2004. szeptember 30.
(XVI. évfolyam, 229. szám)

Megbékélt Iliescuval Petre Roman

(1. old.)

Szerdai kolozsvári sajtóértekezletén Petre Roman, a Demokrata Erô elnöke az újságírók értésére adta, hogy szövetkezni szeretne a Szociáldemokrata Párttal. — Megbékéltem Ion Iliescuval. Rájöttem, hogy mégsem különbözünk annyira, hiszen mindketten a polgárok érdekében politizáltunk — mondta.

Szerinte Romániában sok olyan politikus van, aki személyes érdekeit tarja szem elôtt. Bejelentette, hogy pártja szövetkezni készül. — Egyelôre nem tudom elárulni, mely politikai alakulatról van szó, annyit elmondhatok: nem a Nagy-Románia Pártról, az RMDSZ-rôl vagy a nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt alkotta D.A. választási szövetségrôl van szó — tette hozzá Petre Roman utalva arra, hogy a kormánypártra gondolt.

Kifejtette, a partnerségi szerzôdés egyik feltétele az lesz, hogy a választások megnyerése esetén a Demokratikus Erô külön parlamenti frakciót alakítson.

K. O.

Halálosan gázolt a Bechtel sofôre

(1., 5. old.)

Szerdán szomorú hírrel szolgáltak a Bechtel képviselôi: az erdélyi autópályát építô multinacionális cég egyik munkatársa halálos balesetet okozott Aranyosgyéresen. Drew Slaton, kommunikációs menedzser elmondta: délelôtt fél tizenkettôkor a Laminoristilor utcában a Bechtelnek dolgozó 31 éves Corpodean Vasile elgázolta a kis teljesítményû motorral felszerelt kerékpárján szabályosan közlekedô 72 éves Diosan Lioreant. A CJ 034175-ös rendszámú Nissan Terano terepjárót vezetô Corpodean elszunnyadt a kormánynál és átsodródott a másik sávra, a nyugdíjas kerékpárosnak nem volt ideje kikerülni a balesetet. Liorean a helyszínen szörnyethalt.

Az autópályát építô cég képviselôje sajnálatát fejezte ki a tragikus kimenetelû baleset miatt.

Ugyanakkor Slaton arról tájékoztatott, hogy október elsején Csürülye környékén két völgyhidat építenek. Bejelentette, hogy az autópálya építési munkálatait addig folytatják, amíg az idôjárás megengedi. — Jelenleg a meteorológiai körülmények alakulása az egyetlen olyan tényezô, amely hátráltathatja a munkálatokat — mondta a Bechtel munkatársa.

A kommunikációs menedzser cáfolta a központi sajtóban megjelent hírt, miszerint a Bechtel francia érdekeltségû alvállalkozókat alkalmazott volna az autópálya felépítésére. — Tudomásom szerint az európai céget az Országos Útügyi Igazgatóság alkalmazta — jegyezte meg.

Drew Slaton arról is beszámolt, hogy nemrég a Bechtel képviselôi munkaerôvásáron vettek részt. — Meglepett a fiatalok szakképzettsége — mondta, majd hozzátette, hogy a cég standjánál jelentkezô fiatalok 10–15 százalékát interjúra hívják. A Bechtel elsôsorban topográfusokat, mérnököket, számítástechnikusokat és könyvelôket keres.

K. O.

Romániában nem tisztelik a szellemi tulajdont
Hosszadalmas folyamat a termékek levédése

(1., 4. old.)

Tegnap a Kolozs Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a proIntelect Koalíció elnevezésû érdekvédelmi csoport találkozott a sajtóval, hogy a magántulajdonról, a kereskedelmi márkavédelemrôl, az ipari lopásnak Romániában ugyancsak elharapózott jelenségérôl cseréljen véleményt.

Dr. Dorin Isoc Európa-szerte elismert iparjogvédelmi tanácsos, a Mûszaki Egyetem tanára, a szellemi tulajdon lopása fogalmát arra vezeti vissza, hogy a szocializmus idején leszoktunk a magántulajdon tiszteletérôl, ezt most újra kell tanulnunk. Már az elemi iskola elsô osztályától kezdve. De mit lehessen tenni, ha maga az arra hivatott hatóság sem próbál változtatni? Sôt, egyetemi példával élve, egy tanár ellen azért indult eljárás, mesélte, mert 43 diákját dolgozatmásolás címén jelentette fel. A Mûszaki Egyetemen ma már tantárgyként oktatják a plagizálást, de a gyakorlat szerint mindenkinek szüksége lenne ilyen ismeretekre. Maga a termék levédése hosszadalmas folyamat, és két szakaszból áll: a védelem megszerzésébôl és annak kezelésébôl. Ezt a vállalatnak kell megtennie. Nálunk az ide vonatkozó nyugati törvényt elég pontosan lefordították, csak éppen az alkalmazásával van baj. Az igazságkeresô akciót a károsult indítja el, de a rendôrség nincs kellôképpen felkészülve az ilyen kérdések rendezésére. Dorin Isoc véleménye, hogy a lényeg egy új termék megalkotásában az ötlet, a "szikra", a szerzôi jog megfelelô honorálása, mégha az látszólag kisebb "terjedelmû" is, mint az együttmûködésben születô megvalósítás, ami után különben más jellegû pénzbeli elismerés jár.

Kóos Ferenc vállalkozó és mûvészet-mecénás, a Jolly Contor Kft. igazgatója, saját negatív esetét tárta fel. Épületek belsô vízvezetékeihez használatos kis ajtókat importált, havi 100 ezer eurós tételekben. Mígnem egyszerre látszatra teljesen egyforma, mégis háromféle termék jelent meg a színen. Az eredeti cseh mellett felbukkant a hamisított török, az eredeti standard felirattal. Hogy aztán megjelenjen a harmadik, egy volt alkalmazottjának a másolt terméke, ami olyan jóra sikeredett, hogy megalkotója a márka levédéséig bátorodott vele, mi több, a kereskedelmi kamara kitüntette a "bátor, kezdeményezô újító vállalkozó szelleme" címén. Jellemzô a törvények átjátszhatóságára, hogy a kárt okozó egykori kolléga a számonkéréskor így nyilatkozott: "Van öt ügyvédem." Szóval, hiába az európai védettség valamely termékre, az Romániában nem biztos, hogy érvényesül...

Olga Stanciu, a Jolidon társaság igazgatója, a textiliparban és általában a divatban észlelhetô hat hónaponkénti változásokkal kapcsolatos hamisításokra hívta fel a figyelmet. Talán nincs még egy iparág ebben az országban, ahol több ötletet lopnának, mint itt.

Az áru védjegye a vásárló biztonságát hivatott szolgálni. De ha már azt is hamisítják, akkor csak az ár nagysága lehet valamelyest mérvadó. Kóos Ferenc szerint Romániában nincsen ellenôrzô hatóság. A Fogyasztóvédelmi Hivatal sem avatkozik be. Dorin Isoc elmondta: ilyen kérdésekbe az állam sehol sem szól közbe, mert Nyugaton a magántulajdon szent, és aki egyszer nyilvánosan leszerepelt, az a saját vállalkozásának a sírját ássa meg. A legtöbb ilyen jellegû lopás az Amerikai Egyesült Államokat éri, ahol sajátos törvényeket dolgoztak ki a rizikófaktorokként nyilván tartott országokkal szemben. Nálunk, — és itt megint visszajutunk oda, ahonnan elindultunk, — mindent az iskolai neveléssel kell elkezdeni: ami az enyém, az nem a tied...

Ördög I. Béla

Lecsillapodtak a kedélyek a CUG-nál

(1. old.)

Megoldódni látszik a Kolozsvári Nehézgépgyárnál (CUG) a dolgozók és a vezetôség között kialakult konfliktus azt követôen, hogy Valentin Cuibus, Kolozs megye prefektusa kedden a késô esti órákban személyesen szállt ki a helyszínre, hogy kiszabadítsa Marinela Chelut, a gyár ügyvezetôjét, akit közel száz munkás tíz órán keresztül fogva tartott irodájában.

A gyár komoly anyagi nehézségekkel küszködik, 864 milliárd lej tartozást halmozott fel, ezért a szakszervezetek kérésére augusztus 2-tól önfelszámolási eljárás indult be. A vita tárgyát az a kollektív munkaszerzôdés képezi, amelynek értelmében 5,6 milliárd lej végkielégítést kellene kapnia annak a 280 munkásnak, aki tegnap töltötte utolsó munkanapját a CUG-nál. A gyár részvényeinek több mint 90 százalékát birtokló Állami Aktívákat Értékesítô Ügynökség jogászai szerint azonban ez a munkaszerzôdés a felszámolás beindítása miatt érvényét veszítette.

Nem így vélekednek a gyár szakszervezeti vezetôi, akik továbbra is az elbocsátottaknak 20 hónapon keresztül kijáró 5,7 milliárd lej végkielégítést követelik. Az utolsó szó azonban az igazságszolgáltatásé lesz. Valentin Cuibus elmondta: várhatóan holnap születik ítélet arról, hogy a kollektív munkaszerzôdés érvényes-e vagy sem. A prefektus szerint Marinela Chelu helyesen járt el, és nem adhatta ki a dolgozóknak a pénzt, amíg nem tisztázódik a szerzôdés körüli jogi vita, hiszen ha mégis kiderülne, hogy a dokumentum érvénytelen és ô közben kifizette volna a munkásokat, akkor a számvevôszék a gyár vezetôjét vonta volna felelôsségre.

B. T.

KRÓNIKA

KISHIREK

(2. old.)

SENKÁLSZKY ENDRE érdemes mûvész 90. születésnapját ünnepli a Kolozsvári Állami Magyar Színház. A Kolozsvár Társasággal közösen szervezett rendezvényt október 3-án, vasárnap du. 5 órakor tartják a színházban. Kötô József A színház fanatikusa címû, Senkálszky Endrérôl készült monográfiáját is ekkor mutatják be.

A CSEMETE REFORMÁTUS ÓVODA idén is folytatja a délutáni zeneóvodai oktatást Nistor Krisztina és Maksay Júlia zenetanárnôk vezetésével. Dr. Lészai Emôke óvónôvel együtt szeretettel várják a 4–6 éves, zenét szeretô csemetéket október 6-án, szerdán du. 5 órára a Párizs utca 13. szám alatti óvodába. Telefon: 0264/594-928, 0745-518041.

AZ RMDSZ DONÁT NEGYEDI SZERVEZETE az általános állóurnás elôválasztásokra készülve kolozsvári összmagyar lakossági fórumot szervez október 1-jén, pénteken du. 6 órai kezdettel az Etelköz/Vlahutã utcai református imaházban. Szeretettel várnak minden érdeklôdôt, aki szeretné megismerni a jelölteket. Ezúton hívják meg a Kolozs megyei RMDSZ-es képviselô- és szenátorjelölteket is a találkozóra, hogy fejtsék ki elképzeléseiket, válaszoljanak a választók kérdéseire.

AZ RMDSZ BELMONOSTORI KERÜLETÉNEK VÁLASZTMÁNYA találkozót tart Vekov Károllyal és Fekete Emôkével szeptember 30-án, csütörtök délután 6 órától a Mócok útja 75. szám alatti székházban. Témák: a parlamenti munka és az elôválasztások. Mindenkit szívesen látnak.

Ruhapista

(2. old.)

Adott arra, hogy tudják róla: már gyermekkorában, Nagykárolyban egy Hubay-tanítvány volt elsô tanárnôje. Fôiskolai mentora, Balogh Ferenc szintén egy Hubay-tanítványtól, Gábriel Ferenctôl tanult, Hubay pedig Joachimtól, következésképpen ô, Ruha István a nagy magyar hegedûmûvész-iskola egyenes ágú leszármazottja. A híres orosz-zsidó hegedûsöket — csak néhány nevet említek a sok közül: Efrem Zimbalist, Mischa Elman, Jascha Heifetz, David Ojsztrah, Oleg Kagan, Gidon Kremer — afféle nagybátyjainak, illetve unokatestvéreinek tekintette, hiszen a szentpétervári iskolát (amely egy idôn túl az odesszai ágon állította a legtöbb világnagyságot) a veszprémi születésû Joachim-tanítvány, Auer Lipót alapította meg. Egyszer megkockáztattam, hogy barátságosan beolvassak neki: "Pista, te fontoskodsz, s ez nem áll jól neked. Te hegedûsfenoménnek születtél. Már diákkorodban jobban hegedültél, mint a tanárod. Olyan fontos neked ez az elôkelô vérvonal?" Erre ô nagyon okosan válaszolt, talán ezekkel a szavakkal: "Mások is születnek hegedûsfenoméneknek és nem lesz belôlük semmi. Én tanultam is, hogy legyen belôlem valami. Én igenis Balogh-tanítvány vagyok s az ô révén is Joachim-leszármazott!"

Az 1931-es születésû Balogh-tanítvány huszonévesként látványosan megnyert három igen tekintélyes nemzetközi versenydíjat: egy harmadikat Moszkvában (Csajkovszkij, 1958), egy másodikat Párizsban (Thibaut, 1959) és az elsôt Bukarestben (Enescu, 1958). Többé nem kellett iparkodnia, hogy elismerjék. Ion Voicu mellett Románia legkeresettebb hangversenyhegedûsévé lett, olyanná, aki csak tele termek elôtt játszik. Hangversenyek százait-ezreit adta vidéki filharmonikusokkal. (Tanúsítom, hogy nem vált a rutin rabjává. Minden fellépéséért megdolgozott, mindegyik elôtt izgult.) A fôváros hangversenyintézményei is derekasan foglalkoztatták, az országos hanglemezgyár és a külföld is. Dicséretére legyen mondva, nem elégedett meg a körülrajongott csak-virtuóz státusával: 1964-ben Horváth Lászlóval, Fülöp Lászlóval és Dula Imrével vonósnégyest alapított, amelynek létét — valamikor a nyolcvanas években — két tag külföldi letelepedése szüntette meg. Már 1963-ban elkezdett tanítani a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián, elôbb óraadóként, majd professzorként. 2003-ban, miután nyugdíjazták, mint nélkülözhetetlen oktatónak, a fôiskola szenátusa a konzulens professzori rangot is megadta.

Személyiségétôl semmi sem állt távolabb, mint a nagyképûsködés. Akivel csak tehette, kölcsönösen tegezôdött. Szívesebben volt Ruhapista, mint Stefan Ruha vagy Ruha István, a Román Köztársaság, illetve a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze. Ünnepeltetéseit, az iránta megnyilvánuló ragaszkodás jeleit irigylésreméltó természetességgel tudta elfogadni. Hozzátartozik a Ruha-legendáriumhoz, hogy nagy külföldi verseny- és hangversenysikerei után szeretett bölcsôhelyére, Nagykárolyba hazatérni és ott egy-egy hajnalba nyúló estét családi körben átbaselni, amin magyarul átmuzsikálás értendô. Családszeretô ember volt. Nem hiszem, hogy akadt volna ismerôse, aki ne szerette volna. Tanítványai rajongtak érte.

Utoljára a fôiskola elsô emeleti folyosóján, a rektori iroda elôtt találkoztam vele, talán két hónapja. Tudtam, hogy nagy mûtét után van, nem tudhattam, hogy milyen, még nagyobb mûtét elôtt áll. Keveset beszéltünk. "Jól vagy?" "Hát te?" — ez volt az életkorunkhoz illô fôszólam. "Könnyû neked" — mondta. "Te szívbeteg vagy, hirtelen fogsz meghalni, észre sem veszed." De nem panaszkodott.

Nehéz halála volt, de tudtommal sosem adta fel a reményt. Még a napokban is kérte titkárságunktól jövô tanévi növendékeinek a névjegyzékét.

Drága Ruhapista,

Nehéz szívvel válok meg tôled. tudom, hogy ott, az Örökkévalóságban is mindenki szeretni fog Téged. A boldog viszontlátás reményében búcsúztatlak.

Tisztelôd, nemzedéktársad, barátod,

László V. Ferenc

Barabás Miklós Emléknap

(2. old.)

Barabás Miklós Emléknapot rendez október 1-jén a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat a megújult-felújított Városmajor utcai Barabás-villában.

Amint arról már lapunkban is hírt adtunk, a szemet gyönyörködtetô klasszicista épület, amelyet 1840–41-ben a neves festômûvész építtetett, nemcsak otthonául és mûterméül szolgált, hanem a kor kulturális találkozó-helyévé is vált. A változó idôk azonban az épületet is alaposan megváltoztatták. Az egykori pezsgô mûvelôdési élet megszüntével a hajdani parádés villa olyannyira kegyvesztetté vált, hogy sorsa a lassú pusztulás lett. A romos épületet a helyi önkormányzat ébresztette fel Csipkerózsika-álmából. Példás odafigyelésével és támogatásával, valamint Basa Péter tervezô szakszerû irányításával valósággal újjászületett — a sikeres felújítást egy júliusban átadott Europa Nostra-díj is bizonyítja —, és 2003 szeptembere óta rendezvény- és kulturális központként mûködik. Ottjártamkor, a hónap elején éppen Czér Péter és Miltényi Miklós rendkívül igényes, a legkorszerûbb mûvészi nyelven fogalmazott kisplasztikai és grafikai munkáit tekinthettem meg, és élvezhettem az önkormányzat mûvelôdési osztályának, nevesen Gonda Attilának és Praimajer Máriának kitüntetô figyelmességét. A kolozsvári székhelyû, Jakobovits Miklós vezette Barabás Miklós Céh képviseletében kerestem fel a Barabás-villát mûködtetô budapesti önkormányzatot, amelynek illetékesei nyitottnak bizonyultak irányunkban, örültek a kapcsolatfelvételnek és a feltehetôen kialakuló jövôbeni kulturális együttmûködésnek.

A dr. Mitnyan György polgármester irányította önkormányzat a rendezvény- és kulturális központként mûködô Barabás-villa megnyitásának 1 éves évfordulója alkalmából október elsején, pénteken Barabás Miklós Emléknapot szervez. A 14 órakor kezdôdô rendezvénysorozat keretében életrajzi filmeket vetítenek, lesz hangszerbemutató és 19. századi muzsika, valamint rajzverseny gyermekeknek. 17 órakor dr. Mitnyan György polgármester mond köszöntô beszédet és dr. Basics Beatrix mûvészettörténész megnyitja az emlékszoba avatóval egybekötött Barabás Miklós emlékkiállítást. Utána kerül sor a villa mögötti kertben Barabás Miklós szobrának felavatására. Pokorni Zoltán országgyûlési képviselô mond köszöntôt és Miholcsa József szobrászmûvész beszél alkotásáról. Az ünnepi zárszó dr. Mitnyan György polgármestert, valamint a Barabás-leszármazott Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész professzort illeti meg.

"A Barabás-villa él, és várja látogatóit, akik ezt már Európában is hírül vették" — olvassuk a XII. kerületi polgárok lapjában, a Hegyvidékben. Reméljük: nemsokára kolozsvári napilapunkban is arról adhatunk hírt, hogy a budapesti Barabás-villa kistestvére, a Farkas utcai, éppen felújítás alatt álló épület, a Barabás Miklós Céh székháza is feléled és várja látogatóit.

Németh Júlia

Egy szerelem története

(2. old.)

Rendhagyó kötetbemutató színhelye volt szeptember 28-án délután a Reményik Sándor Galéria. Kuppán Mária Futótûz címû versgyûjteménye több szempontból is különlegesnek számít: szerzôje 40. életévén túl kezdett verseket írni, ezek a költemények egytôl egyig a szerelemrôl szólnak, egy mély és tiszta érzelembôl táplálkozva.

A kötetet útjára bocsátó Mûvelôdés Könyvmûhely nevében Szabó Zsolt fôszerkesztô köszöntötte a szép számú érdeklôdôt, majd Jancsik Pál költô-mûfordító méltatta a verseket. Elmondta: szerzôjük egy esztendôvel ezelôtt még maga sem gondolta, hogy hamarosan költôként, kötettel jelentkezik, hiszen soha nem foglalkozott versírással. A méltató Babits Mihálynak az Európai irodalom története címû összefoglaló mûve Szapphóra vonatkozó sorait idézte a szerzôre vonatkoztatva: "Itt minden szó szerelem". A versek keletkezésérôl Kuppán Mária annyit árult el: spontán módon, maguktól jelentkeztek abban az életkorban, amikor az ember már megtanulja, hogy fontosabb a belsô odafigyelés, hiszen szeretni csak belülrôl lehet. Ugyanakkor azt is hozzátette: valakinek a szeretete, gyengédsége kellett ahhoz, hogy ezek az írások felszínre törjenek.

A közönség ízelítôt is kaphatott a szerelmes versekbôl Vindis Andrea és Tyukodi Szabolcs fiatal színmûvészek elôadásában, ráadásként pedig meghallgathatták a szerzônek azt a költeményét is, amely megihlette Hary Béla zeneszerzôt. A megzenésített verset Hary Judit adta elô. Zárómozzanatként Kuppán Mária két lánya, Kovács Orsolya és Kovács Emôke hegedûjátéka is felcsendült, majd a szerzô dedikálta élete elsô kötetét, amelyet a tervek szerint hamarosan több is követ majd.

S. B. Á.

MOZI

(2. old.)

KOLOZSVÁR

KÖZTÁRSASÁG — A sötétség krónikája — amerikai bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 17, 20, 23; kedvezménnyel naponta 23 órától, hétfôn minden elôadás.

MÛVÉSZ–EURIMAGES — Orient Express — román bemutató. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap 22.30 órától kedvezménnyel és kedden minden vetítés.

GYÔZELEM — Garfield — bemutató. — Vetítések idôpontja: 14, 16, 20; Rengeteg — bemutató. — Vetítések idôpontja: 18, 22.

FAVORIT — Pókember 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30, kedvezménnyel csütörtökön egész nap.

TORDA

FOX — Bajos csajok — bemutató. — Vetítések idôpontja: 16, 18; Betörô az albérlôm — bemutató. — Vetítés idôpontja: 20 óra.

DÉS

MÛVÉSZ — Shrek 2 — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17, 19; pénteken, szombaton, vasárnap 21 órától kedvezménnyel és hétfôn mindenelôadás.

SZAMOSÚJVÁR

BÉKE — Godsend — bemutató. — Vetítések idôpontja: 19, 21; A passió — ismétlés. — Vetítés idôpontja: 17.

BESZTERCE

DACIA A-TEREM — Bollywood Queen — angol. — Vetítések idôpontja: 13, 15, 17.30, 20; pénteken, szombaton, vasárnap: 22; kedvezménnyel: pénteken, szombaton, vasárnap 13 órától, hétfôn minden elôadás.

DACIA B-TEREM — Balhé — amerikai. — Vetítések idôpontja: 14.30, 17, 19.30; pénteken, szombaton, vasárnap: 21.30; kedvezménnyel kedden minden elôadás.

GYULAFEHÉRVÁR

DACIA — Starsky&Hutch — amerikai. — Vetítések idôpontja: 15, 17.30, 20; kedvezménnyel pénteken, szombaton, vasárnap 22 órától és hétfôn minden elôadás.

SZÍNHÁZ

(2. old.)

MAGYAR SZÍNHÁZ

Október 1-jén, pénteken este 8 órakor: Christopher Marlowe: Doktor Faustus tragikus históriája — stúdióelôadás. Rendezô: Mihai Mãniutiu m. v. — CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK!

Október 3-án, vasárnap du. 5 órakor: A színház fanatikusa — A 90 éves Senkálszky Endre színmûvész köszöntése. A Kolozsvári Társasággal közös rendezvény. — A belépés díjtalan.

ROMÁN SZÍNHÁZ

Ma, szeptember 30-án, csütörtökön este 8 órakor: Csehov: A sirály.

Október 2-án, szombaton este 7 órakor: Solo on-line — Vava Stefãnescu balettkompozíciója.

OPERA

(2. old.)

MAGYAR OPERA

Október 2-án, szombaton este fél 7 órakor: Hervadó petúniák — TAMÁS GÁBOR KONCERTJE. Házigazda: Csép Sándor.

Október 4-én, hétfôn este fél 7 órától: közkívánatra megismétlik a Hervadó petúniák Tamás Gábor koncertet.

Október 5-én, kedden este fél 7 órakor: Erkel Ferenc: Dózsa György. Vezényel: Hary Béla. Rendezô: Dehel Gábor. — Tavalyi Egyetemi bérlet.

ROMÁN OPERA

Október 4-én, hétfôn este 7 órakor: Donizetti: Lammermoori Lucia.

BÁBSZÍNHÁZ

(2. old.)

Október 2-án, szombaton 12 órakor: A csuka parancsára — magyar tagozat.

Október 3-án, vasárnap 12 órától: Alina és Libácska — román tagozat.

Az oldalt szerkesztette: Németh Júlia

VÉLEMÉNY

Mesélgetek (2)

(3. old.)

Az olaszokról azt tartják, hogy nagyon heves vérmérsékletûek. Lehet, hogy az élet bizonyos területén azok, de a hétköznapokban nagyon nyugodtak, türelmesek. Mert azokra az emberekre, akik birkatürelemmel vezetik gépkocsijukat az egymás fenekét érô gépkocsisorban, türelmesen kivárják, amíg egy gyalogos átbattyog az úttesten, s ha véletlenül az egyik kocsi megkarcolja a másikat a tömörülésben, még csak egy "fityiszt" sem mutat a károsult a károsítottnak, az ilyen emberekre csakis a nyugodtság, a türelmesség lehet a jellemzô. Igaz, hogy minden második, na jó, ne túlozzunk, minden harmadik-negyedik kocsi valahol meg van ütve, karcolva, horpadva. De ez senkit nem izgat. Másként nem is lehetne egy akkora forgalmú városban, mint Róma.

Más, ami szintén nyugodtságot, türelmességet tükröz, hogy nyilvános helyeken sehol nincs tülekedés, egymást lökdösés. Pedig állandóan sokan várnak a vonatra, metróra, buszra, mégis mindenki nyugodtan, sietség nélkül száll fel, kivárva az elôtte lévôt, amíg belép a jármûbe. Igen, jól értették, belép, itt nincsenek "fellépések", a jármûvek lépcsôi egy vonalban vannak a peronnal, járdával. Így aztán babakocsival vagy tolókocsival is könnyedén fel lehet bármilyen tömegközlekedési jármûre ülni. Az olaszok nem csupán türelmesek, de barátságosak, segítôkészek is.

És becsületesek. A jármûveken nincs jegyellenôrzés. Mindenkinek a saját lelkiismeretére, becsületére van bízva, hogy érvényesíti-e a jegyét a vasúti peronon található automatáknál, vagy a buszokon vagy sem. Ottlétünk alatt egyetlenegyszer sem volt ellenôrzés, pedig naponta többször ültünk vonaton-metrón-buszon. A helyiek valószínûleg a nagy kedvezményt biztosító bérleteket veszik igénybe, de a tömegközlekedési jármûveket ritkábban igénybe vevôk tisztességesen érvényesítették jegyüket, anélkül, hogy árgus ellenôrszemektôl kellene tartaniuk. Hangosnak hangosak az olaszok, lehet, hogy forróvérûek is, de ettôl még nyugodtak, türelmesek és becsületesek.

B. É.

Nyelvápolás
Nyugati-Kárpátok? Nyugati-havasok? Nyugati-érchegység?

(3. old.)

A nyugaton a Tisza alföldje, keleten az Erdélyi-medence, északon a Szamos, délen a Maros által határolt — a Bükköt, a Meszest, a Réz-hegységet, a Gyalui-havasokat, a Király-erdôt, a Vlegyászát, a Bihar-, a Béli- és a Zarándi-hegységet, az Erdélyi-érchegységet, a Bedellôi-havasokat magába foglaló — hegyvidék neve magyarul Erdélyi-szigethegység. Rövidebben Szigethegységnek is mondják.

1990 elôtt errôl nem lehetett írni, mert amit ránk kényszerítettek, az szent és sérthetetlen volt. Azóta majdnem tizenöt év telt el, de a hazai magyar sajtóban, rádióban, tévében még mindig fölbukkannak a tükörfordítással átvett, meg a hegység magyar nevével keresztezett változatok:

1. Nyugati-Kárpátok — a romániai magyar sajtóban, rádióban, tévében egyaránt használják. Legutóbb a faluturizmussal kapcsolatban, a kolozsvári rádióban egy tordaszentlászlói polgár.

E név azt a téves szemléletet tükrözi, mely szerint a Kárpátok csak Románia területén húzódnak. Ilyen értelemben háborgott évekkel ezelôtt Ion Iliescu, amikor a magyar, lengyel és ukrán részvétellel létrehozott Euro-Kárpát Régió nevében szereplô második összetevô létjogosultságát kifogásolta.

Ez a román Carpatii Occidentali ’Nyugati-Kárpátok’ tükörfordítása. Teljességgel helytelen, mert a Kárpátok legnyugatibb része, a Kis-Kárpátok, a Dunánál, a Pozsonytól kissé nyugatabbra fekvô Dévénynél kezdôdik, s a hegyvonulatnak a Tapolyig terjedô elsô része — összefoglaló néven — Északnyugati-Kárpátok. Ha tehát a Kárpátoknak egy Nyugati- elôtagú része is lenne, annak az Északnyugati-tól, s egyben Dévénytôl, tehát a Dunától délre kellene húzódnia. A hegyvonulatnak ez a része azonban nem létezik. A folyó jobb partján, a Kis-Kárpátoktól délnyugatra lévô hegyvidék (Lajta-, Soproni-, Kôszegi-, Rozália-hegység) ugyanis a Keleti-Alpok keleti vége. Tehát egy, az Északnyugati-Kárpátoktól több száz kilométerrel kelet-délkeletre fekvô hegységet Nyugati- elônévvel Kárpátoknak nevezni, a lehetô leghelytelenebb. Nem beszélve arról, hogy keletkezése szempontjából az Erdélyi-szigethegység nem a harmadkor derekán, a miocénben kialakult takaróredôs, gyûrôdéses Alpok–Himalája-vonulat, hanem az óidei, variszkuszi röghegységrendszer része. Az más kérdés, hogy utólag, a Kárpátok keletkezése elôtt, majd kiemelkedése során új elemekkel, részekkel bôvült.

2. Nyugati-havasok — például a bukaresti rádió magyar adásának idôjárás-jelentésében említik. E név a ’nyugati hegyek, havasok’ jelentésû román Muntii Apuseni-bôl való. Magyar földrajzi névként már csak azért is helytelen, mert nincs Keleti- elôtagú párja. Ily módon a megkülönböztetô jelzô teljesen félrevezetô. Ráadásul fölösleges átvétel, mert a hegység neve Erdélyi-szigethegység.

3. Nyugati-Szigethegység — újságban, folyóiratban is elôfordul. A Nyugati-Kárpátok elôtagjának és az Erdélyi-szigethegység utótagjának keresztezésébôl való. Értelmetlen, akár a fennebb említett Nyugati-havasok, hiszen Keleti- elôtagú Szigethegység nem létezik, az efféle jelzôt pedig kifejezetten egy keleti valaminek a nyugati párjától való megkülönböztetése céljából alkalmazzuk.

4. Nyugati-érchegység — a kolozsvári rádió magyar adásában a nagyenyedi Mezei Sándor emlegeti ma- kacsul. Elsô pillantásra látható, hogy a tudósító "újítása", aki az Erdélyi-érchegységet a Nyugati- elôtaggal illetett -Kárpátokkal, -havasokkal avagy a -szigethegységgel keresztezte. Megfelelôje románul sem létezik, e nyelven a hegység neve Muntii Metalici. Magyarul csakis Erdélyi-érchegység.

Itt az ideje, hogy észrevegyük: a magyar és a román két, egymástól független nyelv. Ennek alapján egyszer s mindenkorra föl kell hagynunk azzal a parancsuralmi rendszer idején nyakunkba varrt gyakorlattal, hogy a románból tükör- vagy egyéb fordítással vegyünk át olyan földrajzi neveket, amelyeknek a magyarban rég kialakult, hagyományos alakjuk van.

Mindebbôl látható, miért ragaszkodik a hatalom görcsösen ahhoz, hogy a kisebbségek a román történelem mellett a földrajzot is csak román nyelven tanulják: hadd beszéljünk, írjunk úgy, vagy még úgyabbul, mint fentiek, hadd feledjük el nyelvünk szerves részeit, a földrajzi neveket. Ez is az azonosságtudattól való megfosztás, a beolvasztás egyik eszköze.

Az Erdélyi-szigethegységet és az Erdélyi-érchegységet e néven említi, többek között, az Új Magyar Lexikon (II., Akadémiai Kiadó, Bpest, 1960, 219–220.), a Természettudományi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Bpest, 1965, II., 407.), a Panoráma kiadásában megjelent Románia (Bpest, 1971, 28–30.) és dr. Mátyás Vilmos: Utazások Erdélyben (Bpest, valamennyi kiadás) címû könyve, az Akadémiai Kiadó Kislexikona (A–Z, Bpest, 1968, 215.), a Magyar Nagylexikon (III., Akadémiai Kiadó, Bpest, 1994, 829–830.), A Torockói-hegység északi része és a Tordai-hasadék (Erfatur Kft, Kolozsvár, 1999), a Kolozsvár és környéke (Erfatur és Feycart Kft, Kolozsvár, 2000), legújabban pedig az Erdélyi-szigethegység címû hazai térkép.

Asztalos Lajos

Tôkéstelenül, ám Kovácsosan

(3. old.)

Elég nehéz lehet a politikával hivatásszerûen nem foglalkozó erdélyi magyar átlagember számára az RMDSZ-en kívüli, azzal szembehelyezkedô magyar politikai szervezôdések metamorfózisát és politizálását követni. Egyik ilyen szervezet, a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), az elmúlt hét végén tartotta kongresszusát Székelyudvarhelyen. Ki tudná ma már megmondani, hogyan jött létre az MPSZ, s kicsodák ennek a szervezetnek a prominens politikusai?

Talán még emlékeznek azonban az RMDSZ néhai Reform Tömörülés nevû platformjára, amely létének adott pontján Reform Mozgalommá alakult, majd kilépett a szövetségbôl. Ennek az átalakulásnak a hónapjaiban történt meg, hogy a tömörülés-mozgalom egyik kolozsvári tanácskozásán — bár Toró T. Tibortól Tamás Sándorig és Szilágyi Zsoltig szinte valamennyi reformos az RMDSZ-szel való együttmûködés folytatását szorgalmazta —, Szász Jenô székelyudvarhelyi polgármester egyetlen rövid beszédével valamennyiüket leseperte a placcról, és a jelenlévôkbôl ezzel ellentétes határozatot csikart ki. Már akkor, ott, úgy éreztem, hogy aki ezt el tudta érni, az sokkal nagyobb dolgokra (visszafogott vagyok, ugye?) is képes. Hogy rövidre fogjam: Szász volt az, aki kitépte a hatalmat e kis, de rendkívül agresszív (no, nem mintha Szász nem lenne az), kizárólag a hatalom megszerzésében és megtartásában érdekelt, egykoron Reform Tömörülésnek nevezett csoport kezébôl. Azt követôen teremtette meg magának az MPSZ-t. Mégpedig elsôsorban annak köszönhetôen, hogy politikai céljainak valóra váltásához az RMDSZ-bôl önmagát kiszorító Tôkés László püspöknek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácson kívül aktív politikai szerepet is játszó szervezetre volt szüksége.

Az utóbbi idôszakban azonban az egykori partnerek-barátok között úgy tûnik, nem felhôtlen a viszony. Tôkés püspök például nem is volt jelen a Szász Jenô-féle kongresszuson. Amikor néhány hónappal ezelôtt a kettejük közötti viszony romlását mertem megjósolni, a püspököt velem szemben családi vonalon védték meg. (Nem tudhatták, hogy családi ügyekben nyilvánosan nem vitatkozom.) De az MPSZ-en és az egész Fidesz-kézivezérelt erdélyi csoporton belüli törésvonalak nem csupán abban mutatkoznak meg, hogy Szász Jenô kongresszusára Tôkés László nem ment el, mert éppen valamilyen más sürgôs teendôje akadt. Érdekes megfigyelni azt is, hogy hol vannak az egykor körön belül lévôk. Pályafutásuk rendkívül érdekes, és sok mindent elárul abból, hogy milyen viszonyok is uralkodnak a "polgári" oldal bugyraiban.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, a Reform Tömörülés, illetve a Reform Mozgalom egykori vezetôje, az MPSZ köréhez tartozó egyik közismert politikus parlamenti képviselôi mandátumát éppen az RMDSZ listáin indulva próbálja meghosszabbítani. Közte és Szász között a viszony nem tegnap romlott el visszacsinálhatatlanul. Tamás Sándor, akinél egyesek szerint hosszú idôn át kizárólag bajsza végének irányából lehet tudni, hogy aznap éppen RT-s, RM-es, MPSZ-es vagy pedig RMDSZ-es, most szintén az RMDSZ listáin indulva szeretné áldásos parlamenti tevékenységét folytatni. RMDSZ-listán szeretett volna indulni az MPSZ másik egykori nagy reménye, a szatmári Pécsi Ferenc is, aki emiatt és a Szásszal folytatott heves viták miatt ki is lépett az MPSZ-bôl, de végül úgy döntött, hogy az elôválasztásokon sem indul. RMDSZ-listán akar parlamentbe jutni a pécskai Nagy István, aki szintén prominens MPSZ-esként kritizálta eddig az RMDSZ-t. De ugyancsak jelentkezett az RMDSZ által szervezett elôválasztásokra Mátis Jenô (a "polgári" oldal egykori oszlopos tagja, aki a jelek szerint mostanság éppen átevezôben van az RMDSZ-oldalra), Sógor Csaba szenátor (aki részt is vett a szombati MPSZ-kongresszuson), illetve Szondy Zoltán csíkszeredai újságíró (ugyancsak MPSZ-es, akitôl azonban jelölését követôen Szász Jenô "megvonta a bizalmat"). Valamennyien az MPSZ házatájáról valók, amint Kincses Elôd marosvásárhelyi ügyvéd is, akit az Erdélyi Magyar Kezdeményezés javasolt szenátorjelöltnek az RMDSZ elôválasztási listájára Marosvásárhelyen, de aki az elektoros módszer miatt visszalépett.

Azt mondhatnánk: nagyszerû! Azt jelenti, hogy mégis kibékült a két fél, s a józan észérvekre hallgatva, az MPSZ-esek is feliratkoztak az RMDSZ elôválasztási lajstromára, hogy majd a magyarság válassza ki közülük azt, akit bársonyszékes honatyaságra érdemesnek tart. A dolog azonban nem ennyire egyszerû. Mert miközben a fenti jelentkezéseket mindenképpen üdvözlendônek tarthatjuk, s örülhetünk, hogy a legtöbb MPSZ-es politikus megértette az egységes erdélyi magyar fellépés fontosságát, nem feledhetjük, hogy a Kövér László Fidesz-vezetô jelenlétében rendezett Szász-féle udvarhelyi fórum kimondta: a parlamenti választásokon az MPSZ nem az RMDSZ, hanem saját, illetve román pártok listáin vagy pedig függetlenként indítja jelöltjeit. Ami ugyebár azt jelenti, hogy a fentebb felsoroltakat — s még sok más, kevésbé közismert "polgárit", akik szintén az RMDSZ listáin indulnak — már nem indíthatja, hiszen azok a kongresszusi határozatot semmibe véve, feliratkoztak a mindennek elmondott szövetség elôválasztási lajstromára.

S akkor kiket indít a Tôkés bizalmát már nem élvezô Szász-féle MPSZ? Hiszen, ha jól megnézzük, Szász Jenôn és Szilágyi Zsolton kívül talán egyetlen olyan politikusa sem maradt, aki valamelyes közismeretségnek örvendene. S akkor miért kellett MPSZ-kongresszust tartani? Hogy Kövér Lászlónak legyen ismét hol szónokolnia Erdélyben? Erre még legyinthetnénk, átéltünk mi nehezebb dolgokat is, arra azonban már kevésbé, hogy mindezek után Kovács László, a magyarországi kormánypárt elnöke, Magyarország külügyminisztere az MPSZ kongresszusát levélben üdvözölte. Egy senki nem tudja hány tagú szervezet néhány még megmaradt, rendkívül agresszív, mindenáron hatalomra jutni akaró vezetôjének a fórumát. Ez igen! Itt állunk tehát, kedves barátaim, mondhatná a Kövér válláról Szász Jenô: Kövéren, de legjobb "polgárjaink" nélkül, Tôkéstelenül, ám Kovácsosan!

Tibori Szabó Zoltán

Az oldalt szerkesztette: Makkay József

NAPIRENDEN

Ismét agilis, lendületes miniszterelnök Magyarország élén?
Több mint tízórás vita a magyar Országgyûlésben

(4. old.)

Tegnap a magyar Országgyûlés megszavazta a kormányprogramot és a Magyar Köztársaság miniszterelnökévé választotta Gyurcsány Ferencet, a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetségének jelöltjét.

Rendkívül agilis, lendületes miniszterelnök-jelöltrôl szavaznak képviselôk — ebben egyetértettek a leendô kormányt elemzô politológusok.

"Van egy rendkívül agilis miniszterelnök-jelölt, aki jó politikai helyzetfelismerô képességrôl tesz tanúbizonyságot, hiszen egy reménytelennek látszó helyzetben indult el a miniszterelnök-jelölti pozícióért, és aztán kapott 30 nap kegyelmi idôszakot" — mondta Stumpf István.

Úgy látta: identitás-küzdelem zajlik, elsôsorban a baloldal megroppant identitásának helyreállításért küzd Gyurcsány Ferenc. Úgy érzi, hogy a jobboldalon Orbán Viktor tudott teremteni egy erôs érzelmi integráló erôt. Azzal, hogy kimondja, merjünk baloldaliak lenni, és megpróbálja a tartalmát elmondani a baloldaliságnak, arra törekszik, hogy kiszabadítsa a baloldalt az Orbán-fóbiából.

Bence György szerint nem annyira kegyelmi idôszak volt az elmúlt harminc nap, amikor volt is miniszterelnök meg nem is. A filozófus úgy véli: kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc és az ô embereként számon tartott, várhatóan pártelnöknek kinevezendô Hiller István hogyan bánnak pártjukkal. Úgy vélte: Gyurcsány azért nem nevezi meg a minisztereket, mert azt gondolja a saját pártja vezetô embereirôl, ha megsértôdnek, mert nem kapnak tárcát, arra is képesek: az egész kormányt megdöntsék.

Lengyel László szerint ez a dinamikus, lendületes új miniszterelnök-jelölt nagyon más stílusban ad elô, mintMedgyessy Péter. Lényegében sokkal jobban hasonlít ez az egész stílus, ahhoz amit Orbán Viktor gyakorol — vélte.

Arra mutatott rá: új helyzet állt elô a kormányfôváltás kapcsán, elindul egy új kormány, ahol már tudják a szereplôk, a miniszterelnök visszahívható. A szocialisták fejében benne van: egyszer egy miniszterelnököt már felállítottak, a szabaddemokraták fejében benne van, "már egyszer tudtunk nemet mondani, nem minket rúgtak ki, élet-halál ura távozott" — mutatott rá a politológus.

A kormányprogramról szólva Giró-Szász András politológus kifejtette: ez "nagyon ügyesen úgy lett megfogalmazva, hogy érzékelteti, mely területeken kíván a program valamilyen cselekvés-sorozatot megkezdeni, de hogy ez a cselekvés-sorozat milyen mélységû, mennyi pénzt igényel és mi a pontos hozadéka, ezek nincsenek benne, éppen ezért nem számonkérhetôek" — fogalmazott. Elmondta, az elôzô két évben az ellenzék szisztematikusan számon kérte a kormányprogramot, ezért ebbôl okulva most nincsenek benne konkrét számok.

"Úgy gondolom, Gyurcsány Ferenc egyfajta Tony Blair-imázst kíván teremteni" — mondta a politológus. "Érzékeli azt, hogy arra nincs esély a következô 18 hónapban, hogy az MSZP-t övezô társadalmi klímát alapvetôen megváltoztassa, de személyes arculatának kialakításával elfogadottságát növelheti" — közölte. Hozzátette: ehhez alkalmazza "kifejezetten hatásosan" azokat a kommunikációs elemeket, amelyeket Tony Blairtôl vett át. Erre említette példaként, hogy Gyurcsány Ferenc lovári nyelven szólalt meg a parlamentben. Közölte: Tony Blair ugyanilyen gesztusokat gyakorol, amikor egy adott választói tábort kíván megszólítani.

Hiányos szolgáltatás, korrupció
A Pro Demokrácia felmérése a helyi közigazgatásról

(4. old.)

A Pro Demokrácia Egyesület tegnap tette közzé annak a felmérésének az eredményét, amelyet, a Transparency International támogatásával a helyi közigazgatásról készített. A megkérdezettek 12 városból, köztük Kolozsvárról és Tordáról, a legkülönbözôbb társadalmi és szakmai kategóriákból (vállalkozók, városi tanácsosok, köztisztségviselôk, médiában dolgozók, civil szervezetek emberei, közgazdászok, újságírók, tanárok, mérnökök, antropológusok) kerültek ki.

A kolozsvári interjúalanyok többsége a helyi közigazgatásban dolgozókat az "eredménytelen" jelzôvel látta el, és sokan vélik úgy, hogy nagyrészük korrupt.

Hiányosságokat sejtetnek a két városban a városházi információnyújtásra és a határozatok nyilvánosságára vonatkozó kérdésekre adott válaszok. Hasonló eredmények születtek a városházi alkalmazottak hozzáértésével és a közbeszerzési versenykiírásokkal, a közpénzeknek árveréses alapú felhasználásával kapcsolatban.

Cristina Stãnus programvezetô a sajtónak elmondta: szerintük a polgármester leváltása nem oldhatja meg a problémákat. Ezeket sokkal mélyrehatóbb munkával, mentalitásváltással és a rossz szokások felszámolásával lehet orvosolni. A felmérést néhány év múlva megismétlik.

Ö. I. B.

Módosítaná az RMDSZ a népszavazási törvényt

(4. old.)

Az RMDSZ Kovászna megyei képviselôi még a jelenlegi parlamenti ciklusban jogszabály-tervezetet nyújtanak be a népszavazásról szóló törvény módosítására. Márton Árpád képviselô elmondta, a tervezet nemsokára elkészül és legkésôbb a jövô hét végén benyújtják a parlamentben. "Meggyôzôdésem, hogy a képviselôházi és a szenátusi RMDSZ-frakció minden tagja támogatni fogja ezt a tervezetet" — nyilatkozta a képviselô.

A Kovászna megyei tanács RMDSZ-frakciója kérte a szövetség honatyáit, hogy kezdeményezzenek jogszabály-tervezetet a népszavazási törvény módosítására, mivel a törvény nem teszi lehetôvé a Székelyföld autonómiájáról szóló referendum kiírását.

Erôteljes RMDSZ-kampány a Kárpátokon túl is
Gyûjtik az elnökjelölt-indításhoz szükséges aláírásokat

(4. old.)

A magyarok által gyéren lakott, Kárpátokon túli megyékben is várhatóan erôteljes választási kampányt folytat majd az év végi romániai általános parlamenti választások elôtt a Romániai Demokrata Magyar Szövetség (RMDSZ) — jelentette be szerdán Nagy Zsolt, a szövetség kampánystábjának fônöke. A szövetség véglegesítette az elôválasztásokon részt vevô parlamenti képviselô- és szenátorjelöltek listáját. Összesen 102 képviselô- és 64 szenátorjelölt mérkôzik meg a jelenlegi 39 törvényhozói tisztségért.

A politikus Kolozsváron abból az alkalomból tartott sajtótájékoztatón beszélt errôl a kérdésrôl, hogy közel tucatnyi fiatal indult Sepsiszentgyörgyre Markó Béla RMDSZ államelnökjelölt megmérettetésen való induláshoz szükséges támogató aláírások begyûjtése céljából. A szervezetnek a törvényes elôírások szerint 200 ezer aláírásra lenne szüksége, de az RMDSZ ennél lényegesen többet akar gyûjteni. Az október 10-ig tartó munkát a szövetség nem csak erdélyi, hanem Kárpátokon túli területre is kiterjeszti. Itt a fiatalok az utcán az emberekkel szóba állva, közvetlen módon kampányolnak majd. Ezt a népszerûsítési formát a szövetség ezen a vidékeken még nem alkalmazta, a népszerûsítés csupán plakátragasztásra korlátozódott.

Kovács Péter, az RMDSZ-szel együttmûködô ifjúsági szervezeteket tömörítô Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke elmondta: Bukarestbe és Ploiestire is elmennek, ahol a fiatalok abban reménykednek, hogy az eddig nem alkalmazott közvetlen kampánystratégia sikeres lesz, és a magyarok által gyéren lakott megyékben is pozitív fogadtatásban lesz részük. — Ha jó visszajelzéseket kapunk, akkor majd az október végén kezdôdô választási kampányban is népszerûsítjük a MIÉRT jelöltjeit, akik ezeknek a töredék-szavazatoknak köszönhetôen, akár a bukaresti törvényhozásba is bejuthatnak — mondta.

Az elôzô parlamenti választásokon leadott szavazatok tükrében az RMDSZ listái várhatóan a csángók lakta moldvai Neamt és Bákó megyében, valamint Bukarestben kapnak majd legtöbb szavazatot. A román fôvárosban a magyarok száma eléri a háromezret, emellé pedig még hozzáadódott ugyanennyi, külföldön élô romániai állampolgár voksa is. Közölték: a Markó Bélát ábrázoló plakátokon Együtt az autonómiáért, valamint Az erdélyi elnökjelölt jelszó van feltüntetve.

Az érdekvédelmi szervezet véglegesítette a parlamenti képviselôi és szenátori tisztségre pályázók listáját, akik az október 10-ig megtartott elôválasztásokon mérettetnek majd meg. 102 képviselô- és 64 szenátorjelölt pályáz a jelenlegi 39 törvényhozói helyre. Nagy Zsolt szerint a jelentkezôk nagy száma az elôválasztások sikerét vetíti elôre. A politikus arra buzdította a magyarokat, vegyenek részt az elôválasztásokon, hiszen a legutóbbi választásokhoz képest most kétszer több területi szervezet rendez urnás választásokat, így lehetôségük van beleszólni, hogy ki képviselje érdekeiket a parlamentben.

B. T.

Iliescu utolsó hivatalos látogatása

(4. old.)

Carlo Azeglio Ciampi olasz államfô szerdán katonai ceremóniával fogadta Ion Iliescut, aki államfôi minôségében utoljára tesz hivatalos látogatást egy másik államban. A két államelnök a kétoldalú kapcsolatokról és a nemzetközi együttmûködésrôl folytatott megbeszélést. Ciampi a találkozó után elmondta, a két ország kapcsolataiban a legfôbb célkitûzések az olasz vállalkozók romániai jelenlétének folytonossága, hozzájárulásuk a romániai gazdaság megerôsödéséhez, az európai identitás fontos elemeként mûködô latinitás megôrzése. Az olasz államfô bátorította Romániát az

EU-csatlakozáshoz szükséges reformok befejezésére. Ion Iliescu megemlítette, Olaszország az egyik olyan állam, ahová elsô elnöki mandátuma idején elôször ellátogatott, ugyanakkor utolsó látogatását is ebbe az országba teszi államfôi minôségében.

Iliescu, aki ezt követôen Silvio Berlusconi olasz kormányfôvel találkozott, méltatta Olaszorság támogatását Románia európai és észak-atlanti csatlakozásával kapcsolatban, megemlítette a két ország jó politikai-diplomáciai és katonai együttmûködését.

Romániának is be kell tartani az EU környezetvédelmi normáit

(4. old.)

Mindent el kell követni, hogy Romániában ne valósítsanak meg olyan beruházásokat, amelyek környezetszennyezést okozhatnak helyben vagy a környezô országok területén — jelentette ki Sztavrosz Dimasz, az Európai Bizottság leendô környezetvédelmi felelôse Hegyi Gyula (MSZP) magyar képviselô kérdésére az Európai Parlament környezetvédelmi bizottságában.

Hegyi Gyula azt kérdezte a biztosjelölttôl, hogy mint az Európai Bizottság jövendô felelôse, hogyan tudja megakadályozni, hogy Verespatakon olyan aranybánya nyíljon, amely veszélyezteti a régió természeti környezetét. A bánya évi 15 millió kilogramm ciánszármazékot használna fel, ami veszélyezteti a teljes Tisza-völgyet, valamint a Kárpát-medence keleti részét.

Dimasz elmondta, tud az aranybányatervrôl és mindent el fog követni annak érdekében, hogy az esetleges bányanyitásnál a környezetvédelmi normák legszigorúbb betartása érvényesüljön.

Az Európai Unió új szomszédságpolitikájának egyik lényegi eleme, hogy rávegye a nem tagállam szomszédokat az unió környezetvédelmi és egyéb normáinak a betartására — hangoztatta Dimasz. Különösen igaz ez azokra az országokra, köztük Romániára, amelyek maguk is uniós tagok kívánnak lenni.

KÖRKÉP

Drágul a közszállítás

(5. old.)

Sikerült megoldani azon gyerekek szállítási gondjait, akik Szamosújváron tanulnak, de a környezô falvakban laknak. Bár a tervezett iskolabuszt erre az évre sem sikerült megvásárolni, a gyerekek mégis idejében juthatnak el az iskolába. A helyi közszállítási vállalat vállalta, hogy térítésmentesen szállítja a tanulókat, illetve a polgármesteri hivatal is a gyerekek rendelkezésére bocsát egy autót, megszervezve az iskolások szállítását — tájékoztatott Török Bálint alpolgármester.

Számos, a város számára kedvezô döntés született a legutóbbi tanácsülésen. Többek között határoztak arról is, hogy jövô hónaptól kezdve a város területén korlátozzák a lovas szekerek forgalmát. A szekerek használhatják azokat az utakat, amelyek a falvakat összekötik a vásártérrel, azonban a város területén belül tilos lesz idôzniük. A polgárôrség feladata lesz biztosítani, hogy az érintettek betartsák az új szabályt — pénzbírsággal sújthatják a rendetlenkedôket.

A polgármesteri hivatal — a vonatkozó kormányrendelet értelmében — száz személyt alkalmaz, akik alapfizetésért dolgoznak a városnak. Szükség van munkaerôre az útjavításoknál, karbantartásnál, hiányoznak a kômûvességben, ácsmesterségben jártas munkások.

A város területén építkezések folynak, a tanács jóváhagyott több, családi ház építésére vonatkozó kérvényt, nemsokára magánszálloda is épül.

A fiatalok élnek a kedvezményesen igényelhetô házhelyek lehetôségével, azonban mintegy száz kérésbôl csupán hármat hagyott jóvá a tanács. Többen hiányosan nyújtják be a szükséges aktákat, illetve nem teljesítik a megszabott feltételeket.

A költségvetésbôl kiutaltak pénzt a múzeum tetôterének javítására, az iskolák pedig 400 millió lejt kaptak a már elvégzett, de még kifizetetlen munkálatok költségeinek kiegyenlítésére. A tanévkezdésre — az inasképzô kivételével — minden iskolaépületet sikerült felújítani.

Szintén a legutóbbi ülésen fogadták el a városi tanács mûködési szabályzatának végleges formáját.

F. I.

Foglalkoztatási program-népszerûsítés a munkaerô-hivatalnál
Támogatják egyes személyi kategóriák alkalmazását

(5. old.)

A Kolozs Megyei Munkaerô Hivatal tegnapi sajtótájékoztatóján újból emlékeztetett néhány olyan programra, amelynek célja serkenteni, kedvezôbbé tenni egyes személyi kategóriák alkalmazását. A hivatal szerint ezeknek az úgynevezett, jogilag pontosan szabályozott "aktív intézkedéseknek" köszönhetôen csökkent az elmúlt idôszakban 5,8%-ra a munkanélküliségi arány.

A Kolozs megyei hivatal nyilvántartásában szeptember elsején 19 177 munkanélküli szerepelt, az elmúlt idôszakban pedig a hivatal által nyújtott szolgáltatások révén 12 502 személyt alkalmaztak különbözô munkaadóknál. A munkanélküliségi alapból 4160 esetben támogatták a munkahelyet, ami elhelyezkedési lehetôséget jelentett többek között: 495 egyedüli családfenntartó munkanélkülinek; 1611, 45 évesnél idôsebb állástalannak; 503 fiatal végzôsnek; 1115 ideiglenes alkalmazottnak; 253 olyan munkanélkülinek, akiket a szakképzési tanfolyam elvégzése után alkalmaztak. A legtöbb munkanélküli a szállítási vállalatoktól került ki, fôleg a vasúti társaságtól, ahol a közeljövôben újabb elbocsátások várhatók. A munkaerô-hivatal nyilvántartásában levô állásokra leginkább elárusítókat, pincéreket, csaposokat, ruhanemûvarrókat keresnek.

A hivatal az elkövetkezôkben 1200 olyan munkahelyet szubvencionál, amelyek közösségi és szociális szolgáltatásokat elégítenek ki. Ezeket az állásokat a helyi önkormányzatoknak kell megteremteni: vidéken, a megye 71 településének mindegyikén 8 ilyen típusú állásra van lehetôség, Kolozsváron 150-re, Tordán, Désen, Szamosújváron, Aranyosgyéresen és Hunyadon pedig egyenként 100-ra. A közösség érdekében végzett szolgáltatás karbantartási, környezetvédelmi, felújítási munkálatokra vonatkozik, a szociális munka pedig gyermekfelügyeletre, öreggondozásra, betegápolásra, a helyi önkormányzatok pedig más, közösségi érdekû tevékenységet is ajánlhatnak.

Külön felhívták a figyelmet a 2002/116. törvényre, amely a társadalmilag mellôzött személyek felemelkedésén kíván segíteni alkalmazásuk támogatásával. Ebben az anyagi támogatásban részt vesz a munkaerô-hivatal oly módon, hogy visszatéríti a jogosult személyek utáni kereset egy részét, amely nem lehet több az országos átlagfizetés 75%-ánál. A törvény kedvezményeiben a 16 és 25 év közötti munkanélküli fiatalok részesülhetnek. Beilleszkedésük elôsegítése érdekében egy szolidaritási szerzôdést kell kötniük a munkaerô-hivatallal, amely egy általa, tehát a hivatal által hitelesített munkaadónál biztosít állást. Szolidaritási szerzôdést köthet a hivatal: az árvaházakból, gyermekvédelmi központokból származó fiatalokkal; gyermeküket egyedül nevelô fiatalokkal; gyermekes fiatal családokkal; gyermektelen fiatal családokkal; szabadságvesztéses büntetést végrehajtott fiatal családosokkal; más, nehéz helyzetben lévô fiatalokkal. A hivatal szóvivôje, Ana-Maria Moisan elmondta, amennyiben költségvetésük megengedi, további szerzôdést kötnének, kitolva a feltételként megállapított életkort 35 évig.

(i)

Kézmûipari iskola indult Déván
Kolozsvári egyetemistáknak is gyûjtenek bentlakásra

(5. old.)

A 2004–2005-ös tanév kezdetén jó hírekrôl számol be Böjte Csaba atya a Szent Ferenc Alapítvány képviseletében. Déván elindult az új V–XII. osztályos iskola — jóllehet idén csak az V–IX. osztály mûködik, jövô évtôl azonban már a X. osztály is elindul. Az intézmény kézmûipari iskola, ahol elsôsorban famegmunkálást tanulhatnak a gyerekek.

Példás összefogás eredményeként valósulhatott meg ez a terv, hiszen az iskolának otthont adó épületet a liechtensteini hercegnô támogatásával sikerült megvásárolni, a kijavításához szükséges összeget az Apáczai Közalapítvány és magánadományozók biztosították, az újonnan avatott asztalosmûhely berendezését pedig a Rotary Klub segítsége tette lehetôvé.

Nem tûnik már elérhetetlen álomnak az a kezdeményezés sem, amely céljául tûzte ki egy átfogó gyermekvédelmi háló kialakítását, amely segítséget nyújthatna minden rászoruló, a Magyarországról leszakadt területeken élô magyar ajkú gyerekeknek.

A dévai gyermekvédelmi központ tevékenysége nem szünetel, jelenleg is sok rászoruló gyerek otthona, ahol gondoskodást, szeretetet kapnak.

Újdonság, hogy Zsombolyán is beindult egy otthon, amelyben hét gyerek lakik, Szárhegyen pedig a Kájoni János által épített ferences kolostor ad helyet a gyermekvédelmi központnak, amely tizenegy gyerekkel mûködik.

A nagyszalontai intézet a Szent Antal ház nevet vette fel, tervek szerint jövô évtôl 40-50 gyereknek fog kényelmes otthont nyújtani.

Munkálatok folynak Szovátán és Petrozsényben is, Szászvároson pedig több mint hetven gyerekkel köszöntötték a tanévet.

Szeretnének ugyanakkor Kolozsváron kollégiumot biztosítani a rászoruló egyetemistáknak, ehhez várják azok segítségét, akik támogatni tudnák a kezdeményezést.

F. I.

Aranyosbánya
Országúton a bányászok
Bérüket követelik az Ariesmin alkalmazottai

(5. old.)

Továbbra is bányásztiltakozások színhelye a Fehér megyét átszelô 7-es számú országút — jelenti a Mediafax. A megmozdulás fôszereplôi az aranyosbányai bányászok, akik a keddrôl szerdára virradó éjszakát az országúton töltötték, ekképpen tiltakozva az ellen, hogy a helyi bányavállalat nem fizette ki sem a bérüket, sem azokat a jutalékokat, amelyeket a kormány vonatkozó rendelete elôírt.

Luca Moga, az Ariesmin Vállalat szakszervezeti vezetôje elmondta: a bányászok nem hisznek abban, hogy a vezetôség betartja szavát, így az országúti éjszaka mellett döntöttek, nehogy elveszítsék azt a lélektani elônyt, amelyet a napokban sikerült megszerezniük. Moga szerint a keddrôl szerdára virradó éjszaka rendkívüli feszültségektôl volt terhes Aranyosbánya közelében, ugyanis a tiltakozók és a rendfentartó erôk között hajszál híján verekedésig fajult a szóbeli szitkozódások sora. Liviu Mugurel Sîrbu, Fehér megye prefektusa többször hangsúlyozta: mindent megtesz annak érdekében, hogy megoldódjon az egyre bonyolultabbá váló helyzet, és a dévai Minvest által menedzselt Aranyosbányai Vállalat megkezdje a tárgyalásokat a bányászok szakszervezetével.

Megfigyelôk szerint érthetô a prefektus egyértelmû igyekezete, ugyanis Luca Moga szakszervezeti nyilatkozata értelmében a tiltakozók soraiban már olyan szintre emelkedett az elkeseredettség, hogy a szakszervezet már lassan kénytelen mosni kezét.

Mint ismeretes, az aranyosbányai munkakonfliktus gyökerei a július végi, eleinte semmi "komolyat" nem ígérô csöndes sztrájkig nyúlnak vissza, amikor is mintegy 300 bányász tiltakozott az ellen, hogy bérük kifizetése immár sokadszorra elmarad. A szaktárca erre — meglepô módon — kijelentette: az aranyosbányai telep veszteséges, így be kell zárni. A meglepett bányászok zöme— nem tehetvén mást — feliratkozott a kedvezményezett elbocsátandók listájára.

Jelenleg tehát nemcsak elmaradt béreik, de az egész bánya jogi helyzetének tisztázása is ott szerepel indirekt módon a tiltakozók listáján.

Marci a piacon

(5. old.)

Szerda reggel a Széchenyi téri piacon a következô árak voltak érvényben: tojás — 2500–3800 lej/db, hagyma — 10–15 ezer lej/kg, fokhagyma — 30 ezer lej/kg, burgonya — 6–8 ezer lej/kg, paszuly — 25 ezer lej/kg, paprika 15 ezer lej/kg, paradicsompaprika — 25 ezer lej/kg, karfiol — 20 ezer lej/kg, murok 10–12 ezer lej/kg, spenót — 30 ezer lej/kg, paradicsom — 25–30 ezer lej/kg, uborka — 30 ezer lej/kg, káposzta — 6 ezer lej/kg, padlizsán — 10–25 ezer lej/kg, retek — 10 ezer lej/kötés, szilva — 20 ezer lej/kg, szôlô — 20 ezer lej/kg, alma — 10–15 ezer lej/kg, dió — 20 ezer lej/kg.

Magyargorbó
Folytatják az iskolák tatarozását

(5. old.)

A megyei tanács által kiutalt összegek kiosztása volt napirenden a helyi tanács legutóbbi ülésén, tájékoztatott Kovács István polgármester. Az iskolák, óvodák számára szükséges tüzelôanyag, illetve a közvilágítás költségeinek biztosítása mellett a polgármesteri hivatal alkalmazottainak elmaradt fizetését is ebbôl az összegbôl fedezik.

A tanév kezdetére sikerült az iskolák belsejét felújítani, a külsô tatarozások még folynak — ez azonban a tanórák rendjét nem zavarja.

Az idei tanévtôl kezdôdôen a türei iskolában magyar nyelvû oktatás az összevont I–IV. osztályban folyik egy tanítóval, az óvoda vegyes csoporttal mûködik.

F. I.

A rendôrség hírei
Megerôszakolta és fogva tartotta

(5. old.)

Elôzetes letartóztatásba helyezték a 36 éves, kolozsvári D. Anghel Zoltánt, akit nemi erôszak elkövetésével és az áldozat fogvatartásával vádolnak. A vád szerint a férfi folyó év május 5-érôl 6-ára virradóan lakására vitte a szintén kolozsvári Szabó V.-t, ahol annak akarata ellenére nemi kapcsolatot létesített vele, és 5-6 órán keresztül nem engedte, hogy elhagyja a lakást. Ez idô alatt fizikailag és szexuálisan bántalmazta. A vádlott ellen nyomozás indult, 29 napos elôzetes letartóztatásba helyezték.

Bujdosót fogtak
A kisbácsi rendôrség elfogta a 26 éves, mérai Alexandru L.-t, akit a zilahi bíróság 2002-ben hat hónap börtönbüntetésre ítélt, jogosítvány nélküli vezetés miatt. A férfi megpróbált elbújni a hatóságok elôl, törvénytelenül egy Szilágy megyei faluban, Lapupatakon élt.

Erôs tárggyal verte fejbe
Súlyos testi sértés vádjával indult nyomozás a havasasszonyfalvi Oltean G. ellen. A 32 éves férfit azzal vádolják, hogy folyó év júniusában egy kemény tárggyal fejbevágta falubelijét, Lazãr E.-t, aminek következtében az 40–45 napos orvosi kezelésre szorult. A kolozsvári kórbonctani intézet véleménye szerint az ütés veszélybe sodorta az áldozat életét.

Kávét lopott
Minôsített lopás vádjával indult nyomozás a 44 éves, kolozsvári Maria T. ellen. A nô szeptember 24-én az Oncos élelmiszerüzletben bukott le, miközben két csomag, összesen 500 ezer lej értékû kávéval próbált "kiosonni".

(balázs)

Ritkultak a városháza kontra prefektúra perek

(5. old.)

A Gheorghe Funar volt kolozsvári polgármester korszakához képest mindössze nyolc százalékra tehetô azoknak a pereknek a száma, amelyekben a Kolozs Megyei Prefektúra és a városháza perlekedô felek. Valentin Cuibus prefektus elmondta: összesen 37 jogi eljárás van folyamatban a két intézmény között, ebbôl 34 a Funar-adminisztráció idôszakára tehetô, és mindössze hármat indítottak az idei helyhatósági választásokat követôen.

Mindhárom pert a prefektúra indította, mivel szerintük a városi tanács olyan határozatokat fogadott el, amelyek sértik a törvényes elôírásokat. A prefektus kifogásolta a Kolozsvár fôjegyzôjének versenyvizsgáját megszervezô bizottság által leszögezett feltételeket, valamint a Kolozsvári Közterület-fenntartó Vállalat igazgatótanácsát (IT) kinevezô határozatot. A megye vezetôje szerint a törvényes elôírások arra kötelezték az önkormányzatot, hogy az IT megválasztásakor a vállalat vezetôjét is nevezzék ki. Ezzel szemben az önkormányzat csak a vezetôtestület összetételérôl döntött. A harmadik per tárgyát a Transilvania Constructii építkezési vállalat és a városi tanács között aláírt koncesszionálási szerzôdés képezi. Mint kiderült, a vállalat a szerzôdés meghosszabbításakor az eredetihez képest más helyrajzi számot tüntetett fel.

B. T.

Az oldalt szerkesztette: Székely Kriszta

Rekordszinten a román–magyar kereskedelem

(6. old.)

Rekordszintre emelkednek az idén a Magyarország és Románia közötti kereskedelmi kapcsolatok — közölték az elmúlt hét végén Nagyváradon lezajlott román–magyar üzletember találkozón.

A Varadinum Expo keretében hagyományossá vált román–magyar üzletember-találkozóra a Magyar Befektetési és Kereskedelmi Kht. (ITDH) romániai hálózata fôként a két határmenti megye, a hazai Bihar és a magyarországi Hajdú-Bihar megye üzletembereit, a két kormány képviselôit és a gazdasági tényezôket tömörítô kereskedelmi és iparkamarák vezetôit hívta meg. A találkozó célja az volt, hogy a részvevôk jobban megismerjék egymást, újabb befektetési lehetôségeket találjanak, határmenti partnerségi kapcsolatok létrehozásával fokozzák a tôkeáramlást a két ország között — írta a bukaresti magyar lap, majd kiemelte, hogy a rendezvény idei vendége Gilyán György, a Magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára volt. A magyar gazdasági tárca államtitkára a találkozón a határmenti együttmûködések mellett szállt síkra és számadatokkal érvelt ennek szükségessége mellett. A három évvel ezelôttihez képest megduplázódott a kereskedelmi forgalom a két ország között, s mindez a határhoz közeli régiókra összpontosult. Az elmúlt tíz évben folyamatosan növekedett a kereskedelmi forgalom Magyarország és Románia között, statisztikák szerint olyannyira, hogy Romániában a magyar befektetett tôke a hetedik a világ országai között. Az ITD-Hungary szakemberei úgy vélik, hogy a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok idén rekordszintre emelkednek.

Varga Gábor képviseli Romániát Genfben
A szellemi tulajdont védô nemzetközi egyesület közgyûlése

(6. old.)

Szeptember 24. és október 6. között tartja évi közgyûlését Genfben a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO). Az Egyesült Nemzetek Szervezete szakmai tagozataként számon tartott WIPO évi seregszemléjén, a napirendi pontok között az iparjogvédelem és a szerzôi és alkotói jogok világméretû fejlôdésének elemzésén túl, olyan, minden bizonnyal élénk vitát kiváltó elôterjesztések is szerepelnek, mint a hagyományos ismeretek kiemelése az egyetemes szellemi tulajdonvédelem eszköztárából, vagy a találmányi szabadalmak elbírálási rendszerének világméretû egységesítése, a tudásalapú társadalom minél szélesebb körû kiterjesztése. Románia küldöttségét e tanácskozáson Varga Gábor, a Román Állami Találmányi és Védjegyhivatal vezérigazgatója vezeti.

Pályázat fiatal erdélyi vállalkozóknak

(6. old.)

Az RMDSZ-szel együttmûködô szervezeteket tömörítô Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Akadémiáján hangzott el, hogy erdélyi kezdeményezésre, az Új Kézfogás Közalapítvány (ÚKKA) támogatást nyújt fiatal kezdô vállalkozók számára. Németh Attila, az ÚKKA igazgatója a fiatal vállalkozók támogatási lehetôségeirôl számolt be. Beindították a fiatal kezdô vállalkozókat támogató kölcsönprogramot, amellyel a 35 éven aluli vállalkozók életképes elképzeléseinek elsô lépéseit kívánják támogatni a teljes bejegyzési költség finanszírozásával, valamint egy félmillió forintos, két évre szóló kölcsönnel. Németh Attila hangsúlyozta, hogy a támogatást folyó év november 2-ig igénybe veheti bármely, a feltételeknek megfelelô fiatal erdélyi vállalkozó, a támogatási összegek pedig már január 1-jétôl beindulhatnak. Ocsovai Tamás helyettes államtitkár elmondta, hogy a szakminisztérium határon túli pályázati kiírásaira szánt keretösszeg nem csökken az elôzô évhez képest.

Valutaárfolyamok
Szeptember 29., szerda

(6. old.)

Váltóiroda

Euró (Vétel/Eladás)

Dollár (Vétel/Eladás)

Forint (Vétel/Eladás)

Macrogroup (Fôtér 23., Sora, Bolyai u. 8., Szentegyház u. 4.)

40 800/41 100

33 200/33 500

163/166

Szeptember 30., csütörtök

A Román Nemzeti Bank mai árfolyamai: 1 euró = 41 071 lej, 1 USD = 33 321, magyar forint = 166 lej.

HIRDETÉS

Adásvétel

(7. old.)

Nagy lehetôség! Eladó Ford Focus 18 TDI, 2002-es, ABS, servo, riasztóberendezés, légpárna, légkondicionáló berendezés, központi zár, antenna, elektromos ablakok, szabályozható kormány és tükrök, fedélzeti számítógép. Vám kifizetve. Irányár: 9350 euró. Telefon: 0723-050494. (M)

Eladó nagy kapacitású takarmánymalom és 80 kW-os, fafûtéses kazán. Telefon: 0744-523156. (M)

Eladó Singer varrógép és egy parabola-antenna. Telefon: 436-899. (0002)

Kalotaszegi festett szobabútor eladó. Telefon: 0742-650766. (0014)

Ingatlan

(7. old.)

Eladó 50 négyzetméteres, kétszobás lakás. Telefon: 436-899. (0002)

Részvét

(7. old.)

Megrendülten búcsúzunk szeretett tanárunktól, volt kollégánktól, barátunktól,
RUHA ISTVÁN
hegedûmûvésztôl.
Együtt érzünk a gyászoló családdal. MÁRTON JENÔ ÉS CSALÁDJA. (0025)

SPORT

LABDARÚGÁS
Bajnokok Ligája
Manchesterben elkezdôdött a Rooney-korszak
Focicsemege lett a gyengélkedôk rangadója

(8. old.)

Kedden már a Bajnokok Ligája csoportmérkôzéseinek második fordulója kezdôdött el, nem is akárhogyan: a forduló elsô nyolc mérkôzésének felén legalább négy gól született, a rekordot a Manchester United–Fenerbahce összecsapás nyolc találata jelentette.

A legnagyobb érdeklôdés azonban a két, a spanyol és az olasz bajnokságban gyengélkedô, a Bl-csoportmérkôzések elsô fordulójában vereséget szenvedô, amúgy azonban a világ élvonalához tartozó két csapat, a Real Madrid és az AS Róma összecsapását követte. A világsztárokkal felálló, az elmúlt idôszakban több edzôcserén is átesô két csapat gólokban gazdag mérkôzésen döntötte el a három pont sorsát, mondhatni két, teljesen más félidôt követôen. Az elsôben ugyanis még a vendégcsapat volt jobb, a rómaiak gyakorlatilag elsô támadásukból vezetést szereztek, majd a félidô derekán, a 22. percben már két góllal is vezettek a királyi gárda kétségbeesett "galaktikusai" felett. Ezt követôen viszont ébredezni kezdett a hazai együttes, és a második félidôben megfordította a találkozót.

A csoport másik mérkôzésén ugyancsak 4–2-es eredmény született, amelybôl két góllal kivette részét a román idegenlégiós Florin Cernat is. A Dinamó Kiev román támadója 2–2-es állásnál a 73. percben volt eredményes, majd a hosszabbításpercekben is betalált, ezzel eldöntve a múlt fordulóban a Real Madridot verô Bayer Leverkusen elleni fordulatos találkozó sorsát, amelyen elôbb a hazaiak, majd a vendégek vezettek, s amelyen 5 perc alatt, a 68–73. percek között három találat is esett. Az ukránok így két gyôzelemmel meglepetésre vezetik a sokkal rangosabb klubokat felsorakoztató B-csoportot.

Az A-csoportban "újrajátszották" a tavalyi AS Monaco–Deportivo La Coruña mérkôzést, amely ezúttal csak két gólt — akkor 8–3-mal nyertek a franciák! — hozott, bár az elsô 10 perc után még úgy tûnt, hogy ismét gólzáporos mérkôzést láthatunk, hiszen ekkor már 2–0 volt a tavalyi BL-döntôsnek. A meglepetés ebbôl a csoportból sem hiányzott: a másik találkozón az Olimpiakosz Pireusz hazai pályán egygólos gyôzelmet aratott az FC Liverpool felett.

S ha már angol csapatot említettünk, hadd maradjunk az angoloknál: kedden ugyanis, a D-csoport mérkôzéseinek keretében Manchesterben megvalósult a szurkolók, a szakvezetés és a játékostársak álma: bemutatkozott az együttes színeiben a nemrégiben az Evertontól 27 millió fontért vásárolt Wayne Rooney, a portugáliai labdarúgó Eb fenegyereke. Az angol labdarúgás egyik legnagyobb tehetségének ígérkezô 18 éves játékos igencsak beváltotta a hozzá fûzött reményeket, hiszen mesterhármassal debütált Sir Alex Ferguson csapatában, életveszélyes kettôst alkotva Ruud van Nistelrooy-jal: ôk ketten összesen négyszer rázták meg a vendég Fenerbahce hálóját. A mérkôzés így érthetô módon kiütéses Manchester-gyôzelemmel ért véget, beharangozva: a világhírû brit csapatnál elkezdôdött a Rooney-korszak.

A csoport másik mérkôzésén az Olympique Lyon nagy csatában nyert a cseh Sparta Praha otthonában — ez volt a forduló eddigi egyetlen vendég-pontszerzése.

A másik nagyarányú gyôzelem szintén két, szebb napokat is megélt, patinás nevû csapat összecsapásán született: a C-csoportban a Bayern München többek között a holland Roy Makaay mesterhármasával gyôzte le a szintén holland Ajaxot, amelynek hálóját Bogdan Lobont védte. A holland csatár mindenesetre most nem örvendhet túl nagy népszerûségnek honfitársai körében… Ugyanebben a csoportban a Juventus csak kínlódva, a vártnál nehezebben gyôzte le az izraeli Maccabi Tel Avivot.

(balázs)

Eredmények: Bajnokok Ligája, csoportmérkôzések, 2. forduló:

A-csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög)–FC Liverpool (angol) 1–0 (Sztoltidisz 17., piros lap: Pantosz 82., Olimpiakosz Pireusz), AS Monaco (francia)–Deportivo La Coruña (spanyol) 2–0 (Kallon 5., Saviola 10.). A csoport állása: 1. Olimpiakosz Pireusz 4 pont, 2. FC Liverpool 3 (2–1), 3. AS Monaco 3 (2–2), 4. Deportivo La Coruña 1.

B-csoport: Dinamo Kijev (ukrán)–Bayer Leverkusen (német) 4–2 (Rincon 2 — 30., 69., Cernat 2 — 73., 93., illetve Voronyin 59., Nowotny 68., piros lap: Voronyin 83.), Real Madrid (spanyol)–AS Roma (olasz) 4–2 (Raúl 2 — 38., 72., Figo 53. — 11–esbôl, Roberto Carlos 79., illetve De Rossi 3., Cassano 22.). A csoport állása: 1. Dinamo Kijev 6 pont, 2. Bayer Leverkusen 3 (5–4), 3. Real Madrid 3 (4–5), 4. AS Roma 0.

C-csoport: Juventus (olasz)–Maccabi Tel Aviv (izraeli) 1–0 (Camoranesi 37.), Bayern München (német)–Ajax Amsterdam (holland) 4–0 (Makaay 3 — 28., 44., 52 — ez utóbbi 11–esbôl, Zé Roberto 55.). A csoport állása: 1. Bayern München 6 pont (5–0), 2. Juventus 6 (2–0), 3. Maccabi Tel Aviv 0 (0–2), 4. Ajax Amsterdam 0 (0–5).

D-csoport: Manchester United (angol)–Fenerbahce (török) 6–2 (Giggs 7., Rooney 3 — 17., 28., 54., van Nistelrooy 78., Bellion 81., illetve Nobre 46., Tuncay 59.), Sparta Praha (cseh)–Olympique Lyon (francia) 1–2 (Jun 7., illetve Essien 25., Wiltord 58. A csoport állása: 1. Manchester United 4 pont (8–4), 2. Olympique Lyon 4 (4–3), 3. Fenerbahce 3, 4. Sparta Praha 0.

UEFA Kupa
A fôtábla a cél

(8. old.)

Ma este rendezik a labdarúgó UEFA Kupa 1. fordulójának visszavágóit, köztük a Ferencváros–Millwall (22 óra), VfB Stuttgart–Újpest (19 óra), CSZKA Szófia–Bukaresti Steaua (19:15) és Bukaresti Dinamó–Partizan Beograd (20) mérkôzéseket.

Az említett magyar, illetve román csapatok közül a Ferencvárosnak van a legnagyobb esélye a továbbjutásra, miután az elsô mérkôzésen idegenben 1–1-es döntetlent harcolt ki az angol másodosztályú csapat ellen. Jó esélyekkel utazik Szófiába a Steaua is, amelynek egyetlen célja lehet a mai mérkôzésen: hogy ne kapjon gólt. A bukaresti 2–1-es gyôzelmet követôen ugyanis bolgár gól esetében a román elôny semlegesítôdik, sôt, a bolgárok kerülnek lépéselônybe. A Dinamó hazai pályán vághat vissza a belgrádi 1–0-ás román vezetést követô 3–1-es kudarcért. Jó elôjel lehet, hogy a csapat optimista, s az optimizmusra az is okot ad, hogy az utóbbi két bajnoki fordulón gyôztek a "kutyák", akik kilábalni látszanak a több mint egy hónapos hullámvölgybôl. A legkisebb, minimális továbbjutási esélye az Újpestnek van, amely két hete hazai pályán szerepelt le a Szabics Imrét foglalkoztató VfB Stuttgarttól (1–3), s még akkor is nehezen képzelhetô el, hogy most Stuttgartban nagyarányú gyôzelemre képes, ha a stuttgartiak sérülések miatt öt játékosukat kénytelenek nélkülözni, s a magyarok a hét végi bajnoki fordulóban lehengerlôen játszottak (5–0 a Békéscsabával).

A párharcok 40 továbbjutója a megváltozott kiírás értelmében 8 ötös csoportban folytatja szereplését. A kvintettek tagjai csak egyszer találkoznak egymással, s a kiemeléstôl függ, hogy melyik csapat kivel játszik idegenben, illetve hazai pályán.

A csoportokból az elsô három jut tovább, s hozzájuk csatlakozik a Bajnokok Ligája csoportkörének nyolc harmadik helyezettje. A 32 csapat újra egyenes kieséses rendszerben folytatja a küzdelmet. A finálénak 2005. május 18-án Lisszabon ad otthont.

A mai nap érdekessége, hogy a Heerenveen–Maccabi Petah Tikva párharc kizárólag a csütörtöki mérkôzésen dôl el, mivel a múlt szerdára kiírt elsô találkozó az Izraelt megbénító köztisztviselôi sztrájk miatt elmaradt. Az összecsapást nem tudták bepótolni, mivel a holland csapat képtelen volt Izraelbe utazni.

(-bb)

D osztály — 5.

(8. old.)

Kedden a D-osztály 5. fordulójának mérkôzéseit játszották le megyénkben. Az eredmények: Detrehemi Oroszlánok–Kolozsvári Egészség 1–1, Szászfenesi Egyesülés–Kolozsvári Transilvania 4–2, Kolozsvári U II–Désaknai Bányász 5–0, Tordai Aranyos II–Apahidai Szamos 1–1, Dési Luceafãrul–Alsójárai Bányász 4–1, Kolozsvári Nova FC–Ivánszuk Futball-Iskola 1–0, Kolozsvári Motor IRA–Kolozsvári Polivalent 1–2, Egeresi SK–Detrehemi Egyesülés 1–1, Gyalui FC–Tordai Hadsereg 2–1. Az élcsoport: 1. Kv. U FC II 13 (15–0), 2. Nova FC 13 (12–5), 3. Egészség 11.

Eugen Hang

Két román futballista pozitív doppingtesztje

(8. old.)

Pozitív doppingtesztet produkált a Konstancai Farul két labdarúgója, Adrian Senin és Iulian Apostol. A középpályások szervezetében furoszemid nevû vízhajtót találtak a csapat augusztusi, Sportul Studentesc elleni bajnoki mérkôzése (1–1) után. Ha a B-próba megerôsíti vétségüket, a magukat ártatlannak valló játékosok kétéves eltiltásra számíthatnak.

Román Kupa
Sodronyipar–Kolozsvári U FC 1–2 (1–0)

(8. old.)

Bár a végsô sípszó után a két csapat hajba kapott, amúgy sportszerû, viszonylag szép, de inkább a védelemre épített játékot láthatott a Sodronyipar pályájára kilátogató mintegy 1000 nézô. A hazaiak a 81. percig vezettek, miután az elsô félidô 27. percében Forró futott le jobb oldalon a 16-os vonalán, onnan kapura rúgott, de egy védôrôl visszapattant elé a labda, amelyet ekkor a 16-os másik sarkába érkezô Dâmbeanhoz passzolt, aki kapásból be is rúgta a kolozsváriak hálójába.

A második félidôben a gyéresiek még négyszer rúgtak — gyengén — kapura, szemben a kolozsváriak mindössze két próbálkozásával, ám a vendégek mindkét rúgása betalált. Elôbb a 81. percben Târlea cselezgetett a 16-os bal szélén, majd rábombázott a kapura. A labda a felsô lécet találta el, majd Jula II. elé pattant, aki könnyen berúgta az egyenlítô találatot. Már mindenki a hosszabbítást várta, ám a 93. (!) percben Székely ugyancsak a 16-os bal szélén cselezgetett, majd beadta a labdát, amely — az egyik gyéresi védô luftolásának köszönhetôen — ismét Jula II-höz került, aki ezúttal sem hibázott.

Bár a gyéresiek többet birtokolták a labdát, a kolozsvári diákcsapat megérdemelten jutott tovább.

További eredményekkel holnapi számunkban jelentkezünk.

(schmidt)

KOSÁRLABDA
Román Kupa — a Sportcsarnokban

(8. old.)

Csütörtökön, pénteken és szombaton három mérkôzésre kerül sor a sportcsarnokban a férfi kosárlabda Román Kupa keretében. A háromnapos tornán ugyanannyi csapat vesz részt, a Kolozsvári BU Policarbochim, az Aradi West Petrom és a Jászvásári Politechnika, s mindenki mindenkivel megmérkôzik.

A kupa 2004–2005-ös kiírása szerint a kupaküzdelmekben érdekelt csapatokat — szám szerint 13-at — három-, illetve négycsapatos csoportokba osztották. A háromnapos körmérkôzéses tornákról — amelyeket Kolozsváron, Medgyesen, Konstancán és Brassóban rendeznek meg — a csoportok gyôztesei jutnak tovább a 2005 januárjában sorrakerülô döntô-tornára.

A kolozsvári csoport mérkôzései: BU Policarbochim–West Petrom — csütörtök, 17.30 óra, West Petrom–Politechnika — péntek, 17.30 óra, BU Policarbochim–Politechnika — szombat, 9.30 óra.

(balázs)

Tanfolyam gyerekeknek

(8. old.)

Az AC&C Basketball október 5-tôl kosárlabda tanfolyamot szervez gyerekeknek — 9–17 év közötti fiúknak. Az edzéseket a N. Bãlcescu líceum (Konstanca u. 6. szám) tornatermében tartják, kedden és szerdán 16–18, valamint csütörtökön 17.30–19.30 óra között. Az edzéseket a Kolozsvári U együttesének két volt kosárlabdázója, Adrian Cacoveanu — az egyesület elnöke — és Ciprian Kollos tartják.

A beiratkozókat október 5, 6,7-én várják az említett órákban és helyen, amikor sor kerül a korosztályok szerinti beosztásra is. A beiratkozási díj 350 ezer lej.

ÖTTUSA
Magyar arannyal ért véget az Eb

(8. old.)

Aranyérmet szerzett a Kállai Ákos, Marosi Ádám, Fülep Sándor összeállítású váltócsapat az öttusa Európa-bajnokság zárónapján, a bulgáriai Albenában. A második helyen az oroszok, a harmadikon a lengyelek végeztek.

Egy nappal korábban a Vörös Zsuzsanna, Füri Csilla, Szatmári Adrienn összeállítású csapat nyert ezüstérmet a nôi váltóversenyben, akkor gyôzött az orosz együttes, míg a dobogó harmadik fokára a fehérorosz trió állhatott fel.

A magyar férfi öttusázók az egész nap során kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak, remek lövészetükkel az élre álltak, majd végig ott is maradtak, gyakorlatilag rajt-cél gyôzelmet arattak.

A magyar küldöttség két arany- és két ezüstéremmel zárta az Eb-t, de közel állt ahhoz, hogy mind a hat versenyszámban dobogóra álljon. A férfi és nôi váltót megelôzôen gyôzött Füri Csilla, míg a második helyen végzett a Füri, Szatmári Adrienn, Máthé Vivien összeállítású hagyományos csapat. Marosi Ádám ugyanakkor egyéniben ezüstérmet szerzett, ám pályatévesztés miatt — ez egyébként mindössze 1–2 méter elônyt eredményezett számára — utólag kizárták. A legnagyobb — jelenleg az olimpia fáradalmait pihenô — sztárjai nélkül kiálló magyar küldöttség még így is túlteljesítette a jóslatokat, hiszen a szakvezetés mindössze egy aranyéremre és további egy-két éremre számított. A nôi szakág valamennyi versenyzôje éremmel tért haza a Fekete-tenger partjáról. További örömre ad okot, hogy az év három kiemelkedô viadalának egyéni küzdelmeit kivétel nélkül magyar öttusázó nyerte: a moszkvai világbajnokságon, majd az athéni olimpián Vörös Zsuzsanna, Albenában pedig Füri bizonyult a legjobbnak.

SAKKSAROK
Lékó-Kramnyik: döntetlen a harmadik parti

(8. old.)

Lékó Péter világossal remizett a klasszikus sakkvilágbajnoki címért zajló párharc harmadik mérkôzésén a címvédô Vlagyimir Kramnyik ellen a svájci Brissagóban. Ezzel az orosz nagymester 2–1-re vezet. A parti a 23. lépésben fejezôdött be döntetlennel.

A nagymesterek a 16. lépésig megismételték az elsô összecsapást, majd Lékó az agresszívebbnek tûnô 16.c4 lépéssel folytatta. Kramnyiknak azonban érdekes újítás volt a birtokában, amellyel alaposan meglepte a magyar játékost. A szegedi sakkozó 52 percet gondolkodott, de nem tudta elkerülni a sorozatos cseréket, s a gyors remivel Kramnyik végül megôrizte egypontos elônyét.


 
[Vissza az Szabadság
honlapjához]
  [Vissza a HHRF
honlapjához]

A Szabadság Internet változatát
a
Hungarian Human Rights Foundation készítette

Copyright © Szabadság - 2004 - All rights reserved -