2004. szeptember 24.
(XVI. évfolyam, 224. szám)

Egyelôre nem lesznek újabb ANL-lakások

(1. old.)

Csütörtökön a városi tanácsosokból, építészmérnökökbôl és mûépítészekbôl álló városrendészeti bizottság a magánszemélyek által kért jóváhagyáson kívül több közérdekû napirendi pontot is tárgyalt. Ilyen volt például az Országos Lakásügynökség (ANL) kérése, hogy a helyhatóság telket biztosítson újabb ifjúsági lakások felépítésére. Ezenkívül egy újabb bevásárlóközpont és terelô utak létesítésérôl is tárgyaltak.

A testület tagjai fenntartásokkal fogadták a polgármesteri hivatal vezetôségének azon javaslatát, hogy a Tordai út végén biztosítsanak telket az Országos Lakásügynökség finanszírozta ifjúsági lakások felépítésére. Az elképzelés szerint a tömbházakat a Liliacul vendéglô háta mögött építették volna fel. — A telek egy része a forradalmároké, a másik része pedig nem alkalmas tömbházak felépítésére — nyilatkozta lapunknak Romulus Zamfir mûépítész, a bizottság tagja.

Ezzel szemben jóváhagyták azt, hogy a Monostor negyedben a Kalános (Primãverii) utcai ortodox templom és a MOL benzinkút közötti telken Tengelmann bevásárlóközpont épüljön. — Az elképzelés szerint a játszótér és a zöldövezet a csarnok fölött kapna helyett, ahogy az egyes nyugati országokban is szokás. Újszerû ötlet, reméljük beválik — tette hozzá Zamfir.

Az Emil Boc polgármester vezette testület beleegyezett abba is, hogy a megyeszékhely körül terelôutak épüljenek. Ilyen például a Feleki tetôt a Désre vezetô úttal, az Apahidát az épülôfélben lévô erdélyi autópályával összekötô szakasz, valamint a Szent János kút környékén induló és a Feleki tetô felé tartó terelôút is.

Ugyanakkor a bizottság több építkezésre vonatkozó kérvényt elutasított. — Az új bizottság a törvény szigorú betartása mellett döntött, de vannak olyan esetek, amikor az élet bizonyos engedmények megtételére kötelez. Célunk a város arculatának javítása — jelentette ki a testület tagja.

Kiss Olivér

Elszállították a gépkocsironcsokat

(1. old.)

Csütörtökön a polgármesteri hivatal és a Salprest köztisztasági vállalat illetékesei újabb három gépkocsi- roncsot szállítottak el a Fenesi útról — tájékoztat a városháza sajtóosztálya.

Az év elejétôl a helyhatóság ellenôrzô osztályának munkatársai 232 elhagyott gépkocsironcsot találtak a város különbözô pontján. A rendôrség segítségével azonosították a tulajdonosokat, akik felszólítást kaptak a roncsok elszállítására. A polgármesteri hivatal kimutatásai szerint 161 tulajdonos eleget tett a felszólításnak.

Az elmúlt idôszakban az illetékes vállalatok segítségével a városháza felügyelôi összesen 21 roncsot szállítottak el. Amennyiben a tulajdonos néhány napon belül nem jelentkezik a roncsért, árverést szerveznek. Eddig három személy fizette ki a 20 millió lejes büntetést, és vitte haza gépkocsijának a roncsát.

Baleset a Szent Mihály-templom tornyában

(1. old.)

Három-négy méter magasságból esett le tegnap reggel egy 38 éves munkás, aki a Szent Mihály plébániatemplom tornyában cserépjavítási munkálatokat végzett. Szántó Jánost a baleset után a mentô kórházba szállította. Liviu Cadar ezredes, a kolozsvári tûzoltóság egyik vezetôje elmondta: feltételezések szerint a dolgozó hátgerinctörést szenvedett, ezért nagy valószínûséggel az idegsebészetre utalják be.

A templom tetôzetének javítását a plébánia vezetôsége nyáron kezdte el, nagyrészt önerôbôl, hiszen a munkálatokban Kovács Árpád pap is részt vett. Ezt erôsítette meg Marian Ciplea, az esetet vizsgáló Területi Munkaügyi Felügyelôség vezetôje, aki elmondta, hogy az elsô jelek arra utalnak, hogy Szántó János nem az építkezési cég alkalmazottjaként, hanem csak besegítôként vett részt a munkálatokban. Ciplea szerint a plébániát nem lehet felelôsségre vonni a baleset miatt, mert a munkáltató és a dolgozó között létezett szóbeli egyezség. A felügyelôség vezetôje elmondta: ilyen esetekbôl polgári perek szoktak kerekedni, mivel a sérült az igazságszolgáltatás útján követelhet kártérítést a munkáltatótól.

A toronyban, a baleset helyszínén tartózkodó Kovács Árpád a Szabadságnak elmondta: a balesetet szenvedô munkás többször könnyelmûsködött, és az ingó deszkalécekre is rálépett. — Többször rászóltam, hogy csak a kijelölt helyen haladjon, de ô nem hallgatott rám — mondta.

B. T.

Boc támogatja a csúszópénzellenes kampányt

(1. old.)

Csütörtökön Kolozsvár polgármestere bejelentette: az általa vezetett intézmény hivatalosan is támogatja a nem-kormányzati szervezetek által nemrég beindított csúszópénzellenes kampányt. A www.nudaspaga.ro honlap beindításával kezdôdött, jelenleg tévéreklámokat is tartalmazó akciót az Európai Unió támogatja.

Tegnaptól a polgármesteri hivatal honlapján (www.primariaclujnapoca.ro) külön link vezet a csúszópénzellenes weboldalra. A városháza illetékesei a polgárokkal történô találkozók során népszerûsítik az akciót. Ezenkívül a polgármesteri hivatal munkatársai által szerkesztett nemsokára megjelenô Városi Napló hasábjain is megjelenik a www.nudaspaga.ro honlap reklámja. A városháza projektje Emil Boc polgármester azon törekvésének részét képezi, hogy a városházát "korrupció-mentes övezetté" tegye — áll az intézmény sajtóosztályának közleményében.

(Át)szervezési lázban a közoktatás

(1. old.)

A megyei tanfelügyelôség közzétette azon nagyobb tanintézmények névsorát, ahol az egészségügyi jellegû tanévkezdô ellenôrzések során jelentôsebb rendellenességekre derült fény. Ezek szerint a legsúlyosabb gondokkal az Unió, illetve Farkas utcai ingatlanrészeket elfoglaló Iulian Pop Kollégium küszködik, ugyanis itt már maga a történelmi hangulatot árasztó épület is általános felújítást igényel. A mûhelyeinek állapota miatt került fel a névsorra az Alexandru Borza Iskolaközpont, folyosóinak állagáért a Mihai Eminescu Elméleti Líceum. A lista végén — hôközpont-gondok miatt — ott található az Unirea Iskolaközpont és az Octavian Stroia Balettiskola mellett az erôs magyar tagozattal rendelkezô (volt Természettudományi) Onisifor Ghibu Elméleti Líceum is.

Sikerült a tanfelügyelôségnek véglegesíteni a 2004–2005-ös tanév tanintézmény-statisztikáit is. A kimutatás szerint a megyében szeptember 13-ától 52 óvoda, 58 napközi, és 264 általános iskola mûködik. A középiskolák (kollégiumok, líceumok és iskolaközpontok) száma 62, a különálló szakiskoláké pedig mindössze kettô.

Mint arról már beszámoltunk, három nagyobb méretû átszervezésnek is tanúja lehetett a pedagógustársadalom (Bánffyhunyadi Iskolaközpont, Monostor lakótelepi Eugen Pora Elméleti Líceum, Mocsi Szakiskola). Megfigyelôk szerint — többek között — azért került sor ezekre, és azért van általános szervezôlázban a tanfelügyelôség, mert Kolozs megye szeretne azon "elit" megyék közé tartozni a 2005–2006-os tanév elején, ahol kísérleti jelleggel alkalmazni kezdik majd az új támogatási rendszerre alapuló — a fejkvóta szisztémát is magába foglaló — közoktatási reformot.

Sz. Cs.

Több diák tanulhat majd külföldön
Újabb nemzetközi konferenciát rendezett a BBTE

(1., 4. old.)

A Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) diákjainak külföldi tanulási lehetôségeit is gyarapítja az a nemzetközi konferencia, amely tegnap kezdôdött el a kolozsvári oktatási intézmény szervezésében. A megbeszélésen a Kárpát-medencei rektorok az európai felsôoktatási tér egységesítésérôl szóló Bolognai Nyilatkozat életbe ültetésérôl vitatkoznak. Kiderült: az egyetem elkészítette a bolognai rendszerre való áttérést szabályozó tervezetet.

A Duna menti országok egyetemi rektorainak egyesülete tizenhárom ország 44 európai oktatási intézményét foglalja magába. A BBTE elôször 1999-ben rendezte meg a rektorok tanácskozást, az egyesület célja az oktatás és a kutatás fejlesztése, valamint a kelet-közép-európai egyetemek közötti együttmûködés elôsegítése.

A konferencia megnyitója után Andrei Marga, a BBTE Akadémiai Tanácsának elnöke elmondta: a tanácskozás hozzájárul majd a diákok mobilitásának növeléséhez, ami azt jelenti, hogy több diák tanulhat külföldön. Az egyesület tagjait képezô oktatási intézményekhez képest a BBTE nem áll fényesen a diákmobilitás szempontjából, mindössze 2 százalékot ér el az áthallgató diákok aránya.

Az egyetemek között világszerte éles harc folyik a diákokért. Ivan Wilhelm, az egyesület elnöke elmondta: ma az a jó egyetem, amelyik minél több külföldi diákot tud vonzani. Az általa vezetett prágai oktatási intézményben a külföldi diákok aránya eléri a 10 százalékot, ami körülbelül 4 ezer fôt jelent. Ezzel szemben tavaly a BBTE-n mindössze 50 külföldi diák tanult.

Ferdinand Devinsky, az egyesület alelnöke is rámutatott: az egységes európai felsôoktatási tér létrehozására azért van szükség, mert az egyesült államokbeli egyetemek sokkal hatékonyabban mûködnek, és elcsábítják a tehetséges európai diákokat.

Borbély Tamás

Állásbörze Szilágy megyében

(1., 5. old.)

Több mint ötszáz munkahelyet kínálnak Szilágy megye két városában, a megyeszékhely Zilahon és Szilágycsehben, a ma kezdôdô munkaerôvásáron. Az érdeklôdés várhatóan igen magas lesz, a tapasztalatok viszont azt mutatják, a felkínált állásoknak alig 15 százalékát sikerül betölteni.

Ma reggel 9 órakor kezdôdik Zilahon és Szilágycsehben a Szilágy Megyei Munkaerô-foglalkoztatási Ügynökség állásbörzéje. Mintegy 41 cég összesen 552 munkahelyet kínál a frissen végzetteknek. Ebbôl 465 munkahely Zilahon, 87 Szilágycsehben áll azok rendelkezésére, akik dolgozni szeretnének. Újdonságnak számít az is, hogy ez alkalommal felsôfokú végzettségû fiatalok számára is hirdettek munkahelyeket. Öt kezdô közgazdászt, két pszichológust, logopédust és mérnököket is várnak.

A munkahelyek zöme az érettségizetteket várja: a könnyûiparban 358, a kereskedelemben 75, az építôiparban és a szolgáltatásokban egyenként 40 hely várja az álláskeresôket. Az érettségizettek számára 527 munkahelyet kínáltak a két városban. Ebbôl 358 állásajánlat a könnyûiparból származik, 75 állás kereskedelmi jellegû. A szolgáltatások és az építôipar átlagosan 40–40 munkahelyet kínál. A munkaügyi igazgatóság biztosítja a frissen végzettek minimálbérét, a többit az alkalmazónak kellene kifizetni.

A Szilágy Megyei Munkaerô-foglalkoztatási Hivatal rendszeresen szervezi állásbörzéit. A munkalehetôségek iránt érdeklôdôk száma általában többszöröse a meghirdetett munkalehetôségek számának, viszont a kínált állásoknak alig tizenöt százalékát sikerül betölteni. Nem csoda, hiszen általában az országosan meghatározott minimálbér 1,2–1,5-szörösét kínálják a vállalkozók. Ez a legtöbb esetben alig jelent havi 3,5 millió lej bruttó jövedelemnél többet, de ezt is saját normarendszerben megállapított teljesítményhez kötik.

Általában — és ez a könnyûiparra a leginkább jellemzô — az alkalmazottak döntô többsége nem képes megfelelni a jelzett normarendszernek, tehát a megígért bér elmarad. A magáncégek gyakorlatának következménye a munkaerô-elvándorlás, a munkahelyek ismételt meghirdetése, amely csupán statisztikailag jelent valamit, reális munkaviszonyok szempontjából a legtöbb esetben ráfizetést jelent az alkalmazott számára.

Mint arról korábban tájékoztattunk, a statisztikai hivatal 6–8 millió lejre értékeli az átlagkeresetet Szilágy megye esetében. Az állásbörzéken meghirdetett munkahelyek esetében legtöbbször viszont igen szerény fizetéseket kínálnak, amelyek messze a megélhetési szint alatt maradnak. Az adatok mindenesetre ellentmondásosak.

Józsa László

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

STRÓBL ALAJOS GRÓF BÁNFFY MIKLÓSRÓL készített portrészobrát szeptember 25-én, szombaton 11 órakor a Farkas utcai református templomban adják át. A másolatot Bartha László és felesége, Stróbl Zsófia ajándékozta az Erdélyi Református Egyházkerületnek. Az eseményen igét hirdet Pap Géza püspök, Bánffy Miklós életmûvét Tonk István méltatja, az adományozó okiratot Fazekas Zsolt lelkipásztor ismerteti, az egyházkerület köszönetét pedig Pap Géza püspök tolmácsolja. Közremûködik a Kolozsvári Református Kollégium Székely Árpád által vezényelt énekkara. Az ünnepségen jelen lesz gróf Bánffy Katalin, az író lánya, aki délután 5 és 6 óra között a Gaudeamus könyvesboltban Bánffy Miklós könyveit dedikálja.

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS A Hét vendége 2004. szeptember 24-én, akivel (és az olvasókkal) arról vitatkoznak, meddig terjednek a publicisztika határai? Mindenkit szeretettel várnak a Tranzit-Házban, pénteken este 7 órától.

AZ ERDÉLYBEN FELFEDEZETT ÉS ELNEVEZETT ÁSVÁNYOK címmel Ajtay Ferenc tart elôadást az EME Természettudományi Szakosztályának elsô ôszi összejövetelén, szeptember 24-én, pénteken du. 6 órától a Jókai/Napoca utca 2. szám (I. em.) alatti EME-székház elôadótermében.

ZENÉS–TÁNCOS ÖSSZEJÖVETELT tart az RMDSZ kül- és belmonostori kerülete szeptember 25-én, szombaton du. 6 órakor a Mócok útja 75. szám alatti Pro Iuventute székházban.

Filmbemutatók
Köztársaság mozi
A sötétség krónikája

(2. old.)

Eredeti cím: The Chronicles of Riddick. Színes amerikai akcióthriller, 115 perc, 2004. Rendezte: David Twohy. Szereplôk: Vin Diesel, Colm Feore, Thandie Newton, Judi Dench.

A kritikusok máris minden idôk leglátványosabb filmjeként ünneplik a legújabb Vin Diesel-mozit, a rémfilmek szerelmeseinek pedig valószínûleg biztatás sem kell, hogy megnézzék. Ráadásul nem is csak a leglátványosabb, hanem a leggonoszabb Gonosz is érdekessé teszi a filmet, esetünkben ugyanis a fôhôs Riddick annyira sötét és romlott, hogy az már felülmúlhatatlan. Persze, nem is kell ôt felülmúlni, hiszen épp az a dolog lényege, hogy a gonoszt csak egy nála is hatalmasabb és dörzsöltebb gonosz tudja legyôzni. A történet szerint az univerzum bolygóit sorra hatalma alá hajtja a Halálkufárok serege. Aki nem adja meg magát nekik, azt kíméletlenül lemészárolják. Az ellenállók egyre kevesebben maradnak, kínjukban már arról fantáziálnak, hogy jön majd a jó, aki törvényszerûen legyôzi a rosszat. De nem így történik, ugyanis Riddick jön, az egyszemélyes hadsereg. Igaz, hogy ô nem a jótékony cselekedeteirôl híres, most azonban úgy tûnik, ô lesz a soros megmentô. Maga sem érti, hogyan, de a végsô küzdelemben minden rajta múlik, neki kell megvívnia a sorsdöntô csatákat ahhoz, hogy ne a Halálkufárok gyôzedelmeskedjenek.

Vin Diesel ezúttal is kellôképpen riasztóra és marconára veszi a figurát, a tekintetébôl áradó gonoszság lenyûgözô. De a film többi eleme sem kevésbé látványos, és a szereplôgárda kiválasztását is csak dicsérni lehet.

Nem kell tehát unalomtól tartani a moziban.

Mûvész mozi
Orient expressz
Színes román filmdráma, 115 perc, 2004. Rendezte: Sergiu Nicolaescu. Szereplôk: Sergiu Nicolaescu, Dan Bittman, Maia Morgenstern, Kézdi Imola.

A honi filmgyártás legújabb remeke, ezúttal kosztümös kivitelben, a mostani sztárokkal. Jól hangzik, így elsô hallásra. És látványnak sem utolsó, sôt egészen szépre sikeredett Nicolaescu mester új filmje. Az alcíme pedig akár az is lehetne: A román arisztokrácia alkonya. A történet gerincét Andrei Morudzi, az idôs és szinte teljesen elszegényedett herceg visszaemlékezései alkotják: fiatal korában Párizsban sikerült szinte a teljes vagyonát felélnie, így kénytelen egyetlen megmaradt, igen romos birtoka, Moruzeni falai között tengetni napjait. Körülveszik hûséges emberei és a szomszédsága, így megvan az az illúziója, hogy nem él egyedül. A nosztalgikus képeket pedig átszövi a legendás Orient expressz, a Párizs és Isztambul között közlekedô gyorsvonat, amely így egyfajta köteléket jelent múlt és jelen, tündöklés és bukás, élet és halál között.

A román filmeket néha hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mintha tükörbe néznénk, hiszen ennél mélyebben nem érinthet minket semmi. Jelen történetet különösen érdekessé teszi, hogy ezt a kort és társadalmi osztályt csak kevéssé, vagy egyáltalán nem ismerjük. Épp ezért érdekes látni, hogyan zajlottak az események anno.

S. B. Á.

Erkel Ferenc: Dózsa György

(2. old.)

A kolozsvári Magyar Opera elérkezett nyolcadik, egyben utolsó Erkel-bemutatójához. Véget ért tehát egy nagyszabású vállalkozás, amely a teljes erkeli opera-életmû bemutatását tûzte célul maga elé. A nyolc opera megkomponálásával Erkel a magyar nemzeti iskola legjelentôsebb képviselôje.

A Magyar Opera nem mindennapi teljesítménye nem jöhetett volna létre a Gyulai Várszínház támogatása nélkül, melynek következtében az operákat közös produkciókként állították színre. A kölcsönösség jegyében a kolozsvári opera egy-két kivételtôl eltekintve az operák bemutatóit Gyulán, Erkel szülôvárosában tartotta szabadtéri elôadás formájában a Várszínpadon, illetve a Tószínpadon. Az operák operaszínpadi változatát Kolozsváron legtöbbször évadnyitó elôadásként láthatta a közönség.

A Magyar Opera utolsó Erkel-bemutatója a Dózsa György címû opera, melynek ötfelvonásos eredetijébôl alkotta meg Hary Béla és Dehel Gábor a két részben játszódó kolozsvári változatot. A Dózsa György ôsbemutatója 1867. március 6-án volt a pesti Nemzeti Színházban. Szövegkönyvét Szigligeti Ede írta Jókai Mór történelmi szomorújátékából. A bonyolult cselekményû, igen hosszúra sikerült operán Erkel elôadásról elôadásra változtatott, így a kevésbé sikerült szövegkönyv ellenére az opera zenei értéke vitathatatlan. Egyes zenetörténészek szerint Erkel legjobb alkotásának tekinthetô.

Az opera nagy együttesre íródott, igényes hangszerelés jellemzi, a vokális részek megszólaltatóit komoly erôpróba elé állítva. A Wagnerig és Muszorgszkijig elôremutató dallamvilág és szerkesztésmód, a Tinódit idézô hangulat, az operába beépített és átlényegített mûdalok és verbunkos mind-mind elôremutató elemek, melyek az opera zenei értékeit emelik.

A forradalmi hangulatú Dózsa Györgyöt mindezidáig nem vitték színre Kolozsváron, és bár ôsbemutatója a kiegyezés évében volt — vagy talán éppen ezért — Budapesten is csupán tíz elôadást ért meg.

A kolozsvári országos bemutató vasárnap, 2004. szeptember 26-án du. 5 órakor lesz a Magyar Opera színpadán. Karmestere a teljes opust levezénylô Hary Béla, a Magyar Opera örökös tagja, aki ez esetben is zenei dramaturgja az operának. Díszlet- és jelmeztervezôje az operaszínpadon ez alkalommal debütáló Venczel Attila. Az igényes énekkari szólamok betanítója Kulcsár Szabolcs, a koreográfia Valkay Ferenc munkája. A szerep-osztásban megtaláljuk az eddigi Erkel-operák hôseit megszólaltató magánénekesek mellett (Marton Melinda — Csáky Lóra; Molnár János — Dózsa György; Hary Judit — Rózsa; Georgescu Mária — Jósnô; Bancsov Károly — Zápolya; Szeibert István — Lôrincz barát és Ambrus, Dózsa alvezére) az ifjabb nemzedék képviselôit is (Szilágyi János — II. Ulászló király; Molnár Mária — költô, énekmondó igric; Szakács Levente — Bornemissza; Sándor Árpád — Barna).

Az opera rendezôje az a Dehel Gábor, aki felvállalta az erkeli életmû színpadra állítását. A rendezô munkatársa Venczel Péter.

Bár közhely, mégis azzal kell befejeznünk bemutató elôzetesünket, hogy egy színpadi alkotás csak akkor élhet, ha közönsége van. Országos bemutató elôadásunkra tehát elvárjuk Kolozsvár zeneszeretô közönségét(a szakembereket is!), mely jelenlétével hozzájárul a magyar zenésszínpadi hagyományok ápolásához.

*
Az opera emeleti elôcsarnokában a Gyulai Várszínház a kolozsváriak által bemutatott Erkel-operák szabadtéri változatának fénykép-kiállítását láthatjuk, melyet Gyula városában a Dózsa György bemutatóját követô tudományos konferencia keretében avattak fel, és amely mostanig a gyulai kiállítás anyagát képezte.

Turánitz J. Lajos

Évadkezdés a Kolozsvári Román Operában

(2. old.)

Szeptember 22-én a Kolozsvári Román Opera társulata Verdi Nabucco címû operájával kezdte az évadot, amely bármely operaházban biztos sikernek számít. Most sem történt másképp: ez elsôsorban a hallhatatlan Verdi-muzsikának köszönhetô, de nem feledkezhetünk meg a parádés szereposztásról és a pár éve felújított rendezésrôl sem.

A második felvonás végén az intézmény igazgatója, dr. Alexandru Fãrcas egyetemi tanár közölte: a román egyetemi oktatás 85. évfordulója alkalmával szervezett rendezvénysorozat nyitóelôadása ünnepélyes mozzanatnak számít Az igazgató szerint ez az elôadás bizonyítéka annak, hogy a társulat tagjai európai színvonalon teljesítenek. A továbbiakban felolvasták Tudor Jarda zeneszerzô, az intézmény egyik volt igazgatója levelét, valamint az intézmény eddigi 23 igazgatójának nevét. Egy másik ünnepi esemény, amelynek figyelmet szenteltek, Gheorghe Victor Dumanescu karmester születésnapja, aki 60. életévét töltötte. Miután az ünnepelt megköszönte az igazgató méltató szavait, valamint köszönetét fejezte ki a társulat tagjainak és a közönségnek, átnyújtották neki az örökös tagságot jelentô oklevelet.

Ez a Verdi-opera 2000-ben Rodica Popescu-Moisa rendezésében került újra színre. Nabucco szerepét ezúttal Fülöp Márton énekelte. A múlt évad végén, pontosabban 2004 júniusában debütált ebben a szerepben. Teljesítményét csak felsô fokon lehet méltatni mind vokális, mind elôadói szempontból. Kiváló partnerei — Cristina-Maria Damian (Fenéna), Silvia-Sorina Munteanu (Abigail), Valeriu Turcu (Ismael), Sorin-Dragos Drãgiceanu (Zakariás) Marius Chiorean (Baál fôpapja), Florin Pop (Abdallo) és Corina Pasteanu (Anna) — is hozzájárultak az elôadás fergeteges sikeréhez.

Naivságom teljes tudatában most már csak arra várok, hogy Fülöp Mártont a Kolozsvári Magyar Opera színpadán is hallhassam ebben a szerepben.

Hintós Diana

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A sötétség krónikája — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ–EURIMAGES — Orient Express — román bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken szombaton, vasárnap 22.30 órától kedvezménnyel és kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 20; Rengeteg — bemutató. — Vetítések idôpontja: 18, 22.

FAVORIT — Pókember 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Bajos csajok — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18; Betörô az albérlôm — bemutató. — Vetítés idôpontja: 20 óra.

DÉS

MÛVÉSZ — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától kedvezménnyel és hétfôn minden elôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÚKE — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 19, 21; A passió — ismétlés. — Vetítés idôpontja: 17.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Bollywood Queen — angol. — Vetítések idôpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Balhé — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap: 21.30; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Starsky&Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától és hétfôn minden elôadás.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Szeptember 26-án, vasárnap de. 11 órakor: Muszty–Dobay: A kék csodatorta. Rendezô: Keresztes Attila.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Szeptember 25-én, szombaton este 7 órakor: Matei Visniec: Mansardã la Paris cu vedere spre moarte.

Szeptember 26-án, vasárnap du. 4 órakor: Solo On-Line — Vava Stefãnescu balettfantáziája — bemutató.

Szeptember 26-án, vasárnap este 8 órakor: Csehov: A sirály.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Szeptember 26-án, vasárnap du. 5 órakor: Erkel Ferenc: Dózsa György — bemutató — évadnyitó elôadás. Vezényel: Hary Béla. Rendezô: Dehel Gábor. — Tavalyi Bemutató és Nyugdíjas bérlet.

ROMÁN OPERA

Szeptember 24-én, pénteken este 7 órakor: Mozart: Don Giovanni.

ZENE

(2. old.)

DIÁKMÛVELÔDÉSI HÁZ

Szeptember 24-én, pénteken este 7 órakor: A Transilvania Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezényel: Philipp Pointne (Ausztria). Közremûködik: Florin Ionescu Galati. Mûsoron: Mozart: Der Schauspieldirektor — nyitány; Mozart: 3. Hegedûverseny; Beethoven: 2. Szimfónia.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

PUCK BÁBSZÍNHÁZ

Szeptember 25-én, szombaton 12 órakor: A csuka parancsára — magyar tagozat.

Szeptember 26-án, vasárnap 12 órától: Hamupipôke — román tagozat.

TELEVÍZIÓ

(2. old.)

DUNA TV

Ma, szeptember 24-én, pénteken du. 6 órakor: Kolozsvári RÉGIÓK: 1. A Casbi-törvényrôl; 2. Stúdióbeszélgetés Nagy Mihály történésszel; 3. Gánáspusztai "zarándoklat"; 4. Játék.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Az orosz csapatok bevonulása
Jegyzetek egy vesztett háború margójára

(3. old.)

Ezelôtt hatvan évvel, 1944 ôszén, augusztus végétôl október végéig történt. Számunkra, kolozsváriaknak a város katonai védelme sorsdöntô fontosságú volt, mivel ez ugyanakkor Észak-Erdély katonai védelmét is jelentette. A nem kívánt rendszerváltozás háromélû volt: visszakerülünk a románokhoz, ahol mint gyûlölt, elnyomott kisebbségnek nem volt rózsás helyzetünk. Másrészt az orosz medve karmai sem kecsegtettek kellemes jövôvel, ennek gyászos tradíciója van 1848-ból. Sokan, helyzetük általános javulását várták ezektôl a változásoktól. Minden megmozdult, minden megélénkült. Elôre nem látható bonyodalmakkal fenyegetett a jövô. A mentôk, szemünk láttára, éjjel-nappal hordták a sebesülteket. Nem volt már hely és elég személyzet a sebesülteknek. Olyan volt a város, mint egy megzavart méhkas. Sokan mentek önkéntes véradónak vagy álltak be ápolónônek. A kötszer, gyógyszer elfogyott. Éjjel-nappal fogvacogva vártuk, mi lesz tovább. Mindenki, aki tudott, menekült.

A fejetlenség közepette berohantam a tanfelügyelôségre, hogy Váradról való áthelyezésünket elrendezzem. A fôigazgató a terem közepén állt, és azt kiáltotta, hogy mindenki menekül, és nem ad több papírt. Maga az utolsó, szólt hozzám. Miért jött? — kérdezte. Kérem az áthelyezésünket Váradról Kolozsvárra, válaszoltam. Felugrott. Miért? — szegezte nekem a kérdést. Kérem, itt is kell tanítson valaki, hangzott el részemrôl. Be voltak vagonírozva, a fôigazgatóság készült elmenni. Illyés Gyulának hívták a tankerületi fôigazgatót, Szatmárnémeti környékén vonatukat bombatámadás érte. A fôigazgató ott pusztult el.

A bizonytalanság, a menekülési vágy, a rémület fô oka: 1944. augusztus 23-án, éjfélkor a bukaresti rádió beolvasta I. Mihály, román király kiáltványát, a románok átálltak a szövetségesek oldalára. Letartóztatták a fasiszta diktátor Antonescut és kormányát. A király új, demokrata kormányt nevezett ki. A németeket azonnali távozásra szólította fel. A királyi felhívásnak óriási hatása volt. Természetesen az átállás fô oka Észak-Erdély visszaszerése volt.

A románok átállásának nagy katonai-politikai jelentôsége volt, mivel változást gyakorolt az egész háború stratégiai folyamatára, fôleg a délkeleti, balkáni helyzet alakulására. Van, aki azt állítja, hogy az oroszok úgyis bejöttek volna, ha a románok nem állnak át a szövetségesekhez, szerintem ez nem igaz, mert a délkeleti vonal védelmére a németek alaposan felkészültek. A Bukarest környéki hatalmas erdôségek védelmi berendezéseket takartak, megfelelô számú katonasággal. Ez nemcsak Bukarest védelmét szolgálta volna. A románok, azzal, hogy átálltak, megnyitottak egy körülbelül 600 km-es utat Nyugatra. Az orosz seregek ezt villámgyorsan ki is használták. Közben a román hadsereg éjjel váratlanul megtámadta a német védelmi vonalakat. Azokat részben megsemmisítették, óriási csapást mérve a németekre, akiket ez az átállás teljesen felkészületlenül ért.

Érezhetôen hozzájárultak a hadihelyzet jelentôs megváltozásához, néhány hónappal megrövidítve a háborút. Az ellenvetés, miszerint a román kommunisták maguknak tulajdonították volna az átállást, nem igaz, mivel nem volt hatalom a kezükben, kevesen voltak, és az új kormányfô, Sãnãtescu generális, illetve koalíciós kormánya nem volt kommunista. Lucretiu Pãtrãscanu sorolható közéjük, akinek az átállás folyamatában nagy szerepe volt. Hangsúlyoznám, hogy az átállás I. Mihály király kizárólagos érdeme. Ezért Sztálintól kitüntetést is kapott. Késôbb, a kommunisták a királyt "hálából" kiûzték az országból. Ötvenöt éves számûzetésre ítélték. Ez a román történelem egyik nagy szégyene.

Az alig magukhoz tért németek megpróbálták Bukarestet lebombázni, de nem sok sikerrel. Az átállás minden mozzanata jól meg volt szervezve. A friss, jól felszerelt román csapatok azonnal akcióba léptek.

Ne feledjük el, az oroszok is tekintélyes erôket vonultattak fel (a délkeleti vonal áttörésére) Konyev, Tolbukin, Malinovszki marsall elit hadseregei támadásra készen álltak. Augusztus 23-án megnyílt teljes szélességében a front a Kárpátok és a Duna között. Október 20-án az orosz csapatok már Belgrádban voltak, miután Szófiát már tizedikén elfoglalták.

A Balkánon állomásozó nácik alig tudtak kisiklani a váratlanul rájuktörô orosz csapatok elôl. 1944. augusztus 23-a döntô mértékben hozzájárult a válságos helyzet kialakulásához. A tordai csata 1944 augusztus végétôl majdnem november elejéig tartott, amikor az oroszok bevonultak Kolozsvárra. Saját benyomásaim alapján szeretném felidézni hatvan év távlatából az eseményeket. Ahogy emlékszem, a harcvonal a Mezôségtôl a Bedellôi-havasokig tartott. A jobb szárnyon kevés német egység, a többit magyar seregek védték, általában erdélyi ezredekkel és egyéb egységekkel. Jóllehet az orosz csapatok zöme gyorsan továbbállt, körülbelül két hónapot itt volt a front, utána az oroszok a Tiszáig nem ütköztek ellenállásba. Derék honvédjaink majd két hónapig állták a sarat. Ez nem lebecsülendô. Torda és Kolozsvár közötti 30 kilométeren zajlott a gyilkos "vetélkedés". Az orosz csapatok közeledtével egy idôben nôtt a fejetlenség, a bizonytalanság, a menekülési láz.

Nekem is mennem kellett volna. Gépkocsizó egységünk útrakészen állt. Zömmel fiatal székely legények, este átjöttek hozzám. Hadapród úr, jönnek az oroszok! — mondogatták. Hazamegyünk, vár a család.

Nem maradt egy gatyamadzagom se, annyi embert kellett felöltöztetnem. A katonaruhákat a kertben hátul elégettük. A menetlevélbe bevettük még Zsuzsát és Rózát, a Martin-Martonyi család két szolgálólányát. Emlékszem, a professzornak szép kisfia volt. Mindenüket hátrahagyva elutaztak az utolsó vonattal.

Bútorait a tanügyi szakszervezet örökölte. A menekülôk közül visszajelzést csupán Rózától kaptam: Megérkeztünk. Minden rendben. Köszönettel Róza.

Másnap kora reggel civilbe öltöztem, otthagytam a családomat. Majdnem letartóztattak. Végül is sikerült Vartolomei görög katolikus pap-tanár lakásán elrejtôznöm. A háztetôrôl messzelátóval figyeltük, mikor jönnek az oroszok. A sebesülteket mind sûrûbben hordták, majd a németek nehéztüzérsége visszavonult, a maradék magyar csapatok Jára, Gyalu felé menekültek. Hajnalban bevonultak az orosz csapatok. Otthagytam rejtekhelyem, a görög katolikus templom oldalából figyeltem az eseményeket. Így lettem a bevonulás szemtanúja. Elôbb oldalkocsis, motorkerékpáros három német jött. Megálltak a fényképészeti üzlet elôtt. Puskatussal beverték az üveget, három fényképezôgépet kivettek, és elmentek. Nemsokára ugyanolyan motorbiciklin jött három orosz katona, kilôtték a rollót az ajtón, majd három zsák áruval távoztak. Gyorsan hazasiettem.

Simán ment minden. Fegyveres civil ôrség vigyázott a városra.A városparancsnok tábornok elit szállodában ütötte fel a táborát. Elôkerítették Tudor Bugnariu tanárt és a szövetségesek nevében polgármesternek nevezték ki. A következô három feltétel szigorú betartásával bízták meg:

— a kolozsvári, észak-erdélyi magyar egyetem azonnali mûködésének biztosítása,

— a vasút és az üzemek folyamatos mûködésének biztosítása,

— a polgárok és a katonaság folyamatos élelmezésének biztosítása.

Ami Tudor Bugnariu személyét illeti: nemzetközileg elismert antifasiszta békeharcos volt, aki Constantinescu Iasi professzorral együtt több mint harmincnapos tiltakozó éhségsztrájkot folytatott a háború és a fasizmus ellen.

(Folytatjuk)

Dr. Tóth József

NAPIRENDEN

Markó Béla: aggasztóak a határon túli magyarok támogatásáról szóló költségvetési elôrejelzések

(4. old.)

Csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Markó Béla úgy nyilatkozott: aggasztóak azok a jövô évi magyarországi költségvetés-tervezetrôl szóló elôrejelzések, amelyek szerint csökkenne a határon túli magyarok támogatása.

"Kaptunk olyan jelzéseket és olyan elôzetes adatokat, amelyek egyáltalán nem megnyugtatóak, más szóval aggasztóak" — jelentette ki a szövetség elnöke. Hozzátette, hogy vannak olyan területek, ahol a támogatás csökkenését nem tudják elfogadni. Kifejtette: kialakult a támogatások egy bizonyos rendszere, ami azt eredményezi, hogy sok határon túli intézmény számít a támogatásra, és eszerint "tervezi az életét". Ha váratlanul csökkennek ezek az összegek, az rendkívül nehéz helyzetbe hozhat intézményeket. A kialakult támogatási rendszert tehát nem lehet az egyik pillanatról a másikra megváltoztatni — mondta.

Markó Béla kiemelte: az RMDSZ nem tud egyetérteni azzal, hogy csökkentsék a magyar költségvetésbôl az Illyés Közalapítványnak, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, illetve a kulturális támogatások céljára juttatott összegeket. Azt kérte, hogy "az idei költségvetési csökkentés elôtti összeghez próbáljon visszatérni a kormány". Az RMDSZ elnöke szólt arról, hogy délelôtt az ügyben tárgyalást folytatott Kiss Péter kancelláriaminiszterrel és Hiller Istvánnal, a kulturális tárca vezetôjével. Délután — mint mondta — Draskovics Tibor pénzügyminiszterrel találkozik.

A novemberi romániai parlamenti és elnökválasztási felkészülés kapcsán Markó Béla — az RMDSZ államfôjelöltje — azt hangsúlyozta, hogy szükséges az erdélyi magyarság egységes politikai képviselete. "Egy kisebbségi közösség jogait csak egységes fellépéssel, egységes állásponttal (...) lehet hatékonyan képviselni" — mondta Markó Béla, és hozzátette: "ennek (...) elôfeltétele az, hogy belsô életében az RMDSZ a lehetô legnagyobb pluralizmust biztosítsa". Mint mondta, a szövetség folytatja az önkormányzati választások elôtt megkezdett nyitását. Újságírói kérdésre válaszolva Markó Béla — korábbi közvélemény-kutatásra hivatkozva — elmondta: a kettôs állampolgárság felgyorsíthatná az erdélyi magyarság kitelepülését abban az esetben, ha az életszínvonalbeli különbség tartósan megmarad Magyarország és Románia között. Az erdélyi magyarság többsége támogatná a kettôs állampolgárságot — fûzte hozzá.

A Népességtudományi Kutatóintézet álláspontja szerint — amit a HVG idéz — a 3 millió határon túli magyar jelentheti Magyarország "demográfiai tartalékát". Az eltartottak egyre növekvô aránya az aktív népességhez képest máris súlyos problémákat okoz a magyar gazdaságnak. Sokat segíthet, ha évente legalább 12 ezer aktív korban lévô betelepülôvel gyarapodhat a népesség. Márpedig ilyen nyelvet tudó, iskolázott, értékes munkaerô csakis a határon túli magyarlakta területeken található.

Mérlegen a parlamenti tevékenység
Kérdéseinkre Kónya-Hamar Sándor képviselô válaszolt

(4. old.)

Mai lapszámunkban Kónya-Hamar Sándor Kolozs megyei parlamenti képviselôt kérdeztük arról, hogy mit sikerült megvalósítani, és mit nem Románia törvényhozásában. A törvényhozó idén ismét megméretteti magát a szövetség elôválasztásain, és három mandátuma után a negyedik megszerzésére törekszik.

— Mennyiben sikerült megvalósítani terveit, és mennyire elégedett az eredményekkel?

— Az elôzô mandátumokkal ellentétben háznagyként és titkárként nem sikerült részt vennem egyénileg a parlament munkájában, ezért a szakbizottsági, valamint a parlamenti baráti társaság munkájára koncentráltam. Politikai tapasztalataim azt mondatják, hogy alapos elôkészítés és lobbi nélkül a törvénykezdeményezési munka kudarcra van ítélve. Nagyon tanulságos volt az idônként elbukó, állami magyar egyetem létrehozásáról szóló törvénytervezet, amely az elôzô mandátumból csúszott át. Saját, de a felvidékiek tapasztalataiból is kell tanulnunk, ha azt akarjuk, hogy sikerrel járjunk ebben az ügyben. Másik egyéni kudarcom a nyugdíj-kiegészítési törvénykezdeményezés bukása. Ezt a tervezetet Németh Csaba szenátorral együtt készítettem, sajnos nem tudtuk benyújtani, mert sem az RMDSZ-frakció, sem a kormánypárt nem támogatta. A mérleg pozitív oldalán állnak viszont a Kerekes Károly képviselôvel együtt kezdeményezett szociális törvénymódosítások, a Kelemen Attila képviselôvel tett javaslatok a vadállomány okozta károk kiküszöbölésére, valamint a külpolitikai bizottsággal közösen kezdeményezett, neves értelmiségiek, mûvészek életjáradékát biztosító törvénytervezet.

A parlamentben a státustörvény, a NATO-csatlakozás, Románia Ukrajnához való viszonyának meghatározása kapcsán szólaltam fel, interpellációim pedig a magyarszováti helységnévtábla kifüggesztési jogának megtagadására, nyugdíj-kiegészítés és szociális kosárra, valamint a romániai honvédsírok rendezetlenségére vonatkoztak. Nem hiányoztam sem a frakció, sem a szakbizottság, sem a plénum üléseirôl. Emellett sikerült kapcsolatot teremteni argentinai, bolíviai és chilei, valamint romániai vállalkozók között, konkrét példaként említhetem a kolozsvári és szatmári bányavállalatokat. Emellett szorgalmaztam, hogy Magyarország megkülönböztetett figyelemben részesüljön a román parlament részérôl.

A helyi sikerek között említhetem a Bocskai téri ingatlan, valamint a Református Kollégium épületének visszaadását. Úgy érzem, hogy ebben oroszlánrészt vállaltam. Segítettem a civil szervezeteknek, hogy minél könnyebben jegyezhessék be magukat. Nyolc éves munkám kezd beérni azáltal, hogy Széken, Kolozson, Tordaszentlászlón is bevezették a földgázat, várhatóan októberben Várfalván is sor kerül erre. Fekete pontot jelent azonban, hogy Magyarszováton ez elmaradt. Az ivóvíz bevezetését, valamint a közmûvesítést is sikerült megoldani sok helyen, az ügyintézés ezen a téren mûködött leghatékonyabban. A Fehér megyei gazdák érdekeit is képviseltem a nekik járó hektáronkénti 2 millió lejes támogatás esetében.

— Az Ön gyenge pontja egyrészt az, hogy a többi RMDSZ-képviselôhöz képest csak hat felszólalása volt a parlamentben, másrészt ritkán tartott sajtótájékoztatót.

— Csak abban az esetben szólaltam fel, amikor tudtam, hogy beszédemnek pozitív következménye lesz. Megtanultam: nem csaholni, hanem harapni és marni kell. Gyakran többet ér a szakbizottsági munka, és a lobbizás, mivel a plénum munkája sokszor meddô szócséplés. Ezért csak akkor kértem szót, amikor úgy éreztem, hogy hallgatni nem lehet, de szavaimnak hatása is lesz. A sajtótájékoztatókat azért kerültem, mert az újságírók többször félreértették szavaimat, és emiatt bonyodalmak keletkeztek a kormánypárt és az RMDSZ együttmûködési szerzôdése körül. Inkább a pozitív hallgatás taktikáját alkalmaztam, mintsem hogy politikai vitákat szítsak.

— Hogyan élte meg a frakciói fegyelmezettséget? Mit tett, amikor az ön véleménye nem egyezett meg a kollégái által kialakított állásponttal?

— Képviselô kollégáim egy részével megalakítottuk a Polgári Szárnyat. Munkám során az egyetértés elvét próbáltam alkalmazni, hiszen egyértelmû, hogy nem lesz semmi pozitív következménye a helyi, megyei vagy országos szintû széthúzásnak.

Büszke vagyok arra, hogy a Kolozs megyei szervezetnek mindig megvolt a sajátos álláspontja. Nyitottságunkkal és rugalmasságunkkal mindig példát statuáltunk.

(borbély)

Kónya-Hamar Sándor az elmúlt négy évben a külpolitikai bizottság tagjaként tevékenykedett. Kezdeményezésekkel összesen tizennégyszer szerepel a parlamenti nyilvántartásban: ebbôl hat felszólalás, négy törvénykezdeményezés és négy interpelláció.

Nãstase ellenzi a verespataki ciántechnológiás aranykitermelést

(4. old.)

Keményen bírálta a tervezett verespataki ciántechnológiás aranykitermelés tervét Adrian Nãstase kormányfô — írta a csütörtöki román sajtó. A Ziua és a Curierul National felfigyelt arra, hogy Adrian Nãstase egy gyulafehérvári rádióállomás mûsorában élesen elítélte a városban székhellyel rendelkezô Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) kanadai–román cég tervét a verespataki aranykincs kitermelésére.

Nãstase úgy fogalmazott: nem támogatja a tervet, mert egyszerûen nem hisz benne. Azt is erôsen kétli, hogy a kitermelés valóban gazdagítja majd hazáját. "Csak mese, hogy Verespatak majd kihúzza a szegénységbôl Romániát. Persze, az arany fontos, csakhogy ez az arany máshova vándorol. Elviszik az aranyat és itt hagyják a ciánt" — mondta Nãstase.

A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy a verespataki koncessziós szerzôdést nem az ô kabinetjének kormányzása, hanem még az elôzô kormány idején írták alá. "Amikor mi (a Szociáldemokrata Párt) kerültünk kormányra, a szerzôdés már alá volt írva, és a projekt már beindult. De amióta mi vagyunk kormányon, nagyon világosan fejtettük ki álláspontunkat, nevezetesen, hogy ellenezzük a projektet" — idézte a sajtó Nãstasét.

Elmérgesedôben a román–ukrán viszony

(4. old.)

Elmérgesedôben Románia és Ukrajna viszonya a Duna-deltában épülô ukrán Bisztroje-csatorna és a két ország közötti kontinentális talapzat kijelölésében támadt nézeteltérések miatt.

Mircea Geoanã New Yorkban találkozott Konsztantin Griscsenkó ukrán külügyminiszterrel, akivel az utóbbi idôben felmerült kérdéseket vitatta meg, különös tekintettel az ukránok által a Duna-deltában épített Bisztroje-csatornára, a két ország között húzódó Chilia nevû delta-ágban elhelyezett ukrán tengeri bóják ügyére. Geoanã "határozottan megismételte" Románia álláspontját "az egyoldalú ukrán akciók teljes elutasításával" kapcsolatban. Románia azt sérelmezi –fejtette ki Geoanã —, hogy Bukarest ismételt kérése és nemzetközi fórumok felszólítása ellenére az ukránok úgy döntöttek, hogy folytatják csatornájuk építését. Közölte az ukrán diplomácia vezetôjével, hogy "a román fél nem fogadja el a kész tények politikáját, amelyet Ukrajna a Bisztroje-csatorna ügyében követ".

Geoanã megismételte Bukarest kérését, hogy az ukránok "azonnal hagyjanak fel a csatorna építésével" mindaddig, amíg egy nemzetközi vizsgálóbizottság független tanulmányt nem készít az ukrán csatornaépítés környezeti hatásairól. A közlemény hangsúlyozta: a román külügyminiszter "utolsó felszólítást intézett az ukrán hatóságokhoz, hogy távolítsák el a Chilia-ágon törvénytelenül elhelyezett bójákat". Amennyiben a két állam határrendészeti hatóságai nem lesznek képesek megoldani ezt a kérdést, Románia fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan eltávolítja a bójákat.

Parlamenti képviselô lesz Funar

(4. old.)

Gheorghe Funar, a Nagy-Románia Párt (NRP) fôtitkára, Kolozsvár expolgármestere a Kolozs megyei pártszervezet képviselôházi listáin indul a parlamenti választásokon. A Kolozs megyei NRP ügyvezetô bizottsága összeállította a parlamenti listákat, a jelöltek sorrendjérôl a párt vezetô tanácsa dönt október 13-án.

A megyei pártszervezet nyolc szenátorjelöltet javasolt, köztük van Petru Cãlian, a Kolozs megyei NRP elnöke is. A képviselôjelöltek névsorában szerepel Damian Brudascu és Ion Miclea jelenlegi képviselô is.

Gheorghe Funar csütörtökön, sajtótájékoztatón elmondta, a Kolozs megyei NRP egy szenátori és három képviselôi mandátumot kíván szerezni a választásokon.

KÖRKÉP

Mezôkeszü
75 éves az adventista imaház

(5. old.)

Megalakulásának 75. évfordulóját ünnepli szombaton délelôtt 10 órától a mezôkeszüi adventista imaház. A Mezôség legnagyobb adventista gyülekezete fontos szerepet játszott a település lakosságának vallási és erkölcsi nevelésében, és rendületlenül szolgálta az egész közösséget.

Az ünnepségre sok vendéget várnak, és szeretettel meghívnak mindenkit a mezôkeszüi testvéri közösség ünnepére, amelyen a gyülekezet kórusa és szavalói is fellépnek.

Erkedi Csaba

Kanada romániai bevándorlókat toboroz

(5. old.)

A kanadai Quebec tartomány Bevándorlási Hivatalának szakembere, Guy Nolin népszerûsíti Romániában a térséget — Bukarest után Kolozsváron tartott két ismertetô elôadást szerda délután a Continental szállóban.

Az érdeklôdôk ismereteket szerezhettek Quebec térségének jellemzôirôl — az idôjárástól a tanügyi rendszerig —, illetve megtudhatták, melyek azok a lépések, amelyeket a kitelepedni szándékozóknak meg kell tenniük.

Guy Nolin elmondta: nem egyedülálló esemény, hogy bevándorlókat toboroznak, és a program nem csupán Romániára terjed ki. Mivel Quebec tartomány nagy része szinte lakatlan, Kanada kormánya úgy határozott, hogy bevándorlókat fogad erre a területre.

Cserében viszont fenntartja a jogot, hogy a jelentkezôk közül bizonyos kritériumrendszer alapján maga döntsön arról, kinek ítéli meg a letelepedési engedélyt. Most mintegy háromezer jelentkezôt fogadnak, évente pedig hétezer ember költözik Európából Quebecbe, tájékoztatott.

A Bevándorlási Hivatal honlapján található kérdôívet kitöltve az érdeklôdôk megtudhatják, esélyesek-e arra, hogy Kanadában letelepedhessenek. (www.immigration-quebec.ca/roumanie)

F. I.

Eredményes volt a hidelvi lakossági fórum

(5. old.)

Az RMDSZ hidelvi kerülete által szervezett szerda délutáni lakossági fórumon kiderült: a választóknak nem minden részlet világos az elôválasztásokkal kapcsolatosan. A több mint kétórás kerekasztal-beszélgetésen a nagy számban megjelent résztvevôkkel Boros János alpolgármester, Máté András MKT-elnök és tanácsos, valamint László Attila tanácsos, a területi választóbizottság tagja beszélgetett.

Elsôként ismertették az elôválasztások szabályzatának szövegét — a jelenlévôk legtöbb kérdése arra vonatkozott: kik jogosultak a voksolásra, illetve hol adhatják le szavazataikat? Megtudtuk: mindenki szavazhat, aki RMDSZ-tag, vagy magyarigazolvánnyal rendelkezik, vagy jogosult arra. Tehát ha valaki nem RMDSZ-tag, nincs magyarigazolványa, de magyar nyelven beszél vagy a magyar történelmi egyházak valamelyikének tagja, jogosult a szavazásra, továbbá: az urnák bármelyikébe dobhatjuk szavazatunkat, függetlenül attól, hogy melyik utcában lakunk.

Azok számára, akik nem tudnak elmenni szavazni, mozgóurnákat biztosítanak — akik szeretnék ezeket igénybe venni, a választás napján a déli órákig jelezzék kérésüket.

Lényeges észben tartani a következô szabályt: a listán felsorolt szenátorjelöltek közül egynek, a képviselô-jelöltek közül kettônek a nevét kell bejelölnünk, e nélkül szavazatunk érvénytelen lesz!

A szavazatok összesítése során kizárt a tévedés, visszaélés, hiszen kivetítôkön folyamatosan nyomon követhetô majd a pillanatnyi rangsor.

A meghívott politikusok egyetértettek abban, hogy a város polgármesterével való együttmûködés eredményes, számos magyar vonatkozású ügyben történt elôrelépés, például az elkövetkezôkben a városháza hivatalos közleményei, pályázati kiírásai hozzáférhetôk lesznek magyar nyelven is, a Szabadság hasábjain.

Számos, az elkobzott földekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kérdésre kaptak választ a jelenlévôk, illetve városrendészeti problémák is terítékre kerültek.

F. I.

A rendôrség hírei
Bigámiával vádolják

(5. old.)

Bigámia vádjával indult nyomozás egy 66 éves férfi ellen. A vád szerint a megözvegyült Anton G. hat évvel ezelôtt egy Beszterce-Naszód megyei nôt vett feleségül, majd 2001-ben, miután városunkba költözött, egy kolozsvárival is házasságot kötött. Ez utóbbi házasságból "szerzett" anyós megtalálta a férfi személyes dolgai között a másik feleség egy nyugdíjcetlijét, de ezt még ki tudta magyarázni a férj, mondva, hogy a hugáé. Azonban, amikor a kolozsvári feleség a városházán iratokat intézett, kiderült a másik feleség létezése. A kolozsvári asszony azonnal útra tette a férfit, aki azzal védekezett, hogy idôközben beadta a válópapírokat elsô házassága felbontására. A férfi tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.

Felrobbant egy lakás
Robbanás következtében szerdáról csütörtökre virradóan szinte megsemmisült egy kolozsvári lakás. A robbanás felgyülemlett gázok miatt következett be, ráadásul úgy, hogy az épületet korábban levágták a gázvezetékrôl, tulajdonosa pedig illegálisan rákapcsolódott a vezetékre.

A robbanás egy benzinkúttól alig 200 m-re történt. A házban egyetlen személy, a 33 éves Crisan L. tartózkodott, aki túlélte a szerencsétlenséget. A férfi fûteni és fôzni akart, a gyanú szerint a robbanás kiváltója egy cigaretta volt. A ház háromnegyede megrongálódott.

A Distrigaz egyik munkása szerint a férfi nem fizette ki a gázszámlát, ezért lezárták a gázszolgáltatást. Bár a pecsét nem volt felszakítva, a gáz mégis ment a házban. A férfi a robbanás után saját erejébôl mászott ki a törmelékek alól, de állapota nemsokára romlani kezdett, jelenleg a 3-as számú sebészeten kezelik. Ha túléli, gázlopás miatt indulhat nyomozás ellene.

(balázs)

Jövôtôl több vizsga a jogosítványért

(5. old.)

Jövôtôl megváltozhat a jogosítvány elnyeréséért zajló vizsga felépítése, miután a közlekedési rendôrség ez irányú feladatait átruházzák.

Mihai Stancu fôbiztos — az újonnan alapított és a Közigazgatási és Belügyminisztériumhoz tartozó Jogosítványkibocsátó és Jármû-forgalombahelyezési Igazgatóság vezetôje — azt nyilatkozta, hogy a vizsgarendszer megváltozik majd, miután az általa vezetett intézmény átveszi a közlekedésrendészettôl a hajtási engedélyek kibocsátásának feladatát.

Az új szerv mûködési módját csak 2005. január 1-jén szögezik le, kormányrendelettel, ettôl számítva 30 napon belül veszi át feladatköreit.

Stancu szerint könnyebb kérdôívek várnak majd a vizsgázókra, cserében viszont a gyakorlati próba sokkal nehezebb lesz: nem egy, hanem négy gyakorlati próbára kerül majd sor, s mindegyik vizsgát más rendôr vezeti le. Így a jogosítványt elnyerni kívánó személyeknek elôbb zsúfolt városi forgalomban kell vezetniük, majd ügyességi vizsga következik (parkolás, megállás emelkedôn, stb.), végül pedig éjszakai városi, illetve országúti vezetés nagy forgalmú országúton.

Az igazgatóság vezetôje azt is elmondta, hogy az új jogosítványok és forgalmi engedélyek a tervek szerintnégy-öt napon belül lesznek kész.

Az oldalt szerkesztette: Kerekes Edit

Valutaárfolyamok
Szeptember 23., csütörtök

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 800/41 000

33 300/33 600

162/166

Szeptember 24., péntek

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 238 lej, 1 USD = 33 485, magyar forint = 168 lej.

HIRDETÉS

ADÁSVÉTEL

(7. old.)

Eladó bogárhátú VW autó alkatrészei olcsón; Új lexikon, 8 kötetben, Dante kiadás; Herepei János: A Házsongárdi temetô régi sírkövei, Akadémiai Kiadó, BP., 1988; magyar sportkönyvek (futball); különbözô szótárak; történelmi könyvek; ritka szép magyar nóták, operett- és operaáriák olcsón; régi Mûszaki lexikon; egy autócsomagtartó; új, külföldi, krómozott (minden gépkocsi típusra talál), a hátsó csomagtérre szerelhetô. Tel.: 546-028. (0027)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokságról bajnokságra

(8. old.)

• A labdarúgó Magyar Kupa második fordulójába már 11 élvonalbeli csapat is bekapcsolódott, s közülük kettô, a Zalaegerszeg és a Nyíregyháza ki is esett. Elôbbi hosszabbításban az Ajkától szenvedett vereséget, úgy hogy a negyedosztályú hazaiak a rendes játékidô utolsó percében egyenlítettek, míg utóbbi a harmadosztályú Bôcstôl kapott ki, ezzel nem sikerült fényesre a Szabó András–Détári Lajos páros bemutatkozása a vendégek kispadján. A Kaposvár és Pápa is szenvedett a továbbjutásért, hiszen csak büntetôkkel nyert a harmadosztályú Szentlôrinc, illetve a tavaly az Újpestet megtréfáló Kaposvölgye ellen.

Az élvonalbeli csapatok eredményei: Létavértes (NB III.)–Békéscsabai Elôre 1–4, Tápiószecsô (NB III.)–Diósgyôr 0–8, Nagyatád (NB III.)–Pécsi MFC 0–5, Ajka (NB III.)–Zalaegerszegi TE 4–3 — hosszabbítás után, Soroksár (NB II.)–FC Fehérvár 0–6, Kaposvölgye (NB II.)–Lombard FC Pápa 1–1, 11–esekkel: 1–4, Bôcs (NB II.)–Nyíregyháza 2–1, Auto-Trader Tatabánya (NB I/B.)–Budapesti Vasas 0–3, Szentlôrinc (NB II.)–Kaposvári Rákóczi 1–1 — 11–esekkel: 1–3.

• Továbbra is veretlen az újonc Messina, miután óriási meglepetésre a San Siro stadionban legyôzte a bajnoki címvédô AC Milant az olasz bajnokság harmadik fordulójában. A legjobbak közé idén felkerült csapatnak ez már a második bravúrja a pontvadászatban, hiszen vasárnap hazai pályán egy rendkívül fordulatos összecsapáson 4–3–ra nyert az AS Róma ellen. A fantasztikus formában lévô Juventus továbbra is százszázalékosan áll a tabella élén, miután Fabio Capello tanítványai ellentmondást nem tûrôen, könnyedén diadalmaskodtak a Sampdoria otthonában. Az Inter és a Lazio idegenben diadalmaskodott, míg az AS Róma hazai pályán csak döntetlent játszott.

Eredmények: AC Milan–Messina 1–2, AS Róma–Lecce 2–2, Atalanta–Internazionale 2–3, Brescia–SS Lazio 0–2, Cagliari–Siena 2–0, Chievo–Udinese 0–0, AC Palermó–Fiorentina 0–0, AC Párma–Bologna 1–2, Reggina–Livorno 2–1 és Sampdoria–Torinói Juventus 0–3. A bajnokság állása:

1. Juventus 3 3 0 0 8–0 9
2. Lazio 3 2 1 0 4–1 7
3. Messina 3 2 1 0 6–4 7
4. Cagliari 3 2 0 1 4–2 6
5. Udinese 3 1 2 0 4–0 5
6. Lecce 3 1 2 0 8–5 5
7. Inter 3 1 2 0 6–5 5
8. Chievo 3 1 2 0 4–3 5
9. Reggina 3 1 2 0 3–2 5
10. AC Palermó 3 1 2 0 2–1 5
11. AC Milan 3 1 1 1 5–4 4
12. AS Róma 3 1 1 1 6–6 4
13. Fiorentina 3 1 1 1 2–2 4
14. Bologna 3 1 0 2 2–4 3
Siena 3 1 0 2 2–4 3
16. Livorno 3 0 1 2 3–5 1
17. Atalanta 3 0 1 2 4–7 1
18. AC Párma 3 0 1 2 1–6 1
19. Sampdoria 3 0 0 3 1–6 0
20. Brescia 3 0 0 3 1–9 0

• A Serie B-ben: Arezzo–Ascoli 0–0, Catanzaro–Catania 2–3, Cesena–Bari 1–1, Empoli–Ternana 1–1, Modena–Piacenza 1–0, Perugia–Treviso 2–0, Pescara–Albinoleffe 1–3, AC Torinó–Genoa 2–1, Venezia–Verona 3–2 és Vicenza–Crotone 3–2. A táblázaton:

1. Torinó 3 3 0 0 8–2 9
2. Albinoleffe 3 3 0 0 7–1 9
3. Arezzo 3 2 1 0 7–2 7
4. Perugia 3 2 1 0 5–2 7
5. Empoli 3 2 1 0 4–2 7
6. Cesena 3 2 1 0 3–1 7
7. Piacenza 3 2 0 1 4–3 6
Vicenza 3 2 0 1 4–3 6
9. Catania 3 2 0 1 5–5 6
10. Genoa 3 1 1 1 4–3 4
11. Triestina 2 1 0 1 1–1 3
12. Venezia 3 1 0 2 4–6 3
13. Salernitana 2 0 2 0 1–1 2
14. Bari 3 0 2 1 3–4 2
15. Ternana 3 0 2 1 2–3 2
16. Ascoli 3 0 1 2 1–5 1
17. Treviso 3 0 1 2 1–6 1
18. Modena 3 1 1 1 2–3 0
19. Crotone 3 0 0 3 3–6 0
20. Verona 3 0 0 3 3–7 0
21. Pescara 3 0 0 3 2–7 0
22. Catanzaro 3 1 0 2 4–5 –2

A Catanzarót 5, a Modenát 4 ponttal büntették.

• A spanyol bajnokság 4. fordulójában a nap rangadóján a címvédô Valencia kiütéses gyôzelmet aratott a Deportivo La Coruña otthonában, miután az elsô félidô végén 0–4-et mutatott az eredményjelzô.

Eredmények: Deportivo La Coruña–Valencia 1–5, Albacete–Real Mallorca 0–0, Getafe–Espanyol Barcelona 1–0, Levante–Atlético Madrid 1–0, Málaga–Numancia 4–1, Real Betis Sevilla–Athletic Bilbao 2–1, Real Sociedad–Racing Santander 0–1 és Villarreal–Sevilla 0–0. Kedden játszották: Real Madrid–Osasuna 1–0. Az FC Barcelona–Real Zaragoza mérkôzés lapzárta után kezdôdött. A bajnokság állása:

1. Valencia 4 3 1 0 12–5 10
2. Real Madrid 4 3 0 1 3–1 9
3. Espanyol 4 2 1 1 6–3 7
4. Barcelona 3 2 1 0 5–1 7
5. Zaragoza 3 2 1 0 7–4 7
6. Atl. Madrid 4 2 1 1 5–2 7
7. Osasuna 4 2 1 1 7–5 7
8. Málaga 4 2 1 1 6–4 7
9. Sevilla 4 2 1 1 4–2 7
10. Levante 4 2 1 1 5–5 7
11. Mallorca 4 1 1 2 3–4 4
12. Betis 4 1 1 2 6–9 4
13. Numancia 4 1 1 2 3–6 4
Santander 4 1 1 2 3–6 4
15. Deportivo 4 1 1 2 5–10 4
16. Villarreal 4 0 3 1 2–3 3
17. Getafe 4 1 0 3 3–6 3
18. Bilbao 4 0 2 2 5–7 2
19. Sociedad 4 0 2 2 2–5 2
20. Albacete 4 0 1 3 3–7 1

• A francia bajnokság hetedik fordulója után az elmúlt szezonban Bajnokok Ligája-döntôt játszó AS Monaco áll a tabella élén, miután a hercegségi csapat a 90. percben büntetôbôl lôtt góllal legyôzte a vendég Nantes együttesét. Bölöni László együttese, a Stade Rennes egygólos gyôzelmet aratott az Olympique Marseille ellen.

Eredmények: Monaco–Nantes 2–1, Stade Rennes–Olympique Marseille 1–0, Lens–Paris Saint-Germain 2–2, St. Etienne–AJ Auxerre 3–1, Sochaux–Lille 0–2, Bastia–Girondins Bordeaux 1–4, Caen–Racing Strasbourg 0–0, Istres–AC Ajaccio 0–1 és Metz–Nice 1–1.

Az élcsoport: 1. AS Monaco 16 pont, 2. Olympique Lyon 15, 3. Lille 13, 4. Girondins Bordeaux 12 (11–3), 5. AJ Auxerre 12 (11–8), 6. Metz 12 (8–8), …, 9. Stade Rennes 11.

• Az angol labdarúgó Ligakupa második fordulójában óriási meglepetésre kiesett az élvonalbeli Blackburn Rovers, miután hazai pályán büntetôkkel alulmaradt a harmadosztályú Bournemouth ellenében.

Néhány érdekesebb eredmény: Aston Villa–Queens Park Rangers (II.) 3–1, Blackburn Rovers–Bournemouth (III.) 3–3 — büntetôkkel 6–7, Boston (IV.)–Fulham 1–4, Bristol City (III.)–Everton 2–2 — büntetôkkel 3–4, Northampton (IV.)–Southampton 0–3, Oldham (III.)–Tottenham Hotspur 0–6.

• A Szélesi Zoltánnal és Lôw Zsolttal felálló Energie Cottbus kiesett a labdarúgó Német Kupából, miután a második fordulóban hazai pályán büntetôkkel vereséget szenvedett a Hannover 96 csapatától. Nagy meglepetésre a Dárdai Pált 90 percen keresztül foglalkoztató Hertha Berlin SC-nek sem sikerült a továbbjutás, az amatôr Braunschweig túl nagy falatnak bizonyult. A továbbra is sérült Lisztes Krisztiánt nélkülözô Werder Bremen óriási csatában búcsúztatta a Bayer Leverkusent.

Eredmények (az élvonalbeli együttesek mérkôzései): Braunschweig (amatôr)— Hertha Berlin SC 3–2, 1. FC Kaiserslautern–FC Schalke 04 Gelsenkirchen 3–4 — hosszabbítás után, Oberhausen (II.)— VfB Stuttgart 0–2, Energie Cottbus (II.)— Hannover 96 2–2 — büntetôkkel 4–5, Borussia Dortmund–Unterhaching (II.) 3–1, Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3–2 és 1. FC Köln (II.)–Hansa Rostock 3–3 — büntetôkkel 2–4.

(-bb)

TENISZ
Davis-kupa

(8. old.)

A Davis Kupa két elôdöntôje (Egyesült Államok–Fehéroroszország és Spanyolország–Franciaország) mellett a Világcsoportban maradásért nyolc osztályozót is lebonyolítanak a hét végén.

A mûsor:

Ausztrália–Marokkó, Perth; Chile–Japán, Vina del Mar; Horvátország–Belgium, Rijeka; Paraguay–Csehország, Lambare; Szlovákia–Németország, Pozsony; Ausztria–Nagy-Britannia, Pörtschach; Románia–Kanada, Bukarest; Oroszország–Thaiföld, Moszkva.

Ami a román–kanadai összecsapást illeti: megejtették a sorsolást, az elsô egyéni mérkôzésen Andrei Pavel Simon Larose ellen lép pályára pénteken 11 órától, majd az összecsapás után lebonyolítják a Victor Hãnescu–Frederick Nimayer találkozót is. Szombaton bonyolítják le a párosmérkôzést, majd vasárnap a két utolsó egyéni találkozót.

Charlestonban az Egyesült Államok Roddick, Fish, Bob Bryan, Mike Bryan felállásban szerepel Mirnyij, Volcskov, Szkripko és Karacsenya ellen, a két együttes korábban még nem játszott egymással. A hét végi találkozó egyértelmû esélyese a 31-szeres bajnok hazai együttes, már az is komoly meglepetés lenne, ha a vendégeknek sikerülne szorosabbá tenni az összecsapást.

Malágában a Spanyolország–Franciaország találkozón a házigazdák az esélyesebbek. A két csapat 81 esztendeje találkozott elôször egymással, s a franciák akkor szerezték egyetlen gyôzelmüket. A további négy összecsapáson a spanyolok nyertek. A legutóbbi mérkôzésen, 1972-ben a Roland Garroson 3–2-es vendéggyôzelem született. A spanyolok egy alkalommal nyerték meg a Davis Kupát (2000), míg a franciák kilencszer diadalmaskodtak (utoljára 2001-ben).

A múlt héten
Szeptember 13–19.

(8. old.)

• Szept. 13.: Három évtizeddel ezelôtt, 1974-ben ünnepélyes gyûlésen díjazták Budapesten a néhány héttel korábban (pontosabban: augusztus 18–25. között) Bécsben lebonyolított XIII. úszó-, mûugró és vízilabda Európa-bajnokságon legsikeresebben szerepelt magyar sportolókat. Az úszók közül Széchy Tamás mesteredzô az idô tájt legjelesebb tanítványát, Hargitay Andrást, aki 20 éves szünet után ismét magyar gyôztesként állhatott a dobogó legmagasabb fokára, abban az úszásnemben és távon, amelyet elôször 1954-ben írtak ki földrészünk legmagasabb szintû vetélkedôjén. Húsz év múltán Hargitay 2:03,80 perces idôvel nyerte a 200 m-es pillangóúszást, majd a 400 m-es vegyes úszásban 4:28,89 perces világcsúccsal vívta ki a gyôzelmet és az úszótársadalom osztatlan elismerését. És a szeptember 13-i "vizes" ünnep után az atlétákon, helyesebben: egy atlétanôn volt a sor, hogy megjutalmazzák: Bruzsenyák Ilona 665 cm-rel Európa-bajnoki címet szerzett távolugrásban a római Eb-n!

• Szept. 14.: Az elsô ôszi hónap közepén egymást érhették a sportolók jutalmazásai Budapesten. Az egész díjazási ünnepség csúcsaként következett a Magyarországon egyik legnépszerûbb — és sikerekben leggazdagabb — sportág, a vízilabda játékosainak kitüntetése: a Gyarmati Dezsô és Kárpáti György edzette válogatott szintén Európa-bajnoki címet szerzett. A csapat mögött a Szovjetunió és Jugoszlávia együttese következett a rangsorban, Románia csapata a hatodik helyen végzett. A magyar együttesben már kezdett kikovácsolódni az a válogatott, amely két évvel késôbb, 1976-ban, 12 éves szünet után újból olimpiai bajnok volt. A bécsi Európa-bajnokok: Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Görgényi István, Bodnár András, Sárosi László, Csapó Gábor, ifj. Szívós István, Kásás Zoltán, Horkay György, Konrád III. Ferenc és a gyergyószentmiklósi születésû kapus, Molnár Endre.

• Szept. 15.: Minél jobban felkészülni az ôsszel beinduló Balkán-bajnokságra! Ezt a jelszót tûzte ki a román labdarúgó-szövetség vezetôsége az akkori válogatottak elé. Az október 6-i elsô Bb-mérkôzést megelôzôen szeptembernek ezen a napján Szófiában barátságos mérkôzést játszott az együttes. A találkozó bizonyos fokig visszavágója is volt a tavasszal Bukarestben 3:0-s román gyôzelemmel végzôdött barátságos találkozónak. Ám a visszavágás nem járt sikerrel, ezúttal is a román színeket képviselô 11 aratott gyôzelmet, ezúttal szorosabb küzdelem után, 3:2 arányban. Ez a csapat nyert: Lãpuseanu — Czakó, Bürger — Borbély Gyula, Pop, Ciola — Dumitrescu, Dezsô, Sepi II., Madarász, Kovács I. Miklós (késôbb szóhoz jutott még Vogl Imre és Stanciu). A gyôztesek góljait Sepi II., Kovács (a "Nagy Kopek") és Dezsô rúgták.

• Szept. 16.: 30 esztendô telt el azóta, hogy a magyar Taróczy Balázs, az elmúlt évszázad utolsó harmadának legjelesebb budapesti teniszezôje — mellesleg az egy évvel korábbi olaszországi, pescarai Európa-bajnokság bronzérmese és 12-szeres országos bajnok — a lengyelországi Wroclawban (a volt Breslauban, magyarul: Boroszlóban) — a földrészi viadal döntôjében legyôzte a grúz-szovjet Metrevelit és megnyerte a férfi egyesek tornáját.

• Szept. 17.: Rocky Marciano, olasz származású amerikai hivatásos ökölvívó a nyolcadik menetben kiütéssel gyôzött kihívója, Ezzard Charles ellen és megvédte világbajnoki címét.

• Szept. 18.: Az elsô világháború évében megrendezett tenisz Davis-kupa döntôben Ausztrália csapata 4:1-re legyôzte a britek együttesét és ezzel a vetélkedô történetében sorrendben ötödször hódította el a Salátástál gúnynévvel ellátott trófeát.

• Szept. 19.: Húsz esztendeje, 1984-ben az 56 éves amerikai Joe Kittinger hôlégbalonnal átrepülte az Atlanti-óceánt, és ezzel 5600 km-es távolsági világcsúcsot ért el.

László Ferenc

KOSÁRLABDA
Az Eb küszöbén

(8. old.)

Az Európa-bajnoki részvétel küszöbén áll a román nôi kosárlabda-válogatott, miután az utolsó elôtti középdöntô-fordulóban hazai pályán gyôzött Belgium ellen. A mérkôzés nem volt mentes az izgalmaktól, hiszen a belga lányok is gyôzni jöttek Romániába (ez lett volna az utolsó esélyük a továbbjutásra), s a târgovistei mérkôzésen nemegyszer vezettek is. Sôt, az elsô negyedet meg is nyerték, miután szinte végig vezettek. Ezt követôen azonban a román lányok feltámadtak, bár a negyed elején a belgák már 6 ponttal is vezettek. A félidôben mégis 38:33-at mutatott az eredményjelzô Románia javára, s az elôny tovább nôtt a harmadik negyedben, 11 pontra. Az utolsó 10 percben a belgák még 4 pontra megközelítették a házigazda együttest, ám ennél többre már nem futotta erejükbôl, így végül 71:60-as eredménnyel ért véget a találkozó. A hazaiak legjobbja Brosovszky Mónika volt, 20 ponttal. Az utolsó fordulóban a román lányok a még nyeretlen Izrael otthonába látogatnak, amely ebben a fordulóban hazai pályán 52:88-ra kapott ki a németektôl. A románok jelenleg másodikok csoportjukban, 9 ponttal az ugyancsak 9 pontos Németország mögött, és ha nem is nyerik meg a C-csoportot, de gyôznek Izraelben, úgy továbbjutnak. Az Eb-re ugyanis a négy csoport gyôztese, valamint a két legjobb második jut ki, s jelenleg a legjobb második kategórában a románok vezetnek — a többi második helyezettnek ugyanis egy ponttal kevesebbje van.

• A magyar nôi kosárlabda-válogatott Európa-bajnoki középdöntô mérkôzésen Pécsett magabiztosan nyert az olaszok ellen, ezzel megszerezte elsô gyôzelmét a sorozatban.

Nôk, A-csoport, 5. forduló: Magyarország–Olaszország 82:67 (29:16, 15:19, 22:11, 16:21) — a csoport másik eredménye: Litvánia–Franciaország 73:53; az állás: 1. Litvánia 9 pont (345:289), 2. Franciaország (337:286) 9, 3. Magyarország 6, 4. Olaszország 5.

• A magyar férfi kosárlabda-válogatott hazai pályán Európa-bajnoki középdöntô mérkôzésen nagy csatában vereséget szenvedett a világbajnoki bronzérmes német együttestôl. Férfiak, C-csoport, 5. forduló: Magyarország–Németország 70:78 (27:18, 15:22, 15:14, 13:24). A magyar csapat így szombaton közvetlen ellenfele otthonában, Ukrajnában harcolhatja ki a továbbjutást. A csoport másik mérkôzésén: Ukrajna–Belgium 89:78, a csoport állása: 1. Németország 10 pont, 2. Magyarország 7 (433:409), 3. Ukrajna 7 (371:425), 4. Belgium 6.

• A román férfi válogatott még vasárnap 79:73 arányú vereséget szenvedett Izlandon. Az állás: 1. Dánia 4 pont, 2. Izland 3, 3. Románia 2.

Az oldalt szerkesztette: Póka János András


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -