káposzta — 3–4 ezer lej/kg, padlizsán — 10–15 ezer lej/kg, tök — 5–7 ezer lej/kg, kukorica — 4 ezer lej/csô, ôszibarack — 25–30 ezer lej/kg, szilva — 10–12 ezer lej/kg, görögdinnye — 10 ezer lej/kg, szôlô — 35–45 ezer lej/kg, alma — 5–15 ezer lej/kg, szeder — 40 ezer lej/kg.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

HIRDETÉS

ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Eladó új,kromozott, személygépkocsira hátsó csomagtartó; Sanyo vagy Samsung video, keveset használt, kitunô muködô állapotban, nagyon olcsón; bogárhátú Volkswagen autó motoralkatrészek, karosszéria részek; különbözô antik könyvek, szótárak, muszaki könyvek. Telefon: 0264/546-028. (0015)

SZOLGÁLTATÁS

(7. old.)

Útitársat keresek szeptember 5-re Budapestig, majd 6-ra tovább Stuttgartba. Jelentkezni telefonon: 0721-838228. (0028)

MAGÁNÓRÁK

(7. old.)

Fiatal tanárnô angolt tanít. Telefon: 0745-548366, 457-674. (0017)

SPORT

TENISZ
US Open
Már nincs magyar egyéni versenyzô

(8. old.)

Czink Melinda az elsô fordulóban simán kikapott az olasz Maria Elena Camerintôl, Mandula Petra személyében pedig az utolsó magyar is befejezte szereplését az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.

Kapros Anikó már egy nappal korábban búcsúzott.

Mandula, a világranglista 64. helyezettje a kétszeres bajnok, a 11. kiemelt Venus Williams ellen lépett pályára az elsô fordulóban, aki csúcsformájától messze elmaradva, nagy küzdelemben gyôzte le ôt 1 óra 15 perc alatt. A hazai közönség elôtt szereplô klasszis 21 nyerô ütésével szemben csak 9-et ütött Mandula, aki háromszor is elvette ellenfele adogatását.

Túl kemény diónak bizonyult Victor Hanescu számára a thaiföldi Paradorn Srichaphan, a 15. kiemelt ázsiai teniszezô négyjátszmás mérkôzésen nyert.

Két kiemelt búcsúzott az US Open második versenynapján: a horvát Ivan Ljubicsics (24.) sérülés miatt feladta a dél-koreai Li Hjung Tajk elleni mérkôzését, míg az orosz Jelena Lihovcevát (25.) honfitársa, Marija Kirilenko múlta felül.

A nôk versenyében elsô helyen kiemelt belga Justine Henin-Hardenne két szettben gyôzött a mindössze 15 esztendôs Nicole Vaidisova ellen. Az elsôt 17 perc alatt nyerte az olimpiai bajnok, a második játszmában azonban a kamaszlány „megrángatta az oroszlán bajszát", s már 4:1-re is vezetett, ám ezen annyira felbôszült a világelsô, hogy zsinórban öt gémet nyert.

Az ötödik helyen kiemelt brit Tim Henman 3 óra 37 perc alatt, nagy csatában nyert Ivo Karlovics ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság nyitó fordulójában. A 208 cm magas horvát játékos 39 (!) foghatatlan adogatást küldött ellenfele térfelére, ám ez is kevés volt a sikerhez.

A sokat hibázó orosz Marat Szafin már az elsô fordulóban kiesett, miután négy szettben vereséget szenvedett a svéd Thomas Enqvisttôl.

A férfiaknál a címvédô Andy Roddick mindössze 72 perc alatt lépett túl a szintén amerikai Scoville Jenkinsen, a tavalyi Roland Garros-gyôztes spanyol Juan Carlos Ferrero viszont csak négy és fél órás, magas színvonalú mérkôzésen verte meg a cseh Tomas Zibet. A 11. kiemelt német Rainer Schüttler 2–0-s szettelônyrôl és két meccslabdáról kapott ki a selejtezôbôl fôtáblára jutott olasz Andreas Seppitôl.

Eredmények az elsô fordulóból (a 64 közé jutásért):

Férfi egyes: Massu (chilei, 10.)–Acasuso (argentin) 6:4, 6:0, 6:2; Srichaphan (thaiföldi, 15.)–Hanescu 4:6, 6:4, 6:1, 6:1; Hrbaty (szlovák, 22.)–Hernandez (spanyol) 6:1, 6:2, 6:1; Li (dél-koreai)–Ljubicsics (horvát, 24.) 3:6, 6:3, 1:1-nél Ljubicsics feladta; Henman (brit, 5.)–Karlovics (horvát) 7:6 (3), 6:7 (7), 4:6, 6:4, 6:4; Enqvist (svéd)–Szafin (orosz, 13.) 7:6 (5), 6:4, 3:6, 6:3; Turszunov (orosz)–Zabaleta (argentin) 4:6, 6:3, 6:7 (5), 6:3, 6:2; Roddick (amerikai, 2.)–Jenkins (amerikai) 6:0, 6:2, 6:2; Ferrero (spanyol, 7.)–Zib (cseh) 4:6, 7:5, 7:6 (6), 6:7 (4), 6:3; Seppi (olasz)–Schüttler (német, 11.) 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (1), 6:1; Robredo (spanyol, 18.)–Udomchoke (thaiföldi) 6:4, 7:5, 6:4; Joachim Johansson (svéd, 28.)–Lu (tajvani) 6:3, 6:1, 6:3; Canas (argentin, 29.)–Vliegen (belga) 6:3, 4:6, 7:5, 6:1; Clement (francia)–Arthurs (ausztrál) 6:4, 6:7 (5), 6:3, 6:3.

Nôi egyes: Henin-Hardenne (belga, 1.)–Vaidisova (cseh) 6:1, 6:4; Kirilenko (orosz)–Lihovceva (orosz, 25.) 7:6 (3), 6:3; Camerin (olasz)–Czink 6:4, 6:2; Bovina (orosz, 26.)–Marrero (spanyol) 6:3, 6:0; Petrova (orosz, 14.)–Cseng (Zheng, kínai) 6:0, 6:1; Rubin (amerikai, 20.)–Sanchez Lorenzo (spanyol) 6:2, 6:2; Pierce (francia, 27.)–Loit (francia) 6:1, 6:2; Venus Williams (amerikai, 11.)–Mandula 6:3, 7:6 (3); Miszkina (orosz, 4.)–Cservanová (szlovák) 6:1, 6:0; Davenport (amerikai, 5.)–Kurhajcová (szlovák) 6:4, 6:0; Sarapova (orosz, 7.)–Granville (amerikai) 6:3, 5:7, 7:5; Kuznyecova (orosz, 9.)–Karatancseva (bolgár) 6:2, 6:0; Suarez (argentin, 13.)–Liu (kínai) 6:1, 7:5; Farina Elia (olasz, 19.)–Spears (amerikai) 3:6, 6:2, 6:4; Frazier (amerikai, 21.)–McCain (amerikai) 6:2, 6:2; Aszagoe (japán)–Smashnova-Pistolesi (izraeli, 24.) 3:6, 6:4, 6:1; Kirilenko (orosz)–Lihovceva (orosz, 25.) 7:6 (3), 6:3; Daniilidu (görög, 29.)–Talaja (horvát) 3:6, 6:3, 7:5.

FORMA–1
Minardi — jövôre új motorral

(8. old.)

A 2005-ös idényben friss fejlesztésu, új motort kap a Forma–1-es Minardi versenyautó.

A faenzai istállót jövôre is a Cosworth Racing látja el hajtómuvel, ám ezúttal a TJ-jelu V10-es erôforrással szerelik fel, ugyanazzal, amellyel a Jaguar versenyez majd a következô esztendôben.

„Nagyon örülök, hogy létrejött a szerzôdés, mert ezzel a motorral már bátran felvehetjük a versenyt a riválisainkkal" — mondta Paul Stoddart csapattulajdonos.

A Minardi az idén is Cosworth-hajtómuvel indult a világbajnokságon, de azt régebben fejlesztették ki, ezért már „leharcoltnak" számított az autósport elitkategóriájában.

„Ez már a második örömteli esemény számomra az utóbbi napokban" — nyilatkozta Baumgartner Zsolt, az istálló magyar pilótája. „A vasárnapi belga nagydíjon, még a sajnálatos baleset elôtt sikerült megelôznöm a Jordan egyik pilótáját, a német Nick Heidfeldet, most pedig itt van az új motorról szóló megállapodás. Már alig várom, hogy kipróbálhassam. Most Olaszországban vagyok, itt fogok tesztelni, de sajnos még nem az új hajtómuvel."

A hírügynökségi jelentések emlékeztetnek arra, hogy a Minardi idei egyetlen pontját Baumgartner szerezte, aki a nyolcadik helyen végzett az Egyesült Államok Nagydíján, Indianapolisban.

Késhet Ralf Schumacher visszatérése
A biztosítótársaság ellenállása miatt terveivel ellentétben valószínuleg nem térhet vissza a jövô hétvégi, monzai futamon Ralf Schumacher, a Forma–1-es Williams-BMW német pilótája.

A biztosító ugyanis nem járult hozzá ahhoz, hogy a versenyzô — aki június 20-án, az indianapolisi viadalon szenvedett balesetet — a héten teszteljen az olaszországi pályán, Frank Williams csapatfônök pedig korábban kijelentette: Schumacher csak akkor indulhat az Olasz Nagydíjon, ha a háromnapos gyakorlás alatt minden rendben zajlik. A hírek szerint a 29 éves pilóta már teljesen felépült sérüléseibôl.

Az egyesült államokbeli baleset során a fiatalabbik Schumacher-fivérnek két gerinccsigolyája is megrepedt, ezért a francia és a brit Nagydíjon is a spanyol Marc Gené helyettesítette, de nem szerzett pontot. Hockenheimben és a Hungaroringen Antonio Pizzonia váltotta Genét, s mindkét alkalommal hetedik lett. A vasárnapi Belga GP-n szintén a brazil pilóta kormányozta a Williams BMW-t, de motorhiba miatt feladta a viadalt.

Ötkarikás utózöngék
Annus nem adja vissza az aranyérmét

(8. old.)

A kalapácsvetô Annus Adrián, akit a doppingszabályzat megsértése miatt kizártak az athéni olimpiáról és megfosztottak elsô helyétôl, továbbra is bajnoknak tekinti magát, és nem kívánja visszaadni az aranyérmét.

Többek között ez hangzott el az atléta szombathelyi sajtótájékoztatóján, amelyre a szervezôk beengedték a sportoló szimpatizánsait, szurkolóit is.

Az összejövetelt kisebb közjáték zavarta meg: Annus a helyszínen közölte, hogy kizárólag a magyar újságírók kérdéseire felel. A szombathelyi Megyei Muvelôdési és Ifjúsági Központ konferenciatermében több japán tévétársaság forgatott, és azok riporterei is szerettek volna informálódni, ám Annus nem volt hajlandó válaszolni a felvetésekre. Az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes kizárása után a távol-keleti ország versenyzôje, Kodzsi Murofusi tekinthetô olimpiai bajnoknak.

„Semmi lehetôséget nem látok arra, hogy hivatalosan nekem ítéljék az aranyérmet, különben az illetékesek nem tettek volna meg mindent azért, hogy megfosszanak tôle. Más kérdés, hogy az elmúlt napokban rengeteg ügyvédi iroda keresett meg, köztük több külföldi, hogy szívesen képviselné érdekeimet egy esetleges fellebbezés esetén. Végig kell gondolnom minden lehetôséget, s ha van mód arra, hogy jogi úton bizonyítsam igazamat, megteszem a szükséges lépéseket" — ismertette álláspontját Annus, hozzátéve: nem adja vissza aranyérmét a NOB-nak, és továbbra is olimpiai bajnoknak tekinti magát, mert szerinte tisztességes küzdelemben lett elsô.

A 31 esztendôs nehézatléta megerôsítette, hogy befejezte sportolói pályafutását, és a közeljövôben a civil életben — tanári diplomával rendelkezik — akar boldogulni. „A kalapácsvetés az életem volt, egyáltalán nem így terveztem a búcsút. De már nem érdekel a versenysport, elegem lett belôle. Csak az a fontos, hogy hagyjanak békében élni a családommal. Az elmúlt napok történései nagyon megviselték a feleségemet, gyermekemet, szüleimet, ennyit nem ér ez az egész. A kislányom most megy iskolába, nem szeretném, ha bárki is bántaná" — fuzte hozzá.

Kérdésre válaszolva kifejtette, nincs információja arról, hogy japán vetélytársa, Kodzsi Murofusi az athéni döntôt követôen szórólapokon azt terjesztette volna, hogy a magyar dobóatléták tisztességtelen módszerekkel dolgoztak.

„Kodzsit gyerekkora óta ismerem, majdnem egyidôsek vagyunk, szinte együtt nôttünk fel. Nem tudok arról, hogy ilyet tett volna, de mindenkinek saját magának kell elszámolnia a lelkiismeretével. Ismeri a telefonszámomat, ha van ezzel kapcsolatban közölnivalója, azt nyugodtan megmondhatja."

Annus elismerte, hogy a versenyen az ötödik sorozatot követôen kiment a mellékhelyiségbe.

„A versenyen csak a vezetôbíró külön engedélyével lehet elhagyni a küzdôteret, egy kísérôvel. Nekem ehhez jogom volt, mert Athénban engedélyezte a versenybíró" — mondta Annus, aki kizártnak tartotta, hogy egy doppingszert használó versenyzô ne akadjon fenn már a felkészülés idôszakában egy-egy szúrópróbaszeru ellenôrzésen. Felidézte, hogy az elmúlt idôszakban ôt is többször a lehetô legváratlanabb helyzetekben ellenôrizték a WADA munkatársai. Egy alkalommal osztrák televíziós forgatócsoportként jelentkeztek be, de az edzéshelyszínen már WADA-igazolvánnyal kötelezték mintaadásra, máskor a szombathelyi Sportkarácsony ünnepségen szólították le.

Annus úgy értesült, a magyar sportdiplomácia az athéni meghallgatáson megfelelôen képviselte érdekeit. „Úgy tudom, hogy Schmitt Pál a végsôkig harcolt értem, ezt ezúton is köszönöm neki."

*
„Nem tehetek mást, várok az aranyéremre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság dolgozik az ügyön" — jelentette ki Murofusi Kodzsi, a japánok kalapácsvetôje, aki azután lett gyôztes az athéni játékokon, hogy az eredetileg elsô helyen végzett Annus Adriánt a doppingszabályzat megsértése miatt kizárták.

Aján Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) fôtitkára azt mondta: a pénteki ülésen tárgyalják a témát.

„Még nem fordult elô olyan, hogy egy dobogós, akit utólag kizártak, nem szolgáltatta vissza érmét." — mondta a Nemzeti Sport címu lapnak.

Ötkarikás aranyköpések

(8. old.)

A nézôk, szurkolók mindig is kíváncsiak voltak az olimpiák fôszereplôinek gondolataira, s nem csak azokra, amelyek közvetlenül a versenyeikhez kapcsolódnak. Ezekbôl válogattunk.

Augusztus 9.: „Ha maguk a versenyek a részvétel, a nézettség és a látogatottság, valamint a pénzügyi mérleg szempontjából sikeresek is, a renomé megôrzéséért küzdenünk kell. Komoly veszélyt jelent a biztonság hiánya, a játékok gigantikussá válása és az etika hiánya. (Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a megnyitó elôtt.)

Augusztus 13.: „A játékok a görög alapítók elleni megatonnás bombával kezdôdnek". (az Eleftherotypia címu lap címe a doppinggyanúba keveredett Kosztasz Kenterisz és Ekaterini Tanu ügyérôl.)

Augusztus 14.: „Megyünk, gyôzünk, hazajövünk." (Philippe Bana, a dobogóról végül egyaránt lemaradó francia férfi és nôi kézilabda-válogatott technikai igazgatója)

„Két országgal több, két terrorista rezsimmel kevesebb lesz Athénban." (George Bush Portlandben, Afganisztánra és Irakra utalva)

„Hónapokon át keményen edzettem, remek formában vagyok, de a palesztinok elnyomása miatt nem vagyok hajlandó megküzdeni egy izraelivel." (Arash Miresmaeili, iráni cselgáncsozó)

„Tizenegy és 11.45 között kellett jónak lenni. Nem elôbb és nem késôbb." (Franck Dumoulin, francia sportlövô, aki Sydneyben aranyérmes volt, Athénban viszont nem került a legjobbak közé)

„Egész évben pénzért játszunk. Nem olyan nagy baj, hogy most egy hétig nem." (Roger Federer, világelsô svájci teniszezô)

„Az elsô zsebben van, már csak hatot kell megszerezni." (Michael Phelps, amerikai úszó az elsô gyôzelmét követôen)

„Most végre gondolhatok a jó belga sörre és a sült krumplira." (Axel Merckx, az országúti kerékpárosok mezônyversenyének belga bronzérmese).

Augusztus 15.: „A doppingolás körüli összes história mítosz" (Hrisztosz Cekosz, Tanu és Kenterisz edzôje)

„Nagyon örülök a második aranyéremnek, de kétszeres anya vagyok, és ez sokkal nagyobb boldogság" (Nagy Tímea párbajtôrözô, aki Athénban megvédte címét)

Augusztus 17.: „Azok, akik most keresztre akarnak feszíteni, korábban velem együtt fotóztatták magukat. Emlékeztetem ôket arra, hogy a keresztre feszítés után következik a feltámadás." (Kenterisz a doppingügyérôl)

Augusztus 18.: „A jövô? Nem tudom, ez mindig olyan szomorú így a nyár végén. Az biztos, hogy végre találkozom a jerkémmel és a két bakkal." (Jeannie Longo, francia kerékpáros)

„Az olimpiai aranyérem a legnagyobb elismerés egy sportoló számára. Úgy gondolom, hogy az istenek segítettek nekem a gyôzelem kivívásában." (Irina Korzsanyenko, a súlylökés orosz gyôztese, akit késôbb doppingolás miatt megfosztottak az aranyérmétôl)

„Mintha részeg lennék." (A holland Pieter van den Hoogenband a 100 méteres gyorsúszásban aratott gyôzelme után)

Augusztus 20.: „Remek dolog, hogy mindhárom színu érembôl jutott nekem, jóllehet aranyból szerettem volna inkább kettôt." (Laure Manaodou, francia úszó)

Augusztus 21.: „Az edzôm, Thierry Touzaint hívott és közölte, hogy olimpiai bajnok vagyok. Bevásárlás közben, az egyik pult elôtt állva kapta a hírt." (Arnaud Boiteau, aki a francia válogatott tagjaként lett aranyérmes a lovastusában azután, hogy a németeket kizárták)

Augusztus 22.: „Furcsa gondolatai lehetnek velem kapcsolatban Chloénak, a hároméves kislányomnak. Amikor meglátott a tévében, megijedt és elkezdett sírni" (Hugues Obry, az olimpiai bajnok francia párbajtôrcsapat tagja)

Augusztus 25.: „Hiszem, hogy a nôk a jövôben öt méter fölé kerülnek. Hiszem, hogy képesek a férfiaknál egy méterrel kevesebbet ugrani." (Jelena Iszinbajeva, aki 4,91 méterrel nyerte a nôi rúdugrás olimpiai versenyét)

Augusztus 27.: „Nem sikerült átadni a váltóbotot. Nem tudom, mi történt. Angela jól futott, én jól futottam, de nem tudtam megfelelôen elindítani Laurynt. Nem volt egyszeru számomra ez az olimpia." (Marion Jones, a 4 x 100-as amerikai futóváltó döntôbeli kudarca után)

„Hétfôtôl, életemben elôször, elmegyek egy hét szabadságra." (Jacques Rogge, a NOB elnöke)

Augusztus 28.: „Amint elindul a verseny, már nincs gond. Azt csináljuk, amihez értünk: tekerünk. Nem esik ugyan jól az izmoknak, de fejben azért könnyebb, mint a rajt elôtt." (Julien Absalon, a hegyikerékpáros verseny francia gyôztese)

„Két aranyat nyertem egy hét alatt. Azután, hogy elbuktam Atlantában, hogy vesztettem Sydneyben. Azt mondom, a jóisten a jó dolgokat a megfelelô pillanatban adja." (Hisam el-Gerúzs azután, hogy az 1500 métert követôen 5000-en is nyert.)

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -