2004. szeptember 17.
(XVI. évfolyam, 218. szám)

Megfenyegetett kolozsvári hivatalvezetôk
Folytatódnak a látványos miniszteri intézkedések

(1. old.)

Folytatódik a miniszterek határozott, de fôleg látványos intézkedéssorozata: azt követôen, hogy a hét elején Miron Mitrea közlekedési miniszter Marosvásárhelyen igyekezett orvosolni tûzoltásszerûen a higiéniai követelményeknek eleget nem tevô vagonokkal közlekedô nemzetközi vonatok helyzetét, Marian Sãniutã közigazgatási és belügyminiszter tegnap a Kolozs megyei rendôrség vezetôinek adta fel a leckét. Kiderült: sem az útlevélosztály, sem a lakossági, sem a bûnügyi nyilvántartás nem mûködik megfelelô körülmények között.

Marian Sãniutã tegnap a Kolozs megyei fontosabb közigazgatási intézmények vezetôivel találkozott. A szaktárca vezetôje elégedettségét fejezte ki a közigazgatási egységek, valamint a lakosság közötti együttmûködéssel kapcsolatosan, úgy vélte, hogy a megyében megfelelô módon zajlik az ügyintézés. A közhivatalok vezetôi által besepert dicséretekkel ellentétben a rendôrség vezetôi komoly figyelmeztetést kaptak. Sãniutã elmondta, hogy sem az útlevélosztály, sem a lakossági, sem a bûnügyi nyilvántartás nem mûködik megfelelô körülmények között. A legnagyobb gond az útlevélosztállyal van, hiszen a hivatalt befogadó ingatlan nem elég tágas. A belügyminiszter a másik két helyen csak kisebb rendellenességeket tapasztalt. Ennek ellenére mindhárom hivatal vezetôjét leváltással fenyegették meg, a miniszter közölte: eltávolítja ôket a jelenlegi tisztségükbôl, ha október 7-ig nem orvosolják a helyzetet.

A rendôrség hatáskörébe tartozó hivatalok helyzetéért azonban a Kolozs Megyei Prefektúra, valamint a Kolozs Megyei Tanács vezetôinek fô a feje leginkább. November 1-jétôl a két intézmény veszi majd át az útlevélosztályt, valamint a gépkocsivezetôi igazolványokat kibocsátó és lakosság-nyilvántartó hivatalt. Jelenleg a prefektúra nem rendelkezik megfelelô ingatlannal, amely befogadhatná az útlevélosztályt. Valentin Cuibus újságíróknak elmondta: teljes gôzzel keresik a megfelelô megoldást, hogy minél hamarabb sikerüljön rendezni ezt a kérdést, és novembertôl ne legyen fennakadás az iratok kiváltásában.

Marian Sãniutã az Európai Unióval folytatott tárgyalások kapcsán bizakodóan nyilatkozott az igazságügyi fejezet lezárásáról. Közölte: az EU 29 pontból álló kérdôívet küldött minisztériumának, amelyben fôleg az ember- és kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban várnak magyarázatot.

Borbély Tamás

Magyarokat is választottak a vállalatok igazgatótanácsába

(1. old.)

Megállapították a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalnak alárendelt vállalatok igazgatótanácsának összetételét. A testületekbe a kolozsvári önkormányzati képviselôk által leadott szavazatok szerint magyar személyek is kerültek. Így a Kolozsvári Közlekedési Vállalatnál Fritsch László lett a vezetôtestület tagja, míg a Közterület-fenntartó Vállalatnál Koos Ferencet választották igazgatótanács-taggá. A gyûlésen meglepetést keltett, hogy Liviu Medrea jelenlegi igazgatót a helyi tanácsosok kiszavazták a jelöltek közül, és az egykori nagy-romániás, jelenleg kormánypárti tisztségviselô nem került be az általa irányított vállalat igazgatótanácsába.

A tanácsosok továbbá Csibi Venczelt és Pusztai Kálmánt küldték a Távfûtés-szolgáltató Vállalat igazgatótanácsába.

B. T.

Partneri viszonyt, nem minden igény kielégítésével

(1., 6. old.)

Szabó Vilmos, a magyar Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára bizonyos abban, hogy az új kormány is ügyel majd arra: semmilyen közvetlen politikai szempont ne húzódjon a mögött, hogy a határon túli magyar média támogatást kap "a kialakult infrastruktúra szeleteibôl". A kisebbségi ügyekért felelôs államtitkár a határon túli írott és elektronikus magyar sajtó helyzetérôl, az uniós kihívásokról és válaszokról a Budapesti Nemzetközi Vásár Magyar Világ részlege keretében a budapesti vásárközpontban szerdán médiatalálkozót rendezett. A találkozón részt vett száznál több képviselôje az egész Kárpát-medencei és tengerentúli magyar médiának.

Amint arról az MTI is tudósít, Szabó Vilmos hangsúlyozta, hogy a magyar kormány partneri viszonyban szeretné alakítani a médiatámogatást. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak Budapesten kitalálni semmilyen különleges programot, amelyet tûzön-vízen át végrehajtanak, hanem minden esetben együtt kívánnak mûködni a helyi közösségekkel. Az államtitkár jelezte, hogy például a médiatörvény miatt nem fogják tudni az összes igényt kielégíteni az elmúlt másfél évtized minden értékének a megtartásában. Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy ne csak a televízió, az elektronikus média sorsát kísérjék figyelemmel, hanem az egyszerû, helyi közösségi kiadványokét, hírlevelekét is.

Szabó Vilmos kérdésre válaszolva elmondta: az MTI hír- és képszolgáltatásának folyósítását a külföldi magyar média számára 2005-tôl már nem az Illyés Közalapítvány költségvetésébôl fedezik, hanem beépítik a hírügynökség büdzséjébe.

Azzal a kifogással kapcsolatban, hogy bizonyos erdélyi pályázók média-támogatási igényét állítólag azon az alapon utasították el, hogy zárt, meghívásos pályázatok voltak, azt mondta: szerinte korrekt, szakmai alapú elbírálások történtek, és nem tudott a benyújtottakon kívüli, egyéb igényekrôl.

A találkozón Gáspárik Attila, a romániai Országos Audiovizuális Tanács alelnöke, ismertette az Erdélyi Magyar Televízió létesítésének a jogi kereteit és szükségességének szociológiai és szakmai indokait. Mint említette, csak az elmúlt hónapokban 47 cikk foglalkozott az erdélyi magyar sajtóban a kérdés fôleg túlpolitizált beállításával, miközben elsikkadt a lényeg: pontosan a politikai önrendelkezés egyik alapfeltétele lenne a földi és mûholdas sugárzású, térségünkben többszörösen is híd-szerepet játszó, a közösségünk által igényelt új televízió.

Amint Bunyik Zoltánnak, a Vajdasági Magyarok Szövetsége alelnökének és a Vajdasági Autonóm Tartomány oktatási és kulturális titkárának az elôadásából kiderült: Délvidék már elôttünk jár, ott már szeptember 1-jétôl próbaadást sugároz az újonnan létrehozott magyar Mozaik TV. Mint ismeretes, a magyar kormány meghívásos pályázatán egyszerre osztottak szét 330–330 millió forintot egy-egy erdélyi, vajdasági és kárpátaljai televízió megalapítására.

A találkozón többek között a magyar–magyar kapcsolatok informatikai vonatkozásairól beszélt Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára, a Kárpát-medencei magyarság számára most kibontakozó korszerû adatátviteli lehetôségeket ecsetelte Szentgyörgyi Lajos, a Határon Túli Magyarok Hivatala (TMH) elnöki informatikai fôtanácsadója, Dupka György, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alelnöke pedig arról számolt be, hogy a kettôs állampolgárságot váró ottani magyarság 75%-a már kiváltotta magyarigazolványát (míg ugyanez az arány Erdélyben például 30–35%-os).

Rudi Zoltán, a Magyar Televízió elnöke egyebek között bejelentette, hogy csökkenés várható az 5,2 milliárd forintos hiánnyal küszködô MTV-nél a kimondottan a határon túli magyar nézôknek szánt mûsorok tekintetében. Ezért megpróbálják az ilyen mûsoraikat összehangolni a Duna Televízióval a párhuzamosságok kiiktatása végett, illetve több pénzt igényelnek a magyar adófizetôktôl. Az Erdélyi Magyar Televíziót mûsorokkal, szakképzéssel és a csökkentett számú anyagmegrendelésekkel tudnák támogatni.

A fentieket, fôleg az együttmûködés tekintetében, megerôsítette a Belénessy Csaba, a Duna Televízió alelnöke és Mátay László, a Duna TV határon túli mûsorainak igazgatója, eltérés inkább abban mutatkozott meg, hogy a Duna TV bôvítette és bôvíti határon túliaknak szánt mûsorait, és egyúttal egy korszerûbb, a többségi nemzeteket is megjelenítô magyarságkép bemutatására törekszik.

Fontos mozzanata volt a találkozónak a Magyar Távirati Iroda határon túlra irányuló szolgáltatásainak a megvitatása. Váradi Emil, az MTI alelnöke elôadásában hangsúlyozta: "a Magyar Távirati Iroda továbbra is kész, képes és hajlandó híreket és információkat biztosítani". Elmondta: jelenleg tíz határon túli magyar lap kap MTI-híreket, közülük kettô fotókat is. Közlése szerint "az MTI-nek ez a fajta tevékenysége, hogy a határon túli magyarságot információkkal látja el, egy törvény által szabályozott tevékenység". Mint mondta, tévedés, hogy "az MTI ezt abba akarta volna hagyni, vagy ezt abba akarta volna hagyatni".

Korreferátumában Karácsonyi Zsigmond, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) ügyvezetô elnöke utalt arra, hogy az MTI híreinek és képanyagának az eljuttatását biztosító támogatás létjogosultságát, amelyet szeptember 30-ig az Illyés Közalapítvány, utána meg a magyar kormány biztosít év végéig, csak az kérdôjelezheti meg, aki a határon túli magyar közösségektôl meg akarja vonni a magyarságról szóló hiteles és pontos tájékoztatást.

Hasonló elôadásában Balló Áron, lapunk fôszerkesztôje, egyben a Romániai Magyar Lapkiadók Egyesületének alelnöke ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell félni attól, hogy az Európai Unió a piaci versenyszellem semlegességi szabályainak be nem tartásával vádolja majd az MTI-t a határon túliak kedvezményezettségéért, hiszen szintén az EU hirdeti a kisebbségek támogatására szinte elôírt pozitív diszkriminációt. A piaci ismérvek sem kell hogy egyedülálló hivatkozási alapot jelentsenek, ugyanis az EU nemrég megerôsítette, hogy a sajtó nem kizárólag piaci tényezô. Ismét elhangzott a helyi lapok ama jogos kérése, hogy Erdélyben ne csak az országos, hanem az olvasók túlnyomó többségét maguk mögött tudó helyi-regionális lapok is részesülhessenek az MTI képszolgáltatásában is, végsô esetben a romániai piaci szintû áron.

B. Á.

Helyi referendum az autonómia kérdésérôl

(1. old.)

A Hargita és Kovászna megyei széki nemzeti tanácsok a Maros megyei példát akarják követni, ahol a Székely Nemzeti Tanács helyi vezetôi nem a megyei tanácshoz, hanem közvetlenül a polgármesterekhez fordultak a Székelyföld autonómiájáról szóló népszavazás megszervezése ügyében, áll a Mediafax tegnapi jelentésében, amelyben idézik az SZNT két alelnökének, Izsák Balázsnak és Ferencz Csabának a nyilatkozatát ez ügyben. A fentiekkel kapcsolatban lapunk megkereste Ferencz Csabát, aki kifejtette: valóban ez a döntés született, azonban a hírügynökségnek nem tegnap, hanem egy héttel ezelôtt nyilatkozott, az írásos felkérés már meg is történt, pillanatnyilag várják a visszajelzéseket. A helyi referendum megszervezésének törvényességérôl Eckstein-Kovács Péter Kolozs megyei szenátor, a szenátus jogi bizottságának tagja nyilatkozott a Szabadságnak. (Részletek a 4. oldalon)

Tanévkezdés a Szilágyságban

(1. old.)

Tegnap reggeli sajtótájékoztatóján Ioan Driha fôtanfelügyelô arról számolt be, hogy minden iskolában jó feltételek között zajlott a tanévnyitó, de megjegyezte, hogy a megye 275 iskolájából kilencben nem tartottak ünnepélyes megnyitót, a diákokat hazaküldték azzal, hogy jöjjenek vissza másnap. A zilahi Wesselényi Kollégium egyike volt azon kevés iskoláknak, amely annak rendje és módja szerint ünnepélyes tanévnyitót tartott. A kollégium új igazgatója, Kovács Irénke üdvözlô beszédében elhangzott: az egyházkerület 200 ezer forinttal, a Zilahi Polgármesteri Hivatal mintegy 250 millió lejjel támogatta az iskola felújítását.

(Részletek az 5. oldalon)

Díszpolgár lett Oana Ban

(1. old.)

Kolozsvár díszpolgárává avatták Oana Ban tornászlányt, aki az athéni olimpián aranyérmet szerzett csapatversenyben — errôl döntött tegnap a városi tanács, amely azonban a sportoló díjazásáról szóló határozatot elvetette.

Tegnap új önkormányzati képviselô vált a döntéshozó testület tagjává. Eddig a Kolozs Megyei Prefektúrán dolgozó Adrian Cordos azt követôen foglalta el Stefan Florian helyét a tanácsban, hogy a Közegészségügyi Igazgatóság vezetôje tisztségbeli összeférhetetlenség miatt nem teljesíthette feladatát az önkormányzatban. A személycsere a kormánypárt frakciójában történt.

A tanács Oana Ban tornászlány kitüntetésérôl is döntött. Azt követôen, hogy augusztusban a román tornacsapat ismét diadalmaskodott az athéni olimpián, Emil Boc kolozsvári polgármester bejelentette: kezdeményezni fogja, hogy a sportolót díszpolgári címmel tüntessék ki. A határozatot a tanácsosok végül egyhangúlag elfogadták. Nem így történt a pénzbeli honorálásról szóló határozattal, amelyet a tanácsosok végül elvetettek azzal az indoklással, hogy több kolozsvári sportolót részesítenek majd ebben a kitüntetésben, és az eredetileg betervezett 100 millió lej helyett nagyobb összeggel jutalmazzák a sikereiket.

A tegnapi tanácsülésen is egyértelmûen kiderült, hogy a helyhatósági választásokat követô meglepô álláspont-változtatás után az RMDSZ és a kormánypárt viszonyát továbbra is hidegháborús hangulat jellemzi. Az ellenzékbe szorult SZDP-s frakciót vezetô Stefan Dimitriu éles hangnemben szólalkozott össze Máté András városi tanácsossal a kereskedelmi helyiségek eladásáról szóló határozattervezet módosítása kapcsán. Az RMDSZ-frakció azt szerette volna elérni, hogy az áruba bocsátott ingatlanok listájáról lekerüljön az Erdélyi Múzeum-Egyesület tulajdonát képezô Fôtér 11. szám alatti épület. Az SZDP-sek ellenvetéseire Máté András frakcióvezetô emlékeztette az önkormányzati képviselôket, hogy az épület éppen az SZDP-s kormány által kibocsátott határozattal került vissza a magyar szervezet tulajdonába. A testület végül megszavazta az RMDSZ által kért módosítást.

B. T.

Görizôk paradicsomává lesz a Caragiale-park

(1. old.)

Az UPC kábeltelevízió-társasággal társul a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal — döntötte el tegnap a városi tanács. A társulás értelmében a Ion Luca Caragialéról elnevezett parkban görkorcsolyapályákat létesítenek. A terv szerint a zöldövezet sétányainak felújítását, valamint a közvilágítás rendbe tételét a polgármesteri hivatal vállalta, a holland társaság pedig 15 ezer eurót költ majd arra, hogy alkalmassá tegye azt görizésre. Kolozsváron hasonló parkocskát létesített a Coca Cola cég a Sétatéren.

B. T.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete szeptember 18-án, szombaton du. 6 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

VILMA-NAPI ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT TART a Nyugdíjasok klubja szeptember

19-én, vasárnap du. 5 órakor a Tranzit Házban. Marton István muzsikál. Mindenkit szeretettel várnak.

Múzsy Jolánra emlékezve

(2. old.)

Többször is meglátogattam emberbaráti szeretetbôl Múzsy Jolán nyugalmazott földrajztanárnôt, a kolozsvári Szent Mihály Caritas elsô ügyvezetô igazgatóját, mert tudtam, hogy szívesen fogad mindenkit, akivel a szeretetszolgálatról beszélni lehet. Ô volt az, akit Fôtisztelendô dr. Czirják Árpád pápai prelátus a tíz éve, 1994-ben elindított Szent Mihály Caritas vezetésével megbízott, és aki sokat munkálkodott az alapok lerakásánál. Útjára indított egy városunkban annyira szükséges segítô szeretetszolgálatot, amely ma is mûködik.

Vezette azt odaadással, szívvel- lélekkel, sok türelemmel 2001-ig, amíg betegsége rá nem kényszerítette, hogy abba hagyja abba e nemes feladatot.

Utoljára csütörtökön, szeptember 9-én látogattam meg. Bár fájdalomcsillapítók használatára szorult nem szenvedésérôl beszélt, hanem a Caritas munkája érdekelte, az idôsekrôl, elhagyatottakról kérdezôsködött. Pedig igencsak tisztában volt az alábbi gondolattal:

"A jóra, amit teszel holnap már senki sem emlékszik, nem számít, tedd a jót."

Ô tette azt utolsó leheletéig önzetlenül, hitbôl fakadó meggyôzôdéssel.

Utolsó kívánsága az volt, hogyha majd gyakorlatilag nem tud már segíteni, lélekben a Szent Mihály Caritas örökös tagja maradhasson. Az marad.

Fábián Mária,a Szent Mihály Caritas vezetôje

Filmtett/szeptember

(2. old.)

A lap nagyinterjúját ezúttal Virginás Andrea, Szuszámi Zsuzsa és Zágoni Bálint készítette a gyönyörû, fiatal, francia színésznôvel, Julie Delpyvel, aki az örök szépség titkára kíváncsi Bátori Erzsébetrôl tervez filmet forgatni.

A tematikus összeállítás írásai a Városfilmek — filmvárosok témakörbe illeszkednek. Olvashatunk itt a legendás Trójáról, amelyet sikerfilmként vetítettek a hazai mozikban, bár történelmi háttere nem feltétlenül hiteles, szó van az Elveszett jelentésben senkiföldjeként bemutatott Tokióról, valamint az újhullámos Alain Resnais szimbolikus és valóságos városok szövevényébôl kialakult Szerelmem, Hirosima címû filmjérôl, amelyet "tömörített" városfilmek és New York "képei" követnek.

A lap a számítógépes animáció rövid történetével folytatódik, amely után többek közt hat sikerfilm-kritika következik: szó van a Shrek 2-rôl, a Kill Bill 2-rôl, a Holtak hajnaláról, a Hirtelen 30-ról, a Hellboyról és a Harry Potter-filmekrôl.

Szamosújvári képzômûvészek kiállítása

(2. old.)

Hagyományos évi kiállításukat nyitották meg a múlt hét végén a szamosújvári képzômûvészek fôtéri galériájában. A tárlat keretében összesen 14 helybeli festô és szobrász mutatja be alkotásait. Többek között Lengyel Márton, Muste Marian, Kallós Tibor, Moldovan Monica, Sabo Stelian, Sabo Avel, Tãtar Augustin, Helbe Vasile, Popan Radu, Pãcurar Emil, Indolean Horea és Blãjan Ovidiu alkotásait tekinthetik meg az érdeklôdôk.

Év végéig egyenként is bemutatják munkáikat a szamosújvári képzômûvészek, közös tárlatra már csak az ünnepek küszöbén kerül sor.

Erkedi Csaba

Civil szervezetek figyelmébe

(2. old.)

Programul Consolidarea Societãtii Civile în România címmel a pénzügyminisztérium ingyenes pályázati útmutatót jelentetett meg, amely a Phare 2003/005-551.01.05-programokhoz, illetve pályázatírásokhoz szükséges tanácsokat tartalmazza. A kiadványt az ermacisza@cluj.astral.ro címen lehet igényelni. A nem kolozsváriaknak postán juttatják el a küldeményt, a postaköltség az igénylôt terheli. Határidô: 2004. október 8., délután 4 óra.

Kapcsolatszemély: Egri István, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, 400364 Cluj, str. Pãdurii nr. 11., tel.: 0264-522-401, e-mail: ermacisza@cluj.astral.ro

Tisztújító gyûlések

(2. old.)

Vasárnap, szeptember 19-én tisztújító gyûlését tartja déli 12 órától a jegenyei, délután pedig a nádasdaróci és inaktelki RMDSZ-szervezet. A gyûlésen részt vesznek: Pap Sándor községi elnök, Fekete P. P. János és Péntek Levente, községi alelnök és Bitay Levente megyei ügyvezetô elnök. A gyûlések napirendjén szerepel a tisztújításon kívül, az RMDSZ-elôválasztásokkal kapcsolatos tennivalók ismertetése. Hogy munkánk sikeres legyen, kérjük tagságunk minél számosabb részvételét.

Filmbemutatók
Köztársaság mozi
Arthur király

(2. old.)

Eredeti cím: King Arthur. Színes amerikai-ír akciófilm, 130 perc, 2004. Rendezte: Antoine Fugua. Szereplôk: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffud, Mads Mikkelsen.

A mozimûsorok avatatlan szemlélôje mostanában hajlamos lehetne azt gondolni, hogy az álomgyár szép lassan kifogy ötletekbôl. Minden hétre esik ugyanis egy-egy remake, képregény-feldolgozás, romantikus komédia vagy éppen történelmi freskó. Trója ostroma után most itt van az újabb hálás téma, amirôl viszont úgyszintén számtalan változatot forgattak már. Persze, a technikában mindig van valami új, tehát még csak nem is túl unalmas újra és újra ugyanazokat a történeteket nézni, végigizgulni.

Az Arthur-mondakör jónéhány eleme is ismerôsként köszön vissza a vászonról: Excalibur, Merlin varázsló, a kerekasztal lovagjai stb. A történet dióhéjban a következô: a szarmata vezér Arthur lovag embereivel együtt a Római Birodalom védelmének alappillérei Britannia szigetén. Szeretné már elhagyni a harcmezôt, és visszatérni a biztonságos Rómába, idôközben azonban rájön, hogy a brit birodalomnak hamarosan új vezérre lesz szüksége. Utolsó, mintegy leszerelési feladatként kapják, hogy Rómába biztonságban szállítsanak egy nemescsaládot, amelynek ifjú sarja a pápa kedvenc tanítványa, lehetséges örököse. A feladat még akkor sem könnyû, ha közben feltûnik a szépséges Guinevra, tehát a szerelem sem várat soká magára. A modern technika ezúttal is megteszi hatását: lenyûgözô látványban, mozgalmas csatajelenetekben bôvelkedik ez az új feldolgozás, ráadásul a színészgárdája sem utolsó. Tehát: jól eshet a zordabb ôszi estéken egy kis történelmi kalandozás.

Mûvész mozi
Rekonstrukció

(2. old.)

Eredeti cím: Reconstruction. Színes dán romantikus dráma, 90 perc, 2003. Rendezte: Christoffer Boe. Szereplôk: Nicolaj Lie Kaas, Maria Bonnevie, Krister Henriksson, Nicolas Broe.

Akik már unják az amerikai szuperprodukciókat, azok most hangosan örvendezhetnek, hiszen a Mûvész mozi igazi filmcsemegét kínál. A Rekonstrukció a legújabb dán vonulathoz tartozik, afféle antidogma-film, a dogmás elemekbôl csak a technikát ôrzi meg (kézikamerás nagytotálok), a szemléletmódot nem. Témájában is inkább szomorkás-romantikus, hajlik a giccs felé, de persze nem csap át csöpögôs rózsaszín álomba. Koppenhága utcáin bontakozik ki a történet, álomszerû sejtelmességben. Kinek az életét látjuk, ki mozgatja a szálakat? Nehéz rájönni, hiszen a fikció a fikcióban helyzetek közepette alig-alig ismerjük fel a történet kereteit. Alex és Aimee különös, alig egy napig tartó, be nem teljesedô szerelme, a háttérben álló író, aki végül is keményen megbünteti hôseit: ez a három ember képtelenebbnél képtelenebb helyzetekbe, különös véletlenek sorozatába sodródik.

A mozi igazi rajongói Lars Von Trier óta jól tudják, mit várhatnak a dán filmektôl, és ezúttal sem fognak csalódni. Ámbár a sokk ezúttal jóval szelídebb formában érkezik, de azért éppen olyan hatásos. Nem érdemes kihagyni.

S. B. Á.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Arthur király — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23, kedvezménnyel hétfôn egész nap és naponta 23 órától.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Rekonstrukció — dán bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17,30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel kedden minden elôadás és hét végén 22 órától.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 18, 20, 22; szerdán egész nap és naponta 14 órától kedvezménnyel.

FAVORIT — Az utolsó szamuráj — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 20, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18. A passió — 20 órától.

DÉS

MÛVÉSZ — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19, pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-terem — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 15 órától és hétfôn egész nap.

DACIA B-terem — Pillangó-hatás — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, pénteken, szombaton és vasárnap 21,30 órától, kedvezménnyel kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja : 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 19-én, vasárnap du. 5 órakor: Muszty Bea–Dobay András: A kék csodatorta — mesemusical (nem csak) gyerekeknek. Rendezô: Keresztes Attila. — Ôsbemutató.

Szeptember 20-án, hétfôn este 8 órakor: Ionesco: Jacques vagy a behódolás — stúdióelôadás. Rendezô: Tompa Gábor. — Csak 14 éven felülieknek!

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

Szeptember 18-án, szombaton 12 órakor: A falu csúfja meg a falu szépe — magyar tagozat.

Szeptember 19-én, vasárnap 10.30 és 12 órától: A varázsgyûrû — román tagozat.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Ma, szeptember 17-én, pénteken este 7 órakor: A Filharmónia évadnyitó elôadása. Vezényel: Jan Stulen (Hollandia). Közremûködik: Octavian Lup. Mûsoron: C. Tãranu: Concerto breve nr. 2; Csajkovszkij: Rokokó-variációk gordonkára és zenekarra; P. Dukas: A varázslóinas; Ravel: Daphné és Chloé — 1. és 2. szvit.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Szomszédolás északon és délen

(3. old.)

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)
Koszovóról sokat hallhattunk az utóbbi másfél évtizedben. Azelôtt legfeljebb annyit lehetett róla tudni, hogy fôleg albánok lakta déli autonóm tartomány volt Szerbiában. Ma már tudjuk, hogy ólomban, higanyban, színesfémekben gazdag bányavidék, ahol már a VII. században letelepedtek a szlávok, s a XII. század végén államot alapítottak. A következô század közepétôl 1766-ig az itteni Pec (magyarul Ipek) kolostorában van az ortodox érsekség majd pátriárka székhelye. Az 1389-es rigómezôi csata után a törökök lesznek az urak, s a szerbek jó része elmenekül. S mikor az 1680-as évek végén kiderül, hogy az osztrák csapatoknak e vidéket nem sikerül felszabadítani, maga a pátriárka hívja gyûlésbe a szerbeket, s biztatja arra, hogy telepedjenek át a felszabadított keresztény tájakra. Sokan közülük Magyarországig vándoroltak. Az elhagyott Koszovó gazdag tájait pedig benépesítették a törökök és az albánok. Csak az elsô Balkán-háború során, 1912-ben sikerül Szerbiának bekebelezni e területet. Aztán a két világháború között az albán-mohamedán lakosságot teljesen elnyomták, sôt szerbek betelepítésével próbálkoztak. A második világháború alatt egy részét Albániához csatolták (Nagy-Albánia). 1945-tôl Jugoszlávia része, 1963-ban fokozott autonómiát, 1966-ban nagyobb kulturális és politikai mozgásteret kapott. S közben az albánok részérôl népesedésrobbanás történt. 1990 táján a lakosság 90 százalékát az albánok tették ki. Miután 1989-ben a szerb parlament megvonta Koszovó autonómiáját, az albán képviselôk 1990-ben kikiáltották a Koszovói Köztársaságot. Minthogy az 1995 novemberében megkötött daytoni egyezmény — mely lényegében szentesítette a Nagy-Jugoszlávia felbomlását — nem intézkedett Koszovóról, az ottani albánok ellenállási mozgalmat szerveztek, fegyveres felszabadító hadsereget hoztak létre, ez ellen 1998 ôszén kivonult a jugoszláv hadsereg, s etnikai tisztogatásba kezdett. Tömegével pusztították az albánokat. Közben a szerb lakosság egyre inkább menekült a vidékrôl. Miután a nemzetközi figyelmeztetésre sem válaszolt Jugoszlávia, a NATO 1999 március–júniusában légi csapásokkal késztette a hadsereg visszavonására. Azóta nemzetközi békefenntartó erôk ôrködnek Koszovóban. Bár nemzetközileg nincs elismerve, lényegében a 11 000 négyzetkilométeres, 2 100 000-es lélekszámú ország teljesen önállóan intézi ügyeit. Az albán nyelvet használja lakossága túlnyomó részben mohamedán vallású. A fôváros Prishtinë (szerbül Priština), ahol a kormány székel.

A jó minôségû országúton gyorsabban is haladhatnánk, de minduntalan — figyelmeztetô jelzés nélkül — hármas ugrasztók bukkannak elô, olyan magasak, hogy még egy teherautó is megérezze. A helységek elôtt úttorlaszok, hogy csak egy jármû mehessen közéjük, s fegyveres katonák az út szélén. Prishtinë elôtt vagy tíz kilométerrel a Gracanica-kolostorhoz (albánul: Graçanicë) érünk: 1321-ben alapított, magas kôfallal övezett ortodox egyházi központ, egykor püspöki székhely. Ma katonai erôdítmény. Szögesdrót-kerítés övezi, több harckocsi kapui táján, posztoló katonák, golyószóró-állások. Így biztosítják azt a pár szerb szerzetest, aki még kitart. Elmegy a kedvünk a kolostornézéstôl. Romokat nem látunk, de sok az új, még téglaszínû épület minden helységben. A fôváros egy modern blokkrengeteg. Lakóinak száma közel 200 000. Domboldalon fekszik, néhány széles, négysávos út vezet rajta keresztül, mindegyik tele parkoló kocsikkal. A két oldalon felsorakozó épületek földszintjén — ha nem éppen kormányhivatalok vagy más középületek — üzlet üzlet mellett, s mind ugyanazt kínálják: élelmiszer, hûsítô. Sehol egy várostérkép, képeslap. Hisz nincs is idegenforgalom. Útikönyvünk szerint van egy XV. századi mecset és egy török fürdô, valamint egy óratorony a városban. Hiába keressük. Se mecsetet, se XIX. századi pravoszláv templomot nem találunk. Nincs kitôl kérdezôsködni, mert csak albánul tudnak. Rátalálunk az egyetemi könyvtár számos kupolával díszített épületére. Mellette egy ortodox templom betonváza. Templomtorony helyett egy épület ormán ott a New York-i Szabadság-szobor kicsinyített mása. Vagy másfél óra bolyongás után megállapítjuk, itt semmi érdekes sem látható, ideje továbbmenni. Azért akad, amire felfigyelünk: itt is mindent teleragasztottak gyászjelentéssel, csakhogy ezek kerete piros, kék és zöld. A keretben megjelenik a félhold, de néha a csillag is. Szívesen rákérdeznék: minek alapján váltakoznak a színek? Véletlenül sem találkozunk a szerb lobogóval, a középületeken az albán, vörös alapszínû, kétfejû sasos zászló leng. Az is meggondolkoztató, hogyan adja el ugyanazt az árut a sok kicsi üzlet.

(Folytatjuk)

Gaal György

Favágás

(3. old.)

A favágás, a darabolás mûveletek vége, miután minden görbe fa kiegyenesedik a tüzön. A nyári fa, a rôzse az erdôn, érte kell menni. Ketten, hárman, négyen indultunk, az erdôben terepmunka folyt. Megkerült a rókalyuk, a méternyi hangyaboly, a madárfészek, mintha azok felkutatására küldtek volna bennünket. A vaddisznók dagonyázó helye körül volt a gyülekezô, ott kötöztük zsúpba a rôzsét, indultunk hazafelé. Egy szekér rôzsével mentesülhettünk volna e nyári munkától, de a szüleink igyekeztek lekötni bennünket, ne csellengjünk céltalanul a szôlôhegyen vagy a kenderáztató környékén. Ezt hazafelé útba ejtettük, mintha csak mágnes lett volna benne. Hûsöltünk a tó vizében, ami inkább lé volt, iszapszagú. Addig mártózkodtunk benne, míg elkékült a szánk tájéka, vacogtunk, aztán kifeküdtünk a fûre. Ott mindenki a maga zsúpját dicsérte, hogy az ô ágai tovább tartanak a tüzön. Otthon tisztünk volt — a kötelesség szó ismeretlen — felaprítani, behordani.

Ez a hasztalan idôtöltést odázó foglalatosság késôbb sihederes cselekvés: fejszével esünk a fának, kivágjuk, estefelé osonunk vele haza, hogy ne lássák. Másnap fûrészeljük a cimborával, iszunk egy kis bort nálunk is, náluk is — ettôl valósággal felnôttek leszünk, nagyok. A cigaretta még ráér, ahhoz bentlakásba kell jutni, távolabb a mindent látó szüleink tekintete sugarából. A hátalt fáért anyánk megdicsér, mert apánk egy építôtelepen vagy egy gyárban építi a boldogabb jövôt. Amikor a cimbora traktorista, rönköt húzunk az erdôbôl. Ez a fa már igen nehéz, idôsödô anyáktól halljuk: a fa fél kenyér. Ugyanilyen becsben a pityóka, s a kenyér? Viszonyítási alap, mindennapi. Magyarországon egy falusi lerakatban megvilágosodom: nálunk a tûzifát nem vásárolják, szerzik, kifizetik, esetleg surgyálják. Az igénylônek nincs pénze, nem jöhet létre az adásvétel aktusa.

Írom anyámnak, hogy nálunk az öregek fára kuporgatják a nyugdíjuk egy részét, merthogy energiahordozó. Neki van fája, bartelben vásárolta, a kaszáló szénájáért. A kaszás ember szintén nem vásárolta, ritkítani volt az erdésznek, az erdész... Megjegyzem: ezennel szerencsés, nem fenyôt hoztak, ágfa ugyan, de tölgy, aminek szene van, tart a tüzön...

Régebb a vastag fa darabolása annyiban volt ceremóniás, hogy elôtte nagyapám elôkotorászta a reszelôt egy ládából, majd élezte a fûrészt, utána apámmal húzogatták oda s vissza a bakra tett fában. Néha ráültettek, ne mozogjon. Egyszer csak én álltam a nagyapámmal szemközt, apám eltûnt valami iparba. Ahogy nagyapámat is elköltöztette az idô a halottak társaságába, egy-egy udvaron megjelent a cirkula, motorral fûrészelték a fát. Motoros fiút keresek, anyám tud is belôlük kettôt-hármat. Ezek a fiúk agglegények, minden alkalmi munkára kaphatók. Az otthoni munka maradhat, nem vész el, azért semmi ital, pénz nem jár. Ha nem az egyik, a másik csak elôkerül, de figyelmeztet: részérôl a cirkulázás szívélyesség, saját munkáját hagyja el miattam. Elôre is hálás vagyok két monopol erejéig, így a favágás már délután esedékes. Uzsonna utáni hét órakor megjelenek jótevômnél, hogy munkára fel. Udvariasan, halkan költögetem, aztán minden oké. Csak a televíziót kell leoltani, amit aluva nézett.

A darabolás elôtti ceremónia így folydogál: csôvázas szerkentyût szállítható helyre cipeljük, az udvar közepére. Utána hosszabbítót kunyerál két-három helyrôl. A kölcsönzô tudja: a viszontlátási idô bizonytalan, csakhát lekötelezettje a cirkulásomnak. Már csak a kézi szekér hiányzik. Az neki is lenne, de valami cimboránál hetel másfél hónapja. Kerül a harmadik szomszédnál, már indulhatunk is. Nem ketten, hármasban. A favágóm egyszemélyes cég ugyan, de kisegítôvel mûködik, akár négyet is szerezhet. A kézi szekeret hagyjam a segédre. Nekem semmi dolgom a fával, vásároljak egy üveg nagyüstit.

Menne is minden, mint a karikacsapás, de a cirkula fenetlen, nem vág, alig reszeli a karvastagságú ágakat. Motorhûtés, monopolszünet és besötétedett. Holnap is nap van, nagyüsti a boltban. Anyám: mondta ô nekem, hogy ezek a fiúk kisegítenek.

Álmomban nagyapámmal fát fûrészelünk az ünnepek táján. Nem erôltetjük a fába a fûrészt, a fûrész énekel. A kétszemélyes kézifûrészt nálunk dangónak mondják — dongóval repül a darázs.

Cserés Ferenc

Elôválasztások elé

(3. old.)

"Húzós" napok következnek a Fürdô utcában: a Kolozs megyei RMDSZ döntése, hogy az idén közvetlen elôválasztásokon rangsorolja képviselô- és szenátorjelöltjeit, esemény, ami igencsak megszaporítja a választási évben amúgy is bokros szervezôi teendôket. A parlamenti listák összeállítása tehát nem néhány száz küldött, még csak nem is a Kolozs megyei RMDSZ-tagok privilégiuma. Valamennyi szavazati joggal rendelkezô magyarnak megadatik a lehetôség arra, hogy személyesen is kifejezze opcióját.

A közvetlen elôválasztások megszervezésének felvállalása mindenképpen dicséretes dolog, hiszen ez csak azokban a megyékben kötelezô, ahol a magyarok számaránya 40 százalék feletti, a többi szervezetnek csak ajánlják. Az országos vezetésnek a felszólítása a nyitásra, a minél szélesebb körben történô megmérettetésre, lám, minálunk is "vevôkre" talált.

Az elôválasztások mûfaját az RMDSZ honosította meg a román politikában, ez volt az egyetlen párt, amely kezdettôl fogva a területi szervezetekre bízta a listaállítás jogát. Abból a — késôbb visszaigazolt — feltevésbôl indult ki, hogy a helyi magyarság sokkal inkább érdekelt olyan listákra szavazni, ahol saját jelöltjeit látja, mint az országos szervezet logikája és érdekei szerint felsorakoztatott személyekre, akik közül többen még csak nem is arról a vidékrôl származnak, teljesen ismeretlenek tehát a választók elôtt.

A módszer hatékonyságát a román pártok is egyre inkább elismerik. Az SZDP volt az elsô, amely átvette az "RMDSZ-mintát" — ha nem is elsôsorban a demokrácia kedvéért. A szeptember elején megtartott elôválasztáson kialakult sorrendet az idôközben kötött politikai egyezségek ugyanis alaposan átszabták, ezért sok területi lista már rég nem a népakarat tükre. A szociáldemokraták mindenekelôtt azt remélték ennek az eljárásnak a bevezetésével, hogy alaposan megmozgatják az SZDP viszonylag stabil, jól behatárolható tagságát. Nãstase pártja ugyanis új szavazatokat nemigen remélhet már, ha csak nem a Nagy-Románia Párttól, életbevágóan fontos azonban számukra a stabil mag és az SZDP-hez húzó, de jelenleg a passzívak táborát gyarapító bizonytalanok mobilizálása. A demokráciásdinak volt még egy másik elônye is: a párt megszabadult néhány helyi kiskirálytól meg "politikai kövülettôl" (a Kolozs megyei Grigore Zanc az egyik közülük), a piszkos munkát pedig a nép végezte el.

Az RMDSZ is mindenekelôtt mozgósítást remél ettôl az akciótól. Elsôsorban az a célja, hogy az utóbbi négy évben a magyar közösséget megosztó viták miatt egyre érdektelenebb szavazókat az urnákhoz csábítsa. Az elôválasztások közvetlen formája az, amelyen keresztül a szervezet a leginkább kapcsolatba kerülhet a tagsággal. Arra számítanak, hogy ha a választó úgy éli meg a listaállítási ceremóniát, hogy ebbe neki valóban beleszólása van, novemberben sokkal nagyobb kedvvel — és sokkal nagyobb számban — szavaz a tulipánra.

Ezzel a legutóbbi SZKT-n meghirdetett nyitáselmélettel (mindenki szavazhat mindenkire) az RMDSZ ugyanakkor politikai tôkéjét reméli visszaszerezni, azokat a vádaskodókat lefegyverezni, akik az ellenzék kirekesztését kérik számon. Ezért javasolják hangsúlyozottan nem csak a választóknak minél szélesebb körû és minél közvetlenebbül való beleszólását, hanem a jelöltek körének kiszélesítését is. Innen a nyitottság a Magyar Polgári Szövetségnek a közös elôválasztásokra vonatkozó javaslatára is. Az más dolog, hogy az RMDSZ ezt csakis úgy tudja elképzelni, ha a szervezés joga egyedül ôt illeti meg, ezért aztán a dologból nem lesz semmi, hiszen az MPSZ kijelentette, csakis közös szervezésû elôválasztásokba hajlandó belemenni, az RMDSZ koordinálta akciókban ugyanis nem bízik. Nem kívánok belemenni azokba a feltételezésekbe, miszerint ez a visszautasítás csak ürügy az MPSZ részérôl, a polgári szövetség tulajdonképpen fél a megmérettetéstôl. A lényeg úgyis az: az RMDSZ nyugodt lélekkel hirdethet bármiféle nyitást, hiszen egyáltalán nem áll fenn annak a veszélye, hogy listái esetleg nemkívánatos személyekkel telnek meg.

Ami Kolozs megyét illeti: a helyi RMDSZ-szervezeteknek itt sem csak a szórványlétbôl származó akadályokkal kell megküzdeni, hanem a magyar választók közömbösségével is. Be kell látnunk, a politika iránti érdeklôdés a magyar közösségben is érezhetôen csökkent, többségük nem vesz részt a helyi RMDSZ-eseményeken, újságot, tévé-, rádióhíradót sem igazán néz, hallgat, ezért többnyire nincsenek kellôen informálva még a saját közösségüket érintô eseményekrôl sem. A helyhatósági választásokon legalább nagyrészt személyesen is ismerik a jelölteket. De annak az erdélyi magyarnak, akinek az elmúlt négy évben egyszer, vagy egyszer se volt alkalma bár egy RMDSZ-es képviselôvel parolázni, vajon két hét alatt fel lehet csigázni az érdeklôdését annyira, hogy partner legyen az elôválasztásra? S ha igen, milyen információk birtokában dönt? Ezért várható, hogy a szavazatok elsôsorban nem is annyira a jelöltek alkalmasságát, hanem ismertségét, népszerûségét tükrözik majd.

Bárhogy is alakulnak a listák, ez az esemény egész másról szól, mint azt valamikori kezdeményezôi eltervezték. Az elôválasztások eredeti tétje az RMDSZ-en belüli táborok, szakszerûbben: ideológiai csoportosulások, pontosabban: a mindenkori vezetôség- és ellenzékpártiak közti megméretkezés, a hatalomból való részesedés arányának megállapítása. Ez azonban már a múlté. Elsôsorban amiatt, hogy az ellenzék kivonult a pártból, s igen kicsi a valószínûsége annak, hogy bármi is visszahozza ôket. Az idei elôválasztások semmiképpen sem.

Székely Kriszta

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Helyi referendum az autonómia kérdésérôl

(4. old.)

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke csütörtökön azt nyilatkozta a Mediafaxnak, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) várhatóan a Maros megyei példát követi, mivel mind a Hargita, mind pedig a Kovászna megyei tanács jelezte, hogy nem ért egyet a Székelyföld autonómiájáról szóló népszavazás megszervezésével. "Ha a két megyei tanács nem hagyja jóvá a referendum kiírását — a jelek szerint így fog történni — az SZNT közvetlenül a polgármesterekhez fordul." Hozzátette, errôl közvetlenül azt követôen születik döntés, hogy a két megyei tanács hivatalosan is elutasítja a népszavazás megrendezésével kapcsolatos kérelmet.

A hírügynökség a továbbiakban idézi Ferencz Csabát, az SZNT alelnökét, akinek nyilatkozata szerint "a székelység az Európa Tanács 2003/ 1334-es számú határozata alapján kéri a Székelyföld autonómiáját, valamint a székely székek önrendelkezését", hozzátéve, hogy az autonómiaigényük nem sérti Románia szuverenitását és területi épségét, hanem az állam keretén belüli közösségek önrendelkezési jogaira alapul. Az SZNT kifejtette: a referendumot a 2000/3-as számú törvény alapján szervezhetik meg, zárul a hírügynökség tudósítása.

A hírrel kapcsolatban Ferencz Csaba a Szabadságnak elmondta: fenntartja az idézett nyilatkozatát, ám mindezeket egy héttel ezelôtt fejtette ki a Mediafaxnak, azóta pedig már megtették a megfelelô lépéseket ez irányban. Az alelnök hangsúlyozta: már augusztus 18-án megkeresték a Hargita és Kovászna megyei tanácsot, és felszólították ezeket, rendezzenek népszavazást arról, hogy a megye lakói akarják-e, hogy létrejöjjön egy Székelyföld nevezetû közigazgatási terület, illetve, hogy a megkérdezettek akarnak-e ennek a területnek a lakói lenni. A Hargita megyei önkormányzat egyértelmûen elutasította az SZNT kérését, a Kovászna megyei pedig csupán politikai állásfoglalást nyilvánított ki. Az elodázó magatartást látva, a nemzeti tanács vezetôi a helyi közösségekhez, illetve a polgármesterekhez, valamint a helyi tanácsokhoz fordultak, ami már mindkét megyében a héten le is zárult, hangsúlyozta az alelnök. Pillanatnyilag várják a visszajelzéseket ez irányban. Gyakorlatilag helyi tanácsi határozatnak kell születnie arról, hogy kiírják-e a javasolt kérdéssel a népszavazást. A kérdés a következô lenne: a megfelelô közigazgatási terület lakójaként akarja-e Székelyföld mint autonóm területi közigazgatási egység szerves törvény általi létrehozását, és a megye, illetve az illetô község ezen területi közigazgatási egységhez való tartozását. Közakarat kinyilvánításáról van szó elsôsorban, a népszavazás tehát arról szól, hogy kezdeményezze ennek a törvénynek a megszületését, mert természetesen a Székelyföld autonómiáját a román parlament által megszavazott törvénynek kell majd garantálnia.

Eckstein-Kovács Péter szenátort, a szenátus jogi bizottságának tagját arról kérdeztük, mennyiben törvényes helyi referendumot szervezni az autonómia kérdésérôl, illetve a hivatalos szervek mennyiben veszik figyelembe ennek eredményét. A szenátor elmondta: a népszavazásnak két fajtája van, ezeket mind a romániai törvénykezés, mind pedig az Európai Unió vonatkozó ajánlásai elismerik. Megkülönböztethetünk tehát helyi, amely lokális ügyekrôl, valamint országos referendumot, amely ennek megfelelôen országos jellegû kérdésekrôl szól. A helyi érdekû népszavazásra számos példa volt az elmúlt idôben, elsôsorban azokban az esetekben, amikor például egy falu — elszakadva egy községtôl — meg akarta változtatni a státusát. Ennek megfelelôen kettôs igenre volt szükség, tehát mind a falu, mind pedig a község lakóinak szentesíteniük kellett ezt az igényt. Az autonómia kérdésérôl viszont országos vagy regionális szinten lehet beszélni. Mivel regionális népszavazásra nincs törvényes alap, ugyanis nincsenek régiók, az autonómia kérdése azonban megyén túl ívelô eset, azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs rá megfelelô törvény, amely szabályozná ennek lefolytatását. A szenátor véleménye szerint kétségtelen, hogy egy község vagy egy város kifejezheti akaratát egy bizonyos közigazgatási berendezkedés iránt, ám, ha a referendumot megtartanák, a kormány képviselôi minden további nélkül megtámadnák a közigazgatási bíróságon, és meg is nyernék a pert. Gyakorlatilag tehát az autonómiáról szóló helyi népszavazásoknak nincs meg a megfelelô jogi háttere, tehát nem vezethetnek sikerre. Azonban, ha a kezdeményezôk által megszervezett helyi népszavazásból kiderül, hogy a lakosság támogatja az autonómia létrejöttét, Eckstein-Kovács Péter véleménye szerint jelzésszerû lenne mind belpolitikai, mind pedig külpolitikai téren. — Hogy miként vállalják fel egy olyan eljárásnak a lefolytatását, amelynek a törvényessége több, mint vitatott, gyakorlatilag a helyi döntéshozó szervekre van bízva — nyilatkozta a szenátor, majd hozzáfûzte: az országos referendumnak más szabályozásai vannak, és pillanatnyilag nehéz kivitelezni.

Kérdésünkre, hogy mennyiben vádolhatják a közpénz törvénytelen elköltésével a polgármestereket, ha a helyi tanácsok mégis megszervezik a referendumot, Eckstein-Kovács elmondta: a központi hatóság már a népszavazás kiírása elôtt meghiúsíthatja ezek létrejöttét, ebben az esetben tehát nincs semmiféle anyagi vonzata. Ha azonban sor kerül a referendum megszervezésére, természetesen a kiíró polgármesternek vagy helyi tanácsnak van anyagi felelôssége, hiszen közpénzt költ el olyan kezdeményezés támogatására, amelynek nincs törvényes alapja.

Felvetésünkre, miszerint ilyen horderejû kérdésben, mint az autonómia, nem lehet kiírni helyi referendumot, ugyanis nincs jogi háttere, tehát nem fogadják el a népszavazás eredményét, Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke elmondta: az általuk kezdeményezett népszavazás nem arra keresi a kérdést, hogy kell-e területi autonómia, vagy sem, hanem arról szól, hogy az illetô egyén, akit megkérdeznek, akarja-e, hogy létrejöjjön egy új közigazgatási terület. Ez pedig helyi jellegû kezdeményezés, amelynek megszervezésére a 2000/3-as törvény 13. szakaszának harmadik bekezdése lehetôséget ad. Ferencz Csaba véleménye szerint olyan jellegû ügyben, amely egy bizonyos közösséget érint, a döntés joga az illetô a közösségé. Nem logikus, hogy például az olténiai jóhiszemû román ember arról szavazzon, hogy jöjjön-e létre új közigazgatási terület Székelyföldön, vagy sem. A jogászok tehát zsákutcába akarják vezetni a területi önrendelkezés kérdését. Az önkormányzás alapelve nem befolyásolja ugyanis az ország területi épségét. Minden európai területi autonómia egységes, szuverén államban mûködik, senki sem kérdôjelezi meg például Olaszország, vagy Spanyolország integritását. Az SZNT alelnöke kifejtette: inkább azt kellene keresni, hogy milyen lehetôségek és törvények léteznek erre a berendezkedési formára, mint hogy arra keressük a választ: miért nem lehet megvalósítani az önrendelkezést. Ami a helyi népszavazás anyagi részét illeti, az SZNT már kapott olyan jelzéseket egyes polgármesterek részérôl, hogy önkéntes alapon is meg fogják szervezni a referendumot.

Köllô Katalin

Markó: Nagy érdeklôdés övezi az októberi elôválasztásokat

(4. old.)

Több helyen máris több a jelölt, mint a létszámkeret — ez a tény azt bizonyítja, hogy igen nagy érdeklôdés övezi az október elején sorra kerülô RMDSZ-elôválasztásokra való készülôdést. Több helyen a közvetlen urnás elôválasztás mellett döntöttek, így például Kolozs megyében és Máramarosban, de Udvarhelyen is, ahol 4 évvel ezelôtt másként döntötték el, hogy ki indulhat a választásokon — mondta az RMDSZ elnöke. A szövetség — a nyitottság jegyében — ezúttal is egyértelmû, demokratikus üzenetet közvetít a választók felé: mind szavazóként mind jelöltként bárki aktívan részt vehet az elôválasztásokon. Az MPSZ részérôl is többen jelezték már, hogy indulnak az elôválasztásokon — íme a félreérthetetlen bizonyíték arra, hogy a nyitás pozitív visszhangra talált — szögezte le Markó Béla.

Szeptemberben korai lenne még arról nyilatkozni, hogy az RMDSZ kivel és milyen módon kíván együttmûködni a novemberi választásokat követôen, hiszen az elsôsorban az ôszi választások eredményeitôl függ. Kezdettôl fogva hangsúlyoztam, hogy elképzelhetônek tartjuk a kormánypárttal való együttmûködés folytatását — hogy milyen formában, az még a jövô kérdése. Ha a nemzeti kérdéssel kapcsolatos álláspontját és stratégiáját újraértelmezi, a D.A. Szövetséggel is lehetségesnek tartom az együttmûködést. Mindannyian tudjuk, hogy a mai D.A. Szövetséget képviselô politikusok nem egy alkalommal szavaztak az NRP-vel, azzal a párttal, amelyikkel az RMDSZ továbbra is minden közvetlen és közvetett együttmûködést kizár — hangsúlyozta újfent a szövetség államfôjelöltje újságírói kérdésre válaszolva. Annyi bizonyos: a választásokat követôen a jövôbeni együttmûködésre vonatkozó egyeztetések a programok és a különbözô problémákra vonatkozó megoldási stratégiák mentén zajlanak majd — nemcsak a romániai magyarság, de az egész lakosság érdekeit szem elôtt tartva — mondta.

"Sok víznek kell még lefolyni a Dunán, a kettôs állampolgárság biztosításáig"

(4. old.)

"Sok víznek kell még lefolyni a Dunán, hogy a sikeres népszavazás után törvénybe iktassák a kettôs állampolgárságról szóló törvényt" — nyilatkozta Mádl Ferenc (képünkön) magyar köztársasági elnök szabadkai látogatása alkalmával. Rámutatott: szükség lesz tárgyalásokra a szomszédos államokkal, hogy ôk is szívesen fogadják a magyarok kettôs állampolgárságát. Az elnök szerint meg kell gondolni például azt, hogy nem vezet-e a határon túli magyarok nagyfokú exodusához a kettôs állampolgárság, miközben a kedvezménytörvénynek a szülôföldön való maradás volt az alapgondolata.

Felmerülhet az a gondolat — mondta Mádl —, hogy az anyaországnak meg kell erôsítenie azokat az erôforrásokat, amelyekkel emelkedik a megnövekedett nemzet eltartóképessége. Emlékeztetett arra, hogy a kettôs állampolgársággal a szomszédos országok állampolgárai tömegesen válnak magyar állampolgárokká, s ezzel együtt mindenféle szolgáltatásra is jogosulttá válnak.

A kettôs állampolgárság a világban

(4. old.)

Egyesült Királyság

A brit jog megengedi a többes állampolgárságot, a honosítás feltétele ugyanakkor a bevándorlás. A bevándorlók nem részesülnek viszont kedvezményes honosításban sem etnikai, sem földrajzi alapon.

Franciaország

Párizs is lehetôvé teszi a kettôs állampolgárságot, a honosításhoz azonban 5 évig kell az ország területén lakni. Eltekintenek ettôl a feltételtôl, ha az illetô a francia kulturális-nyelvi közösség tagja, illetve egykori francia terület állampolgára.

Írország

A kedvezményes honosítás feltételei között 2001-ig Írországban is jelen volt az etnikai elem. Így azok, akik 1922. december 6. (az Ír Szabadállam megszületése a hat északi tartomány nélkül) után Észak-Írország területén születtek, kedvezményesen részesültek állampolgárságban. Írországban egyébként létezik a többes állampolgárság intézménye.

Spanyolország

Létezik a kettôs vagy többes állampolgárság, kedvezményesek a honosítás feltételei azoknak, akiknek valamelyik szülôje Spanyolországban született, vagy spanyol állampolgár volt; akik spanyol nemzetiségûként külföldön születtek, de szüleik, nagyszüleik spanyol állampolgárok voltak; illetve két év tartózkodás után azoknak, akik valamelyik hispán állam polgárai.

Oroszország

Az európai gyakorlattól eltérôen a kettôs állampolgárság nem elsôsorban a határon túl kisebbségben élô oroszok kulturális identitásának megôrzését és helyben maradásukat célozza, hanem inkább Moszkva befolyásának megtartását-kiterjesztését célozza néhány peremterületen. Így az orosz hatóságoktól bevett gyakorlat, hogy könnyített eljárásban adnak állampolgárságot minden volt szovjet tagköztársaság polgárainak, ha azok oroszoknak vallják magukat. Azonban nagyban függ az adott ország gazdasági helyzetétôl is, hogy hányan élnek ezzel a lehetôséggel.

Amerikai Egyesült Államok

Miközben Washington elismeri a kettôs állampolgárság létezését és engedélyezi, hogy állampolgárai más országok útlevelével is rendelkezzenek, a kormány nem támogatja magát a kettôs állampolgárságot. Kivételt képez az az eset, amikor egy személy nem tud lemondani korábbi állampolgárságáról. Kivételt képeznek az Egyesült Államokban született külföldi gyerekek is: az automatikus amerikai állampolgárság mellett ôk megtarthatják szüleikét is. Nem tudható, hány amerikai állampolgára más országnak is, ugyanis sem az Egyesült Államok kormánya, sem más kormány nem tartja nyilván ezeket az adatokat. A kettôs állampolgárok száma félmilliótól öt és fél millióig terjedhet. A legtöbb amerikai kettôs állampolgár egyébként mexikói–amerikai.

(Magyar Hírlap)

Terrorakció okozta a két orosz gép katasztrófáját

(4. old.)

Az "utastérben lévô robbanótöltetek okozták" augusztus 24-én az orosz Tu-134-es és Tu-154-es utasszállító repülôgép egyidejû pusztulását a levegôben — erôsítette meg szerdán moszkvai sajtóértekezletén a vizsgálóbizottság elnöke.

Megdönthetetlen bizonyítékok vannak arra, hogy terrorakciók történtek — mutatott rá Igor Levityin a roncsokon talált robbanóanyag laboratóriumi vizsgálata és a fekete dobozok felvételeinek elemzése alapján.

Levityin, aki egyben Oroszország közlekedési minisztere, kifejtette: mindkét gép utasterében robbanás következett be (epicentrumuk a Tu-154-esen a 25., míg a Tu-134-esen a 19. sornál volt), s ezek egy másodperc alatt teljes nyomásvesztést, majd 2-3 másodperc alatt a két géptest hátulsó részének leválását okozták.

Ezután a fekete dobozok áramellátása megszûnt, kivéve a Tu-154-es pilótafülkéjének beszélgetéseit rögzítô fekete dobozét, amely még 2 perc és 13 másodpercen át mûködött. Ez olyan beszélgetéseket vett fel, amelyek csak a nyomásvesztést konstatálták, de nem szóltak a legénység elleni támadásról vagy gépeltérítésrôl — jelezte a miniszter, hozzátéve: a Tu-154-es vészjelzését, fél másodperccel a katasztrófa kezdete után vagy a pilótafülkebeli gombnyomás, vagy az áramellátás megszûnése okozta.

Nyitva maradt a kérdés, hogy miképpen vihették fel a terroristák a robbanószert a két gép fedélzetére — ismerte el a miniszter, hozzátéve, hogy errôl tovább folyik a nyomozás. A kettôs géprobbantást az orosz média egy-egy csecsen kamikazenônek tulajdonította.

KÖRKÉP

Szék
600 millió iskolafejlesztésre

(5. old.)

A célirányos pénzalapból a tanárok fizetésének csupán felére futotta augusztusban, a széki önkormányzat Kolozsváron kéri a pénzügyi igazgatóság jóváhagyását ahhoz, hogy a költségvetés-kiegészítés megérkezéséig a helyi tanács saját költségvetésébôl vonhassák el a tanárok fizetésének kiegészítéséhez szükséges pénzösszeget. Széken átfogó javításokat végeztek az iskolában az idén: a tetôszerkezetet tatarozták, bevezették a földgázt, központi fûtést, parketteztek stb. A tatarozáshoz 420 millió lej állt rendelkezésre, az elvégzett munkálatok költsége 600 millióra rúgott, a helyi tanács megtalálta a különbözet pótolásához szükséges megoldást.

Kisfogyasztású utcai izzókat vásárolt az önkormányzat 70 millió lej értékben. Mivel az égôk elhelyezése mintegy 100 millió lejbe került volna, az önkormányzat a lakosság ügyességére bízta a dolgot: a hatvan darab izzót kiosztották a mellékutcákban, a lakosság vállalta azok felszerelését.

(ke)

Marci a piacon

(5. old.)

Csütörtökön reggel a Széchenyi téri piacon a következô árak voltak érvényben: tojás — 2500–3500 lej/db, hagyma — 10–16 ezer lej/kg, fokhagyma — 50 ezer lej/kg, burgonya — 6–10 ezer lej/kg, paszuly — 20 ezer lej/kg, paprika 12–18 ezer lej/kg, paradicsompaprika — 25–28 ezer lej/kg, karfiol — 8 ezer lej/kg, murok 10 ezer lej/kg, paradicsom — 20 ezer lej/kg, uborka — 23–25 ezer lej/kg, tök 3 ezer lej/kg, káposzta — 3–4 ezer lej/kg, padlizsán — 18–20 ezer lej/kg, kukorica — 3–4 ezer lej/csô,ôszibarack — 32–40 ezer lej/kg, szilva — 11–15 ezer lej/kg, görögdinnye — 8 ezer lej/kg, szôlô — 20–40 ezer lej/kg, alma — 10–16 ezer lej/kg.

Kolozs
Itt a fürdô, hol a fürdô
Fellebbezett a Turism Transilvania

(5. old.)

Fellebbezett a kolozsi fürdô volt tulajdonosa, a Turism Transilvania, miután a bíróság korábbi ítélete szerint a kolozsi önkormányzat visszakapta az üdülôtelepet. A hivatalos átadásra alig néhány hónappal ezelôtt, a nyár elején került sor, a fellebbezés miatt a tervezett fejlesztési munkálatok érdekében folytatott eljárásokat le kellett állítani.

Többéves pereskedés után idén márciusban született törvényszéki határozatot júniusban kapta meg az önkormányzat, s rövid idôn belül a jegyzôkönyvezett hivatalos átadás is megtörtént. A kolozsi önkormányzat azonnal bezárta a sok elégtelenséggel küszködô, megfelelô körülmények biztosítására képtelen éttermet és a szállodát, ugyanakkor az egységes 35 ezerrôl lecsökkentették a fürdôi belépô díját felnôtteknek 20 ezer, gyermekeknek 10 ezer lejre. Az éttermi szolgáltatást valamelyest pótolja az a néhány kiskereskedô, aki a fürdô területén árusít élelmiszert, édességet, üdítôt. Azonnal megvásárolták a hiányzó pénztárgépet is a fürdô részére, tájékoztatott Balogh István alpolgármester. A medencék körüli deszkázatot lehetôségek szerint kijavítgatták, ám a volt tulajdonos, a Turism Transilvania fellebbezése óta mindenféle munkálatot kénytelenek voltak leállítani. Az önkormányzat bízik abban, hogy végsô soron nyert ügye lesz, addig is folytatják a potenciális partnerek felkutatását a fürdô teljes felújításához. A fellebbezést szeptember 20-án tárgyalják, Kolozsváron.

K. E.

Fûtéspróba

(5. old.)

A kolozsvári távfûtési mûvek szeptember 20–22. között mûszakilag ellenôrzi a távfûtô rendszereket. Ezért felkéri a lakosságot, hogy szeptember 19-ig fejezze be a fûtôrendszerét érintô esetleges javítási munkálatait. Minden különleges esetet az 598-748-as diszpécserszolgálati telefonon vagy a 0800823791-es zöldszámon kell jelezni.

Transilvania Bank: 10 év — 100. fiók

(5. old.)

Szerdán este az üzlet, a versenyképesség, a business szele járta be az öreg Pata utcát: a 163. szám alatti tömbház földszintjén fiókszervezetet nyitott az egyre látványosabban terjeszkedô Transilvania Bank (BT). — Ide jöttünk az emberek közé, ide költöztünk, ahol ügyfeleink élnek — hangsúlyozta Robert C. Rekkers, a BT-elnök-vezérigazgatója a századik fiók ünnepélyes megnyitóján.

A vendégek szép számban gyûltek össze: többek között jelen volt Emil Boc polgármester, Marius Nicoarã, a megyei tanács elnöke, valamint a legfontosabb kolozsvári cégek vezetôi és képviselôi.

A szebbik nem iránti nyitás jelenként a több mint félmillió ügyfelet kiszolgáló bank vezetôtanácsa úgy döntött, hogy Diana Pãduroiut bízza meg a századik fiók vezetésével. A fiatal hölgy elmondta: ez hihetetlen esély és kihívás számára, hiszen a ranglétra legalsó fokáról tornázta fel magát a vezetôi pozícióba.

Kolozsváron, a bank székhelyén 8 fiók mûködik. A cég célja minél közelebb kerülni az ügyfelekhez, ezért a lakónegyedek irányában terjeszkednek.

— A századik fiókot nem véletlenül létesítettük Kolozsváron. Innen indult a pénzintézet létrehozásának ötlete, itt nyitották meg az elsô egységet, amely helyi érdekeltségû bankból országos üzletté nôtte ki magát — tette hozzá a vezérigazgató.

Kiss Olivér

Borverseny és borfalu

(5. old.)

2004. szeptember 9–12. között budapesti a Mûcsarnok mögötti mintegy 2 hektárnyi parkolóban, a Felvonulási téren rendezték meg az elsô Borfalu találkozót. Kirkósa Gyula mérnök Kolozsvárról került Budapestre, ô volt az egyik szervezôje, tervezôje és egyben megvalósítója ennek a csodálatos borászati rendezvények. 54 pavilonban mintegy 200 borász mutatkozott a csongrádi, kunsági, ászár-neszmélyi, badacsonyi, nemes-gyulácsi, mecsekaljai, szekszárdi, villányi, bükkaljai, egri, mátrai, tokaj-hegyaljai és tolnai borvidékekrôl. Volt hivatalos borverseny, borkóstolás, borfelismerés. Fehér, vörös és rozé, valamint Törley pezsgôt is bemutattak, koncertezett a Száztagú Cigányzenekar, fellépett a VPOP-fúvószenekar és az Experi-Dance együttes, volt operettgála, bemutatkozott a Promotium Borlovagrend, ott volt Halmos Kata és a Fakutya együttes, a Ládafia Bábszínház. A televízióból jól ismert Benke Laci bácsi sertés-, bivaly- és szürke marhapörköltet fôzött.

A mesterségek udvarában keramikus, fazekas, fafaragó, népi ékszerkészítô, csuhé- és kosárfonó, hangszergyártó, könyvkötô, mézeskalácsos, fajáték-készítô, gyertyaöntô, bôrdíszmûves, kovácsoltvas készítô mesterek mutatkoztak be, de voltak ott bohócok és szekérszínház is. Míg a gyerekek szörp- és lángosfelismerô versenyben mérhették össze tudásukat, a gazdag program késô estig szórakoztatta a vendégeket. Az elsô Borfalu megálmodóinak célja, hogy bemutassák azokat a falvakat is, ahol több évszázados hagyományai vannak a borászatnak, ám az ottani szôlészetek, borok mégsem eléggé ismertek a nagyközönség elôtt. A találkozó tehát megalapozhatja fejlôdésünket az elkövetkezô évtizedekben, s egyben a fiatal generációnak lehetôséget teremt arra, hogy ôseik tudását felhasználva ne csupán szûkebb hazájukban boldoguljanak.

Sajnos az anyaországon kívüli borvidékek képviselôi nem voltak jelen ezen a rendezvényen.

Szeptember 10-én a Népligetben a Vajdahunyadi vár nagytermében konferenciát tartottak A bor világa — a világ bora címmel. A rendezvény levezetô elnöke Kocsis Imre Antal, a magyar Szôlô és Borvásár Egyesületének vezetôje, Szekszárd város polgármestere volt, míg a moderátori szerepet Szlatényi Éva EU-szakértô vállalta.

Köszöntôt mondott dr. Nagy Sándor államtitkár, Bortörténetírás címmel dr. Rohány Gábor borszakértô tartott elôadást, majd dr. Csoma Zsigmond bortörténész beszélt. Ezután dr. Csávossy György nagyenyedi borszakértô kutató az erdélyi szôlészetet-borászatot mutatta be.

Dobos László mérnök a szlovák Mezôgazdasági Minisztérium vezérigazgatója hazája borairól tartott érdekes elôadást.

Barazsuly Emil

Tanévkezdés a Szilágyságban

(5. old.)

Az iskolai tanévnyitó ünnepségekrôl való távolmaradás a szerda délelôtt 11 órától kezdôdô tiltakozó gyûlésen nem volt érzékelhetô. Egyes források szerint 400, mások szerint 600 tanár gyûlt ôssze Zilahon a prefektúra elôtti téren. Eusebiu Lehene és Ion Pitoiu szakszervezeti vezetôk elmondták, hogy kizárólag a törvényekben rögzített jogok betartását követelik a kormánytól. Szerintük a jelenlegi oktatáspolitika elsorvasztja a tanügyet, mert képtelen biztosítani a tanároknak az átlagos életszínvonalhoz mért normális megélhetési lehetôséget.

Szavaikat akaratlanul is igazolta a fôtanfelügyelô tegnap délelôtti sajtótájékoztatóján, amikor az újságírók kérdésére elmondta, hogy az elmúlt években rengeteg fiatal tanár hagyta ott a tanügyet. Egy-két évi tanítás után fizetés nélküli szabadságot kérnek, közben máshol dolgoznak. Legtöbbjük soha nem jön vissza a tanügybe, mert jobb kereseti lehetôséget talál. Maradnak a helyettes tanárok, az érettségizettek, akik egyetlen egyetemre sem jutottak be, és most helyettes tanárként oktatták a gyerekeket arra, amit a jelek szerint maguk sem tudnak pontosan.

Szilágy megyében egyedül a Református Wesselényi Kollégium tanévnyitója volt zavartalan, igaz, nem az iskolában, hanem a templomban tartották. Ft. Tôkés László püspök igehirdetésének alapja Pál apostol szeretethimnusza volt. Az oktatási folyamat, a pedagógia alapja a szeretet, amely nélkül semmik vagyunk, hangzott el.

Az ünnepségre meghívták az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének tisztségviselôit is, a testületet Deák László ügyvezetô elnök képviselte.

Igehirdetés után Szilágyi Zoltán, az iskola lelkész-aligazgatója köszöntötte a meghívottakat. Molnár Kálmán és Lukács József esperest követôen Virág Károly nyugalmazott esperesként és a kollégium volt diákjaként köszöntötte a diákokat. Egy év múlva lesz kerek hetven esztendeje annak, hogy elôször lépte át a kollégium küszöbét, amelynek szellemisége azóta is életének meghatározó tényezôje lett, mert egy iskola ereje nem a falakban rejlik. Bölcsességért imádkozott. Bogdán Zsolt jövendô esperesként arra hívta fel a figyelmet, hogy minden erônket céljaink megvalósítására, a jövôre összpontosítsuk. Felejtsük el a múltat, mert az csak akadályoz céljaink elérésében, a haladásban. A cél pedig tisztességes, becsületes magyar embereket nevelni. Fekete Szabó András alprefektus az általa képviselt intézmény nevében köszöntötte a fiatalokat, és felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak sokat kell tanulni, hanem a tudás értékesítésének a módját is el kell sajátítani, mert a mostani kilencedikesek már Európában fognak érettségizni — az viszont nagy kihívást jelent mindannyiunk számára. Puscas Ildikó, a Zilahi Polgármesteri Hivatal osztályvezetôje Radu Cãpîlnasiu polgármester üdvözletét tolmácsolta, Faluvégi Zoltán helyettes fôtanfelügyelô pedig az intézmény fejlôdését méltatta.

Kovács Irénke biológiatanár, a református kollégium frissen kinevezett igazgatója méltatta az iskola eddigi eredményeit, és mindezekért köszönetet mondott a diákoknak, a tanári karnak és a kollégium vezetôségének. A nyáron kitûnô eredménnyel érettségiztek a diákok, akiknek nagy része (80%) a továbbtanulás mellett döntött. Most mindenikük valamelyik felsôoktatási intézmény diákja, mondta az igazgató, majd megköszönte az egyházkerület 200 ezer forintnyi, és a polgármesteri hivatal mintegy 250 millió lejes támogatását, amelybôl megkezdték az iskola mellékhelyiségeinek, a bentlakás és az osztálytermek felújítását. A tanügyminisztériumtól újabb számítógépet kaptak, és nemsokára beindítják a második informatikai labort is az iskolában. Kiemelte: a kettôs támogatás példaértékû, és az egyházi, illetve a világi összefogás csak az iskola javára szolgál. Jelenleg 320 diák tanul évfolyamonként három-három párhuzamos osztályban. Közülük 84-en most kezdik a kollégium kilencedik osztályát.

A végzôsök nevében Szakács Zsuzsa köszöntötte a kilencedikeseket. Az ünnepséget Ft. Tôkés László püspök, illetve Herman János püspöki tanácsos köszöntôje zárta.

J. L.

A rendôrség hírei
Volkswagent loptak

(5. old.)

Szeptember 14-érôl 15-ére virradóan ismeretlen tettesek elloptak egy Volkswagen Passat 1,9 TDI márkájú személygépkocsit a Muscel utca 2. szám elôl. Az 1998-as gyártmányú, B–35–GKB rendszámú autó a kolozsvári Bârlãdeanu A. tulajdona. A rendôrség kéri, hogy aki segíteni tud az ügyben, jelentkezzen a legközelebbi rendôrségen.

Lovastól lopta el a szekeret
Szeptember 15-én éjjel negyed egykor Magyarfrátán a helyi rendôrség elkapta a 21 éves, berkenyesi D. Zoltán Dánielt, aki egy lovasszekeret vezetett. A nyomozások kiderítették, hogy a jármûvet — lovastól — egyik falubelijének az udvaráról lopta el aznap este. A vádlott ellen szabadlábon indult kivizsgálás, minôsített lopás vádjával.

Nyolc autót törtek fel
A kolozsvári rendôrségnek sikerült azonosítania nyolc személygépkocsi-feltörés elkövetôjét. A vád szerint a kolozsvári, 16 éves C. Gabriel Rãzvan és a szintén kolozsvári 17 éves P. Tibor — mindketten munkanélküliek — az elmúlt idôszakban Monostor utcáin 8 autót törtek fel, amelyekbôl 52 millió lej értékû javakat tulajdonítottak el. A kárnak mintegy fele megtérült, a két gyanúsított nevére 19 napos elôzetes letartóztatási parancsot adtak ki.

Baleset a Pata utcán
Könnyû kimenetelû közlekedési baleset történt szerdán délben háromnegyed egykor a Pata (Nicolae Titulescu) és Méhes (Albini) utcák keresztezôdésében. A 20 éves B. Paul Ovidiu Renault márkájú személygépkocsit vezetve nem adott elsôbbséget egy robogónak, amelyet a 17 éves C. Zsolt vezetett. A balesetben a motoros könnyû sérüléseket szenvedett.

(balázs)

GAZDASÁG

Az Új Kézfogás Közalapítvány pályázata a Fiatal, Kezdô Vállalkozók Támogatása (FTK) elnyerésére

(6. old.)

A pályázati forma kísérleti jelleggel, 2004. november 2-i beadási határ-idôvel kerül egyszeri meghirdetésre. A Kuratórium a pályáztatás tapasztalatai alapján dönt a pályázati forma folyamatos meghirdetésérôl.

Célja: Az Új Kézfogás Közalapítvány a Fiatal, Kezdô Vállalkozók Támogatása (FTK) keretében pénzügyi támogatást biztosít Horvátország, Románia, Szerbia-Montenegró és Ukrajna magyar nemzetiségiek által lakott területein élô fiatal, kezdô vállalkozók számára, elsô vállalkozásuk beindítása, üzleti elképzeléseik megvalósításának segítése céljából.

A pályázattal elnyerhetô támogatás a 2001/69/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásnak minôsül, az ilyen jogcímen kapott támogatások összege egy vállalkozás vonatkozásában három év alatt nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelô forintösszeget.

A Fiatal, Kezdô Vállalkozók Támogatása pályázati formával az Új Kézfogás Közalapítvány azon fiatal, kezdô vállalkozókat kívánja támogatni, akiknek üzleti tervei életképesek, de indulótôke hiányában vállalkozást indítani nem tudtak, így nem pályázhattak a Közalapítvány támogatásainak elnyerésére, mivel nem rendelkeztek sikeres vállalkozói múlttal.

Pályázni lehet a vállalkozás (Kft) bejegyzésének és elindításának támogatására az ipar, kereskedelem és a szolgáltatás területén.

Támogatás kérhetô: — a vállalkozás (Kft) bejegyzési költségei 65%-ának vissza nem térítendô támogatására max. 100 000 HUF-ig;

— max. 500 000 HUF kamatmentes visszatérítendô támogatásra, termelôeszköz-vásárlásra, a vásárlandó eszköz ÁFA nélküli értékének

65%-áig, 2 év futamidôre + fél év türelmi idôvel

A két támogatás csak együttesen pályázható, külön-külön nem kérhetô.

Kedvezmény:
Ha az elsô gazdasági év nem veszteséges, akkor a második gazdasági év elsô két törlesztô részlete (összesen 125 000 HUF) elengedésre kerül. Amennyiben a második gazdasági év sem veszteséges, akkor az utolsó két részlet ( 125 000 HUF) is elengedésre kerül. A kedvezmény megadása a tárgyévi hivatalos mérleg elfogadása után kerül megállapításra. Ha mindkét gazdasági év nem veszteséges, akkor elengedhetô összesen 250000 HUF, a támogatás 50%-a.

(500 000 HUF vissza nem térítendô támogatásnál kisebb kölcsönnél a törlesztési összegek arányosan csökkennek, a %-os kedvezmény változatlan marad.

A pályázók köre: Pályázhatnak azok a 35 év alatti fiatalok, akik:

• elsô vállalkozásukat kívánják beindítani, valamint a vállalkozást legkésôbb 2004. november 30-ig bejegyeztetik,

• eddig semmilyen vállalkozásban nem volt tulajdonuk,

• termelô, szolgáltató, vagy kereskedelmi tevékenységet terveznek folytatni,

• megvalósítható üzleti tervvel rendelkeznek, amelyben az adott idôszakra esô törlesztés nem haladhatja meg az adózás elôtti nyereség 30%-át, valamint az adózott eredmény 80%-át,

• a Vállalkozásfejlesztési Központ minôsítése alapján nyereségtermelô, versenyképes vállalkozói célt kívánnak a vállalkozás beindításával és a kölcsönfelvétellel megvalósítani,

A folyósítható visszatérítendô támogatás devizaneme HUF.

A támogatás felsô határa 500 000 HUF, az ország Nemzeti Bankjának a fizetés napján érvényes árfolyama figyelembevételével. A kölcsön folyósítása és törlesztése HUF-ban történik.

Futamidô
A kölcsön futamideje 2 év, a türelmi idô hat hónap. A kölcsön futamidejét a kölcsönszerzôdésben kell feltüntetni. Tôketörlesztés negyedévenként egyenlô részletekben történik.

Saját erô
A kölcsönfelvevô saját erô hozzájárulása a kivitelezni kívánt projekthez nem lehet kevesebb, mint a projekt összegének 35%-a.

Biztosítékok: A kölcsön biztosítéka elsôsorban ingatlan jelzálog a támogatási összeg min. 150%-os értékében, amelyet bárki más természetes vagy jogi személy nyújthat. A vállalkozás köteles biztosítást kötni a kölcsönbôl vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre, illetve ingatlanra, és ezek kedvezményezettjeként a Közalapítványt megjelölni. A biztosítást a kölcsön visszafizetéséig fenn kell tartani. A biztosítás dokumentumait a Vállalkozásfejlesztési Központnak be kell mutatni.

Kamat: A kölcsön kamata a teljes futamidô alatt 0 %.

Folyósítás: A kölcsönt a folyósítástól számított két hónapon belül fel kell használni. Ha erre a vállalkozó nem képes, a kölcsönt meg kell szüntetni, hacsak az idôtartam meghosszabbítását a közremûködô Vállalkozásfejlesztési Központ nem kezdeményezi és a Közalapítvány Kuratóriuma a kérelmet azt jóvá nem hagyja.

A Vállalkozásfejlesztési Központok költségtérítése:

A közremûködô Vállalkozásfejlesztési Központok a kihelyezendô visszatérítendô támogatás 4%-át, max. 20 000 HUF-ot kapnak a Közalapítványtól költségtérítésként.

A cégbejegyzés költségeinek vissza nem térítendô támogatása

Pályázható a vállalkozás (Kft) bejegyzési költségei 65%-ának vissza nem térítendô támogatására max. 100 000 HUF-ig.

A támogatás folyósítása a költségeket igazoló bizonylatok ellenében, utólagosan történik.

Pályázat benyújtása: A pályázatot a régiókban mûködô Vállalkozásfejlesztési Központoknál írásos formában, két eredeti példányban, magyar nyelven, az internetrôl letölthetô pályázati adatlappal együtt lehet benyújtani.

A támogatás alapjául szolgáló pályázati adatlapok lekérhetôek az Új Kézfogás Közalapítvány internetes honlapjáról, a www.ukka.hu címen. Ugyancsak itt található a Közalapítvánnyal szerzôdéses kapcsolatban álló azon Vállalkozásfejlesztési Központok elérhetôsége, amelyekhez a támogatási kérelmek benyújthatóak.

Kizáró feltétel
Nem részesülhet Fiatal, Kezdô Vállalkozók Támogatásában az a pályázó, aki:

• a Vállalkozásfejlesztési Központ elôminôsítése alapján a kölcsönfelvétellel megvalósítani tervezett fejlesztés és beruházás üzletileg kockázatosnak minôsíthetô,

• a Közalapítvánnyal kötött valamely múltbeli szerzôdéses kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat elbírálása és a kölcsön folyósítása:

A pályázatot a Vállalkozásfejlesztési Központok 2004. november 2-ig fogadják be és elvégzik a kölcsönkérelmek elôminôsítését. A pályázatokat a Vállalkozásfejlesztési Központok 2004. november 15-ig juttatják el a Közalapítványhoz. A Kuratórium 2004 decemberi ülésén dönt a pályázatokról.

Új Kézfogás Közalapítvány
I. gazdasági évII. gazdasági év Befejezés
I. negyedév Türelmi idô 62 50062 500
II. negyedév Türelmi idô 62 50062 500
III. negyedév 62 50062 500
IV. negyedév 62 50062 500

Bejelentette egyesülését a Parasztpárt és a Népi Cselekvés

(6. old.)

A Parasztpárt az a mag, amely köré csoportosulnak majd a csatlakozni kívánó pártok, szervezetek — hangzott el a KDNPP tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatóján, amelyen jelen voltak a másik fél, a Népi Cselekvés nevû párt képviselôi is. Bár az egyesülés a jelek szerint legkésôbb október közepéig hivatalossá válik, az így létrejövô új politikai formáció csupán a Parasztpárt nevét viseli majd. A választásokig ugyanis nem lenne elegendô idô ahhoz, hogy a névváltoztatás jogi következményei végére járjanak. A választásokon tehát a Parasztpárt listáján szerepelnek majd a közös jelöltek.

A KDNPP Kolozs megyei szervezetének képviselôje hangsúlyozta: nincs okuk aggodalomra, a visszajelzések szerint a párt támogatottsága folyamatosan nô, számos fiatal csatlakozott hozzájuk az elmúlt idôszakban, sôt a tervek szerint hamarosan létrehoznak egy diákszervezetet is a párton belül. Bizonyíték erre az a levél, amelyet az Európai Néppárt elnöke két nappal ezelôtt címzett a KDNPP elnökének, Gheorghe Ciuhandunak, teljes támogatásáról biztosítva benne a pártot.

F. I.

Valutaárfolyamok
Szeptember 15., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 800/41 100

33 450/33 800

160/164

Szeptember 16, csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 096 lej, 1 USD = 33 836, 1 magyar forint = 166 lej.

HIRDETÉS

Adásvétel

(7. old.)

Kalotaszegi festett szobabútor eladó. Telefon: 0742-650766.

Ingatlan

(7. old.)

Eladó 50 négyzetméteres kétszobás lakás. Telefon: 436-899. (0002)

Gyászhír

(7. old.)

Életéért Istennek hálát adva, szeretettel és kegyelettel emlékezünk a ma egy éve elhunyt
SÓGOR SÁNDOR
református lelkipásztorra. CSALÁDJA.

SPORT

KOSÁRLABDA
Európa-bajnoki középdöntôk
Megszenvedett gyôzelem
Románia–Izrael 72:63 (16:16, 39:33, 54:50)

(8. old.)

Miután a szövetség vezetôi sima román sikerrôl, akár 20 pontos különbségrôl beszéltek a mérkôzés elôtt, a román lányok igencsak elkönnyelmûsködték a meccset. Az izraeliek így nem álltak távol a meglepetéstôl, hiszen — bár a végeredmény nem túl szoros —, három perccel a mérkôzés vége elôtt még ôk vezettek.

Az elsô negyedben fej-fej mellett haladt a két együttes, hol egyik, hol másik vezetett, majd a másodikban, 18:21-es vendég-vezetésnél a volt kolozsvári Vass Ildikó villant, sorozatban dobott két hárompontosával és egy büntetôjével a házigazdák jó idôre átvették a vezetést, öt-hat ponttal voltak a vendégek elôtt. A félidei hatpontos vezetés négyre csökkent a harmadik, ismét kiegyensúlyozott negyedben, 54:50-rôl pedig elôbb 59:56, 59:58, majd 59:60 lett az állás. Ekkor a mintegy 1500 nézô frenetikusan buzdítani kezdte a hullámvölgybe került romániai lányokat, akik a szurkolókkal együtt "feltámadtak", 69:60-ra fordítottak, többek között a mérkôzés során elôször pályára lépô, a válogatottban debütáló kolozsvári Bianca Vescan kétpontosának köszönhetôen is.

A romániai lányok — akik legjobbjai Ambrus Erzsébet és Vass Ildikó voltak, a sérüléssel bajlódó Brosovszky Mónikának ezúttal nem mentek túl jól a hárompontos dobások — ôrzik vezetô helyüket a tabellán, 3 mérkôzésbôl 3 gyôzelemmel, 6 ponttal, mögöttük Németország (5), Belgium (4) és Izrael (3) áll. Legközelebb szombaton Németországban szerepelnek (az elsô mérkôzésen itthon három pontos gyôzelmet arattak), s ha ott is gyôznek, akkor már biztos továbbjutnak.

Románia: Ambrus 18 pont + 8 lepattanó, Vass 16 (2 x 3) + 6 l., Toma 9 + 7 l., Mandache 8 + 3 l, Stoenescu 7 + 5 l, Brosovszky 6 (2), Pascalãu 4 + 4 l, Vescan 2, Ciocan 2, Pârâu 1 + 1 l, játszott még: Istrãtescu.

Izrael: Cohen 25 (6 x 3), Sharon 15 (2), Selwyn 7, Maoz 6, Zeevi 5, Arbel 5, játszott még: Schwartz.

(-bb)

Vereség az utolsó másodpercekben
Románia–Dánia 73:74 (23:22, 38:36, 57:55)

(8. old.)

Nagy reményekkel kezdték a mérkôzést a románok — ez volt elsô mérkôzésük a csoportban —, Popescu elsô találatával a vezetést is megszerezték a mintegy 2000 nézô elôtt, a dánok azonban nem illetôdtek meg sem a játékuktól, sem a hangos közönségtôl. 11:7-es román elôny után átvették a vezetést, és 11:13 után elhúzni látszódtak, Silvãsan két hárompontos találata azonban helyrezökkentette az egyensúlyt, sôt, a negyed végén még soványka vezetéssel mehetett le a pályáról a román gárda.

A következô két negyedben aztán nagyon szoros és kiegyenlített küzdelem folyt, a csapatok felváltva vezettek. 28:24 után 30:33-at, majd 38:33-at jelzett az eredményjelzô tábla. Ekkor a románok megpróbáltak ellépni ellenfelüktôl, de ez sehogy sem akart összejönni: 38:36-os második negyed, valamint 47:47 és 54:50 után az utolsó negyedet 57:55-rôl kezdték. A dánok pedig rögtön kiegyenlítettek, s ettôl a perctôl kezdve a találatok gyakorlatilag felváltva estek, s még csak egyszer nôtt három pont fölé a két csapat közötti különbség, 67:64-re, a válasz azonban nem késett, sôt, a dánok a kezdeményezést is átvették: 67:68. Három perccel a játékidô vége elôtt 68:68, 50 másodperccel az utolsó sípszó elôtt pedig 70:70 volt az állás, a labda pedig a dánoknál.

A feszültséget vágni lehetett, a nézôközönség állva ordított, buzdított. A színesbôrû, nagyhajú "dán" Colmant azonban — akinek fura frizuráján idônként elszórakozott a közönség — cseppet sem zavarta a tomboló hangulat: kétpontosával 70:72-re növelte csapata elônyét. Válaszként Fometescu 3 pontos dobása érkezett: 73:72, s volt még 18 másodperc. Aztán ismét Colman indította a dán támadást, de nem passzolt, a saját palánkja alól feljött a félpályáig, körülnézett, aztán valósággal táncolni kezdett, betáncolta magát a labdával a román palánk alá, felugrott és dobott. És bement! Még három másodperc, a románok nem tudták átvinni a labdát a félpályán, Iheadindu Uche dobott a román térfélrôl — mellé — vége.

Érdekesség: a színesbôrû román játékos az elsô negyed végén — sajnos, már a játékidô lejárta után — gyakorlatilag egészpályás kosarat dobott a szurkolótábor nagy örömére...

Különben a látványosság nem hiányzott a nem túl magas színvonalú, sok megszakítást hozó mérkôzésrôl, mindkét félen láthattunk néhány zsákolást, szép triplát. A mérleget az döntötte el, hogy a dánok jobban tudtak összpontosítani az utolsó percekben, amikor ráadásul a házigazdák addigi legjobbja, a 19 pontig jutó Stãnescu kipontozódott. A másik oldalon viszont Johansen, Jensen és Colman éppen ekkorra lendült igazán játékba. Johansen ráadásul a lepattanószerzésben is jeleskedett, Christoffersennel együtt 18 (8 + 10) lepattanót szerzett. Egyébként a férfiaknál is jegyezhettünk debütöt, Silvãsan ugyanis elsô alkalommal szerepelt a válogatott színeiben.

Románia: Stãnescu 19 pont, 5 lepattanó., Iheadindu 11 + 5 l., Fometescu 11 (2 x 3) + 2 l., Popescu 10 + 5 l., Silvãsan 8 (2) + 2 l., Apostol 7 + 3 l., Burlacu 7 + 8 l, játszott még Helcioiu és Moceanu.

Dánia: Johansen 14, Sorensen 11 (2 x 3), Madsen 10, Colman 9, Jensen 8 (2), Soltau 7, Niebling 6, Christoffersen 5, Thuesen 4, játszott még: Kingombe és Sinding.

A románok legközelebb szeptember 19-én, Izland ellen játszanak idegenben, a táblázaton elsô Dánia két gyôzelemmel, míg a csoport másik két tagja, Románia és Izland egy-egy vereségnél tart.

Balázs Bence

• Harmadik mérkôzésén a második gyôzelmét aratta a magyar férfi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnoki középdöntô sorozatban: szerdán az ukrán együttesnél bizonyult jobbnak 23 pontos különbséggel Kaposvárott: Magyarország–Ukrajna 90:67.

• Harmadik mérkôzésén a harmadik vereségét szenvedte el a magyar nôi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnoki középdöntô sorozatban: Rátgéber László együttese szerdán a litván csapattól kapott ki vendégként 72:47-re.

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Félbeszakadt a római mérkôzés

(8. old.)

Botrányokkal volt fûszerezett a Bajnokok Ligája csoportmérkôzései elsô fordulójának szerdai játéknapja: verekedés, illetve rongálás miatt huszonnyolc olasz szurkolót elôállított az amszterdami rendôrség az Ajax–Juventus BL-mérkôzés elôtt.

Ennél is súlyosabb rendbontás történt Rómában, az AS Róma és az ukrán Dinamo Kijev közötti mérkôzésen, amely az elsô félidôt követôen félbeszakadt, mivel a szurkolók fejbe dobták a találkozó játékvezetôjét. A svéd Anders Frisk rögtön az elsô játékrész lefújását követôen sérült meg, amikor az öltözôbe vonuláskor a lelátóról fejbe dobták egy öngyújtóval. A bíró felrepedt homlokkal, véres fejjel hagyta el a pályát.

Az eset elôzménye, hogy Frisk piros lapot mutatott fel az AS Róma francia védôjének, Philippe Mexesnek, mert szerinte közvetlenül a lefújást követôen szándékosan futott neki a Dinamo Kijev lett csatárának, Maris Verpakovskisnak.

A játékvezetôt a stadion egészségügyi szobájában részesítették elsôsegélyben, a bíró azonban nem vállalta a játék folytatását, sôt, az AFP szerint bekötött fejjel kórházba szállították. A mérkôzés 40 perces várakozás után ért hivatalosan véget, a hazai csapat súlyos büntetésre számíthat az európai szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától. Elképzelhetô, hogy további mérkôzéseit a Cristian Chivut is foglalkoztató csapat nem játszhatja otthoni környezetben.

A szerdai mérkôzések fénypontját egyébként ugyanennek a csoportnak (B) a másik mérkôzése, a néhány évvel ezelôtti BL-döntô "újrajátszása", azaz a Bayern Leverkusen–Real Madrid találkozó képezte, amelyen meglepetésre a német csapat egyszerûen lemosta a pályáról a végsô sikerre is esélyesnek tartott királyi gárdát, amelynél minden téren jobbnak bizonyult.

Az A-csoportban a Liverpool magabiztosan nyert a kiírás tavalyi döntôse és "ezüstérmese", az azóta igencsak legyengült AS Monacó ellen, míg a Deportivo La Coruña meglepetésre gólképtelen volt az Olimpiakosz Pireusz ellen, s hazai pályán csak döntetlent ért el.

A C-csoportban két azonos eredmény született: a Torinói Juventus és a Bayern München egyformán egygólos idegenbeli gyôzelmet aratott, legnagyobb sztárjaik eredményességének köszönhetôen. Elôbbi együttes az Ajax Amszterdamot, utóbbi a Maccabi Tel Avivot múlta felül.

A D-csoportban — amelybe a Bukaresti Dinamót búcsúztató Manchester United és a Ferencvárost kiejtô Sparta Prága került (milyen is lett volna egy Fradi–Dinamó meccs...) —, egy hazai gyôzelem és egy döntetlen született, utóbbi úgy, hogy a Manchester United 0–2-rôl egyenlített ki Lyonban, a gólzsák Van Nistelrooy találatainak köszönhetôen.

Eredmények: Bajnokok Ligája, csoportmérkôzések, 1. forduló:

A-csoport: FC Liverpool (angol)–AS Monaco (francia) 2–0 (Cissé 22. és Baros 84. perc) és Deportivo La Coruña (spanyol)–Olimpiakosz Pireusz (görög) 0–0.

B-csoport: AS Róma (olasz)–Dinamó Kijev (ukrán) — a Kijev 1–0-s félidei vezetésénél félbeszakadt és Bayer Leverkusen (német)–Real Madrid (spanyol) 3–0 (Krzynowek 39., Franca 50. és Berbatow 55. perc).

C-csoport: Ajax Amsterdam (holland)–Torinói Juventus (olasz) 0–1 (Nedved 42. perc) és Maccabi Tel Aviv (izraeli)–Bayern München (német) 0–1 (Makaay 64. perc, 11 m).

D-csoport: Olympique Lyon (francia)–Manchester United (angol) 2–2 (Cris 35. és Frau 45. perc, illetve van Nistelrooy 2 — 55. és 61. perc), Fenerbahce Isztambul (török)–Sparta Prága (cseh) 1–0 (van Hooijdonk 16. perc; kiállítva: Cetin 73. perc, Fenerbahce).

Öneltiltó norvég futballista

(8. old.)

Saját magát tiltotta el az idény végéig egy norvég futballista, aki súlyos sérülést okozott egy harmadik ligás bajnoki mérkôzésen. Jahn Ricard Nitter, az Aamot csatára szombaton úgy belekönyökölt a Hadeland egyik hátvédjének arcába, hogy az elájult, és három öltéssel kellett összevarrni sebét.

— Nem tudok elszámolni magammal, hiszen sosem voltam durva játékos. Azon a meccsen folyamatosan dulakodtunk, és egy nagyobb lökést követôen elszakadt nálam a cérna — mondta a bûnbánó játékos, akinek tettét nem vették észre a bírók.

A klub elfogadta Nitter döntését, és nem tervez további szankciókat ellene.

FORMA–1
A Száguldó Cirkusz legfrisebb híreibôl
Jacques Villeneuve visszatér

(8. old.)

Az elmúlt napok eseményei után meglepô hírt jelentett be a Sauber-Petronas: a svájci tulajdonú Forma–1-es csapat kétéves szerzôdést kötött a szerdán még a Renault-val Silverstone-ban tesztelô, 1997-ben világbajnok Jacques Villeneuve-vel. A 33 éves kanadai versenyzô ebben a szezonban nem versenyzett, miután tavaly az idény utolsó futamát már kihagyva szerzôdést bontott a BAR-Hondával. Új szerzôdése november 1-jén lép életbe.

A kanadai sztár 1996-ban mutatkozott be a Williams versenyzôjeként, a nyitószezonban második volt összetettben, majd 1997-ben már meg is nyerte a sorozatot, míg 1998-ban ötödik lett. Azt követôen igazolt a BAR-hoz, de ezzel gyakorlatilag vége is szakadt sikersorozatának.

Trulli lesz Ralf Schumacher csapattársa
Amint az várható volt, a Forma–1-es Toyota-csapat szerzôdtette Jarno Trullit, így a 2005-ös és 2006-os idényben ô lesz Ralf Schumacher társa.

A hírt csütörtökön jelentette be a német–japán istálló, s megemlítette, hogy már kedden megegyezett a 30 éves olasz versenyzôvel. Az is eldôlt, hogy a futamhétvégék pénteki szabadedzésein a brazil Ricardo Zonta lesz a harmadik pilóta, míg rajta kívül a teszteken még a francia Olivier Panis is fontos feladatokat végez el. Jelenleg ôk ketten alkotják a Toyota-csapatot a futamokon, miután a szezont a franciával elkezdô brazil Cristiano da Mattát az augusztusi magyar nagydíj elôtt menesztették.

Trulli, a Monacói GP idei gyôztese kedden azonnali hatállyal felbontotta szerzôdését a Renault-val. A 30 éves versenyzô már július végén bejelentette, hogy a következô idényben nem a francia istállónál versenyez.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -