2004. szeptember 6.
(XVI. évfolyam, 208. szám)

Markó Béla az államelnökjelölt
Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT

(1., 4. old.)

Markó Béla, az RMDSZ elnöke lesz a szövetség államelnökjelöltje az év végi általános parlamenti választásokon. A szombaton Marosvásárhelyen ülésezô Szövetségi Képviselôk Tanácsa (SZKT) öt ellenszavazattal fogadta el Markó jelölését. Az RMDSZ belsô parlamentje egyhangúlag rábólintott a szervezet választási programjára, emellett a képviselôi és szenátori tisztségre pályázók jelölésének szabályzatára is. Utóbbinak újdonsága, hogy gyakorlatilag minden magyar részt vehet az elôválasztásokon azokban a megyékben, ahol a területi szervezetek úgy döntenek, hogy urnás szavazást szerveznek. A novemberi választások kampányfônökévé Nagy Zsoltot választották.

Az SZKT legizgalmasabb napirendi pontja az államelnökjelölt megnevezése volt. A pénteken tartott Operatív Tanács, valamint Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának ülése után egyértelmûvé vált, hogy Markó Béla a legesélyesebb a jelölés megnyerésére. Kérdés csupán az volt, versenybe száll-e valaki a szövetségi elnök ellen a sajtóban az SZKT elôtt emlegetett személyek közül. Megmérkôzésrôl szó sem volt, a testület elôtt azonban a szövetségi elnök mégsem "maradt magára", hiszen az RMDSZ Kolozs, illetve Arad megyei szervezete továbbra is fenntartotta javaslatát, és Eckstein-Kovács Péter szenátort, valamint Tokay György képviselôt javasolták a feladatra. Utóbbiak azonban nem vállalták a megmérettetést. Tokay bejelentette, hogy utolsó képviselôi mandátumát töltvén nem kíván harcba szállni az államfôi székért. A politikus felszólalását egyfajta búcsúnak is szánta, hiszen kollégái tudomására hozta, hogy háttérbe kíván vonulni. A Markónak drukkolók hamar megnyugodhattak, hiszen a Kolozs megyei szenátor is visszakozott, emlékeztetve, hogy jelölésének felmerülésekor leszögezte: csak abban az esetben vállalja a feladatot, ha nem Markó Bélával kell megmérkôznie.

A 109 mellette és öt ellene arányú szavazattal megválasztott Markó Béla elmondta: az RMDSZ-nek azért van szüksége saját államfôjelöltre, hogy hatékonyabban tudja kifejezni üzenetét, azt, hogy olyan társadalmat kell felépíteni Romániában, amelyben a különbözô autonómiaformák helyet kapnak, és ahol az együttlét és a különlét feltételei adottak. Markó úgy vélte, ilyen társadalomban nem kizárt az, hogy akár magyar nemzetiségû államfôt is válasszanak Romániában.

Addig is az RMDSZ-nek elsôsorban az a feladata, hogy meggyôzze az embereket arról, amit 1996-ban és 2000-ben egyáltalán nem vitattak: a romániai magyarságnak egységes parlamenti képviseletre van szüksége. Markó közölte: nem tudja és nem is kívánja megismételni Frunda György államfôjelölt nyolc és négy évvel ezelôtti szereplését, hiszen mindkét esetben a mostanihoz képest más-más politikai helyzet létezett. — Én az idei kihívásnak kívánok eleget tenni — szögezte le Markó.

A szövetségi képviselôk egyhangúlag szavazták meg az RMDSZ választási programját, amelynek kapcsán meglehetôsen kevés érdemi építô javaslat hangzott el a gyûlésen. Ez annak tulajdonítható, hogy a program megszövegezése elôtt Markó Béla széles körû társadalmi konzultációt folytatott a szövetség csoportosulásainak, a romániai magyar civil szervezeteknek, valamint az erdélyi magyar történelmi egyházaknak a vezetôivel. Az SZKT-t megelôzôen a dokumentum a világhálón is elérhetô volt, a szövetség vezetôi elektronikus postán is fogadták a javaslatokat.

Minden magyar voksolhat

A parlamenti képviselôk és szenátorok jelölésére vonatkozó szabályzat már több vitát gerjesztett. A testület eldöntötte, csak azokban a területi szervezetekben kötelezô urnás elôválasztást rendezni, ahol a magyar lakosság számaránya eléri a 40 százalékot. Eckstein-Kovács Péter azt szerette volna, ha a végleges szövegben nem rögzítik a lakosság százalékarányát, és az a megfogalmazás kerül be, hogy közvetlen választásokat ott szervezzenek, "ahol lehet". Márton Árpád képviselô a 40 százalék 20-ra csökkentését javasolta, végül mindkét módosító indítványt elvetették. Ez azt jelenti, hogy a Hargita és Kovászna megyei területi szervezetek kötelesek urnás elôválasztást szervezni, de ez nem jelenti azt, hogy a többi megyei szervezet nem teheti meg ugyanezt. Az urnás elôválasztás kötelezettségéhez Maros megye is közel állt, azonban itt a magyarok a lakosság mindössze 39 százalékát teszik ki.

Az elôválasztás szabályzatának másik érdekes pontja az volt, hogy kik dönthetik el, ki képviseli a romániai magyarságot a parlamentben. Az eredeti tervekkel ellentétben, miszerint az RMDSZ tagsági könyv mellett a magyar igazolvánnyal is lehet szavazni, az elôírás tovább lazult, és a szövetségi képviselôk elfogadták, hogy azok is beleszólhatnak a romániai magyarság parlamenti képviseletének alakulásába, akik eleget tesznek a magyar igazolvány megszerezéséhez szükséges feltételeknek. Ilyen egyik feltétel, hogy a kérvényezô magyarul beszéljen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden magyar szavazhat majd ott, ahol közvetlen választásokat szerveznek.

Ellenzéki gratuláció

Az SZKT meglepô pillanatát képezte Toró T. Tibor Temes megyei parlamenti képviselô felszólalása, aki köztudottan a szövetség belsô ellenzékét képviseli. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) alelnöke gratulált a szövetségnek választási programjához, amelyben megtalálható az elôzô hasonló dokumentumokból kimaradt közösségi autonómia kérdése. Úgy vélte, ebben nagy szerepe volt az EMNT-nek, és azon reményét fejezte ki, hogy a választások után az autonómia-fejezetbôl minél több rész kerül majd át a kormányprogramba. Kijelentette: örömmel tölti el, hogy a Párbeszéd az autonómiáért címû programban tételesen rögzítették a magyar–magyar párbeszédet is, amelyre nagy szükség van. Hozzátette: noha nem tagja a Magyar Polgári Szövetségnek, azt szeretné, ha a sajtón keresztüli üzengetések helyett valós párbeszéd jönne létre az RMDSZ és a Szász Jenô vezette szervezet között.

Eckstein-Kovács Péter Kolozs megyei szenátort arról kérdeztük, miért mondta vissza az államelnök-jelöltséget:

— Egy pártnak, amikor belevág egy ilyen versenybe, mint a választások, akkor egységesnek kell lennie. Ez nem alkalmas pillanat fenntartásaink és kételyeink hangoztatására, annak ellenére, hogy az államelnök-jelöltség az RMDSZ számára csak szimbolikus harc. Meg kell mutatnunk, hogy olyan jelöltünk van, akiben bízunk. Lehet is bízni abban, hogy Markó Béla nagyon jól fog kampányolni a romániai magyarságnak és az RMDSZ-nek, hiszen ô sem azt tartja fontosnak, hogy az elnöki székbe kerüljön, hanem azt, hogy az RMDSZ minél több parlamenti képviselôt és szenátort juttasson be a törvényhozásba.

Kételyek azért maradtak?

Ismétlem, nem ez az a pillanat, amikor fenntartásokat kell megfogalmaznunk. Esetleges megmérettetés esetében nyilvánvaló, hogy Markó Béla került volna ki gyôztesen, de véleményem szerint több személy versengése azért sem lett volna jó, mert gyengítette volna jelöltünk pozícióját.

Melyek lettek volna az ön adui?

Úgy érzem, hogy médiaszereplésekben sikeresen helyt tudtam volna állni, fizikailag és idegileg is bírtam volna ezt a megterhelô munkát, és nem utolsósorban meg tudtam volna szólítani azokat az RMDSZ-szkeptikusokat is, akik jelenleg bizonytalanok, hogy elmennek-e szavazni vagy sem.

Ön is mondta, hogy az államelnök-jelöltség csak jelképes az RMDSZ számára. Nem fektetett túl nagy hangsúlyt a szövetség erre a kérdésre?

Ez egy rendkívüli kampánylehetôség, amelyben az RMDSZ felmutathatja, mit tett az elmúlt négy esztendôben, és mit tervez a következô mandátumban. Ezáltal tárgyalási pozícióinkat is erôsítjük, hiszen az elsô fordulóban önálló részvételünkkel bizonyítjuk, hogy függetlenek vagyunk, a második fordulóban pedig bizonyos feltételekért csatlakozhatunk a legesélyesebb "nagypárt" mellé.

Markó Béla költô és politikus 1951-ben született Kézdivásárhelyen, három gyermek apja. Középiskolai tanulmányait Kézdivásárhelyen 1970-ben végezte, majd a Babes–Bolyai Tudományegyetem magyar–-francia szakos bölcsészhallgatója volt, egyetemi tanulmányait 1974-ben fejezte be. Politikai pályafutása a forradalom után kezdôdött Marosvásárhelyen, ahol egyik kezdeményezôje és alelnöke volt az RMDSZ Maros megyei szervezetének. 1990-tôl Maros megyei szenátor, 1990–1992 között az RMDSZ országos elnökségének tagja, 1991–1992 között az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke. 1993 januárjában az RMDSZ brassói kongresszusán szövetségi elnökké választják, ezt a tisztséget mai napig is ô tölti be.

Szakmai tevékenységében említésre méltó, hogy 1971–1973 között a Gaál Gábor irodalmi kör elnöke, 1974–1976 között francia szakos tanár, 1976-ban a marosvásárhelyi Igaz Szóhoz kerül szerkesztôként, késôbb már a Látó cím alatt megjelenô folyóirat fôszerkesztôje. A Füst Milán-, Déry Tibor-, József Attila-díjas költônek számos verseskötete jelent meg.

Borbély Tamás

Kormánypárti elôválasztás

(1., 4. old.)

A Szociáldemokrata Párt (SZDP) által tartott vasárnapi elôválasztásokon a politikai alakulat tagjainak több mint fele vett részt. A Mediafax szerint tegnap délben országos szinten a párttagok 30 százaléka járult a párt székházaiban berendezett szavazóhelyiségekhez. Az említett idôpontig legtöbben Ilfov (49,5%), Vrancea (47,6%), Konstanca (44,4%), Vîlcea (43%), és Botosani (41%) megyében adták le voksukat.

A párt közleménye szerint a szavazás jó körülmények között zajlott le. "A tagok részvétele meghaladta az elvárásokat" — áll a dokumentumban.

Kolozs megyében 12 500 párttagot vártak az urnák elé. Ioan Rus, az SZDP megyei szervezetének elnöke elmondta: arra kérte kollégáit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az elôválasztásokon, ugyanis "egy rendkívül fontos pillanatról van szó a párt életében". — Azt tanácsoltam a tagoknak, hogy találják meg az egyensúlyt a folytonosság és a változás között. Remélem, hogy az elôválasztásokat követôen egy versenyképesebb SZDP-rôl beszélhetünk majd — tette hozzá a politikus.

Érdekes, hogy a Kolozs megyei Kackó községben szervezett elektronikus szavazáson a gazdák többsége életében elôször látott személyi számítógépet. Rus elmondása szerint a községben elôzetes képzést szerveztek annak érdekében, hogy mindenki "túlléphessen a számítógép használata által keltett pszichológiai akadályon". A településen vasárnap este hatig az SZDP tagjainak közel 90 százaléka adta le voksát — tájékoztatott a politikai alakulat Kolozs megyei szervezetének sajtóirodája.

Kolozs megyében hat városban és két községben szerveztek elektronikus szavazást. Az esélyes politikusok között a szenátusi jegyzéken Vasile Dâncu, Grigore Zanc. A képviselôházi listán Vasile Puscas, Remus Lãpusan, Vasile Soporan szerepel.

Vasile Dâncu, a Kormánystratégiai Ügynökség vezetôje úgy nyilatkozott, hogy az elôválasztások alkalmával a kormánypárt "új politikai nyelvezetet és korszerû megoldást használ". Ugyanakkor Vasile Puscas, Románia uniós fôtárgyalója úgy véli, hogy a párt tagjainak hozzá kell szokniuk az elektronikus szavazáshoz, ugyanis nemsokára a parlamenti választások során az egész országban ezt a rendszert alkalmazzák.

Az elektronikus szavazáson az SZDP Kolozs megyei szervezete 40 személyi számítógépet használt, ezek felét a kolozsvári szervezet Jókai utcai székhelyén használták.

Ancuta Abrudan, az SZDP Kolozs megyei szervezetének szóvivôje lapunkat arról tájékoztatta, hogy 18 óráig a párttagok több mint fele szavazott. — Reméljük, hogy este nyolcig a szavazásra jogosultak 70 százaléka járul az urnák elé. Egyes településeken, mint például Szászfenesen és Gyaluban vasárnap este hatig a tagok több mint 80 százaléka szavazott — mondta a szóvivô.

K. O.

Életét vesztette egy sorkatona

(1. old.)

Pénteken délután géppisztolyával öngyilkosságot követett el a 21 éves Nagy Szilárd sorkatona, miközben ôrszolgálatot teljesített a Nemeszsuk közelében levô 01489-es számú katonai egységnél.

Katonai ügyészségi források szerint a februárban besorozott fiatalnak nem voltak pszichikai problémái, az ilyen irányú vizsgálatot alig egy hónappal a tragikus esemény elôtt végezték el a szakemberek.

Mora Ioan, a kolozsvári katonai ügyészség fôügyésze a sajtónak kifejtette: Szilárd személyes tárgyai között semmi különlegeset nem találtak. A vizsgálatot irányító fôügyész arról számolt be, hogy tudomása szerint a fiatal egészséges volt, és nem voltak családi gondjai.

A kolozsvári katonai kórház illetékeseitôl sikerült megtudnunk, hogy a szombaton sorra került boncoláson megállapították: Nagy Szilárd fôbe lôtte magát a szolgálati fegyverrel. Az ügyészek szerint az öngyilkosság elôtt a Szatmár Megyei Katonai Központnál besorozott fiatalember meztelenre vetkôzött. Elôzetes információk szerint Szilárd nem írt búcsúlevelet.

Az elmúlt idôszakban egyre gyakrabban kerül sor hasonló jellegû incidensekre a katonaságban. A sajtó több ízben beszámolt olyan pszichológiai szempontból nem megfelelôen tesztelt fiatalokról, akik kollégáikat lövik le vagy személyes okok miatt öngyilkosságot követnek el. Ugyanakkor sok szakértô kétségbe vonja a sorkatonai szolgálat szükségességét, mondván: korszerû, zsoldosokból álló katonai alakulatokra van szükség. Kolozsvár jelenlegi polgármestere, a Demokrata Párt volt képviselôje, Emil Boc javasolta az egynapos katonai szolgálat bevezetését. Szerinte a fiatalokkal egy délutáni elôadás során kellene megismertetni a katonai karrier nyújtotta lehetôségeket, s amennyiben valaki hajlandónak mutatkozik a besorozásra, azt az állam pénzén kiképeznék. A javaslatot a képviselôház elvetette.

Kiss Olivér

Tízéves a zsoboki Bethesda — öregotthont avattak Farnason

(1., 4. old.)

Mintegy 25 munkahelyet teremtô, félszáz idôs személyt befogadó, grófi kastély nagyságú öregotthont avattak szombaton a Szilágy megyei Farnason. Azt megelôzôen a szintén kalotaszegi Zsobokon az Immanuel-ház avatójára került sor, amelyet a helybeli Bethesda gyermekházból kikerülô ifjak otthonául szántak. Az alkalom ily módon háromszoros ünnepre szolgáltatott indokot: tízéves a zsoboki gyermekotthon, a Molnár-lelkészházaspár elsô, legmerészebb terve. Ugyanakkor szintén tíz évvel ezelôtt indult újra az oktatás a zsoboki iskolában.

Sárvásár elôtt jobbra — csak a tájékozottak tudják, hogy itt kell letérni Zsobok felé, tábla ugyanis csupán a mellékút jobb oldalán, faágak mögé rejtve jelzi. Földes, kavicsos útra térünk, idegenek azt hihetnénk, eltévedtünk. Annál nagyobb a meglepetés, amikor az errefelé szokatlanul nagy forgalomra szinte rácsodálkozó fák-csipkebokrok-szederbokrok szegélyezte úton vasútvonal késlelteti a forgalmat, mi több, nemsokára megpillantjuk Zsobok elsô házát, és a földút hirtelen aszfaltozott útba torkollik. Ez mifelénk csodaszámba megy, bár Zsobokon ez már hosszú évek óta így van: közösségi összefogással, külföldi barátok segítségével, a Molnár-házaspár hihetetlen kitartásával sikerült létrehozni a települést átszövô úthálózatot, amelyrôl annak idején szinte mondákat zengtek a környéken.

Támogatók, barátok, kollégák, ismerôsök népes serege gyûlt össze Zsobok kis templomában a szombat délelôtti ünnepi istentiszteleten, amely Ferencz László esperes, Körösfô református lelkipásztorának igehirdetését követôen dr. Csiha Kálmán volt erdélyi református püspök lelket-könnyet megmozgató prédikációjával folytatódott. A tiszteletbeli püspök Mózes születésérôl szólt, akinek annak idején a fáraó rettenetes rendelete szerint — a nemzetségebeli újszülött fiúkhoz hasonlóan — meg kellett volna halnia. Anyja három hónapig rejtegette, azután gyékénykosárban a Nílus és az Isten gondjaira bízta. A gyékénykosarat éppen a fáraó lánya pillantotta meg, és elrendelte a benne lévô gyermek felnevelését: Mózes így került vissza édesanyjához. Dr. Csiha Kálmán prédikációja a mindannyiunk részére fonódott, mindannyiunk által szeretetbôl, könnybôl, bánatból, örömbôl, imából, szenvedésbôl font gyékénykosarakat idézte fel, Molnár János teológiai professzor és Molnár Irma lelkipásztor munkáját, a zsoboki faluközösség munkáját is gyékénykosárhoz hasonlítva, amelyben sok árva gyermek lel gondoskodásra. Említésre kerültek azok a gyékénykosarak is, amelyek a magzatelhajtás miatt soha nem fonódhattak meg: elhangzott, hogy Magyarországon hatmillió abortuszt jegyeztek, és az a jóslat is, miszerint a jelenlegi népesedési feltételek mellett 2020-ban Magyarország lakossága hatmillióra apad. Az igehirdetést méltón zárta a zsoboki kórus elôadása, majd a Transylvania Barokk Együttes egyik tagjának elôadásában rövid furulyahangverseny.

A felszólalásokat megelôzôen Molnár János köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a merész tervek létrehozásában segítettek, ugyanakkor ôszintén megkövette azokat, akikkel az építkezés hajszájában esetleg türelmetlenül viselkedett. Mint elmondta, a tíz év alatt a Bethesda gyermekotthonban 78 árvát neveltek fel, közülük tizenegyen továbbtanulnak, ugyanakkor további 168 szórványvidékrôl származó gyermeket bocsátott ki a bentlakásos iskola, és hatvan munkahelyet teremtett a helybelieknek. Ezt követôen az öregotthon, sôt a már tízéves gyermekotthon megépítésében és fenntartásában segédkezô német, holland, svájci, magyarországi szervezetek, önkormányzatok, gyülekezetek néhány tagja szólalt fel. Nem véletlen, hogy mondandójukból tíz év után is az csendült ki: álmélkodó csodálattal adóznak annak a hatalmas szeretetnek, odaadásnak, mérhetetlen mennyiségû munkának, amellyel az immár messze földön elhíresült Molnár-házaspár az elmúlt több mint egy évtizedben annyi mindent teremtett. A teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhányat a jelenlévô személyiségek, szervezetek közül: a németországi Gustav-Adolf Werk Intézet, a Gustav-Adolf Werk Nôszövetség, a Reinlandi Nôszövetség, a Berlin-Brandenburgi Nôszövetség, a Magyarországi Nôszövetség, az Erdélyi Református Nôszövetség, a hollandiai Campeni Gyülekezet, a Debrecen Kistemplomi Gyülekezet, Muurre Freiberg, Erdmann és Hansen, valamint Bonnya önkormányzatainak képviselôi, Zita von Eckerdstein bárónô, Nicolae Bocsan, a Babes–Bolyai Tudományegyetem rektora, Szamosközi István, Csucsuja István, Néda Árpád professzorok, Marton József, a római katolikus kar dékánja, Major Zoltán professzor, Geréb Zsolt, a Partium Keresztény Egyetem rektora, a zilahi gyámhatóság, a Szilágy megyei RMDSZ képviselôi. Essig Kacsó Klára képzômûvész, aki a zsoboki diákokat egy évtizede tanítja képzômûvészetre, és kilenc éve vezeti a zsoboki alkotótábort, egy festményt ajándékozott az öregotthon részére, címe A szeretet kapuja. Az Erdélyi Református Nôszövetség faragott székely kapu makettjét ajándékozta, a hollandoktól furulyák, harmónium érkezett, de az ajándékok között akadt cd, festett tányér, kispárnák és ígéretek is az ôsszel érkezô kamionnyi ajándékra.

A templom közelében álló emeletes Immanuel-házat dr. Csiha Kálmán áldotta meg, majd az érdeklôdôk meglátogathatták azt, azután az ünneplô sokadalom átvonult a közeli Farnasra, ahol újabb csoda várta ôket. A mintegy két évszázados igazi kúria szinte eltörpül az újonnan felhúzott hatalmas épület közvetlen szomszédságában. Világos, tágas szobák várják a majdani lakókat. Az 1997 óta elkezdett építkezés, a külsô-belsô munkálatok véget értek, néhány feladat természetesen még várat magára. Áldás után az otthon kényelmesen tágas teraszáról a Transylvania Barokk Együttes mintegy félórás barokk zenei elôadása kényeztette a vendégeket, majd szeretetvendégség következett.

— Az öregotthon mintegy 50–-60 személyt tud befogadni — tájékoztatott Molnár János. — Az épület padlását úgy alakítottuk ki, hogy amennyiben majd az utánunk következôk terjeszkedni szeretnének, minimális munkával további 16–20 szobát lehessen a tetôtérben kialakítani. Az öregotthon kialakításának a célja egyrészt az idôsek megsegítése, másrészt munkahelyet biztosítani azoknak az otthonból kikerült fiataloknak, akik nem kívánkoznak el Zsobokról — mondta a professzor.

Az otthonban mintegy 25 munkahely létesül, lelkésze is lesz a közösségnek. Ide mindenki a saját megszokott, kedves bútorával jön majd, tudjuk meg. Molnár János elmondta, az öregotthon bizonyos fokig szolgáltatás, bizonyos mértékben szeretetszolgálat. Az otthonba bekerülni óhajtó személyeknek bizonyos "belépési díjat" kell fizetniük, ez lehet ingatlan, föld stb., de lesznek kivételes esetek is. Kiderült, a belépôt szociális ankét függvényében, egyénre szabottan állapítják meg, és a felek között a legapróbb részletekre kiterjedô szerzôdés születik. A havi ellátáshoz az otthon lakóinak is hozzá kell járulniuk, a jelenlegi elképzelések szerint ehhez a nyugdíjuk 50 százalékát kell feláldozniuk, függetlenül annak nagyságától. A belépôként kapott ingatlanokat értékesítik, hiszen csak az otthon fûtésére mintegy milliárd lejre van szükség, vagy bérbe adják azokat, és az így származó jövedelmet az otthonban használják fel. Nagyon sok érdeklôdô van, bejutási kérelmükkel többen is felkeresték már az otthont. A zsoboki-farnasi közösség életében lezárult egy régi és megnyílt egy új fejezet. És már azon sem csodálkozunk, ha valahol mélyen már egy újabb zsoboki csoda körvonalazódik.

Kerekes Edit

KRÓNIKA

KISHÍREK

(2. old.)

GRAFITERRA címmel Palkó Ernô keramikusmûvész kiállítása nyílik meg szeptember 7-én, kedden 17 órakor a Képzômûvészek Szövetsége Szentegyház utcai galériájában (I. Maniu utca 2–4). Bevezetôt mond Németh Júlia és Vida Gheorghe mûkritikus.

GAAL GYÖRGY Ház a Fôtér sarkán (A kolozsvári Rhédey-palota) címû, a Polis Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetét dr. Egyed Ákos, az EME elnöke, a Debreceni Református Kollégium igazgatótanácsa nevében dr. Fekete Károly rektor és Demény Péter szerkesztô mutatja be szeptember 10-én, pénteken du. 6 órakor az EME Rhédey-palotában lévô gyûléstermében (Jókai/Napoca u. 2. szám). Bogdán István színmûvész részleteket olvas fel a kötetbôl. A szerzô mûhelyvallomás után dedikál.

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLÔKET, hogy a János Zsigmond Unitárius Kollégium I. osztályosainak szervezett, szeptember 7-én kezdôdô Játszóház programját az iskola hirdetôtábláján tekintsék meg.

Élônyelvi konferencia
A BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke,valamint a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szervezésében szeptember 6-án és 7-én zajlik Kolozsváron a 13. Élônyelvi konferencia, neves hazai és külföldi szakemberek részvételével. Szûkebb témája: Nyelvhasználat és nyelvi jogok. Az elôadások hétfôn 9.30-kor és 15 órakor kezdôdnek, kedden 9 és 14 órakor a Bölcsészkar épületében (Marianum, Horea u. 31. sz.).

A Szent Család Poliklinika szeptemberi órarendje

(2. old.)

Általános gyógyászat: dr. Rasa Liana (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 15–17 óra között); dr. Platon Daniel (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 9–10 óra között; szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 16–18 óra között); dr. Vlaicu Ciprian (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 11–13 óra között); dr. Loga Simona (szept. 10-én, 20-án 9–11 óra között); dr. Tãtaru Valeria (szept. 10-én, 17-én, 24-én 10–12 óra között); dr. Diaconu Mariana (szept. 15-én, 22-én, 29-én 16–18 óra között); dr. Suciu Maria (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 10–12 óra között); dr. Pãunescu Alexandru (szept. 7-én, 15-én, 21–22-én, 28–29-én 15–17 óra között); dr. Tarog Olga (szept. 10-én, 17-én, 24-én 11–13 óra között); dr. Oros Ana (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–16 óra között); dr. Borodi Rus Ileana Cristina (szept. 6–7-én, 9-én, 14-én, 16–17-én, 20–21-én, 23-án, 27–28-án, 29-én 9–11 óra között); dr. Riza Irina (szept.15-én, 22-én, 29-én 10-12 óra között); dr. Boilã Ioan (szept. 7-én, 9–10-én, 14-én, 16–17-én, 21-én, 23–24-én, 28-án, 30-án 11–12 óra között); dr. Oltean Dorina (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 14–16 óra között).

Homeopátia: dr. Barbãalbã Letitia (szept. 10-én, 15-én, 17-én, 22-én, 24-én, 29-én 10–12 óra között).

Szívgyógyászat: dr. Patiu Ion (szept. 15-én, 22-én, 29-én 11.30–13 óra között); dr. Popescu Titus (szept. 15-én, 22-én, 29-én 9–11 óra között); dr. Duncea Caius (szept. 30-án 17–18 óra között); dr. Ivanciuc Iustinian (szept. 7-én, 9-én, 16-án, 21-én, 23-án, 28-án, 30-án 12–13 óra között).

Belgyógyászat: dr. Pãtrascu Marin (szept. 10-én, 17-én, 24-én 9–11 óra között, szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 12–13 óra között); dr. Ghidrai Olimpia (szept. 9-én 17–18 óra között).

Sebészet: dr. Chirilã Daciana (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 17–18 óra között); dr. Simu Mihai (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 11–12 óra között).

Pszichiátria: dr. Glodan Lia (szept. 15-én 14–16 óra között); dr. Manea Minodora (szept. 7-én 16–18 óra között).

Pszichológia: dr. Boilã Livia (szept. 7-én, 21-én, 28-án 16–18 óra között); dr. Coasan Aurelia (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én).

Bôrgyógyászat: dr. Teleaga Mircea (szept. 7-én, 21-én, 28-án 9–11 óra között).

Orr-Fül-Gégészet: dr. Plãian Emil (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 9–11 óra között).

Endokrinológia: dr. Popescu Emilia (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 9–11 óra között); dr. Duncea Ileana (szept. 30-án 17–18 óra között).

Ultrahangos vizsgálat: dr. Ghilean Ioan (szept. 15-én 16.30–18 óra között); dr. Fãt Ligia (szept. 7-én, 21-én, 28-án 15–16.30 óra között); dr. Suteu Sabina (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14–16 óra között); dr. Borodi Rus Ileana Cristina (szept. 10-én, 15-én, 17-én, 22-én, 24-én, 29-én 10–12 óra között); dr. Usineviciu Iolanda (szept. 21-én, 28-án 10–12 óra között); dr. Chis Gabriela (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 14–16 óra között); dr. Fazakas Erzsébet (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én).

Urológia: dr. Bugov Anghel (szept. 21-én 12–13 óra között).

Tüdô-fiziológia: dr. Man Milena (szept. 7-én, 21-én, 28-án 14–16 óra között).

Balneológia: dr. Magdas Ioan (szept. 7-én, 9-én, 16-án, 21-én, 23-án, 28-án, 30-án 11–13 óra között); dr. Rarãu Ioana (szept. 9-én, 15-én, 16-án, 22-én, 23-án, 29-én, 30-án 14–16 óra között).

Szemészet: dr. Horge Ioan (szept. 7-én, 21-én, 28-án 14–15 óra között); dr. Pop Rodica (szept. 6-án, 13-án, 20-én, 27-én 11–13 óra között); dr. Gavris Monica (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 16–17 óra között).

Gyermekgyógyászat: dr. Toma Lucretia (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 11.30–13 óra között).

Neurológia: dr. Abrudan Marius (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 12–13 óra között); dr. Divin Mircea (szept. 6-án, 13-án, 20-án, 27-én 9–11 óra között).

Nôgyógyászati onkológia: Risca Mircea (szept. 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 9–11 óra között).

Labóratorium: Mosolygó Stefánia fôvegyész (szept. 6–7-én, 9–10-én, 13-án, 15–16–17-én, 20–24-én, 27–30-án 9–11 óra között).

Az esztétikai sebészetre, röntgenre és urológiára a betegek elôjegyzése küldôcédula alapján a poliklinika székhelyén (Mócok útja 32.) történik. Ultrahangos vizsgálatra és EKG-ra csak a poliklinika orvosainak küldôcédulája alapján, hétfôtôl péntekig 16–17 óra között vagy a 599-345-ös telefonon lehet feliratkozni. Adományokat a székhelyen és a CEC kolozsvári fiókjának 25.11.03.09.208-as számláján fogadnak el.

A fa dicsérete a Gy. Szabó Béla Galériában

(2. old.)

Megynyílt P. Ütô Erzsébet festészeti tárlata szombat délelôtt a fôtéri Gy. Szabó Béla Galériában. Bevezetôt mondott Ferenczy Miklós lelkész, a tárlatot Németh Júlia méltatta.

A Romániai Képzômûvészek Szövetsége Nagybányai Fiókjának tagjaként a Máramarosszigeten élô és alkotó P. Ütô Erzsébet hat év leforgása alatt immár harmadszor jelentkezik egyéni kiállítással városunkban. Munkái ilyenformán a kolozsvári közönség elôtt sem ismeretlenek. Elôzô bemutatkozásaitól eltérôen azonban most témás tárlattal jelentkezett. A fa dicsérete cím rendkívül beszédes: a mûvész hódolatát fejezi ki a növényvilág legcsodálatosabb, legváltozatosabb teremtményei, a fák iránt. S ez a mûvészi hódolat az ihletforrásnak megfelelôen mind formai szempontból, mind pedig színvilágát tekintve a lehetô legváltozatosabb. A klasszikus nagybányai hagyományokból táplálkozó realista ábrázolásmódjával a festô azon a hullámhosszon mozog, amelyet a közönség szívesen vételez. Már-már pazarlóan színpompás, a fényhatásokat sikerrel kiaknázó, valóságelemekbôl építkezô festészete rendkívül hatásos, közérthetô, ilyenformán könnyen utat talál mûvészete kedvelôinek szívéhez. Érzelmes festôi vallomás ez a tárlat arról, hogy a világ szép, s szépségére érdemes odafigyelni.

(-th)

Filmbemutató
Köztársaság mozi
Én, a robot

(2. old.)

Eredeti cím: I, Robot, színes amerikai sci-fi, 115 perc, 2004, rendezô: Alex Proyas, író: Isaac Asimov, szereplôk: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Chi McBride.

A film elején feliratban már ismerôsként köszönhet vissza a sci-fi kedvelôknek a robotok már klasszikusnak számító három alaptörvénye, amelyet Isaac Asimov fogalmazott meg. A klasszikust el lehetett egy picit rontani azzal, hogy egyre-másra visszaköszönnek megoldások a Mátrixból, a Csillagok háborúja néhány részébôl, ám végül mindez az alapgondolatot (bízhatunk-e a jövô robotjaiban) nem sérti.

A bemutatót az Autoworld megfûszerezte a mozi elôterében kiállított Audi A6-os gépkocsival. A filmben a jövô autójaként ugyanis Audit láthatunk...

A történet 2035-ben játszódik. Az US Robotics új modelljének forgalmazását követôen minden ötödik emberre egy robot jut. A rendkívül kemény ötvözetbôl készült új robotot úgy tervezték, hogy bébiszitterkedéstôl fôzésig mindenre képes legyen. A robot tömegforgalmazása nyomán az US Robotics a bolygó leghatalmasabb vállalatává válik... Váratlan gyilkosság történik, amelyet Del Spooner (Will Smith, aki ebben a filmben éli ki csalódását, hogy elutasította a Mátrixban Neo szerepét) nyomozónak kell megoldania...

Póka János András

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Én, a Robot — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden vetítés.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Crime Spree — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Crime Spree — krimi vígjáték. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20, 22.

FAVORIT — Kísértetház — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19, kedvezménnyel csütörtökön minden vetítés.

TORDA

FOX — Underworld — sci-fi thriller. — Vetítések idôpontja: 16, 18.15, 20.30.

DÉS

MÛVÉSZ — Helloboy — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A vonzás törvényei — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Ma 13, holnap 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden vetítés.

DACIA B-TEREM — Szeress, ha tudsz — francia. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden vetítés.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — A vonzás törvényei — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

VÉLEMÉNY

Szomszédolás északon és délen

(3. old.)

(Folytatás szeptember 4-i lapszámunkból)
Újabb úticélul Kárpátalja fôvárosának Ungvárnak a felkeresését tûzzük ki. Ma tartományi székváros, a "Kárpátontúli Terület" fôvárosa, a 24 ukrán tartományi fôváros egyike. A Kárpátalja megnevezés máskülönben sem földrajzilag, sem történelmileg nem tekinthetô jól körülhatárolt területegységnek. Mai szóhasználat szerint a történelmi Magyarországnak Ukrajnához tartozó részét emlegetjük e néven. Magyar lakossága fôleg a déli részeken, a magyar határ közelében maradt meg. A terület jelentôs része 1938 és 1944 között Magyarországhoz tartozott.

Ungvártól többet vártunk. Itt igazán érvényesült az Ung folyó partján elterülô vár meghatározó szerepe. Maga a városka csak a XIX. század második felében alakult ki köréje. A vár és a város története szinte azonos. Már Anonymus is említ krónikájában egy itteni várat, mely aztán a tatárjárás után újjáépül, egyike a királyi végváraknak. Károly Róbert 1317-ben a francia–olasz származású Drugeth család egyik tagjának adományozza, s attól fogva rövidebb megszakításokkal a család tagjai birtokolják, építgetik, míg az utolsó Drugethet 1684-ben Thököly Imre Kassán lefejezteti. A várat azonban felesége, Drugeth Krisztina révén Bercsényi Miklós gróf szerzi meg, s 1709–1710-ben francia mérnökökkel átépítteti, pompás várpalotát és parkot alakítva ki. Majd a Rákóczi-féle szabadságharcban történt részvétele miatt az udvar elkobozza a gróf vagyonát. A vár kincstári tulajdon lesz, a körülötte kialakult település pedig kamarai mezôváros. Két lényeges mozzanat indítja el Ungvárt a városiasodás felé, mindkettô Mária Terézia nevéhez fûzôdik: 1769-ben ide helyezi Ung vármegye székhelyét, 1775-ben pedig — meghallgatva a munkácsi püspök kérelmét — a megszüntetett jezsuita rend templomát, épületeit, valamint a már hadászati jelentôségét vesztett várat a görög katolikusoknak adja, áthelyezve ide a püspöki széket. A század végén megkezdôdik a zsidóság betelepedése és a polgári réteg kialakulása. A következô század közepén már rendezett tanácsú város, felekezeti tanintézetek, bankok nyílnak, 1872-ben a vasút is elér ide. Az elsô világháborút követô hatalomváltozások itt is megtörténnek, hol Uzsgorod (orosz), hol U ž horod (szlovák), hol pedig Uzshorod (ukrán) a hivatalos neve. 1938–1944 között Magyarországhoz tartozik. 1944 tavaszán több mint 9000 zsidó lakóját deportálják, az év ôszén 1000 magyar férfit hurcolnak el. A ma 110 000 lakosú városban 6,9 százalékot tesz ki a magyarság. Jelenléte legfeljebb a templomokban s néhány felirat esetében érzékelhetô.

Ungvár legpatinásabb épülete maga a vár. A külsô várfalrendszere füles bástyákkal védett, egyik oldalán sziklafalra támaszkodik, más részein 8–10 méter mély vizesárok védi. Mintegy 1,5 ha területet fog körbe. Ennek északkeleti részében emelkedik a háromemeletes, saroktornyos, palotává átépített belsô vár. Ma teljesen restaurált: reneszánsz és barokk épületrészek együttese. Múzeum és képtár van benne. Ugyancsak a várudvaron láthatók az egykori gótikus vártemplom romjai. A templomot 1556–1610 között a protestánsok használták, majd miután a Drugetheket Pázmány Péter katolizálta, a templom is újra a római vallás követôié lett, mi több e templomban írta alá az uradalom 63 ortodox papja a várúr és az egri püspök elôtt 1646. április 24-én a visszatérési nyilatkozatot a katolikus egyházba. Így lett a vidék görög katolikussá. A templom az 1728-as tûzvészt követôen nem épült újjá. A várdomb oldalán ma szabadtéri néprajzi múzeum és botanikus kert terül el. A várdombról a belváros felé menet az egykori jezsuita épületek mellett haladunk el. 1640-ben a Drugethek telepítették ide ôket, s építtették templomukat, kollégiumukat. Aztán 1775-tôl a görög katolikus püspökség többször átalakíttatta, bôvíttette az épületegyüttest. A hatalmas korinthoszi oszlopokon nyugvó timpanonú, kéttornyos székesegyház kívül klasszicista, belül barokkos. A szovjet idôkben ortodox templomként használták, a rendházat, kollégiumot pedig egyetemi könyvtárrá alakították. A templomot és az épületek tulajdonjogát most visszakapták az unitusok.

A tulajdonképpeni belváros néhány szûk utcájáról nemrég kizárták a forgalmat, most készül díszkövezésük. Itt található a régi egyemeletes vármegyeháza a korabeli címerrel, a késôbarokk óratornyos katolikus templom. Az Ungon átvezetô, mai gyalogos híd hídfôjénél kialakított térre néz az 1907-ben épült, nem túl pompás drámai színház, s a mór stíluselemeket felhasználó 1911-re elkészült vöröstéglás ortodox zsinagóga. Ma melléképülettel megtoldva hangversenyteremként szolgál. A hídon átsétálva rövid utca vezet a Petôfi térre, melyen a költô szobra is látható. Az itteni egykori Fekete Sas fogadóban éjszakázott 1847-ben Petôfi. A fôgimnázium — ma egyetemi épület — elôtti kis kertben ma újra látható Dayka Gábor költô 1909-ben felállított márványszobra. A felvilágosodás jeles képviselôjét itteni tanárként érte a halál. A mai egyetlen magyar nyelvû ungvári tanintézet is Dayka nevét viseli. A város állami egyetemén van magyar tanszék. A dombon fekvô "új vármegyeháza" 1809-ben épült igazi klasszicista alkotás, jól megjeleníti a hatalmat. Sokáig múzeumként szolgált, most éppen renoválják. Mellette szerényen hat az 1796-ban emelt s 1906-ban kibôvített neogótikus református templom. Szóba elegyedve a templom gondnokával megtudjuk, hogy egyre nô az ukrán hívek száma. A fogyó magyar gyülekezetet áttérô, beházasodó ukránok pótolják, nekik már anyanyelvükön is tartanak istentiszteletet. Ungvár még nem heverte ki a szovjet évtizedeket. Belvárosa szegényes, nagy építôtelepnek tûnik; fôtere összefolyik a piaccal. A mellékutcák házai összeomlással fenyegetnek. De a domboldalakon már egy új villanegyed is körvonalazódik. Az idegenforgalomnak egyelôre nyoma sincs.

Városnézésünk után még marad annyi idô, hogy elautózzunk a környék kedvelt kirándulóhelyére, a 15 km-re lévô Nevickei várhoz. Az út fölé emelkedô magas sziklára épült. Ma keskeny aszfaltút vezet fel oda, egész kis üdülôtelep alakult ki a vár mellett, ifjúsági szálloda, szabadtéri színpad, sporttelep, szökôkutas park. Az embernek az egykori pionírtáborokat juttatja eszébe. Van egy nagy sátortábor is, résztvevôi a vár állagmegôrzésével foglalkoznak. A XIV–XV. században emelt, elliptikus alakú, központi donjon köré kiépített vár öregtornya s néhány védôbástyája meglehetôsen ép, stílszerû védôfedelet kapott. A falakon is látszik az újkeletû védôréteg. A várat az Aba nemzetségbeli Amadé kezdte el építeni, aztán a királyi ispánsághoz tartozott, majd a Drugethek uralták, míg I. Rákóczi György 1644-ben le nem romboltatta. A nyugati falakról jó kilátás nyílik az Ung völgyére és a környezô hegyekre.

(Folytatjuk)

Gaal György

Miért?!

(3. old.)

Hétfôn vidámabb dolgokat szeret az ember olvasni. Sôt, úgy általában is. Most azonban nem tudok vidám dologról írni. Nem tudok, mert tôlünk ugyan távolabb, a Kaukázusban, de nem egy elzárt, elmaradt vidéken, és most, a XXI. században gyermekeket öltek. Százszámra. Ártatlan gyermekeket, akiknek örök sötétséggé vált az a nap, amikor nagyon boldognak, nagyon vidámnak kellett volna lenniük. Ôrült elmék akciója. Beteges hajlamú, vadállatnak sem nevezhetô emberek akciója, akik a hatalomra, pénzre, uralomra vágyó, háttérben mozgó feletteseik rendeletére hajtják végre, szemrebbenés nélkül, vérfürdôiket. Ez már nem elvekért fólyó harc. Ez csupáncsak gyilkosság, tömegmészárlás. Még csak azzal sem menthetik magukat, hogy hirtelen jött ötlet elhamarkodott következménye. Nem, ez ördögi elgondolás jól kitervelt ördögi végrehajtása. Féljetek, reszkessetek! Ez az üzenete ennek a vérfürdônek. Háromszázharmincnál több halott, hétszáznál több sebesült. S a számok még nôni fognak. A halottak fele gyermek. S a többiek, ha fizikailag túl is vészelték a helyzetet, lelkükben örökre sérültek maradnak. Most gyászol az ország, siratja halottait. A világ elítéli a terrortámadást, a sebzett ország elnöke fogadalmakat tesz. De a puskák tovább ropognak, az aknák, gépkocsivá álcázott bombák tovább robbannak. Barbár korokban csak katonák haltak a háborúban. Ebben a furcsa háborúban inkább civilek hullanak. És nem (csak) felnôtt civilek, hanem gyermekek is. És soha nem tudhatod, mikor kerül rád, a tieidre a sor. Ez lenne a rettegések kora? Vajon miért, vajon minek, vajon meddig?!

B. É.

Kampány

(3. old.)

Azzal, hogy a Szövetségi Képviselôk Tanácsa végül Markó Bélát bízta meg az államfôjelöltséggel, a testület a biztosabb, óvatosabb megoldást választotta. A szövetségi elnök teljesítôképessége, népszerûségi indexe, integráló ereje pontosan ismert, ezért egy jó kampánnyal csak (vissza) hozhat szavazatokat. Ellentétben egy, az újdonság erejével ható, ám kevésbé ismert-elfogadott jelölttel, aki sokkal inkább magában hordozza a kudarc kockázatát, amely jelen esetben a magyar szavazóknak az urnáktól való távolmaradását illeti. (Természetesen igaz lehet az ellenkezôje is, egy még be és le nem járatott "new entry" legalább annyira fokozhatja, mozgathatja a választók kíváncsiságát, mint amennyire megoszthatja ôket.) Hogy az SZKT döntése helyes volt-e, s hogy beváltak-e a jelölthöz fûzött remények, vagy sem, azt természetesen a választási eredmények igazolják majd vissza. Annyi bizonyos: a feladat, amelyre a szövetségi elnököt felkérték, most sokkal összetettebb, mint ami 1996-ban és 2000-ben Frunda Györgyre várt.

Amint az többször is elhangzott: a tét ma elsôsorban nem a román közvélemény megnyerése, a románokban élô magyarságkép cizellálása. Az RMDSZ számára a nagy kihívás: saját szavazóbázisának megôrzése, visszahódítása. A helyhatósági választásokból levont konklúziók ismeretesek: míg az RMDSZ azzal büszkélkedik, hogy Szatmárnémetiben a románok Illyés Gyulára szavaztak, aki így megnyerte a polgármester-választásokat, "hazai pályán", Sepsiszentgyörgyön például, ahol a magyar lakosság számaránya 78 százalék, a Szövetség jelöltjének nem sikerült elsô fordulóból nyerni, szociáldemokrata ellenfelét alig a második menetben tudta "maga alá gyûrni". Arról nem is beszélve, hogy mind Csíkszeredában, mind Sepsiszentgyörgyön, ahol az elmúlt választások alkalmával a lakosság országos viszonylatban is nagy arányban, jóval 50 százalék felett vett részt a szavazáson, most alig egyharmaduk járult az urnákhoz. A Székelyföldön megjelenô alternatív kisebbségi szervezetek is arra utalnak, az RMDSZ-be vetett bizalom megingott a székelység körében, egyrészt ezért is érzi magát létjogosultnak az RMDSZ-ellenes szavazatokra számító Magyar Polgári Szövetség.

Az RMDSZ-kampánynak és ezen belül a Szövetség államfôjelöltjének tehát mindenekelôtt a magyar választóknak ezt a Székelyföldön élô, választásokon való részvételi szándékában bizonytalan szegmentumát kell megcéloznia, hiszen elsôsorban a részvétel kérdéses, magyar alternatíva hiányában a román pártokra való átszavazás veszélye egyelôre nem fenyeget. Ezért volt fontos az elmúlt négy év alatt idôszerûtlennek titulált, és a román köztudatban ma is mély gyanakvással fogadott autonómia-elképzelések megjelenítése az RMDSZ választási programjában. Most már csak "piacképes" jelöltek szükségesek ahhoz, hogy megértessék azokkal a választókkal, akik erre az üzenetre érzékenyek: az RMDSZ autonómiakoncepciója reálisabb és hitelesebb a többi tervezet(ek)nél.

Nincs könnyû dolga az RMDSZ-nek a szórványban sem. Pontosan az elmúlt négy-nyolc év kormányzati — félkormányzati együttmûködésének meg a Frunda-kampányok sikerének köszönhetôen a román–magyar viszony lényegesen más megvilágításba került. Ennek eredményeként viszont ma már nem lehet a folyamatos "románveszély" hangoztatásával megôrizni a Szövetség egységét a magyar–román együttélés sötét oldalait jobban ismerô szórványban sem. Ahhoz, hogy a választó ne csak becsületbeli kötelességbôl, hanem konkrét haszon reményében szavazzon az RMDSZ-re, világos, megvalósítható és garantálható gazdasági, szociális programot kér. És amint az az RMDSZ választási kínálatának erre vonatkozó fejezeteibôl kiderül, akár kaphat is.

Az RMDSZ önálló államfôjelölt indításának megvannak a vitathatatlan elônyei, feladatai a mozgósító hatástól, az alkupozíció erôsödésén keresztül az olyan gyakorlati okokig, mint az elnökjelöltek számára fenntartott plusz mûsoridôk. De az igazi kampány, a négy évig tartó valóságos kampány lényegében már lezárult. Az október-novemberi csinnadratta tulajdonképpen a politikai marketingszakemberek versenyérôl, felkészültségérôl, imázsteremtô képességérôl, egyszóval a csomagolástechnikáról szól már. Vagy hogy az említett szakma egyik vezéralakját idézzem: reményporciók kiárusításáról szavazatokért cserébe. Szavatossági idô: további négy év.

Székely Kriszta

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

TransFórum
Kérdezzen Winkler Gyulától!

(4. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei parlamenti képviselôje, a képviselôház költségvetési, pénz- és bankügy bizottságának tagja. Meghívottunk a civil szervezeteknek a személyi jövedelemadóból felajánlható 1%-kal kapcsolatos kérdéseikre válaszol.

A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, Böjte Csaba, "Mátyás király", Pekár István, Nagy Ágnes, Xantus Gábor, Pethô Ágnes, Szilágy i Zsolt, Borbély László valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma, a Románia Újjászületéséért Szövetség és a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben szeptember 1 7-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@szabadsag.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen legkésôbb szeptember 20-ig.

Borbély László válaszát remélhetôleg hamarosan, a Winkler Gyuláét néhány hét múlva olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n.

KITEKINTÔ

A beszláni túszdráma visszhangjai
A halálos áldozatok száma 370 volt

(5. old.)

Nem könnyû napirendre térni a pénteken bekövetkezett véres észak-oszétiai merénylet fölött. A beszláni túszdrámában 370 ember vesztette életét, a halottak között 155 gyermek van — közölte szombaton a helyszínen Oroszország fôügyész ének helyettese.

Arcátlannak nevezte az orosz külügyminiszter holland kollégáját
Arcátlannak nevezte szombaton Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Európai Unió soros elnökségét adó Hollandia külügyminiszterének elôzô napi reagálását, amelyben magyarázatot kért Moszkvától a beszláni túszdráma kezelésére.

"Ha finoman akarunk fogalmazni, a holland külügyminiszter (Bernard Bot) kijelentései megütközést keltettek Oroszországban" — mondta Lavrov egyiptomi kollégájával közösen tartott kairói sajtóértekezletén.

Az oroszul beszélô Lavrov hozzátette, hogy Bot nyilatkozatát arcátlanságnak tartja.

"A három órán át tartó tragédiát egyenes adásban közvetítették a televíziós csatornák, és mindenki számára világos volt, hogy a terroristák kezdték a fegyveres harcot akkor, amikor Moszkva leszögezte: legfontosabb gondja a túszok életének megkímélése" — fûzte hozzá.

Az Európai Unió nevében nyilatkozó Bot egy újságíró kérdésre válaszolva mondta: teljes bizonyossággal nem lehet állítani, hogy más megoldás nem lett volna az észak-oszétiai túszdrámára. Hozzátette még: "szeretnénk azt is megtudni az orosz hatóságoktól, hogyan történhetett meg ez a tragédia".

Német szakértô szerint Putyin a legsúlyosabb válságot éli át
Elnökségének legsúlyosabb válságát éli át Vlagyimir Putyin — nyilatkozta a Der Spiegel német hírmagazin elektronikus kiadásának Klaus Segbers német politológus.

Az egyik berlini egyetem Kelet-Európa szakértôje úgy vélte, hogy a megfigyelôk jelen pillanatban nem tudják, mi lenne a megoldás Csecsenföldön, a Kaukázusban. A baszkföldi és az észak-írországi konfliktusok hasonlóak. Ezeken a helyeken is évtizedek óta próbálkoznak megoldással.

A terrorcselekmények mindenesetre az orosz elnök szempontjából nagyon kedvezôtlen idôpontban történnek. Putyin elsô ízben próbál Oroszországban szociális reformokat megvalósítani, a nyugdíjasok és a veteránok számos kedvezményét el akarják törölni. Putyin népszerûségi mutatója elsô ízben leszálló ágba került, ez legsúlyosabb válsága azóta, hogy elnök — közölte a szakértô.

— A moszkvai színházban közel két éve történt túszejtés viszonylag elszigetelt eset volt. Az oroszok többsége nem érzett rokonszenvet a túszejtôk iránt, Putyin az általános egyetértés légkörében cselekedhetett, nem érzett belpolitikai ellenszelet, amit most azonban érez — tette hozzá Segbers.

Szerinte az érzelmi okokon kívül vannak más szempontok is, amelyek miatt Oroszország nem adja fel Csecsenföldet. Csecsenföld történelmileg a Szovjetunióhoz tartozott, és a rendszer bukása után a tagok egymás után váltak ki az unióból. Most nem akarják az orosz tagköztársaságokat is feladni. Egy sikeres csecsenföldi leválás példaként szolgálhatna Ingusföld és Dagesztán számára.

A túszejtôk és támogatóik egy esetleges függetlenség után sem nyugodnának meg, s megpróbálnának a szomszédságban is iszlám hitre épülô államképzôdményeket létrehozni. Ezek a csoportok nem panaszkodhatnak pénzhiányra, az észak-kaukázusi harcosokat jemeni és szaúd-arábiai alapítványok pénzelik — közölte Segbers.

A szombati német lapok közül a Frankfurter Allgemeine Zeitung úgy vélte, hogy Oroszország konfliktusa a csecsenekkel enyhébb is lehetne, s talán meg is lehetne oldani, ha az ország nyugati-demokratikus, jogállami civiltársadalom lenne, ám nem az.

Sokan mondják, hogy Putyinnak tárgyalnia kellene hitelt érdemlô csecsenekkel. Csecsenföld teljes függetlenségébe azonban nem egyezne bele, s helyében más vezetôk is így tennének. Az oroszországi föderációt nem csak a Kaukázusban tarkítják muzulmán népek települési vidékei. Ezeknek a népeknek idôvel kedvük támadna arra, hogy ugyanúgy cselekedjenek, mint a csecsenföldi irredenták. Már a távoli Baskíria muftija is iszlámista és Amerika-ellenes jelszavakat hangoztat — írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A cseh sajtó szerint Putyinnak változtatnia kellene csecsenföldi politikáján
Bár a felelôsség a beszláni tragédiáért alapvetôen a terroristáké, nyilvánvaló, hogy amíg Vlagyimir Putyin nem változtat Csecsenfölddel kapcsolatos politikáján, addig újabb hasonló esetekre lehet számítani. Az egyetlen megoldás a tárgyalás — állítják a szombati cseh lapok az észak-oszétiai Beszlánban történt véres túszdrámáról.

"Aszlan Maszhadov, a mérsékelt csecsen exállamfô erre (tárgyalásra) több ajánlatot is tett Putyinnak. Az orosz elnök azonban jól érzi magát a katonaló nyergében, holott Csecsenföld megbékítése választási ígéreteinek egyike volt" — írja a Právo címû baloldali-liberális napilap. Úgy véli, hogy az orosz hatóságok számára a hasonló esetekben — összes nyilatkozatuk ellenére — mindig fontosabb a túszejtôk elfogása vagy likvidálása, mint a túszok élete. "Oroszországnak végre le kellene mondania az oroszpárti bábfigurák csecsen államfôvé való megválasztásának nevetséges szervezésérôl, a hadsereg csecsenföldi tevékenységének törvénytelen védelmezésérôl, s végre mégiscsak kapcsolatba kellene lépnie Maszhadovval. Máskülönben Beszlán nem volt az utolsó" — szögezi le a lap.

A konzervatív Lidové Noviny szerint Beszlán is megmutatta, hogy az orosz biztonsági szolgálatok egyre inkább kikerülnek a politika ellenôrzése alól. A napokban megpróbálták eltussolni a két repülôgép elleni támadást, s a moszkvai Dubrovka színházban tavaly lejátszódott véres tragédia hátterét máig sem vizsgálta ki senki. Most is meg kellene büntetni a helyi különleges egységek parancsnokát, aki azzal indokolta a biztonsági erôk beavatkozását, hogy azt kiprovokálták. "A biztonsági szolgálatok egyre nagyobb hatalommal és autonómiával rendelkeznek. Úgy néz ki, hogy minél gyengébb az ország, ôk annál erôsebbek" — véli a lap.

A liberális Mladá Fronta Dnes szerint a beszláni tragédia fényében "kétségek merülhetnek fel" aziránt, hogy a civil világ nyerésre áll-e a terroristákkal szemben, s egyáltalán meg lehet-e ezt a háborút nyerni.

Izrael együttmûködést ajánl Oroszországnak a terrorizmus elleni harcban
A beszláni túszdráma után együttmûködést ajánlott az izraeli miniszterelnök az orosz elnöknek a terrorizmus elleni harcban.

Az izraeli közszolgálati rádió vasárnapi híradása szerint az ajánlat részleteit Ariel Saron kormányfô Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel vitatja meg, aki hétfôn kezd — közép-keleti útja keretében — látogatást Izraelben.

Magukat megnevezni nem óhajtó izraeli kormánytisztviselôk úgy fogalmaztak, hogy Saron és Lavrov hétfôi tárgyalásán fôként arról lesz szó: Beszlán után jelentôsebb globális méretû erôfeszítésekre van szükség a terrorizmus elleni fellépésben.

Az izraeli illetékes, aki hangsúlyozta, hogy Lavrov látogatásáról jóval a beszláni túszdráma kitörése elôtt megegyezés született, hozzátette: most már az oroszok is megértik, hogy nem helyi terrorista veszéllyel kell szembenézniük, hanem a világméretû iszlám terror egy részével. A beszláni iskola elleni támadás "ugyanannak a terroristajelenségnek a része", amely ezen a héten 16 halálos áldozatot szedett Izraelben a Hamász szélsôséges palesztin szervezet tagjainak két öngyilkosmerényletében.

Az izraeli miniszterelnök korábbi moszkvai látogatatásai során, illetve az orosz államfôvel folytatott telefonbeszélgetéseiben már felajánlotta, hogy Izrael szakértôi támogatást ad, és megosztja titkosszolgálatai értesüléseit Oroszországgal.

"Az oroszoknak most már hallgatniuk kell javaslatainkra — mondta az izraeli illetékes.

Ariel Saron a beszláni túszdráma véres végkifejletét követôen Vlagyimir Putyin orosz elnöknek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy az izraeli nép — amelynek sorában egymilliónál több orosz kivándorló van — Oroszország mellett áll a nehéz pillanatban. Másrészt leszögezte: a szabad világ országainak megalkuvás nélkül kell harcolniuk a terrorizmus ellen, össze kell fogniuk és diplomáciai, valamint titkosszolgálati erôfeszítéseiket a napjaink egyik központi fenyegetését képezô veszélyes és radikális jelenség visszaverésére kell összpontosítaniuk.

Súlyos merénylet Kirkukban

(5. old.)

Az elsô jelentések szerint legalább tizenöt ember meghalt, húsz megsebesült az iraki Kirkukban, ahol szombaton öngyilkosmerényletet hajtottak végre ismeretlen támadók.

Az ország északi részén fekvô város rendôriskolájánál robbant fel egy gépkocsi, akkor, amikor az épületnél több száz rendôrújonc és járókelô tartózkodott. Az öngyilkosmerénylô a tömeg be hajtott jármûvével, majd mûködésbe hozta az autóban elrejtett pokolgépet.

Phenjan az észak-koreaiak tömeges Dél-Koreába menekülésének megállítását kéri

(5. old.)

Phenjan arra kéri az ENSZ-t és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát (ICRC), hogy segítse megakadályozni az észak-koreai állampolgároknak Dél-Koreába való tömeges menekülését — jelentette szombaton egy észak-koreai lap.

Júliusban mintegy 460 észak-koreai utazott titokban repülôvel Szöulba. Phenjan már korábban is Szöult állampolgárainak elrablásával, az Egyesült Államokat pedig az erre való felbujtással vádolta meg a júliusi eset kapcsán.

"Reméljük, az ön ügynöksége lépéseket tesz az amerikai és a dél-koreai hatóságok megállítására" — olvasható az ENSZ menekültügyi fôbiztosának írt levélben, amely szombaton egy észak-koreai internetes honlapon volt olvasható.

"Úgy gondoljuk, hogy azoknak az embereknek az aljas elrablását, akiket ôk disszidenseknek neveznek, nem szabad elfogadnia a nemzetközi közösségnek" — olvasható egy másik levélben, amelyet az ICRC-nek címeztek.

Szöul júliusban egy kétnapos titkos akcióban 468 észak-koreait menekített Dél-Koreába különbözô délkelet-ázsiai helyekrôl. Sokan voltak közöttük olyanok, akik már több mint egy éve éltek menekültként az adott helyen Az 1953-ban befejezôdött koreai háború óta nem volt ilyen tömeges menekülés Északról.

Külügyminiszteri tárgyalások Kasmírról

(5. old.)

Tárgyalásokat kezdett az indiai és a pakisztáni külügyminiszter vasárnap Újdelhiben a vitatott hovatartozású Kasmírról és más kétoldalú kérdésekrôl.

Az elôzô napi államtitkári szintû elôkészítô tárgyalásokon India javasolta a Kasmírt pakisztáni és indiai részre osztó tûzszüneti vonal "puhítását" — a vízumelôírások és a határátlépés könnyítését —, valamint javaslatokat tett a két ország közti kereskedelmi és távközlési kapcsolatok javítására.

A kétnaposra tervezett találkozó az elsô magas szintû megbeszélés a két szomszédos atomhatalom közti békefolyamat januári kezdete óta, egyúttal három év után az elsô miniszteri szintû megbeszélés Kasmírról.

India elôzôleg nemtetszését fejezte ki a pakisztáni külügyminiszter szombati nyilatkozatával kapcsolatban. Mien Hursid Mehmud Kaszuri egy nappal indiai látogatása elôtt kijelentette: a rendezés csak politikai akarat kérdése. A miniszter emellett megerôsítette azt a pakisztáni álláspontot, hogy a kasmíriak maguk dönthessenek sorsukról, csatlakozásukról Pakisztánhoz vagy Indiához.

Navtej Sarna indiai külügyi szóvivô szombaton egyoldalúnak minôsítette a pakisztáni fél hozzáállását, arra utalva, hogy Iszlámábád mindenképpen áttörést szeretne elérni Kasmír ügyében az újdelhi tárgyalásokon, és erre az egy kérdésre összpontosít.

Az indiai kormányfô szombaton azzal vádolta Pakisztánt, hogy nem váltotta be maradéktalanul januárban tett ígéretét, amely szerint véget vet az iszlám fegyveresek beszivárgásának Kasmír indiai részébe, és felszámolja a gerillák kiképzôtáborait.

Az 1., 4., 5. oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

HIRDETÉS

ÁLLÁST KERES

(7. old.)

Fiatal tanárnô munkahelyet keres tanügyön kívül. Telefon: 0745-366062, 534-379. (0022)

SPORT

LABDARÚGÁS
Vb-selejtezôk
A fák (most sem) nônek az égig
Horvátország–Magyarország 3–0 (1–0)

(8. old.)

Zágráb, Maksimir-stadion, 35 ezer nézô. Vezette: Michael Riley (Anglia).

HORVÁTORSZÁG: Butina — Robert Kovacs, Tudor, Szimunics — Szrna (84. perc Mornar), Vranjes, Niko Kovacs, Babics — Kranjcar (76. perc Leko) — Klasznics, Prso (74. perc Olics). Szövetségi kapitány: Zlatko Kranjcar.

MAGYARORSZÁG: Király — Juhász, Stark (59. perc Gyepes), Tóth András (82. perc Kovács Péter) — Bodnár, Rósa, Molnár, Huszti — Simek (18. perc Lôw), Gera — Szabics. Szövetségi kapitány: Lothar Matthäus.

Gólszerzôk: Prso (32. perc), Klasznics (57. perc) és Gyepes (80. perc — öngól).

Sárga lap: Niko Kovacs, illetve Simek, Gera, Bodnár, Rósa és Molnár; kiállítva: Huszti (11. perc).

Nem sikerült bemutatkozása Matthäusnak tétmérkôzésen, ugyanis a magyar labdarúgó-válogatott — a 11. perctôl emberhátrányban játszva — Horvátországban 3–0-s vereséget szenvedett világbajnoki selejtezôn. Az elsô — kritikusnak tartott — 10 percet ugyan megúszták a magyarok, de rögvest ezután következett Huszti Szabolcs könyöklése, amiért az angol játékvezetô felmutatta neki a piros lapot. Ezzel gyakorlatilag el is dôlt a mérkôzés.

A 32. percben Molnár adta el a labdát saját büntetôterületén belül, s Prso elôbb egy csellel becsapta a hibázó védôt, majd 10 méteres bombája a keresztlécrôl a hálóba vágódott (1–0). A második játékrészben, az 57. percben Klasznics egy csellel becsapta a magyar védôket, majd 17 méterrôl a jobb alsó sarokba csavart (2–0). A végén pedig még egy öngólt is összehozott a Matthäus-gárda: a 81. percben Srna futott el a jobb szélen, beadására kimozdult Király, de a menteni igyekvô Gyepes megelôzte ôt, s a kapuba lôtt (3–0).

A horvátok többnyire nagy mezônyfölényben futballozhattak, felôrölték a magyar válogatottat, amely a végére lelkileg és fizikailag is kifáradt.

A 8. csoport másik két összecsapásán: Izland–Bulgária 1–3 (gól: Gudjohnsen — 51. perc, 11 m), illetve Berbatov 2 — 35. és 49., valamint Janev — 62. perc; kiállítva: az izlandi Gunnarsson — 83. perc) és Málta–Svédország 0–7 (Ibrahimovic 4 — 4., 11., 14. és 71., továbbá Ljungberg 2 — 46. és 74., valamint Larsson — 76. perc).

Magyarország válogatottja szerdán Izland ellen lép pályára.

Másodszor is csak 2–1
Románia–Macedónia 2–1 (1–0)

(8. old.)

Krajova, 20 ezer nézô. Vezette: Konrad Plautz (Ausztria).

ROMÁNIA: Lobont — Stoican, Iencsi, Florin Moldovan, RatFlorentin Petre, Soavã, Pancu (64. perc Marica), Dicã (78. perc Neaga) — Dãnciulescu (46. perc Cernat), Mutu. Szövetségi kapitány: Anghel Iordãnescu.

MACEDÓNIA: Milosevszki — Krstev (46. perc Bozsniovszki), Sztojanovszki, Igor Mitreszki, Vaszovszki — Sumulikovszki, Alekszandar Mitreszki, Jancsevszki (89. perc Trojanov), Popov — Szakiri (85. perc Toleszki), Pandev. Szövetségi kapitány: Dragan Kanatlarovszki.

Gólszerzôk: Pancu (16. perc) és Mutu (88. perc), illetve Vaszovszki (75. perc).

Sárga lap: Mutu, illetve Sztojanovszki, Vaszovszki és Sumulikovszki; kiállítva: Sumulikovszki (89. perc).

Ez is nyögvenyelôs mérkôzés volt. A kötelezô gyôzelmet sikerült összehoznia a Iordãnescu gárdának, de megszenvedett a sikerért. S ha nincs Pancu villanása és Mutu mesteri szabadrúgása, akkor nem lehetne román sikerrôl beszélni. Érthetetlen például, hogyan lehetett olyan elemi módon hibázni, mint ahogy a román védelem tette a 75. percben, amikor a bal oldali szöglet nyomán Vaszovszki senkitôl sem zavartatva fejelhetett mintegy hat méterrôl a kapuba.

Második mérkôzésén is csak 2–1-re nyert Románia válogatottja, Finnország után Macedónia skalpját is begyûjtötte, ám mindez kevésnek tûnik az elkövetkezendôkben, a csoport másik két tagját Csehországnak és Hollandiának nevezik...

Az 1. csoport másik mérkôzésén: Finnország–Andorra 3–0 (gólszerzôk: Eremenko (42. és 64., valamint Riihilahti — 58. perc). A csoportot a 6 pontos Románia (gólarány: 4–2) vezeti. Románia számára szerdán következik az andorrai találkozó.

Póka János András

A több száz halottat követelô beszlani túszdráma áldozatainak emlékére egyperces gyászszünet elôzte meg Moszkvában az orosz–szlovák vb-selejtezôt. Az oroszok csak döntetlent értek el, ennek eredményeként Georgij Jarcev szövetségi kapitány lemondott.

Az osztrák–angol találkozót megelôzôen szurkolói rendbontás történt, meglepô módon ennek fôszereplôi nem angol drukkerek, hanem svájci (egyébként Angliának szurkoló) huligánok voltak. A szombati nagyüzem legnagyobb meglepetését az albán labdarúgó-válogatott szolgáltatta: hazai pályán 2–1-re legyôzte az Európa-bajnok görög együttest. A tiranai találkozón a hazai játékosok azzal a tudattal léphettek pályára, hogy ha nyertesként hagyják el a pályát, úgy 411 ezer eurónak megfelelô albán leken (53,5 millión) osztozhatnak, ami hosszú-hosszú évekre garantálhatná számukra a biztos megélhetést. A hatalmas jutalmat albán üzletemberek, a szövetség és a kormány közösen állja. Albániában a havi átlagkereset mindössze 23 ezer lek.

További eredmények:

2. csoport: Törökország–Grúzia 1–1 (Teke — 49. perc, illetve Aszatjani — 84. perc; kiállítva: a török Hasan Sas — 58. perc), Dánia–Ukrajna 1–1 (Jörgensen — 9. perc), illetve Huszin — 56. perc), Albánia–Görögország 2–1 (Murati — 3. és Aliaj — 10. perc, illetve Jannakopulosz — 38. perc).

3. csoport: Észtország–Luxemburg 4–0 (Teever — 7., Schauls — 41., öngól, Oper — 61. és Viikmae — 66. perc; kiállítva: a luxemburgi Huss — 34. perc), Oroszország–Szlovákia 1–1 (Bulikin — 14. perc, illetve Vittek — 87. perc; az orosz Karjaka a 72. percben 11-est hibázott), Lettország–Portugália 0–2 (Cristiano Ronaldo — 58. és Pauleta — 59. perc).

4. csoport: Írország–Ciprus 3–0 (Morrison — 33., Reid — 38. és Robbie Keane — 55. perc), Svájc–Feröer-szigetek 6–0 (Vonlanthen 3 — 10., 14. és 57., valamint Rey 3 — 29., 44. és 55. perc), Franciaország–Izrael 0–0!

5. csoport: Szlovénia–Moldovai Köztársaság 3–0 (Acimovics 3 — 6., 28. és 49. perc), Olaszország–Norvégia 2–1 (de Rossi — 8. és Toni — 80. perc, illetve Carew — 1. perc).

6. csoport: Észak-Írország–Lengyelország 0–3 (Zurawski — 4., Wlodarczyk — 37. és Krzynówek — 57. perc; kiállítva: Wlodarczyk — 79. perc), Azerbajdzsán–Wales 1–1 (Szadigov — 56. perc, illetve Speed — 48. perc), Ausztria–Anglia 2–2 (Kollmann — 71. és Ivanschitz — 73. perc, illetve Lampard — 24. és Gerrard — 64. perc).

7. csoport: Belgium–Litvánia 1–1 (Sonck — 61. perc, illetve Jankauskas — 72. perc), San Marino–Szerbia-Montenegró 0–3 (Vukics — 4., továbbá Jesztrovics 2 — 15. és 83. perc).

(póka)

B-osztály — 3. Igazságos döntetlen Désen
Egyesülés–Zilahi Armãtura 1–1 (1–1)

(8. old.)

Nem volt könnyû a házigazdáknak, a szilágyságiak gyôzni jöttek Désre. Az elsô félidôben ez úgy nézett ki, hogy sikerül is. Igaz elôbb Sântejudean értékesítette Târnovan pontos beadását a 12. percben, ám kilenc perc múlva Zoicas egyenlített (ehhez a helyi védôk ügyetlenkedése is hozzájárult). A játékrész végéig a vendégek uralták a játékot, Cosma révén hagytak ki kitûnô lehetôséget.

A második félidôben Nicorec pályára küldése felrázta a désieket, az Ajaxot is megjárt fiatal csatár jobbnál jobb helyzeteket dolgozott ki, Sântejudean, Târnovan, Podinã és Kilin Csaba is eldönthette volna a mérkôzés sorsát. A désiek értékes pontot szereztek, a bajnokság bizonytalan kezdése után nem is számítottak többre.

Erkedi Csaba

A 3. csoport másik két Kolozs megyei csapata idegenben szerepelt, és kikapott. A Kolozsvári U FC szabadesése tovább tart, Petrozsényban a 88. percig vezetett a diákegyüttes, utána (egyes vélemények szerint bírói segédlettel) fordítottak a házigazdák. Végeredmény: Zsil–U FC 3–2 (Apetrei — 3., Iorga — 88., 11 m, és Luca — 89. perc, illetve Jula II. — 6. és Székely — 55. perc). A Sodronyipar sima, 3–0 arányú vereséget szenvedett Borosjenôn a Tricotajétôl.

A többi eredmény: • Dévai SK–Aradi UTA 0–0 • Medgyesi Gázmetán–Avasfelsôfalui Avas 1–0 • Szatmárnémeti Olimpia–Vajdahunyadi Corvin 2–0 • Nagyszentmiklósi Unirea–Nagyszalontai Liberty 2–1 • Aradi ESK–Nagyváradi FC 0–4. A táblázaton:

1.Gázmetán 3 3 0 0 5–1 9
2.Nagyvárad 3 2 1 0 8–3 7
3.Borosjenô 3 2 0 1 7–6 6
4.Zsil 3 2 0 1 6–5 6
5.Sodronyipar 3 2 0 1 4–4 6
6.Olimpia 3 2 0 1 3–3 6
7.Armãtura 3 1 1 1 7–5 4
8.Corvin 3 1 1 1 4–3 4
UTA 3 1 1 1 4–3 4
Déva 3 1 1 1 4–3 4
11. Nagyszentm. 3 1 1 1 4–4 4
12. Liberty 3 1 1 1 3–3 4
13. Avas 3 1 0 2 2–2 3
14. Egyesülés 3 0 1 2 1–6 1
15. Kv. U FC 3 0 0 3 4–8 0
16. Aradi ESK 3 0 0 3 0–7 0

(pja)

C-osztály — 1.

(8. old.)

A Kolozs megyei érdekeltségû 9. csoport eredményei: Kolozsvári U FC II–Szamosújvári Olimpia 1–4 (gól: Muresan — 79. perc, illetve Nicula 2 — 45. és 47., Lonca — 52., továbbá Hârut — 90. perc), Nagykárolyi Victoria–Tordai Aranyos FC 2–0, Belényesi Bihar–Bethleni Szamos Gáz 1–0, Nagybányai Glória RENEL–Besztercei Glória II. 1–3, Felsôszôcsi FC–Szatmárnémeti Szamos 0–1 és Szatmárudvari Florenta Model–Nagybányai FC 0–0; a Cigányi Juventus visszalépett, így a Sarmasági Bányász szabadnapos volt.

(póka)

Kétnapos teremlabdarúgó tornát rendeztek a Horia Demian Sportcsarnokban a belügyminisztérium csapatai számára. A torna döntôjébe a Galac és a Szilágy megyei rendôrparancsnokság együttese került, a szombat délelôtti finálét a galaciak 4–1 arányban nyerték.

(pja)

TENISZ
US Open
Pavel a nyolcaddöntôben

(8. old.)

Kis híján meglepte Andrei Pavelt dél-koreai ellenfele az amerikai nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában lebonyolított mérkôzésen, ugyanis a román teniszezô által nyert elsô két játszma után Hjung Taik Li még talpra állt, és rendkívül magabiztos játékkal egyenlített. A végjáték azonban ismét Pavelnek kedvezett, az ötszettes találkozón 2 óra 41 perces játék után gyûrte le ellenfelét a 16. kiemelt. Pavel ellenfele a nyolc közé jutásért a világelsô svájci Roger Federer lesz.

Kiesett a tavaly döntôs Juan Carlos Ferrero: a 7. helyen kiemelt, sérüléssel küszködô csillagot — aki a nyitókörben is ötszettes mérkôzésre kényszerült — az osztrák Stefan Koubek búcsúztatta remek színvonalú, nagy csatában.

Szombaton megszületett az elsô igazán nagy meglepetés az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen: a harmadik helyen kiemelt spanyol Carlos Moyá ötszettes, drámai csatában kikapott a belga Olivier Rochustól, így nem jutott a nyolcaddöntôbe. Rochus eddig a korábbi években négyszer lépett pályára a New York-i viadalon, és egyszer sem tudott gyôzni, ezúttal azonban remek teljesítményt nyújtott. A két játékos korábbi két párharcát az egyesült államokbeli Grand Slam-tornán 1998-ban elôdöntôs spanyol klasszis nyerte, de most nem volt ellenszere az elvesztett elsô játszma után nagyszerû játékkal elôrukkoló, kitartó belgával szemben. A meccs 3 óra 38 percig tartott.

Flushing Meadow-ban a 34 éves, hatodik helyen kiemelt Andre Agassi másfél óra alatt gyôzte le a cseh Jiri Novakot. Az 1994-es és 1999-es bajnok ennek ellenére bosszús volt, mert több ízben vitatható módon ellene ítéltek pontot. — Több profi sportban, a kosárlabdában, az amerikai futballban és a jégkorongban van visszajátszás. Miért ne lehetne bevezetni a teniszben is? Ilyenen is múlhat egy-egy találkozó kimenetele — jegyezte meg Agassi.

A wimbledoni bajnok Marija Sarapova meglepetésre nem jutott a legjobb 16 közé: a hetedik helyen kiemelt 17 éves orosz sztárt az ausztráliai Grand Slam-torna 1995-ös és a Roland Garros 2000-es gyôztese, a francia Mary Pierce búcsúztatta három játszmában.

Eredmények:

Nôk:

Egyes, 3. forduló (a 16 közé jutásért): Mauresmo (francia, 2.)–Vento-Kabchi (venezuelai, 31.) 6:2, 6:0; Szugijama (japán, 12.)–Kosztanics (horvát) 6:1, 6:3; Gyementyjeva (orosz, 6.)–Dechy (francia, 28.) — Gyementyjeva játék nélkül nyert; Serena Williams (amerikai, 3.)–Golovin (francia, 30.) 7:5, 6:4; Capriati (amerikai, 8.)–Dusevina (orosz) 6:0, 6:7 (4), 6:3; Zvonarjeva (orosz, 10.)–Zuluaga (kolumbiai, 23.) 6:4, 7:5; Schnyder (svájci, 15.)–Hantuchová (szlovák) 6:4, 4:6, 7:6 (6); Schiavone (olasz, 16.)–Haynes (amerikai) 6:3, 7:6 (3); Aszagoe (japán)–Suarez (argentin, 13.) 6:4, 6:4; Petrova (orosz, 14.)–Farina Elia (olasz, 19.) 4:6, 7:6 (6), 7:6 (3); Daniilidu (görög, 29.)–Sakvetadze (orosz) 6:4, 6:2; Pierce (francia, 27.)–Sarapova (orosz, 7.) 4:6, 6:2, 6:3; Henin-Hardenne (belga, 1.)–Raymond (amerikai) 6:4, 6:3; Davenport (amerikai, 5.)–Bovina (orosz, 26.) 7:6 (7), 6:1; Venus Williams (amerikai, 11.)–Rubin (amerikai, 20.) 7:6 (4), 6:3; Kuznyecova (orosz, 9.)–Frazier (amerikai, 25.) 7:6 (3), 7:5.

Férfiak:

Egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért): Hewitt (ausztrál, 4.)–Arazi (marokkói) 7:6 (7), 6:1, 6:2; Haas (német)–Grosjean (francia, 12.) 6:4, 6:4, 1:6, 6:1; Robredo (spanyol, 18.)–Clement (francia) 6:3, 6:3, 3:6, 6:4; Roddick (amerikai, 2.)–Nadal (spanyol) 6:0, 6:3, 6:4; Koubek (osztrák)–Ferrero (spanyol, 7.) 7:6 (2), 4:6, 6:7 (6), 6:2, 6:3; Juzsnij (orosz)–Nalbandian (argentin, 8.) 6:7 (4), 6:3, 7:5, 2:6, 6:4; Melzer (osztrák)–Spadea (amerikai, 23.) 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4; Joachim Johansson (svéd, 28.)–Gambill (amerikai) 6:4, 7:5, 7:5; Canas (argentin, 29.)–Volandri (olasz) 6:4, 7:5, 6:1; Lopez (spanyol, 30.)–Kohlschreiber (német) 7:5, 7:5, 6:7 (5), 1:6, 6:2; Peya (osztrák)–Enqvist (svéd) 1:6, 6:3, 6:3, 6:2; Davigyenko (orosz)–Söderling (svéd) 6:1, 2:6, 7:5, 6:4; Llodra (francia)–Seppi (olasz) 6:0, 6:3, 3:6, 6:3; Beck (szlovák)–Pless (dán) 6:1, 7:6 (3), 7:5; Berdych (cseh)–Ketola (finn) 6:3, 7:6 (1), 6:3; Mello (brazil)–Sanchez (spanyol) 6:1, 6:1, 6:3.

Egyes, 3. forduló (a 16 közé jutásért): Federer (svájci, 1.)–Santoro (francia, 31.) 6:0, 6:4, 7:6 (7); Hrbaty (szlovák, 22.)–Srichaphan (thaiföldi, 15.) 7:6 (8), 6:3, 6:3; Rochus (belga)–Moyá (spanyol, 3.) 4:6, 6:4, 6:3, 6:7 (5), 7:5; Pavel (16.)–Li (dél-koreai) 6:4, 6:2, 1:6, 1:6, 6:4; Kiefer (német, 19.)–Thomas Johansson (svéd) 6:4, 6:0, 6:1; Henman (brit, 5.)–Tabara (cseh) 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, 6:3; Agassi (amerikai, 6.)–Novak (cseh, 25.) 6:4, 6:2, 6:3; Szargszjan (örmény)–Mathieu (francia) 4:6, 4:6, 6:4, 6:2, 7:6 (4).

RÖGBI

(8. old.)

Jól sikerült a Kolozsvári U-Agressione rajtja, szombat délelôtt a Iuliu Hatieganu (Egyetemi) Sportparkban 72–5 (36–5) arányban legyôzte a Szucsávai Bucovina MSC-t. A pontokat Maris 2, Gheta 2, Cantor, Teodorescu, Voicu, Lupu, Gal 2 és Popean (cél), Hâmpea (cél és 5 jutalomrúgás), Leoca (jutalomrúgás), illetve Flutur (cél) szerezte.

(pja)

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -