2004. szeptember 10.
(XVI. évfolyam, 212. szám)

Kolozsváriak a csillagászcsapatban

(1. old.)

Összeállt tegnap Kolozsváron az a diákcsapat, amely nemzetközi szinten fogja képviselni Romániát az októberben Ukrajnában megrendezendô vonatkozó tantárgyolimpián. Corina Pop tanfelügyelôségi sajtószóvivô a Szabadságnak elmondta: a húsztagú országos csapatot Kolozsváron "edzették", és felkészítésükben több felsôoktatási intézmény is szerepet vállalt. — A hattagú csapatba végül három Kolozs megyei diákunk is bekerült, és ez sokat mond városunk asztronómia-kultúrájáról — jegyezte meg.

A Romániában még kuriózumnak számító, a tantervben választható (opcionális) tantárgyként szereplô asztronómiát hatodik osztálytól lehet igényelni, és amennyiben a csoport létrehozásához szükséges feltételek kialakulnak, a csillagászat érettségiig elkíséri a diákokat. Megfigyelôk szerint a kolozsvári siker egyértelmûen utal arra, hogy magának az asztronómiának is felragyoghat a csillaga.

Sz. Cs.

Környezetvédelmi intézkedések a Terapiánál

(1. old.)

Sajtóértekezlet keretében mutatta be tegnap a kolozsvári Terapia gyógyszergyár azt a környezetvédelmi szempontokat követô és szem elôtt tartó programot, amely az elôzetes tervek szerint 2–3 évig tart, és három szakaszban valósul majd meg: a több mint 10 éve bezárt, használatlan, romlásnak indult épületrészek lebontása; talajjavítási és víztisztítási munkálatok, a környezet visszaállítása; egy Pataréti környezetbarát szemétlerakat létesítése a gyógyszeripari hulladékoknak.

A sajtóértekezleten jelen volt Stephen Roger Stead, a Terapia vezérigazgatója és az igazgatótanács tagja, Horatiu Muresanu szakigazgató, valamint a környezetvédelmi program kivitelezését végzô és végrehajtó holland cég, a DHV Water&Environment program igazgatója, Ary de Koning. Horatiu Muresanu elmondta: színes fotókat függesztettek ki a gyógyszergyárhoz tartozó, évek óta lezárt és használatlan épületrészekrôl, amelyek 10 hektár területet foglalnak el, és nagyon elhanyagolt állapotban vannak. Kezdetben ezeket bontják le, hogy ne szennyezzék tovább a környéket, majd helyreállítják a környezetet. A bontásban szakosodott cégek vesznek részt. A víz- és talajszennyezés hatásait ezután hozzák helyre. A még tavaly novemberben kibocsátott építkezési engedély alapján a Terapia új hulladéktárolót épít a holland szabályoknak megfelelôen, amelyek a legszigorúbbak a környezetvédelem terén, hangsúlyozta az igazgató. Elkezdett programjuk véghezvitelében számítanak a városvezetôség támogatására is.

(i)

Nosztalgiázik a polgármester: újra fúvószenekar a Sétatéren

(1. old.)

Csütörtökön Emil Boc polgármester bejelentette: vasárnaptól ismét élvezhetjük a térzenét a Sétatéren. — A városháza több mint egymilliárd lejt fektetett be a kaszinó közelében lévô filagória felújításába annak érdekében, hogy a fúvószenekar ismét felléphessen — mondta Boc.

A városvezetô kilátásba helyezte, hogy a felújított létesítményben más együttesek is koncertezhetnek.

— Régi hagyomány éled most újjá, amelyre a városnak szüksége van — jelentette ki a polgármester.

(k. o.)

Októbertôl növekszik a tanárok fizetése

(1. old.)

A csütörtökön közzétett bérezési rács értelmében október elsejétôl lényegesen megnô a tanárok fizetése — derült ki a megyei tanfelügyelôség soros csütörtöki sajtóértekezletén.

Az új bérezési rács szerint a pályakezdô tanárok fizetése a januári 3 776 000 lej, illetve a májusi 4 114 000 lejhez képest 4 776 144 lejre növekszik, és ez összeg esetenként tovább emelkedhet, ha a pedagógus különbözô pótlékokra (osztályfônöki, ingázási stb.) jogosult. Lényeges a növekedés a véglegesítô vizsgabizonylattal rendelkezô tanárok esetében is, ahol a 3 780 000, illetve 4 124 000 lej helyett 4 882 000 lejt mondhatnak a magukénak fizetésnapon a pedagógusok, de a szakmai tapasztalat függvényében ez is tovább növekedhet. A második fokozatú tanároknál (2–6 éves szakmai hûség esetében) 5 299 000 lejben állapították meg az alapbért, amelyet jótékonyan befolyásolhatnak a pótlék-, illetve más járulékszorzók (vezetôségi tagság, ún. zónasegély stb.) A legnagyobb méretû béremelés az elsô fokozatos tanároknál lesz, ahol a maximális elérhetô plafonbér 14 692 739 lej.

Sz. Cs.

Szakértôi vizsgálat: Elbocsátásokra van szükség a városházán

(1., 5. old.)

Minden jel arra utal: Emil Boc kolozsvári polgármesternek adott esetben rendkívül népszerûtlen intézkedéseket kell meghoznia annak érdekében, hogy szakítson a funari örökséggel. A Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Politikatudományok és Közigazgatás Karának munkatársai által nemrég elvégzett és csütörtökön bemutatott átfogó tanulmánya számtalan szervezési rendellenességet fedezett fel a polgármesteri hivatalban, és javaslatokat tett ezek kiiktatására. Az amerikai szakemberek bevonásával készült tanulmány szerint a helyhatósági választások elôtt több törvénytelenségre került sor a városházán, Gheorghe Funar önkényesen vezette a közintézményt, a munkaviszonyokat a fônökök iránti hûség és szolgalelkûség, a polgárok iránti nemtörôdömség jellemezte. Ugyanakkor a szakértôk elbocsátásokra tettek javaslatot.

Cãtãlin Baba, a BBTE Politikatudomány és Közigazgatás Karának dékánja kifejtette: a tanulmányt a 75 kérdést tartalmazó kérdôívre adott válaszok kiértékelését követôen állították össze. Szerinte a városházi alkalmazottak ôszintén válaszoltak, ugyanis mindent megtettek identitásuk titokban tartása érdekében.

A szakértôk arra a következtetésre jutottak, hogy a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalban jelenleg létezô szokásjog, az alkalmazottak magatartása nagymértékben hozzájárul a korrupció elterjedéséhez az intézmény keretén belül. Ugyanakkor a homályos személyzeti struktúra lehetôvé teszi a polgárok megkülönböztetését, a csoportérdekek érvényesítését. Szerintük a városházán feltétlenül szükség van a felelôsség megosztására a bürokrácia csökkentése érdekében, a dokumentumok pontos nyilvántartására, valamint ezek intézményen belüli forgalma követhetôségének biztosítására. — A sajtó több ízben beszámolt olyan esetekrôl, amikor a polgárok iratcsomójának egyszerûen nyoma veszett. A dokumentumokat nem rögzítik elektronikusan, kézzel írott nyilvántartásokra bukkantunk. Ilyen vonatkozásban feltétlenül szükség van Belsô Eljárási Szabályzatra, amely szigorúan ellenôrzi az iratok belsô forgalmát — mondta Baba.

Ugyanakkor — vélekednek a szakértôk — a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalban dolgozó alkalmazottak nem ismerik a közigazgatási titoktartás fogalmát. Elvileg a városháza munkatársai a szolgálati idô során szerzett információkat nem használhatják fel saját céljaik érvényesítésére, a munkahelyi titkokat nem fedhetik fel senkinek. Ez azonban csupán a nyilatkozatok szintjén létezik — áll a jelentésben. Súlyosnak ítélték azt, hogy az alkalmazottak nincsenek tudatában munkájuk közérdekû jelentôségének. "A különbözô engedélyek kibocsátásával foglalkozó személyek nem fogják fel, hogy a polgárokat anyagi kár érheti, amennyiben késve adják ki a jóváhagyást" — szól a szakértôk véleménye.

Érdemes megjegyezni, hogy valamennyi alkalmazott személyzeti hiányra panaszkodott, holott kiderült: nagyon sok esetben átfedések tapasztalhatók a munkaköri leírásokban. — Ugyanakkor egyik osztályvezetô sem próbálta meg átszervezni a munkát. Az elmúlt években a polgármesteri hivatalban különbözô képesítéssel rendelkezô személyeket alkalmaztak, akik nem feleltek meg az állás követelményeinek — mondta a dékán. Szintén súlyosnak minôsítette azt, hogy korábban "politikai kritériumok vagy a pillanatnyi érdekek szerint" állapították meg az intézmény prioritásait. — Nagyon aggasztó, hogy az elmúlt években olyan intézményi kultúra alakult ki, amely nem a polgár érdekeit szolgálta, hanem engedelmességen, a csoportérdekek érvényesítésén, önkényes intézményvezetésen alapult — vonta le a következtetést a szakember.

Ugyanakkor a Gheorghe Funar idejében készült belsô alkalmazotti értékelések elemzése során kiderült, hogy a közintézmény munkatársainak szinte 96 százaléka maximális pontszámmal rendelkezett, és a "nagyon jó" vagy "kitûnô" minôsítést kapta. A szakértôk továbbá azt tapasztalták, hogy egyes alkalmazottak munkaköri leírása meghaladja a 6 oldalt, mások pedig túl kevés dologgal foglalkoznak.

A felmérés során arra jöttek rá, hogy a polgármesteri hivatal alkalmazottai nem kommunikálnak egymással. Ezzel a szakértôi megállapítással kapcsolatban Boros János alpolgármester saját tapasztalatát mesélte el: — Kérvény érkezett egy igazgatósághoz, de rossz ügyosztályhoz címezték. Ahelyett, hogy az alkalmazott áttette volna ugyanazon szobában dolgozó kollégája asztalára a kérvény, azt válaszolta a kérvényezônek: az iratot küldje el újra az illetékes személynek.

Az alkalmazottak közel 70 százaléka elégedetlen a felszerelésekkel. Jelenleg a városházán dolgozó 450 alkalmazott 250 személyi számítógépet használ. Ezek közül legalább ötven kiöregedett, százat pedig fejleszteni kell.

A szakértôcsoport szerint csökkenteni kell a városháza alkalmazottainak számát, amely a lakosság arányához és az elvégzendô feladatokhoz képest túl magas. — Néhány tucat embernek meg kell köszönni az eddigi tevékenységet, át kell szervezni a munkát, fel kell számolni néhány ügyosztályt — jegyezte meg Cãtãlin Baba. Figyelmeztetett, hogy a törvényes rendelkezések értelmében a városháza alkalmazottainak 10 százalékát kezdôknek kell kitenniük. — Magas az átlagéletkor, frissítésre van szükség. Ugyanakkor külön irodát kell létesíteni a külföldi befektetések vonzására, ugyanis ebben a vonatkozásban Kolozsvár jelenleg Zilah és Beszterce mögött kullog — vonta le a következtetést.

Emil Boc polgármester elmondta: a személyzeti struktúrát az elkövetkezô napokban véglegesítik, és kikérik a Közalkalmazottak Országos Ügynökségének véleményét is. Ugyanakkor felgyorsítják a folyamatot annak érdekében, hogy a városháza munkatársai közalkalmazotti státust kapjanak. Ezenkívül elbocsátásokra lehet számítani, de aki marad, annak magasabb fizetést adnak. — Jelenleg mintegy kétezren kérnek kihallgatást tôlem. Ez azt jelenti, hogy a városháza nem mûködik rendesen, gyökeres változtatásra van szükség — nyilatkozta Boc.

Kiss Olivér

Civil érdekvédelmi szövetség alakult
Törvényes megoldás a közös problémákra

(1., 7. old.)

Hatvannyolc alapító taggal tegnap délután a Bethlen Kata Diakóniai Központban megalakult a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége. A szövetséget a 2000/26-os számú kormányrendelet alapján hozták létre, mûködése pedig az alapszabályzat és az érvényben lévô törvényeknek megfelelôen történik.

Amint arról lapunkban már olvashattak, a szövetség létrehozásának gondolata az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA) által szervezett civil fórumokon merült fel, több esetben elôfordult ugyanis, hogy az alapítványt kérték fel a közös problémák megoldására, amely szervezet azonban — mivel nem érdekképviseleti jellegû — nem képviselhette a civil társadalmat. A tegnapi közgyûlésen a jelenlévôk megvitatták a létrehozandó szövetség alapszabályzatát, majd ennek elfogadása után megválasztották Egri István elnököt, valamint Bodó Barna és Kolumbán Gábor alelnököket. Az igazgatótanács további tagjai: Balla Zoltán, Héjja Botond, Sándor Krisztina, Somai József. Az újonnan megalakított szövetség célja a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, feladata pedig többek között az esélyegyenlôség megalakított szövetség célja a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, feladata pedig többek között az esélyegyenlôség megteremtése az információhoz való hozzájutásban; anyagi javak közvetítése a szervezetek és más jogi és magánszemélyek számára; a civil szféra kapcsolatrendszerének kialakítása, bôvítése és ápolása a hazai román és a külföldi civil szférával; a civil szféra érdekképviselete és érdekvédelme a közéletben; partnerségen alapuló együttmûködés a gazdasági és politikai szférával; civil kontroll érvényesítése a támogatási rendszerek mûködése felett, illetve minden esetben, amikor közösségi érdekek sérülnek, valamint a civil szférát érintô jogi szabályozások monitorizálása, törvénytervezetek és módosító javaslatok kidolgozása, valamint ezek érvényre juttatása. Alapító tagként való belépési szándékát a fentebb említett 68 szervezet mellett két héten belül bármilyen más, Romániában mûködô magyar civil szervezet kinyilváníthatja, felvéve a kapcsolatot az ERMACISZÁ-val, természetesen a már elfogadott alapszabályzat szerint.

Köllô Katalin

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete szeptember 11-én, szombaton du. 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

A NYUGDÍJASKLUB ÖSSZEJÖVETELÉN, szeptember 12-én, vasárnap du. 5 órától a Máriákat köszöntik, de szeretettel várnak mindenkit.A jókedvhez a zenét Marton István szolgáltatja. Helyszín: Tranzit Ház, Malom/Baritiu utca 16. szám.

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET (EKE) autóbuszos kirándulást szervez Segesvár–Erzsébetváros–Berethalom–Medgyes–Dicsôszentmárton útszakaszon. Túravezetô: Szôcs Miklós. Érdeklôdni az 550-310-es telefonszámon lehet.

Thália nyomdokain — kalotaszegi színjátszó találkozó

(2. old.)

Thália nyomdokain címmel idei negyedik rendezvényét szervezi a Bokréta Kulturális Egyesület. A kalotaszegi színjátszók Mákófalván, elsô alkalommal sorra kerülô találkozójára a 0740/771-318-as telefonszámon lehet jelentkezni, illetve levélben Kovács Pali Ferenc címén, sat Mãcãu nr. 47., isz.: 407013. A találkozóra minden korosztálybeli színjátszó jelentkezését várják, eddig már két magyarországi és két székelyföldi csoport nevezett be. Elsôsorban kalotaszegi mûkedvelôk jelentkezésére számítanak.

Míves könyv a Rhédeyek fôtéri palotájáról

(2. old.)

Áll két gyönyörû palota a kolozsvári Fôtér és a Jókai utca sarkán. Az egyiket, a régebbit, a nemesen egyszerûbb külsôvel rendelkezôt a város történelméhez közelebb állók Rhédey-házként emlegetik. A másikat, a kecsesebbet mindenki ismeri: az idôsebbek ma is New Yorknak hívják, a széles közönség számára pedig csak egyszerûen "a Continental". Kevesen tudják, hogy mindkettôt ugyanaz a család építtette, a kisrédei Rhédey grófok, akik Rhédey Klaudia (vagy Claudina) és Sándor württembergi herceg házassága révén az angol királyi családdal is rokonságba kerültek. A fiatalon elhunyt Klaudia unokája, Victoria-Mary V. György angol király felesége lett, azaz a brit birodalom királynéja, s ilyenképpen a jelenlegi II. Erzsébet üknagyanyja.

Nincs kizárva, hogy a kolozsvári Rhédey-ház, amelyet a családhoz tartozó utolsó tulajdonos, báró Horváth-Inczédy Ödönné gróf Rhédey Johanna az egykori New York szálló épületével együtt a Debreceni Református Kollégiumra testált (Végrendelete szerint: "Rendelem, hogy ezen a kolozsvári (...) ingatlanokat a debreceni evangélikus református collegium mint »Gróf Rhédey János alapítvány«-t kezelje. Ezen a nevezett collegium javára tett intézkedésem által néhai atyám: gróf Rhédey János hazafias intencióját akartam részben megvalósítani."), éppen ennek a királyi rokonságnak köszönhetôen menekült meg a kommunizmus éveiben az államosítástól. Hiszen miközben a Rhédey-palota telekkönyvileg mindvégig a debreceniek birtokában maradt, néhány házzal feljebb, a Jókai utca 16. szám alatti ingatlant a gróf Lázár család leszármazottaitól a román állam könyörtelenül elkobozta, s azt mind a mai napig vonakodik visszaszolgáltatni.

S bár a Rhédey János "hazafias intencióját" szolgálni hivatott alapítvány mûködésére sajnos a mai napig nem utal jel, a Rhédey-ház mégiscsak azóta is a debreceni kollégium tulajdonában van, s ennek is köszönhetôen az utóbbi években lassanként olyan erdélyi magyar intézmények költözhettek bele — köztük az Erdélyi Múzeum-Egyesület —, amelyek mûködésének Johanna grófnô és édesapja minden bizonnyal nagyon örülnének.

Persze, amint a könyveknek, a köveknek, a házaknak is megvan a maguk sorsa-történelme. Ezt a sokak számára ismeretlen történelmet kutatta ki és tárja elénk ma bemutatott legújabb könyvében* Gaal György, Kolozsvár közismert helytörténésze. A gazdagon dokumentált munka sok évi hazai és külhoni levéltári és könyvtári búvárkodásra, kortanúk felkutatásának és megszólaltatásának cseppet sem könnyû munkájára enged következtetni. A felsorakoztatott adatok kritikát nem, csak dicséretet érdemelnek. Könyv lapjaira menekült általuk egyik olyan része városunk történelmének, amelyre mindenképpen büszkék lehetünk. A gazdag illusztrációs és dokumentumanyag, a kiváló minôségû színes képmellékletek, a kemény kötés nagy mértékben járul hozzá az olvasó könyvélményéhez.

Most, amikor a bemutató elôtti napokban e kötet lapjait forgattam, kissé sajnálkoztam, hogy a tervrôl nem szereztem korábban tudomást. Néhány levéldokumentummal, amelyek a Rhédey-háznak az 1989-es rendszerváltás utáni történetével állnak kapcsolatban — a kép teljesebbé tétele végett — magam is hozzájárulhattam volna. A kötet azonban így is telitalálat. Írójának, Gaal Györgynek, kiadójának, a Polisnak, a könyv szerkesztôjének, Demény Péternek, az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontja nyomdájának és a Debreceni Református Kollégiumnak az olvasó csak hálával adózhat.

Tibori Szabó Zoltán

* Gaal György: Ház a Fôtér sarkán. A kolozsvári Rhédey-palota. Dr. Fekete Károly elôszavával. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004.

A tájkép-érzelem mûvelôje

(2. old.)

Szerda délután Stefan Boca (1921–2002) festészeti emlékkiállítás nyílott a Bánffy-palotában. Dr. Livia Drãgoi, a Mûvészeti Múzeum igazgatója szerint a mûvész régóta vágyott erre az összefoglaló tárlatra, amire élete huszonöt hazai és külföldi egyéni, valamint számos csoportos kiállítása után csak most adatott meg a lehetôség. Boca szerény, érzékeny és feltûnést kerülô mûvész volt. Munkáit múzeumok, állami és egyéni gyûjtemények ôrzik nem csak itthon, de Csehországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Németországban, Franciaországban, Angliában, Hollandiában, Svédországban, Olaszországban, Izraelben, Libanonban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Spanyolországban is.

A kolozsvári kiállítás alkalmából megjelent katalógussal kapcsolatban Alexandra Rus kutató elmondta: Bocannak a festônemzedéknek és csoportnak volt a tagja, akik elsôdleges feladatuknak tekintették a táj szépségeinek bemutatását, és ebben is a fény érzékeltetése játszik lényeges szerepet. Boca erdélyi mûvészként általános európai irányzatnak, a tájkép érzelmének hódolt.

A megnyitón a festô özvegye, Edith asszony is jelen volt. A negyven olajképet (tájképet és portrét) felvonultató tárlat szeptember 26-ig látogatható a Bánffy-palota emeleti termeiben.

Ö. I. B.

Elhunyt S. Muzsnay Magda

(2. old.)

Hetvenöt éves korában rövid szenvedés után tegnap hajnalban Kolozsváron elhunyt S. Muzsnay Magda rádióriporter, szerkesztô, a Kolozsvári Területi Rádióstúdió magyar szerkesztôségének alapító tagja, 1985-ös nyugdíjazása után külsô munkatársa. Tudósításai, riportjai a Kossuth Rádió Határok nélkül címû mûsorában hangzottak el, a Bukaresti Rádió magyar szerkesztôségének rendszeres tudósítója volt. A Stúdió Aranyszalagtárában lévô felvételek mintegy fele az ô nevéhez fûzôdik. Jobbára mûvészeti-mûvelôdési tárgyú cikkeivel jelen volt az írott sajtóban, és a tévés mûfajok között is otthonosan érezte magát. Ötvenéves pályafutása során munkáját a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete életmûdíjjal, a Magyar Rádió nívódíjjal, az EMKE Janovics Jenô-díjjal, Románia Elnöki Hivatala pedig magas állami kitüntetéssel ismerte el. Temetésére szombaton, szeptember 11-én délután három órától kerül sor a Házsongárdi temetôben.

Rostás-Péter István

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete megrendüléssel értesült Muzsnay Magda halálhírérôl.

A kétszeres MÚRE-díjas Muzsnay Magda több mint 50 éves munkásságával, felelôs hozzáállásával, a magyar kultúra értékeinek közvetítésével példát mutatott, a szakma tekintélyét öregbítette.

Nyugodjék békében!

A MÚRE igazgatótanácsa

Filmbemutató
Mûvész mozi
Én és a hercegem

(2. old.)

Eredetei cím: The Prince and Me. Színes amerikai-cseh romantikus vígjáték, 111 perc, 2004. Rendezte: Martha Coolidge. Szereplôk: Julia Stiles, Luke Malby, Ben Miller, Miranda Richardson.

Aki szereti figyelni a bulvársajtót, az tudja, mostanában divattá vált, hogy a kékvérû trónörökösök polgári származású hölgyeket tüntetnek ki kegyeikkel, és manapság már az sem megy eseményszámba, ha egyik-másik ilyen leányzót a királyi oltár elé vezetik, és egyszer majd uralkodóné lesz belôle. Ideje volt hát filmre vinni ezt a helyzetet is.

Paige, a tipikus amerikai parasztcsaládból származó ambíciózus lány orvosnak készül, hogy a világ minden táján gyógyíthassa a rászorulókat. Célja eléréséért keményen dolgozik, szorgalmasan tanul a Wisconsin Egyetemen, közben egy büfében munkát vállal, hogy némi pénzt is szerezzen. Munkahelyén ismeri meg Eddie-t, aki kezdetben nem rokonszenves neki, ám miután a fiú segít neki összeállítani a Shakespeare-szeminárium anyagát, összebarátkoznak, majd egymásba szeretnek. Hamarosan kiderül, hogy Eddie nem véletlenül jártas a Hamlet világában, hiszen ô maga is dán trónörökös. Mit tesz ebben a helyzetben egy emancipált, öntudatos, karrierista lány? Természetesen a szívére hallgat, hiszen ellenkezô esetben nem romantikus komédiát néznénk.

S. B. Á.

Kérdezzen Winkler Gyulától!

(2. old.)

A Szabadság és a Transindex internetes újság folytatja közös Transfórum rovatát, amelynek vendége Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei parlamenti képviselôje, a képviselôház költségvetési, pénz- és bankügy bizottságának tagja. Meghívottunk a civil szervezetek számára a személyi jövedelemadóból felajánlható 1%-kal kapcsolatos kérdésekre válaszol.

A Transfórum korábbi meghívottai Markó Béla, Mircea Baldean, Eckstein-Kovács Péter, Frunda György, Patrubány Miklós, Tôkés László, Boros János, Jenei Imre, Alföldi László, Pap Géza, Molnár Gusztáv, Németh Zsolt, Sabin Gherman, Kelemen Hunor, Gáspárik Attila, Szent-Iványi István, Böjte Csaba, "Mátyás király", Pekár István, Nagy Ágnes, Xantus Gábor, Pethô Ágnes, Szilágy i Zsolt, Borbély László valamint a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma, a Románia Újjászületéséért Szövetség és a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) vezetôi voltak. A kérdéseket a Szabadság címére várjuk, levélben szeptember 1 7-ével bezárólag (postabélyegzô dátuma), valamint szerkesztôségünk telefonszámain, e-mail címén (szabadsag@szabadsag.dntcj.ro), illetve az ugyelet@transindex.ro címen legkésôbb szeptember 20-ig.

Borbély László válaszát remélhetôleg hamarosan, a Winkler Gyuláét pedig néhány hét múlva olvashatják a Szabadságban és a www.transindex.ro-n.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Terminál — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23. kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Én és a hercegem — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, kedden minden elôadás.

GYÔZELEM — Bajos csajok — vígjáték. — Vetítések idôpontja: 14, 18, 22; szerdán kedvezménnyel. Pofa be! — vígjáték. — Vetítések idôpontja: péntektôl keddig: 16, 20; szerdán, csütörtökön 16 órától; szerdán kedvezménnyel.

FAVORIT — Derült égbôl Polly — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

TORDA

FOX — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20.

DÉS

MÛVÉSZ — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától, hétfôn minden elôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Underword — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19.15, 21.30.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 15 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Stepfordi feleségek — amerikai. — Vetítések idôpontja. 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap 21.30 órától; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hellboy — Pokolfajzat — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától, hétfôn minden elôadás.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

Szeptember 11-én, szombaton 12 órától: A kiskondás — magyar tagozat.

TELEVÍZIÓ

(2. old.)

DUNA TV

Ma, szeptember 10-én, pénteken 18 órától: RÉGIÓK: 1. A romániai tankönyvkiadásról — meghívott Péntek János, az Erdélyi Magyar Tankönyvtanács elnöke; 2. Gombamérgezésekrôl — meghívott: Jablonovszky Elemér botanikus, egyetemi tanár; 3. Verespataki gyalogtúra és koncertmaraton; 4. Krasznai napok. 5. Játék.

Az oldalt szerkesztette: Ördög I. Béla

NAPIRENDEN

Megszületett az SZDP+RHP Országos Szövetség
A területi szervezetek nem osztják Bukarest eufóriáját

(4. old.)

A Román Szociáldemokrata Párt és a Román Humanista Párt tegnapi közös kongresszusának a jelen lévô mind 4200 tagja egyhangúlag a két párt választási szövetségére szavazott. A két politikai formáció SZDP+RHP Országos Szövetség néven vesz majd részt az ôszi választásokon. Elfogadták a közös kormányprogramot, megegyeztek a választások utáni kormány összetételérôl. Egyetértettek abban, hogy az SZDP államfôjelöltje maradjon a szövetség jelöltje, illetve a miniszterelnök-jelölt Mircea Geoanã legyen, helyettese pedig a humanista Codrut Seres.

Adrian Nãstasét maga Dan Voiculescu RHP-elnök javasolta meleg szavakkal a szövetség államelnökjelöltségére. Véleménye szerint a jelenlegi miniszterelnök megválasztása az ország élére garancia arra, hogy a 2000–2004-es sikerek folytatódnak. A párt választási jele három rózsa lesz, alatta az SZDP+RHP felirattal, a humanisták mérlege a jelek szerint "kikerül a képbôl".

Amint arról tudósítottunk, a humanisták 22 képviselôi és 10 szenátori tisztséget "alkudtak ki" a szociáldemokratáktól. Adrian Nãstase és Dan Voiculescu pártelnökök pontosítottak: nem az SZDP-listák rovására különítettek el helyeket a humanistáknak, arra alapoztak, hogy a szociáldemokraták támogatottsága 40 százalék, a humanistáké pedig 5 százalék, a listák befutó helyeit tehát a 45 százalékos választási sikerre "méretezték". Nãstase hozzátette: különbözô okok miatt a humanisták több helyet, az SZDP-mandátumok 7 százalékát kapták meg, ami több mint amennyit támogatottságuk indokolna.

A Mediafax jelentése szerint egyetértés született arról, hogy ha a választási szövetség nyer novemberben, a kormányfô Mircea Geoanã legyen, helyettesét pedig a humanisták adják, aki nem lenne más, mint Codrut Seres, a Voiculescu vezette pártnak Nãstase javára visszaléptetett államfôjelöltje. Serest úgy mutatták be, mint azt a fiatal erdélyit, akirôl elképzelhetetlen, hogy megfertôzôdjék a hatalom vírusával, hogy korrupttá váljon, és aki minden bizonnyal jó csapatot alkot majd Geoanãval.

Zárszavában Adrian Nãstase ôszinte sajnálatát fejezte ki, és tévedésnek nevezte azt, hogy a két párt múlt év augusztusában megszakította az együttmûködést. A jelenlegi szövetség a politikai érettség jegyében született meg. Ezzel elhárul annak a veszélye, hogy olyan bizonytalan idôszak következzék, mint amilyen 1997–2000 között volt, erôtlen, mûködésképtelen, az ország EU-integrációját veszélyeztetô kormányokkal. Ez a koalíció a garancia a stabilitásra, a hatékony kormányzásra, a jólét megteremtésére — hangoztatta Nãstase, megköszönve a humanistáknak az együttmûködésre való hajlandóságot.

Az eseményt követô sajtóértekezleten a két pártelnök cáfolta, hogy máris elosztották volna a miniszteri tárcákat egymás között, a megállapodás a kormány szerkezetére vonatkozott. Abban született — többek között — egyetértés, hogy a következô kormányban visszaemelik miniszteri rangra a kis- és középvállalatokkal foglalkozó hivatalt, amelyet várhatóan az RHP jelöltje vezet majd. A két párt országos vezetôségének eufóriáját nem osztják a megyei szervezetekben is. Lapértesülések szerint szerdán az RHP bukaresti, 6. kerületi szervezete testületileg átiratkozott a liberális pártba. Kellemetlen helyzetben vannak azok a területi vezetôk is, (lásd Fehér megyét), akik a helyhatósági választásokon nyíltan kampányoltak az SZDP ellen, és akik az ellenzék segítségével jutottak különbözô megyei vezetôi tisztségekhez. Véleményük szerint az egész RHP–SZDP szövetkezésen többet veszítenek a humanisták, mint amennyit nyernek, hiszen a tagság értetlenséggel és megvetéssel fog elfordulni a néhány hónappal korábban még ellenzéki, most pedig szociáldemokrata-barát párttól.

Nem osztják a pártfônökök lelkesedését az SZDP területi szervezetei sem, akik saját helyeiket féltik a humanistáktól.

A kongresszus a gyász jegyében zajlott: a humanisták galaci küldöttje, a 75 éves Constantin Costicã hirtelen rosszul lett. Mint kiderült, az idôs embernek infarktusa volt, a Mediafax jelentése szerint Costicã útban a kórház felé meghalt.

SZNT–RMDSZ közös front a Kovászna megyei prefektus ellen

(4. old.)

Mind az RMDSZ, mind a Székely Nemzeti Tanács azzal vádolta meg Horia Grama Kovászna megyei prefektust, hogy túllépi hatáskörét, amikor büntetéssel fenyegeti az autonómiáról szóló népszavazás kezdeményezôit. Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke szerint a kormány területi képviselôjének elsôsorban az lenne a feladata, hogy felügyelje a törvények betartását, nem pedig a prefektúra alárendeltségébe nem tartozó intézmények megfenyegetése. Az SZNT-vezetô véleményéhez csatlakozott Albert Álmos, az RMDSZ alsó-háromszéki szervezetének elnöke is, aki úgy vélte, hogy fenyegetôzés helyett Gramának inkább tanácsokat kellene adnia a referendum megszervezésével kapcsolatban. Grama fenyegetôzése Márton Árpád háromszéki parlamenti képviselô szerint is törvénybe ütközik.

A Kovászna és Hargita megyei SZNT-szervezetek korábban kérvényt nyújtottak be a két megye önkormányzatához, amelyben a Székelyföld autonómiájáról szóló népszavazás megszervezését igényelték. A kéréssel az RMDSZ alsó-háromszéki szervezete is egyetértett. Ezt követôen Horia Grama levélben figyelmeztette a Kovászna Megyei Tanácsot, valamint a helyi önkormányzati testületeket, hogy megbünteti ôket, ha közremûködnek a népszavazás megszervezésében.

SZNT: Megdöbbentô Puscas kijelentése

(4. old.)

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alelnöke, Ferencz Csaba, csütörtökön "megdöbbenését" fejezte ki Vasile Puscas kijelentése kapcsán, aki "belpolitikai zsarolásnak", "nemzetközi bujtogatásnak" minôsítette Csapó Józsefnek azt az Európai Parlamenthez intézett felkérését, hogy Románia csatlakozásának elôfeltétele legyen Székelyföld autonómiájának létrehozása.

— Vasile Puscasnak tudnia kéne, hogy az EU tagállamaiban léteznek autonóm régiók, — jelentette ki Ferencz Csaba, aki szerint "szomorú", hogy az RMDSZ országos vezetôi nem tiltakoztak a fôtárgyaló nyilatkozata ellen, figyelembe véve, hogy a szövetség programja is tartalmazza az autonómia kérdését.

Meghiúsult a közös elôválasztás terve Háromszéken

(4. old.)

Nem lesz közös RMDSZ–MPSZ elôválasztás Háromszéken — derült ki a Magyar Polgári Szövetség egyik képviselôjének tegnapi nyilatkozatából. Antal Álmos az újságíróknak elmondta: az MPSZ nem tudja elfogadni az RMDSZ által megszabott feltételeket. A Szász Jenô által vezetett párt háromszéki szervezete kifogásolja, hogy a parlamenti képviselôi és szenátori székekre pályázóknak szeptember 20-ig kell benyújtaniuk jelentkezési dossziéjukat, miközben a párt kongresszusát, ahol a közös elôválasztásokra vonatkozó esetleges döntést hozhatnak, csak szeptember 24-re tervezték.

Antal Álmost az RMDSZ Alsó-Háromszéki Helyi Képviselôk Tanácsának (HKT) ülésén tapasztaltak is kiábrándították. A gyûlésen Tulit Attila háromszéki MPSZ-elnököt helyettesítô Antal szerint a HKT-n nem jött létre a két fél közötti párbeszéd, hiszen a testület máris elfogadta a jelölésekre vonatkozó feltételeket. Ezek között található az is, miszerint minden független jelöltnek legalább 100, az RMDSZ tagságától származó támogató aláírásra van szüksége. Utóbbi feltétel sem nyerte el az MPSZ-esek tetszését.

A két fél közötti együttmûködés, valamint a közös elôválasztások lehetôsége a hét elején merült fel, amikor az RMDSZ alsó-háromszéki szervezetének parlamentjeként mûködô testület meghívta az MPSZ és a Székely Nemzeti Tanács képviselôit, vegyenek részt az elôválasztásokon, valamint az ezeket elôkészítô ülésen. Az SZNT már közölte: nem kíván jelölteket küldeni a parlamentbe, mert nem poilitkai szervezet.

B. T.

A választási törvényt bírálja a Fidesz

(4. old.)

A román választási törvényt bírálta csütörtökön Budapesten Németh Zsolt, a Fidesz külügyi kabinetjének vezetôje: szerinte a jogszabály nagyban "megnehezíti a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) indulását" a két hónap múlva esedékes romániai választásokon. A sajtótájékoztató elôtt Németh Zsolt és Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke az MPSZ küldöttségével tárgyalt, amelynek tagja volt Szász Jenô MPSZ-elnök és Szilágyi Zsolt független parlamenti képviselô.

Németh Zsolt "szomorúnak" nevezte, hogy a romániai választási törvény az RMDSZ támogatásával született meg. A politikus szerint az elfogadott jogszabály Románia uniós csatlakozására is hatással lehet, hacsak a román államelnök átdolgozásra vissza nem adja a törvényt a parlamentnek. Szilágyi Zsolt úgy fogalmazott, a jogszabály a választásokon "súlyosan diszkriminálja azokat a kisebbségi szervezeteket", amelyeknek eddig nem volt képviselete a román törvényhozásban. Szász Jenô elmondta, a megbeszélésen az erdélyi magyarság autonómiájáról is szót ejtettek. A politikus szerint az erdélyi magyarság kivándorlását a székelyföldi autonómia állíthatja meg, amelyrôl a Székely Nemzeti Tanács népszavazást kezdeményezett. Közölte, a kivándorlások következtében az erdélyi magyar közösség létszáma az elmúlt tizenöt évben 250 ezerrel csökkent.

Jogi hercehurca a választási törvény miatt

(4. old.)

Az Alkotmánybíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt képviselôi a választási törvény azon cikkelyét, amely lehetôvé teszi az államelnöknek, hogy függetlenként, de ugyanakkor pártlistán parlamenti képviselôi vagy szenátori tisztségre pályázzon. Ioan Onisei DP-képviselô szerint a rendelkezés nyilvánvalóan megsérti az ország alaptörvényét. A törvényhozó emlékeztetett az alkotmány azon elôírására, amely kimondja, hogy az államfônek közvetítô szerepet kell betöltenie a hatalmi ágak, valamint az állam és társadalom között. Az ellenzék szerint annak ellenére, hogy a mindenkori államelnök úgynevezett függetlenként indul egy párt listáján, képtelen megôrizni semlegességét, és betölteni az alaptörvényben rögzített kötelezettségeit. Úgy vélte, ez azt eredményezheti majd, hogy az államfô aktívan részt fog venni az illetô párt választási kampányában.

Az ellenzék támadása Ion Iliescu államfô és a szociáldemokrata kormánypárt felé irányul. Utóbbi a szenátori listán szándékszik indítani az ország elsô emberét. Onisei azt kérte Ion Iliescutól, hogy ne írja alá a parlament által már elfogadott választási törvényt. Romániában a törvények csak azt követôen lépnek érvénybe, ha azokat az államelnök is ellátta kézjegyével.

Magyar–magyar parlamenti csúcs

(4. old.)

Második alkalommal rendezik meg pénteken és szombaton Budapesten a határon túli magyar nemzetiségû parlamenti képviselôk konferenciáját. A tanácskozást Szili Katalin, a magyar Országgyûlés elnöke javaslatára tavaly hívták össze. A 2003-as konferencián 63 magyar nemzetiségû törvényhozó vett részt és állapodott meg abban, hogy évi rendszerességgel, intézményesített formában együttmûködnek egymással. Az idei rendezvény célja az európai uniós csatlakozás elôtt álló országok segítése.

A csúcstalálkozóra meghívást kaptak az RMDSZ, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselôi, valamint a horvátországi, az ukrajnai és a szlovéniai magyar nemzetiségû képviselôk. Tavaly a résztvevôk egyetértettek abban, hogy a fórum ajánlásokkal fordulhat a Magyar Köztársaság Országgyûléséhez.

"Áldás, Népesség"-konferencia a magyarság demográfiai alakulásáról

(4. old.)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, valamint a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezésében 2004. október 1-jén és 2-án ÁLDÁS, NÉPESSÉG címmel kétnapos konferenciát rendeznek Nagyváradon, illetve Félix-fürdôn. A konferencia célja felmérni katasztrofális demográfiai helyzetünket, a népességfogyás következtében aggasztóvá váló jövônket, valamint megoldásokat keresni a válságos helyzet kezelésére. Az értekezlet ülései nyitottak, a rendezôk szívesen látnak minden érdeklôdôt, közösségünk sorskérdéseit szívén viselô szervezetet vagy magánszemélyt.

A konferencia helyszíne az Egyházkerületi Székház Díszterme (Nagyvárad, Városháza (Primãriei) utca 27. szám), kezdési idôpontja: 2004. október 1-jén 10 óra. Délután 4 órától a Félix-fürdôi Termál Hotel Nagyterme. Bôvebb felvilágosítást a következô telefonszámokon igényelhetnek:

• Csép Sándor: 0264/440756; 0744/606917

• Királyhágómelléki Református Egyházkerület: 0259/431710

Amennyiben 2004. szeptember 20-ig visszajelzést kapunk, a más vidékrôl érkezôknek, bejelentkezésük idôrendje és a rendelkezésünkre álló helyek függvényében szállást és ellátást biztosítunk, áll a szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményben. A rendezvényen többek között beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség elnöke is.

KÖRKÉP

VI. Magyarbikali Falunapok

(5. old.)

Hatodik alkalommal szerveznek falunapokat a Bánffyhunyadhoz tartozó Magyarbikalon. Pénteken fogadják a magyarországi Pénzesgyôr önkormányzatának küldöttségét, amellyel testvértelepülési szerzôdést írnak alá, tájékoztatott Szentandrási István, Bánffyhunyad alpolgármestere. Szombaton a vendégekkel együtt kiránduláson vesznek részt, megtekintik a környék nevezetességeit, majd bállal zárják a napot a magyarbikali kultúrotthonban. Vasárnap 11 órától istentisztelet a református templomban, majd 13 órától ünnepi ebéd a meghívottakkal.

Aranyosegerbegy
Ahol eláll az ének, kipusztul a közösség
Megtartó erejû az Aranyos menti Kórustalálkozó

(5. old.)

Aranyosegerbegy már harmadszor helyszíne az Aranyos vidékét felölelô Aranyos menti Kórustalálkozónak. A rendezvény keretén belül hét kórus lépett színpadra, ám a meghívottak sorait gazdagította a marosvásárhelyi Cantuale kamarakórus, valamint Antal Tibor gyímesi érdemes mûvész is. A fellépéseket ünnepi istentisztelet elôzte meg.

Az Aranyosegerbegyi Árvalányhaj Vegyeskórus harmadik alkalommal szervezte meg a népdal ünnepét. Balázs Gyôzô Balázs, az Árvalányhaj karnagya mesélt a szervezés nehézségeirôl és szépségeirôl, valamint ismertette a kórus rövid történetét.

— A készülôdéseket már nagyon régen, még az év elején elkezdtük, amikor a Seprôdi János Kórusszövetséghez, illetve a Romániai Magyar Dalosszövetséghez elküldtük programtervezetünket — kezdte mondanivalóját a karnagy —, így már akkor eldôlt, hogy szeptember elején Aranyosegerbegy ünnepelni fog: az elôzô évek mintájára idén is megszervezve az Aranyos menti Kórustalálkozót. A rendezvényen rendszeresen jelen vannak az Aranyos menti kórusok, de egy-két úgymond "sztárkórus" is eleget tett meghívásunknak. Idén például egy gyímesközéploki népdalénekest és a marosvásárhelyi Cantuale Kamarakórust sikerült meghívni. Egy ilyen méretû esemény megszervezése nem kevés fejfájással jár: egész évben figyelmesen kell követni a pályázati kiírásokat, pályázni kell, de ugyanakkor be kell vonni különbözô humán erôforrásokat is. Az aranyosegerbegyi református templom 1799-ben történt szentelésérôl fennmaradt írás feljegyzi, hogy a hívek már ekkor szervezett formában énekeltek, de a kórus hivatalosan csupán az 1800-as évek közepén alakult meg — jegyzi meg a karnagy. — A kórus akkori neve Aranyosegerbegyi Magyar Dalkör, ezzel párhuzamosan mûködött azonban egy egyházi énekkar is. Fontos megjegyezni, hogy a tagok körülbelül ugyanazok voltak, de itt is, ott is szívesen énekeltek, ami napjainkban már nemigen jellemzô.

Az idei találkozón lépett fel elôször az Aranyosegerbegyi Református Egyházközség 2003-ban létesült kis, népi jellegû Árvácska Gyermekkórusa, amelynek közel negyven tagja most vett részt elôször komolyabb megmérettetésen. A kórus Kallós Zoltán népdalgyûjtô felkérésére, biztatására alakult, tagjai az aranyosegerbegyi iskolában mûködô magyar tagozat II–VIII. osztályaiból kerülnek ki. A fôleg válaszúti, mezôségi, de az ország sok más tájegységére jellemzô népdalokat éneklô csoport több egyházi és világi eseményen is fellépett már. A gyerekek nagyon szeretnek énekelni, fejtette ki irányítójuk, Balázs Gyôzô Balázs, ez számukra egyfajta hiánypótló tevékenység. Egerbegyen nagyon kevés hely és alkalom van, ahol a gyermekek tartalmas foglalkozást, szórakozást találhatnak, ezért is különösen fontos a református egyház által szervezett kórustevékenység.

A község román és magyar közösségének kapcsolatáról Kónya Attila helyi RMDSZ-elnök elmondta, hogy a körülbelül egyharmados magyar arány állandó csökkenô tendenciát mutat, elsôsorban a kivándorlás, elhalálozás magas szintje miatt. A közeljövôben ez az arány csak abban az esetben változhatna, azaz a magyarok aránya csak akkor emelkedne, ha a román lakosság körében is megnövekedne a kivándorlás, mondta az elnök. A román–magyar kapcsolatok az egyszerû emberek szintjén tûrhetôek. A tanácsban azonban kicsit más a helyzet. Ezt tükrözi legjobban a második világháborúban elesett katonák emlékére a magyar közösség által állíttatott emlékmû, amelyet két hónappal a leleplezés után levakoltattak, arra hivatkozva, hogy egy európai szintû emlékmûvet állítanak majd a helyébe. Azóta eltelt már három év, és a márványtábla, amely azt bizonyította, hogy magyar honvédeket is eltemettek itt, továbbra is levakolva áll.

Erôm és énekem az Úr, hangoztatta Gede Sándor aranyosegerbegyi református lelkipásztor a kórustalálkozót megelôzô ünnepi istentiszteleten. Ahol eláll az ének szava, ott hamarosan kipusztul az emberi közösség, tette hozzá a lelkész, ezért énekelni kell. Az énekre, Isten dicséretére való buzdításnak, az éneklés öröméért való imádkozásnak a jelek szerint megvolt a hatása, hiszen a közös templomi éneklést követô színpadi fellépések igencsak sikeresnek bizonyultak.

Roman Ioan polgármester, valamint a házigazda kórus részérôl elhangzott üdvözlô beszédek után elsôként a helyi Árvácska Gyermekkórus lépett színpadra. Zenei ajándékuk: egy válaszúti népdalcsokor Kallós Zoltán gyûjtésébôl. Ezt követôen a találkozó egyik tiszteletbeli meghívottja, Antal Tibor lépett fel, a Gyímesek gyöngyszemeit mutatva be a szép számban összegyûlt közönségnek. Repertoárjában szerepelt a csángó keserves, a sebes, valamint a lassú magyaros. Fellépését a Tordai Magyar Dalkör, Alsó-Felsôszentmihály Vegyeskara, az Aranyosgyéresi Református Kórus, a Marosludasi Református Egyházközség Vegyeskara, valamint a Körtélyfája Református Kórus mûsora követte. A Cantuale marosvásárhelyi kamarakórus, a találkozó egyik sztárvendége világi és vallásos énekeket, valamint népdalfeldolgozásokat adott elô. A fellépések sorozatát a házigazda Árvalányhaj Vegyeskórus által elôadott népdalfeldolgozások zárták.

A meghívottak okleveleket kaptak az Árvalányhaj Vegyeskórus, illetve a Seprôdi János Kórusszövetség részérôl, de a már hagyománnyá vált népies jellegû díszszalag, a korondi tányér és kancsó sem maradt el.

Ladányi Emese Kinga

Útnak indult az új Dacia Logan
Nem ázik be többé az autó

(5. old.)

Szerdán ünnepélyes keretek között mutatták be a kolozsvári közönségnek a pitesti-i gépkocsigyár legújabb termékét: a Renault motorral rendelkezô Dacia Logant. A cég képviselôi kifejtették: a lényeges formatervezési változások, a külföldi alkatrészek megbízható és versenyképes jármûvet varázsoltak belôle.

Elhangzott: a Dacia Logan piacra dobásának bejelentését követôen a gyár nagyon sok megrendelést kapott — országos szinten jelenleg mintegy 10 500 személy vásárolná meg azonnal a "csodajárgányt". Ugyanakkor Kolozsváron több mint 500 olyan személy vágyik a kocsira, aki már ki is fizette az 50 millió lejes elôleget. A tervek szerint ebben az évben Kolozsváron még ezer darab Dacia Logant adnak el. — Biztosíthatom az ügyfeleinket, hogy a Daciával kapcsolatban többé nem lesz érvényes a régi refrén. Pontosabban: ezután nem ázik be a kocsi — tréfálkozott Cornel Vlad, a Dacia gyár képviselôje.

A Renault csoporthoz tartozó RCI pénzintézet képviselôje arról tájékoztatta a sajtót, hogy több finanszírozási lehetôség áll a Logan iránt érdeklôdô kliensek rendelkezésére. Az egyik által például alig 15 százalékos elôleg kifizetésével 7 éves lejáratú kölcsönt adnak.

A szeptember 9–13. között tartott Nyitott Kapuk Napjai alkalmából elôzetes feliratkozás alapján az érdeklôdôk kipróbálhatják a legújabb típusú Daciát.

A Dacia Logan ára 5–8 ezer euró között mozog.

Kiss Olivér

A rendôrség hírei
Kiskorú tolvajok

(5. old.)

Ismeretlen tettesek arany ékszereket és félmillió lej készpénzt tulajdonítottak el Elena S. házából július 12-én. Az elkövetôk bemásztak a kerítésen, könnyen kinyitották a biztonsági zár nélküli ajtót, és 14,5 millió lejnyi értékkel távoztak. A rendôrség a napokban azonosított két aranyosgyéresi kiskorút, a 14 esztendôs P. S.-t és egy évvel fiatalabb társát, G. I. M.-et, akik alaposan gyanúsíthatók minôsített lopással, egyebek közt az említett esettel. A kiskorúakat szabadlábon vizsgálják.

Halálos baleset Torda közelében
Tragikusan végzôdött a 33 éves Noja N. útja: szeptember 8-án, szerdán délután negyed hétkor Tordáról Nagyenyedre tartott az AB–04–YXP rendszámú Ford Sierával, és a hegyen át vezetett az útja. A kudzsiri Senzation Rt. ügyvezetôje túl gyorsan hajtott a DN1 E81 országúton, egy könnyebb kanyart elnézett, elvesztette uralmát a kormány fölött, átsodródott, és három másik gépkocsival ütközött. Elôbb frontálisan belehajtott a 35 éves nagyváradi I. Budeanu vezette, BH–15–VIO rendszámú Daewoo Ticóba, majd baloldalt elkapta a 28 esztendôs lombfalvi (Dumbrava, Fehér megye) Stefan Mihai T. vezette, AB–03–LHC rendszámú 1310-es Daciát, onnan pedig az autó átpattant a Tico mögött haladó, UM–F–590 rendszámú Mercedes szállítójármûbe, amelyet a 26 éves szucsávai Ilie Stefan B. vezetett. A baleset során Stefan Mihai T. 25 éves felesége, Daciana Maria szörnyethalt, Stefan Mihai T., I. Budeanu és a Ford Siera utasa, a 33 esztendôs Mariana Olivia N. súlyos sérülést szenvedett. A négy gépkocsi totálkáros, az anyagi kár összértéke több mint 700 millió lej.

P. J. A.

Marci a piacon

(5. old.)

Csütörtökön reggel a Széchenyi téri piacon a következô árak voltak érvényben: tojás — 2500–3500 lej/db, hagyma — 15 ezer lej/kg, fokhagyma — 45–50 ezer lej/kg, burgonya — 5–10 ezer lej/kg, paszuly — 12–15 ezer lej/kg, paprika — 12–15 ezer lej/kg, paradicsompaprika — 16–25 ezer lej/kg, karfiol — 5–10 ezer lej/kg, murok 10 ezer lej/kg, paradicsom — 10–15 ezer lej/kg, uborka — 15–20 ezer lej/kg, káposzta — 2–3 ezer lej/kg, padlizsán — 12–25 ezer lej/kg, kukorica — 4 ezer lej/csô,ôszibarack — 30–32 ezer lej/kg, szilva — 12 ezer lej/kg, görögdinnye — 6–10 ezer lej/kg, szôlô — 20–45 ezer lej/kg, alma — 17–20 ezer lej/kg.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

Magyar Világ — Határok nélkül
Kiállítás a budapesti vásárközpontban

(6. old.)

A Magyar Világ — Határok nélkül kiállítást idén szeptember 11–19. között immár 5. alkalommal rendezik meg a budapesti vásárközpontban. A rendezvénnyel a magyarországi és határon túli magyar vállalkozások kapcsolati fórumát teremtik meg a szervezôk — hangsúlyozta Rózsa Edit, a Hungexpo rendezvény- és kapcsolati igazgatója.

Elmondta: a kapcsolatok építését a kiállítási lehetôség mellett befektetési fórum, médiatalálkozó, gazdasági konferencia, kulturális programok, gasztronómiai események is szolgálják.

Gérnyi Gábor, a magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fôosztályvezetôje elmondta, hogy a kiállítás keretében Az EU házhoz jön a Kárpát-medencében címû fórumot is megrendezik. Magyarország európai uniós tagságával új lehetôségek nyílnak a határon túli vállalkozások számára is, és ezeket a rendezvényen ismertetik. A Corvinus Rt. a határon túli befektetési lehetôségekrôl ad tájékoztatást.

Szabó Vilmos, a magyar Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekért felelôs politikai államtitkára elismeréssel szólt az eddig megrendezett Magyar Világ kiállításokról, és úgy ítélte meg, jó, sikeres rendezvény lesz az idei is. Barabás János, a Hungexpo Rt. vezérigazgatója kijelentette, hogy társaságuk missziónak tekinti a Kárpát-medencei magyar vállalkozások találkozójának helyet adó Magyar Világ kiállítás megrendezését. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója hangsúlyozta, hogy a gazdasági kapcsolatok építését a kulturális programokkal is támogatják.

A Hungexpo tájékoztatása szerint idén 57 standon mutatkoznak be a határon túli magyar vállalkozások, vállalkozást segítô szervezetek.

A kiállítók Romániából, Szerbia-Montenegróból, Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából jönnek, és a ház- és kertépítés, lakberendezés, szabadidô, népmûvészeti és kulturális termékek, divat-stílus, idegenforgalom, élelmiszeripar, szolgáltatások, ipari termékek árucsoportokat képviselik.

Önálló székelyföldi gazdasági régió létrehozását szorgalmazza az RMDSZ

(6. old.)

Hatékony, mûködôképes, az Európai Unió és a romániai többség által is elfogadott fejlesztési régiók megalakulásáért, ezen belül a Székelyföldet felölelô önálló gazdasági régió létrehozásáért szállt síkra a parlamentben az RMDSZ.

Borbély László Maros megyei képviselô, az RMDSZ kormányzati kapcsolatokért felelôs ügyvezetô alelnöke a szövetség nevében kedden elmondott politikai nyilatkozatában bírálta a jelenlegi hazai fejlesztési régiók rendszerét. Rámutatott: az ország területén kialakított nyolc régióról az élet bebizonyította, hogy "nem mûködôképesek", mert túl nagyok (egyenként 2,5–3,5 millió lakost számlálnak), nem tudják hatékonyan képviselni egyszerre öt-hat — más-más hagyományokkal, kultúrával és gazdasági fejlôdési ütemmel rendelkezô — megye érdekeit.

"Ha a körülbelül 900 ezer lakost felölelô Maros, Hargita és Kovászna megye magyar lakosságának akarata az, hogy önálló, közös hagyományokkal rendelkezô, rugalmasabb, az ország szívében elhelyezkedô fejlesztési régióban akar élni, akkor ennek mi az akadálya? És megkérdezem önöket, milyen veszélyek fenyegetnek minket ebben a helyzetben?" — tette fel a kérdést a magyar honatya a képviselôházban.

Politikai nyilatkozatában a képviselô emlékeztetett rá, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalásokon Romániának le kellett zárnia a régiófejlesztésre vonatkozó fejezetet. Ez azonban nem zárja ki azt — fûzte hozzá —, hogy a késôbbiekben újratárgyalják a kérdést. Ez azért lenne fontos, hogy az európai közösségi alapok hozzáférhetôvé váljanak. Ezzel kapcsolatban az RMDSZ javaslatot kíván elôterjeszteni kisebb fejlesztési régiók megalakítására — jelentette be Borbély.

Gyors növekedést jósolnak az eurózónára

(6. old.)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) idénre az áprilisban elôrejelzett 4,6 százalékos növekedésnél lassúbb tempót jelez elôre az Egyesült Államokra, gyorsabbat Japánra és az eurózónára.

Az IMF októberi éves értekezletére elôkészítés alatt álló dokumentumok szerint a nemzetközi pénzügyi szervezet kis mértékben lefelé módosította az Egyesült Államok idei és jövô évi növekedésére, felfelé az eurózóna teljesítményére, valamint jelentôs mértékben felfelé a japán gazdaság teljesítményére vonatkozó áprilisi prognózisát.

Áprilisi világgazdasági kitekintésében az IMF az USA GDP növekedését idén 4,6, jövôre 4,4 százalékra várta, az eurózóna növekedésénél pedig idénre 1,7, jövôre 2,3 százalékos növekedést adott meg. A japán GDP növekedését 2004-re 3,4 százalékban, jövôre 1,9 százalékban adta meg. Az új prognózisban szereplô adatok egyelôre nem ismeretesek.

A hó végén közzéteendô jelentésében az IMF szól arról, hogy az olajárak világszerte növelték az inflációt, de ez "másodlagos hatásokat" nem váltott ki. A nemzetközi szervezet megismétli azt a véleményt, miszerint a világgazdaság bôvülését változatlanul fékezik a szerkezeti egyensúlytalanságok, az amerikai kettôs (költségvetési és pénzügyi mérleg) deficit, a dollárt és a hosszú lejáratú államkötvényeket övezô bizonytalanság. Az IMF szerint az egyensúlytalanságok a protekcionizmus erôsödésével járhatnak, ezt — Kína részérôl — rugalmas árfolyam-politikával lehetne ellensúlyozni. Japánban és Európában az elöregedô népesség okozta gondokkal kell szembesülni, amit az IMF a versenyképességet javító munkaerôpiaci reformokkal vél enyhíthetônek.

Könyvvizsgálók és könyvelôk figyelmébe!

(6. old.)

A Romániai Könyvvizsgáló Szakértôk és Szakvizsgázott Könyvelôk Testületének (CECCAR) Kolozs megyei fiókja közli az érdekeltekkel, hogy szeptember 13-tól kezdetét veszi a könyvvizsgáló szakértôi és a szakvizsgázott könyvelôi minôsítés elnyerését célzó vizsgára a felkészítô tanfolyam. A tanfolyamra a Business Kar Tanítók sétány 1. sz. alatti épületében kerül sor.

Beiratkozni szeptember 10-ig lehet a kolozsvári CECCAR-fióknál, a Deák Ferenc (Eroilor) utca 2. sz. alatt. Bôvebb felvilágosítással a 0264/430-373-as telefonszámon szolgálnak.

Ciánper: meghiúsult szemle

(6. old.)

Meghiúsult a tiszai ciánperben elrendelt helyszíni szemle — adta hírül a budapesti Magyar Hírlap. A négy éve a tiszai katasztrófát okozó nagybányai cég vezetôi megtagadták, hogy a magyar szakértôk mérésekkel ellenôrizzék a ciántartalmú zagy, illetve az ezt övezô töltés állapotát. Az Aurulról idôközben Transgolddá keresztelt aranymosó vállalat képviselôi egyetlen kérdésre sem válaszoltak, s nem engedték meg, hogy a magyar szakemberek fényképeket készítsenek az üzem területén.

Valutaárfolyamok
Szeptember 9., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 600/41 000

33 500/33 850

161/165

Szeptember 10., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 142 lej, 1 USD = 33 774, 1 magyar forint = 165 lej.

HIRDETÉS

ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Eladó Budapesten 12 éves nyomdai gép megrendelôkkel. Irányár: 29 millió Ft. Telefon: 0036-30-9319472. (M)

SPORT

LABDARÚGÁS
Vb-selejtezôk
Kínkeserves magyar gyôzelem
Magyarország–Izland 3–2 (0–1)

(8. old.)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6000 nézô. Vezette: Tom Ovrebo (Norvégia).

MAGYARORSZÁG: Király — Gyepes, Juhász, Tóth — Szélesi (46. perc Szabics Imre), Molnár, Rósa, Bodnár — Simek Péter (91. perc Lôw), Gera — Kovács (66. perc: Torghelle Sándor). Szövetségi kapitány: Lothar Matthäus (Németország).

IZLAND: Arason — Bjarnason, Kristjan Örn Sigurdsson, Vidarsson, Indridi Sigurdsson — Gretarsson (86. perc Gunnarsson), Hreidarsson, Johannes Karl Gudjonsson, Gudjohnsen (86. perc Heidi Sigurdsson) — Thordur Gudjonsson (77. perc Einarsson), Helguson. Szövetségi kapitány: Asegir Sigurvinsson.

Gólszerzôk: Gera (63. perc), Torghelle (76. perc) és Szabics (80. perc) illetve Gudjohnsen (39. perc) és Indridi Sigurdsson (78. perc).

Sárga lap: Rósa és Torghelle, illetve Johannes-Karl Gudjonsson és Vidarsson.

A horvátok elleni zakó után szerda este a feltétlen gyôzelem igényével lépett pályára a magyar válogatott, ez sokáig csak görcsös akarásban és rengeteg hibával tarkított akciókban nyilvánult meg. Ezért nem csoda, hogy a vendégek szereztek vezetést, a Chelsea sztárjának, Gudjohnsennek második villanása góllal végzôdött, Thordur Gudjonsson jobb oldali beadását 7 méterrôl a léc alá fejelte a 39. percben (0–1).

A második játékrész elején sem változott a játék képe, a kapkodó Matthäus-gárda támadásait jól záró izlandi védelem szûrte meg. Egyéni akciók kellettek az egyenlítéshez, majd a további találatokhoz. A 63. percben Rósa jobb oldali beadását követôen Gera 5 méterrôl fejelt a léc alá (1–1); a 76. percben Gera parádésan emelt a kiugró Torghelle elé, aki balról éles szögbôl, 8 méterrôl a hosszú sarokba bombázott (2–1); a 78. percben egy gyors izlandi támadás során Gudjohnsen az üresen érkezô Sigurdsson elé passzolt, aki éles szögbôl 7 méterrôl lôtt, a Gyepesen megpattanó labda pedig Király fölött a kapu bal oldalába hullott (2–2); a

80. percben pedig egy kapu elôtti kavarodás során a labda elgurult Torghelle elôtt, de éppen Szabics elé került, aki a kapu közepébe lôtt (3–2).

A 8. csoport másik mérkôzésén: Svédország–Horvátország 0–1 (gólszerzô: Srna — 63. perc).

Az állás:

1. Horvátország 2 2 0 0 4–0 6
2. Svédország 2 1 0 1 7–1 3
3. Bulgária 1 1 0 0 3–1 3
4. Magyarország 2 1 0 1 3–5 3
5. Izland 2 0 0 2 3–6 0
6. Málta 1 0 0 1 0–7 0

Kötelezô siker, akadozó védelem
Andorra–Románia 1–5 (1–3)

(8. old.)

La Vella, 600 nézô. Vezette: Knut Kircher (Németország).

ANDORRA: Koldo — Txema, Ildefons Lima, Fernandez (75. perc Sonejee), Toni Lima, Bernaus — Pujol, Sivera, Ruiz (82. perc Moreno), Ayala (11. perc Jimenez) — Sanchez. Szövetségi kapitány: David Rodrigo.

ROMÁNIA: Lobont — Stoican, Bãrcãuan, Iencsi, Rat — Caramarin (84. perc Paraschiv), Soavã, Pancu, Cernat — Marius Nicolae (76. perc Dicã), Neaga (62. perc Marica). Szövetségi kapitány: Anghel Iordãnescu.

Gólszerzôk: Pujol (28. perc, 11 m), illetve Cernat (1. perc), Pancu 2 (5. és 83. perc), valamint Marius Niculae 2 (16. és 70. perc).

Sárga lap: Txema és Ildefons Lima, illetve Iencsi és Pancu; kiállítva: Ildefons Lima (80. perc).

A román labdarúgó-válogatott harmadik világbajnoki selejtezôjén könnyedén gyôzött Andorra otthonában, ezzel továbbra is százszázalékos. A Iordãnescu-gárda eljátszadozott ellenfelével, az elsô negyedóra alig telt el, és már 3–0 volt az eredmény. Ezután viszont kiengedett a sárga lapjai miatt Adrian Mutut nélkülözni kénytelen együttes, a törpeállam focistái bátrabbakká váltak, sôt, Iencsi fölösleges durvaságának eredményeként büntetôbôl gólt is szereztek. A második félidôben még két találatot összekapart a román csapat (a második Pancu-találat szépdíjas ollózás nyomán született meg), és így összejött a kötelezô gyôzelem.

Finnország, Macedónia és Andorra — eddig minden akadály vett a csapat. A neheze azonban még hátravan...

Az 1. csoport többi mérkôzésén: Örményország–Finnország 0–2 (gólszerzôk: Forssell — 24. és Eremenko — 67. perc) és Hollandia–Csehország 2–0 (Van Hooijdonk 2 — 33. és 84. perc).

A csoport állása:

1. Románia 3 3 0 0 9–3 9
2. Finnország 3 2 1 0 6–2 6
3. Macedónia 2 1 0 1 4–2 3
4. Hollandia 1 1 0 0 2–0 3
5. Csehország 1 0 0 1 0–2 0
6. Örményország 2 0 0 2 0–5 0
7. Andorra 2 0 0 2 1–8 0

További eredmények:

2. csoport: Kazahsztán–Ukrajna 1–2 (gól: Karpovics — 35. perc, illetve Belik — 15. és Rotan — 91. perc), Grúzia–Albánia 2–0 (Iashvili — 15. és Demetradze — 90. perc; kiállítva: az albán Beqiri — 80. perc) és Görögország–Törökország 0–0. A csoport állása: 1. Grúzia 4 pont/2 mérkôzés (3–1), 2. Ukrajna 4/2 (3–2), 3. Albánia 3/2, 4. Törökország 2/2, 5. Dánia 1/1 (1–1), 6. Görögország 1/2 (1–2), 7. Kazahsztán 0/1.

3. csoport: Luxemburg–Lettország 3–4 (Braun — 10., Leweck — 55. és Cardoni — 61. perc , illetve Verpakovskis — 4., Zemlinskis — 40., 11 m, Hoffmann — 65., öngól és Prohorenkovs — 67.), Szlovákia–Liechtenstein 7–0 (Vittek 3 — 15., 59. és 81., a harmadik 11 m, Karhan — 42., Nemeth — 84., Mintal — 85., továbbá Zabavnik — 90. perc) és Portugália–Észtország 4–0 (Cristiano Ronaldo — 75., Postiga 2 — 84. és 92. perc, továbbá Pauleta — 87. perc). A csoport állása: 1. Szlovákia 7 pont/3 mérkôzés, 2. Portugália 6/2 (6–0), 3. Észtország 6/3 (6–5), 4. Lettország 3/2, 5. Oroszország 1/1, 6. Luxemburg 0/3 (4–11), 7. Liechtenstein 0/2 (1–9).

4. csoport: Feröer-szigetek–Franciaország 0–2 (Giuly — 32. és Cissé — 73. perc; kiállítva: Vieira — 56. perc), Izrael–Ciprus 2–1 (Benayoun — 64. és Badir — 74. perc, illetve Konsztantinu — 58. perc) és Svájc–Írország 1–1 (Yakin — 17. perc, illetve Morrison — 9. perc).

A csoport állása a 2. forduló után: 1. Svájc 4 pont (7–1), 2. Írország 4 (4–1), 3. Franciaország 4 (2–0), 4. Izrael 4 (2–1), 5. Ciprus 0 (1–5), 6. Feröer-szigetek 0 (0–8).

5. csoport: Norvégia–Fehéroroszország 1–1 (Riseth — 39. perc, illetve Kutuzov — 78. perc), Moldovai Köztársaság–Olaszország 0–1 (Del Piero — 32. perc; kiállítva: a moldovai Dadu — 77. perc) és Skócia–Szlovénia 0–0. A csoport állása: 1. Olaszország 6 pont/2 mérkôzés, 2. Szlovénia 4/2, 3. Fehéroroszország 1/1 (1–1), 4. Skócia 1/1 (0–0), 5. Norvégia 1/2 (2–3), 6. Moldovai Köztársaság 0/2.

6. csoport: Lengyelország–Anglia 1–2 (Zurawski — 48. perc, illetve Defoe — 37. és Glowacki — 58. perc, öngól), Ausztria–Azerbajdzsán 2–0 (Stranzl — 23. és Kollmann — 44. perc) és Wales–Észak-Írország 2–2 (Hartson — 32. és Earnshaw — 75. perc, illetve Whitley — 10. és Healy — 21. perc; kiállítva: Savage — 9. perc, illetve Hughes — 9. és Healy — 21. perc). A csoport állása a 2. forduló után: 1. Ausztria 4 pont (4–2), 2. Anglia 4 (4–3), 3. Lengyelország 3, 4. Wales 2, 5. Azerbajdzsán 1 (1–3), 6. Észak-Írország 1 (2–5).

7. csoport: Litvánia–San Marino 4–0 (Jankauskas 2 — 18. és 50., Danilevicius — 65., valamint Gedgaudas — 91. perc) és Bosznia-Hercegovina–Spanyolország 1–1 (Bolics — 74. perc, illetve Vicente — 66. perc). A csoport állása: 1. Litvánia 4 pont/2 mérkôzés, 2. Szerbia-Montenegró 3/1, 3. Spanyolország, Bosznia-Hercegovina és Belgium 1–1/1 (1–1), 6. San Marino 0/2.

Barátságos mérkôzésen: Németország–Brazília 1–1 (Kuranyi — 17. perc, illetve Ronaldinho — 9. perc).

(pja)

RÖPLABDA
Jön az athéni ezüstérmes

(8. old.)

Európa-bajnoki selejtezô mérkôzésen Oroszország együttese lesz a vendége Románia válogatottjának szombaton délután fél ötkor. Az athéni olimpiai játékokon ezüstérmet szerzett együttes egyes híresztelések szerint több alapembert nélkülöz, de — amint a csütörtöki sajtótájékoztatón a román válogatott kolozsvári tagja, Luminita Trombitas is megemlítette — az oroszok másodcsapata is rendkívül erôs.

A házigazdák a tavaszi görögök és spanyolok elleni találkozók után ismét Kolozsvárt választották az utolsó hazai mérkôzés helyszínének. A Horia Demian Sportcsarnokban sok szurkolót várnak, a biztatás feltétlenül szükséges, mert a csapat még versenyben van a továbbjutást jelentô elsô két (nagyon szerencsés esetben még a harmadik hely is jó lehet) pozíció valamelyikének megszerzésében.

Az állás:

1.Oroszország 4 4 0 12–2 8
2.Spanyolország 4 2 2 7–6 6
3.Románia 4 2 2 6–7 6
4.Görögország 4 0 4 2–12 4

Az utolsó két forduló mûsora: szeptember 11-én: Románia–Oroszország és Görögország–Spanyolország; szeptember 18-án: Görögország–Románia és Spanyolország–Oroszország.

A román válogatott-keret: Carmen Turlea, Elena Butnaru, Luminita Trombitas, Andreea Constantinescu, Alida Marcovici (csapatkapitány), Diana Marc, Mirela Corjeutan, Andreea Cojocaru, Crina Hosu, Iuliana Nucu, Mihaela Herlea, Alina Albu, Ramona Cãpãtânã és Nicoleta Tolisteanu (liberó); szövetségi kapitány: Florin Grapã, másodedzôk: Aurel Cazacu és Vasile Mãscãsan.

P. J. A.

Kolozs megye hét végi sportmûsorából

(8. old.)

KÉZILABDA

Szombaton 11.30-kor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-Jolidon–Konstancai Tomis — nôi Nemzeti Liga.

LABDARÚGÁS

Pénteken 17 órakor Tordán: Aranyos FC–Szatmárudvari Florenta Model — C-osztály, 9. csoport.

Szombaton 11 órakor a Ion Moina Stadionban: Kolozsvári U FC–Aradi ESK; Aranyosgyéresen: Sodronyipar–Szatmárnémeti Olimpia — B-osztály, 3. csoport.

RÖPLABDA

Szombaton 14 órakor a Horia Demian Sportcsarnokban: Kolozsvári U-Jolidon–Marosvásárhelyi Gáz ESK — nôi barátságos mérkôzés; 16.30-kor: Románia–Oroszország — nôi válogatott Eb-találkozó.

TENISZ
US Open
Esô a fôszerepben

(8. old.)

Bejutott az elôdöntôbe az 1998-ban diadalmaskodó Lindsay Davenport az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A sorozatban 22. mérkôzését — s ezzel az elmúlt négy tornát — megnyerô klasszis 46 perc alatt mindössze két játékot vesztett a világranglista 62. helyén álló japán Aszagoe Sinobu ellen, és ha a fináléban is diadalmaskodik, akkor pályafutása során ötödször ugorhat a rangsor élére. Ebben a legjobb négy között az orosz Szvjetlana Kuznyecova akadályozhatja meg, aki a címvédô Justine Henin-Hardenne-t búcsúztató Nagyezsda Petrovát gyôzte le.

A rossz idôjárás miatt Davenporték találkozója csupán 100 nézô elôtt kezdôdött el a 9645 férôhelyes Louis Armstrong-stadionban, s a Floridában óriási károkat okozó Frances hurrikán "oldalszele" a késôbbiekben is éreztette hatását. A nap slágermeccse ugyanis a világelsô Roger Federer és a 19. US Openjén szereplô, 34 éves Andre Agassi között a harmadik szett után félbeszakadt. Elmosta az esô a Tim Henman–Dominik Hrbaty negyeddöntôt is, amelyben a brit csillag állt jobban.

Eredmények:

Nôi egyes, negyeddöntô: Davenport (amerikai, 5.)–Aszagoe (japán) 6:1, 6:1; Kuznyecova (orosz, 9.)–Petrova (orosz, 14.) 7:6 (4), 6:3.

Férfi egyes, negyeddöntô: Federer (svájci, 1.)–Agassi (amerikai, 6.) 6:3, 2:6, 7:5-nél félbeszakadt; Henmann (brit, 5.)–Hrbaty (szlovák, 22.) 6:1, 7:5, 4:5-nél félbeszakadt.

Még nem vezetik be a technikai segítséget
Az óriási felháborodás ellenére az illetékesek egyelôre nem vezetik be a számítógépes vagy televíziós segítséget a fôbírók számára az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen.

A döntnöki tévedések azután kerültek ismét középpontba, hogy a nôk mezônyében szerdán bizonyítottan hibás ítéletek révén is búcsúzott a még versenyben lévôk között a legmagasabban (3.) rangsorolt játékos, Serena Williams. A portugál bírót, Mariana Alvest meghatározatlan idôre eltiltották.

— A rossz adogatásoknál is sípoló, úgynevezett sólyomszem nem tökéletesen megbízható, adatai néha akár centiméterekkel is eltérhetnek a valós röppályától. A nyolc villámgyors kamerával mûködô Auto-Ref-rendszer már jobb megoldás, de egyelôre csak tesztelési szakaszban van — mondta Jim Curley tornaigazgató.

KOSÁRLABDA
Eb-középdöntô

(8. old.)

• Gyôzelemmel kezdte meg az Európa-bajnoki középdöntô sorozatot a magyar férfi kosárlabda-válogatott, amely az elsô fordulóban, Pakson 26 ponttal nyert Belgium csapata ellen.

Eredmény, C-csoport, 1. forduló: Magyarország–Belgium 96:70 (27:20, 18:15, 25:14, 26:21). A csoport másik mérkôzésén: Ukrajna–Németország 61:81 (29:35).

• Hazai vereséggel kezdte meg az Európa-bajnoki középdöntô sorozatot a magyar nôi kosárlabda-válogatott, amely az elsô fordulóban, Pécsen 8 ponttal alulmaradt Franciaország csapatával szemben.

Eredmény, A-csoport, 1. forduló: Magyarország–Franciaország 54:62 (11:24, 9:14, 17:12, 17:12). A csoport másik mérkôzésén: Litvánia–Olaszország 70:62 (40:29).

• Szoros mérkôzésen gyôzelmet aratott Románia nôi válogatottja Németország ellenében az Eb-középdöntô Târgovistén rendezett mérkôzésén.

Végeredmény: Románia–Németország 54:51.

Ismét gyászol a sportrovat
Radványi Pál (1940–2004)

(8. old.)

Folytatódik a fekete sorozat: Nagy Péter és Coriolan Iuga halála után újabb munkatársunk, Radványi Pál távozott el örökre közülünk. S ha a tavaly nyáron elhunyt Reisinger Lászlóra gondolunk, akkor ô már negyedik a sorban a Szabadság sportrovatának munkatársai közül.

Gimnazista korában Ki mit tud versenyeken számos jó eredményt ért el, nem sportolóként jeleskedett, bár 1963-ig kézilabdázott. Ebben a sportágban sportvezetô, késôbb alelnök lett Kolozsvár egyik legpatinásabb sportklubjában, a KMSC-ben. Bírói tanfolyamot is elvégzett szeretett sportágában, 1958–1988 között elsô osztályú, 1973–1988 között nemzetközi játékvezetôként volt ismert és elismert. Tizenhat BEK-mérkôzést vezetett 1975 és 1988 között.

A ’60-as évek elejétôl kóstolt bele az újságírásba, az Igazság és késôbb a Szabadság állandó munkatársa volt, de tudósított más, román lapoknak is. Sokoldalúságára jellemzô, hogy nemcsak kedvenc sportágában, a kézilabdában, hanem számos más területrôl tudott profi módon beszámolni, foglalkozott vízilabdával, szabadfogású birkózással, súlyemeléssel, tornával és vívással is, minden szakággal, amely elôfordult a KMSC-nél. Akkurátusan fedezte le az eseményeket.

Telefonon jelentkezett be, valahányszor elküldte anyagait. S amikor a kijelzôn megjelent Radványi neve, vagy a szerkesztôségi telefonon szóltak, hogy "egy sportost keresnek" — akkor tudtam, megérkezett a faxon az írása, csak be kell gépelni. A sport szerelmeseként feláldozta szabadidejét minden eseményért.

Szinte hihetetlen: Pali bácsi nincs többé. Nem fog ezentúl a telefonhoz szólítani titkárnônk, hogy "keres valaki a Radványi sötét erdôbôl", váratlanul eltávozott közülünk egy kedves ember, aki mindig becsülettel elvégezte a munkáját (és milliószor többet is annál).

Isten nyugosztaljon, Pali bácsi. Nagyon fogsz hiányozni.

Póka János András

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -