2004. szeptember 7.
(XVI. évfolyam, 209. szám)

Nincs engedélyezve a garázsok egynegyede
Lebontás fenyegeti a törvénytelen építményeket

(1. old.)

Az elmúlt idôszakban a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal ellenôrzô és mûszaki osztályának illetékesei átfogó vizsgálatot folytattak a városban lévô garázsok helyzetét illetôen. Kiderült: az építmények 25 százaléka nem rendelkezik építkezési engedéllyel, a tulajdonosok pedig nem fizetnek bérleti díjat a helyhatóságnak. Ezekre az esetekre vonatkozóan Emil Boc polgármester hétfôi sajtótájékoztatóján 5-6 milliós büntetést helyezett kilátásba. Amennyiben az érintettek nem rendezik helyzetüket, és a büntetést sem fizetik ki, a garázst lebontják.

Kolozsvár elöljáróját igen meglepte, hogy a városháza illetékes osztályának nincs számítógépes adatbázisa a garázsokról. — Pillanatnyilag nem tudjuk pontosan, hogy ilyen vonatkozásban az elmúlt évek során hány engedélyt bocsátottak ki — mondta a polgármester. Kifejtette: a füzetekben rögzített adatok szerint a megyeszékhelyen 9244 garázs létezik, de ebbôl csak 7396 rendelkezik építkezési engedéllyel, 547-et pedig törvénytelenül hoztak létre. Jelenleg 1301 tulajdonos nem jelentkezett a polgármesteri hivatalnál annak érdekében, hogy tisztázza helyzetét. — A feledékeny polgároknak meghívókat küldünk, s amennyiben kiderül, hogy szabálytalanságot követtek el, megbüntetjük ôket. Két hét áll a rendelkezésükre, hogy felmutassák az engedélyt. Ha a megadott helyen városrendezési okok miatt nem lehet utólagos jóváhagyást kibocsátani, akkor a garázst lebontjuk — jelentette ki Emil Boc.

Ugyanakkor tájékoztatott: tanácsi határozattervezetet terjesztenek elô arról, hogy a garázsokon tüntessék fel az építkezési engedély számát. — A módszer alkalmazásával könnyen azonosítani tudjuk azokat, akiknek nincs jóváhagyásuk. Az önkormányzat képviselôi remélhetôleg hozzájárulnak az elképzeléshez — jegyezte meg a polgármester.

A garázsok kérdése a polgármesteri hivatal korábbi vezetésének is sok fejfájást okozott. Az elmúlt években többen engedély nélkül, a RomTelecom telefontársaság, a Víz- vagy Gázmûvek beleegyezése nélkül építettek garázsokat. Az illegalitás rendszerint az elsô csôtöréskor derült ki, ugyanis a víz kezdett kifolyni a garázsból. Az illetékesek ekkor jöttek rá, hogy az illetô törvénytelenül építkezett. A polgármesteri hivatal adatai szerint a garázs évi bérlete 400 ezer lej. Emil Boc arról számolt be az újságíróknak, hogy 1996 óta van garázsa a Hajnal negyedben, a bért naprakészen kifizette.

Kiss Olivér

Parkolóházat építenek a Fôtéren

(1., 7. old.)

Több millió eurós befektetésre készül a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal: parkolóházat építenek a régi városháza mögött — jelentette be Emil Boc kolozsvári polgármester. A tervek szerint a létesítmény 300 személygépkocsinak biztosít parkolási lehetôséget.

Az elöljáró elmondta: több lakossági bejelentés érkezett amiatt, hogy a Deák Ferenc utcában nehézkes a közlekedés. — A panaszok szerint a legnagyobb gondot a szombati esküvôk jelentik. A vendégek autói akadályozzák a forgalmat. Egyébként is nagy szükség van egy fôtéri parkolóra — mondta a polgármester.

A helyhatóság bankkölcsönhöz folyamodik a befektetés megvalósítása érdekében. Kilátásba helyezte, hogy tárgyalásokat folytat a kereskedelmi bankokkal a minél alacsonyabb kamat érdekében. — Figyelembe kell vennünk azt is, hogy néhány évvel ezelôtt a pénzintézetek többsége szerzôdésben kötelezte magát arra, hogy a városházától kapott telek fejében parkolókat épít. Ez sajnos a legtöbb helyen nem valósult meg. A be nem tartott szerzôdési pontok fejében most alacsonyabb kamatot fogok kérni tôlük. Amennyiben nem egyeznek bele, jogi úton kötelezem ôket a vállalt parkolók felépítésére — figyelmeztetett Boc.

Ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy a közeljövôben lényeges forgalmi változásokra kell számítani a Fôtéren. A Szent Mihály-templom körül körforgalmat hoznak létre, az utcák egyirányúak lesznek. Például a Dózsa György utcából a Deák Ferenc utcába igyekvô autósnak jobbra kell térnie, Nagyvárad irányába, majd balra az egyetemi könyvesbolt felé. Azaz a Központi Áruház utcájából nem lehet majd egyenesen bemenni a Deák Ferenc utcába.

(k. o.)

CURS: szoros eredmények!

(1., 4. old.)

Adrian Nãstase, az SZDP államfôjelöltje a legnépszerûbb a választók körében, de a fôvárosi szavazók inkább Theodor Stolojant, az NLP–DP elnökjelöltjét választanák, derül ki a legfrissebb CURS-felmérésbôl, amelynek eredményeit hétfôn ismertették.

Az országos szintû közvéleménykutatás szerint Adrian Nãstase a szavazatok 40 százalékát, Theodor Stolojan pedig 34 százalékát szerezné meg, ha jövô vasárnap választásokat rendeznének. Bukarestben viszont Stolojan 42 százalékot, Nãstase 36 százalékot szerezne.

Országos szinten Corneliu Vadim Tudor (NRP) a voksok 14 százalékát kapná, Lia Roberts független jelölt és Codrut Seres (RHP) három-három százalékot szerezne. További hat százalékot más jelöltek kapnának, a megkérdezettek 28 százaléka nem válaszolt, vagy nem menne el szavazni.

Az SZDP országos szinten 39 százalékot kapna, az NLP–DP 34 százalékot. A fôvárosban az NLP–DP Szövetség 44 százalékot, az SZDP pedig 34 százalékot szerezne. Mind országos, mind pedig fôvárosi szinten az NRP a harmadik helyen áll 12, illetve 10 százalékkal. Az RMDSZ és az RHP országos szinten 5–5 százalékot, az Új Generáció Pártja 2 százalékot, a KDNPP 1 százalékot kapna.

A megkérdezettek 34 százaléka örvendetesnek tartja Ion Iliescu visszatérését a Szociáldemokrata Párt élére, de ugyanennyien (33 százalék) vannak azok is, akik közömbösen szemlélik a helycserét Nãstase és Iliescu között. Alig 13 százalékuk szerint lesz negatív következménye annak, hogy ismét Iliescu vezeti majd az SZDP-t, a megkérdezettek 20 százaléka viszont semmilyen véleménynek nem adott hangot.

Arra a kérdésre, hogy vegyen-e részt a kormányban a Nagy-Románia Párt, a megkérdezettek 45 százaléka nemmel, 35 százalék igennel válaszolt, 20 százalékuknak pedig nincs véleménye. Azoknak a nagy része (64 százalék), akik pártopcióként az SZDP-t jelölték meg, egyetért abban, hogy Mircea Geoanã legyen a párt miniszterelnök-jelöltje. A következô jelölt, Nicolae Vãcãroiu, majd Ioan Rus alig 5, illetve 4 százalék bizalmat kapott.

A liberális–demokrata szövetség, a D.A. szavazói sokkal megosztottabbak, ami egy választási siker esetén a leendô miniszterelnök személyét illeti. A megkérdezettek 16 százaléka Cãlin Popescu Tãriceanut, 6 százaléka Radu Berceanut, 6 százaléka Adrian Videanut, szintén 6 százaléka a fiatal történészt, Adrian Cioroianut javasolja. Szóba került még Viorel Cataramã, és Sorin Frunzãverde neve is. A megkérdezettek között nagyon sok a tanácstalan, bizonytalan.

A felmérést végzô CURS igazgatója, Sebastian Lazaroiu szerint az adatok (továbbra is) arra utalnak, hogy igen szoros küzdelem várható az ôszi választások alkalmával, hiszen az SZDP-t alig 5 százalék választja el a D.A. Szövetségtôl. Úgy értékeli: még a választások elôtt egy héttel sem lehet majd pontosan tudni, melyik pártnak sikerül — ha sikerül — végül elôretörni. Lazaroiu felhívta a figyelmet a bizonytalanok nagy számára (30 százalék), megjegyezve: ez a csoport meglehetôsen "dinamikus", tehát várható, hogy a határozatlan választók döntô része a választások

elôtt kis idôvel csatakozzék egyik vagy másik táborhoz.

Ami pedig az augusztus 25. és szeptember 1. között végzett felmérés kiértékelése után bekövetkezett "fordulatot" illeti, nevezetesen azt, hogy a Román Humanista Párt úgy döntött: választási szövetségre lép a kormányzó szociáldemokratákkal, Lazaroiu kifejtette: az SZDP hiába számít az RHP által a helyhatósági választásokon elért 6 százalékra, ennek alig felét szerezheti meg. A párt és támogatóinak körében nagyon erôs ugyanis az a csoport, amely azt javasolta: az RHP saját listákkal és önálló elnökjelölttel induljon az ôszi választásokon is. Ezek valószínûleg nem fognak az SZDP–RHP szövetségre szavazni — vélekedett a szakember, aki szerint könnyen elôfordulhat, hogy a másik 3 százalék éppen a D.A. Szövetségre adja majd voksát.

Soporan és Dâncu az SZDP-listavezetôk

(1., 4. old.)

Legfôbb nyereségünk az, hogy a párt új arcokkal gazdagodott — így értékelte Ioan Rus, a Szociáldemokrata Párt Kolozs megyei elnöke a hét végén tartott elôválasztásokat. Kolozs megyében Vasile Dâncu szociológus, Vasile Soporan volt prefektus, Vasile Puscas EU-fôtárgyaló és Remus Lãpusan helyi tanácsos került szenátori és parlamenti képviselôi befutó helyre. A román sajtó egy része epés megjegyzésekkel bírálta az elôválasztásokat, amelyek szerintük rávilágítottak arra, hogy a kormánypárton belül csak látszatdemokrácia létezik.

Kolozs megyében meglehetôsen szép számban jelentek meg a párt tagjai a vasárnap szervezett elôválasztásokon. A megyei szervezet által közzétett adatok szerint 86 százalékos részvételi arányt jegyeztek, a leadott szavazatok öt százaléka érvénytelen volt. A választások nem okoztak meglepetést, a sajtóban esélyesként bemutatott jelöltek végeztek mindkét listán az elsô helyen. Vasile Dâncu szociológus, a kormánystratégiáért felelôs ügynökség vezetôje szenátori székhez jutott, mintegy kétezer szavazattal elôzte meg Grigore Zanc jelenlegi szenátort. Zanc csak abban az esetben lehet ismét honatya, ha Dâncu az SZDP ôszi választásokon való esetleges gyôzelme esetén ismét megbízást kap a kormányban.

A képviselôi helyekért is éles harc folyt, elsô helyen végül Vasile Soporan végzett, aki valamivel több mint félezer szavazattal gyôzte le Vasile Puscas EU-fôtárgyalót. Pus-casnak azonban nem kell hogy fájjon a feje, hiszen az SZDP reális eséllyel pályázik három képviselôházi székre, így Remus Lãpusan városi tanácsos is minden bizonnyal jövôtôl Bukarestbe költözik. Az elôválasztások nagy vesztese Alexandru Lãpu- san jelenlegi képviselô és Mihaela Rozor alprefektus, akik csak a negyedik, illetve ötödik helyen végeztek. Alexandru Lãpusan reményei azonban nem teljesen alaptalanok, hiszen az SZDP kis szerencsével az ôsszel leadott szavazatok újraosztása révén ismét a parlamentbe kerülhet. Számításait azonban a Román Humanista Párt és a kormánypárt által kötött egyezség húzhatja át, az SZDP arra kötelezte magát, hogy parlamenti helyeket biztosít a humanistáknak.

A Ziua, Cotidianul és Curentul címû ellenzéki lapok epésen állapították meg, hogy az SZDP-tagsága nem is olyan népes, mint ahogyan az korábban a párt által nyilvánosságra hozott statisztikákból kiderült. Rámutattak, hogy számos olyan párttag jelentkezett a székházakban, akik az elôválasztások elôtt egy-két nappal iratkoztak be a pártba. A helyszíni tudósítások szerint egyes megyei szervezeteknél megpróbálták befolyásolni a tagokat, jelöltek neveit tartalmazó cédulákat nyomtak a szavazók kezébe a voksolás elôtt.

B. T.

Kilakoltathatják a fantomszervezeteket

(1. old.)

Nem hosszabbítják meg a fantomalapítványok lakbérleti szerzôdését — jelentette ki Emil Boc polgármester. A helyhatóság nyilvántartásában lévô 77 alapítvány, egyesület közül csupán 48 juttatta el a városházára a kért tevékenységi beszámolót. Ismeretes, néhány héttel ezelôtt a polgármesteri hivatal felkérte a nemkormányzati szervezeteket, hogy a még áprilisban lejárt lakbérleti szerzôdés felújítása érdekében nyújtsák be az említett dokumentumot.

Boc közölte: a tevékenységi beszámoló mellett elemzik azt is, hogy az illetô szervezet milyen közérdekû tevékenységet fejt ki. — Pillanatnyilag a nemkormányzati szervezetek számára összesen 12 340 négyzetméternyi helyiséget bérlünk. Ez akkora, mint két labdarúgópálya — fejtette ki a polgármester.

Megtudtuk: a városháza eltökélt szándéka, hogy a fantomszervezetek lakbérleti szerzôdését többé ne újítsa meg. Ugyanez érvényes azokra az alapítványokra és egyesületekre, amelyek ugyan leadták beszámolójukat, de kiderült, hogy nincs tevékenységük. Október elsejéig elemzik a benyújtott dokumentumokat, és eldöntik, milyen esetekben újítják meg a szerzôdést. Boc elmondta: a politikai pártok sem képeznek kivételt. — Tôlük a bejegyzési iratokat kérjük. Több politikai alakulat egybeolvadt, de mindkét párt megtartotta székhelyét. Ez nem természetes. Ugyanakkor tudomásunkra jutott, hogy egyes pártok kereskedelmi tevékenységet folytatnak a polgármesteri hivataltól bérelt helyiségekben, ezt a törvény tiltja — tette hozzá.

A pártok esetében a lakbérleti díj 900 lej/négyzetméter.

K. O.

Közmûvesítés-fejlesztés PHARE-programmal
Turistavonzóvá tennék a tordai és désaknai sóbányákat

(1., 5. old.)

A Kolozs Megyei Tanács dísztermében tegnap mutatta be az Észak-nyugati Területi Ügynökség az úgynevezett "nagy infrastrukturális projektet", amely az északnyugati területre vonatkozik, és a Gazdasági és szociális szilárdság, PHARE 2004–2006 program keretében valósul meg. A bemutatáson jelen volt Marius Nicoarã, a megyei tanács elnöke, valamint Kerekes Sándor alelnök.

Az infrastrukturális projekt bemutatásával elkezdôdött a "visszaszámlálási határidô", ugyanis az érintett intézmények 2004. december 17. délután négy óráig nyújthatják be finanszírozási kérelmeiket. A Gazdasági és társadalmi kohézió PHARE 2004–2006 elnevezésû program költségvetése 152 millió euró, az észak-nyugati régiónak ebbôl 11,57%-ot utaltak ki 17,58 millió euró értékben, amelyhez még hozzáadódik a kormány külön hozzájárulása is. A közmûvesítés fejlesztési pályázatok négy nagy területre vonatkozhatnak: turizmus, területi szállítás, az ipari övezetek felújítása, az üzleti élet fejlesztése. Ez utóbbi alatt a vásárterekhez való könnyebb hozzáférés megteremtését, a gazdasági versenyképességet szolgáló információs, szolgáltatási és mûszaki hálózat fejlesztését értik. Minden megyében több településenis lehet látni bezárt, romlásnak indult gyárakat, üzemeket, ezek valamilyen módon történô felhasználására is lehetôség nyílik az említett program keretében, magyarázta újságírói kérdésre Kerekes Sándor alelnök.

Hozzáfûzte, a Kolozs Megyei Tanácsnak több elképzelése van a turizmus fejezet keretében is, így például turistavonzóvá lehetne tenni a tordai és désaknai sóbányákat, a kolozsi sósfürdôt. Szintén a program keretén belül lehetôség nyílik a városi, nagy turisztikai értékkel bíró területek rendbetételére, a kirándulóhelyekhez vezetô utak javítására, a téli sportoknak kedvezô feltételek megteremtésére.

Marius Nicoarã elnök elmondta: mivel a program régiós övezetekre is vonatkozik, olyan pályázatokon is gondolkoznak, amelyeket a szomszédos megyékkel közösen dolgoznának ki. Ily módon a Fehér és Bihar megyei tanácsokkal közösen három pályázatot nyújtanak be megyei és községi utak javítására vagy összekötô utak kiépítésére. Ezek révén a hegyvidéki turizmust akarják fejleszteni, növelve ez által az ottani községek, önkormányzatok jövedelmét, gazdasági fellendülését.

A vissza nem térítendô kölcsönhöz az igénylôknek a költségek legkevesebb 10%-ával kell hozzájárulniuk, és ezt pénzben kérik, a természetbeni hozzájárulás nem jelenti a pályázati feltételek teljesítését. Egy pályázat legkisebb értéke 2 millió, legtöbb pedig 5 millió euró lehet. A PHARE-finanszírozást a megyei tanácsok, a városi polgármesteri hivatalok, valamint az utak és országutak országos társulata kérheti, az igényléseket a területi fejlesztési ügynökséghez kell benyújtani. Részletes tájékoztatást az Északnyugati Területi Ügynökségtôl lehet kérni (Kolozsvár, Sextil Puscariu utca 2 szám, telefon: 431-550, e-mail/adrnv@mail.dntcj.ro). Tájékozódhatnak az európai integrációs minisztérium honlapján is: www.mie.ro, vagy a www.infoeuropa.ro.

(i)

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

Közlemény
Az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete aláírásgyûjtést szervez a magyar nyelvû kábeltévés csatornák bôvítésére a Mócok útja 75. szám alatti székházban, hétfôtôl csütörtökig 10–13 óra között.

Csoma Botond és Rollinger Ágnes elnök

TAVASZI SÁNDOR: ERDÉLYI TETÔK címû könyvét mutatják be szeptember 9-én, csütörtökön du. 5 órakor a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai/Avram Iancu tér 13.). A kötetet dr. Juhász Tamás, Ajtay Ferenc és Tonk István méltatja. Közremûködik Vitályos Ildikó és Gergely Bálint.

PALKÓ ERNÔ kerámia kiállítása ma du. 5 órakor nyílik meg a Képzômûvészek Szövetsége Szentegyház utcai galériájában (Iuliu Maniu utca 2–4. szám).

ERICH TÜRK orgonaestjét tartják szeptember 8-án, szerdán este 7 órakor a Farkas utcai református templomban. Mûsoron Bach-, Dietrich Buxtehude-, Mendelssohn–Bartholdy- és Mozart-mûvek szerepelnek. A belépés díjtalan.

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET (EKE) autóbuszos kirándulást szervez Segesvár–Erzsébetváros–Berethalom–Medgyes–Dicsôszentmárton útszakaszon. Túravezetô: Szôcs Miklós. Érdeklôdni az 550-310-es telefonszámon lehet.

Helyreigazítás

(2. old.)

Gaal György Szomszédolás északon és délen címû, lapunk szeptember 3-án megjelent írásában a 100 eurónak 700 és nem 7000 hrivnya felel meg.

Stefan Bocára emlékezve

(2. old.)

Számomra festeni annyit jelent, mint létezni — vallotta a 2002-ben, életének 81. évében elhunyt Stefan Boca festômûvész. A fellegvári domboldalra nyíló, csupa üveg mûterme felesége, Edit asszony féltô gondoskodása révén még mindig elevenen ôrzi egykori gazdája kezenyomát. A festôállványon — immár mindörökre befejezetlenül — ott az utolsó munka úgy, ahogyan alkotója hagyta, amikor végképp kihullott az ecset a kezébôl. A festékek, ecsetek, a berendezés, a használati tárgyak mind-mind a mûvészt idézik. Szellemisége az egész lakást belengi, s alkotásai révén továbbra is jelen van szerettei körében.

Stefan Boca a Bihar megyei Tataros gyártelepen született, Nagyváradon érettségizett, elsô mûvészi próbálkozásait Miklóssy Gábor egyengette. Majd Kolozsváron és Párizsban tanult. 1950 óta állított ki rendszeresen, 1973-ban és 1979-ben Párizsban szerepelt munkáival a Tomasini et Mollet Vieville, illetve a Raymond Duncan Galériában, 1981-ben pedig a genfi Aeberley Galéria nyújtott otthont festményeinek. Mûvei hazai múzeumokban, köz- és magángyûjteményekben találhatók, de eljutottak külfölre is: Magyarországra, Ausztriába, Nagy-Britanniába, Németországba, Hollandiába, Olasz- és Spanyolországba, Izraelbe, az Egyesült Államokba és a világ számos más országába.

Az elsôsorban tájképfestôként ismert, de a portrénak is hódoló mûvész a mûfaj klasszikus hagyományait követve alkotta meg kiegyensúlyozott hangvételû, alapos mesterségbeli tudásról árulkodó életmûvét. Stefan Boca bejárta Európát, rácsodálkozott a francia fôváros vagy a napsütötte olasz partok szépségeire, mûemlékeire, de legalább akkora élvezettel örökítette meg a hazai tájat is. Elôbbiekben a monumentalitás vagy a különlegesség, az ismeretlen varázsa ragadja meg, utóbbiaknál éppen ellenkezôleg: az otthonosság, a családiasan vonzó, jól ismert táj készteti lírai hangvételû képi monológra. Közérthetô, realista fogalmazásmódjával nagyon sok hívet szerzett magának. Alkotásaiból, akárcsak egykor a mûvész egész lényébôl, béke és kiegyensúlyozottság árad. A részletekre is nagy hangsúlyt fektetô, könnyed ecsetkezeléssel tárja elénk mindazt a szépet, amit a természet és az értô emberi kéz alkotott. Nem a változtatás, hanem a regisztrálás, a mûvészi átlényegítés igényével.

Stefan Boca tájképeibôl szeptember 8-án, szerdán délután 5 órakor nyílik kiállítás a kolozsvári Mûvészeti Múzeumban. Bevezetôt mond dr. Livia Drãgoi, az intézmény igazgatója. A tárlat szeptember 26-ig tekinthetô meg hétfô és kedd kivételével naponta 12–19 óra között.

(németh)

Szamosújvári Városnapok

(2. old.)

A hatodik alkalommal megrendezett Szamosújvári Városnapokat a vidám hangulat jellemezte. Az autóbuszállomás terén felállított szabadtéri színpadon reggeltôl éjfélig szólt a zene. A rendezvénysorozat folklórelôadással kezdôdött, amelyen a Téka Alapítvány Kaláka táncegyüttese is fellépett. Összesen húsz népdalénekes és négy néptánccsoport szerepelt. Közben a városatyák díjazták a település legjobb diákjait, mûkedvelôit és sportolóit. A történelmi múzeumban 21 tudományos dolgozatot olvastak fel az örmény kisváros történelmi, szellemi és mûvelôdési életével kapcsolatban. A kultúrházban kiállítás nyílt a Czetz János Cserkészcsapat szervezésében. Ugyanott a város legjobb mûkedvelôinek fellépésével zenés-táncos mûsort tartottak. Közöttük volt a magyar nyelvû operettegyüttes, a könnyûzenerajongók a Voltaj és Impact együttesnek, a klasszikus zene kedvelôi pedig az aranyosgyéresi kórusnak tapsolhattak.

A Városnapok a szokásos tûzijátékkal zárultak.

Erkedi Csaba

Lapról lapra
A Hét

(2. old.)

augusztus 19. és 26-i száma technikai okok miatt nem jelent meg. A kimaradást a következô hetekben duplaszámokkal pótolják. A Hét szeptember 2. számában olvasható: a politikai kép-mutatás mestersége. Gyurcsány Ferenc: Új fiú, jó fiú? Kelemen Attila Ármin: A játék mögötti játék. Szabó Géza: Zetelaki Írótábor szalonnasütôknek. Szeltersz: Társadalomtudomány táborozóknak és haladóknak. Egyed Emese: Irodalmi mesterképzés. Színház: Helmeczi Hédi: Szentivánéji light. Sebôk Borbála: Színház Kapolcson. Látvány: Központi perifériák. Mûvészeti biennálé Iasi-ban. Irodalom: Balla Zsófia. A net: Dzsék mosolyog és lô. Mi lett veled, erdélyi irodalmi portál? Könyv: Domokos Johanna: Bordó erdô. Tánc: Helyzetkép az erdélyi magyar (nép)táncmûvészetrôl. Necc: Korodi Attila: Beazonosítottuk az ifjúság problémáit.. Reklám: Olimpia, levédve.

Elkészült az elsô román szappanopera

(2. old.)

Ôsszel az egyik hazai kereskedelmi tévétársaság bemutatja az elsô román szappanoperát, amelyet a brazil, argentin vagy mexikói telenovellák mintájára készítettek. A 250 személy közül kiválasztott több mint 20 szereplôt felvonultató produkció banális szerelmi történetre épül. Ehhez különleges jelmezek és díszletek társulnak. A gyártó Media Pro Pictures szerint az utóbbiak feltétlen kellékei a sikernek.

Raiffeisen-ösztöndíj diákoknak

(2. old.)

A Raiffeisen Bank új programot indított diákok számára, akik egyetemi tanulmányaikat a 2004–2005-ös tanévben presztízsnek örvendô külföldi felsôoktatási intézményekben véglegesítik. A bank tíz diáknak fejenként 1000 és 2500 euró közötti ösztöndíjat biztosít, összesen 15 000 euró értékben. A jelentkezôk közül, többszöri elôválogatás után került ki az a 14 jelölt, akik közül vizsgával jelölték ki a tíz támogatottat

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Én, a Robot — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 13, 15.30, 18, 20.30, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden vetítés.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Crime Spree — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Crime Spree — krimi vígjáték. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20, 22.

FAVORIT — Kísértetház — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19, kedvezménnyel csütörtökön minden vetítés.

TORDA

FOX — Underworld — sci-fi thriller. — Vetítések idôpontja: 16, 18.15, 20.30.

DÉS

MÛVÉSZ — Hellboy — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — A vonzás törvényei — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Ma 13, holnap 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden vetítés.

DACIA B-TEREM — Szeress, ha tudsz — francia. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden vetítés.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — A vonzás törvényei — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden vetítés.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Vitatkozunk? Vitatkozzunk!

(3. old.)

Immár nem tagadhatjuk le, hogy közösségünk megosztott. Lakossági fórumokon, állásfoglalásokkal, nyilatkozatokkal, sajtón keresztül támadja az egyik tábor a másikat, még bírósági pereket is indítottak.

Természetes, hogy egy mozgalomban véleménykülönbségek is elôfordulnak, ezek vitára adnak alkalmat. A követett céltól függôen két eset lehetséges: az egyik fél a másikat meg akarja gyôzni, vagy meg akarja semmisíteni. Csak az elsô esetben beszélhetünk civilizált vitáról, párbeszédrôl. Ennek a szabályait az Oxfordi Egyetem 1890-ben 5 pontban foglalta össze:

1. Minden tudományos, társadalmi vagy politikai vitának a gondolatok cseréjére kell szorítkoznia, mégpedig csak azokra a gondolatokra, amelyek az illetô kérdésre vonatkoznak.

2. A vitatkozó felek az illetô kérdéskörben csak jelentôs súllyal rendelkezô tudományos elméleteket, vagy a valóságból vett konkrét tényeket használhatnak fel érvként.

3. A feleknek nincs joguk vitatni az ellenfél jellemét, vérmérsékletét vagy múltját, mivel ezek se nem támasztják alá, se nem érvénytelenítik az általa képviselt gondolatok valóságtartalmát.

4. A feleknek nincs joguk vitatni azokat az okokat, amelyek ellenfelük eszmei álláspontját meghatározzák, mivel ez a vitát eltereli a tulajdonképpeni problémáról.

5. Az ellenfél címkézése aszerint, hogy milyen gondolkodási iskolához, társadalmi osztályhoz, szakmai szervezethez vagy politikai párthoz tartozik, a vitatkozás szabályainak áthágását jelenti, és az érvek hiányát leplezi le. A kulturált vitában csak az ellenfélnek mint személynek az érvei számítanak, és nem mint valamely iskola vagy szervezet tagjáénak. Nem azért van vagy nincs igazad, mert materialista gondolkodó, tulajdonos vagy laburista vagy, hanem mert az érveid meggyôzôek vagy sem.

A kommunista diktatúra idején egy csehszlovákiai ellenzéki mozgalom a párbeszéd nyolc szabályát fogalmazta meg:

1.Ellenfeled nem ellenséged, hanem partnered az igazság keresésében. A vita célja az igazság, nem szellemi verseny. A párbeszéd folytatóinak három tényezôt kell tisztelniük: az igazságot, a partnert és önmagukat.

2.Igyekezz megérteni a másikat. Ha opponensed nézetét nem értelmezed helyesen, nem tudod sem megcáfolni, sem elfogadni azt. Vitapartnered ellenvetéseit formáld meg magad, hogy világossá váljék, hogyan értelmezed azokat.

3.Állításaidat tárgyi bizonyítékok hiányában ne nyilvánítsd érvekké! Ezekben az esetekben csupán a te álláspontodról van szó, és partnerednek nem kell tényként elfogadnia azt.

4.Ne hátrálj meg a téma elôl! Ne kerüld a kellemetlen kérdéseket vagy érveket.

5.Ne törekedj arra, hogy mindenáron a tiéd legyen az utolsó szó! Az opponens elhallgattatása még nem jelenti érveinek megcáfolását vagy gondolatainak elutasítását.

6.Ne akard csökkenteni opponensed személyes méltóságát. Nincs joga részt venni a párbeszédben annak, aki ellenfele személyét támadja.

7.Ne felejtsd el, hogy a párbeszéd feltétele a rend. Végül is állításainkat és nézeteinket ésszel formáljuk meg, nem pedig érzelemmel. Aki nem képes érzelmeit és szenvedélyeit féken tartani, aki nem képes véleményét érthetôen és nyugodtan kifejteni, az nem folytathat másokkal párbeszédet.

8.Ne cseréld fel a dialógust a monológgal! Mindenkinek egyforma joga van véleménye kifejtésére. Másokkal szemben tanúsított tapintatod abban nyilvánul meg, hogy takarékosan bánsz az idôvel.

A fenti szabályok világánál a mi "vitáinkról" kiderül, hogy azok többnyire nem is viták a szó igazi értelmében; nem párbeszédek, hanem kocsmai színvonalú szócsaták.

Akik valóban egy közös célt akarnak elérni, és nem csupán hiúság és/vagy anyagi érdekek vezérlik ôket, azok a stratégia és taktika kérdésében egyetértésre, konszenzusra törekednek. Ez már kissé bonyolultabb kérdés, ehhez nem csak jóakarat kell, hanem tudás is. A konszenzus elérésének sajátos módszertana van, amit meg lehet — és politikusainknak meg is kellene — tanulni. Ezt a módszertant szépen, világosan, közérthetôen, érdekfeszítôen Szilágyi N. Sándor ismerteti kiváló könyvében, a hazai valóságból vett példákkal (Mi egy más, Kalota kiadó, Kolozsvár, 2003).

Vitatkozzunk hát, de tartsuk szem elôtt a közérdeket és a civilizált párbeszéd követelményeit. Gátat kellene vetni a közélet eldurvulásának; jó volna, ha a sajtóban nem jelennének meg olyan rossz hangú írások, amelyek nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak.

Fey László

Hallgatni arany, beszélni ezüst...
Nyílt levél Fey Lászlóhoz

(3. old.)

Ki a gazda? (Szabadság, augusztus 2.) címû írásában legalább 3 (három) valótlanságot állít, félrevezetvén a tájékozatlan olvasót! Qui prodest? (Kinek használ?) No, de lássuk, mirôl is van szó, idézzük szavait:

1. "az RMDSZ — vagyis a romániai magyarság";

2. "a Fidesz, a Nagy Testvér (Big Brother)";

3. "a negatív kampány jellemezte a Fidesz kampányát".

Az 1. pontban azonosítja az RMDSZ-t a romániai magyarsággal. Sajnos az RMDSZ rég elvesztette a magyarság bizalmát, mindössze 512 ezer szavazatot kapott az 1,5 milliós magyarságtól (lásd Szabadság augusztus 9.: Megbeszélés szükséges, szerzô N. T. B.).

Nálunk, Désen, a júniusi választásokon (2004-ben) a 6 ezres lélekszámú magyarságból 1500-an szavaztak az RMDSZ-es tanácsosokra. Tavaly 240 tagdíjfizetôje volt a helyi RMDSZ-nek, idén 8 hónap alatt mindössze 40-en fizettek tagdíjat. Ez a helyzetkép sajnos általános egész Erdélyben (Erdély alatt értendô a történelmi Erdély, a Partium és a Bánság).

A 2. pontban a Fideszt azonosítja a Big Brotherrel! Azt a Fideszt, amely kormányzása alatt létrehozta a magyar magánegyetemet, a SAPIENTIÁT (magyarországi adófizetôk pénzébôl — évi 2 milliárd forint átutalásával) az erdélyi történelmi egyházak püspökeinek felügyeletével. Ezzel szemben Markó Béla és klikkje az MSZP-s Horn Gyula kormányfôvel "megalkotta" a Petôfi–Schiller állami multikulturális egyetemet, amely halva született.

Ugyanazon Fidesz kormányzása alatt Apáczai hallgatói ösztöndíjat osztott magyarigazolvánnyal rendelkezô romániai egyetemistáknak. (Egyikünk lánya is részesült a 2001–2002-es tanévben, elsôéves korában ez ösztöndíjban.) A Medgyessy MSZP-s kormány 2002-ben azonnal megszüntette ezt az ösztöndíjat (lásd a Szabadság 2002. október végi számai egyikét).

Érdeklôdje meg, ha nem hiszi, a kolozsvári Iskola Alapítványnál, ugyanis rajtuk keresztül érkezett a pénz. De a legnagyobb érdeme az volt, hogy bevezette a külhoni magyar iskolások évi 20 ezer forinttal történô támogatását, ezáltal érdekeltté téve a magyarokat, hogy magyar iskolába járassák gyermekeiket, megôrizvén így magyarságukat. Végezetül a Fidesz-kormányzat bevezette a magyarigazolványt, amelyet a mostani MSZP-s Medgyessy-kormány kizsigerelt ahelyett, hogy kibôvítette volna kedvezményei körét, s ugyanakkor visszafogta majdnem 200 millió Ft-tal a Sapientia támogatását.

Ugyanazon Fidesz–MDF–FKGP kormányzása idején szabadították ki az aradi Szabadság-szobrot, méghozzá Dávid Ibolya akkori igazságügyi miniszter kezdeményezésére, közbenjárására. Markó Béla hiába döngette mellét, hogy ô és az RMDSZ szabadította ki, ô csak befejezte az elkezdett akciót. Politikai húzás volt az egész, azért idôzítette Nãstase a szoboravatást 2004 áprilisára, hogy legyen az RMDSZ-nek is friss politikai sikere a júniusi helyhatósági választások elôtt, közvetlenül.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy míg 2003 szeptemberében Rãzvan Theodorescu mûvelôdésügyi miniszter még hevesen támadta a Szabadság-szobor újra felavatását, az áprilisi szoboravatáson 2004-ben ô volt az, aki oly szívhez szóló szavakat zengett a szoborral kapcsolatban.

3. Aki nézi a Duna televíziót és az m2-t, hallgatja a Kossuth Rádiót, ha nem vak vagy süket, láthatta és hallhatta, hogy pont az ellenkezôje igaz: a 2002-es kampányban Orbán Viktor még a nevét sem ejtette ki, nemhogy szapulta volna politikai ellenfelét. Addig az MSZP-s politikusok hazugsággal tele kampányt folytattak.

Az MSZP 2002-es parlamenti, valamint a 2004-es európai parlamenti választások kampányát külföldrôl (Izraelbôl) szerzôdtetett szakemberek irányították (ugyanazok, akik Iliescuékat is gyôzelemre juttatták legutóbb). Ez még nem volna probléma, a baj csak az, hogy állítólag odáig jutottak, hogy egy zárt körû MSZP-s kampánygyûlésen bizonyos Tóbiás és Verber urak elnökletével arra biztatták az ott jelenlévôket, hogy ne riadjanak vissza a véres fizikai erôszak alkalmazásától sem gyôzelmük érdekében. Errôl is többször hallhattunk, láthattunk interjúkat a Napkeltében (m2) vagy az Indul a napban (Duna tv).

Dés, 2004. aug. 10-én

Balogh Csaba okl. gépészmérnök
Halmos Ildikó titkárnô
Kerekes László vállalkozó
Nagy Endre nyugdíjas

Ui. Ha el is vesztették a jobboldali pártok a 2002-es választásokat Magyarországon, ám azzal majdnem fele a választóknak rájuk szavazott, azáltal ránk is szavazott, s megcsillant bennünk a remény, hogy nem vagyunk egyedül, magunkra hagyva, mint ahogy tették ezt a magyar kommunista és utókommunista kormányok az utóbbi 60 évben, s ezáltal az Erdélybôl való menekülésen vagy a beolvadáson kívül maradt számunkra egy 3. alternatíva: megmaradni magyarnak Erdélyben. S miközben íródott e levél, örömmel olvassuk a Szabadság augusztus 17-i számában, hogy ismét meghirdette az Iskola Alapítvány az Apáczai hallgatói ösztöndíjat a magyar egyetemi hallgatóknak. De, nincsen rózsa tövis nélkül: örömünkbe kis üröm vegyült: az Orbán-kormány idején évi 70 000 Ft-nak megfelelô lej volt az ösztöndíj, kétéves szünet után most csak évi 50000 Ft. Mert ugye, Orbán Viktor "túlszeretett" bennünket?

S míg elküldésre kerül e levél: Medgyessy Péter is megbukott. Felvetôdik a kérdés: kivel fogja megünnepelni Nãstase ezek után december 1-jét? És kivel fogja lelövöldözni a Hortobágyon a védett madarak százait?

Mi lett volna, ha …

(3. old.)

Azonosították azt az agyterületet, amely képes megbánni a hibás döntéseket, és tanulni azokból, derült ki a Kossuth Rádió reggeli adásának Mindennapi tudomány rovatából. A pszichológus, akivel a riporter beszélgetett, elmondta, hogy a kutatásokat egészséges emberek segítségével végezték, számítógépes játékokat játszatva velük, megadva nekik a lehetôséget, hogy rossz döntéseiket helyrehozzák. Nem részletezem tovább a hallottakat, hiszen, amint az interjúból kiderült, a kutatás eredményét számítógépes játékok alapján vonták le, tehát a "mi lett volna, ha…" változatot próbálták ki a résztvevôk. És sajnos, a valóságban nem eszerint zajlik az életünk. Nem tudjuk kipróbálni, hogy milyen lenne a sorsunk, ha ekkor és ekkor nem így és így döntöttünk volna. Nem tudjuk, milyen lenne a sorsa azoknak a körülöttünk élôknek sem, akik esetleg a mi rossz döntéseink miatt szenvednek. Tanulni tanulhatunk belôle, de nem változtathatunk rajta még akkor sem, ha százszor megbántuk tettünket. Mint ahogy azok az ártatlan gyermekek, akiknek sírja most ott tátong Beszlánban sem fogják sohasem megtudni, milyenné alakulhatott volna az életük. Csupán azért, mert valakik hibásan döntöttek. S bár egyes hírek szerint a terroristák közül hármat élve fogtak el, köztük egy nôt is, bizonyára egyiküknél sem fedezhetô fel az az "agyterület", amely képes beindítani a "rossz döntés utáni megbánási reakciót". A kísérletet ugyanis egészséges emberekkel végeztették. Az észak-oszétiai tragédiát pedig, bárhogyan is nézzük, nem józan ítélôképességû egyének okozták. Semmilyen ok nem igazolhat ilyen barbár cselekedetet, legyen az bármilyen igazságos is. A szörnyû tragédia ugyan véget ért, de az áldozatok száma még mindig kérdéses. A rendelkezésünkre álló legfrissebb hírek szerint a hatóságok adatai azt mutatják, hogy 335-en haltak meg, 377 sérült van kórházban, köztük 194 gyerek, és mintegy 260 személyt eltûntként tartanak nyilván. Nem hivatalos adatok szerint azonban a halottak száma meghaladja a 400-at, az áldozatok szinte fele gyermek volt.

Közben megrázó részletek kerültek nyilvánosságra. Az orvosok azt mondták, a kiszabadult sebesült gyerekek egyáltalán nem sírtak. Nem volt már könnyük, miután napokig étlen-szomjan tartották ôket. Elképzelni is nehéz azt a poklot, amely az elmúlt napokban uralkodott Beszlánban. Hiába próbáljuk elemezni, mint kellett volna cselekedni ahhoz, hogy elkerülhetôvé váljon a véres tragédia. Ha igazat adunk azoknak, akik azt mondják, hogy a biztonsági erôknek nem lett volna szabad idôt adniuk a terroristáknak, azonnal meg kellett volna szervezni a túszszabadítási akciót, akkor szinte rögtön kézenfekvô a másik példa: a közel két éve, ugyancsak csecsen terroristák által egy moszkvai színházban elkövetett túszejtési akció, amikor a biztonsági alakulatok azonnali beavatkozása miatt történt meg a tragédia. Ugyancsak szakértôk szerint a csecsen terroristák, amint azt az utóbbi néhány hónap is bizonyítja, nem stratégiai intézményeket támadnak, hanem úgynevezett puha célpontokat találnak akciójuk végrehajtására. Jelen esetben sem esetlegesen választották ki a helyszínt, ugyanis hetekkel ezelôttelôkészítették a terepet. A terroristák az iskola nyári felújítási ideje alatt építômunkásként dolgoztak, jelentôs mennyiségû fegyvert és robbanóanyagot rejtve el az épületben.

Aztán vannak, akik azt tanácsolják, létre kell hozni a párbeszéd feltételeit, és meg kell teremteni a konfliktusok békés megoldására a keretet, ellenkezô esetben a terrorizmus folytatódni fog. A Vlagyimir Putyin által 1999-ben elindított második csecsenföldi háború ugyanis most szedi igazán áldozatait, a lázadók egyre szervezettebbek és egyre gyakrabban "ütnek vissza". De íme, egy ellenvélemény, mégpedig egy nagyhatalom képviselôjétôl, Gerhard Schrödertôl, aki szombaton Bonnban így fogalmazott: "nem hiszem, hogy lehetne, vagy szabad lenne olyan terroristákkal tárgyalni, akik hátba lövik a pánikba esett gyermekeket". S tegyük hozzá: olyanokkal sem, akik aztán képesek egy gyors ruhacsere és szakállvágás után, pánikszerûen menekülni a helyszínrôl, mégpedig az általuk fogva tartottak sorai között elvegyülve.

Az elemzéskor végül azt sem szabad elfelejteni, hogy a csecsen "szabadságharc" immár bizonyítottan is összefonódott az iszlám terrorizmussal, és annak gyökerei már egészen más szempontok alapján ágaznak szerteszét. A szörnyû az, hogy egyesek számára ez az eset is egy "gyôzelem" a sok közül, s bizonyára már készülnek a következô akcióra. A könny nélküli, ártatlan gyermekarc pedig csak bámul bele a világba, és soha sem fogja megtudni, milyen lett volna az élete, ha …

Köllô Katalin

Az oldalt szerkesztette: Balló Áron

NAPIRENDEN

SZDP–RHP választási szövetség
A humanisták visszaléptetik elnökjelöltjüket

(4. old.)

Választási szövetséget köt a Román Humanista Párt (RHP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) — döntötte el vasárnap este a humanisták országos vezetôsége. A Mediafax jelentése szerint a testület 202 tagja támogatta az SZDP-vel való szövetkezést, és csak 19-en a liberális–demokrata csoporthoz való közeledést. Sokan voltak azok is (142-en), akik független listák indítását javasolták. Az aláírásra váró egyezség értelmében az RHP-nak vissza kell léptetnie önálló elnökjelöltjét, a 2–3 százalékra taksált Codrut Serest. A humanisták 20 képviselôi és 10 szenátori mandátumot kapnak, (többet, mint amennyit a másik "udvarló", a liberális és demokrata pártszövetség ajánlott) ugyanakkor lehetôségük lesz önálló frakciót is alakítani. Választási gyôzelem esetén az RHP miniszteri és egyéb kormánytisztségekre számíthat.

Négy évvel ezelôtt a humanisták szintén a szociáldemokratáknak — az akkori Román Társadalmi Demokrácia Pártjának (RTDP) — a "hátán" jutottak be a parlamentbe. 2000-ben az RTDP és az RHP Román Szociáldemokrata Pólus néven választási szövetséget kötött, ami — többek között — közös listákat és közös elnökjelölt támogatását feltételezte. A választások megnyerését követôen az RHP-nek egy miniszteri tárca, továbbá több államtitkári, prefektusi, illetve alprefektusi tisztség jutott. A kis- és középvállalatok ügyeivel foglalkozó tárca élére Dan Voiculescu pártelnök (aki mellesleg az Antena 1 tévétársaság tulajdonosa is) Silvia Ciorneit jelölte. A parlamenti helyeket illetôen a humanisták 4 szenátori és 6 képviselôi mandátumot kaptak.

Az elmúlt négy évben a két párt közti viszony nem volt feszültségmentes mind helyi, mind országos szinten. A humanisták végül tavaly felrúgták a kétpárti egyezményt, kiléptek a kormányból, és ellenzékbe vonultak. Az egyik ok: az SZDP nem járult hozzá, hogy az RHP-nek saját parlamenti frakciói legyenek, képviselôik és szenátoraik számát tekintve erre ugyanis nem voltak jogosultak. A kenyértörésre végül a 2003-as kormányátalakításkor került sor, amikor Adrian Nãstase a kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó tárcát visszaminôsítette hivatallá. Múlt év augusztusában Voiculescu bejelentette: részükrôl a kétpárti megállapodás semmisnek tekinthetô, valamennyi humanista kormánytisztségviselô lemond, a párt pedig ellenzékbe vonul. A szakítást követôen azonban az RHP szenátorainak és képviselôinek nagy része átigazolt a kormánypárthoz.

Az idei helyhatósági választásokon, ahol az RHP saját listákon indult, a humanisták ellenzéki magatartásukból igyekeztek politikai tôkét kovácsolni — sikerrel. A helyhatósági választásokon szerzett 6 százalékkal az RHP felülmúlta korábbi önmagát. A párt ugyanakkor mind a kampány során végig bírált SZDP-vel, mind a liberális–demokrata pártszövetséggel kiegyezett, a megállapodások következtében pedig sikerült 4 megyei tanácselnöki tisztséget is megszereznie. (Mellesleg Dan Voiculescu beismerte: a párt lényegében az SZDP-ellenes szavazatok egy részét gyûjtötte össze a helyhatósági választásokon, ezért tisztségviselôiknek, mindenekelôtt pedig Bákó polgármesterének, Romeo Stavarachénak, aki a hírhedt SZDP-s kiskirályt, Dumitru Sechelariut körözte le a júniusi választásokon, nehéz helyzetük lesz a választók elôtt, "de hát ez a politika!" — összegzett.

Adrian Nãstase üdvözölte az RHP országos vezetôségének döntését. Valószínû, mondotta, hogy a két párt hamarosan közös kongresszust tart, ahol elfogadják a közös kormányprogramot, és megegyeznek egy választások utáni SZDP-kormány lehetséges összetételérôl.

Traian Bãsescu, a Demokrata Párt elnöke szerint nincs semmi meglepô a humanisták döntésében, amely nem befolyásolja negatívan az ellenzéki pártszövetség esélyeit, de a szociáldemokratákét sem növeli látványosan. A liberális–demokrata D.A. szövetség várja, hogy az RHP hivatalosan is visszautasítsa az általuk tett ajánlatot, ami egy esetleges választási szövetséget illeti.

D.A.-meghívó az SZDP-ellenes humanistáknak

(4. old.)

Cãlin Popescu Tãriceanu, a D.A.Szövetség szóvivôje hétfôi sajtóértekezletén "meghívást" intézett azon RHP-politikusok és tagokhoz, akik ellenzik a szociáldemokratákkal való együttmûködést, hogy csatlakozzanak a liberálisokhoz és a demokratákhoz. Kijelentette: a D.A. Szövetség támogatást ígér valamennyi RHP választott tisztségviselônek a megyei és helyi tanácsokban. Tãriceanu felháborítónak tartja, ahogy a kulisszák mögötti egyezkedések következtében a humanista vezetôk csúfot ûznek választóik bizalmából, akik a humanisták személyében ellenzéki, SZDP-ellenes politikusokra szavaztak a helyhatósági választásokon.

A Mediafax értesülései szerint az RHP Fehér, Buzãu, Gorj és Bákói szervezetei máris nyíltan kijelentették: nem hajlandók támogatni azokat, akik ellen a helyhatósági választások alkalmával kampányoltak, és helyi szinten továbbra is a liberálisokal és a demokratákkal fognak együttmûködni. Kényes helyzetben vannak ugyanakkor azok a volt parasztpárti képviselôk is (Constantin Dudu Ionescu, Ulm Spineanu, Decebal Traian Remes), akik a KDNPP szétesésével az RHP-ban kaptak "politikai menedékjogot". Könnyen elôfordulhat, hogy a mai szociáldemokraták egykori legvehemensebb ellenzôi azonos listákon indulnak majd korábbi ádáz ellenségeikkel.

Az ellenzék nem siet megnevezni államfôjelöltjét

(4. old.)

A liberális és demokrata pártszövetség nem siet megnevezni miniszterelnök-jelöltjét, még akkor sem, ha az SZDP ezt már megtette — jelentette be tegnap Cãlin Popescu Tãriceanu szóvivô. Véleménye szerint erre normális körülmények között akkor kellene hogy sor kerüljön, amikor a párt megnyerte a választásokat, és elkezdôdnek a kormányalakítási tárgyalások.

Mircea Geoanã jelölése az SZDP leendô kormányfôi tisztségébe azt mutatja, hogy a szociáldemokraták igencsak rosszul állnak személyiségek dolgában — mondotta Tãriceanu. Véleménye szerint nem a jelenlegi külügyminiszter képességei motiválták Nãstasét ennek a lépésnek a megtételére. Geoanã, aki csúfosan leszerepelt a bukaresti helyhatósági választásokon, azért került elôtérbe, hogy az SZDP-n belüli másik, a Dan Ioan Popescu vezette klikk nehogy megkaparintsa ezt a tisztséget. Az sem lehetetlen, hogy a választások után az SZDP meggondolja magát, úgy, ahogy azt Bogdan Niculescu Duvãz esetében is tette, akit épp Geoanã váltott fel a fôpolgármester-jelölt szerepkörében — vélekedett a szóvivô.

Érdekli az NLP-t az autonómia

(4. old.)

A Nemzeti Liberális Párt Kovászna megyei szervezete párbeszédre hívja az RMDSZ, a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselôit, hogy megismerje a Székelyföld autonómiájával kapcsolatos kérés részleteit.

Ioan Bãlan, a Kovászna megyei NLP elnöke hétfôn sajtótájékoztatón felhívást intézett minden érintetthez az autonómiáról szóló párbeszéd megkezdése érdekében. "Még a magyarok sem értik, pontosan mirôl is van szó, hát még a románok!?", fogalmazott Bãlan. Az NLP Kovászna megyei vezetôje elmondta, lehetséges, hogy az SZNT által követelt székelyföldi autonómiának vannak pozitív vonatkozásai, de a román közösség képviselôivel való kommunikáció nélkül ez a gondolat elfogadhatatlan.

"Nyíltan kell beszélni, találkoznunk kell és meg kell vitatnunk ezt a kérdést. Elôször itt, helyi szinten legyen világos a kérdés, ezután lehet központi szinten is tárgyalni róla. El kell kezdenünk a párbeszédet, mivel meggyôzôdésem, hogy itt valakiknek van mondanivalója", fejtette ki Bãlan. Szerinte a Székelyföld autonómiája történelmi érvekkel alátámasztható, de az érveknek nem a múlthoz, hanem a jövôhöz kell kapcsolódniuk.

Az RMDSZ Alsó-Háromszéki szervezete is párbeszédre hívta az MPSZ vezetôit, hogy vitassák meg az elôválasztások megszervezését. Albert Álmos közölte: a területi szervezet szerdán dönti el részletesen, hogyan szervezi meg a parlamenti képviselôk és szenátorok jelölésére vonatkozó elôválasztást. Hozzátette: az MPSZ és az SZNT képviselôi írásban is kapnak majd meghívót a gyûlésre.

Újabb nehézfém-szennyezôdés a Tiszán?

(4. old.)

A Tisza magyar szakaszán a vizsgálatok nem mutatták ki a folyóba került romániai nehézfém-szennyezôdést, a vett vízmintákban a nehézfém tartalma eddig — a megengedett határérték alatt volt jelentette ki a magyarországi Felsô-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelôség. A román fél is cáfolja, hogy a nagybányai incidensnek határon túl átnyúló következményei lennének.

A szennyezett vízhullám már elérte Magyarországot, de a határon túli hígulás és a szomszédos országok hatóságai által megtett intézkedések eredményeként, az általában mért értékektôl eltérô, kimutatható nehézfém-szennyezôdés nem észlelhetô a Tisza vízében — mondta Bogdányiné Mészáros Ágnes, a felügyelôség igazgatója.

A román Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium is cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint egy bánya nehézfémekkel szennyezte a Tiszát. Florin Stadiu környezetvédelmi államtitkár hétfôn sajtótájékoztatón kifejtette, a Csiszla patak és a Visó folyó szennyezôdésének nincsenek határon átnyúló következményei, a szennyezôdés szintje a veszélyes érték alatt van.

"A kétoldalú szerzôdések alapján azonnal értesítették a magyar és az ukrán felet arról, hogy megrepedt a nagybányai Remin egyik meddôszállító vezetéke. A vizsgálatok nyomán kiderült, hogy a szennyezôdés két kilométeres szakaszt érintett a Csiszla patakon és a Visó folyón, Románia területén. A Tisza vizének elemzése során az is kiderült, hogy a folyó nem szennyezôdött", mondta Stadiu. A baleset nem károsította súlyosan a növény- és állatvilágot, halpusztulást sem jeleztek, tette hozzá az államtitkár.

A román hivatalos adatok alapján a Csiszla patak pénteken 11 óra körül meddôiszappal szennyezôdött, miután a nagybányai Remin vállalat egyik vezetéke megrepedt. Az incidens nyomán a Csiszla patak két kilométeres szakaszon szürkére színezôdött.

"A meddô szerintem nem veszélyes anyag. A folyók vize természetes állapotban is tartalmaz fémeket, tekintettel a térség sajátosságaira. Mi alkalmaztuk az összes eljárást, és következtetésünk, akárcsak a magyar és az ukrán fél következtetése az volt, hogy nem történt határon átnyúló szennyezôdés", mondta Stadiu.

KÖRKÉP

Még egyszer az idei búzatermésrôl

(5. old.)

Hétfôn délelôtt a Megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szokásos sajtótájékoztatóján kiderült, hogy idén Románia történelmében az eddigi legnagyobb búzatermést takarították be (3870 kilogramm egységnyi területrôl). Augusztus 31-én Bukarestben a Romexpón mintegy 2000 résztvevô jelenlétében elemezték az idei terméseredményeket. Ez alkalommal Adrian Nãstase miniszterelnök kitüntette a kiemelkedô búzatermesztôket. Megyénkbôl a következôk kaptak elismerô oklevelet: Gheorghe Marinca, a Comercial kereskedelmi társaság igazgatója, Emil Turdeanu a Dacili Kft.-tôl, Laurentiu Törl az aranyoslónai Ariestôl, Dumitru Babaioan a szentmihályi Ronanigtól, Ádám István a Ritaktól, Deák Zoltán Aranyosgyéresrôl a Fermierul társaságtól, Elena Cãlugãr a tordai Prodlegume Kft.-tôl és Ovidiu Onisor Aranyosegerbegyrôl az Adaprodcomtól. A bukaresti találkozón jelen volt Iacob Pui aligazgató is a megyei mezôgazdasági hivatal képviseletében.

Megyénkben eddig a felvásárló nagyobb egységek, malmok összesen mintegy 13 600 tonna búzát vásároltak fel. A vásárlók többsége más megyébôl — Arad, Bihar, Ilfov, Tulcea, Szatmár és Temes — érkezett. 2900 tonnát megyénk egységei vettek meg, a többi 10 700 tonnát az említett megyékbôl gyûjtötték be. A kisbácsi malom, a Comcereal és a Sompan raktározott el nagyobb mennyiségû kenyérgabonát, a felvásárlási ár 4000–5500 lej.

Még el sem ültek az értékesítési gondok, máris elôtérbe került az ôszi vetés kérdése. Felhívták a földmûvesek figyelmét: idén csak kitûnô minôségû, ellenôrzött és csávázott vetômagot használjanak, hogy jövôre ne legyen üszkös a kenyérgabona. Aurel Sãbãdus mérnök, a megyei gazdálkodási hivatal munkatársa elmondta, milyen szerrel csávázzák a búza vetômagot vetés elôtt. Íme, néhány használható növényvédô szer: Benitbôl 1,5 kg szükséges 1 tonna maghoz, Raxilból 2,5 kg, Ehinodinból 2 kg, Preludeból 2 liter/tonna, Tirometbôl 3 kg, Vitavax 200-bôl 2 kg. A sajtótájékoztatón elmondták: szeptember 1-jéig a megyében 369,3 milliárd lejt osztottak ki a termelôknek állami támogatás fejében. Ebbôl 81,1 milliárd lejt a termelôknek fizettek ki, míg gépvásárlásra a támogatási összeg értéke 41 milliárd lej. Szóba került az is, hogy augusztus 30 — szeptember 3. között az osztrák New Holland és a Steyr cégek autóbuszos kirándulást szerveztek Wels városba a mezôgép-kiállításra. A megyénkbôl résztvevô érdeklôdôk csoportját Corneliu Bãdicã aligazgató vezette.

Barazsuly Emil

Szamosújvár
Felújították az orvosi rendelôket az iskolákban

(5. old.)

A legutóbbi kormányrendeletek alapján az új tanévben ismét mûködni fognak az iskolai orvosi rendelôk. Szamosújváron már meg is tették az elsô lépéseket a rendelet alkalmazásában. A kisváros legnagyobb iskoláját, az Ana Ipãtescu Elméleti Líceumot a svájci testvértelepülés önkormányzata támogatja. Idén nyáron újabb pénzadománnyal járultak hozzá a hamarosan újranyíló rendelô felszereléséhez. Nagy szükség volt az anyagi segítségre, hiszen éveken keresztül egyetlen lejt sem fordítottak erre a célra. Ugyanez a helyzet a Petru Maior Elméleti Líceumban is, ahol annyi elônyük viszont van, hogy eddig is mûködött az orvosi rendelô.

Szamosújváron jól haladnak az iskolai elôkészületekkel. Az Ana Ipãtescu Elméleti Líceumban 35 csempekályhát javítottak ki, a Petru Maior Elméleti Líceum épületének fedelét újították fel több mint egy milliárd lejes befektetéssel. A város 10 óvodájában is végeztek javítási munkálatokat.

Erkedi Csaba

Mozgópiac a Monostoron

(5. old.)

Határozottan cáfolta Emil Boc polgármester több nagy-romániás városi tanácsos azon állítását, miszerint az elmúlt héten a városháza építkezési engedély nélkül két piacot létesített a Kolozsvári Háziasszonyok Hete nevûakció alkalmával. Szerintük az Ira hídnál és a Fenesi út végén lévô ideiglenes piacok nem rendelkeztek építkezési engedéllyel, és a helyi döntéshozó szerv hagyta jóvá ôket. Az elöljáró bemutatta az újságíróknak az általa kibocsátott engedélyt, és megjegyezte, hogy az egy hétig mûködô vásártér létrehozásához nem szükséges a városi tanács beleegyezése. Ugyanakkor sajnálattal közölte: eddig nem sikerült nyakon csípni a viszonteladókat, amelyek tevékenysége mesterséges árnövekedést eredményez. — Az ellenôrzések során mindenki termelôi engedélyt mutatott fel, ezért arra kértük a Kolozs megyei mezôgazdasági igazgatóságot, ellenôrizze a kiadott engedélyeket — mondta.

Ugyanakkor bejelentette: a hétvégén valószínûleg mozgó piacot létesítenek a Monostor negyedben, az épülô sürgôsségi kórház elôtt. — Arra gondoltunk, a vásárteret a Fenesi út és a Bucium utca közelében hozzuk létre. A városháza illetékesei jelenleg elemzik a javaslat megvalósíthatóságát — jegyezte meg.

(k. o.)

Magyarfenesiek Felvidéken

(5. old.)

Népes magyarfenesi csoport — többségük fiatal, sôt kisgyermek — egyhetes kiránduláson vett részt a szlovákiai Révkomárom (Komarno) környéki falvakban, érintve Betlért és Krasznahorkát (Krásna H ô nka) is.

A felvidéki Rákóczi Szövetség meghívására a magyarfenesiek autóbusszal utaztak, szállást és ellátást a vendéglátó családok otthonaiban biztosítottak. Egy évvel ezelôtt a felvidéki magyarok tartózkodtak egy hétig Magyarfenesen. Kitûnôen érezték magukat Erdélyben, és mindent megtettek, hogy a viszontlátás valamennyi helyszínén — Szentpéter, Madar és Perbete falvakban — kifogástalan fogadtatásban legyen részük a magyarfenesieknek. Gyakran elhangzott: nincs semmi különös abban, hogy a felvidéki vagy erdélyi magyarok egyaránt szép magyar nyelven beszélnek, énekelnek és imádkoznak ôsi templomaikban. Itt is, ott is római katolikus mûemlék templomban gyûlnek össze, imádkoznak és énekelnek a hívek, s a településeken református templom is van.

Az egyhetes kirándulás során Komáromban városlátogatásra került sor, kora este közös vacsora volt Szentpéteren az iskola étkezdéjében. A 300 kilométernyire lévô Krasznahorka várában tett látogatás emlékezetes közös énekléssel ért véget. Csodálatos élményt jelentett a Perbetei Falunap. A bográcsgulyás fôzési versenyen elôkelô helyezést értek el ízletes fôztjükkel a magyarfenesiek is, akiknek hozzáértését a bírálóbizottság nagyra értékelte. A kulturális mûsorban fellépett a fenesi vegyeskórus, amelynek tagjai Lengyel Istvánné tiszteletesasszony vezetésével a madari vasárnapi istentiszteleten is remekül szerepeltek, Lengyel István magyarfenesi református lelkipásztor igehirdetését követôen.

A kirándulás egyik napján családi program volt, amelyet a szállásadó családok egyénileg szerveztek vendégeiknek. Az egy hét gyorsan eltelt.

A hazafelé vezetô úton Budapesten a Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetôen parlamenti látogatáson vett részt a csoport, megtekintették a Szent Koronát, és a Terror Házat is meglátogatták.

Hasznos és gyönyörû kirándulás volt, amelyért nem lehet kellô köszönetet mondani az erdélyi és felvidéki Rákóczi Szövetség vezetôségének, a vendéglátóknak, akiknek sikerült mozgósítaniuk a befogadó falvak lakóit, hogy kifogástalan feltételeket teremtsenek az ezer kilométerrôl érkezô erdélyi magyaroknak. Nem lehet szó nélkül hagyni a Lengyel házaspár fáradságos és felelôsségteljes munkáját, az idegenvezetô szerepét önként vállalt Erzsike asszony nagyon türelmes tevékenységét.

(barazsuly)

A rendôrség hírei
Gyalogátkelôhelyen gázolt

(5. old.)

Zebrán szaladt át az 55 éves I. R., a szabályosan közlekedô férfit azonban elütötte a 29 esztendôs gyaluiIoan Nicolae C. vezette 1300-as Dacia. A baleset szeptember 5-én délután történt a Traian Vuia úton, az áldozat súlyos sérülést szenvedett.

Lefilmezték a szarkákat
Sikkasztás alapos gyanúja miatt indítanak vizsgálatot a 19 éves dési Viorica H. és a 22 esztendôs szamosújvári Ioana Adriana C. ellen. Az Anador Servtrans Kft. két alkalmazottja 2004-ben pénzt és különbözô javakat tulajdonított el, a zsákmányt magáncélra használta fel. A szarkák azért buktak le, mert nem vették észre, hogy az ellenôrzô kamera filmre vette ôket "munka közben". A kár értéke mintegy 220 millió lej.

Tûz Bonchidán
Ioan Bogosi istállója és három tonna széna vált a lángok martalékává Bonchidán. A tûzeset szeptember 3-án, pénteken történt, a nyomozás szerint a rosszul tárolt széna öngyulladása okozta a tüzet.

Kocsikulcs az indítóban
Lopás miatt értesítette a rendôrséget a kolozsvári Elena R., szeptember 3-ról 4-re virradóra szelicsei (Sãlicea) házának udvaráról eltûnt a piros, CJ–16–CMR rendszámú 1300-as Dacia. A gépkocsit a közeli Sütmeg (Sutu) faluban találták meg, az autó eleje megrongálódott. Mint kiderült, a gépkocsi kulcsát a tulajdonos az indítóban felejtette, így a tolvajnak könnyû dolga volt. A tettes kézre kerítéséért a nyomozás folytatódik.

Határátkelés közben bukott le
A borsi vámnál fogták el az országosan körözött aranyosgyéresi Bogdan Raul Roscát, amikor szeptember 5-én, vasárnap hajnali 4 órakor el akarta hagyni az országot. A 20 éves fiatalembert minôsített lopás és rablás alapos gyanúja miatt kereste a rendôrség, ôrizetbe vették, és elôzetes letartóztatási parancsot adtak ki a nevére.

Stoppost rabolt ki
Aranyosgyéresen stoppolt szeptember 5-én este a 25 éves zilahi Anton L., egy motorbicikli vette fel. Az Aranyos folyót átszelô hídhoz érve a motoros rátámadt utasára, elvette a Nokia típusú maroktelefonját, két golyóstollat és megfosztotta 190 ezer lejtôl. Az áldozat értesítette az aranyosegerbegyi rendôrôrsöt, a gyanúsított hamarosan rendôrkézre került. A motorost Vasile Busuiocnak hívják, 19 esztendôs, foglalkozás nélküli, Felekrôl (Avrig, Szeben megye) származik. Rablás alapos gyanúja miatt ôrizetbe vették, majd elôzetes letartóztatási parancsot bocsátottak ki ellene.

Holttest az utcán
A tordai rendôrséget szeptember 4-én, szombaton délben értesítették, hogy holttestet találtak a Brebeilor utcában. A 60 éves Edmund Dege testén külsérelmi nyomok voltak, halálát belsô vérzés és többrendbeli csonttörés okozta, amelyet egy kemény tárggyal okozott valaki. A férfi egyedül élt, nemrég halt meg a felesége, emiatt gyakran italozott. A rendôrség ôrizetbe vette és elôzetes letartóztatásba helyezte az 59 éves Ioan Giurgiut, aki alaposan gyanúsítható, hogy fejszével agyonverte Degét.

(póka)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Új Dacia-modell

(6. old.)

Az Automobile Dacia szeptember 9-én kezdi a Logan modell árusítását, ettôl a naptól az új gépkocsi a társaság összes képviseleténél kapható.

A Dacia közleménye szerint a cég szeptember 9-tôl bôvített garanciaszolgáltatást is nyújt vásárlóinak.

A Dacia Extenso elnevezésû szolgáltatás 3 évre vagy 100 000 kilométerre szóló meghosszabbított garanciát biztosít 175 eurós áron a Logan esetében, és 155 eurós áron a Solenza modell vásárlóinak. A cég 18 hónapos standard garanciát biztosít a megtett kilométerek számától függetlenül.

A Dacia szeptember 9 és 13. között Nyílt Kapuk napokat tart, ebben az idôszakban megtekinthetô és tesztelhetô az új modell.

A jövô év szeptemberéig 30 országban indul be a Logan forgalmazása.

Világgazdasági fórum Cernobbióban

(6. old.)

A világgazdasági helyzet és a fejlôdési lehetôségek témaköre szerepelt a hét végén az észak-olaszországi Cernobbióban rendezett Ambrosetti mûhely elnevezésû konferencia napirendjén.

A festôi Comói-tó partján fekvô Cernobbió impozáns Villa d’Este épületében szervezett zártkörû fórumot — amelyet idén már 30. alkalommal tartanak meg — üzenetben köszöntötte Carlo Azeglio Ciampi olasz államfô, aki elsôsorban a terrorizmus elleni következetes harc kérdéseirôl fejtette ki véleményét, ugyanakkor hangsúlyozva, hogy az iszlám és Európa, a keresztény világ együttmûködésére van szükség, a szembeállás elkerülhetô egymás kölcsönös tisztelete mellett.

Cernobbióban az elsô munkanapon a csaknem félszáz rangos vendég, állam- és kormányfôk, miniszterek, neves tudósok, európai intézmények és befolyásos pénzintézetek vezetôi áttekintették a világgazdasági helyzetet, a béke és biztonság megszilárdításának lehetôségeit, a nemzetközi terrorizmus elleni harc kérdéseit, az iraki helyzetet, de szó esett a tudományos fejlôdésrôl is. Szombaton elsôsorban az Európai Unió jelene és jövôje került terítékre, míg a vasárnapi zárónapon a hagyományok szerint az olasz belsô problémákat vitatták meg.

A cernobbiói fórum három évtizede létesült: Alfredo Ambrosetti olasz közgazdász szervezte évrôl évre ezt a rangos találkozót. A hagyományt 1975-ben alapította, azóta minden esztendô szeptemberének elsô hetében összegyûlnek a cernobbiói Villa d’Estében a meghívottak. Minden esztendôben más és más kérdéskört vesznek górcsô alá a résztvevôk, de a világpolitikai és világgazdasági kérdések komplex módon kerülnek terítékre, elsôsorban a várható trendekre helyezve a hangsúlyt. A fórum szigorúan zárt ajtók mögött zajlik, amivel a szervezôk a nyílt, szenvedélyes vita lehetôségét kívánják szavatolni.

Az idei külföldi befektetések értéke elérheti a 2,5 milliárd eurót

(6. old.)

Andrei Grigorescu gazdasági és kereskedelmi államtitkár az elmúlt hét végén Sepsiszentgyörgyön közölte: idén 2,5 milliárd euróra nôhet a külföldi befektetések értéke, ami 1,1 milliárddal több mint 2003-ban.

Az idei elsô félévben 1,164 milliárd eurót fektettek be külföldi cégek és üzletemberek Romániában.

— Romániát néhány évvel korábban az olcsó munkaerô, az olcsó energia és az adókedvezmények paradicsomának tekintették, mára ez megváltozott. Az energia nem olcsó, a munkaerô sem, ellenben igen jól képzett, az ország földrajzi fekvése nagyon kedvezô, és 22 milliós fogyasztói piacot jelent, ez pedig Lengyelország után a legnagyobb Kelet-Európában — mondta Grigorescu.

Az államtitkár szerint a külföldi tôke vonzásában kulcsszerepet játszik a helyi közigazgatás.

— Barátságos helyi politikát kell biztosítani, és sok múlik az önkormányzatokon is, mivel segítséget nyújthatnak a befektetôknek — mondta Grigorescu.

Az államtitkár Sepsiszentgyörgyön részt vett a Románia újraiparosítása címmel rendezett szemináriumon, amelynek keretében a Kovászna megyei üzletemberek találkoztak a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium képviselôivel.

Valutaárfolyamok
Szeptember 6., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 550/40 850

33 500/33 850

160/164

Szeptember 7., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 40 844 lej, 1 USD = 33 852, 1 magyar forint = 165 lej.

Román–magyar együttmûködési terv

(7. old.)

— A strukturális és kohéziós alapok fogadásával kapcsolatos magyar tapasztalatok átadására együttmûködési intézkedési terv készül Románia európai integrációjának elôsegítésére — mondta Baráth Etele, a Nemzeti Fejlesztési Hivatalt felügyelô politikai államtitkár hétfôn az MTI-nek azt követôen, hogy Aradon Alexandru Fãrcas román európai integrációs miniszterrel tárgyalt. A dokumentumot várhatóan októberben Bukarestben írják alá. Ebben rögzítik, milyen témakörökben, mely szakterületeken dolgoznak együtt.

Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarország segíti Románia európai uniós felkészülését, egyebek között román közigazgatási szakemberek képzésével, illetve a brüsszeli kohéziós stratégiai tárgyalásokon igyekszik a román érdekeket is érvényesíteni.

SPORT

TENISZ
US Open
Serena Williams redivivus

(8. old.)

A férfiaknál a 3. forduló, a nôknél már a 4. kör mérkôzései voltak mûsoron.

Tommy Haas simán, játszmaveszteség nélkül, 1 óra 17 perc alatt nyert a selejtezôbôl feljutott brazil Ricardo Mello ellen, s ezzel a legjobb 16 közé került az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen. A német teniszezô 11 foghatatlan adogatással és összesen 35 nyerô ütéssel hozta zavarba a dél-amerikai játékost. A korábban világranglista-második Haas sérülés miatt a teljes tavalyi idényt kihagyta.

Joachim Johansson nagy küzdelemben, 2 óra 40 perc alatt legyôzte az osztrák Stefan Koubeket, s bejutott a nyolcaddöntôbe.

A 18. helyen kiemelt spanyol Tommy Robredo másfél óra alatt, simán nyert az ugyancsak osztrák Alexander Peya ellen. Robredóra nehéz feladat vár: következô ellenfele a címvédô amerikai Andy Roddick (2. kiemelt) lesz.

A többi férfi mérkôzésen a papírforma igazolódott.

A nôknél harmadik helyen kiemelt Serena Williams 58 perc alatt simán legyôzte a svájci Patty Schnydert (15.), s bejutott a negyeddöntôbe.

Az amerikai nyílt teniszbajnokság egyik slágermérkôzése lesz a nôk negyeddöntôjében két hazai sztár, Jennifer Capriati és Serena Williams összecsapása. A fiatalabb Williams-nôvér biztosan jutott a nyolc közé, pedig ha orvosai tanácsára hallgat, pályára sem léphetett volna Flushing Meadows-ban.

— Tulajdonképpen nem is lehetnék itt — mondta a US Open kétszeres gyôztese. A 22 éves játékos bal térdét tavaly augusztusban megoperálták, ezután nyolc hónapot kihagyott. Panaszai azonban kiújultak, így az athéni olimpiát is kénytelen volt lemondani. Orvosai ezúttal is azt tanácsolták, hogy ne játsszon a Grand Slam-tornán. — Legalább húsz különbözô szakvéleményt kaptam. Most én vagyok saját magam orvosa, s csak magamra hallgatok — jelentette ki Serena Williams.

Eredmény:

Férfiak, egyes, 3. forduló (a 16 közé jutásért): Haas (német)–Mello (brazil) 6:2, 6:3, 7:5; Robredo (spanyol, 18.)–Peya (osztrák) 6:3, 6:3, 6:2; Joachim Johansson (svéd, 28.)–Koubek (osztrák) 6:7 (2), 7:6 (1), 6:1, 6:3; Roddick (amerikai, 2.)–Guillermo Canas (argentin, 29.) 6:1, 6:3, 6:3; Lleyton Hewitt (ausztrál, 4.)–Feliciano Lopez (spanyol, 30.) 6:1, 6:4, 6:2; Karol Beck (szlovák)–Nyikolaj Davigyenko (orosz) 6:3, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4; Tomas Berdych (cseh)–Mihail Juzsnyij (orosz) 2:6, 6:1, 6:3, 4:6, 6:1; Michael Llodra (francia)–Jürgen Melzer (osztrák) 6:3, 6:2, 7:5.

Nôk, egyes, nyolcaddöntô: Serena Williams (amerikai, 3.)–Schnyder (svájci, 15.) 6:4, 6:2; Amelie Mauresmo (francia, 2.)–Francesca Schiavone (olasz 16.) 6:4, 6:2; Jelena Gyementyijeva (orosz, 6.)–Vera Zvonarjeva (orosz, 10.) 1:6, 6:4, 6:3; Jennifer Capriati (amerikai, 8.)–Ai Szugijama (japán, 12.) 7:5, 6:2.

Mi lesz még szeptemberben

(8. old.)

Véget ért az olimpia, szeptemberben a fogyatékosok világversenye, a paralimpia is lebonyolításra kerül 17–28. között a görög fôvárosban, Athénban. Számos más sporteseményt is tartogat az elsô ôszi hónap, ezek közül elevenítünk fel néhányat a sportágak ábécé sorrendjében:

ATLÉTIKA: 18–19.: Világdöntô Monte-Carlóban.

AUTÓSPORT: 12-én: az olasz nagydíj Monzában; 26-án: kínai nagydíj Sanghajban.

KERÉKPÁR: 4-én kezôdött, 26-ig tart a Tour de France és a Giro d’Italia után következô harmadik legrangosabb körverseny, a spanyolországi Vuelta; 28. és október 3. között: országúti kerékpáros vb Veronában.

KOSÁRLABDA: 8–25. között: nôi és férfi Eb-középdöntô mérkôzések.

MOTORSPORT: 12: salakmotor páros Eb-döntô Debrecenben.

ÖTTUSA: 23–28. között: Európa-bajnokság a bulgáriai Albenában.

TÁJFUTÁS: 12–19. között: világbajnokság a svédországi Västerasban.

TENISZ: 13–19.: Open Romania, Bukarestben.

P. J. A.

LABDARÚGÁS
Dél-amerikai vb-selejtezôk

(8. old.)

Paprikás hangulatú mérkôzésen az olimpiai bajnok Argentína 3–1-re nyert Peruban a labdarúgó-világbajnoki selejtezô-sorozatban. A vendégek elsô két gólját az Athénban aranyérmes együttes tagjai, Mauro Rosales és Fabricio Coloccini szerezték. Az elsô félidô hajrájában két piros lapot is kiosztott a brazil bíró, Carlos Eugenio Simon.

Az elôzô három világbajnoki selejtezô mérkôzését elvesztô uruguayi labdarúgó-válogatott hazai pályán egygólos gyôzelmet aratott Ecuador együttese felett, így ismét versenybe szállt a 2006-os németországi vb-n való részvételért zajló dél-amerikai küzdelemben.

Az uruguayi együttes nyolc fordulót követôen tíz pontos — akárcsak a jobb gólkülönbségével elôtte álló ecuadori és venezuelai csapat —, és csupán két pontnyira van lemaradva a biztos kvalifikációt érô negyedik helyen álló chilei alakulattól.

Brazília hazai pályán könnyedén verte a sereghajtó Bolíviát, ezzel az élen áll, míg a Chile–Kolumbia mérkôzésen nem született gól, a piros lapot viszont négyszer is felmutatta a játékvezetô.

Eredmények, 8. forduló: Peru–Argentína 1–3 (gól: Soto — 62. perc, illetve Rosales — 14., Coloccini — 66. és Sorin — 91. perc; kiállítva: Maestri — 45 + 1. perc, illetve Gonzalez — 45 + 1. perc), Paraguay–Venezuela 1–0 (Gamarra — 53. perc), Chile–Kolumbia 0–0 (kiállítva: Maldonado — 20. és Perez — 71. perc, illetve Viafara — 17. és Patino — 71. perc), Uruguay–Ecuador 1–0 (Bueno — 58. perc), Brazília–Bolívia 3–1 (Ronaldo — 1., Ronaldinho — 13., 11 m és Adriano — 44. perc, illetve Cristaldo — 49. perc).

Az állás: 1. Brazília 16 pont, 2. Argentína 15, 3. Paraguay 14, 4. Chile 12, 5. Ecuador 10 (8–8), 6. Venezuela 10 (6–8), 7. Uruguay 10 (13–19), 8. Peru 9, 9. Kolumbia 8, 10. Bolívia 6.

Az elsô négy helyezett automatikusan tagja lesz a 2006-os világbajnokság mezônyének, az ötödik pedig az Óceániai-zóna gyôztesével mérkôzik majd a németországi részvételért.

Selejtezôk és incidensek
Albánia–Görögország

(8. old.)

Egy ember meghalt, heten súlyosan megsebesültek, amikor albán és görög szurkolók verekedtek össze Görögországban azután, hogy az Európa-bajnok labdarúgó-válogatott vendégként a vb-selejtezôn 2–1-re kikapott Tiranában. Az ország dél-nyugati részén, a Jón-tengeren található Zákinthosz szigetén egy görög-amerikai elmeháborodott késsel felfegyverkezve megölt egy albánt, kettôt pedig súlyosan megsebesített.

Ugyanakkor az Athén központjában található Omonia-téren albán autósok örültek a dicsôséges gyôzelemnek, amikor megtámadták ôket. Négy albánt és egy görögöt megkéseltek. A sérülteket kórházban ápolják.

Szalonikiben szintén voltak összetûzések görögök és az ott élô albán kisebbség között. Rendôrségi jelentés nem tér ki arra, hogy a városban voltak-e sérültek vagy letartóztatások.

Bécs
Két vendégszurkoló megsebesült, kilenc személyt pedig ôrizetbe vettek a szombat esti osztrák–angol labdarúgó világbajnoki-selejtezô után Bécsben. A hazaiak jó hajrájának köszönhetôen 2–2-vel zárult mérkôzésen nyugalom volt, csupán egy osztrák biztonsági ôr sérült meg könnyebben, támadóját "kiemelték" a tömegbôl.

A verekedés a belvárosban tört ki a lefújást követôen. Tucatnyi szigetországi szimpatizáns sörözôben nézte a találkozót, majd összecsapott hazai drukkerekkel. Az egyik angol szurkolót szemeteskukával fejen vágták, aminek következtében arcbôre felrepedt, több foga pedig kiesett. Társa könnyebb sérüléseket szenvedett. A verekedésben nyolc személyt ôrizetbe vettek, egyikük fogságban marad, mert rendôrautót rongált meg.

A mérkôzés elôtti napon is volt csetepaté Bécsben, de érdekes módon nem szigetországi, hanem svájci futballszurkolókkal csaptak össze a hazai huligánok a belvárosban. A Stephansplatzon pénteken késô este 70–80 leszerelô katona gyûlt össze, s az erôsen ittas társaság belekötött néhány alpesi vendégdrukkerbe, akik az angolokat jöttek buzdítani. Hat személyt ôrizetbe vettek.

A szövetségi kapitány gólja
Kalusha Bwalya, a zambiai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerezte csapata gyôztes gólját szombaton, a Libéria elleni világbajnoki selejtezôn. Miután a mérkôzés a 69. percben is gólnélküli döntetlenre állt, a 41 éves Bwalya úgy döntött, hogy becseréli magát. Ez jó húzásnak bizonyult, ugyanis a 89. percben szabadrúgásból betalált, és ezzel — a 35 ezer nézô nagy örömére — a házigazda Zambia megszerezte a három pontot. Az 1988-ban Afrikában az Év játékosának választott Bwalya szövetségi kapitányként már másodszor szerzett gyôztes gólt, júliusban a Cosafa Kupán szintén pályára küldte magát és akkor is eredményes volt.Zambia két döntetlen és egy vereség után elôször nyert a vb-selejtezôn.

Frances lefújta a meccset
A Frances nevû hurrikán miatt el kellett halasztani a CONCACAF-zónában szombatra kiírt Mexikó–Saint Vincent világbajnoki-selejtezôt.

A térség szövetsége azt közölte, hogy a karib-tengeri szigetország csapata nem tudott elindulni a találkozó helyszínére, Mexikóvárosba, mert Miamiban kellett volna átszállniuk, s várhatóan éppen Floridában pusztít majd leginkább a szélvihar. A meccs új idôpontját egyelôre nem jelölték ki.

Barátságos mérkôzések
A technikai problémák és a rossz idôjárás miatt félbeszakadt a Spanyolország–Skócia barátságos labdarúgó-mérkôzés Valenciában.

A délutáni esôzések következtében a 60. percben kialudtak a stadion reflektorai, és amíg a játékosok a pályán várakoztak, felhôszakadás zúdult a városra. Ezért a bíró a két szövetségi kapitánnyal való egyeztetés után lefújta a találkozót.

Eredmények: Spanyolország–Skócia 1–1 — a 60. percben félbeszakadt (gól: Raul — 57. perc, 11 m, illetve Baraja — 18. perc, öngól); Hollandia–Liechtenstein 3–0 (van Bommel — 23., Ooijer — 56. és Landzaat — 78. perc).

ELFELEJTETT TÖRTÉNETEK

(8. old.)

Most induló sorozatunkban olyan eseményeket, történeteket elevenítünk fel, amelyek nélkül szegényebb lenne Kolozsvár sportélete.

A Viadaliskola (I.)
... Az erdélyiek századokon át tisztában voltak vele, hogy mennél tökéletesebb a test, annál magasabb röptû tevékenységre készteti a lelket, nemzedékrôl nemzedékre hagyományként, örökségként száll tehát rájuk a sport iránt való hajlandóság... Tudták, hogy az erôs kar bátrabbá teszi a szívet, hogy csak a bátor ember tud igazán vitéz lenni, s hogy az évszázadok viharverései között a vitézség tartotta fenn a hazát. A tisztalelkû, okosagyú, szüntelenül hátratekintô, bölcsen elôrelátó erdélyi embertársaságban ezek a gondolatok adtak életet a vívóiskolának. (dr. Mezô Ferenc).

Mikor kezdôdik Kolozsvár sportélete? Nehéz erre a kérdésre választ adni. Dr. Siklóssy Miklós A magyar sport ezer éve címû könyvében a Szent Mihály-templom egyik XV. századi freskóját, amely egy vadászjelenetet örökít meg, tartja Kolozsvár elsô sportemlékének. Évszázadokon keresztül lovagoltak, vadásztak a kolozsváriak, viszont az elsô szervezett kolozsvári sportintézmény a XIX. században alapított Viadaliskola volt.

Napóleon oroszországi hadjárata után egy fiatal, Milánó melletti katona fogságba került. Szabadulása után Bécsben szeretett volna vívóiskolát nyitni, de idôközben megismerkedett gróf Béndy Ferenccel, a fiatal erdélyi mágnással, aki Kolozsvárra "csalta", s ösztönzésére 1818-ban megnyitotta vívótermét a Redout egyik termében (mai Etnográfiai Múzeum épülete). Ez a fiatalember Gaetano Biasini volt, akinek sikerült az "elôkelô ifjúsággal" megszerettetnie a vívást. Nála vívtak olyan jeles személyiségek, mint gróf Kendeffy Ádám, az erdélyi reform-mozgalom kiemelkedô alakja, báró Jósika Lajos, az erdélyi Római Katolikus Státus világi elnöke, vagy gróf Béldy Ferenc, de rendszeresen látogatta vívótermét a fiatal zsibói nemes és sportember, Wesselényi Miklós is.

Wesselényi jó barátja, a fiatal köznemes Bölöni Farkas Sándor, felismerte az intézet sikerét, és közbenjárására 1824-tôl az intézet nyilvános lett. A nyilvános vívóintézet megnyitása fontos siker volt a kolozsváriak számára, hiszen egy évvel megelôzte a pesti, Széchenyi által alapított Nemzeti Vívóiskola megnyitóját. A vívómester pedig ki más lehetett volna, mint Biasini Kajetán.

Biasini életérôl és munkásságáról a KAC (Kolozsvári Atlétikai Club) 1890-es III. évkönyvében az alábbi adatokat találjuk: sz. Lodi (Olaszország) 1789, † Kolozsvárt 1847. Az olasz, mint akkor nevezték, tiszteletet követelô magas alak, széles vállakkal, jó benyomású arczéllel. Társalkodási nyelve a franczia; a magyart sejpitve törte, de szivesen beszélte, örök derült kedély. A kard- és tôrvivásnak ô volt megalapitója Erdélyben.

(Folytatjuk)

Killyéni András

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -