2004. szeptember 16.
(XVI. évfolyam, 217. szám)

Gyászszalagos iskolakezdés Kolozsváron
Több száz tanár tüntetett a nagyvárosokban

(1., 5. old.)

Mintegy tízezer magyar diák kezdett új tanévet tegnap Kolozs megyében, és több mint kétszáz fekete karszalagos pedagógus tüntetett Kolozsvár utcáin. A tanévkezdés napjára idôzített pedagógussztrájk dacára Kolozsvár magyar tannyelvu iskoláiban zökkenômentesen kezdôdött a 2004–2005-ös tanév. Désen a magyar tagozatot is muködtetô 1-es Számú Iskola tanévnyitóján csupán az iskola vezetôsége fogadta a diákokat. Kolozsváron rossz hírrel is szolgálhatunk: a városban két magyar tannyelvu elsô osztály szunt meg az új tanévben.

Török Ferenc, a Kolozs Megyei Fôtanfelügyelôség fôtanfelügyelô-helyettese elmondta, személyesen gyôzôdött meg arról, hogy Kolozsvár magyar tannyelvu iskoláiban akadálymentesen, megszokott módon került sor az évnyitó ünnepségekre, a diákok semmit sem veszítettek, és a pillanat jelentôsége sem csorbult a pedagógusok sztrájkja, a tegnap délelôtti tüntetés miatt. A fôtanfelügyelô-helyettes úgy értékelte, a tanárok követelései jogosak, a fennmaradó kérdés, hogy azok teljesítésére lenne-e fedezet.

Kolozs megyében mintegy 700 elsô osztályos kezdte tegnap iskolai pályafutását magyar tagozaton. Megbízható tanfelügyelôségi forrásokból megtudtuk, két kolozsvári iskolában — a kiemelkedô teljesítményu diákjairól híres Horea Iskolában (volt 14-es) és a David Prodan Iskolában (volt 28-as) — gyermekhiány miatt az idén már nem indult magyar tannyelvu elsô osztály. Jelenleg a törvény minimális tízes létszámot kér egy osztály elindításához, ám a fejkvóta bevezetésekor az egész rendszert át kell majd gondolni, át kell alakítani, hiszen a fejkvóta-rendszerben hátrányos lehet az alacsony létszámú osztályok fenntartása. A magyarság gyakorlatilag csak egy elsô osztályt veszített, hiszen az Unitárius Kollégium az idén két elsô osztállyal indult (tavaly csak eggyel). A tanfelügyelôség igyekezett meghagyni azt a lehetôséget, hogy minden lakótelepen legalább egy, magyar tannyelvu osztályokat is muködtetô iskola legyen.

A Báthory-líceumban három I., két V. (intenzív német és intenzív angol) és két IX. osztály (humán, matematika-informatika, informatika intenzív) indult, az iskola összesen 1060 diákkal kezdett új tanévet, tájékoztatott Tôkés Elek igazgató. A katolikus líceumi oktatásban 120 diák tanul az új tanévben. Az Apáczai-líceumban 25 gyerekkel indult az elsô osztály, 19-cel a képzômuvészeti V., 24-gyel az angol intenzív V., 29-cel a humán IX., 28-cal a reál IX., 28-cal a közgazdasági IX., az iskola összesen 684 tanulóval kezdi a tanévet, tájékoztatott Wolf Rudolf igazgató.

Kerekes Edit

*
Felemás tanévnyitó volt tegnap Désen: az 1-es Számú Iskolában egyetlen tanár sem jelent meg, tízen képviselték az iskolát a kolozsvári tüntetésen. Az évnyitó ünnepséget Odorheanu Radu igazgató és Máté Kálmán aligazgató bonyolította le, a polgármesteri hivatal képviselôjének jelenlétében. Az 1-es Számú Iskola amúgy is bal lábbal — muködési engedély nélkül — kezdi a 2004–2005-ös tanévet, Odorheanu Radu igazgató elmondta, abban bíznak, hogy a polgármesteri hivatal által ígért, most már komoly munkálatokat igénylô felújítási program alkalmazására mielôbb sor kerül. Egyelôre 13 diákkal Tóth Márta indít magyar elsô osztályt a központi iskolában, V–VIII. osztályban 89 magyar diák tanul majd. A város másik magyar tagozatos iskolájában a tanárok egy része eljött a tanévnyitóra. A 4-es Számú Iskolában 10 tanulóval indul elsô osztály, ebbôl öt kisdiák várhatóan átköltözik az 1-es Számú Iskolába. A 4-es Számú Iskola alsó tagozatán szimultán oktatás (!) folyik: az I–III. osztályt Boér Erzsébet, a II–IV. osztályt Papp Imola irányítja. Márton Kalapáti Jolán, a dési Andrei Muresanu Fôgimnázium magyartanára elmondta, a magyar tannyelvu kilencedik osztályban egyelôre 28 diák van ugyan, ám soraikat várhatóan ritkítja majd a kisvárosban egyre jellemzôbb elvándorlás.

(L. É.)

Tordán az idén is három tanintézetben tanulhatnak magyarul a diákok, a keresztesi Ioan Opris és a központi Teodor Murasanu Iskolákban, valamint a Mihai Viteazul Kollégiumban. A központi iskolában az új igazgató, Vicentia Vomir fogadta az iskolásokat, de ugyanitt iskolakezdési köszöntôt mondott Tudor Stefanie polgármester is. Az iskolában három elsô osztály indult, amibôl egy magyar nyelvu: Fodor Kiss Annamária tanítónô elsô osztályában tizennégy tanuló van, a frissen indult magyar ötödikbe pedig huszonnégy tanuló iratkozott. A keresztesi Ioan Opris Általános Iskola részérôl Marcela Vesa aligazgató tájékoztatott arról, hogy idén is indult magyar elsô osztály, tizenhárom gyerekkel, ötödik pedig tizenegy tanulóval.

A Mihai Viteazul Kollégiumban a magyar tagozat kilencedik osztályába huszonhárom tanuló iratkozott.

Szamosújváron a Petru Maior Líceumban a négy román nyelvu osztály mellett harmincas létszámú magyar osztály is indult.

(L. E. K.)

Marosvásárhelyen alig húszan, Kolozsváron több százan vettek részt a pedagógusok tüntetésén. Lucia Cojocaru szakszervezeti elnök elmondta, nem egyszeru protokollumot, hanem sürgôsségi kormányrendeletet szerettek volna, amely világosan leszögezné a tanárok kéréseire adott megoldásokat. „Egyértelmu: ahelyett, hogy prioritást élvezne, a tanügy továbbra is Hamupipôkének számít", mondta Lucia Cojocaru, aki bírálta Constantin Corega Kolozs megyei fôtanfelügyelô magatartását, akirôl úgy tudják, munkaszerzôdésük felbontásával fenyegette a tanévnyitást bojkottáló tanárokat.

Besztercén mintegy félezer tanár vett részt a prefektúra épülete elôtt szervezett kétórás tüntetésen tegnap reggel. Az iskolákban az igazgatók bonyolították le a tanévkezdést. Aradon és Nagybányán az ezret is meghaladta a tüntetô tanárok száma.

A négy tanügyi szakszervezet közül három (FEN, Spiru Haret, Alma Mater) kedden késô este, többórás egyeztetést követôen végül elfogadta a kormány javaslatát, a legnagyobb tanügyi szakszervezet viszont (a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, amelynek Kolozsváron mintegy ötezer tagja van) elutasította azt, és területi képviselôire bízta a tanévnyitókon való részvétellel kapcsolatos döntést. Az aláíró szakszervezetek mintegy 27 százalékos fizetésemeléssel értettek egyet, szakszervezeti vezetôk szerint ez mintegy 4 százalékkal nagyobb az egy nappal korábban tett ajánlatnál.

A kormány véglegesnek tekinti kedd esti ajánlatát, és nem módosítja akkor sem, ha a javaslatot elutasító szakszervezet folytatja a tiltakozó megmozdulásokat, mondta tegnap Adrian Nastase miniszterelnök, aki ismételten felvetette egy országos népszavazás kiírását, amely a lakosságra bízná a költségvetésnek az állami fizetési kategóriák szerinti leosztását.

Mitrea fenyegetése egyelôre nem valósult meg
A magyarországi vonatok továbbra is bejöhetnek az országba

(1. old.)

A Magyarországról érkezô vonatok tegnap a szokásos menetrend szerint közlekedtek, a kolozsvári vasútállomáson semmilyen fennakadásról nem tudtak — értesítették lapunkat a kincses város vonatállomásának forgalomirányító szolgálatánál. Miron Mitrea közlekedési miniszter egyik marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az újságírók elôtt „intézte el", hogy ne engedjék be többet azokat a nemzetközi vonatokat, amelyek piszkos vagonokkal közlekednek. A miniszter azt követôen szólt le telefonon a vasúti társaság vezetôihez, hogy egyik újságíró felháborodottan mondta el: nemrég leírhatatlanul szemetes vagonnal utazott a Bukarest–Bécs nemzetközi járaton. A szaktárca vezetôjének érdeklôdése nyomán kiderült, hogy a szóban forgó vagon a Magyar Állami Vasutakhoz tartozik. A miniszter parancsba adta, hogy többet ne engedjék be azokat a szerelvényeket, amelyek nem tesznek eleget az alapvetô technikai és esztétikai követelményeknek. A Román Vasutak vezetôi szerint joguk van lekapcsolni az elhanyagolt vagonokat, mivel azok nem elég komfortosak.

B. T.

Parkolóház épül a Széchenyi téren

(1. old.)

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal beindította a Széchenyi téri parkolóház felépítéséhez a törvény által kért procedurális folyamatot. Emil Boc polgármester azt szeretné, hogy a 274 férôhelyes parkolóház felépítésén kívül korszerusítsék a nagypiacot, és kereskedelmi helyiségeket létesítsenek. Jelenleg a városháza próbálja beszerezni a szomszédos épületek lakóinak beleegyezését a munkálatok elkezdéséhez. A tervek szerint a négyemeletes parkolóház elsô szintjén kereskedelmi helyiségeket hoznak létre. A beruházás értéke 500 milliárd lej.

Mint ismeretes, a polgármesteri hivatal több parkolóház felépítését tervezi. A központban ilyen jellegu létesítményt építenének a Fôtéren, a Bocskai/Avram Iancu téren, a Monostoron. Boc szerint a személygépkocsik nagy száma és a forgalmi dugók miatt a parkolóházak felépítése prioritást jelent a helyhatóság számára.

Magyarázza bizonyítványát a Bechtel

(1., 5. old.)

A Bechtel kolozsvári irodájának illetékesei cáfolják, hogy drágábban dolgoznának, mint az ex-Jugoszlávia tagországában. Az Adevarul napilapban szerdán közöltek szerint Horvátországhoz képest nálunk kilométerenként 1,3 millió euróval drágább az autópálya felépítése. A horvátoknál egy kilométer 4,1, míg nálunk 5,4 millió euróba kerül. — Nagyon nehéz ilyen összehasonlításokat végezni. Nincs egy elôre ismert ár, ez minden esetben változik — mondta Drew Slaton, a Bechtel egyik képviselôje.

Az újságcikk emlékeztet, hogy áfa nélkül, de a tervezési, kisajátítási és területrendezési költségek felszámításával az erdélyi autópálya 415 kilométere 2,8 milliárd euróba kerül. Csupán a sztráda felépítése 2,4 milliárd euró. Ezzel szemben Horvátországban az 1998-ban elkezdett, mára majdnem befejezett autópálya 198 kilométer hosszú és 990 millió dollárba, azaz 810 millió euróba került. — Hat évvel ezelôtt nem létezett az euró. A dollárnak is egészen más volt az árfolyama. A cikk szerint Horvátországban mi építettük az 5,5 kilométeres alagutat, amely nem felel meg a valóságnak. Az aknaszedéssel sem mi foglalkoztunk — magyarázta Slaton.

A Bechtel arról is beszámolt, hogy egy hét alatt 26-tal nôtt a hazai alkalmazottak száma, külföldieké pedig csupán 11-gyel. Munkásokat vettek fel többek között Désrôl,Bánffyhunyadról, Tordaszentmihályról, Bácsból, Várfalváról, Tordáról, Zilahról, Besztercérôl és Tordatúrról. Ugyanakkor közölte: a régészeti ásatások nem hátráltatják az autópályánál zajló munkálatokat.

Szerinte az, hogy a Nemzetközi Valutaalap független szakértôcsoportot kérne fel az autópálya árának megvizsgálására, semmivel sem befolyásolja a munka menetét. — Igaz, hogy a nemzetközi pénzintézet még mindig kölcsönöket folyósít az országnak, de ez a kormány dolga. Nagyon bízunk abban, hogy Bukarest fizetni fog — mondta Drew Slaton.

K. O.

Tehertétel a kettôs állampolgárság?

(1. old.)

— Nem született felmérés arról, hogy a magyar közvélemény hogyan ítéli meg a határon túliak kettôs állampolgárság iránti igényét, de be kell látnunk, a kisebbségben élô magyarok ügye nem tartozik a központi kérdések közé ma Magyarországon — nyilatkozta lapunknak Kántor Zoltán szociológus. A budapesti Teleki László Alapítvány munkatársa szerint kevés a valószínusége annak, hogy a magyar választók olyan arányban vegyenek részt a tervezett népszavazáson, hogy azt érvényesnek tekinthessék. (Részletek a 4. oldalon)

Rendôriskola Kolozsváron, magyar diákokkal

(1. old.)

Tegnap ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Septimiu Muresan rendôrügynökképzô iskola. A câmpinai után ez a második rendôrügynökképzô iskola az országban, s azért is fontos, hogy ezt Erdély fôvárosában hozták létre, mert így hozzáférhetôbbé vált ez a pálya az erdélyi fiataloknak, akik sok esetben nem vállalták a távoli, câmpinai iskoláséveket. A remények szerint így több magyar fiatal is rendôri pályát vállal, ám a tények eddig ezt nem látszanak igazolni: a 150 diák neve alapján mindössze kettô mondható — kis jóindulattal — magyarnak. (Részletek az 5. oldalon)

Hármas expóval indul az ôszi vásáridény

(1., 5. old.)

Szerdán az Expo Transilvania Rt. csarnokában és közvetlen külterületén beindult a kiállítási szezon: megnyitották a Kis- és középvállalatok (TIMM) második, a Kolozs megyei termék harmadik és a virágok hatodik Florex vásárát. A rendezvény szervezôi meglehetôsen sokan vannak: a Kis- és Középvállalatok Országos Együttmuködési Ügynöksége (ANIMMC); a Kolozs megyei prefektúra; a Német Muszaki Együttmuködési Társaság (IBD/GTZ), a Romániai Iparosok Általános Egyesülete (UGIR, Kolozs megyei szervezet), a Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Kolozs Megyei Munkáltatók és Kisiparosok Egyesülete, valamint a házigazda Expo Transilvania Rt.

A háromnapos vásáron 113 kiállító összesen 1250 négyzetméteren mutatja be termékeit, szolgáltatásait.

A TIMM keretében olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyek feltétlenül szükségesek egy vállalkozás megteremtéséhez és vezetéséhez. A Kolozs megyei termék résztvevôi textilipari, élelmiszeripari, gépgyártói, építôipari, belsô berendezésekre szakosodott, kozmetikai, bútoripari, autóipari tevékenységet folytatnak, tanintézetek, kutatóintézetek, közintézmények muködéséhez járulnak hozzá.

A Florex immár hagyományos módon ajánlja dísznövényeit és az azok termesztésével összefüggô minden kiegészítô terméket.

A szerda déli megnyitón Stefan Dimitriu, a kereskedelmi kamara elnöke arra emlékeztetett, hogy Románia erôfeszítéseket tesz a vállalkozások fejlesztésére. Ez alól megyénk sem kivétel, és az itt elért fejlôdés látható ezen a kiállításon. Mihaela Rozor alprefektus a szervezôk munkáját dicsérte. Emil Boc polgármesteri minôségében elôször vett részt vásárnyitáson, és mint mondotta, a hangsúlyt a lakosság középrétegének erôsítésére kell fordítani, ami az igazi demokrácia alapja. A városháza hamarosan terveket tesz közzé a lakásépítésekre, az utcahálózat felújítására stb. vonatkozóan. George Cristodorescu, az IBG/GTZ koordinátora szintén dicsérte a kolozsvári szervezôk ötletét, amellyel fontos gazdasági ágakat mozgósítottak, és segítettek a kapcsolatteremtésben, szakmai fejlôdésben.

A három nap alatt a szakemberek számára konferenciákat és termékbemutatókat rendeznek. A vásár ma 11–19, pénteken, az utolsó napon, 11–16 óra között látogatható. A belépés ingyenes.

Ö. I. B.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

GALLY KATALIN pasztelljeibôl nyílik kiállítás szeptember 18-án, szombaton de. 11 órakor a Fôtér 23. szám alatti Gy. Szabó Béla Galériában.

VETERÁN ÉS HÁBORÚS KÁRPÓTLÁSOKKAL KAPCSOLATBAN tart fogadóórát Pálffy Zoltán szeptember 16-án, csütörtökön, 11–13 óra között a Kolozs megyei RMDSZ Fürdô (Cardinal Iuliu Hossu) utca 21. szám alatti székházában.

ECKSTEIN-KOVÁCS PÉTER szenátor 2004. szeptember 17-én, pénteken délután 13–15 óra között fogadóórát tart a Gh. Baritiu/Malom utca 16. szám alatti szenátori irodában.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete szeptember 16-án du. 6 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

AGYKONTROLL KLUBTALÁLKOZÓT TARTANAK szeptember 17-én, pénteken du. fél 6-tól a Clinicilor utca 5–7. szám alatt.

VÁLASZTMÁNYI GYULÉST TART AZ RMDSZ HAJNAL NEGYEDI KERÜLETE szeptember 17-én, pénteken délután 5 órai kezdettel a Kôkert (Hasdeu) utca 113. szám alatt. Kérik a pontos megjelenést.

Középpontban a Farkas utca

(2. old.)

A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség 2004. szeptember 17–19. között megszervezi az I. Farkas utcai napok rendezvénysorozatot, az alábbi program szerint:

Péntek: 17 óra — Megnyitó; 17.15 óra — Zenei percek; 17.30 óra — Anakokáért elhagyja / hagyja-e az ô anyját és az ô apját? — generációk közötti kapcsolat — vitaindító elôadás dr. Juhász Tamás teológiai tanár vezetésével; 19 óra — Árnyak földje — filmvetítés, beszélgetés.

Szombat: 9.30 óra — A tékozló Atya története — vitaindító elôadás dr. Köllô Gábor szászfenesi plébános vezetésével; 9.30 óra — Játszóház — kézmuves foglalkozások gyermekeknek; 11 óra — Farkas utcai séta — ismerkedés az utca múltjával, jelenével; 12.30 óra — Ebéd, beszélgetés a romkertben; 15 óra — Gyülekezet- és templomtörténet; 17 óra — Kanyaron túl — filmvetítés, beszélgetés; 19 óra — Koncert a romkertben, fellép a Szikra együttes.

Vasárnap: 10 óra — Istentisztelet — dr. Marjovszky Tibor teológiai tanár; 11.15 óra — Szeretetvendégség; 16 óra — Vetélkedôk (kiértékelés).

Még egyszer a Rhédey-házról

(2. old.)

Sajnálatos elírás csúszott a szeptember 13-i lapszámunkban megjelent, Ház a Fôtér sarkán címu kötet bemutatójáról szóló tudósításunkba. A ház gondnoka felhívta figyelmünket arra:a Rhédey-palota, a közöltekkel ellentétben, muemlék épület. Ráadásul két szempontból is muemlékké nyilvánították: egyrészt építészetileg, másrészt pedig kulturális jellegénél fogva, hiszen Rhédey Mihályné Bánffy Terézia jóvoltából a ház bálterme egy évig bérmentesen fellépési helyszínt biztosított az elsô hivatásos erdélyi magyar színtársulatnak. A félretájékoztatásért olvasóink elnézését kérjük.

Évadkezdés a Filharmóniában

(2. old.)

Szeptember 15-én tartotta évadkezdô sajtókonferenciáját a Kolozsvári Transilvania Filharmónia. Temes Bianca muvészeti titkár közölte: az október 1–15. között sorra kerülô Kolozsvári Zenei Ôsz rendezvényei alkalmából a közönség ezúttal is változatos musorra számíthat mind a zenei mufajok, mind a zenetörténeti korszakolást illetôen.

A 2004–2005-ös évad nyitókoncertjét szeptember 17-én tartják a Diákmuvelôdési Ház nagytermében, Jan Stulen hollandiai karmester vezényletével és Octavian Lup gordonkamuvész, a Sigismund Toduta Zenelíceum diákjának közremuködésével. A szeptember 24-i hangversenyt Philipp Pointer, a nürnbergi opera karmestere vezényli, a szólista Florin Ionescu-Galati, jelenleg Brassóban élô hegedumuvész. A Filharmónia októberben emlékezik meg Antonin Dvo z ak cseh zeneszerzô halálának századik évfordulójáról, ezért a Zenei Ôsz nyitóhangversenyén Dvo z ak Requiem-je fog elhangzani. Ami a külföldi vendégszerepléseket illeti, október 25–november 2. között Franciaországban, november végén Spanyolországban, jövô év májusában Svájcban vendégszerepelnek.

A bérletrendszer változatlan, 32 hangversenyre köthetôk a bérletek, ezenkívül még öt nevelô célzatú hangversenyt tartanak a kolozsvári iskolások számára. A 2004–2005-ös évad kiemelkedô eseményei közé tartozik az Amerikai Zenei Fesztivál elnevezésu rendezvénysorozat, amelyet ötödször tartanak meg november 5–7. között. November folyamán Aczél Ervin, jelenleg Németországban élô, romániai származású karmester fog vezényelni, decemberre a Mozart-fesztivál nyitó- és záróhangversenyét említették, januárban a Kolozsvárról elszármazott Ágoston András fellépésére lehet számítani. A vendégmuvészek közül még megemlítendô: Micha Katz, Michi Inoue, Theo Wolters, Horea Andreescu, Sabin Pautza, Gheorghe Costin karmester, valamint Cristina Anghelescu, Marian Pop, Remus Azoitei, Daniel Goiti, Anca Vartolomei, Alexandru Tomescu, Mihai Craioveanu, Marin Cazacu, Florin Croitoru, Alexandru Lascaie, Liviu Prunaru elôadómuvész. Júniusban Carl Orff: Carmina Burana címu szimfonikus költeményével zárul az évad. 2005-ben fogják megünnepelni a kolozsvári fiharmónia 50 éves fennállását.

Hintós Diana

Leo Vartic tárlata a Bulgakov Galériában

(2. old.)

Október 5-ig tekinthetô meg Leo Vartic festômuvész tárlata a Bulgakov Kávéházban. Az alkotó 1998-ban végzett Kolozsváron a festészet szakon, tagja annak a csoportosulásnak, amely 1996-ban alakult és „hatok csoportja" néven vált ismertté. Jelenleg a Muegyetem építészeti karán tanít: a formatanulmány és vizuális megjelenítés kurzusokat tartja.

A most kiállított anyag ebben a formában elôször tekinthetô meg, a Parada címet viseli.

Juhos Sándor szervezô elmondta: Leo Vartic munkáira a lírikusság jellemzô, fô témái: az anya és gyermek, a nô — akinek titokzatosságát a félmeztelen megjelenítés hangsúlyozza.

Munkáinak jellemzôje a részletesen kidolgozott, megfestett drapéria, amely akár háttérként, akár más formában, része a képeknek.

A kiállított vásznak érdekessége, hogy az alkotó újra és újra dolgozik rajtuk — mégis minden fázisukban kész, befejezett muvek.

F. I.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Terminál — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23, kedvezménnyel naponta 23 órától.

MUVÉSZ-EURIMAGES — Én és a hercegem — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20.

GYÔZELEM — Bajos csajok — vígjáték. — Vetítések idôpontja: 14, 18, 22; szerdán kedvezménnyel. Pofa be! — vígjáték. — Vetítések idôpontja: szerdán, csütörtökön 16 órától; szerdán kedvezménnyel.

FAVORIT — Derült égbôl Polly — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; csütörtökön kedvezménnyel.

TORDA

FOX — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18, 20.

DÉS

MUVÉSZ — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Underword — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19.15, 21.30.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20.

DACIA B-TEREM — Stepfordi feleségek — amerikai. — Vetítések idôpontja. 17, 19.30.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hellboy — Pokolfajzat — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 19-én, vasárnap du. 5 órakor: Muszty Bea–Dobay András: A kék csodatorta — mesemusical (nem csak) gyerekeknek. Rendezô: Keresztes Attila. — Ôsbemutató.

Szeptember 20-án, hétfôn este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — Csak 14 éven felülieknek!

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

Szeptember 18-án, szombaton 12 órakor: A falu csúfja meg a falu szépe — magyar tagozat.

Szeptember 19-én, vasárnap 10.30 és 12 órától: A varázsgyuru — román tagozat.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMUVELÔDÉSI HÁZ

Szeptember 17-én, pénteken este 7 órakor: A Filharmónia évadnyitó elôadása. Vezényel: Jan Stulen (Hollandia). Közremuködik: Octavian Lup. Musoron: C. Taranu: Concerto breve nr. 2; Csajkovszkij: Rokokó-variációk gordonkára és zenekarra; P. Dukas: A varázslóinas; Ravel: Daphné és Chloé — 1. és 2. szvit.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Szomszédolás északon és délen

(3. old.)

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)
Nis 176 000 lakosával ma Szerbia harmadik legnépesebb városa, európai fontosságú kelet–nyugati és észak–déli utak keresztezôdésénél fekszik, ott, ahol a Nisava folyó a Moravába torkollik. Különösen ókori története jogosítja büszkeségre. Már Kr. e. 74-ben római castrum létesül itt, akkori neve Naissus. Ennek szülötte az a Nagy Konstantin császár, aki a nevét viselô Konstantinápolyt alapította 330-ban, s aki államvallássá tette a kereszténységet. A bizánci idôkben a város püspöki székhely. Majd a X–XI. század fordulóján a kereszteshadak vonulnak át rajta. 1386-ban foglalják el a törökök, fél évezredig marad uralmuk alatt. Az ókori és középkori kövekbôl a bizánci vár helyére török város épül. S csak mikor már veszélybe kerül a török hatalom, akkor építenek csillagbástyákkal megerôsített falakat a városka köré. A szerbek többször is megpróbálják felszabadítani, de csak a berlini kongresszus döntése alapján, 1878-ban lesz környékével együtt Szerbia része. Ma e vár Nis legfontosabb látványossága. Fôkapuján cikornyás arab felirat hirdeti, hogy 1723-ban III. Ahmed szultán emeltette birodalma védelmére. A várfalakon belül keskeny, keleties sikátorokkal szabdalt török város feküdt, amely a XIX. század végére elnéptelenedett, legtöbb épületét rendre lebontották. Ma csak az egykori török fürdô, a katonai arzenál, s egy csak részben megôrzött dzsámi látható, no meg pár szerb emlékmu. Máskülönben a nagy várterület sétatérré, szórakoztató parkká vált. A fôkapu elôtt híd vezet át a Nisaván, s azon túl alakult ki a polgári város központja, a tulajdonképpeni fôtér. Ennek egyik oldalát még múlt századfordulós egyemeletes házak szegélyezik, másik két oldalát a szocialista idôk szellemében magas tömbökkel építették ki. Az egyik sarki üvegtorony az Ambassador szálloda, amelynek hatodik emeleti melegtôl sugárzó, kopott bútorzatú szobájában sikerül szálláshoz jutnunk. A tér közepén lovas katonát hordozó, fekete márványtalapzatú elsô világháborús emlékmu áll. A tér folytatása egy széles sétálóutca, tele kávézók, sörözôk asztalaival. A várkaputól a téren át ez utca elkeskenyedéséig le s fel korzózik a város lakossága késô éjszakáig. A tiszta „blokkvárosban" egy-két ortodox templom s egy még álló dzsámi nem érdemel különösebb figyelmet. Hanem kissé távolabb, a fôút mentén áll egy különleges emlékhely, a Cele Kula, vagyis a Koponyatorony. Arra emlékeztet, hogy 1809 májusában a szerbek megpróbálták felszabadítani Nist és környékét. A törökök elég jelentôs veszteségek árán legyôzték ôket. Hogy elrettentsék a szerbeket hasonló hadmuveletektôl, a szultán rendeletére 952 szerb hôsi halott koponyáját kipreparálták, s egy, a konstantinápolyi út mentén felállított gúlaszeru építménybe foglalták, egymás felett 14 sorba. Minthogy a koponyák eltünedeztek, a szörnyu építmény köré 1892-ben kápolnát emeltek. Ma is vagy 60 koponya látható, a többinek az üres mélyedése tátong. Megdöbbentô hely, utóbb maguk a törökök is szerették volna lebontatni. Most a kis kápolna múzeumként üzemel, ahová csak az idegenvezetô kíséretével lehet belépni, de az tud angolul, elmondja az 1809-es csata történetét. Angol ismertetô füzetet is árulnak. Ez már valamelyes nyitás az idegenforgalom felé. Az út szemben lévô oldalán pár kilométerre másik látnivaló: az ókori Naissus villanegyedének, Medianénak a többé-kevésbé kiásott romkertje. Hatalmas terület, egyetlen fa sem kínál árnyékot: nem merünk elindulni a tuzô napban a legalább egyórás romnézésre.

Mikor ott jártunk, Szerbia épp elnökválasztás után volt. Június 27-én a Demokrata Párt jelöltje, Boris Tadic fényes gyôzelmet aratott az ultranacionalista Tomislav Nikoliccsal szemben. Nikolics elôdjeinek, Miloševicsnek és Milutinovicsnak a politikáját folytatta volna. Úgy tunik, a szerb nép megelégelte ezt az irányzatot. A magyarok is Tadicsra szavaztak, sokat várnak tôle. Az elnökválasztásnak azonban volt egy olyan következménye, ami számunkra elég zavarónak bizonyult: jóformán minden forgalmi jelzés, útirányt, távolságot mutató tábla az elnökjelöltek arcképével volt teleragasztva. Azon már nem csodálkoztunk, hogy a gyászjelentéssel is hasonlóan bánnak a szerbek: az arcképpel, néha kereszttel, néha vörös csillaggal kezdôdô szomorújelentéseket a villanypóznáktól, fatörzsektôl kezdve a kirakatokig — hogy a templomkaput és -kerítést ne is említsük — mindenüvé kiragasztják. Néhol egy-kétéves nyomtatványok is ellenállnak az idônek.

Nisbôl nyugatra akartunk haladni, át a hegyeken Montenegróba. A térképet nézegetve kiderült, hogy a város mellett elhaladó észak–déli autópályáról két utat is választhatunk az átkelésre: egy északabbra kanyargót, meg egy délebbit. Ez utóbbi érdekesnek ígérkezik, csakhogy áthalad Koszovón, Európa forró pontján. Most talán éppen csend van arrafelé, próbáljunk átautózni rajta! Rátérünk az E 75-ös sztrádára, végre egy remek négysávos úton hajthatunk. S az eddigi — még kommunizmus idején gyártott — Yugók, Ladák, valamint levitézlett Renault-ok s II-es Golfok (ezekbôl rengeteg van!) mellett egyre több a külföldi kocsi. Nagy Mercédeszek, Audik vágtatnak el mellettünk. Német, osztrák, svájci rendszám rajtuk. Már-már arra gondolok, hogy ez itt az átutazó forgalom útvonala Görögország felé. Ugyan Leskovac táján kétsávosra szukül az út, de kétségtelenül Macedónián át ezen lehet leghamarabb görög földre jutni. Egy parkolóban aztán feltunik, hogy a mellettünk lévô két „osztrák" kocsi utasai szláv nyelven beszélgetnek, az arrébb álló „svájciak" is. Hiszen ezek az egykori vendégmunkások, akik most hazajönnek rokonlátogatásra, esetleg nyaralni. Azt már nehéz megállapítani, hogy a délszláv melyik nyelvjárását beszélik. Hisz a szerbhorvát, az egykori Jugoszlávia hivatalos nyelve sem egységes. Ma már csak Szerbiában és Mon- tenegróban államnyelv, de az elôbbiek cirill betuvel írják, az utóbbiak egyre inkább áttérnek a latin betus írásra. A horvátok a maguk nyelvjárását már horvát nyelvnek tekintik, ôk csak latin betukkel írnak. Mellettük a szlovének is önállónak tartják nyelvüket, latin betuket használnak, a macedónok nyelve a bolgárhoz áll közelebb, ôk a cirill betus írást választották. A különbség azonban nem akkora, hogy a megértést gátolná. Sôt, az orosz nyelvvel is lehet boldogulni az országokban. Fôleg Szerbiában vettük hasznát, hogy egykor belénk sulykolták a cirill betuk ismeretét, mert a város- és utcanevek sokszor csak ezekkel voltak kiírva.

Olyan jól haladunk déli irányban, hogy az elsô betérôt elszalasztjuk, csak Bujanovacnál térünk nyugatra, Koszovónak. Még tankolunk is, gondolván, hogy odaát nehézség lehet a benzin körül. A benzinkutas tud angolul, megnyugtat az útviszonyok felôl, bár megvallja, hogy ô szerb, s már vagy tíz éve nem járt Koszovóban, oda szerb nem teszi a lábát. Mi azonban nyugodtan mehetünk… Határsorompóhoz érünk, elkérik az útleveleket, az autó iratait, az adatokat egy nagy füzetbe írják, aztán ellenôrzik a csomagtartót, s mehetünk is. Gondoltuk, már Koszovóban vagyunk, de kiderült, hogy ez a szerbek ellenôrzése volt, két kanyarral arrébb a koszovói hatóságokon a sor. Ôk is komótosan egy fa árnyékolta bódé elôtt ülve bemásolják adatainkat egy nyilvántartásba. Kérik a biztosítási papírokat. Kiderül, hogy náluk egy sem érvényes, úgyhogy egy másik bódénál (már számítógéppel!) kitöltik a biztosítási nyomtatványokat, s mi euróban fizethetünk. Most már a Koszovói Köztársaságban autózunk, ôk egyszeruen a „Kosova" (angolul: Republic of Kosova) megjelölést használják. Egymás után több benzinkút mellett haladunk el, s feltunik, hogy 0,70-ben jegyzik az üzemanyag árát. Már gyanút fogok, hogy itt a szerb pénz nem használható, pedig éppen most váltottunk… Az elsô falu közepén kis üzletnél megállunk. Nagy a meleg, alig várja az ember, hogy egy negyed liter folyadékot lehajtson. A hutôpultnál a legismertebb európai husítôk kaphatók. Mikor dinárral akarunk fizetni, az elárusító elkezdi forgatni a papírpénzt, fejjel lefelé próbálja olvasni, aztán visszaadja: nem jó. Úgy látszik, már nagyon rég látott dinárt. Itt csak az euró a jó pénz. Abból apróval is rendelkezik. Bár ô nem tudott semmilyen világnyelven, talán még szerbül sem, a fizetés módját gyorsan tisztáztuk. Rövidesen az úton feltunt az elsô KFOR-jelzésu katonai jármu hat terepszínu öltözetu gépfegyveres legénnyel a fedélzetén. Hozzászokunk, hogy minden negyedik-ötödik kocsi vagy KFOR-jelzést, vagy fehér alapon UN-jelzést visel. Ez utóbbiakban a fônökök, tisztviselôk utazgatnak.

(Folytatjuk)

Gaal György

Kormányválságok

(3. old.)

Az anyaországban elhatalmasodott kormányválságos hangulat kapcsán — enyhítési szándékkal a kétségbeesettek irányába — hallottam, hogy a második világháború befejezése óta Olaszországban, például, ötvennyolc kormány váltotta egymást, mégsem volt és nincs semmiféle pánik. Mert ott a politikum annyira elzárt a gazdaságtól és a társadalom többi meghatározó elemétôl, hogy a hosszabb-rövidebb országlások kizárólag politikai-pártközi kérdéssé bagatellizálódnak. És ez azért lehetséges, mert náluk alapos, átgondolt és, nem utolsósorban, demokratikus jogállamiság uralkodik.

A volt szocialista táborban, így Romániában is, egyelôre más világ dominál. Nálunk a politikai hatalom megszerzésében a legfôbb hajtóerô a gazdasági elônyök kisajátítása és elnyerése az egyén és a hozzá tartozó érdekcsoport javára. Amikor hivatalosan nem beszélnek kormányválságról, akkor is lehet érezni, hogy valami nincs rendben az államvezetés háza táján. A régi idôk amirôl nem beszélünk, az nincs elve alapján igyekeznek elhallgatni mindazt, ami hátrányos a kormánypárt számára az ôszi parlamenti választásokkal kapcsolatban. Pedig van romániai kormányválság, mégpedig általános, és meglehetôsen tartós. Ezerkilencszáznyolcvankilenc decembere óta tagadhatatlanul ...

Ha elismerjük ember és természet szétválaszthatatlan kapcsolatát, azt, hogy az elôbbi része az utóbbinak (márpedig másként nem tehetünk), akkor az axiómát párhuzamba állíthatjuk a kormányválságokat gyakorta elôidézô politikai bizalmatlanság gondolatával. Érdemes felidézni Tavaszy Sándornak, a múlt századi erdélyi magyar kultúra egyik jelentôs teológus-filozófus-közíró-természetrajongó személyiségének véleményét: „A szülôföldet és a hont nem lehet szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különbözô tájak sajátosságaiban és szépségében szemtôl szembe áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük és nem értjük, csak abban az összefüggésben, amelyben élünk".

Hasonlóképpen az a kormány (vagy akár egy intézmény, vállalat vezetôsége) sem képes kikerülni a bizalmatlansági válságból, amely nem veszi figyelembe a mindenkori többség mindenkori érdekeit, akaratát. Mert hivatása, mi több, kutyakötelessége azt szolgálni, nem pedig annak alávetettségében és kihasználhatóságában bízva gyarló magáncélokat hajszolni. A Magyarországon elmaradt konstruktív bizalmatlansági indítványt leginkább Romániában lenne ildomos gyakorlattá tenni. Magasabb és alacsonyabb szinteken egyaránt.

Ördög I. Béla

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Tehertétel a kettôs állampolgárság?
Óvatos magyarországi pártok, közömbös magyar szavazók

(4. old.)

— Véleménye szerint hogyan fogadja a magyarországi közvélemény azt a kezdeményezést, hogy a határon túli magyarok könnyített eljárással kapjanak magyar állampolgárságot?

— Nem ismerek olyan tanulmányt, amelyek az anyaországiaknak a határon túli magyarok kettôs állampolgárság iránti igényérôl alkotott véleményét vizsgálná. A státustörvény körüli egykori vitákból azonban levonhatunk néhány következtetést. Akkor ugyanis azt tapasztaltuk: a magyarországiak státustörvényhez való viszonya nagyrészt a különbözô pártok álláspontjától függött. Abban a pillanatban, amikor az MSZP is megszavazta a jogszabályt, egybôl megnôtt a státustörvény támogatottsága. Véleményem szerint a kettôs állampolgárság kérdésének megítélése is nagymértékben függ attól, hogy a pártoknak mi az álláspontjuk errôl a nyilvánosság elôtt, illetve hogy a különbözô pártokhoz közeli média mit fog támogatni. A pártok azonban tanulhattak az Orbán–Nastase memorandum esetébôl, emlékszünk, az MSZP akkor azzal riogatta a közvéleményt, hogy 22 millió romániai munkavállaló fogja elárasztani a magyar munkaerôpiacot. Ez — megítélésem szerint — legalább 50 százalékban járult hozzá a Fidesz 2002-es választási kudarcához.

A státustörvénytôl eltérôen azonban itt „súlyosabb" dolgokról van szó. A referendumig nem lesz teljesen világos a magyar választók elôtt, hogy milyen jogok illetik majd meg ezeket az új magyar állampolgárokat: lesz-e szavazási joguk, hol adóznak, igénybe vehetik-e a magyarországi oktatási és egészségügyi rendszer kedvezményeit? Mert ha ezek a kérdések nincsenek pontosan tisztázva, és a közvéleményben mindez úgy csapódik le, hogy a kettôs állampolgársággal rendelkezô határon túliak komoly terhet jelentenek Magyarországnak, akkor biztosan ellene fognak szavazni. Ha egyáltalán elmennek …

— Úgy érti, nagy a valószínusége annak, hogy a népszavazás nem lesz érvényes?

Véleményem szerint a magyar választók nem fognak olyan arányban elmenni a referendumra, hogy azt érvényesnek lehessen tekinteni. A tapasztalat az, hogy a magyarországiak (is) csak akkor vesznek részt egy népszavazáson, ha valóban fontos kérdésrôl van szó. Még az EU-csatlakozásról szóló népszavazáson is viszonylag alacsony volt a részvétel. Be kell látnunk, hogy ma Magyarországon a határon túli magyarsággal kapcsolatos ügyek nem jelentenek központi kérdést, várhatóan tehát nagyon sokan fognak távol maradni az urnáktól. Feltételezem viszont, hogy azoknak a többsége, akik elmennek, igennel fog szavazni, de ez nem lesz elég a referendum érvényességéhez.

Elképzelhetô persze az is, hogy a kettôs állampolgárságra vonatkozó referendumot összekötik egy másik, a magyar közvéleményt jobban foglalkoztató kérdéssel, és akkor nagyobb valószínuséggel meglesz az érvényességhez szükséges szavazatarány. Feltételezésem szerint azonban erre nem kerül sor. Úgy ítélem meg, hogy a magyarországi pártok érzik, hogy a közhangulat nem „kettôs állampolgárság-párti", hogy a lakosság nem támogatja teljes szívvel ezt az ügyet, ezért nem fogják támogatni a különbözô referendum-kezdeményezések összekapcsolását, hanem hagyják, hogy érdeklôdés hiányában a népszavazást érvénytelennek minôsítsék.

Értsük úgy, hogy a téma kényességére való tekintettel valamennyi magyar pártnak az az érdeke, hogy a népszavazás — ha egyáltalán kiírják, és különbözô alkotmányos aggályok miatt nem kerül le a napirendrôl — érvénytelen legyen? Mert ha véletlenül összegyul az elfogadásához szükséges szavazatszám, akkor a magyar választók elôtt kell majd magyarázkodni, mégpedig kampány idején, az ezzel járó következményekrôl, ha meg a többség nemmel szavazna, az a magyar–magyar kapcsolatokat befolyásolná kedvezôtlenül?

Valószínu, bár ezek feltételezések. A helyzet jelenleg az, hogy az SZDSZ-en kívül egyetlen magyar párt sem meri nyíltan ellenezni. A Fidesz és az MDF támogatja, de meglátjuk majd, hogy mennyire erôsen kampányolnak majd mellette. Úgy érzem, hogy a magyarországi pártok a felelôsséget legszívesebben a magyarországi lakosságra hárítanák.

A kettôs állampolgárság elleni egyik érv az, hogy ezzel felerôsödne a kivándorlási hullám, és azok is a kitelepedést fontolgatnák, akiknek különben ez korábban nem jutott volna eszükbe. Véleménye szerint mennyire befolyásolhatja a határon túli magyarok kivándorlási kedvét a kettôs állampolgárság megadása?

Ez megint olyan kérdés, amit nem is lehet igazán kutatni. Azt viszont látjuk, hogy létezik a perifériáról a centrumba való elvándorlás, amely státustörvénytôl, kettôs állampolgárságtól, autonómiától, de még Románia gazdasági helyzetétôl függetlenül is létezni fog. Ami a kettôs állampolgárság kivándorlást serkentô hatását illeti, vannak olyan vélemények is (lásd Végel László nemrég megjelent cikkét az Élet és Irodalomban), amelyek szerint ha a határon túliak számára biztosítanák a kettôs állampolgárságot, az egyáltalán nem gyorsítaná fel a kitelepedést, éppen ellenkezôleg! Ahhoz ugyanis, hogy valaki Magyarországra áttelepüljön, bizonyos feltételeket kell teljesítenie, például kell hogy legyen néhány millió forintja. Ezt a legtöbb határon túli csak úgy tudja biztosítani, ha otthon eladja házát, autóját, és végleg itt telepedik le. Végel azzal érvel, hogy sokan csak a „biztonság kedvéért" szeretnének magyar állampolgárságot, de semmi kedvük áttelepedni. Csak az a tudat kell, hogy bármikor jöhetnek, ha valami történik, vagy csak épp szimbolikus jelentôséggel bír számukra a magyar állampolgárság, és egyáltalán nem kívánják végigszenvedni az egész letelepedési procedúrát: szállást, és munkát szerezni, vagy több százezer forintot kiadni a szükséges okmányokra, kiállni a sorokat, elviselni a megalázó helyzeteket, amikor mindenféle apró formai hibáért elküldik az igénylôt. Természetesen, ez fordítva is igaz lehet, véleményem szerint az az érv is legalább annyira erôs, hogy a kettôs állampolgárság megadása serkentené a határon túli magyarok áttelepülési vágyát.

Székely Kriszta

Felvidéken és Kárpátalján is üdvözölték a népszavazás kiírását

(4. old.)

Kárpátalján és Felvidéken egyaránt üdvözölték a magyar Országgyulés azon határozatát, amely kiírta a kettôs állampolgárságról szóló népszavazást. Noha Felvidéken nem készültek felmérések az ottani magyarok kitelepedési szándékáról, a jelek szerint a kettôs állampolgárság biztosítása nem serkentené az elvándorlást.

— Jó döntés született, ezért üdvözlöm a népszavazással kapcsolatos határozatot — mondta Csáky Pál, Szlovákia miniszterelnök-helyettese. — Helyeselhetô, hogy a magyar társadalomban elkezdôdhet a kettôs állampolgárság kérdésének vitája. Bizonyára körvonalazni kell majd a tartalmi kérdéseket: mire lesz és mire nem lehet majd jogosult a kettôs állampolgárság státusát bíró személy. Aligha lesz mellékes annak tisztázása is, hogy milyen mértékben terhelné meg Magyarország adófizetô polgárait az, ha a határain túli magyar közösségek tagjait magyar állampolgárságban is részesítenék — mondta. Csáky szerint a társadalmi vitában annak is meg kell majd fogalmazódni, hogy az érintett határon túli magyar polgárnak milyen elônyei származnának majd a kettôs állampolgárságból, nemkülönben azt is, hogy milyen kötelezettségeket róna rá ez a státus. — Arra is szeretnék figyelmeztetni, hogy egy esetlegesen negatív eredmény nem jó üzenet lenne a határon túli magyarok, a magyar nemzettudat épségben maradt részei felé.

A kárpátaljai magyar szervezetek elsôsorban mint szép gesztust üdvözlik az Országgyulés döntését, mivel az ukrán alkotmány nem ismeri el a kettôs állampolgárság intézményét. Kôszeghy Elemér, az országos bejegyzésu Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) ügyvezetô alelnöke elmondta: teszik ezt annak tudatában, hogy Ukrajnában a törvények nem teszik lehetôvé a kettôs állampolgárságot.

Ugyancsak üdvözli az ügydöntô népszavazás kérdésében született magyar parlamenti döntést a legnagyobb ukrajnai magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Mint Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke kifejtette: az általa irányított szervezet támogatja a magyar törvények olyan módosítására irányuló kezdeményezését, hogy helyben lakás nélkül kaphassanak magyar állampolgárságot a határon túli magyarok. Nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben a KMKSZ álláspontja elvi jellegu, de ha az Országgyulés mégis elfogadná a törvénymódosítást, akkor új helyzet állna elô, hiszen — mint fogalmazott — Ukrajnában nem egy példa van arra, hogy az államhatalom egyes külföldi államok esetében szemet huny a kettôs állampolgárság fölött.

Az Európai Unióba frissen belépett Szlovákiában semmilyen felmérés nem készült arról, vajon hogyan fogadná az ottani magyar közösség a kettôs állampolgárság intézményét, jóllehet, eddig százezren kértek magyarigazolványt, és húszezernél többen tartottak igényt járulékos igazolványra. Pogány Erzsébet, a kérelmek begyujtésében illetékes központi iroda elnöke az MTI érdeklôdésére azt mondta: a felvidéki magyarok számára nem vonzóak az olyan munkahelyek, ahol a hét öt munkanapján folyamatosan Magyarországon kellene tartózkodniuk. Ez azt is jelzi, hogy a szlovákiai magyarság nem akar elköltözni a szülôföldjérôl.

Hivatalos vádemelés Csibi István ellen

(4. old.)

A korrupcióellenes ügyészség hivatalosan vádat emelt Csibi István ellen, akit vezetô ellenôrzô tisztségben lévô személyek megvesztegetésével és jelentôs pénzösszegek külföldre menekítésével vádolnak. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség sajtóirodája szerdán arról tájékoztatott, hogy az ügyészek bunvádi eljárást kezdeményeztek Csibi István csíkszeredai üzletember ellen megvesztegetés, zsarolás, pénzmosás, bunözôi csoport megszervezése és adócsalás miatt.

Az idézett forrás szerint Csibi összesen több mint négymilliárd lej értékben vesztegetett meg pénzzel és különbözô javakkal köztisztviselôket, állami intézményekben vezetô és ellenôrzô tisztségekben lévô személyeket, hogy támogassák, vagy ne háborgassák.

A korrupcióellenes ügyészség szerint Csibi 1999 és 2003 között mintegy 300 milliárd lej értékben okozott kárt a román államnak.

„Bizalmi emberek — bírók, rendôrtisztek, köztisztviselôk — támogatását élvezve a gyanúsított szervezett bunözôi hálózatot hozott létre, muködtetett és vezetett, amelyen keresztül zsarolt, védelmi díjat szedett, befolyási övezeteket hozott létre, vagy egyszeruen összegeket hajtott be az adósoktól", áll a korrupcióellenes ügyészség sajtóirodájának közleményében.

Csibi ezenkívül jelentôs összegu bankhitelekhez jutott, amelyeket aztán más célokra használt fel, egy egész sor törvénytelen átutalást végezve az általa ellenôrzött cégek számláin.

Az ügyészek szerint több jel is utal arra, hogy a különbözô üzletekbôl származó összegeket az országon kívülre utalták Csibi külföldi kapcsolatain keresztül, az üzletember több cégének székhelye pedig adóparadicsomokban van.

Külföldi híreink
Újvidéken tárgyalt Mádl Ferenc

(4. old.)

Félórás megbeszélést folytatott szerdán Újvidéken Mádl Ferenc köztársasági elnök vajdasági tartományi elöljárókkal — az MTI értesülései szerint a tartományban élô nemzetek közötti kapcsolatokról volt szó az eszmecserén.

A köztársasági elnök Podgorica után a vajdasági székvárosban folytatta szerbia-montenegrói tárgyalásait, külön-külön negyedórás megbeszélést folytatott Djordje Djukic vajdasági kormányfôvel és Nenad Canak tartományi parlamenti elnökkel. A megbeszélésrôl a nap folyamán adnak ki közleményt. Az MTI értesülései szerint a megbeszéléseken a Vajdaság helyzetét elemezték a tárgyaló partnerek, különös tekintettel a nemzeti közösségek közötti viszonyokra. Egyetértettek abban, hogy a múltban történt magyarellenes incidenseket nem szabad alábecsülni, de túlhangsúlyozni sem. Canak kifejtette, hogy nem lenne jó, ha végbemenne a Vajdaságban élô nemzetek elkülönülése egymástól.

Szerda délután az elnököt szállító gépkocsioszlop Újvidékrôl Szabadkára indult. Az észak-bácskai városban a magyar köztársasági elnök beszédet mond a népkörben, majd utána ugyanott tárgyal a Magyar Nemzeti Tanács vezetôivel.

Washington: Moszkva ne titkolja a terrorizmus elleni stratégiáját

(4. old.)

Oroszországnak nem szabadna eltitkolnia, hogy milyen stratégiát kíván követni a terrorizmus elleni harcban — jelentette ki szerdán Prágában Richard Armitage, az Egyesült Államok külügyminiszterének elsô helyettese azt követôen, hogy tárgyalásokat folytatott Cyril Svoboda cseh külügyminiszterrel.

Az amerikai diplomácia második számú vezetôje leszögezte: Washington Oroszországnak csak azokat a stratégiai lépéseit tudja egyértelmuen támogatni, amelyekrôl megfelelô információkkal rendelkezik, s amelyeket teljes mértékben megért.

„Kissé csalódottak vagyunk amiatt, hogy az Orosz Föderáció egyre inkább megpróbálja eltitkolni jövôbeni lépéseit" — mondta újságíróknak Armitage, aki európai körútja során szerdán egynapos látogatást tett Csehországban, s vezetô politikusokkal tanácskozott a nemzetközi helyzetrôl és a cseh–amerikai kapcsolatokról. Armitage azt állította, hogy Washington jelenleg nem rendelkezik az összes szükséges információval az orosz lépések hátterének megértéséhez. Az amerikai vezetés azonban bízik abban, hogy Moszkva megmagyarázza stratégiáját. „Ha megértjük, pontosan mirôl is van szó, ha megértjük egymást, bizonyára támogatást is tudunk nyújtani" — szögezte le az amerikai diplomata.

A beszlani túsztragédia után Vlagyimir Putyin orosz államfô bejelentette, hogy Moszkva a világ bármely pontján fel kíván lépni a terrorizmus ellen, s olyan választójogi reformokat kezdeményezett, amelyek a régiók kormányzóinak közvetlen választását jelöltjeinek a helyi parlamentek általi megerôsítésére redukálják, s az alsóházi választásokról számuzik az egyéni szavazóköröket, az összes mandátumot pártlistás alapon osztva el. Putyin lépései bírálatokat és egyfajta aggodalmat váltottak ki a nemzetközi közvéleményben.

Az 1-es, 4-es oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

KÖRKÉP

Kopjafa- és emléktábla- avatás Sárvásáron

(5. old.)

Szeptember 18-án 17.00 órakor kerül sor a sárvásári templomkertben arra a kopjafa- és emléktábla-avatásra, amelyet a sárvásári születésu Lakatos István emlékére állít az RMDSZ Szociáldemokrata Tömörülése. Lakatos István a romániai magyarság jelentôs közéleti személyisége, politikusa és közírója volt, aki a dolgozó emberek jogaiért és a nemzetiségek, elsôsorban a romániai magyar nemzeti kisebbség önrendelkezési jogáért, a demokrácia maradéktalan megvalósulásáért harcolt. 1950. február 17-én letartóztatták és július 30-án 25 év kényszermunkára ítélték. Tizenöt év múlva szabadult a börtönbôl, az 1964-es általános amnesztiának köszönhetôen. Ô volt az elsôrendu vádlottja annak a pernek, amelyben Márton Áron püspököt, akihez személyes barátság is fuzte, Kurkó Gyárfást, Venczel József professzort és másokat elítéltek. Lakatos István emlékiratai rövidesen könyv formájában is megjelennek.

Ma 10 órától riadó Szamosújváron

(5. old.)

Riadó-gyakorlatra kerül sor csütörtökön, szeptember 16-án 10 órai kezdettel Szamosújváron, a Kolozs megyei polgári védelem és a polgármesteri hivatal szervezésében. Ezúttal a város két legrangosabb iparegységében, a Sortilemn, illetve a Somvetra Kft. keretében zajlik a riadó, de további öt intézményben is felülvizsgálják a készültségi állapotot. A riadó végén a városházán értékelik ki az akció lebonyolítását.

Erkedi Csaba

Újabb Opel-szalon nyílt

(5. old.)

Szerdán ünnepélyes keretek között avatták fel az Opel Ecomat második kolozsvári showroomját. A Vágóhíd téri létesítmény kétezer négyzetméteren terül el. „A beruházás értéke több mint kétmillió euró", mondta Tony Dascalu, a General Motors-képviselet igazgatója, aki hozzátette, hogy az idén májustól Chevrolet gépkocsikat is árulnak. Arról számolt be, hogy az összes alkalmazott szakképesítésen vett részt a General Motorsnál. Katona Attila értékesítési igazgató elmondta, jelenleg négy Chevrolet- és hét Opel-modell várja a vásárlókat. Májustól ötven Chevrolet, év elejétôl pedig száz Opel gépkocsit adtak el Kolozsváron.

Rendôriskola Kolozsváron, magyar diákokkal

(5. old.)

Az iskolát Marian Saniuta közigazgatási és belügyminiszter avatta fel, számos hivatalosság jelenlétében: többek között Emil Boc polgármester, Teodor Pop Puscas megyei rendôrfônök, Nelu Pop, Virgil Ardeleanu és Toma Zaharia rendôrfelügyelôk, Ioan Rus volt belügyminiszter (neki is köszönhetô, hogy az iskola Kolozsvárra került) vett részt az ünnepélyen, de a sor még hosszan folytatható lenne.

A tanintézmény a volt Remarul 16 Februarie iskolacsoport épületeiben fog muködni, amelyeket alaposan felújítottak: a pályázatokat megnyerô hat cég mintegy hathónapos kemény munkája folytán európai mércéknek is megfelelô, hazánkban ritkaságszámba menôen felszerelt és pontratett iskolában kezdheti meg tanulmányait az a 150 fiatal, aki bejutott a meghirdetett helyekre. A munkálatok összértékét mintegy 120–130 milliárd lejre becsülik, a felszereltségrôl csupán annyit: vadonatúj számítógépes laboratórium, sportterem, bentlakások, kantin és önálló hôközpont segíti majd a tanulók példás elômenetelét, az osztálytermekben pedig termopán ablakok, modern padok, tévékészülékek várták az elsô becsengetést. S persze minden új, minden újan festve, csak úgy csillog-villog...

A képzés kétéves. Évfolyamonként 150 fiatalt képeznek ki, a szállás, koszt, és maga a képzés is ingyenes, viszont aki valamilyen magánoknál fogva nem fejezi be az iskolát, azzal visszafizettetik a rá költött pénzt, a bukás pedig automatikus kizárással ér fel. A képzés különben háromrétegu, jogi, szak-, valamint szocio-humán képzést ölel fel, ez utóbbiba tartoznak például az idegen nyelvek is. A tanárok egy része civil: a 18 oktatóból 6-an ismerkednek most a rendôriskolával. Az iskola igazgatója Stoica Laurentiu rendôrbiztos, oktatással foglalkozó aligazgatója pedig Gabriel Rusu helyettes rendôrbiztos — mindketten fiatal, jól képzett tisztek, egyszóval jó kezekben van az iskola. Ami a diákokat illeti, a 150 helyre mintegy 750-an jelentkeztek. Az elsô 150 diák közül 25 lány, és összesen 23 tanuló Kolozs megyei. A többség a környezô megyékbôl kerül ki, de néhány egészen távoli megyébôl érkezett diák is van közöttük. Bár semmiféle diszkrimináció sem volt a jelöltek kiválogatásában — akik versenyvizsgával szerezhették meg a 150 hely egyikét, román nyelv, történelem, fizikai képesség és pszichológiai tesztek után —, a névsorban mindössze két magyar név szerepel, közülük is az egyiknek román a keresztneve (hivatalos kimutatás még nincs a tanulók nemzetiségére vonatkozóan).

Az avatási ünnepély a miniszter fogadtatásával kezdôdött, majd a díszszalag átvágását követôen az iskola névadójának, Septimiu Mure- sannak a mellszobrát leplezték le. A lényegretörô, rövid ünnepi beszédek között egyházi szertartásra került sor, majd a díszvendégek meglátogatták az iskola termeit. Eközben a már egyenruhába öltözött tanoncok a megnyitó izgalmát maguk mögött tudva már fellélegezve búcsúztak szüleiktôl, barátaiktól, barátnôiktôl. Ôk lesznek az elsô, Kolozsvárról kikerülô rendôrügynökök, akik, mint a beszédekben elhangzott, hírnevet kell hozzanak a kolozsvári tanintézetnek...

Balázs Bence

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

Valutaárfolyamok
Szeptember 15., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 700/41 000

33 350/33 650

160/164

Szeptember 16, csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 192 lej, 1 USD = 33 644, 1 magyar forint = 166 lej.

HIRDETÉS

Adásvétel

(7. old.)

Kalotaszegi festett szobabútor eladó. Telefon: 0742-650766.

Ingatlan

(7. old.)

Eladó 50 négyzetméteres kétszobás lakás. Telefon: 436-899. (0002)

Állás

(7. old.)

Ausztriai munkára minôsített hegesztôket keresek. Telefon: 0040-74-3922079 és 0043-699-10731933.

Ausztriai munkára ápolókat keresek. Telefon: 0040-74-3922079 és 0043-699-10731933.

Állást keres

(7. old.)

Jó kommunikációs készséggel rendelkezô fiatal, diplomás nô részmunkaidôs (délelôtti) munkát vállal (számítógép-kezelés, angol középfokon). Telefon: 0740-502563.

Fiatal, dinamikus lány (félnormás) munkát keres. Számítógép-kezelés, angol nyelv középfokú ismerete, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem. Telefon: 0742-977801.

Magánórák

(7. old.)

Angolt és magyart tanítok októbertôl kezdôdôen. Telefon: 0724-892739.

Egyetemet végzett, tapasztalt lány, németet tanítok. Telefon: 0724-583759, 586-101.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája

(8. old.)

Kedden nyolc mérkôzéssel megkezdôdtek a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmei. Az E-csoportban az angol bajnokságban sziporkázó Arsenal mindössze egy öngóllal tudta legyôzni a holland PSV Eindhovent, míg a görög Panathinaikosz valamivel könnyebben a norvég Rosenborg ellen nyert.

Az F-csoportban a 2003-as BL-gyôztes AC Milan szinte egy félidôt emberelônyben játszott, ennek ellenére csak egy góllal bizonyult jobbnak az ukrán Sahtyor Donyecknél, Mircea Lucescu csapatánál úgy, hogy Clarence Seedorf, az AC Milan holland válogatott labdarúgója harmadik tétmeccsén harmadik gólját szerezte — ezúttal a mérkôzés 84. percében, miután az ukránok az AS Monacótól érkezett Srna kiállítása miatt emberhátrányba kerültek.

A forduló egyik legjobb összecsapását Skóciában játszották, ahol a Celtic Glasgow az FC Barcelonát fogadta. A nyári átigazolási idényben alaposan megerôsödött katalán gárda hamar megszerezte a vezetést, s az elônyt a második félidôben Ronaldinho révén akár meg is duplázhatta volna, ám a brazil karmester büntetôt rontott. A skótok ettôl feltámadtak és Sutton révén néhány perc múlva ki is egyenlítettek, ám az AS Monacótól érkezett Giuly a 78. percben újabb gólt szerzett, majd a csereként beállt — az elmúlt szezonban még a Celticet erôsítô — Henrik Larsson óriási védelmi hiba után bebiztosította a gyôzelmet a spanyol csapatnak. A svéd csillag egyébként nem feledte el a zöld-fehéreknél töltött hét évet, találata után gólöröm helyett rezzenéstelen arccal futott vissza a helyére.

Folytatta fantasztikus sorozatát Adriano, az Internazionale brazil támadója, aki a Werder Bremen elleni mérkôzésen kétszer volt eredményes. A fiatal csatár elôbb a 34. percben büntetôbôl, majd egy perccel a rendes játékidô letelte elôtt gyönyöru egyéni akció végén talált a hálóba, míg csatártársa, Christian Vieri 11-est, valamint több nagy helyzetet is elpuskázott. A németeknél nem játszott a sérült Lisztes Krisztián.

A H-csoportban a Chelsea irányítójaként elôször ült a kispadon nemzetközi mérkôzésen José Mourinho. A portugál edzô — aki az elmúlt évadban az FC Portóval megnyerte a sorozatot — ismét bizonyította, hogy a londoniakkal a végelszámolásnál is komolyan számolni kell, hiszen a Paris St. Germain otthonában a játéknap legnagyobb különbségu — háromgólos — gyôzelmét aratta a gárda.

Az összecsapás legjobbja a nyári átigazolási idôszakban az Olympique Marseille-tôl megszerzett Didier Drogba volt. Az elefántcsontparti csatár két gólt szerzett, alaposan felhergelve ezzel a párizsi szurkolókat.

Eredmények: Bajnokok Ligája, csoportmérkôzések, 1. forduló:

E-csoport: Arsenal (angol)–PSV Eindhoven (holland) 1–0 (Alex — 42. perc, öngól) és Panathinaikosz Athén (görög)–Rosenborg Trondheim (norvég) 2–1 (Gonzalez 2 — 42. és 79. perc, illetve Johnsen 91. perc).

F-csoport: Celtic Glasgow (skót)–FC Barcelona (spanyol) 1–3 (Sutton — 59. perc, illetve Deco — 20., Giuly — 78. és Larsson — 82. perc) és Sahtyor Donyeck (ukrán)–AC Milan (olasz) 0–1 (Seedorf — 84. perc, piros lap: Srna — 53. perc, Sahtyor Donyeck).

G-csoport: Milánói Internazionale (olasz)–Werder Bremen (német) 2–0 (Adriano — 34. és 89, az elsô 11 m; kiállítva a brémaiaktól: Ismael — 5. perc) és FC Valencia (spanyol)-RSC Anderlecht (belga) 2–0 (Vicente — 17. és Baraja — 45. perc)

H-csoport: FC Porto (portugál)–CSZKA Moszkva (orosz) 0–0 és Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol) 0–3 (Terry — 29. és Drogba 2 — 45. és 75. perc).

UEFA-kupa

(8. old.)

Csütörtökön 39 mérkôzéssel — a 40.-et szeptember 22-re halasztották — folytatódik a labdarúgó UEFA-kupa, ahol az elôzô évek kiírásával ellentétben ezúttal már a csoportkörbe jutás a tét, hiszen a párharcok továbbjutói nyolc ötös csoportban folytatják a küzdelmeket.

A találkozókon két-két román és magyar együttes is érdekelt. A Ferencváros 21.45-kor az angol Millwall csapatával méri össze erejét, idegenben. László Csaba, a Ferencváros labdarúgócsapatának szakvezetôje szerint tanítványainak mindenképpen javítaniuk kell azután, hogy a cseh Sparta Prága ellenében nem sikerült kiharcolni a Bajnokok Ligája fôtáblájára kerülést. A másodosztályú angol gárda ellen a zöld-fehérek mestere valószínuleg egyedül Marius Sasura nem számíthat sérülés miatt.

Mészöly Géza, az Újpest labdarúgócsapatának szakvezetôje is derulátó, reméli, hogy tanítványai akár bravúrra is képesek lehetnek a VfB Stuttgart elleni, Szusza Ferenc Stadionban megrendezendô mérkôzésen. A svájci Servette ellen a továbbjutást kiharcoló csapatból Mészöly egyedül a piros lapja miatt eltiltott Juhár Tamásra nem számíthat. Az ô helyére valószínuleg az utánpótlás válogatott Nagy Gábor kerül majd; a találkozó 21.30-kor kezdôdik. Ha a magyarok ki is kapnak, egy magyar mindenképpen boldog lesz még így is: Szabics Imre, a vendégek magyar légiósa aki azt nyilatkozta: megfelelô hozzáállással képesek legyurni az Újpestet. A „hazai pálya" ellenére Matthias Sammer vezetôedzô még nem biztos benne, hogy szerepelteti-e a 23 éves csatárt.

A két román együttesre egyformán nehéz, de nem kilátástalan mérkôzés vár. Ioan Andone hazai bajnokságban botladozó csapata, miután a Manchester United ellenében kiesett a BL-bôl, az UEFA fôtáblájára kerüléséért annak a Partizan Belgrádnak az otthonába látogat, amely az elôzô forduló kettôs mérkôzésén mindössze 1–0-s összesítéssel búcsúztatta a szintén nem a legjobb formában lévô Galaci Otelult. A tisztes helytállás és a továbbjutási remények megtartása tehát elképzelhetônek tunik a belgrádi mérkôzésen.

Szintén balkáni ellenféllel mérkôzik a Bukaresti Steaua, amely — egyébként mindkét mérkôzés 21 órától kezdôdik — ma este a CSZKA Szófiát fogadja. Walter Zenga csapatánk egyetlen célja a gyôzelem lehet, amelynek megszerzése azonban nem tunik túlságosan könnyu feladatnak.

A továbbjutás egyébként nemcsak szakmai, hanem anyagi okokból is fontos a csapatok számára. Ennek ellenére botrányosnak ígérkeznek a mérkôzések: a klub háza tájáról kiszivárgott hírek szerint például botrányra készülnek a Legia Varsó futballszurkolói csütörtökön, a Bécsi Austria otthonában sorra kerülô UEFA-kupa mérkôzésen. A Teddyboys nevu ultracsoport állítólag azt tervezi, hogy tagjai berohannak a pályára, és így kikényszerítik a találkozó félbeszakítását. Az akció a lengyel egyesület új tulajdonosa, az ITI médiakonszern ellen irányul.

A vállalat februárban vásárolta fel az eladósodott fôvárosiakat, de a fellendülést váró hívek nagy csalódására csakhamar bejelentette, hogy nekik is ki kell venniük a részüket a támogatásból, és másfélszeresére emelte a jegyárakat.

A drukkerek eleinte csak békés tüntetéseket szerveztek, de úgy látszik, hogy elfogyott a türelmük. A bécsi rendôrség felkészült a rendzavarásra, és 400 emberrel igyekszik kordában tartani a mintegy háromezres vendégtábort az Ernst Happel-stadionban.

Petô Tamás pozitív doppingtesztje

(8. old.)

Pozitív lett a doppingtesztje Petô Tamásnak, a holland labdarúgó-bajnokságban szereplô NAC Breda magyar válogatott középpályásának.

A futballistát még február 4-én, a PSV Eindhoven-Breda kupamérkôzés után ellenôrizték, s a vizsgálat a megengedettnél nagyobb mennyiségu, az anabolikus szteroidok közé tartozó norandroszteront mutatott ki a szervezetében, amit a B-próba is megerôsített. A holland szövetség 20 mérkôzésre tiltotta el a játékost, ebbôl azonban tízet felfüggesztett. A büntetés kedden lép érvénybe, az APA hírügynökség úgy tudja, hogy az egyesület elfogadta az ítéletet.

A Breda orvosa az AFP-nek úgy nyilatkozott, hogy Petô tagadja a vétkességét, és a klub mögötte áll, mivel azon az állásponton van, hogy a norandroszteron jelenlétének a szervezetben nem csak doppingolás lehet az oka.

— Nem is hallottam még errôl az anyagról, de tudomásom szerint a stresszes helyzetek hatására megnôhet a koncentrációja a szervezetben. Azon a bizonyos februári meccsen engem combizomhúzódás miatt lecseréltek, ez is lehetett kiváltó ok. Ráadásul egy héttel korábban összevarrták a fülemet, amely egy ütközésnél sérült meg, és különféle cseppeket kaptam. A csapatorvos szerint egyébként nagyon kis mértékben léptem túl a megengedett mennyiséget, és a büntetés is csak erkölcsileg károsít meg, hiszen az áprilisi második térdmutétem óta rehabilitációs kezelésen veszek részt, és november közepéig eleve nem játszhattam volna — mondta a középpályás.

Frenkl Róbert professzor, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke, a Magyar Sportorvos Társaság elnökségi tagja szerint az is elképzelhetô, hogy az eset a futballista 2002 augusztusi térdmutétjével áll kapcsolatban.

— A beavatkozás utáni rehabilitációs kezelés során elôfordulhat, hogy anabolikus szteroidokkal segítik elô a gyorsabb regenerálódást. Az orvosok talán úgy vélték, hogy gyorsan kiürül a szervezetébôl a férfi nemi hormon hatású szer, de a mai laboratóriumi technikák már olyan szinten vannak, hogy régi, kis mennyiségu anyagokat is ki lehet mutatni — mondta az ismert orvos-kutató-sportvezetô, hozzátéve: ebbôl kifolyólag nem dopping-, hanem inkább orvosi ügynek tartja a történteket.

D osztály — 2.

(8. old.)

Kedden már a második fordulóját rendezték meg a negyedik osztályú labdarúgóbajnokságnak. A Kolozs megyei mérkôzések eredményei: Kolozsvári Egészség–Egeresi SK 8–1, Gyalui Szamos–Kolozsvári Motor-IRA 1–0, Tordai Hadsereg–Kolozsvári Nova FC 1–5, Detrehemi Egyesülés–Dési Luceafarul 3–0, Kolozsvári Polivalent–Tordai Aranyos II. 0–1, Kolozsvári Ivánszuk Futballiskola–Kolozsvári U FC II. 0–4, Alsójárai Bányász–Szászfenesi Egyesülés 4–2, Apahidai Szamos–Dicsôszentmártoni Oroszlánok 2–2 és Désaknai Bányász–Kolozsvári Transilvania FC 0–0.

A táblázat élcsoportja: 1. FC Nova 6 és Aranyos II. 6 pont (7–1), 3. Kolozsvári U FC II. (6–0), 4. Alsójára 6 (7-3). A következô fordulót pénteken, 17-én rendezik.

Eugen Hang

Százmilliós tartozással küzd a Glasgow Rangers

(8. old.)

Városi riválisához, a Celtichez hasonlóan a Glasgow Rangers futballegyesület is katasztrofális mérleggel zárta a legutóbbi üzleti évet.

A bajnoki második elitklub tartozása 68-ról 72 millió fontra (105,9 millió euró) emelkedett. A 2002-es, 29,6 millió fontra rúgó rekordveszteség az idén — Barry Ferguson, Lorenzo Amoruso és Neil McCann eladásának köszönhetôen — nagymértékben csökkent.

A skótok az európai viszonyokhoz képest szerény bevételre tesznek szert a televíziós jogdíjakból, s a Rangers ráadásul a CSZKA Moszkva elleni selejtezôn elbukta a busásan jövedelmezô Bajnokok Ligája-szereplést is.

Pelé szerint a velejéig korrupt a brazil futball

(8. old.)

Élesen bírálta a hazájának futballéletében eluralkodott korrupciót Pelé, a háromszoros világbajnok legenda. — Labdarúgásunk a csôd szélén áll, mivel a vezetôkbôl hiányzik a hozzáértés és a tisztesség. A kluboknál rejtélyes módon tunnek el a külföldi befektetôktôl érkezô pénzek, ráadásul a legjobb játékosaink Európába mennek, miközben idehaza üresek a stadionok — jelentette ki a 63 éves klasszis.

Ellenlábasai azt vetik a szemére, hogy a „Pelé-törvénnyel" — amely a futballisták átigazolását lett volna hivatott megkönnyíteni — ô maga lehetetlenítette el sportminisztersége idején az egyesületeket 1998-ban.

FORMA–1
Panis befejezi pályafutását

(8. old.)

A világbajnoki-sorozat végén, az október 24-i brazil nagydíjon befejezi Forma–1-es pályafutását Olivier Panis, ugyanakkor hagyott egy „kiskaput" magának, mert 2005-ben és 2006-ban a Toyota-csapat harmadik számú pilótája lesz. Ezt a japán-német csapat jelentette be.

A 38 éves Panis jövôre és az azt követô szezonban akkor juthat szerephez a GP-ken, ha valamelyik versenyzô nem indulhat. A teszteken még biztosan segítheti istállóját, igaz a pénteki szabadedzéseken nem. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabálya ugyanis csak olyan harmadik számú pilóta szerepeltetését engedélyezi, aki nem vett még részt hatnál több futamon. Panis pedig már 155-nél jár, amelyek során 76 világbajnoki pontot szerzett, ám mindössze egyszer gyôzött, 1996-ban Monte Carlóban. Egyetlen alkalommal sem indult az elsô rajtkockából, bár a jelenlegi pilóták között ô a veterán. Legjobb idénye az 1995-ös volt, akkor az összesített pontverseny 8. helyén végzett.

Ralf Schumacher tesztelsôséggel tért vissza
Remekül sikerült a visszatérés Ralf Schumacher számára, aki majdnem három hónappal ezelôtt szenvedett balesetet Indianapolisban, a Forma–1-es Amerikai Nagydíjon. A Williams-BMW német pilótája 32 kört tett meg a silverstone-i tesztelésen, és Fernando Alonsót (Renault), illetve Jenson Buttont (BAR-Honda) is megelôzve a legjobb idôvel zárt.

— Végre megszuntek a hátfájdalmaim, nagyszeruen éreztem magam a pályán — mondta a gyakorlás végén a 29 éves versenyzô, akinek az egyesült államokbeli balesete során két gerinccsigolyájában is törés keletkezett.

TEKE
Zsúfolt mérkôzéssorozat a szamosújvári lányoknak

(8. old.)

Nehéz erôpróba elôtt álltak a múlt napokban az elsô osztályban szereplô Szamosújvári SOMVETRA tekézô lányai. Elôször az ifik utaztak Marosváráshelyre, ahol az országos csapatbajnokság második fordulója keretében a második helyen végeztek 2836 fával a sokszoros bajnok helybeli Romgaz Elektromaros (2964 fa) mögött. Nagy József fiatal tanítványai közül a legjobb teljesítményt Romina Muresan nyújtotta 531 fával. Az ifjúságiak harmadik fordulójára ugyancsak a Maros-parti tekecsarnokban kerül sor október 23-án.

A SOMVETRA felnôtt együttese közben Bukarestben szerepelt az idei bajnokság második fordulójában a sokszoros bajnok Vointa Rapid (az új idényben ebben a sportágban egyesült a két klub) ellen. A fôvárosiak 3070–2994 (egyéniben: 3–3) arányban nyertek. A szamosújváriak közül ezúttal is az alig 18 éves Romina Muresan tunt ki 533 fával.

E hét végén a SOMVETRA a sétatéri pályán fogadja a Baicoi-i Petrolistul együttesét.

Erkedi Csaba

Idegenben gyôztek a gyéresiek

(8. old.)

Az Aranyosgyéresi Sodronyipar-CFR a hét végén az Elektromaros otthonába látogatott, ahol 3074–3233 (1–5) arányú gyôzelmet aratott, Cornel Popa 545, Dumitru Bese 553, Kirizsán Albert 551, Ioan Figlea 564, Grigore Blaga 490 és Zenkó Alpár 530 levert fájának köszönhetôen.

A következô fordulóban a drótosok a Szinajai Carpati-cal mérkôzik.

Schmidt Jenô

LAPZÁRTAKOR
A Horia Demian Sportcsarnokban Románia nôi kosárlabda-válogatottja harmadik csoportmérkôzését is megnyerte, igaz, sokkal nehezebben, mint az várható volt. Az Izrael elleni mérkôzés 72:63 (39:33) arányú hazai gyôzelemmel végzôdött. További részletek holnapi lapszámunkban.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -