2004. szeptember 21.
(XVI. évfolyam, 221. szám)

Gazdagon megtérülnek a ránk költött forintok
A népességfogyás megállításának Kárpát-medencei esélyei

(1., 4. old.)

Az elmúlt idôszakban többször is szó esett a Kárpát-medencei, ezen belül az erdélyi népességfogyásról. A 15 milliós magyarság sajnos már emlék, a legfrissebb magyarországi összesítés szerint a Kárpát-medencében 1 millió lélekkel vagyunk kevesebben. A népességfogyás okait szakemberek, politikusok, lelkészek egyaránt magyarázzák, abban viszont egyetértés körvonalazódik, hogy ha sürgôsen nem indul össznemzeti demográfiai program, a magyar nemzetnek néhány évtizeden belül igen súlyos kihívásokkal kell szembenéznie.

Október 1-jén és 2-án Nagyváradon, illetve Félixfürdôn Áldás, népesség címmel a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Polgári Magyarországért alapítvánnyal közösen konferenciát szervez az igen lehangoló demográfiai helyzetrôl, illetve a kivezetô utak megtalálásáról. Errôl kérdeztem hét végi zilahi látogatásán Orbán Viktort, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökét, aki a rendezvény fôelôadója lesz, illetve Tôkés László református püspököt.

Orbán Viktor családi élete akár személyes példa is lehetne a gyerekvállalásra, hiszen nemrég született ötödik gyerekük. Ezzel kapcsolatban mondotta: "Kevesen látják be, hogy a XXI. században a legfontosabb tényezô a demográfia lesz. A fogyatkozó nemzetek alulra kerülnek, amelyek gyarapodnak, viszont felemelkednek." A volt magyar miniszterelnök úgy vélekedett, hogy mai világunkban a gyerekvállalás mindenkinek személyes döntése, senki életébe nem lehet, nem szabad beleszólni. Mint mondotta, a fiatalok a házasságkötés pillanatában rendszerint egy gyerekkel többet terveznek, mint amennyit késôbb vállalnak. Ez azzal magyarázható, hogy sok fiatal anyagi nehézségekbe ütközik, azt tapasztalja, hogy az adópolitika bünteti ôket, a sok gyerek hátrányt jelent. Orbán Viktor szerint 1998-ig ez Magyarországon is így volt, hiszen az addigi adópolitika a családokra aránytalanul nagyobb terhet rótt, ami jelentôsen csökkentette a gyerekvállalási kedvet. Ez a tendencia a Fidesz-kormány idején változott, és noha az általuk bevezetett adórendszer ma is érvényben van, az ellenzéki politikus szerint a mai kormánypártok megszorító intézkedései között ennek megváltoztatása is szerepel.

A határon túli népességfogyás okait a miniszterelnök egyes szomszédos államok által tudatosan támogatott beolvadással, a Magyarországra történô kitelepedéssel, illetve a kevesebb gyerek vállalásával magyarázta. A mai demográfiai mélypontból történô kivezetô útként a magyar politikus az egész Kárpát-medencében a magyar családokat támogató adó- és gazdaságpolitikában látja. A másik fô támogatási forma olyan oktatási rendszert teremteni, amely a szegény sorba született gyerekek számára is minôségi oktatást biztosítana. Fontos, hogy gazdaságilag megszilárdulhasson a határon túli magyarság, hogy mindenki szülôföldjén boldogulhasson, ne kényszerüljön elvándorlásra. Orbán Viktor szerint egy ilyen össznemzeti program elfogadása és finanszírozása megvalósítható a magyar költségvetésbôl. Mint fogalmazott "minden egyes állami forint kiadásakor azt kell megfontolni, hogy mennyi annak a megtérülése. Én jó lelkiismerettel mondom azt, hogy a határon túli magyar területeken a magyar népesség megtartására, a családtámogatásra, az iskoláztatásra, a határon túli magyar területeken történô beruházások támogatására elköltött forintok nagyon gazdagon megtérülnek. Ezek valójában nem kiadások, hanem befektetések".

Tôkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke kérdésemre elmondta: rendhagyó módon zászlóbontásnak tekintik a nagyváradi rendezvényt. "Ha feltételezzük, hogy a sorvasztó politikai kurzus, ami a mai Magyarországra jellemzô, megváltozik, akkor el tudom képzelni, hogy például egy határon átívelô magyar nemzetpolitikai program keretében akár egy magyar Marshall-terv szülessen." Tôkés László szerint a mai EU-ban divatos, határ menti régiós pályázatok mintájára tájegységenként kidolgozott programokra lenne szükség egy-egy vidék magyarságának a megtartására, illetve a népességgyarapodásra. A püspök a jelenleg létezô pozitív tapasztalatok megismertetésére helyezné a hangsúlyt, hiszen a Szilágyságban több olyan magyar közösség is van, amelyikben nem apadunk, hanem gyarapodunk. Mint mondotta, ahhoz, hogy a mostani kezdeményezésbôl hosszú távú program legyen, Erdélyben olyan összefogásra lenne szükség, amely a civil, egyházi és a politikai szférákat egyesítené, összefogná a határon túli és az anyaországi erôket, az ügyhöz pedig kormányzati pénzeket tudna rendelni.

A Csép Sándor író, újságíró nevével fémjelzett Áldás, népesség-program elsô rendezvényére idén nyáron került sor Désházán és Szilágycsehben.

Makkay József

Változások az állatmenhelyen

(1., 4. old.)

Ismét elôtérbe került a kolozsvári kóbor kutyák helyzete: a városháza által szervezett lakossági fórumokon a polgárok panaszkodtak a gazdátlan ebek miatt. Emil Boc szerint a megyeszékhelyen nem annyira súlyos a helyzet, mint más városokban, de tekintettel van a lakosság részérôl jövô jelzésekre. — Sürgôs intézkedésekre van szükség, ellenkezô esetben súlyosbodik a helyzet — mondta Boc. Szerinte kézenfekvô megoldás lenne a Közterület Fenntartó Vállalat égisze alatt mûködô kutyamenhely kibôvítése. — Ezennel felhívást intézek az állatbarátokhoz, valamint az érintett egyesületekhez és alapítványokhoz, hogy támogassák a helyhatóságot a kutyamenhely kibôvítésében — tette hozzá a városvezetô.

Boc elmondása szerint eddig több ajánlat érkezett, de még mindig szükség van anyagi fedezetre. Az elképzelés szerint a menhelyen ezer kutyát tartanának.

Az évek során a Bábolna utcai létesítmény több botrány színhelye volt. Korábban a gazdátlan ebeket mostoha körülmények között tartották: több százat összezsúfoltak egy kis épületbe, a kutyakölyköket patkányok ették meg. Az állatvédôk több ízben tiltakoztak, de eredménytelenül: a funari helyhatóságot nem érdekelte a kérdés. Az áldatlan állapoton egy véletlen változtatott: olasz állampolgárok kutyáját vitték el a sintérek. Radu Pâslaru, Olaszország kolozsvári konzulja segített nekik visszaszerezni az ebet (kétmilliót kellett volna fizetniük) és közben rádöbbent, hogy kínozzák a kóbor kutyákat. A diplomata hatalmas botrányt keltett, amely során a menhelyen tartott kutyák helyzete látványosan változott. — Közel két éve saját zsebembôl adok a kutyáknak enni. Ezen kívül a Vier Pfoten állatvédô egyesület munkatársainak távozása után hozzájárultam a kutyák sterilizálási költségeinek fedezéséhez is — nyilatkozta lapuknak az olasz konzul. Tájékoztatott, hogy jelen pillanatban naponta 7 gazdátlan ebet mûtenek meg, és a mûvi beavatkozás után három napig tartják ôket a központban.

Amint arról korábban beszámoltunk, pár hónappal ezelôtt a Vier Pfoten osztrák állatvédô egyesület vállalta az ebek ingyenes ivartalanítását. Ezen kívül ôk fedezték a 2 millió lejre rúgó örökbefogadást is. — Sajnos keveset dolgoztak. Kérték a szerzôdés meghosszabbítását, de elmentek. A feladat befejezése ránk vár — jegyezte meg Pâslaru.

Az örökbefogadási díjjal kapcsolatban hétfôn Emil Boc úgy nyilatkozott: tanácsi határozattervezetet készítenek ennek csökkentésére. — Ugyanakkor megtaláljuk annak is a módját, hogy nyomon követhessük, ki az örökbe fogadott ebek gazdája. Megtörtént, hogy az osztrák egyesület segítségével ingyen hazavitték ôket, és másnap szélnek eresztették ôket — mondta a polgármester.

A városháza illetékeseinek adatai szerint Kolozsváron körülbelül 1500 kóbor kutya él.

Kiss Olivér

Nyugdíjas klubok alakulnak

(1. old.)

A helyhatóság immár a második gesztust teszi a nyugdíjasok irányába. Pár héttel ezelôtt a polgármesteri hivatal ingyenes utazási bérleteket biztosított az idôseknek, most pedig klubokat hoz létre számukra. — A lakossági fórumokon az idôsek arról panaszkodtak, hogy nincs hova menniük szórakozni. A létezô klubok nem felelnek meg az elvárásaiknak — mondta Boc.

Tudatta, hogy a városháza hozzájárul a létezô klubok felújításához, illetve felszereléséhez, de a szükséges összegekrôl nem nyilatkozott.

A polgármesteri hivatal illetékes osztálya több olyan helyet azonosított, ahol új szórakozóhelyeket hozhatnak létre a nyugdíjasoknak. — A lakónegyedekre összpontosítunk. Klub alakul például a Monostori út 16. szám alatt, de más lakónegyedekben is lesznek kikapcsolódásra alkalmas helyek — mondta Boc. A központban lakó idôsek a Kossuth Lajos utca 108. szám alatt tölthetik majd együtt idejüket.

A városháza illetékesei nem részletezték, mennyibe kerül a befektetés.

(k. o.)

Elôválasztási menetrend az RMDSZ-nél

(1., 4. old.)

Elvben bárki szavazhat az október l0-ére kitûzött elôválasztásokon a szenátori és a képviselôi mandátumra feliratkozó jelöltek megméretkezésén Kolozs megyében, nemzetiségre való tekintet nélkül — hangzott el tegnap a megyei RMDSZ Fürdô/Hossu utcai székházában, ahol a megyei elôválasztásokat szervezô és felügyelô bizottság tartott sajtótájékoztatót. A kijelentés meglepte a nagy számban jelen lévô román újságírókat, akik többször is rákérdeztek a hallottakra, meg akarván gyôzôdni az elhangzottak valóságtartalmáról. A Kolozs megyei RMDSZ történetében elôször fordul elô, hogy közvetlen elôválasztás szerint döntik el, hogy kik kerülnek fel a parlamenti képviseleti listára. Az öttagú elôválasztási bizottságból tegnap négyen voltak jelen az értekezleten: Boros János, László Attila, Fekete Emôke és Ferencz Zoltán. A továbbiakban elhangzott: százöt urnát helyeznek el a megyében, ebbôl 15-öt Kolozsváron, de mozgó urnákat is igénybe lehet venni.

A bizottság határozata szerint a jelölési határidô szeptember 25-e, délután 4 óra. Ezt követôen 48 órán belül nyilvánosságra hozzák mindazok nevét, akik jelöltették magukat az egy szenátori, illetve a két képviselôi helyre. Ezzel párhuzamosan szeptember 30-ig minden szervezet friss adatokkal kell hogy igazolja tagságának létszámát, közölnie kell, hol helyezi el az urnákat, valamint hány személy foglalkozik a szavazás felügyelésével. A kampány ideje a nevek nyilvánosságra hozatalától október 9-ig tart, az elôválasztásra pedig október 10-én kerül sor, 10.00 és 18.00 óra között. A megyei szervezet nem avatkozik bele semmilyen formában a kampányba, a jelölteknek önerôbôl kell fedezniük a kampány költségeit. A megyei RMDSZ székházában feliratkozhatnak mindazok, akik valamilyen formában segítséget tudnak nyújtani az elôválasztások megszervezésében. A személyazonossági igazolvány felmutatásával bárki szavazhat, nemzetiségre való tekintet nélkül. A szavazatok nyomán kialakult listán utólag nem ejtenek semmiféle változtatást.

Köllô Katalin

Gazdatudnivalók a mezôgazdasági hivataltól

(1., 5. old.)

A megyei Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság hétfô délelôtti sajtóértekezletén, az alábbiakról értesültünk:

Közel kétszázan gyûltek össze az aranyosszéki Bágyonban a DACILII Kft. szervezésében a cukorrépa-termeléssel kapcsolatos tennivalók megbeszélésére. A találkozón részt vettek: Fehér, Maros és Kolozs megyei répatermelôk, a vetômagtermelô és -forgalmazó KWS cég, a BAYER CROPSCIENCE-vállalat képviselôje, Armeneanu Ioan, a marosludasi cukorgyár igazgatója, Gherman Ioan professzor a brassói egyetemrôl, a Brassó vidéki cukorrépa-termelôk szövetségének elnöke, valamint a Kolozs Megyei Mezôgazdasági Igazgatóság részérôl dr. Ivan Ilarie.

Sor került az ôszi vetéssel kapcsolatos kérdések megvitatására, elhangzott többek között, hogy a következô helyeken minôségi búzamagot vásárolhatnak a termelôk: a Tordai Mezôgazdasági Kísérleti Állomáson; Aranyosszentmihályi CARINAG vagy pedig a RITAK cégeknél, a kolozsvári Agrosemnél vagy az Agrosem Impexnél.

Biológiai értékétôl függôen a vetômag kilogrammonkénti ára 7000–8000 lej, ebbôl az állam 2000–3000 lejnyi összeggel támogatja a vásárlót.

A raktárakban árulnak Ariesan, Apullum, Turdã 95 és Fundulea 4 búzavetômagot.

Dr. Horea Ghibu megyei növényvédelmi igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a csávázatlan búza elvetése beláthatatlan következménnyel járhat, mint ahogy erre már volt példa Kolozs megyében. Az igazgató különbözô gombaölô szereket sorolt fel, használatukkal megelôzhetô a búzaüszkösödés: RAXIL 2 WS (1 tonna maghoz — 1,5 kg szükséges), DIVIDEND 030FS (1,0 kg/tonna), VITAVAX 200FT (2,5 kg/tonna), TIRAMETOX 90 PTS (3,0 kg/tonna), TONIC 20CS (1,0 liter/tonna). Ghibu szerint tavalyi magot sem tanácsos elvetni, még ha csávázott is, mert a vetômag csirázóképességét idénre már elvesztette. Az igazgató arra is felhívta a gazdálkodók figyelmét, hogy a 25 milliós lejes hektáronkénti támogatásra csak azok jogosultak, akik 5 hektárnál kevesebb szántóterülettel rendelkeznek és tiszteletben tartják a technológiai elôírásokat. Ezek az elôírások feltételként szabják meg a vetômag csávázását is, ám ez természetesen elsôsorban a gazdák érdeke.

A sajtóértekezleten továbbá elhangzott, hogy megyénkben is elkezdôdött a csemegeszôlô-szüret: Torda és Szamosújvár környékén bôséges és jó minôségû az idei termés.

A megyei szervek termelô-értékesítô csoportok létrehozását szorgalmazzák. A vélemények szerint ezeket községi szinten kellene megalakítani, dr. Ivan Ilarie igazgató olyan példákat említett, ahol ilyen irányú kezdeményezések már történtek: Alsó- és Felsô-Szentmihályon (Mihai Viteazul község), Aranyosszék falvaiban a zöldségtermesztôk összefogása hatékonyabb érdekvédelem kialakítását ösztönözte.

Barazsuly Emil

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

SAS PÉTER mûvelôdéstörténész összeállításában készül Köpeczi Sebestyén József, a kiváló erdélyi heraldikus életét és munkásságát bemutató kötet. Hagyatékának szétszóródása miatt komoly nehézségeket okoz a töredékek felkutatása és a korabeli egység helyreállítása. Ezúton kérünk mindenkit, aki hozzá tud járulni a könyv megvalósításához, jelezze segítô szándékát a Szabadság szerkesztôségében.

AZ EKE-FOTÓKLUB szeptember 22-én délután 5 órakor újrakezdi a rendszeres klubnapokat. Ezen a napon részletesebb beszámolót tartanaka nyáron lezajlott kiállításokról és szaktáborról. Minden érdeklôdôt szívesen látnak.

Az októberi klubnapokat 13-án és 27-én du. 5 órától tartják meg az EKE székházában (I. Maniu/ Szentegyház utca 7., hátul az emeleten).

ÉszLeLô

(2. old.)

–Miért jöhetett útlevél nélkül Erdélybe Orbán Viktor?

–Mert hazajár ide.

(öbé)

Modernizáció a gazdaságban

(2. old.)

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 2004. október 8–9. között, Kolozsváron szervezi XIII. Közgazdász Vándorgyûlését, amelynek témája: Modernizáció a gazdaságban — növekedési kilátások, felzárkózási esélyek. A plenáris ülés elôadói: Bokros Lajos, profeszor, Közép-Európai Egyetem (CEU), Budapest: A rendszerváltás utáni gazdaságpolitikák pozitívumai és hiányosságai Romániában; Constantin Popescu, egyetemi professzor, dékán, Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia, Általános Gazdaságtan Fakultás: Románia gazdasági fejlôdésének iránya és buktatói 1989 után; Vasile Puscas, tárcan élküli miniszter, európai uniós tárgyalási bizottság elnöke, Európai Integrációs Minisztérium: Az európai uniós csatlakozási tárgyalások jelenlegi helyzete Romániában; Török Ádám, az MTA levelezô tagja, egyetemi tanár, Veszprémi egyetem, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: A magyar vállalati versenyképesség alakulása és tényezôi 2000 után. A plenáris üléseket szekcióülések követik: 1. Informatikai felzárkózás a gazdaságban,2. Versenyképesség a gazdaságban, 3. A szolgáltatások helyzete a román gazdaságban, 4. Infrastruktúra és vidékfejlesztés. További információk és jelentkezési lap igényelhetô személyesen az RMKT székházánál: Kolozsvár, Aurel Suciu (Kövespad) út 12. sz., telefonon: 0264/431-488, e-mail-en: rmkt@from.ro vagy weblapon: www.rmkt.ro. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Tamás Gábor hangversenykörútja

(2. old.)

Szeptember 24., péntek — Nyárádszereda 20.00 óra; szeptember 25., szombat — Szászrégen 19.00 óra; szeptember 26., vasárnap — Gyergyóditró 20.00 óra; szeptember 27., hétfô — Marosvásárhely 19.00 óra; szeptember 28., kedd — Gyergyószentmiklós 19.00 óra; szeptember 29., szerda — Csíkszereda 19.00 óra; szeptember 30., csütörtök — Kézdivásárhely 19.00 óra; október 1., péntek — Székelyudvarhely 19.00 óra; október 2., szombat — Kolozsvár 18.30 óra; október 3., vasárnap — Kraszna 18.00 óra.

Nevetséges táska

(2. old.)

Szinte igazam lett. Nekem és egyik, velem azonos nézetet valló, panaszt tevô olvasónknak. Mert el akartuk marasztalni a Magyar Távirati Irodát, amiért a múlt héten "brit országos ridikülleltárról" tudósított. Mindketten fogalomzavarra gyanakodtunk.

Aztán az idegen szavak szótárának frissebb változata felvilágosított. Íme a lelet: a francia eredetû ridicule (ejtsd: ridikül) ugyan nevetségest jelent, de azonos a nôi kézitáskát takaró retiküllel is. Változó idôk, változó értelmezés. Jó, hogy az MTI képes tartani velük a lépést.

Ö.I.B.

Évadnyitó hangverseny

(2. old.)

A kolozsvári mûvészeti intézmények közül elsônek a Transilvania filharmónia zenekara és kórusa tartotta nyitóhangversenyét, szeptember 17-én, Jan Stulen holland karmester vezényletével.

Eltérôen a tavalyi mûsoroktól, amelyek szinte kizárólag német zeneszerzôk mûveire korlátozódtak, a nyitóhangverseny mûsorán szerepelt városunkbeli kortárs zeneszerzô, Cornel Tãranu, a 19. század nagy romantikusa, Csajkovszkij és — amit külön örömmel üdvözöltünk — a francia zene két mestere, Dukas és Ravel szerzeményei.

A mûsor kezdôszáma Cornel Tãranu, a Gh. Dima Zeneakadémia zeneszerzés tanszékének tanára, városunk jelentôs zeneszerzôjének bemutatóként játszott mûve a Concerto breve nr. 2 volt. A 70. életévét ünneplô szerzô mûve elsô részében folklór jellegû, érdekes hangszínei a fuvolákon népi "caval"-ként hangzanak, második része már elvontabb muzsika.

Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára a cselló irodalmának csúcsalkotásai közé tartozik, nyolc variációt tartalmaz a szerzô saját témájára. Dallamgazdagsága, stílusának klasszikus egyszerûsége Csajkovszkij Mozart iránti tiszteletét bizonyítja.

A szólista Octavian Lup a Sigismund Todutã Zenelíceum XI. osztályának növendéke, vagyis a nagyon fiatal generációt képviseli. Már több iskolai zenei verseny kitüntetettje, tavaly a magyarországi Várpalota versenyén második díjat nyert. Octavian Lup több mint ígéret: kiforrott mûvész. Tartalmas csellóhangja a kantilénarészekben valósággal énekel, éretten uralja a virtuóz mû minden részletét. A közönség tapsaira a Rokokó változatok lassú részét ismételte meg.

Paul Dukas szimfonikus scherzója, A bûvészinas a programzene legsikeresebb alkotásai közé tartozik, hangszerelése festôien gazdag. Megírásának idején, 1871-ben hódított a csillogó programzene, a szimfonikus költemény, Liszt és Saint-Saëns mûvei, ezek befolyásoltak más zeneszerzôket is.

Végül Maurice Ravel: Daphnis és Chloe balettjének II. szvitje hangzott el. A zenei impresszionizmus e remekmûvét Mihail Fokin koreográfiájában mutatta be 1912-ben Párizsban a Dzsagilev irányította orosz balett, ebbôl készített Ravel két szvitet, a most játszott II. szvit a táncjáték legszebb részleteit tartalmazza.

A zenekar kitûnô teljesítményt nyújtott mind A bûvészinas, mind a Daphnis és Chloe elôadásában, nem éreztük, hogy a hangversenyt hosszú nyári szünet elôzte meg. Minden hangszercsoport a helyén volt, kiemeljük a Daphnis hangulatos fuvolaszólóját és Márkus Albert koncertmester hegedûszólóját.

Jan Stulen gyakori, szívesen látott vendégkarmester. Bár a két rendkívüli feladatot jelentô francia mûvet lehet látványosabban is vezényelni, Jan Stulen ezúttal is jól felkészített zenekarral állt a közönség elé, igazi élménnyé avatva a filharmonikusok nyitóhangversenyét.

Külön öröm volt a Daphnis és Chloéban a Cornel Groza által betanított kórus közremûködése, ugyanis általában ezt mellôzni szokták a szvit elôadásában.

Csak így tovább, filharmonikusok...

Morvay István

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — Arthur király — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23, kedvezménnyel hétfôn egész nap és naponta 23 órától.

MÛVÉSZ-EURIMAGES — Rekonstrukció — dán bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17,30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel kedden minden elôadás és hét végén 22 órától.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 18, 20, 22; szerdán egész nap és naponta 14 órától kedvezménnyel.

FAVORIT — Az utolsó szamuráj — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 20, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18. A passió — 20 órától.

DÉS

MÛVÉSZ — Starsky és Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19, pénteken, szombaton és vasárnap 22 órától, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Pillangó-hatás — bemutató. — Vetítések idôpontja: 17, 19, 21.

BESZTERCE

DACIA A-terem — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 15 órától és hétfôn egész nap.

DACIA B-terem — Pillangó-hatás — amerikai. — Vetítések idôpontja: 17, 19.30, pénteken, szombaton és vasárnap 21,30 órától, kedvezménnyel kedden egész nap.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Hirtelen 30 — amerikai. — Vetítések idôpontja : 15, 17.30, 20, pénteken, szombaton és vasárnap 22, kedvezménnyel hét végén 22 órától és hétfôn egész nap.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 26-án, vasárnap de.11 órakor: Muszty Bea–Dobay András: A kék csodatorta — mesemusical (nem csak) gyerekeknek. Rendezô: Keresztes Attila.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Szeptember 25-én, szombaton este 7 órakor: Matei Visniec: Mansardã la Paris cu vedere spre moarte.

Szeptember 26-án, vasárnap du. 4 órakor: Vava Stefãnescu: Solo on-line, balettelôadás — bemutató.

Szeptember 26-án, vasárnap este 8 órakor: Csehov: Sirály. Rendezte: Mona Chirilã és Miriam Cuibus — bemutató.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Mulat a Lupsa

(3. old.)

A kolozsvári Ellenzék címû napilap 1902. február 11. számában A kolozsvári rendôrség és a maskarák címmel rövid cikkben ad helyzetjelentést a hatóság és a hóstáti fiatalok között kialakult ellenséges hangulatról. Ez az áldatlan és fôleg az elôbbieknek roppant kellemetlen helyzet annak tulajdonítható, írja a tudósító, hogy "a külvárosiak és a hóstátiak nem ismerik el a rendôrség határozatát, miszerint nem engedélyezett a városban farsangi maskarás felvonulások megrendezése."

A cikkíró — nem kis malíciával — beszámol arról, hogy a tiltás ellenére, felbokrétázott lovak vontatta, cicomás fogatokkal, "maskaráknak" öltözött legények és leányok, szekérderéknyi cigányzenésszel, "bandával" énekelve, csújogtatva vígan vonultak végig a városon, s miután megkerülték a Fôtere, visszatértek a külvárosba, s ott nagy mulatságokat rendeztek.

Kurta kis híradásról van szó, de korabeli dokumentumként is szolgálhat arra nézve, hogy a hóstáti népség, köztük a lupsai fertálybeliek is, igyekeztek az alkalmat megragadni, hogy jókedvûen, szórakozva, mulatva töltsék el a vasárnapokat, a hagyományos és a naptár adta ünnepeket. Egy farsangi vagy szüreti bál, de egy közösen megünnepelt Rózsika, Zsuzsanna, Juliska, vagy Mihály, József, vagy Márton-napi mulatság élményszámba ment, s nemritkán beszámoltak róla az újságok is.

Azok a nagy mulatságok! Hogy hányszor mulatnak ma, s ha egyáltalán mulatnak, milyen alkalmakkor, a még megmaradt hóstátiak egy esztendôben, annak a jó ég a megmondhatója. Derül-e mosolyra még a földész ember ma, legyen az kölesföldi, hidelvi, vagy a Porondbánya tetejérôl, a Lupsáról, vagy a Bulgáriateleprôl? A Magyar és Honvéd utcabelieket immár nem is említem, hogyan is idézhetném fel ôket, ha a két büszke utcát alkotó, zömével erôs és takaros hóstáti házainak, lassan porladó emléke, a hajdani derûs napok helyett fel-felszakadó sóhajt, bánatot és keserûséget ébreszt a rájuk emlékezôkben. Hogyan mérhetô és milyen mércével a mérhetetlen? Miben fejezhetô ki az a tengernyi szenvedés, amit el kellett viselnie ennek a valamikor erôtôl és önbizalomtól duzzadó közösségnek?

Több mint egy évszázada, 1889-ben, dr. Békési Károly Kolozsvár közgazdasági múltja és jelene címû kiadványában írja:

"A szellemi munkával foglalkozó lakosság mellett, a város nagy kiterjedésû és termékeny határának következtében, tekintélyes számra szaporodtak fel a földmûvesek, akik jó magyarságukat és nemzeti viseletüket megôrizvén, a külvárosnak falusias jelleget adnak. E szorgalmas és értelmes polgárok, a Közép utcai, Magyar utcai, kétvízközi és hidelvi külvárosokat foglalják el."

Akkor, amikor "e szorgalmas és értelmes polgárok", tudással és hozzáértéssel, a termôföld iránti határtalan szeretettel és tisztelettel, munkájuk után gondtalan életet tudtak biztosítani maguk és családjuk számára, akkor a dal is gyakrabban fakadt az ajkukon, a vidám mulatságok, bálok, ünneplések is gyakoriak voltak.

A fentebb említett idézetben a szerzô meglehetôsen pontos földrajzi meghatározását adja a hóstát eloszlásának. Ez a behatárolás híven tükrözôdött, többek között, a fiatalok által rendezett mulatságok fertályok szerinti megszervezésében is. Bálokat, táncot rendeztek a Honvéd utcai Hóstáti Egyletben, az Apafi és a Pap utca sarkán, a Mészáros Egyletben, a Csizmaszínben, vagy a Szamosközi utcában. Leggyakrabban, egy nehéz, munkás hét után, egy táncos háznál gyûltek össze. Ezek tehetôsebb gazdák házát jelentették, ahol a tágas csûr remekül megfelelt a célnak, "ha a fiataloknak viszketni talált a talpuk", ahogy mondták az öregek mosolyogva, s talán egy kicsit irigykedve is, látva a lázas készülôdést. A legények összeálltak, zenészeket fogadtak és már csak a hívogatás volt hátra, bár erre sem volt szükség, hamar terjedt a hír. Többször fogadtak meg zenészeket Kolozsról is. Jött Jancsi, a hegedûs, az öreg Sándor, a harmonikás és más alkalmi hangászok, ki tudná már vezetéknevüket?

A nyolcvanadik évét taposó lupsai Kerekes Gyuri bácsi, láthatóan tûzbe jôve a régi emlékektôl, meséli, hogy gyakran gyûltek össze egy-egy gazdánál. Bereczki Gyuri, aki a pemzligyár mellett lakott, megneszelte, hogy a Téglás utcai Bányai bácsinál a nagy csûr tele van csöves törökbúzával, és ugyancsak elkelne a dolgos kéz. Megszervezte a fiúkat, akik készségesen segítettek a nagy halom csöves málét meghántani és a hiuba felhordani. Ennek fejébe, az öreg Bányai készségesen adott helyet a táncnak az immár patyolatra sepert, felöntözött csûrben. A tánc elôtt azonban kikötötte, hogy italozás ne legyen, kötekedés, bakalódás meg éppen nem. Ezért a csizmaszárában kés, bicsak meg kacor ne legyen!

Aztán a zenészek rázendítettek, és kezdôdött a tánc. Hóstáti viseletben, színes forgatagban csak úgy ropták a csárdást. A lányok csillogó pártájából csak úgy repültek a szalagok, keményített szoknyájuk akár egy harang, s felül a feszesre fûzött pruszlik. A legények fekete csizmáján néha sarkantyú pengett, rojtos aljú, bô gatyában, fekete mellénnyel, a gazdaghajtásos fehér ingben, énekelve, kurjongatva forgatták kipirult arcú párjukat. Az ifjúság önfeledt, boldog mulatságai voltak ezek.

Egyszer, meséli Gyuri bácsi, egyik tréfás kedvû, de híres táncos fiatalember, legényest mutatott be. Ördöngösen ropta a táncot, szépen figurázott. A többiek lassan körbeállták, úgy figyelték a csizmaszárát keményen csapkodó táncost. A magánszám befejeztével a legény, bô gatyáját eltakaró kötényével megtörölte izzadt arcát meg homlokát. Igen ám, de a bô gatyán a hasított slicc szabadon tárult a nézôk felé...

A látvány óriási nevetést váltott ki a körülállókból. A legények tenyerüket csapdosták, a lányok visongtak és sûrûn takargatták szemüket tenyerükkel. Igaz — mondja hamiskásan mosolyogva Gyuri bácsi — ujjaikat azért szét-szétnyitogatták...

Egy esküvô a házasulandó fiatal pár fertályában eseményszámba ment. A készülôdés, hívogatás hónapokkal megelôzte a nagy eseményt. Az egyházi szertartás a Magyar utcai kétágú templomban zajlott le. Az esküvôi menet feldíszített fogatokkal vonult Isten házáig. A lovakra pokrócot, arra csipkés szélû fehér abroszt terítettek. Erre angyelika papírból készített virágokat tûztek. A díszes felvonulást az egész Magyar utca végignézte, ha errôl jött a menet. Az ablakokból bámészkodók lelkesen megtapsolták a vidám, de ünnepélyes menetet. Különösen a díszes ruhába öltöztetett, kipirult arcú menyasszony és a büszke, pörgekalapos, hegyesre pödört bajuszú, díszbe öltözött ifjú vôlegény aratott osztatlan sikert. A zsúfolásig telt templomból, a szertartás után, a megáldott ifjú pár, immár közös fogaton, a zenészektôl kísérve, az ujjongó násznéppel együtt hajtott a lakodalom helyére. Itt aztán, akárcsak a mesében, Hencidától-Boncidáig folyt a bor, jobbnál jobb falatok kerültek az asztalra, ékesebb és ékesebb rigmusokkal kínálva.

Szépek is voltak azok a napok, sóhajt Gyuri bácsi. Ha nem lettek volna, talán el sem tudnánk viselni a maiakat.

Tatár Zoltán

Tudósítás

(3. old.)

Falunkban trágársági versenyt rendeztek, mivel az leend a folklór élô utódja. Több számban díjak születtek. A káromkodásban elsô Mutyunka Kalombár 58 szavas harákolása, amiben keveredtek égi dolgok és nemi szervek rimkelegekkel. Ugyancsak díj született a pocskondiázó megszólítások mûfajában. A meglepôen bô választék minden korosztályt sôt rokoni fokozatot megszólított a harmadrangú unokatestvértôl fölfelé. A nyertes Hubik Pista népdallal vezette be tirádáit, hogy: "Édesanyám, mért szültél a világra..."

A lesújtó megszólítások nem vonatkoztak funkcionáriusokra, a rendôrökre éppeg. Ôk járultak tetemesen hozzá az ünnepség keretéhez tárgyi jegyekkel. A verekedôteremmé avanzsált kultúrházban, ahol koszos viccek röpködtek, kiállítódott több ellopott juh, tyúk és disznó, valamint hamisított valuta. Ezek a kitömött háztáji állatok jelezték falunk szorgalmas agrárjellegét. A lopott micsodákkal kapcsolatban a rendôr kifejtette, hogy elsôdleges céljuk nem a büntetés, hanem az eredeti tulajdonos felkutatása és kompenzálása. A legérdekesebb egy zakó története. Az eltulajdonító, miután kihízta, visszalopta a szárító kötélre. Azon tisztán.

Ugyancsak a kiállítóteremben kapott helyet Piskár néni megannyi hímezett csipkéje, amik népies alsónemûjét, a pendelyt szegélyezték. Errôl mindenki tudta, hogy a selyemkendôre perdült nemi erôszak közepette. Ezt a cselekményt egy éleseszû magántanuló hajtotta végre. Piskár néni jajveszékelésére, hogy "fogják meg!", a rendôr lezser vigasza: "kerül másik". Ez a színpadi jelenet méltán került a népi játékok élvonalába.

Falunk kultúrházának ajtója nincsen, ez a tény biztosítja a szabad mozgást, a demokratikus szellemiséget — nemcsak a kiváltságos kulcstulajdonosok juthatnak be. Az ajtó a heves kultúrmozgásban használódott el. Nekünk igen hiányzik az internet, azon kéne legyen trágársági-trógerségi versenyünk. Az internet bujálkodó és csicserészeti bájos párbeszédei ösztönzôen hatnának agglegényeink nôsülési szándékára. Falunk az internet révén Európa pislákoló csillaga lehetne. Nemcsak mi fognók a világhálót, az is münket.

Cserés Ferenc

Szakszervezeti hogyishívják

(3. old.)

Régebben még gyakrabban hangzott el a kérdés, amelyet feleletnek is lehetett tekinteni, hogy — hát nincs szakszervezet, amellyel az ügyet megbeszélje és megoldja, vagy — mit szól mindehhez, hogyan reagál rá a szakszervezete? És ilyen jellegû kérdésekre a leggyakoribb választ, mármint hogy nincs is szakszervezet, nem ismerik a szakszervezetiseket, vagy a "szindikát" nem tud, nem akar semmit sem tenni, lemondó legyintés is kísérte. A kiábrándult hozzáálláshoz évek óta tartó folyamat vezetett, amely tartalmazott mindent: kijátszó és semmibe vevô kormánypolitikát, hasztalan és eredménytelen szakszervezeti megmozdulást, képviselethiányt, a munkásosztályból lett változatos alkalmazotti státus kialakulását, egységhiányt, no és nem utolsósorban olyan politika vagy politizálás beszivárgását a szakszervezeti tevékenységbe és viselkedésbe, amely megrendítette egyrészt egyes vezetôk — vagy, sajnos, általában a szakszervezeti vezetôk — iránti bizalmat, másrészt a szakszervezeti tevékenység tartalmát jelentô munkásképviselet-jelleget alázta meg.

Van-e szakszervezeti mozgalom Romániában, illetve az, ami látszik, nevezhetô-e annak, aminek lennie kell? Tisztelet a feladatvállalást komoly szerepnek tekintôknek, az elkötelezetteknek, akik még tudnak és akarnak a sorozatos kudarc, értelmetlen mozgalom miatti évek óta tartó leépülés, csendes eltûnés, már csak látszatlétezés mellett is még tenni valamit a szakszervezeti képviselet címszó alatt. Mert egyre rendszeresebbé válik, hogy a szakszervezeti vezetôkbôl politikai vezetôk lesznek, mintha a kezdeti munkásképviseleti pozíciót ugródeszkának használnák, késôbbi politikai pályafutás-felkészítônek, vagy biztos politikusállás-megteremtônek. Ilyen körülmények között pedig milyen hitele lehet egy szakszervezeti egyesületnek valamint vezetônek, meddig mondhatja el magáról nyugodtan és magabiztosan az érdekképviselet teljesítését, és milyen távlatokban bízhatnak a mindenképpen érdekképviseletet megérdemlô munkások, alkalmazottak, a munkaadóval tárgyalófelet jelentô munkavállalók? Ezt a bizonytalanságot mélyítette tovább az a múlt hét végi esemény is, amelyet máris bíráltak a politikai elemzôk. Az egyik legjelentôsebb szakszervezeti tömörülés, az Országos Szakszervezeti Tömb választás elôtti, választási és választás utáni együttmûködési egyezményt írt alá, hát nem is akármilyen párttal, hanem a Nagy-Románia Párttal. Az egyezmény lényege, hogy a szakszervezet szavazatokat hoz a pártnak, az pedig helyeket biztosít a szakszervezetiseknek a parlamentben. Bár eddig is volt példa az érdekképviselet és politika összefonódására, szakszervezeti vezetôkbôl lett vezetô politikusokra, sôt, miniszterekre, ez a nyílt elkötelezettség, tudatos politizálódás jobban felkavarta a kedélyeket, hiszen ezúttal nem egyes személyek becsvágyáról van szó csupán, akik önérdekbôl esetleg árulókká válnak, vagy egyszerûen átváltanak egy másik típusú politizálásba, átülnek az asztal túloldalára. Politikai elemzôk szerint tizenöt év után Romániában nem csupán a politika mondott csôdöt, hanem a szakszervezeti mozgalom is, hiszen azáltal, hogy vezetôi pártpolitikai tisztséget vállaltak — korábban is, többször is megkörnyékezték a pártokat, jobb híján most a Nagy-Románia Párttal szövetkeztek annak ígérgetéseire —, elárulták küldetésüket. A Pro Demokrácia Egyesület vezetôje a legnagyobb vesztesnek ebben a politika–szakszervezet kapcsolatban mindenképpen a szakszervezeteket tartja, hiszen a politikai mozgalmakhoz való kapcsolódással már nem tarthatják tiszteletben a szakszervezeti érdekeket. Külön szégyenletesnek tartották sokan, hogy éppen Vadim pártját választották az együttmûködéshez.

Talán még lesz idô és lesz elegendô szakszervezeti tag, hogy tiltakozzék a végül is beolvadást eredményezô párt–szakszervezet(i vezetôk)-egyezmények, egyesületek ellen, hiszen egyre igazabb, hogy veszélyben a romániai szakszervezeti mozgalom. Miután sokaságuk és sokféleségük máris egyfajta gyengeséget jelent, politikai megvásárolhatóságuk az eltûnéshez vezetô bizalmatlanság meg kétség forrása lehet. Ez ellen még a jogszabályok sem "tiltakoznak", hiszen nem követelik a szakszervezeti képviselôk jelenlétét a tárgyalásokon, megelégszenek "az alkalmazottak képviselôivel" is. Az érdekképviseletre pedig mindenképpen szükség van ott, ahol még akkor sem — vagy alig — adnak, ha kérnek.

Újvári T. Ildikó

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Nyílt levél Szász Jenôhöz, az MPSZ elnökéhez
Tisztelt polgármester úr!

(4. old.)

Markó Béla szövetségi elnökhöz intézett levelére válaszolva, szeretném ismételten leszögezni a választásokkal kapcsolatos álláspontunkat:

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2004 ôszén egyértelmû, demokratikus üzenetet közvetít a választók felé: mind szavazóként, mind jelöltként, bárki részt vehet az elôválasztásokon. Célunk ugyanis, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sikeresen szerepeljen a parlamenti választásokon, és így a romániai magyarságnak erôs, hatékony parlamenti képviselete legyen az elkövetkezô négy évben is.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség éppen ezért sajnálattal értesült az Önök álláspontjáról, miszerint ez a nyitottság "csak porhintés". Ezt a kijelentést ismételten megcáfolja a Szövetségi Képviselôk Tanácsának a lehetô legnyitottabb megmérettetést biztosító határozata. Hasonló nyitottságot érvényesítünk az elôválasztásokon szavazásra jogosultak tekintetében is. Az RMDSZ, az SZKT határozata révén ugyanis szavazati jogot biztosít minden magyarnak: azoknak, akik az elôválasztás napjáig betöltötték 18. életévüket, és állandó lakhellyel rendelkeznek a választást szervezô szervezet területén, akik RMDSZ-tagok, vagy valamely társult szervezet tagjai, vagy magyarigazolvánnyal rendelkeznek, illetve eleget tesznek a magyarigazolvány megszerzése feltételeinek. Ezáltal tehát lehetôséget kap minden romániai magyar, hogy szavazzon az RMDSZ elôválasztásain.

Természetesen a választási törvény értelmében a választásokon részt vevô párt vagy szervezet listáin csak az illetô párt, szervezet tagjai szerepelhetnek, de, mint tudják, a tagság kérdését is nagyon rugalmasan értelmezzük, beszámítjuk a társult szervezetek tagságát is, sôt, a belépésre sem szabunk határidôt. Amennyiben két szervezet közös listát állít, az viszont választási koalíciónak vagy politikai szövetségnek minôsül, így a bejutási küszöb 8 százalékra emelkedik, ez a megoldás tehát már csak ezért sem lehetséges.

Ezúton is megismételjük az RMDSZ elôválasztásain való részvételre vonatkozó felhívásunkat, mindenki vegyen részt, méretkezzék meg, így az MPSZ tagjai is. A megmérettetésen való részvétel lehetôséget teremt mindenki számára megfigyelôk, az elôválasztások szabályosságát felügyelô személyek megnevezésére, tehát ezáltal gyakorlatilag részt vehetnek az elôválasztások megszervezésében és ellenôrzésében is. Egyébként tudomásom szerint az MPSZ tagjai közül már többen is jelentkeztek az elôválasztásokon.

A romániai magyarság erôs parlamenti képviseletének létrehozása a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által a teljes nyitottság jegyében lebonyolított elôválasztások révén valósulhat meg, ezért kérünk minden erdélyi magyar szavazót, hogy vegyen részt az RMDSZ elôválasztásain.

Nagy Zsolt,
ügyvezetô alelnök
az Országos Kampánystáb vezetôje

Továbbra sincs mûködô román piacgazdaság
Vasile Puscas is reménykedik

(4. old.)

Jonathan Scheele, az Európai Bizottság bukaresti delegációjának vezetôje meggyôzôdését fejezte ki, hogy az október elején várható országjelentés nem mondja ki, hogy Romániának olyan mûködô piacgazdasága van, amely képes megbirkózni az egységes piacon uralkodó versenyhelyzet nyomásával.

Scheele azt követôen juttatta el álláspontját hétfôn a Mediafaxnak, hogy egy Romániában angol nyelven megjelenô lap idézte egy nyilatkozatát az országjelentéssel kapcsolatban, amelyet szerdán tett az EBRD és a BCR Leasing közti hitel megállapodás aláírása alkalmával.

Az EB-delegáció tájékoztatása szerint Jonathan Scheele szerdán azt mondta, hogy nem beszélhet az EB országjelentésében szerepelô adatokról és a jelentés következtetéseirôl, de meggyôzôdését fejezte ki, hogy a dokumentum nem fogalmazza meg, hogy Romániának mûködô piacgazdasága van, amely képes megbirkózni az egységes piacon uralkodó versenyhelyzet nyomásával. Scheele leszögezte: különbséget kell tenni a Románia által 2003-ban "majdnem" elért "mûködô piacgazdaság" részfeltétel és a "versenyhelyzeti nyomásokkal szembeni ellenállóképesség" részfeltétel között, amelynek 2007-ig kell eleget tenni.

Ezzel szemben Vasile Puscas uniós fôtárgyaló reméli, hogy az Európai Bizottság október 6-i országjelentése mûködô piacgazdaságnak nevezi majd Romániát, azzal a hozzáfûzéssel, hogy ha folytatja a reformokat, teljes kapacitással képes mûködni az egységes EU-piacon.

Vasile Puscas a Mediafaxhoz hétfôn eljuttatott közleményében kifejti, az uniós csatlakozási tárgyalások lezárásához szükséges, hogy Románia teljesítse a mûködô piacgazdasággal kapcsolatos feltételt, míg a közösségi piacon való helytállás képességét a csatlakozás idôpontjáig kell majd bizonyítania. A két részfeltételt a gazdasági kritérium egyesíti, amelyet 1993-ban, Koppenhágában dolgoztak ki.

Nem bántalmazták Iliescu elnököt
Cáfol az államelnöki hivatal

(4. old.)

Az államelnöki hivatal szerint a montreali Románia tér felavatását megzavarta "egy agresszív tüntetô csoport", de Ion Iliescu "állítólagos fizikai bántalmazása csak azok képzeletében történt meg, akik valószínûleg azt kívánták, hogy az incidensnek súlyosabb következményei legyenek".

Az elnöki hivatal hétfôi közleménye szerint Iliescu elnök "mélységes megdöbbenésének" ad hangot a hazai nyomtatott és audio-vizuális médiában hivatalos kanadi látogatásának bizonyos mozzanatával kapcsolatban megjelent beszámolókat illetôen. "Az államfô ellen elkövetett állítólagos testi agresszió kapcsán kijelentjük, hogy csak azok képzeletében történt meg, akik valószínûleg azt kívánták, hogy az incidensnek súlyosabb következményei legyenek. Szinte hihetetlen, hogy a romániai sajtóban olyan cikkek jelentek meg, amelyek szerint Iliescu elnököt megütötték a tiltakozók. Ilyen mozzanat egyszerûen nem történt, mint ahogyan olyan személy sem létezik, aki azt állíthatná, hogy tanúja volt egy ilyen incidensnek", áll a közleményben. Az elnöki hivatal két nappal a történtek után reagál az incidensre, amely nagy sajtóviszhangot keltett.

Szociáldemokraták és humanisták a választásokért

(4. old.)

A Szociáldemokrata Párt és a Romániai Humanista Párt választási együttmûködési megállapodása értelmében szeptember 20-án Kolozs megyében is megalakult az Állandó Bizottság. Tagjai: Ioan Rus, Vasile Soporan és Stefan Dimitriu az SZDP, valamint Aurel Netin, Viorica Ilies és Mihu Budusan a Humanista Párt részérôl.

Az újonnan alakult megyei vezetô testület hetente, szükség esetén pedig még gyakrabban ülésezik majd és megyei szinten minden olyan kérdésben dönt, amely a két párt választási együttmûködését szolgálja.

Az SZDP és a Humanista Párt célul tûzte ki a 2004-es novemberi választások alkalmával a parlamenti többség megszerzését, Adrian Nãstase elnökké választását és az új kormány megalakítását. Az Állandó Bizottság jövô heti összejövetelén eldönti annak a csapatnak az összetételét, amely technikai szempontból felel majd a választások lebonyolításáért.

Elmaradt a tüntetés

(4. old.)

Az Országos Szakszervezeti Szövetség ma délelôttre, Bukarestbe, a kormány épülete elé tervezett tüntetése elmarad. Az illetékes hatóságok ugyanis nem hagyták jóvá a megmozdulást sôt azt is betiltották, hogy bárki tartózkodjon a kormányépület elôtt. A hatóságok azt javasolták: tüntessenek az Antipa Múzeum elôtt. A tiltakozó megmozdulások szeptember 29-én figyelmeztetô sztrájkkal folytatódnak.

Ismét itt a szôke lavina

(4. old.)

Szeptember 20–24. között Kolozsváron és a Fehér megyei Alvincen nemzetközi katonai gyakorlatra kerül sor, amelynek elnevezése: Blonde Avalanche Rou 04. A gyakorlaton a Regionális Közremûködési Kezdeményezés alapján megalakult Tisza — Soknemzetiségû Mûszaki Csapatok Zászlóaljának tagjai lesznek jelen, Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia.

A gyakorlat a fenti szerkezetek közös kiképzésének része, a négy kontingens ezúttal természeti katasztrófák következményeinek enyhítésére és elhárítására, valamint az érintett területek lakosságának megsegítésére "edz". Szerdán például a szamosfalvi lôtéren vezérkari gyakorlatot mutatnak be, míg csütörtökön Alvincen a károsultak kilakoltatását gyakorolják a zászlóalj román összetevôjének technikai felszerelésével.

(balázs)

Tisztújítás az RMDSZ platformban

(4. old.)

Az RMDSZ Szociáldemokrata Tömörülése 2004. szeptember 18-án új vezetôséget választott. Az új elnök Kira Miklós, ügyvezetô elnök Bánhegyesi József, gazdasági titkár Terschanszki György. Ugyanakkor ezúton fejezi ki köszönetét dr. Bucur Ildikónak eddigi tevékenységéért.

KÖRKÉP

Szamosújvárnémeti
Ivóvíz az iskolában

(5. old.)

Szamosújvárnémeti község öt iskolájában jó körülmények között kezdôdött a tanítás. A nyár folyamán minden tantermet kimeszeltek, a központi iskolában pedig a csatornát is kicserélték. Az egészségügyi ellenôrök nem tapasztaltak rendellenességet. A szamosújvárnémeti I–VIII. osztályos iskolában bevezették az ivóvizet, ezen a téren nem lesz fennakadás az új tanévben. Az iskola négy számítógéppel is rendelkezik, az óvoda játékállománya ugyancsak gazdagodott. A községgazdák tornaterem építését tervezik az iskola 250 diákja részére, de egyelôre pénzhiány miatt elnapolták a beruházást.

A közeljövôben gázzal fogják fûteni a szamosújvárnémeti iskola tantermeit, a gázvezetékek beszerelési munkálataival már az iskola közelében tartanak.

(ecs)

Egyesületek, alapítványok figyelmébe!

(5. old.)

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal tudatja a jogi személyiséggel rendelkezô alapítványokkal és egyesületekkel, hogy a 2005-re szóló támogatásokra vonatkozó kérvények és dokumentáció benyújtásának határideje az év utolsó munkanapja, 2004. október 29. Bôvebb felvilágosítás a Társadalomvédelmi Osztályon, Fôtér 1., 32-es szoba, tel: 596-030, 591-515 (belsô: 3050, 3051).

Kolozs megye
Jó szelek fújnak Jegenyén?
Meglátszik a közösség teremtô ereje Inaktelkén

(5. old.)

Vasárnap délben tartotta esedékes tisztújító gyûlését az RMDSZ jegenyei és inaktelki szervezete. A jegenyei gyûlés eléggé viharos hangulatban kezdôdött, mivel a résztvevôket már a templomban bírálat érte amiatt, hogy állítólag az iskola és a kultúrház omladozásáért is az RMDSZ felelôs. A vasárnapi gyûlésen Papp Sándor, az egeresi területi RMDSZ elnöke, alelnöke, valamint Fekete P. P. János, Jegenye községközpontjának, Egeresnek az alpolgármestere is részt vett.

— A szervezet alelnöke Kudor József által összeállított beszámoló tele volt alaptalan vádaskodással és a szervezet alapszabályának, valamint a közigazgatási törvény hiányos ismeretérôl árulkodott. A jelenlévôk egy dolgot, sajnos képtelenek voltak megérteni, jelesül azt, hogy a falu sorsáért elsôsorban ôk a felelôsek, és a jelenlegi helyzet elsôsorban a falu lakosainak a passzivitását mutatja. Ez a magatartás nyilvánult meg, amikor az új választmányban senki nem akart részt venni, a leglármásabb szónokok pedig eltûntek, amikor munkát is kellett volna vállalni — tájékoztatott Bitay Levente, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezetô elnöke, aki a megyei szervezet küldötteként vett részt a jegenyei gyûlésen.

Mint kiderült, a helyzetet végül az asszonyok mentették meg, akik felvállalták a falu politikai képviseletét. Hozzájuk csatlakozott három férfi a fiatalabb korosztályból. Így az új választmány megfiatalodott összetétele a következô: Kerekes Margit elnök, Kerekes István Dénes alelnök, Jankó Noémi Cecília, Kerekes Imre és Tyukodi László tagok.

Szintén vasárnap délután tartott falugyûléssel összekötött tisztújítást az RMDSZ inaktelki szervezete. Ellentétben a jegenyeiekkel, higgadtan tárgyalták meg a faluközösség problémáit, osztották le a feladatokat és hozták meg a határozataikat.

— Meg is látszik a falun, hogy itt nem divat az egymásra mutogatás, hanem mindenki végzi a dolgát. Éppen most fejezik be a kultúrterem padlójavítását. Mi voltunk az elsô vendégek, akik ráléphettek az új padlóra. A falu templom felé vezetô utcáján betonlapokkal fedett új járdát fedeztünk fel. Látszik, hogy a falunak vannak gazdái, akik törôdnek vele — számolt be az örvendetes fejleményekrôl Bitay Levente.

A tisztújítás is simán ment, pedig itt is lemondott az elnök, átadta helyét egy fiatalabb RMDSZ-tagnak, de visszaválasztották alelnöknek, hogy tanácsaival tovább segíthesse az új választmányt.

Az új választmány összetétele: Gál B. János elnök, Kis Kalló István alelnök, Gál János, Tóth Márton, ifj.Tárkányi Jankó Márton tagok.

Szilágycseh
Diákszínjátszók jelentkezését várja a PADIF
Október végén lesz a VI. Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál

(5. old.)

Hatodik alkalommal szervezik meg az idén a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivált (PADIF) a Szilágy megyei Szilágycsehben. A hatéves rendezvény célja változatlanul a magyar és egyetemes színházkultúra népszerûsítése, a nemzeti tudat megerôsítése, az anyanyelv ápolása, valamint az, hogy mindenki jól érezze magát. Az október végén sorra kerülô fesztiválra jelentkezéseket várnak.

Az október 29-én és 30-án sorra kerülô fesztivál legfontosabb elvárásai: a szép magyar beszéd, a fiatalos mozgáskultúra és a gondolatébresztô, kreatív megoldások. Két kategóriában lehet benevezni: általános iskolás (V–VIII. osztály) és gimnázium (IX–XII.). Elsô nap, pénteken délután 4 órától az általános iskolásoké lesz a színpad, majd kiértékelô és díjkiosztás következik, míg második nap, szombaton reggel 9 órától a gimnazisták lépnek fel, délelôtt elôadások lesznek, aztán kiértékelés és díjkiosztás.

A zsûri az idén is rangsorolni fog (I., II., III. díj) mindkét kategóriában, de különdíjakat is osztanak majd, ugyanakkor a részt vevô csoportok szavazatai alapján ismét lesz közönségdíj.

Nagy megtiszteltetésként értékelték, hogy az idén a zsámbéki Határon túli és hazai amatôr színjátszók XIII. találkozójának a szervezôi három csoportot hívtak meg a tavalyi, V. PADIF-on részt vevô társulatok közül.

Mátyás Irén, a Zsámbéki Nyári Színház és Mûvelôdési Ház igazgatónôje az idén is jelen lesz a PADIF-on, ismét három csoportot szeretne meghívni a jövô évi zsámbéki találkozóra, egy csoportot az általános iskolás és kettôt a gimnazista együttesek közül, áll a szervezôk által szerkesztôségünkbe eljuttatott tájékoztatóban.

A rendezvényhez fûzôdô fontosabb tudnivalók: az elôadások idôtartama nem lehet több mint 40 perc; a rendezvény lebonyolítását a Szilágycsehi Középiskola, a Berekenye Ifjúsági Társaság, a Városi Mûvelôdési Ház és a Zsámbéki Nyári Színház és Mûvelôdési Ház biztosítja; az utazás költségeit az idén is részben megtérítik.

Jelentkezéseket írásban várnak október 15-ig a következô címre: Grup Scolar "Gheorghe Pop de Bãsesti" pentru Bodea György Str. Libertãtii nr. 8., 455100 Cehu Silvaniei, Jud. Sãlaj. További információk: telefon/fax: 0260/650-382 (iskola) vagy 0744-559313. E-mail: berekenye@freemail.hu vagy ocsi_scseh@hotmail.com Jelentkezési lap, információk a következô honlapon: http//berekenye.freeweb.hu

Szamosújvár
Lombtalanítják a villamos vezetékeket

(5. old.)

Bár ehhez hasonló utcai ténykedést fôképp tavasszal észlelhetünk, Szamosújváron most, szeptember végén is nyírják a fákat. Szamosújvár utcáin nem véletlenül vágják le az útszéli fák koronáit. Az akciót a villamosmûvek dolgozói indították el, így próbálva felszabadítani a villanyhuzalokat. A fák sûrû lombja veszélyeztette a hálózatot, gyakoriak voltak a meghibásodások. Ezért folyamodtak a mostani "irtáshoz" a villamosmûvek alkalmazottai. A munkálatot egy máramarosi cég végzi.

Az utóbbi években gyakran volt áramszünet Szamosújváron, amit legtöbbször a hálózatot "zavaró" faágak idéztek elô. A lombtalanítást a közeli községekre is kiterjesztették az Electrica Kft. szakemberei.

E. Cs.

Ökumenikus tanévkezdés

(5. old.)

Zsúfolásig megtelt a szamosújvári református templom azon az ökumenikus istentiszteleten, amelyet az új tanév kezdése alkalmával szerveztek a Szamos menti kisvárosban. Az egybegyûlteket Kabai Ferenc tiszteletes úr üdvözölte, aki megnyitó beszédében a szülô, gyermek és iskola kapcsolatának jelentôségérôl beszélt, idézve Mózes könyvébôl. "Útravalóként" fogta fel az iskolát, de kitért a vallási nevelés fontosságára is, majd megáldotta a pedagógusokat és a diákokat. Ezután Küsmödi Attila római katolikus pap és ifj. Kabai Ferenc református lelkész áldását adta az új iskolai évet kezdô kicsinyekre, akik nevében Timsa Timea mondta el az Új iskola címû verset. Az istentiszteleten jelen voltak a szórványtelepülések képviselôi is. Az új oktatási évben 50 szórványban élô gyermek tanul a szamosújvári 2-es számú, I–VIII. osztályos iskolában. Figyelemreméltó kezdeményezésrôl van szó, amelyhez a helyi református egyház nyújt segítséget.

Az ökumenikus istentisztelet közös imával zárult. A tanévnyitón jelen volt Török Bálint alpolgármester és az RMDSZ városi tanácsosai.

Erkedi Csaba

Svájci motorosok Nendazból

(5. old.)

Motorzajtól volt hangos Szamosújvár fôtere a múlt napokban. Nyugati motorkerékpárosok lepték el a Szamosparti város központi parkolóját. Immár másodízben jártak Erdélyben Nendaz testvérváros motorosai. A 12 tagú turistacsoport találkozott Drãgan Ovidiu polgármesterrel és a Szamosújvár–Nendaz Baráti Társaság helybeli tagjaival. Kétnapos tartózkodásuk során meglátogatták a füzesmikolai kolostort és felkeresték a mezôségi halastavak szépséges környékét.

Az Alpok lábánál elterülô helység képviselôi ezúttal sem érkeztek üres kézzel az örmény kisvárosba, a nyolc motorkerékpárt egy teherszállítmány is elkísérte. Többek között az inasiskola és az Ana Ipãtescu Elméleti Líceum számára hoztak iskolai felszerelést a svájci barátok.

(erkedi)

A rendôrség hírei
Halálos baleset Kályánivámon

(5. old.)

Szeptember 19-én, vasárnap hajnali 4 órakor a 16-os jelzésû országúton, Kályánivámon történt halálos kimenetelû közlekedési baleset. A 21 éves, magyarkályáni Cosmin Cãlin C. munkaadójának Iveco márkájú haszongépkocsiját vezette, és nem vette észre, hogy vele azonos irányban két gyalogos halad az úttesten. A balesetben a 19 éves, kolozsvári Cristian Andrei B. a helyszínen életét vesztette. A gépkocsivezetôt alkoholtesztnek vetették alá, a mûszer 0,44 ml/l alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegôben. A kórbonctani intézetbe szállították, vérvételre.

Súlyos baleset Koppándon
Vasárnap délután 2 órakor a DN1E60-as jelzésû országút volt közlekedési baleset helyszíne. A 25 éves, kolozsvári V. Ciprian Vasile 1307-es Daciáját vezette Tordáról Kolozsvár felé, s a túlzott sebesség miatt a nedves úton megcsúszott, elvesztette uralmát a jármû felett, s a szembôl közlekedô Skoda Octaviával karambolozott, amelyet a 31 éves, nagybányai Katona T. szabályosan vezetett. Az ütközés következtében a Dacia rakodótere ráesett egy Volkswagen Golfra, amelyet a középlaki (Szilágy megye), 50 éves Puscas G. vezetett szabályosan. A balesetben súlyosan megsérült a 25 éves, tordai Haver B., a Dacia utasa, a Skoda utasa pedig, a nagybányai, 30 éves Adriana D. könnyebb sérüléseket szenvedett.

(balázs)

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

GAZDASÁG

Kolozsvár vízhálózatának korszerûsítése

(6. old.)

A kolozsvári közmûvek (RAJAC) egyik legfontosabb beruházási terve a város ivóvízhálózatának felújítása. A munkálatokat idén április 17-én kezdték el, és eddig 33 utcában összesen 52 munkapontot fejeztek be vagy fejeznek be ezekben a napokban. A programot 2006 decemberében fejezik be, akkorra körülbelül 200 kilométernyi víz- és csatornahálózatot cserélnek ki, illetve fektetnek le olyan helyeken, ahol addig sosem volt ilyen csôrendszer. A teljes terv értelmében a város 12 körzetében 65 utcában 35,3 km hosszúságban újítják fel a vízhálózatot, 13 körzet 94 utcájában 42,9 km-en létesítenek vezetékes ivóvízrendszert, 27 km-en cserélik ki a szennycsatornákat, és 9 körzet 142 utcájában 50,3 km hosszan fektetnek le elôször csatornát.

Kolozsvártól vízfolyással átellenben hét faluban végeznek hasonló munkálatokat. Összesen 41,4 km hosszúságban létesítenek szennycsatornát. Kolozsváron, a környezô településeken korszerûsítik 273 nyolc-tíz emeletes tömbháznak a víznyomást segítô készülékét, és más munkálatokat is végeznek.

A RAJAC által kivitelezett korszerûsítés az Európai Unió támogatását élvezô Ispa-program C1-es szerzôdésének része.

Jó szôlôtermés Besztrce-Naszódban

(6. old.)

Beszterce-Naszód megyében az idei átlagos szôlôtermés eléri az 5000 kilogramm/hektárt. A Mediafax hírügynökség idézi Ioan Szilaghi mezôgazdasági igazgatósági vezetôt, aki szerint a megyében 70 hektáron termelnek nemes szôlôt, és 4–5 tonnás hektáronkénti hozamra lehet számítani. Ha a szüretet az elôírásoknak megfelelôen bonyolítják le, jó minôségû lesz a bor. A besztercei borok már több versenyen arattak elismerést.

A lekencei, tekei, nagydemeteri és besztercei szôlôtelepek régebben meghaladták a 2000 hektárt, most azonban alig 70 ha maradt belôlük. A szakemberek nem tartják számon a hibrid szôlôvel lefoglalt területeket.

Munkanélküliek figyelmébe

(6. old.)

A Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a munkaügyi hivatallal karöltve ingyenes szolgáltatást nyújt azon munkanélküliek számára, akik saját kezdeményezésre vállalkozást kívánnak kezdeni vagy akik szakmailag más területen próbálnak boldogulni. A kamara a következô témákban ad tanácsot: csoportos képzés menedzseri adottságok fejlesztésére és vállalkozás beindítására; egyéni szaktanácsadás vállalkozás elkezdésére; jogi személy megalapítása és bejegyzése dokumentációjának megalkotása.

Az érdekeltek forduljanak a kamarához: Kolozsvár, Horea út 3., 302-es szoba, tel. 406-820 (kapcsolattartó személyek: Lucia Gîrba és Aurelia Reut) vagy a 208-as szoba, tel. 432-220 (kapcsolatfelvétel: Mihai Paian). Órarend: hétfôtôl-péntekig 8-16 óra között.

Konyhabútor papírból

(6. old.)

A papírból készült bútorok tervezôi és gyártói nem tesznek le eme ôsi anyag speciális felhasználásáról: megszállottan szorgalmazzák a kartonpapírok bútorként való alkalmazását.

Bár ma még sehol a világon nem terjedt el széles körben a papírból készült bútor, Skandináviában és Németországban is sok tervezô tekinti reális alternatívának a kemény kartonpapírt, a fa és a fém helyettesítésére.

Az egyik magyar lakberendezési magazin ad hírt a kemény kartonpapírból készült konyháról. Az Indesit Merloni elemes konyhabútor semmivel sem tud kevesebbet, mint hagyományos társai: beépíthetô fôzôlappal, elektromos sütôvel, mosogatóval, csappal, fiókokkal és szekrényajtókkal van felszerelve. Könnyen összeszerelhetô és szétbontható elemekbôl áll. Még azok a csövek is kartonpapírból készültek, amelyek a dupla és tripla hullámkartonlapokat tartják.

Egyelôre még kevesen szeretnek bele a könnyû, egyszerûen összeszerelhetô kartonpapírbútorba: félnek a tûzveszélyességétôl, bár a gyártók szerint ezek nem kapnak könnyebben lángra, mint a fából vagy furnérból készült bútorlapok. Mások szerint pedig minden meglátszik rajtuk — az impregnálás ellenére — és kevésbé tartósaknak tûnnek. Az áruk pedig ma még nem sokkal alacsonyabb, mint a hagyományos, fából készült konyhabútoroknak.

A jövô egyik reális alternatívája mégis a papír: esküsznek rá a természetes anyagok hívei. Bár a papír is fából készül, mégis, kevesebb erdôt kellene kivágni, ha papírból készítenének bútorlapokat — hangzik az egyesek által cáfolt ellenérv.

Hamis 200 eurós bankjegyek

(6. old.)

A hamis 200 eurós bankjegyek Németország liechtensteini határvidékén bukkantak fel. A rendôrség azt tanácsolja a lakosságnak, hogy jegyezzék fel annak a személynek a nevét, akitôl 200 eurós bankjegyet kapnak, hogy késôbb megfelelô intézkedéseket tehessenek, ha a bankó hamisnak bizonyul.

A 2002. január elsején forgalomba került euró bankjegyeirôl annak idején szinte dícshimnuszokat zengtek, a világ egyik legbiztonságosabb pénznemének nevezve a közös valutát. Tény, hogy az eddig felbukkant hamis eurók a rendôrség szerint bárki által viszonylag könnyen felismerhetôek voltak, most azonban lehetséges, hogy a helyzet gyökeresen megváltozik.

A Ford bezár egy angliai Jaguar-gyárat

(6. old.)

Az amerikai Ford autógyár pénteken bejelentette, hogy a hozzá tartozó brit Jaguar márka gyártását beszünteti a nagy-britanniai Coventryben.

A megszûnô állásokból a dolgozók egy részét a Jaguar egy másik gyárába, az ugyancsak közép-angliai, Castle Bromwich-i Jaguar-üzembe helyezik át, és új állásokat hirdetnek a Ford közép-angliai, gaydoni gyárában, ahol az Aston Martint gyártják.

Bejelentették azt is, hogy a Jaguárt az év végéig kivonják a Forma–1-es versenybôl. A Ford a Jaguar nagy veszteségei miatt akarja csökkenteni a költségeket.

2,3 százalékkal drágult az európai élet

(6. old.)

Az euróövezetben augusztusban átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, és 2,3 százalékkal voltak magasabbak, mint tavaly augusztusban — jelentették az EU statisztikai hivatalában csütörtökön. Az egész EU-ban augusztusban átlagosan 0,1 százalékos havi és 2,3 százalékos tizenkét havi inflációt mértek.

Astral OnLine, a fejlôdô szolgáltatás

(6. old.)

Az Astral Telecom, az egyik legnagyobb romániai elektronikus kommunikációs szolgáltató új bérletcsomagot dobott piacra az internetes kapcsolatteremtés terén.

Piackutatás eredményeképpen született az új szolgáltatás, amely a kapcsolati sebességet 128-ról 256 kb/s-ra növeli, a beszerelési költséget 20 dollárral csökkenti, az internetes forgalom pedig 500%-kal nô.

Az Astral OnLine négyfajta szolgáltatást — Astral OnLine Start, Astral OnLine Trafic, Astral OnLine Hobby és Astral OnLine Nelimitat — foglal magába. Ez a szolgáltatás az Astral-hálózatokon Romániában jelenleg egyebek közt Gyulafehérvárott, Besztercén, Bukarestben, Kolozsvárott, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen és Zilahon érhetô el.

Az Astral OnLine Start 12 dollárba kerül, 1,5 GB internetes forgalmat tesz lehetôvé — olyanok számára hasznos, akik otthon használják az internetet, vagy akiknek kis forgalomra van szükségük. Az Astral OnLine Trafic internetes bérlet ára havi 19 dollár, 3,5 GB-os forgalmat biztosít, e-mailezésre és internetes navigálásra kitûnôen megfelel. Az Astral OnLine Hobby munkanapokon 19 és 7 óra között, valamint a hétvégeken szabad internetes elérhetôséget ad, napközben 1 GB-os forgalmat tesz lehetôvé, és azok számára vonzó, akik szabadidejüket internetezéssel töltik ki. Az Astral OnLine Nelimitat szolgáltatásnak 29 dollár az ára, korlátlan internetes használattal.

Minden bérlethez ingyenes e-mail cím is jár.

Valutaárfolyamok
Szeptember 20., hétfô

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 700/41 000

33 400/33 800

161/165

Szeptember 21., kedd

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 208 lej, 1 USD = 33 917, 1 magyar forint = 167 lej.

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A román A-osztály 7. fordulójának utolsó két mérkôzésén egy hazai és egy vendéggyôzelem született. Ez utóbbi a fôvárosi Dinamó nevéhez fûzôdik, amely mintegy 6 hét után kóstolta meg ismét a gyôzelem ízét, Bákóban. A szintén fôvárosi Steaua második félidôben mutatott jó játékával — 6 perc alatt három gól — gyôzött a Farul ellen.

Eredmények: Bukaresti Steaua–Konstancai Farul 3–1 (Lovin, A. Cristea és Ogãraru, illetve Guritã), Bákó–Dinamó 0–2 (Bãltoi és Florentin Petre).

A következô forduló párosítása: Apullum–Poli AEK, Rapid–Glória, Sportul–Steaua, Krajova–Bákó, Otelul–Jászvásár, Arges FC–National FC, Farul–Kv. CFR-Ecomax (vasárnap, 19.30 órától, élôben a Telesport közvetíti) és Dinamó–Brassó.

A táblázaton:

1. National 7 6 0 1 14–6 18
2. Rapid 7 4 2 1 12–6 14
3. Steaua 6 4 1 1 14–5 13
4. Glória 7 4 1 2 9–4 13
5. Kv. CFR-Ec. 7 3 2 2 14–12 11
6. Farul 7 3 2 2 8–6 11
7. Bákó 7 3 2 2 5–5 11
8. Sportul 7 2 2 3 10–9 8
9. Arges 7 1 5 1 9–11 8
10. Poli-AEK 7 2 2 3 8–11 8
11. Apullum 6 2 1 3 7–13 7
12. Dinamó 6 2 0 4 6–8 6
13. Otelul 6 2 0 4 4–8 6
14. Krajova 7 1 3 3 5–13 6
15. Brassó 6 1 1 4 7–10 4
16. Jászvásár 6 0 2 4 5–10 2

• Amint Eugen Hangtól megtudtuk, a D-osztály 3. fordulójában a következô eredmények születtek: Kv. Transilvania–Kv. Egészség 1–3, Alsódetrehemi Oroszlánok–Désaknai Bányász 5–2, Szászfenesi Unirea–Apahidai Szamos 4–0, Kv. U FC II–Alsójárai Bányász 0–0, Aranyos II–Kv. Ivánszuk Futballiskola 0–2, Dési Luceafãrul–Polivalent 0–3, Nova FC–Alsódetrehemi Egyesülés 3–2, Kv. Motor IRA–Tordai Hadsereg 1–2 és Egeresi SK–Gyalui FC 2–1. A táblázatot az egyetlen százszázalékos csapat, a Nova FC vezeti 9 ponttal, három, még veretlen 7 pontos csapatot, az Egészséget, az U FC II.-t és az Alsójárát elôzi meg.

Ma az elsô fordulóból elhalasztott Szászfenes–Ivánszuk Fi. mérkôzést pótolják, legközelebb pénteken, szeptember 24-én lesz forduló, a következô párosítás szerint: Egészség–Gyalu, Hadsereg–Egeres, Alsódetrehemi Egyesülés–Motor IRA, Polivalent–Nova, Ivánszuk Fi–Luceafãrul, Alsójára–Aranyos II., Apahida–U FC II., Désakna–Szászfenes és Transilvania–Oroszlánok.

•A magyar élvonal 6. játéknapjának gólzáporos zárómérkôzésén a Ferencváros fölényesen nyert a vendég Nyíregyháza ellen, s gyôzelmével átvette a vezetést a tabellán. Eredmény: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza 5–0 (gólszerzôk: Zavadszky 2 — 9. és 53., Bajevszki 19., Penksa 55., továbbá Sowunmi — 75. perc).

Az Arany Ászok Liga állása:

1. FTC 6 5 0 1 15–6 15
2. Lombard 6 4 1 1 13–5 13
3. Gyôr 6 4 0 2 10–7 12
DVSC 6 4 0 2 10–7 12
5. ZTE 5 3 2 0 9–4 11
6. MTK 5 3 0 2 7–3 9
7. Pécs 6 3 0 3 6–6 9
8. Újpest 5 2 2 1 8–9 8
9. Kaposvár 6 2 2 2 7–9 8
10. Sopron 6 1 4 1 10–10 7
11. Honvéd 6 2 1 3 9–10 7
12. Békéscsaba 6 1 2 3 8–11 5
13. Fehérvár 6 1 2 3 4–8 5
14. Vasas 6 1 1 4 6–11 4
15. Nyíregyháza 6 0 3 3 6–15 3
16. Diósgyôr 5 0 0 5 4–11 0

• Az olasz Il Calcio második játéknapja után már csak a Juventus maradt 100%-os, amely hazai pályán, Torinóban gyôzte le az Atalantát. A bajnoki címre esélyesnek tartott csapatok közül rajta kívül még csak az AC Milan nyert — a Bologna otthonában —, az Inter és a Lazio otthon csak döntetlent játszott, míg az AS Róma idegenben szenvedett vereséget.

Eredmények: Milánói Internazionale–AC Palermó 1–1, Lecce–Brescia 4–1, Bologna–AC Milan 0–2, Fiorentina–Cagliari 2–1, Torinói Juventus–Atalanta 2–0, SS Lazio–Reggina 1–1, Livorno–Chievo 1–2, Messina–AS Róma 4–3, Siena–Sampdoria 2–1 és Udinese–AC Párma 4–0. A táblázaton:

1. Juventus 2 2 0 0 5–0 6
2. Lecce 2 1 1 0 6–3 4
3. AC Milan 2 1 1 0 4–2 4
4. Chievo 2 1 1 0 4–3 4
Messina 2 1 1 0 4–3 4
6. AC Palermo 2 1 1 0 2–1 4
Lazio 2 1 1 0 2–1 4
8. AS Róma 2 1 0 1 4–4 3
9. Cagliari 2 1 0 1 2–2 3
Siena 2 1 0 1 2–2 3
Fiorentina 2 1 0 1 2–2 3
12. Inter 2 0 2 0 3–3 2
13. Reggina 2 0 2 0 1–1 2
14. Livorno 2 0 1 1 3–4 1
15. Atalanta 2 0 1 1 2–4 1
16. Udinese 2 1 1 0 4–0 4
AC Párma 2 0 1 1 0–4 1
18. Sampdoria 2 0 0 2 1–3 0
19. Bologna 2 0 0 2 0–3 0
20. Brescia 2 0 0 2 1–7 0

• A Serie B 2. fordulójában: Albinoleffe–Modena 2–0, Ascoli–AC Torinó 0–3, Bari–Perugia 1–1, Crotone–Cesena 0–1, Genoa–Pescara 2–0, Ternana–Salernitana 1–1, Treviso–Arezzo 1–4, Triestina–Catanzaro 1–0, Verona–Empoli 0–1, Catania–Vicenza 1–0 és Piacenza–Venezia 2–1. A sorrend:

1. Arezzo 2 2 0 0 7–2 6
2. Torino 2 2 0 0 6–1 6
3. Albinoleffe 2 2 0 0 4–0 6
4. Cesena 2 2 0 0 2–0 6
5. Empoli 2 2 0 0 3–1 6
6. Piacenza 2 2 0 0 4–2 6
7. Genoa 2 1 1 0 3–1 4
8. Perugia 2 1 1 0 3–2 4
9. Triestina 2 1 0 1 1–1 3
Vicenza 2 1 0 1 1–1 3
11. Catania 2 1 0 1 2–3 3
12. Salernitana 2 0 2 0 1–1 2
13. Bari 2 0 1 1 2–3 1
14. Ternana 2 0 1 1 1–2 1
15. Treviso 2 0 1 1 1–4 1
16. Crotone 2 0 0 2 1–3 0
17. Pescara 2 0 0 2 1–4 0
Venezia 2 0 0 2 1–4 0
Verona 2 0 0 2 1–4 0
20. Ascoli 2 0 0 2 1–5 0
21. Catanzaro* 2 1 0 1 2–2 –2
22. Modena* 2 0 1 1 1–3 –3

*A Catanzarót 5, a Modenát 4 ponttal büntették.

• A spanyol Primera Division 3. fordulójában ismét kikapott a Real Madrid, az Espanyol otthonában — a királyi gárda ráadásul kettôs emberhátrányban fejezte be a találkozót. A Valencia a Real Sociedadot verte, a Deportivo La Coruña pedig hosszabbításban rúgott góllal gyôzött a Bilbao otthonában. A nap rangadóján az Atletico Madrid és a FC Barcelona megosztozott a bajnoki pontokon.

Eredmények: Athletic Bilbao–Deportivo La Coruña 1–2, Atlético Madrid–FC Barcelona 1–1, Real Mallorca–Málaga 1–2, Numancia–Getafe 1–0, Racing Santander–Villarreal 1–1, FC Sevilla–Levante 3–0, Real Zaragoza–Albacete 4–3, FC Valencia–Real Sociedad 3–1, Espanyol Barcelona–Real Madrid 1–0 és Osasuna–Real Betis Sevilla 3–2. A táblázaton:

1. Espanyol 3 2 1 0 6–2 7
2. Atl. Madrid 3 2 1 0 5–1 7
Barcelona 3 2 1 0 5–1 7
4. Osasuna 3 2 1 0 7–4 7
Real Zaragoza 3 2 1 0 7–4 7
Valencia 3 2 1 0 7–4 7
7. Sevilla 3 2 0 1 4–2 6
8. Real Madrid 2 0 1 3 2–1 6
9. Numancia 3 1 1 1 2–2 4
10. Deportivo 3 1 1 1 4–5 4
Levante 3 1 1 1 4–5 4
12. Málaga 3 1 1 1 2–3 4
13. Mallorca 3 1 0 2 3–4 3
14. Bilbao 3 0 2 1 4–5 2
15. Villarreal 3 0 2 1 2–3 2
16. Sociedad 3 0 2 1 2–4 2
17. Betis 3 0 1 2 4–8 1
18. Santander 3 0 1 2 2–6 1
19. Albacete 3 0 0 3 3–7 0
20. Getafe 3 0 0 3 2–6 0

• Az angol Premiere League 6. fordulójában a két éllovas, az Arsenal és a Chelsea egyformán döntetlent játszott hazai pályán, így üldözôik beérték ôket. Eredmények: Arsenal–Bolton Wanderers 2–2, Birmingham City–Charlton Athletic 1–1, Blackburn Rovers–Portsmouth 1–0, Crystal Palace–Manchester City 1–2, Norwich City–Aston Villa 0–0, West Bromwich Albion–Fulham 1–1, Southampton–Newcastle United 1–2, Everton–Middlesbrough 1–0 és Chelsea–Tottenham 0–0. A Manchester United–Liverpool mérkôzés lapzárta után ért véget. Az élcsoport: 1. Arsenal 16 pont, 2. Chelsea 14, 3. Everton 13, 4. Bolton 11, 5. Tottenham 10 (4–2), 6. Middlesbrough 10 (11–10).

Giggs hatszázas lesz. A hétfô esti, Liverpool elleni hazai rangadón hatszázadszorra lépett pályára a Manchester United labdarúgócsapatának színeiben Ryan Giggs.

A 30 éves klasszis középpályás, akit Sir Alex Ferguson vezetôedzô talán legértékesebb "fiókájának" neveznek, többek között nyolc bajnoki címet, s 1999-ben Bajnokok Ligáját nyert a manchesteri elitklubbal.

— Nagyszerû sportember, sohasem volt vele gondom, mindig példamutatóan viselkedett — mondta a 30-szoros walesi válogatott futballistáról Ferguson.

A legtöbb alkalommal, 759-szer a legendás Bobby Charlton szerepelt az MU együttesében. A második Bill Foulkes (688), a harmadik pedig hétfôtôl hatszázzal Giggs a rangsorban.

A német Bundesliga 5. fordulójában a múlt héten BL-meccsen a Real Madridot könnyûszerrel megverô Bayer Leverkusen csak döntetlent ért el hazai pályán, míg a stuttgartiak — az Újpest FC UEFA-kupabeli, német bajnoki címre törô ellenfelei — idegenben szintén csak döntetlenre voltak képesek. Remivel ért véget a nap rangadója is, a Borussia Dortmund és a Bayern München között. Eredmények: Arminia Bielefeld–FSV Mainz 05 1–1, Bayer Leverkusen–FC Nürnberg 2–2, Borussia Dortmund–Bayern München 2–2, Hansa Rostock–VfL Wolfsburg 1–2, 1. FC Kaiserslautern–Hamburger SV 2–1, FC Schalke 04 Gelsenkirchen–Borussia Mönchengladbach 3–2, Werder Bremen–Hannover SC 3–0, SC Freiburg–VfL Bochum 1–1 és Hertha Berlin SC–VfB Stuttgart 0–0. Az élcsoport: 1. Wolfsburg 12 pont, 2. Stuttgart 11, 3. Werder 9, 4. Bayer Leverkusen 8 (10–8), 5. Mainz 8 (8–7), 6. Bayern München 8 (7–7).

A francia bajnokság 6. játéknapjának legérdekesebb találkozója a Paris Saint-Germain és az AS Monaco közötti volt, amelyen a vendég monacóiak a hajrában szerzett találattal gyôztek, és ezzel átvették a vezetést a tabellán. Bölöni László csapata, a Stade Rennes idegenben "lopott" pontot. Eredmények: Paris Saint-Germain–AS Monaco 0–1, AJ Auxerre–Metz 4–0, Lille–Caen 2–0, Nice–Sochaux 2–1, Girondins Bordeaux–Stade Rennes 0–0, Ajaccio–Saint-Etienne 1–1, Olympique Lyon–Bastia 0–0, Olympique Marseille–Toulouse 1–0, Nantes–Istres 1–0 és Strasbourg–Lens 2–2. Az élcsoport: 1. Monaco 13, 2. AJ Auxerre 12 (10–5), 3. Bastia 6 12 (6–3), 4. Olympique Lyon 12 (6–3), 5. Toulouse 11 (11–6), 6. Metz 11 (7–7), ..., 11. Rennes 8 (6–7).

(balázs)

TENISZ
Nincs jelentôs változás a férfi világranglistákon

(8. old.)

Nem történt jelentôsebb változás a férfi teniszezôk világranglistáinak élcsoportjában, így továbbra is mindkét rangsort a svájci Roger Federer vezeti. Legnagyobbat a Pekingben gyôztes orosz Marat Szafin lépett elôre, miután a hagyományos rangsorban négy pozíciót (9.), az idei eredményeket összegzô ATP Race-en pedig egyet javított (8.). A múlt heti bukaresti ATP-verseny a negyeddöntôig jutó Victor Hãnescu számára három hely elôrelépést jelentett az ATP Race-en és 6 pozíciót a hagyományos rangsorban.

Az idei eredményeket rögzítô ATP Race élcsoportja: 1. (1.) Roger Federer (svájci) 1087 pont, 2. (2.) Andy Roddick (amerikai) 647, 3. (3.) Lleyton Hewitt (ausztrál) 611, 4. (4.) Carlos Moyá (spanyol) 484, 5. (5.) Guillermo Coria (argentin) 480, 6. (6.) Tim Henman (brit) 432, 7. (7.) Gaston Gaudio (argentin) 383, 8. (9.) Marat Szafin (orosz) 351, 9. (8.) Andre Agassi (amerikai) 348, 10. (10.) Sebastian Grosjean (francia) 274, ..., 22. (20.) Andrei Pavel 200, ..., 83. (86.) Victor Hãnescu 77, 243. (267.) Rãzvan Sabãu és (237.) Sávolt Attila 2–2, ..., 273. (–) Victor Ionitã 1.

A hagyományos világranglistán (zárójelben a korábbi helyezés):

Egyes: 1. (1.) Federer 6760 pont, 2. (2.) Roddick 3770, 3. (3.) Hewitt 3055, 4. (4.) Henman 2825, 5. (5.) Coria 2820, 6. (6.) Moyá 2670, 7. (7.) Agassi 2140, 8. (8.) Gaudio 1985, 9. (13.) Szafin 1760, 10. (13.) Nicolas Massu (chilei) 1730, ..., 15. (15.) Pavel 1460, ..., 90. (96.) Hãnescu 475, ... 216. (221) Ionitã 176, ..., 266. (266.) Bardóczky Kornél 132, ..., 590. (590.) Sávolt Attila 29.

Nôi világranglista
Továbbra is a US Open után élre ugró francia Amélie Mauresmo vezeti a nôi teniszezôk világranglistáját. Az amerikai nyílt bajnokság után az indonéziai tornán, Bali szigetén is diadalmaskodó orosz Szvetlana Kuznyecova ugyanakkor újabb egy helyet lépett elôre, s már az ötödik.

A legjobb magyar továbbra is Kapros Anikó, aki jelenleg a 64.

A WTA-világranglista élén: 1. (1.) Amelie Mauresmo (francia) 4527 pont, 2. (2.) Anasztaszija Miszkina (orosz) 4155, 3. (3.) Lindsay Davenport (amerikai) 4057, 4. (4.) Justine Henin-Hardenne (belga) 4004, 5. (6.) Szvjetlána Kuznyecova (orosz) 3182, 6. (5.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 3078, 7. (7.) Kim Clijsters (belga) 2815, 8. (8.) Jennifer Capriati (amerikai) 2598, 9. (9.) Marija Sarapova (orosz) 2502, 10. (10.) Serena Williams (amerikai) 2273, ..., 64. (65.) Kapros Anikó 544,75, ..., 72. (68.) Mandula Petra 496.

ATLÉTIKA
Román siker Philadelphiában

(8. old.)

Nuta Olaru nyerte a nôk versenyét a Philadelphiában rendezett félmaratonin, a férfiaknál a kenyai Julius Kibet végzett az elsô helyen.

A 61:18 perces idôvel diadalmaskodó Kibet többek között a maratonfutás korábbi világcsúcstartóját, Khalid Khannouchit is legyôzte.

Eredmények:

férfiak: 1. Kibet (kenyai) 61:18 p, 2. Khattabi (marokkói) 61:19, 3. Khannouchi (amerikai) 61:21; nôk: 1. Olaru 69:38 p, 2. Malot (kenyai) 70:02, 3. Maszako (japán) 70:55.

SAKKSAROK
Lékó napi 10–12 órát készült Kramnyik ellen

(8. old.)

Lékó Péter számára a gyôzelem a cél az orosz Vlagyimir Kramnyik ellen szeptember 25-én kezdôdô sakkvilágbajnoki döntôn, de a magyar nagymesternek a legfontosabb, hogy kihozza magából a maximumot. Az esemény vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be Gyurcsány Ferenc magyar gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, miniszterelnök-jelölt, hogy a Sport XXI. utánpótlásprogramba jövôre bekerülô két sportág egyike a sakk lesz.

Lékó Péter erôltetett versenynaptárt állított össze erre az évre, hogy játékban maradjon, a vb-párharc elôtt július végén, Dortmundban indult utoljára tornán, de ott már nem az eredmény volt a lényeg.

— Egy hónapot edzôtáboroztam segítôimmel a világtól távol, Bodrogkisfalun, ahol kellemes környezetben napi 10–12 óra edzéssel készültem — mondta Lékó. — A szellemi tréning mellett nagy hangsúlyt fektettem a fizikai felkészülésre is, hiszen nagyon fárasztó sorozat vár rám. Úgy érzem, mindent megtettem a siker érdekében, de majd szeptember 25-tôl jön el az igazság pillanata. Természetesen a gyôzelem a cél, de a legfontosabb, akárhogy végzôdik az összecsapás, hogy a maximumot kihozzam magamból.

Gyurcsány Ferenc címeres válogatott mezt ajándékozott Lékónak, és bejelentette, hogy jövôre a sakk bekerül a Sport XXI. utánpótlásprogramba, amely jelenleg hét sportágat ölel fel. Kérdésre válaszolva azt mondta, hónapokig úgy tûnt, hogy Budapest adhat otthont a vb-döntônek.

— A kormány vállalta a rendezés költségeit, és szponzort kerestünk, aki a pénzdíjat biztosította volna. Ez nem sikerült, az új szponzor pedig kijelölte a számára megfelelô helyszínt, amit tudomásul kell vennünk — mondta Gyurcsány.

A két nagymester 14 játszmás párharca szeptember 25-én kezdôdik a svájci Brissagóban, a fôtámogató és az egymillió svájci frankos pénzdíjról gondoskodó, 1873-ban alapított, szivargyártással foglalkozó brazil Centor Dannemann cég európai székhelyén. Az összeg hatvan százaléka a gyôztest illeti. A címvédô Kramnyik annyiban élvez elônyt, hogy döntetlen esetén ô marad a világbajnok.

Lékó a 2002-es dortmundi tornán aratott diadalával szerezte meg a kihívó jogát. A világbajnoki összecsapás egyben a nemzetközi szövetség (FIDE) címegyesítô folyamatának a része. A másik ágon a világranglista vezetô orosz Garri Kaszparov a FIDE vb-elsô üzbég Rusztam Kaszimdzsanovval csap össze. A két párharc gyôztese mérkôzik meg az egyesített vb-címért.

A sajtótájékoztatón mutatták be Dlusztus Imre és Novák Miklós A sakkzseni címû, Lékó Péterrôl szóló könyvét.

Az ajándékozások sorában Botka László, Szeged polgármestere egy, a város címerével díszített sakkbábut nyújtott át Lékónak. Hans Joseph Maria Leusen, a brazil Dannemann elnöke Gyurcsány Ferencnek és Botka Lászlónak is egy, a két résztvevô által aláírt sakktáblát ajándékozott.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -